System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Aleksander Grytczuk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 82 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] A numerical method for the determination of the cyclotomic polynomial coefficients / Aleksander Grytczuk, Bogdan Tropak
// W: Computational number theory : Proceedings of the Colloquium on Computational Number Theory held at Kossuth Lajos University .- Berlin : Walter de Gruyter & Co., 1991 - s. 15--19 .- ISBN: 3110123940
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5508] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Functional recureences / Krystyna Grytczuk, Aleksander Grytczuk
// W: Application of Fabonacci Numbers : Proceedings of the Fourth International Conference on Fibonacci Numbers and Their Wake Forest University . Vol. 4 .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1991 - s. 115--121 .- ISBN: 0792313097
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5509] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Note on the matrix Fermat's equation / Aleksander Grytczuk, Izabela Kurzydło // Notes on Number Theory and Discrete Mathematics .- 2011, Vol. 17, no 2, s. 4--11 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: powers of matrices, the matrix Fermat's equation, the matrix equation
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15822] [data modyf: 12-09-2011 13:01]
[2] On some spplication of the spectral properties of the matrices / Aleksander Grytczuk, Izabela Kurzydło // Notes on Number Theory and Discrete Mathematics .- 2011, Vol. 17, no 2, s. 12--17 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: conjecture of A. Schinzel and H. Zassenhaus, spectral properties of matrices
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15821] [data modyf: 12-09-2011 12:59]
[3] The algebraic structure of the set of solutions to the Thue equation / Aleksander Grytczuk, Marek Wójtowicz // Journal of Number Theory .- 2010, Vol. 130, no 7, s. 1480--1487, ISSN: 0022-314X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.jnt.2010.02.015         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-14806] [data modyf: 04-06-2010 13:54]
[4] An inequality connected with Goldbach's conjecture / Aleksander Grytczuk, Dorota Minorowicz // JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications .- 2009, Vol. 13, no 1, s. 35--39
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13794] [data modyf: 04-05-2009 13:27]
[5] On some matrix diophantine equations / Aleksander Grytczuk, Izabela Kurzydło // Tsukuba Journal of Mathematics .- 2009, Vol. 33, no 2, s. 299--304 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fermat's type equation on matrices, Schur's Lemma, The matrix equations
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14428] [data modyf: 28-01-2010 14:13]
[6] On the matrix negative pell equation / Aleksander Grytczuk, Izabela Kurzydło // Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications .- 2009, Vol. 29, no 1, s. 35--45, ISSN: 1509-9415, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14110] [data modyf: 12-05-2010 11:23]
[7] The necessary and sufficient condition for the solvability of the diophantine matrix equation Amx + Amy + Amz = Amw / Aleksander Grytczuk, Izabela Kurzydło // Boletin de la Sociedad Matemática Mexicana .- 2009, Vol. 15, no 2, s. 109--115 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fermat's type equation on matrices, Schur's Lemma, matrix equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-15318] [data modyf: 12-01-2011 11:54]
[8] Circulant determinants for the stationary sequences / Aleksander Grytczuk, Krystyna Grytczuk // International Journal of Pure and Applied Mathematics .- 2008, Vol. 47, no 3, s. 307--311 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: circulant determinant, correlation coefficients
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13383] [data modyf: 19-11-2008 14:51]
[9] Upper bound for sum of divisors function and the Riemann hypothesis / Aleksander Grytczuk // Tsukuba Journal of Mathematics .- 2007, Vol. 31, no 1, s. 67--75 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12297] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Ljunggren's Diophantine problem connected with virus structure / Aleksander Grytczuk // Annales Mathematicae et Informaticae .- 2006, Vol. 33, s. 69--75 : bibliogr.summ. .- http://www.ektf.hu/tanszek/matematika/am
Kod:
CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11565] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] On a result of Flammenkamp-Luca concerning noncototient sequence / Aleksander Grytczuk, Barbara Mędryk // Tsukuba Journal of Mathematics .- 2005, Vol. 29, no 2, s. 533--538 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10576] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Some Results Connected with the Class Number problem in Real Quadratic Fields / Aleksander Grytczuk, Jarosław Grytczuk // Acta Mathematica Sinica, English Series .- 2005, Vol. 21, no 5, s. 1107--1112, ISSN: 1439-8516, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: real quadratic field, the class number
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-10440] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] An application of the Minkowski inequality / Aleksander Grytczuk, Marek Wójtowicz // International Journal of Pure and Applied Mathematics .- 2004, Vol. 11, no 3, s. 311--314 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Euler totient function
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9573] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Arithmetic functions and density of some classes of integer ideals / Aleksander Grytczuk, Barbara Mędryk // International Journal of Pure and Applied Mathematics .- 2004, Vol. 16, no 1, s. 93--100 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: arithmetic functions, density of integer ideals
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9898] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Lower bound for the greatest prime divisors of the generalized fermat numbers / Aleksander Grytczuk, Barbara Mędryk // Southeast Asian Bulletin of Mathematics .- 2004, no 28, s. 265--268 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9782] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] On a criterion and lower bound for odd perfect numbers / Aleksander Grytczuk // International Journal of Pure and Applied Mathematics .- 2004, Vol. 16, no 3, s. 385--392 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: odd perfect numbers
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9960] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Efektywny opis grupy zredukowanego układu reszt / Aleksander Grytczuk // Dydaktyka Matematyki .- 2003, nr 4, s. 17--22 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9354] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] On a Lehmer problem concerning Euler's totient function / Aleksander Grytczuk, Marek Wójtowicz // Proceedings of the Japan Academy. Ser. A : Mathematical Sciences .- 2003, Vol. 79, no 8, s. 136--138 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Euler totient function, Lehmer problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-9286] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Ljunggren's trinomials and matrix equation Ax + Ay = Az / Aleksander Grytczuk, Jarosław Grytczuk // Tsukuba Journal of Mathematics .- 2002, Vol. 26, no 2, s. 229--235 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8586] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Note on Ramanujan sums / Aleksander Grytczuk // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae .- 2002, Vol. 29, s. 41--46 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-8710] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] On the Quotients of two arithmetic functions in algebraic number fields / Aleksander Grytczuk // Analysis .- 2002, Vol. 22, s. 79--84 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-8339] [data modyf: 22-06-2010 10:34]
[22] A conjecture of Erdős concerning inequalities for the Euler totien function / Aleksander Grytczuk, Florian Luca, Marek Wójtowicz // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2001, Vol. 59, no 1-2, s. 9--16, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-6569] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Another note on the greatest prime factor of Fermat numbers / Aleksander Grytczuk, Marek Wójtowicz, Florian Luca // Southeast Asian Bulletin of Mathematics .- 2001, no 25, s. 111--115 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6510] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Some results on /delta (fi (n)) / Aleksander Grytczuk, Florian Luca, Marek Wójtowicz // Indian Journal of Mathematics .- 2001, Vol. 43, no 3, s. 263--275 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8191] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] On a conjecture of Makowski and Schinzel concerning the composition of the arithmetic functions \delta and \fi / Aleksander Grytczuk, Florian Luca, Marek Wójtowicz // Colloquium Mathematicum .- 2000, Vol. 86, no 1, s. 31--36, ISSN: 0010-1354, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-6549] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Some classes of Diophantine equations connected with McFarland's and Ma's conjectures / Zhenfu Cao, Aleksander Grytczuk // Discussiones Mathematicae : General Algebra and Applications .- 2000, Vol. 20, no 2, s. 193--198, ISSN: 1509-9415, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Pell's equations, difference sets, diophantine equations
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-3160] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Some remarks on Fermat's equation in the set of matrices / Zhenfu Cao, Aleksander Grytczuk // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae .- 2000, Vol. 27, s. 39--46 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6509] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] The negative Pell equation and Pythagorean triples / Aleksander Grytczuk, Florian Luca, Marek Wójtowicz // Proceedings of the Japan Academy. Ser. A : Mathematical Sciences .- 2000, Vol. 76, no 6, s. 91--94 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Pythagorean triples, negative Pell equation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-6571] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] The problem of freeness for Euler monoids and Möbius groups / Aleksander Grytczuk, Marek Wójtowicz // Semigroup Forum .- 2000, Vol. 61, s. 277--282 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6572] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Beardon's Diophantine equations and non-free Möbius groups / Aleksander Grytczuk, Marek Wójtowicz // Bulletin of the London Mathematical Society .- 1999, Vol. 32, s. 305--310 : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6570] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] On a problem connected with matrices over Z3 / Aleksander Grytczuk // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae .- 1999, Vol. 26, s. 9--12 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6478] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[32] There are no small odd perfect numbers / Aleksander Grytczuk, Marek Wójtowicz // Comptes Rendus de L'Academie des Sciences. Ser. I .- 1999, Vol. 328, s. 1101--1105 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-6573] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Fermat's type equations in the set of 2 x 2 integral matrices / Zhenfu Cao, Aleksander Grytczuk // Tsukuba Journal of Mathematics .- 1998, Vol. 22, no 3, s. 637--643 : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6529] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Monoids connected with Euler's Diophantine equation / Aleksander Grytczuk // Missouri Journal of Mathematical Sciences .- 1998, Vol. 10, no 2, s. 91--94 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6475] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] On a conjecture about the equation / Aleksander Grytczuk // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae .- 1998, Vol. 25, s. 61--70 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6477] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[36] Fermat's equation in the set of matrices and special functions / Aleksander Grytczuk // Studia Universitatis "Babes-Bolyai" : Mathematica .- 1997, Vol. 42, no 4, s. 49--55 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6473] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Note on a Pythagorean ring / Aleksander Grytczuk // Missouri Journal of Mathematical Sciences .- 1997, Vol. 9, no 2, s. 83--89 : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6411] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Note on Fermat's type equation in the set of n x n matrices / Aleksander Grytczuk // Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods .- 1997, Vol. 17, no 1, s. 19--23, ISSN: 1234-3080, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: matrix Fermat's type equations
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-6429] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] On some connections between Legendre symbols and continued fractions / Aleksander Grytczuk // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae .- 1997, Vol. 24, s. 19--21 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-6430] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[40] Remark on Ankeny, Artin and Chowla conjecture / Aleksander Grytczuk // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae .- 1997, Vol. 24, s. 23--28 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-6431] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] A primality test for Fermat numbers / Aleksander Grytczuk, Jarosław Grytczuk // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae .- 1996, T. 23, s. 33--35 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8326] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Note on Wendt's determinant / Aleksander Grytczuk // Comptes Rendus Mathematiques de L'Academie des Sciences .- 1996, Vol. 18, no 5, s. 184--188 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8337] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] On some applications of 2 x 2 integral matrices / Aleksander Grytczuk, N. T. Vorobev // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae .- 1996, T. 23, s. 37--43 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8328] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[44] On Fermat's equation in the set of integral 2 x 2 matrices / Aleksander Grytczuk // Periodica Mathematica Hungarica .- 1995, Vol. 30, no 1, s. 67--72 : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8335] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[45] Explicit formulas of Delange-Selberg type for some classes of arithmetic functions on the semigroup G / Aleksander Grytczuk // Journal of Number Theory .- 1994, Vol. 46, no 1, s. 12--28, ISSN: 0022-314X, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-8336] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] On a conjecture of Erdös on binomial coefficients / Aleksander Grytczuk // Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica .- 1994, Vol. 29, s. 241--244 : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8332] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] On a problem of W. Sierpinski / Dariusz Frejman, Aleksander Grytczuk // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae .- 1994, T. 22, s. 97--99 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8329] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] On a theorem of G. Baron and A. Schinzel / Aleksander Grytczuk // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae .- 1994, T. 22, s. 127--129 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8330] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] On Lockett's conjecture for finite groups / Aleksander Grytczuk, N. T. Vorobev // Tsukuba Journal of Mathematics .- 1994, Vol. 18, no 1, s. 63--67 : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8338] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] On the Diophantine equation ax2 - by2 = c / Aleksander Grelak, Aleksander Grytczuk // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 1994, Vol. 44, no 3-4, s. 291--299, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8334] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] On the Diophantine equation ax2 - by2 = c, II / Aleksander Grelak, Aleksander Grytczuk // Discussiones Mathematicae .- 1994, Vol. 14, s. 21--24, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8333] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] On the equation of Fermat in the second case / Aleksander Grytczuk // Comptes Rendus de L'Academie des Sciences. Ser. I .- 1993, Vol. 317, s. 25--28 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8726] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Some remarks on fermat numbers / Aleksander Grytczuk // Discussiones Mathematicae .- 1993, Vol. 13, s. 69--73, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] On Ramanujan sums on arithmetical semigroups / Aleksander Grytczuk // Tsukuba Journal of Mathematics .- 1992, Vol. 16, no 2, s. 315--319 : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8722] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[55] On Fermat's equation / Krystyna Białek, Aleksander Grytczuk // Fibonacci Quarterly .- 1991, Vol. 29, no 1, s. 62--65, ISSN: 0015-0517, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11949] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] On Fermat's equation in the first case / Aleksander Grytczuk, Kustaa Inkeri // Comptes Rendus Mathematiques de L'Academie des Sciences (Seria: Mathematical Reports of the Academy of Science) .- 1991, Vol. 13, no 4, s. 141--145 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8721] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[57] On generators in multiplicative group of the field Zp / Aleksander Grytczuk, Jarosław Grytczuk // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae (Seria: Nova Series) .- 1991, T. 20, s. 39--41 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8716] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] On Runge's theorem about diophantine equations / Aleksander Grytczuk, A. Schinzel // Colloquia Mathematica Societatis Janos Bolyai (Seria: Graphs and Numbers) .- 1991, Vol. 60, s. 329--356 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8714] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Spectral properties of some matrices / Aleksander Grytczuk, Marek Szalkowski // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae (Seria: Nova Series) .- 1991, T. 20, s. 43--50 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8723] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] A remark on the equation of Fermat / Aleksander Grytczuk, Jarosław Grytczuk // Comptes Rendus Mathematiques de L'Academie des Sciences .- 1990, Vol. 12, no 5, s. 204--206 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8835] [data modyf: 28-02-2007 14:22]
[61] Some remarks on matrices and diophantine equation / Aleksander Grelak, Aleksander Grytczuk // Discussiones Mathematicae .- 1990, Vol. 10, s. 13--27, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8718] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[62] Some remarks on certain diophantine equations / Krystyna Białek, Aleksander Grytczuk // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae .- 1989, Vol. 19, no 9, s. 21--29 : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] On some classes of arithmetical functions on a semigroup $G\sb K$ / Aleksander Grytczuk // Acta Mathematica Hungarica .- 1987, Vol. 50, no 1-2, s. 3--16, ISSN: 0236-5294, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-11935] [data modyf: 20-03-2007 16:11]
[64] The equation of fermatin $G\sp {2} and Q\[...]$ / Krystyna Białek, Aleksander Grytczuk // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae .- 1987, 18, no 11, s. 81--90 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11944] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] The Halberstam-Richert type theorems for submultiplicative functions on arithmetical semigroups / Aleksander Grytczuk // Demonstratio Mathematica .- 1986, Vol. 19, no 3, s. 629--636, ISSN: 0420-1213, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11950] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] On a class of arithmetical functions / Aleksander Grytczuk // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 1985, T. 32, no 3-4, s. 185--202, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[AWCZ-11951] [data modyf: 21-03-2007 11:49]
[67] On the equation $a\sp{x}+b\sp{y}=c\sp{z}$ / Aleksander Grytczuk, Aleksander Grelak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 1984, Vol. 24, s. 269--275, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11934] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] On a conjcture of Erdös / Aleksander Grytczuk // Discussiones Mathematicae .- 1982, T. 5, s. 45--48, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11933] [data modyf: 20-03-2007 15:33]
[69] An identity involving Ramanujan's sum / Aleksander Grytczuk // Elemente der Mathematik .- 1981, Vol. 36, no 1, s. 16--17 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11952] [data modyf: 21-03-2007 12:10]
[70] On same sets of integral ideals, II / Aleksander Grytczuk // Discussiones Mathematicae .- 1981, T. 4, s. 59--76, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11932] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[71] On some sets of the integer ideals / Aleksander Grytczuk // Discussiones Mathematicae .- 1980, T. 3, s. 13--19, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11931] [data modyf: 20-03-2007 15:34]
[72] On the equation $X\sp{4}+Y\sp{4}+Z\sp{4}=2T\sp{n}$ / Aleksander Grytczuk // Discussiones Mathematicae .- 1980, T. 3, s. 11--12, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11930] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] The application of circulant matrices in the theory of diophantines equations / Aleksander Grytczuk, Aleksander Grelak // Discussiones Mathematicae .- 1980, T. 3, s. 21--24, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11929] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Sur l'equation $x\sp{p}+y\sp{p}=z\sp{p}$ / Aleksander Grytczuk // Discussiones Mathematicae .- 1975, T. 21, z.1, s. 11--13, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11928] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] Sur quelques équations diophantiennes du type $cZ\sp{N}=F\sb{1}\,(X,\,Y)+F\sb{2}\,(U,\,V)$ / Aleksander Grytczuk // Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Serie II .- 1968, Vol. 17, s. 328--332 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11927] [data modyf: 20-03-2007 14:11]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] On the equation \fi n(x, y) = 0 in the Zp field / Aleksander Grytczuk, Bogdan Tropak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka ; 6) .- 1981, nr 55, s. 15--18
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8180] [data modyf: 05-08-2008 13:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Scientific and didaktic aspects of some connections between powers of matrices, differential equations of second order and number-theoretical problems / Aleksander Grytczuk, Krystyna Grytczuk // W: Eruginskie ctenija - IV : Tezisy dokladov mezdunarodnoj matematiceskoj konferencii. Vitebsk, Białoruś, 1997 .- Vitebsk : Vitebskij gosudarstvennyj universitet, 1997, s. 11--13
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13019] [data modyf: 23-01-2003 13:50]
[2] On first case of Fermat's conjecture / Aleksander Grytczuk, Jarosław Grytczuk // W: Proceedings of the Regional Mathematical Conference. Kalsk, Polska, 1988 .- Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego, 1990 .- Section : Algebra and Number Theory, s. 33--38
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15296] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Proceedings of the Regional Mathematical Conference / (Red.) Aleksander Grytczuk .- Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego, 1990, 72 s.
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3894] [data modyf: 07-02-2003 12:32]
[2] Discussiones Mathematicae / (Red.) Michał Kisielewicz, Aleksander Grytczuk, Mieczysław Borowiecki .- Warszawa - Poznań : PWN Oddz. w Poznaniu, 1975, z. 1, 71 s. .- Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego T. 21
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4598] [data modyf: 14-05-2009 15:15]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski