System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Jan Bernasiński
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 27 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Lokalne źródła ciepła / Jan Bernasiński, Marcin Klimczak, Piotr Ziembicki
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia / red. nauk. P. Ziembicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 49--62 .- ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15912] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
[2] System ekspercki / Jan Bernasiński, Jacek Bojarski, Marcin Klimczak, Paweł Malinowski, Grzegorz Misztal, Marcin Wierzbiński, Piotr Ziembicki
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia / red. nauk. P. Ziembicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 229--250 .- ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15929] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
[3] Systemy mikrogeneracyjne / Jan Bernasiński, Maciej Miniewicz, Piotr Ziembicki
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia / red. nauk. P. Ziembicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 63--110 .- ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15913] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
[4] Wnioski i uwagi końcowe / Jan Bernasiński, Roman Regulski, J. Skorek, Piotr Ziembicki
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia / red. nauk. P. Ziembicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 251--257 .- ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15930] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wytwarzanie chłodu z ciepła sieciowego w Zielonej Górze / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński, Ryszard Francuz // Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach .- 2016, nr 9, s. 38--44, ISSN: 1640-8160, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: absorpcyjne agregaty chłodnicze, chłodzenie budynków, symulacja komputerowa, system ciepłowniczy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20785] [data modyf: 05-01-2017 14:10]
[2] Rynek ciepłowniczy w Polsce / Roman Regulski, Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński, Arkadiusz Węglarz // Rynek Energii .- 2014, nr 4, s. 9--16, ISSN: 1425-5960, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-18368] [data modyf: 21-07-2015 10:01]
[3] Eksploatacyjne aspekty doboru instalacji ciepłej wody uzytkowej wspomaganej kolektorami słonecznymi / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2013, T. 44, nr 1, s. 24--28, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: instalacja ciepłej wody użytkowej, kolektory słoneczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17027] [data modyf: 28-07-2015 12:33]
[4] Gazowe układy mini- i mikrokogeneracyjne / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2013, T. 44, nr 5, s. 179--182, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: mini and micro gas cogeneration, mini- i mikrokogeneracja gazowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17304] [data modyf: 07-09-2015 11:52]
[5] Uwarunkowania produkcji chłodu z ciepła sieciowego / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2013, T. 44, nr 11, s. 461--465, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ciepło sieciowe, district heating system, production of coolness, produkcja chłodu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17686] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[6] Komputerowa symulacja współpracy źródeł ciepła z instalacjami kolektorów słonecznych / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2012, T. 43, nr 8, s. 315--319, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: hybrydowe źródła ciepła, kolektory słoneczne, odnawialne źródła ciepła, systemy ciepłownicze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16597] [data modyf: 18-02-2013 09:02]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Optimization of municipal energy systems with the use of an intelligent analytical system / Piotr Ziembicki, Marcin Klimczak, Jan Bernasiński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 132--144, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Smart City, Smart Energy City, analytical systems, energy systems, inteligentne systemy analityczne, optimization, optymalizacja, simulation, symulacja, systemy energetyczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0041
[AWI-10722] [data modyf: 03-01-2019 12:24]
[2] Porównanie układów technologicznych dużych instalacji kolektorów słonecznych współpracujących z węzłami ciepłowniczymi / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 157 (37), s. 94--104, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: energia odnawialna district heating substations, kolektory słoneczne, renewable energy, solar collectors, sprawność systemu, system efficiency, węzły ciepłownicze,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10246] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[3] Algorytmy sterowania jednostopniowymi węzłami ciepłowniczymi wspomaganymi instalacjami kolektorów słonecznych / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 143 (23), s. 33--43, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.
Słowa kluczowe: algorytmy sterowania, automatyka regulacyjna, energia odnawialna, kolektory słoneczne, sterowanie, węzły ciepłownicze,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9282] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Solar collector installations combined with heat substations / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 35--46, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: energy storage, heat substations, solar collectors, sources of renewable energy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9244] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Pozyskiwanie energii słonecznej w warunkach zabudowy miejskiej / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 120--132, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: budynki wielorodzinne, energia odnawialna, insolation, kolektory słoneczne, municipal buildings, nasłonecznienie, renewable energy, solar collectors, solar collectors efficiency, sprawność kolektorów,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8989] [data modyf: 07-07-2011 14:03]
[6] Perspektywy rozwoju monitoringu jakości powietrza w województwie lubuskim / Jan Bernasiński, Zbigniew Lewicki, Jacek Wielhorski // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 152--157 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: dyrektywy europejskie, jakość powietrza, ochrona środowiska,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3360] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Modern technologies for waste heat recovery in the industry / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems - ECOS 2019. Wrocław, Polska, 2019 .- Gliwice : Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, 2019, s. 63--75 .- ISBN: 9788361506515
Słowa kluczowe: Adsorption chiller, Aluminium foundry, Heat exchangers, Heat recovery, ORC, Waste heat

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23482] [data modyf: 06-08-2019 13:11]
[2] The production of chilled water from a low-temperature medium of district heating systems / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński, Joachim Kozioł // W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems - ECOS 2019. Wrocław, Polska, 2019 .- Gliwice : Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, 2019, s. 4647--4659 .- ISBN: 9788361506515
Słowa kluczowe: Adsorption chiller, Buildings cooling, Cogeneration power plant, Computer simulation, District heating system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23483] [data modyf: 06-08-2019 13:17]
[3] Innovative system for heat recovery and combustion gas cleaning / Piotr Ziembicki, Joachim Kozioł, Jan Bernasiński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2018 : proceedings of the 5th International Conference. Gliwice, Polska, 2018 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2018, s. 1299--1307 .- ISBN: 9788361506461
Słowa kluczowe: combustion gas cleaning, energy efficiency, fuel combustion, heat recovery

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23234] [data modyf: 04-10-2018 15:44]
[4] Optimization of municipal energy systems with the use of an intelligent analystical system / Piotr Ziembicki, Marcin Klimczak, Jan Bernasiński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2018 : proceedings of the 5th International Conference. Gliwice, Polska, 2018 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2018, s. 1289--1297 .- ISBN: 9788361506461
Słowa kluczowe: Smart Energy City, energy systems, intelligent analytical systems, optimization, simulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23233] [data modyf: 04-10-2018 15:39]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Analiza rozwiązań połączenia instalacji kolektorów słonecznych z węzłem ciepłowniczym. Projekt badawczy: Miejski Budynek Jutra MBJ2030 / Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński, Jan Bernasiński .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; [17]s. Raport: Raport: W8.01.II ; [proj. celowy MBJ 2030 współfinansowany ze środków MNiSW]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Analiza typologii budynków mieszkalnych. Projekt badawczy: Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła / Paweł Malinowski, Piotr Ziembicki, Grzegorz Misztal, Jan Bernasiński .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; [89]s. Raport: R5.1
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła. Baza danych agregatów kogeneracyjnych / Jan Bernasiński, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 24s. Raport: R2.4
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób i instalacja do oszczędzania paliwa, oczyszczania spalin oraz odzysku wody ze spalin w komorach spalania / Joachim Kozioł, Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński .- Numer : EP15460107 .- Data zgłoszenia : 01-12-2015 .- zgłoszenie patentowe w European Patent Office
Kod: ROZ-9    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Sposób i instalacja do oszczędzania paliwa, oczyszczania spalin oraz odzysku wody ze spalin w komorach spalin / Joachim Kozioł, Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński .- Numer : P.415055 .- Data zgłoszenia : 01-12-2015
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[3] Układ węzła cieplnego mieszkaniowego z "pierwszostopniowym" wymiennikiem c.w.u. / Marcin Klimczak, Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński .- Numer : P.415054 .- Data zgłoszenia : 01-12-2015
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[4] Układ wysokosprawnej mikrokogeneracji gazowej do wsparcia produkcji ciepła na potrzeby mikrosieci ciepłowniczej / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński .- Numer : P.415062 .- Data zgłoszenia : 01-12-2015
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski