System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Michał Drab
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 104 pozycji bibliograficznych
22 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Studia nad efektywnością leśnej rekultywacji zwałowisk fitotoksycznie kwaśnych piasków mioceńskich po byłej kopalni węgla brunatnego w Łęknicy / Henryk Greinert, Michał Drab, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 .- 170 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788374812207
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9161] [data modyf: 07-09-2009 11:42]
[2] Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej i doświadczalnictwa w inżynierii środowiska / Michał Drab .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 .- 153 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374811330
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8248] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Efekty biologicznej rekultywacji byłego złoża kruszywa budowlanego "Dobroszów Wielki" w województwie lubuskim / Michał Drab .- Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych, 2002 .- 112 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 8389044803
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6275] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Podniesienie produkcyjności gleb lekkich : przewodnik po trasie konferencji terenowej / Henryk Greinert, Michał Drab, Andrzej Jędrczak, Ireneusz Wróbel .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Gleboznawcze - Oddział Zielonogórski, 1985 .- 60 s.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7557] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Rekultywacja leśna terenów KWB "Przyjaźń Narodów" w rejonie Nowych Czapli / Michał Drab, Andrzej Greinert
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 210--229 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17165] [data modyf: 01-10-2015 14:25]
[2] Rekultywacja rolnicza terenów pokopalnianych / Michał Drab
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 251--265 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17164] [data modyf: 01-10-2015 13:30]
[3] Wzrost sosny zwyczajnej na rekultywowanych terenach pokopalnianych w rejonie Łuku Mużakowa (woj. lubuskie) / Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz
// W: Problemy leśnictwa w górach i regionach przemysłowych / pod red. S. Orła .- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015 - s. 55--71 .- ISBN: 9788364758188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17640] [data modyf: 24-02-2016 13:25]
[4] Post-mining soils in Łęknica region / Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Róża Fruzińska
// W: Technogenic soils of Poland / ed. by P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek .- Toruń : Polish Society of Soil Science, 2013 - s. 233--253 .- ISBN: 9788393409617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15562] [data modyf: 26-08-2015 14:08]
[5] Rekultywacja leśna zwałowisk piasków mioceńskich - cz. I : wpływ nawożenia mineralnego na wzrost sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) / Michał Drab, Andrzej Greinert, Henryk Greinert
// W: II Kongres Inżynierii Środowiska / red. L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski . T. 2 .- Lublin : Wydaw. Drukarnia LIBERO DUO s.c., 2005 - (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN ; nr 33) - s. 203--210 .- ISBN: 8389293161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7693] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Rekultywacja leśna zwałowisk piasków mioceńskich - cz. II : zmiany właściwości materiału glebowego / Michał Drab, Andrzej Greinert, Henryk Greinert
// W: II Kongres Inżynierii Środowiska / red. L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski . T. 2 .- Lublin : Wydaw. Drukarnia LIBERO DUO s.c., 2005 - (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN ; nr 33) - s. 211--218 .- ISBN: 8389293161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Stan lasów w województwie lubuskim / Michał Drab
// W: Stan środowiska w województwie lubuskim w 2002 roku .- Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2003 - s. 115--117 .- ISBN: 837217217X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6196] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Badania nad działaniem nawozowym na plony roślin dwóch rodzajów fosfogipsów stosowanych w różnych dawkach w doświadczeniach polowych / Marian Niklewski, Michał Drab, Marek Jarecki
// W: Przemysł rolnictwu / red. A. Radzikowski .- Warszawa - Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982 - s. 79--86 .- ISBN: 8301035455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8244] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Storage capacity of organic carbon in the reclaimed post-mining technosols / Andrzej Greinert, Michał Drab, Agnieszka Śliwińska // Environment Protection Engineering .- 2018, Vol. 44, no. 1, s. 117--127, ISSN: 0324-8828, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/epe180109
[AWCZ-22663] [data modyf: 17-04-2018 09:21]
[2] Changes in the content of humic substances, reaction and sorption properties occuring in reclaimed land in post-mining areas / Agnieszka Śliwińska, Michał Drab // Polish Journal of Soil Science .- 2015, Vol. 48, no. 2, s. 189--195, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.17951/pjss/2015.48.2.189
[AWCZ-20482] [data modyf: 14-10-2016 12:37]
[3] The content of lead in soils of allotment gardens in Zielona Góra, Poland / Barbara Walczak, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz, Tomasz Lassota, Andrzej Greinert, Michał Drab // Polish Journal of Soil Science .- 2015, Vol. 48, no. 1, s. 41--46, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, : bibliogr.fot.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19809] [data modyf: 16-03-2017 17:12]
[4] The state of soil contaminated with nickel in the former sanitary zone of the Głogów Copper Smelter / Jakub Kostecki, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Dariusz Królik // Polish Journal of Soil Science .- 2015, Vol. 48, no. 1, s. 13--20, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, : bibliogr.fot.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19808] [data modyf: 16-03-2017 17:11]
[5] The total content of nitrogen in leaves and wood of trees growing in the area affected by the Głogów Copper Smelter / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Mariola Szafraniec, Grzegorz Stodulski, Maciej Wypych // Journal of Elementology .- 2015, Vol. 1, s. 137--148, ISSN: 1644-2296,
Słowa kluczowe: copper, copper smelter, industrial pollution, lead, nitrogen
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18697] [data modyf: 24-08-2015 13:08]
[6] Sorption of nickel in soils of an area affected by the metal industry / Róża Wasylewicz, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Michał Drab // Polish Journal of Soil Science .- 2014, Vol. 47, no. 2, s. 101--108, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-18935] [data modyf: 07-09-2015 12:51]
[7] Poprawa właściwości sorpcyjnych gruntów pokopalnianych jako element skutecznej rekultywacji / Michał Drab, Andrzej Greinert // Roczniki Gleboznawcze .- 2011, T. 62, nr 2, s. 61--68, ISSN: 0080-3642, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: grunty pokopalniane, post-mining soils, soil sorption, sorpcja glebowa, sorption properties, właściwości sorpcyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15758] [data modyf: 06-07-2011 14:02]
[8] Phytotoxic effects of sewage sludges on decorative plants / Andrzej Greinert, Michał Drab, Sebastian Węclewski // Polish Journal of Environmental Studies (Seria: Series of Monographs) .- 2009, Vol. 6, s. 41--48, ISSN: 1230-1485, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bedding and coniferous plants fertilisation, sewage sludge utilisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-13924] [data modyf: 25-06-2009 13:51]
[9] The response of selected deciduous trees and bushes to sludge fertilization / Michał Drab, Andrzej Greinert, Sebastian Węclewski // Polish Journal of Environmental Studies (Seria: Series of Monographs) .- 2009, Vol. 6, s. 35--40, ISSN: 1230-1485, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: decorative plants, utilisation of sludges
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-13923] [data modyf: 25-06-2009 13:48]
[10] Wpływ rekultywacji leśnej na zawartość różnych form węgla w gruntach pokopalnianych w Łęknicy / Michał Drab // Roczniki Gleboznawcze .- 2009, T. 60, nr 3, s. 58--66, ISSN: 0080-3642, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: rekultywacja hałd, straty na żarzeniu, tereny pokopalniane, węgiel organiczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14383] [data modyf: 16-01-2010 09:49]
[11] The pH changes of the soils formed as a result of reclamation of the sand-pits / Michał Drab, Henryk Greinert // Acta Agrophysica .- 2001, R. 51, s. 37--43, ISSN: 1234-4125, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8285] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Physical properties of the soil formed as a result of recultivation of sand-pits in the Bóbr river valley / Henryk Greinert, Michał Drab // Acta Agrophysica .- 2000, R. 35, s. 77--84, ISSN: 1234-4125, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8284] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Aktywność enzymatyczna gruntów poeksploatacyjnych kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim w województwie zielonogórskim / Michał Drab, Marlena Piontek // Archiwum Ochrony Środowiska .- 1999, Vol. 25, no 4, s. 81--88 : bibliogr.plany.tab.summ.
Słowa kluczowe: enzymatic activity, reclamation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-2160] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[14] Zanieczyszczenie gleb i roślin w otoczeniu składowiska odpadów przemysłowych Szczecina / Andrzej Jędrczak, Michał Drab // Archiwum Ochrony Środowiska .- 1989, nr 3-4, s. 183--199 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10811] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Wpływ wysypiska odpadów komunalnych Zielonej Góry na wybrane elementy środowiska / Henryk Greinert, Andrzej Jędrczak, Michał Drab // Archiwum Ochrony Środowiska .- 1988, nr 3-4, s. 155--173 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10812] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Próba oceny zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb województwa legnickiego / Henryk Greinert, Karol Gajewski, Michał Drab // Archiwum Ochrony Środowiska .- 1987, 1-2, s. 135--142 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10813] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Próba oceny zanieczyszczenia metalami ciężkimi niektórych roślin uprawnych w województwie legnickim / Karol Gajewski, Henryk Greinert, Michał Drab // Archiwum Ochrony Środowiska .- 1987, 1-2, s. 143--149 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10814] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Zanieczyszczenie gleby przez huty miedzi / Henryk Greinert, Karol Gajewski, Michał Drab // Ochrona Środowiska .- 1987, nr 1, s. 21--22, ISSN: 1230-6169, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10815] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Chemical soil degradation in the area of the Głogów copper smelter protective forest / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 17, s. 61--71, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: copper, heavy metal, industrial areas, lead, soil pollution,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-0022
[AWI-10226] [data modyf: 26-10-2015 15:39]
[2] Efekty glebotwórcze rekultywacji leśnej terenów pogórniczych w okolicy Łęknicy / Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica .- 2013, 302 (25), s. 25--34, ISSN: 2081-1284, : bibliogr.fot.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: anthropogenic soils, forest reclamation, gleby antropogeniczne, rekultywacja leśna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9568] [data modyf: 28-07-2015 13:08]
[3] Zawartość miedzi i cynku w rekultywowanych gruntach pokopalnianych rejonu Łęknicy / Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica .- 2013, 302 (25), s. 35--43, ISSN: 2081-1284, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Cu in soils, Zn in soils, cynk w glebach, forest reclamation, miedź w glebach, rekultywacja leśna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9569] [data modyf: 28-07-2015 13:08]
[4] Zmiany zawartości węgla organicznego oraz wzajemny stosunek jego form w rekultywowanych utworach po eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łęknicy / Agnieszka Śliwińska, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 134--142, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: kopalnia węgla brunatnego, kwasy fuwowe, kwasy huminowe, nieużytki po kopalni, rekultywacja, węgiel organiczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9854] [data modyf: 28-07-2015 13:18]
[5] Seed germination of selected plants under the influence of heavy metals / Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Monika Grzechnik // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 47--57, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9245] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Calcium content in post-mining grounds in the Łęknica Region / Michał Drab, Andrzej Greinert // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 4, s. 46--57, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: calcium, post-mining areas reclamation, soil,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8707] [data modyf: 23-07-2010 12:12]
[7] Changes in the quantity of potassium marked in post-mining grounds in the Łęknica Region / Michał Drab, Andrzej Greinert // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 4, s. 19--28, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: forest reclamation, former mining areas, potassium in soils,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8706] [data modyf: 23-07-2010 12:00]
[8] Badania zwięzłości i wilgotności utworów glebowych powstałych w wyniku działalności przemysłu wydobywczego kruszywa budowlanego / Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 116--125, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: rekultywacja, wilgotność utworów glebowych, właściwości fizyczne utworów glebowych, zwięzłość utworów glebowych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8666] [data modyf: 08-06-2010 11:04]
[9] Ryzyko chemicznego zanieczyszczenia gleb nawożonych osadami ściekowymi / Andrzej Greinert, Michał Drab, Sebastian Węclewski // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2009, Z. 537, s. 135--144, ISSN: 0084-5477, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: chemical degradation of soil, degradacja chemiczna gleb, heavy metals, metale ciężkie, osady ściekowe, sewage sludge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8556] [data modyf: 24-02-2010 10:36]
[10] Zmiany zawartości form fosforu oznaczonych w gruntach pokopalnianych z rejonu Łeknicy / Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 28--36, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8659] [data modyf: 08-06-2010 11:04]
[11] Zmiany zawartości węgla organicznego, oraz ogólnego i przyswajalnego fosforu w glebach nawożonych osadem ściekowym / Michał Drab, Andrzej Greinert, Sebastian Węclewski // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2009, Z. 537, s. 67--73, ISSN: 0084-5477, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: ogólny i przyswajalny fosfor w glebie, organic carbon, osady ściekowe, sewage sludge, total and available phosphorus in soils, węgiel organiczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8555] [data modyf: 24-02-2010 10:25]
[12] An evaluation of the usability of sludge from the mechanical-biological sewage tratment plant of the town of Zielona Góra for sewage farming / Michał Drab // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2007, no 2, s. 9--17, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: sewage farming, sludge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7930] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Erozja zwałowisk pokopalnianych w rejonie Łęknicy / Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 138--146, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: erozja wodna, post-mining heaps, water erosion, zwałowiska pokopalniane,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7858] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Forest reclamation of the postmining dumps. I. Changes in the properties of miocene sediments material / Michał Drab, Henryk Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego - (Inżynieria Środowiska ; 15) .- 2007, nr 135, s. 86--97 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: anthropogenic soils, depozyty mioceńskie, dumps reclamation, forest reclamation, gleby antropogeniczne, miocene sediments, rekultywacja hałd, rekultywacja leśna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8027] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Forest reclamation of the post-mining dumps. II. Nitrogen fertilization as a key for succesful miocene strip-mine dumps reclamation / Michał Drab, Henryk Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 135 (15), s. 98--105, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: azot w tekultywacji, dumps reclamation, forest recultivation, nitrogen in recultivation, rekultywacja hałd, rekultywacja leśna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-8028] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Mikroelementy w pokopalnianych gruntach w rejonie Łęknicy / Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 147--153, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: forest reclamation, microelements, mikroelementy, post-mining dumps, rekultywacja leśna, zwałowiska pokopalniane,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7859] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Mikroskładniki w leśnych glebach rdzawych Wału Zielonogórskiego / Edyta Wawrzyniak-Gramacka, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 439--445, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Wał Zielonogórski, forest silos, gleby leśne, gleby rdzawe, microelements, mikroskładniki, rusty soils, the Zielona Góra Moraine Bar,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7872] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Wpływ użytkowania gleb na zawartość fosforu i potasu w glebach rdzawych / Edyta Wawrzyniak-Gramacka, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 431--438, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: fosfor, gleby rdzawe, phosphorus, potas, potassium, rusty soils,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7871] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Reakcja sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na nawożenie mineralne NPK na zrekultywowanych zwałowiskach pokopalnianych / Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2006, Z. 512, cz. 1, s. 139--145, ISSN: 0084-5477, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7762] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Wpływ osadu ściekowego na wzrost roślin i zawartość makroelementów w berberysie zwyczajnym (Berberis vulgaris L.) / Sebastian Węclewski, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2006, Z. 512, cz. 2, s. 619--626, ISSN: 0084-5477, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7763] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Ocena stanu parku przypałacowego w Zatoniu koło Zielonej Góry / Michał Drab, Marta Malinowska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2005, T. 23, nr 1-2, s. 417--419 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: degradacja parku, park w Zatoniu,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7085] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Działanie nawozowe osadu ściekowego z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni miasta Zielona Góra / Michał Drab, Sebastian Węclewski, Agnieszka Długosz // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2004, z. 499, s. 69--77, ISSN: 0084-5477, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: osad ściekowy, plony roślin, skład chemiczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6985] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Historia eksploatacji kruszywa naturalnego złoża Dobroszów Wielki koło Nowogrodu Bobrzańskiego w województwie Lubuskim / Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 73--79, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: excavation reclamation, kruszywo naturalne, natural aggregates, rekultywacja wyrobiska,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6642] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Wpływ osadu ściekowego z oczyszczalni Zgorzelec na kształtowanie się zawartości metali ciężkich w glebach / Michał Drab // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 440--443 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: metale ciężkie w glebach, osad ściekowy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6619] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na kształtowanie się wybranych właściwości gruntów powstałych w wyniku działalności wydobywczej kruszywa naturalnego w rejonie Dobroszowa w województwie Lubuskim / Michał Drab // W: Roczniki Gleboznawcze .- 2004, T. 55, nr 2, s. 85--94, ISSN: 0080-3642, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: C organiczny, C/N ratio, excavations, land reclamation, organic C, rekultywacja, stosunek C/N, wyrobiska,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6668] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Wybrane czynniki glebotwórcze kształtujące gleby Wału Zielonogórskiego / Michał Drab, Edyta Wawrzyniak-Gramacka // W: Natura .- 2004, z. 10, s. 15--22 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6755] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Zawartość miedzi, cynku, żelaza i manganu w glebach lekkich z okolic Zielonej Góry / Edyta Wawrzyniak-Gramacka, Michał Drab // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 496--500 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Cu, Fe, Mn, Zn, gleby lekkie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6623] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Zbiorowiska roślinne na polu odłogowanym przez 10 lat na terenie przekształconym przez przemysł wydobywczy kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim / Ignacy Kutyna, Marlena Piontek, Michał Drab // W: Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis - (Agricultura ; 93) .- 2004, nr 234, s. 187--195 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: odłogowanie gleb, zbiorowiska roślinne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6587] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Charakterystyka lasów w Polsce i w województwie lubuskim / Michał Drab // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 297--301 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: funkcje lasów, lasy, zagrożenia lasów,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6168] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Rodzaje degradacji gleb oraz rekultywacja obszarów zdegradowanych na wybranych przykładach / Michał Drab // W: Natura .- 2003, z. 9, s. 39--45 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6287] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Wpływ osadu ściekowego z oczyszczalni miasta Zgorzelec na plony zielonej masy gorczycy białej i fasoli oraz na ich skład chemiczny / Michał Drab, Dominika Derengowska // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2003, z. 494, s. 105--111, ISSN: 0084-5477, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6425] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Wpływ odłogowania gruntów na ich niektóre właściwości chemiczne, aktywność enzymatyczną oraz skład gatunkowy chwastów / Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 11) .- 2001, nr 125, s. 51--60 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3402] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Zmiany zawartości różnych form potasu i fosforu w rekultywowanych rolniczo gruntach po eksploatacji kruszywa budowlanego / Michał Drab, Henryk Greinert // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 11) .- 2001, nr 125, s. 61--67 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3403] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Fizyczne właściwości gleb obszarów rekultywowanych po eksploatacji kruszywa budowlanego w dolinie rzeki Bóbr / Michał Drab, Henryk Greinert // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 10) .- 2000, nr 124, s. 97--105 : bibliogr.plany.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2431] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Gleby parku przypałacowego w Zaborze województwo lubuskie / Henryk Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 10) .- 2000, nr 124, s. 87--96 : bibliogr.mapy.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2430] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Skład chemiczny oraz pobieranie składników z plonami żyta ozimego uprawianego na terenach przekształconych przez przemysł wydobywczy kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim / Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie - (Agrotechnika ; 78) .- 1999, Vol. 201, s. 13--21 : bibliogr.plany.tab.summ.
Słowa kluczowe: rekultywacja, skład chemiczny żyta ozimego,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1260] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Badania nad przywracaniem produktywności gruntów po eksploatacji kruszywa budowlanego : II. Plon roślin uprawnych / Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 147--159 : bibliogr.mapy.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2120] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Skład chemiczny oraz pobranie składników z plonami roślin uprawianych na terenach przekształconych przez przemysł wydobywczy kruszywa budowlanego w dolinie Bobru / Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 8) .- 1998, nr 118, s. 20--41 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2701] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Zmiany chemizmu wód gruntowych w rejonie Starego Miasta Zielonej Góry / Michał Drab, Ireneusz Wróbel // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 5) .- 1997, nr 111, s. 75--92 : bibliogr.plany.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3650] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych gleb powstałych na terenach poeksploatacyjnych kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim k/Nowogrodu w województwie zielonogórskim / Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 4) .- 1988, nr 84, s. 105--121 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7334] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Kształtowanie się zawartości N-NO3, N-No2, N-NH4 i P-PO4 w wodach rzek Obrzycy i Obry Leniwej w latach hydrologicznych 1981/82 oraz 1982/83 / Henryk Greinert, Michał Drab, Jerzy Mendaluk // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 3) .- 1985, nr 74, s. 131--143 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7346] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Możliwości wykorzystania kory sosnowej w uprawie pomidorów szklarniowych / Henryk Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 3) .- 1985, nr 74, s. 117--130 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7345] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Ocena toksycznego działania substancji wyługowanych z ziemi skażonej odpadami przemysłowymi na wybrane organizmy wodne w aspekcie wymogów stawianych przy ich składowaniu / Henryk Greinert, Marlena Piontek, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 3) .- 1985, z. 74, s. 144--151 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6347] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Wpływ imisji z Huty Miedzi "Głogów" na zawartość makroskładników w roślinach uprawnych / Henryk Greinert, Michał Drab, Karol Gajewski // W: Prace Badawcze Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddziału Ziemi Lubuskiej w latach 1975-1980 .- 1981, s. 185--192 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7351] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Działanie azotu w ogniwach zmianowań / Michał Drab // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 1980, z. 243, s. 41--46, ISSN: 0084-5477, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7328] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Wpływ wzrastających dawek fosfogipsu na plony roślin uprawnych / Marek Jarecki, Michał Drab // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 1980, z. 243, s. 61--67, ISSN: 0084-5477, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7329] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Contamination of trees of the former copper smelter protective zone / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Biochemistry - the scientific basis for sustainable development and protection of human heatlth : in two volumes : Proceedings of the XI internatiopnal biochemical school, devoted to 120-anniversary from the birthday of Victor V. Kovalsky. Tula, Rosja, 2019 .- Tula : TSPU, 2019 .- Vol. 1, s. 147--151 .- ISBN: 9785604245002 .- tytuł okładkowy, spis treści, wstęp w j. ros.
Słowa kluczowe: environmental pollution, heavy metals, industrial emission, soil pollution

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23473] [data modyf: 27-06-2019 15:07]
[2] The possibility of soil remediation by Populus nigra / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Krystyna Walińska // W: Molod' i postup biologii : XV mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv prisvâčena 135 ričnici vid dnâ narodžennâ Â. Parnasa. L'viv, Ukraina, 2019 .- L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2019, s. 187--188 .- ISBN: 9786171005129
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23498] [data modyf: 09-09-2019 11:54]
[3] Organic carbon in soils of the urban parks - review / Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Michał Drab, Barbara Walczak, E. Śmiotała, M. Szewczyk // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska, 2016 .- Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 38
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22556] [data modyf: 02-03-2017 13:53]
[4] Soil organic matter of urban park / Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Michał Drab, E. Śmiotała, M. Szewczyk, M. Bylica, M. Kozłowska, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska, 2016 .- Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 212 .- ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22298] [data modyf: 17-10-2016 12:44]
[5] Soil sealing in a context of urban soils properties development / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska, 2016 .- Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 133 .- ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22295] [data modyf: 17-10-2016 12:35]
[6] The selected properties of soils of the former railroads in Zielona Góra / Barbara Walczak, Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska, 2016 .- Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 37
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22555] [data modyf: 02-03-2017 13:51]
[7] Urban development and urban soil degradation - case study in Zielona Góra, Poland / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska, 2016 .- Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 134 .- ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22296] [data modyf: 17-10-2016 12:37]
[8] Urban sprawl as a factor of soil degradation / Jakub Kostecki, Michał Drab, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska, 2016 .- Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 27
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22554] [data modyf: 02-03-2017 13:49]
[9] Antropogeniczne materiały macierzyste Technosoli / Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki // W: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój : Proceedings of the 29th Congress of Polish Soil resources and sustainable development. Wrocław, Polska, 2015 .- Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2015, s. 117 .- ISBN: 9788393409655 .- streszcz. w j. ang. str. 316.
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21839] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[10] Construction debris as the anthropogenic bedrock of Technosols / Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja, 2015 .- [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 100--104 .- ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: Technosols, rubble, urban soils, wastes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21956] [data modyf: 05-11-2015 16:36]
[11] Impact of the anthropogenic deposits on properties of the urban soils / Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja, 2015 .- [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 96--99 .- ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: anthropogenic additives, anthropogenic soils, urban soils

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21955] [data modyf: 05-11-2015 16:15]
[12] Następcze efekty rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie Łęknicy / Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki // W: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój : Proceedings of the 29th Congress of Polish Soil resources and sustainable development. Wrocław, Polska, 2015 .- Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2015, s. 118 .- ISBN: 9788393409655 .- streszczenie w j. ang. str. 318
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21840] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[13] The possibility of the hybrid poplar use in the soil phytoremediation process / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: International Conference Contaminated Sites - Bratislava 2015. Bratislava, Słowacja, 2015 .- Bratislava : [brak wydawcy], 2015, s. 190--191
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21754] [data modyf: 08-09-2015 13:44]
[14] Zawartość miedzi w glebach położonych wzdłuż torów kolejowych w Zielonej Górze / Barbara Walczak, Radosław Gawda, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 159 .- ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: miedź, tereny kolejowe, zanieczyszczenie gleby

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21808] [data modyf: 17-07-2015 10:34]
[15] Zmiany zawartości substancji humusowych, odczynu oraz właściwości sorpcyjnych w rekultywowanych gruntach powstałych na terenach pokopalnianych / Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, N. Żurek // W: Seminarium Substancje Humusowe w Ekosystemach. Toruń, Polska, 2015 .- [b. m.], 2015, s. 35
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22223] [data modyf: 18-07-2016 08:36]
[16] Odpady budowlane jako macierzysty materiał technosoli / Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Ocena gleb użytkowanych rolniczo : konferencja naukowa : organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach. Puławy, Polska, 2014 .- Puławy : IUNG-PIB, 2014, s. 99 .- ISBN: 9788375621631
Słowa kluczowe: gruz budowlany, skały technogenne, technosole

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21379] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[17] Pedogeneza na rekultywowanych hałdach pokopalnianych w okolicy Łęknicy / Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Ocena gleb użytkowanych rolniczo : konferencja naukowa : organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach. Puławy, Polska, 2014 .- Puławy : IUNG-PIB, 2014, s. 91 .- ISBN: 9788375621631
Słowa kluczowe: gleby inicjalne, rekultywacja, technosole, tereny pokopalniane

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21378] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[18] Zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie topoli niekłańskiej (Populus x canadensis 'Robusta') narazonej na imisje przemysłowe / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: Forestry in the mountains and industrial regions : 2nd International Scientific Conference : on the 65th anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : book of abstracts. Kraków, Polska, 2014 .- Kraków : Uniwersytet Rolniczy, 2014, s. 187--188
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21616] [data modyf: 02-09-2015 12:40]
[19] Trees in areas contaminated with copper and lead as a factor of effective erosion protection / Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: The use of vegetation to improve slope stability : 3rd international conference on soil bio- and eco-engineering. Vancouver, Kanada, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [abstr.] .- [conference poster]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20987] [data modyf: 16-10-2013 13:27]
[20] Efekty rekultywacji leśnej terenów pogórniczych w okolicy Łęknicy = Results of post-mining areas forest reclamation in the Łęknica locality / Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Gleba - Człowiek - Środowisko : 28. Kongres Gleboznawczy. Toruń, Polska, 2011 .- Wrocław : Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, 2011, s. 52 [abstr.] .- ISBN: 9788391933145
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20120] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Zawartość miedzi i cynku w rekultywowanych gruntach pokopalnianych rejonu Łęknicy = Copper and zinc content in post-mining grounds in the Łęknica locality / Michał Drab, Andrzej Greinert // W: Gleba - Człowiek - Środowisko : 28. Kongres Gleboznawczy. Toruń, Polska, 2011 .- Wrocław : Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, 2011, s. 48 [abstr.] .- ISBN: 9788391933145
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20119] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Ryzyko chemicznego zanieczyszczenia gleb nawożonych osadami ściekowymi / Andrzej Greinert, Michał Drab, Sebastian Węclewski // W: Nawozy naturalne, organiczne i mineralne : IX międzynarodowa konferencja naukowa. Szczecin, Polska, 2009 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2009, s. 33 [abstr.] .- ISBN: 9788375181791
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19337] [data modyf: 08-10-2009 09:40]
[23] Zmiany zawartości ogólnego i przyswajalnego fosforu w glebach nawożonych osadem ściekowym / Michał Drab, Andrzej Greinert, Sebastian Węclewski // W: Nawozy naturalne, organiczne i mineralne : IX międzynarodowa konferencja naukowa. Szczecin, Polska, 2009 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2009, s. 23 [abstr.] .- ISBN: 9788375181791
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19336] [data modyf: 08-10-2009 09:38]
[24] Ocena przydatności osadów ściekowych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni miasta Zielona Góra do rolniczego wykorzystania / Michał Drab // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VIII konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. Zielona Góra, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005, s. [8] CD-ROM .- ISBN: 8389712725
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17434] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Działanie nawozowe osadu ściekowego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni miasta Zielona Góra / Michał Drab, Sebastian Węclewski, Agnieszka Długosz // W: Kształtowanie i ochrona środowiska wiejskiego : konferencja naukowa : streszczenia. Ustronie Leśne, Polska, 2004 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2004, s. [ 1 ]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16507] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Możliwości wykorzystania penetrometru Eijkelkampa do badań niektórych właściwości fizycznych gruntów powstałych na terenach poeksploatacyjnych kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim (województwo lubuskie) / Michał Drab // W: Tereny zdegradowane - możliwości ich rekultywacji : Nauka - gospodarce. Szczecin, Polska, 2000 .- Szczecin : Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2000, s. 55--64
Słowa kluczowe: eksploatacja, wykorzystanie, właściwość fizyczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4764] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[27] Przyczyny niskiej produktywności mad przekształconych przez przemysł wydobywczy kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim / Michał Drab // W: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Sytuacja po powodzi 1997 roku. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 213--217
Słowa kluczowe: mady, zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5942] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Możliwość rolniczego wykorzystania osadów garbarskich / Michał Drab, Andrzej Jędrczak // W: Problemy ochrony środowiska w przemyśle lekkim : konferencja naukowo-techniczna. Kołobrzeg, Polska, 1986 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1986, s. 46--56
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17721] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski