System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Mirosław Krzyśko
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Reduction of speaker-related variability in Polish vowel spectra / Wiktor Jassem, Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński // Journal of the International Phonetic Association .- 2001, Vol. 31, s. 187--202 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-8860] [data modyf: 06-03-2003 14:01]
[2] Normalisation of Polish vowel spectra / Wiktor Jassem, Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński // Phonetician .- 2000, no 81, s. 23--31 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8876] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Linear discriminant functions which maximize the area under the ROC curve / Mirosław Krzyśko // Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods .- 1999, Vol. 19, no 2, s. 335--344, ISSN: 1234-3080, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ROC curves, linear discriminant rules
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8288] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Identification of an observation in the case of several multivariate normal populations with different covariance matrices / Mirosław Krzyśko // Discussiones Mathematicae .- 1976, T. 21, z. 2, s. 69--73, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13776] [data modyf: 29-04-2009 11:44]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Classification into two populations for time dependent observations / Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica .- 2000, nr 152, s. 7--20, ISSN: 0208-6018, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5974] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] The statistical interpendence of formant frequencies and formant bandwidths / Mirosław Krzyśko, Wiktor Jassem // W: Speech and Language Technology .- 2000, T. 4, s. 71--84 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-5981] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski