System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Andrzej Greinert
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 236 pozycji bibliograficznych
38 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Systematyka gleb Polski, 2019. Cezary Kabała, Przemysław Charzyński, Jacek Chodorowski, Marek Drewnik, Bartłomiej Glina, Andrzej Greinert, Piotr Hulisz, Michał Jankowski, Jerzy Jonczak, [i in.] - Wyd. 6, Wrocław - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze 291 s. , ISBN: 9788377173213, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15193] [data modyf: 13-11-2019 16:39]
[25,6] [0,32]
[2] 40-lecie Inżynierii Środowiska w Zielonej Górze, 2017. Andrzej Jędrczak, Andrzej Greinert, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego 214 s. , ISBN: 9788393761982, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14265] [data modyf: 24-05-2019 14:28]
[40] [0,5]
[3] Ogólna koncepcja kształtowania terenów zieleni przydrożnej w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Zielonej Góry, 2016. Andrzej Greinert, Monika Drozdek(*), Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego 170 s. , ISBN: 9788393761951, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13280] [data modyf: 23-03-2018 09:28]
[4] Kobalt w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym, 2011. Andrzej Greinert, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 132 s. , ISBN: 9788374814379, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10676] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Studia nad efektywnością leśnej rekultywacji zwałowisk fitotoksycznie kwaśnych piasków mioceńskich po byłej kopalni węgla brunatnego w Łęknicy, 2009. Henryk Greinert, Michał Drab, Andrzej Greinert, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 170 s. , ISBN: 9788374812207, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9161] [data modyf: 07-09-2009 11:42]
[6] Studia nad glebami obszaru zurbanizowanego Zielonej Góry, 2003. Andrzej Greinert, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 167 s. , ISBN: 8389321386, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6647] [data modyf: 17-10-2003 13:50]
[7] Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych, 2000. Andrzej Greinert, Zielona Góra : Wydaw. PZ 216 s. (Monografie 97), ISBN: 838591112X, bibliogr. fot. plany. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1800] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[8] Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego, 1999. Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Zielona Góra : Wydaw. PZ 326 s. (Monografie 92), ISBN: 8385911901, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1245] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i ochrony gleb, 1998. Andrzej Greinert, Zielona Góra : Wydaw. PZ 225 s. bibliogr. rys. tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-1242] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Anthropogenic Materials as Bedrock of Urban Technosols, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki
// W: Urbanization : Challenge and Opportunity for Soil Functions and Ecosystem Services : Proceedings of the 9th SUITMA Congress, 2019. / eds. V. Vasenev [et.al.], Berlin : Springer International Publishing AG, s. 11--20, ISBN: 9783319896014
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-89602-1-3   (pkt: 20)
[WZCZ-20188] [data modyf: 24-05-2019 16:17]
[10] [0,5]
[2] Influence of Technic Surfaces on the Selected Properties of Ekranic Technosols, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert
// W: Urbanization : Challenge and Opportunity for Soil Functions and Ecosystem Services : Proceedings of the 9th SUITMA Congress, 2019. / eds. V. Vasenev [et.al.], Berlin : Springer International Publishing AG, s. 21--30, ISBN: 9783319896014
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-89602-1-4   (pkt: 20)
[WZCZ-20189] [data modyf: 24-05-2019 16:19]
[10] [0,5]
[3] Functions of soils in the urban environment, Andrzej Greinert
// W: Soils within Cities. Global approaches to their sustainable management, 2017. / eds. M. J. Levin [et.al.], Stuttgart : Schweizerbat Science Publishers, s. 43--52, ISBN: 9783510654116
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18741] [data modyf: 03-06-2019 14:58]
[5] [1]
[4] Ewidencja zieleni w mieście, Andrzej Greinert, Monika Drozdek(*)
// W: "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra, 2015. , Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 67--182, ISBN: 9788393761944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17758] [data modyf: 23-03-2018 09:49]
[5] Geopark europejski i światowy "Łuk Mużakowa", Andrzej Greinert, Marek Maciantowicz, Andrzej Kraiński
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim, 2015. / red. A. Greinert, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 326--335, ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17180] [data modyf: 01-10-2015 14:33]
[6] Lokalizacja i podział administracyjny regoinu lubuskiego, Andrzej Greinert
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim, 2015. / red. A. Greinert, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 28--35, ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17176] [data modyf: 01-10-2015 14:21]
[7] Ogólna charakterystyka miasta, Andrzej Greinert, Monika Drozdek(*), Teresa Nowak
// W: "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra, 2015. , Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 11--66, ISBN: 9788393761944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17757] [data modyf: 23-03-2018 09:49]
[8] Rekultywacja leśna terenów KWB "Przyjaźń Narodów" w rejonie Nowych Czapli, Michał Drab, Andrzej Greinert
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim, 2015. / red. A. Greinert, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 210--229, ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17165] [data modyf: 01-10-2015 14:25]
[9] Rekultywacja leśna terenów KWB "Sieniawa". Wprowadzenie, Andrzej Greinert
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim, 2015. / red. A. Greinert, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 245--251, ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17178] [data modyf: 01-10-2015 14:28]
[10] Stan prawny działań rekultywacyjnych w Polsce, Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Greinert, Marta Skiba
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim, 2015. / red. A. Greinert, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 275--287, ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17163] [data modyf: 02-10-2015 13:49]
[11] Strategia rozwoju zieleni w mieście, Andrzej Greinert, Monika Drozdek(*), Michał Ćwiąkała, Agnieszka Tokarska-Osyczka
// W: "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra, 2015. , Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 257--304, ISBN: 9788393761944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17760] [data modyf: 23-03-2018 09:49]
[12] System terenów zieleni w Zielonej Górze, Andrzej Greinert, Monika Drozdek(*), Krzysztof Lisowski, Dominik Osyczka, Dorota Szaban
// W: "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra, 2015. , Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 183--255, ISBN: 9788393761944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17759] [data modyf: 23-03-2018 09:49]
[13] Wzrost sosny zwyczajnej na rekultywowanych terenach pokopalnianych w rejonie Łuku Mużakowa (woj. lubuskie), Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz
// W: Problemy leśnictwa w górach i regionach przemysłowych, 2015. / pod red. S. Orła, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, s. 55--71, ISBN: 9788364758188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17640] [data modyf: 24-02-2016 13:25]
[14] Zarys zagospodarowania przestrzennego regionu lubuskiego, Andrzej Greinert
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim, 2015. / red. A. Greinert, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 53--67, ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17177] [data modyf: 01-10-2015 14:23]
[15] Post-mining soils in Łęknica region, Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Róża Fruzińska
// W: Technogenic soils of Poland, 2013. / ed. by P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek, Toruń : Polish Society of Soil Science, s. 233--253, ISBN: 9788393409617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15562] [data modyf: 26-08-2015 14:08]
[16] Technogenic soils in Zielona Góra, Andrzej Greinert
// W: Technogenic soils atlas, 2013. / ed. by P. Charzyński, M. Markiewicz, M. Świtoniak, Toruń : Polish Society of Soil Science, s. 141--167, ISBN: 9788393409624
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15560] [data modyf: 26-08-2015 14:08]
[17] Urban soils in Zielona Góra, Andrzej Greinert, Róża Fruzińska, Jakub Kostecki
// W: Technogenic soils of Poland, 2013. / ed. by P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek, Toruń : Polish Society of Soil Science, s. 31--54, ISBN: 9788393409617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15561] [data modyf: 26-08-2015 14:08]
[18] Ekosystemy terenów zabudowanych, Andrzej Greinert
// W: Rośliny do zadań specjalnych, 2011. / red. nauk. E. Drozdek, Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (Zieleń Miast i Wsi. Współczesna i Zabytkowa), s. 283--302, ISBN: 9788360792179
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12834] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[19] Cenne przyrodniczo obszary miasta Zielona Góra, Paweł Czechowski, Marek Maciantowicz, Marcin Bocheński, Jan Cichocki, Andrzej Greinert, Leszek Jerzak, Bartłomiej Najbar, Mariusz Mleczak, Piotr Reda, Agnieszka Ważna, Marcin Dziubek
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010, 2010. / red. Z. Lewicki, K. Damczyk, Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (Biblioteka Monitoringu Środowiska), s. 25--37
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12544] [data modyf: 11-01-2011 12:10]
[20] Gleby, Andrzej Greinert
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010, 2010. / red. Z. Lewicki, K. Damczyk, Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (Biblioteka Monitoringu Środowiska), s. 105--113
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12545] [data modyf: 11-01-2011 12:12]
[21] Przekształcenia północnej strefy przemysłowej Zielonej Góry na przestrzeni dziejów wyzwaniem planistycznym dnia dzisiejszego, Andrzej Greinert, Róża Fruzińska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5, 2009. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 165--174, ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10968] [data modyf: 10-11-2009 14:58]
[22] Normy zawartości metali ciężkich w glebach w Polsce i UE w kontekście ich mobilności w warunkach presji urbanistycznej, Andrzej Greinert
// W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska, 2008. / red. B. Kołwzan, K. Grabas, [Wrocław] : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski, s. 121--128, ISBN: 9788392116783
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10573] [data modyf: 03-11-2008 11:49]
[23] Sorpcja zanieczyszczeń przez roślinność przydrożną, Andrzej Greinert
// W: Od promenady do autostrady : komunikacja z naturą, 2008. / red. A. Greinert, M. E. Drozdek, Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (Zieleń Miast i Wsi. Współczesna i Zabytkowa), s. 96--107, ISBN: 9788360792117
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10575] [data modyf: 03-11-2008 12:56]
[24] Gleby, Andrzej Greinert
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w 2004 roku, 2005. , Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 105--116, ISBN: 8372172730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7998] [data modyf: 10-02-2006 11:39]
[25] Rekultywacja leśna zwałowisk piasków mioceńskich - cz. I : wpływ nawożenia mineralnego na wzrost sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.), Michał Drab, Andrzej Greinert, Henryk Greinert
// W: II Kongres Inżynierii Środowiska, 2005. / red. L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski . T. 2, Lublin : Wydaw. Drukarnia LIBERO DUO s.c. (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN nr 33), s. 203--210, ISBN: 8389293161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7693] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Rekultywacja leśna zwałowisk piasków mioceńskich - cz. II : zmiany właściwości materiału glebowego, Michał Drab, Andrzej Greinert, Henryk Greinert
// W: II Kongres Inżynierii Środowiska, 2005. / red. L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski . T. 2, Lublin : Wydaw. Drukarnia LIBERO DUO s.c. (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN nr 33), s. 211--218, ISBN: 8389293161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Gleby, Andrzej Greinert, Barbara Kończak-Konarkowska
// W: Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 1999-2003, 2004. , Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, s. 65--76, ISBN: 837217251X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7198] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Gleby, Andrzej Greinert, Barbara Kończak-Konarkowska
// W: Stan środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2000-2001, 2002. , Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 104--109, ISBN: 8372171610
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5372] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Gleby, Andrzej Greinert, Barbara Kończak-Konarkowska
// W: Stan środowiska w województwie lubuskim w 2001 roku, 2002. , Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 104--114, ISBN: 8372171769
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5373] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Gleby i grunty miejskie, Andrzej Greinert
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w 1999 roku, 2000. , Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 107--117, ISBN: 8372170967
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Clays as substances limiting phytotoxic influence of Pb, Zn and Cd in sandy soil, Andrzej Greinert
// W: Contaminated Soil '95 : Proceedings of the Fifth International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil, 30 October-3 November 1995, Maastricht, The Nitherlands, 1995. / ed. by W.J.van den Brink, R. Bosman, F. Arendt . Vol. 2, Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (Soil and Environment 5), s. 1223--1225, ISBN: 0792338197
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8398] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Compression of results of geodetic displacement measurements using the PCA method and neural networks / Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki, Andrzej Greinert, 2020. Measurement Vol. 158, 1--12, ISSN: 0263-2241, , eISSN: 1873-412X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PCA method, geodetic displacement measurements, neural networks
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.measurement.2020.107693         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-25036] [data modyf: 13-03-2020 09:48]
[200] [1]
[2] Soil sealing on example of the Jedrzychow Residential Area in Zielona Gora, Poland / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Łukasz Mik, 2020. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 30, iss. 1, 53--63, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: soil degradation, soil sealing, urban soil, urbanosol
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2020-0005
[AWCZ-25097] [data modyf: 27-03-2020 09:41]
[5] [0,25]
[3] Studies of technogenic soils in Poland: past, present, and future perspectives / Łukasz Uzarowicz, Przemysław Charzyński, Andrzej Greinert, Piotr Hulisz, Cezary Kabała, Grzegorz Kusza, Wojciech Kwasowski, Artur Pędziwiatr, 2020. Soil Science Annual Vol. 71, no. 4, 281--299, ISSN: 2300-4967, , eISSN: 2300-4975, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: SUIMA, mine soils, technosols, urban soils
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.37501/soilsa/131615
[AWCZ-26073] [data modyf: 27-01-2021 11:23]
[14,14] [0,35]
[4] Technogenic soils ? soils of the year 2020 in Poland. Concept, properties and classifi cation of technogenic soils in Poland / Cezary Kabała, Andrzej Greinert, Przemysław Charzyński, Łukasz Uzarowicz, 2020. Soil Science Annual Vol. 71, no. 4, 267--280, ISSN: 2300-4967, , eISSN: 2300-4975, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aggerosols, constructosols, edifisols, industrial soils, urban soils
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.37501/soilsa/131609
[AWCZ-26074] [data modyf: 27-01-2021 11:24]
[20] [0,5]
[5] The Impact of the Process of Academic Education on Differences in Landscape Perception between the Students of Environmental Engineering and Civil Engineering / Andrzej Greinert, Maria Mrówczyńska, 2020. Land Vol. 9, iss. 6, 1--27, ISSN: 2073-445X, , eISSN: 2073-445X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: landscape education, landscape perception, technical and environmental engineering
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/land9060188         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-25373] [data modyf: 10-06-2020 10:22]
[49,5] [0,71]
[6] The Use of Plant Biomass Pellets for Energy Production by Combustion in Dedicated Furnaces / Andrzej Greinert, Maria Mrówczyńska, Radosław Grech, Wojciech Szefner, 2020. Energies Vol. 13, iss. 2, 1--17, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. fot. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ash from biomass combustion, energy from biomass, pellets
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13020463         Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-24856] [data modyf: 25-08-2020 13:22]
[140] [1]
[7] Urban nitrogen budgets: flows and stock changes of potentially polluting nitrogen compounds in cities and their surroundings - a review / Wilfried Winiwarter, Barbara Amon, Zhaohai Bai, Andrzej Greinert, Katrin Kaltenegger, Lin Ma, Sylwia Myszograj, Markus Schneidergruber, Monika Suchowska-Kisielewicz, Lisa Wolf, Lin Zhang, Feng Zhou, 2020. Journal of Integrative Environmental Sciences Vol. 17, 57--71, ISSN: 1943-815X, , eISSN: 1943-8168, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1080/1943815X.2020.1841241         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25966] [data modyf: 16-12-2020 12:29]
[5,16] [0,13]
[8] Polish Soil Classification, 6th edition - principles, classification / Cezary Kabała, Przemysław Charzyński, Jacek Chodorowski, Marek Drewnik, Bartłomiej Glina, Andrzej Greinert, Piotr Hulisz, Michał Jankowski, Jerzy Jonczak, Beata Łabaz, Andrzej Łachacz, -- [...], 2019. Soil Science Annual Vol. 70, no. 2, 71--97, ISSN: 2300-4967, , eISSN: 2300-4975, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Soil Taxonomy, World Reference Base, geneza gleb, rząd gleb, soil classification, soil order, soil origin, soil type, systematyka gleb, typ gleb
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.2478/ssa-2019-0009         Cytowania wg Scopus: 33 [01-03-2021]
[AWCZ-24359] [data modyf: 11-10-2019 15:00]
[11,55] [0,29]
[9] Study on the Possibilities of Natural Use of Ash Granulate Obtained from the Combustion of Pellets from Plant Biomass / Andrzej Greinert, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner, 2019. Energies Vol. 12, iss. 13, 1--19, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ash granulation, biomasa, combustion of biomass pellets, use of ash
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en12132569         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-24225] [data modyf: 04-07-2019 13:27]
[140] [1]
[10] The history of viticultural land use as a determinant of contemporary regional development in Western Poland / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Yuliya Vystavna, 2019. Land Use Policy: The International Journal Covering All Aspects of Land Use Vol. 85, 249--258, ISSN: 0264-8377, , eISSN: 1873-5754, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Central and Eastern Europe, tourism, vineyards, viticulture, wine
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.04.010         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-24021] [data modyf: 18-04-2019 18:25]
[70] [0,5]
[11] The Use of Waste Biomass from the Wood Industry and Municipal Sources for Energy Production / Andrzej Greinert, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner, 2019. Sustainability Vol. 11, no. 11, 1--19, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: energy from biomass, municipal waste, pellets, wood waste
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su11113083         Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-24126] [data modyf: 04-06-2019 09:42]
[40,41] [0,58]
[12] Storage capacity of organic carbon in the reclaimed post-mining technosols / Andrzej Greinert, Michał Drab, Agnieszka Śliwińska, 2018. Environment Protection Engineering Vol. 44, no. 1, 117--127, ISSN: 0324-8828, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/epe180109
[AWCZ-22663] [data modyf: 17-04-2018 09:21]
[5] [0,33]
[13] Urban soil resources of medium-sized cities in Poland: a comparative case study of Toruń and Zielona Góra / Piotr Hulisz, Przemysław Charzyński, Andrzej Greinert, 2018. Journal of Soils and Sediments Vol. 18, iss. 2, 358--372, ISSN: 1439-0108, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: SUITMAs, human impact, medium-sized city, technogenic materials, technosols, urban soils
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11368-016-1596-x         Cytowania wg Scopus: 22 [01-03-2021]
[AWCZ-20583] [data modyf: 01-02-2018 12:37]
[30] [1]
[14] Parki tematyczne na miejskich terenach pokopalnianych Sosnowca i Zielonej Góry / Monika Drozdek(*), Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Agnieszka Tokarska-Osyczka(*), Róża Wasylewicz, 2017. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura Vol. 16, nr 1, 65--77, ISSN: 1644-0633, bibliogr. rys. summ. .- afiliacja: Pracownia "Zielony Adres"
Słowa kluczowe: deindustrializacja, rewitalizacja, tereny poprzemysłowe, tereny zieleni
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.22630/ASPA.2017.16.1.07
[AWCZ-21329] [data modyf: 23-03-2018 09:01]
[2,2] [0,2]
[15] Aleje w krajobrazie otwartym - skarb czy utrapienie / Monika Drozdek(*), Andrzej Greinert, 2016. Przegląd Komunalny, nr 5, 86--88, ISSN: 1232-9126, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20082] [data modyf: 23-03-2018 09:55]
[16] Gospodarka wodna gleb miejskich a utrzymanie zieleni w lecie / Andrzej Greinert, 2016. Przegląd Komunalny, nr 7, 8--11, ISSN: 1232-9126, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20291] [data modyf: 08-08-2016 10:08]
[17] Stabilizacja hydrauliczna gruntów w drogownictwie / Michał Ćwiąkała, Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk, Aleksander Widuch, Adam Wysokowski, 2016. Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe, nr 6, 84--93, ISSN: 1730-0703, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: ground, hydraulic stabilization, road
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20144] [data modyf: 10-06-2016 13:30]
[18] Protective Zone of an Industrial Plant as a Tool for Environmental Protection / Marta Skoczylas, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2015. Environment and Ecology Research Vol. 3, no. 4, 73--81, ISSN: 2331-625X, , eISSN: 2331-6268, bibliogr. fot. mapy. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: copper smelter, industrial pollution, land development, law regulations, protective zone
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.13189/eer.2015.030401
[AWCZ-19129] [data modyf: 20-02-2017 09:19]
[19] Spatial distribution of heavy metals in the topsoil on roundabouts in Zielona Góra, Poland / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Róża Wasylewicz, Roksana Adam, Bartłomiej Garbera, Przemysław Knap, Maciej Ostapkowicz, Bartosz Stanisławiak, 2015. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources Vol. 26, no. 2, 1--8, ISSN: 1230-7831,
Słowa kluczowe: geo-accumulation index, heavy metal, indeks geo-akumulacji, metale ciężkie, roadside, ronda, roundabout, tereny przydrożne, traffic pollution, zanieczyszczenia komunikacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19149] [data modyf: 04-09-2015 10:11]
[20] The content of lead in soils of allotment gardens in Zielona Góra, Poland / Barbara Walczak, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz, Tomasz Lassota, Andrzej Greinert, Michał Drab, 2015. Polish Journal of Soil Science Vol. 48, no. 1, 41--46, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19809] [data modyf: 16-03-2017 17:12]
[21] The heterogeneity of urban soils in the light of their properties / Andrzej Greinert, 2015. Journal of Soils and Sediments Vol. 15, iss. 8, 1725--1737, ISSN: 1439-0108, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: soil diversity, technosols, urban soils
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11368-014-1054-6         Cytowania wg Scopus: 46 [01-03-2021]
[AWCZ-18717] [data modyf: 16-11-2016 09:57]
[22] The state of soil contaminated with nickel in the former sanitary zone of the Głogów Copper Smelter / Jakub Kostecki, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Dariusz Królik, 2015. Polish Journal of Soil Science Vol. 48, no. 1, 13--20, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19808] [data modyf: 16-03-2017 17:11]
[23] The total content of nitrogen in leaves and wood of trees growing in the area affected by the Głogów Copper Smelter / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Mariola Szafraniec, Grzegorz Stodulski, Maciej Wypych, 2015. Journal of Elementology Vol. 1, 137--148, ISSN: 1644-2296,
Słowa kluczowe: copper, copper smelter, industrial pollution, lead, nitrogen
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18697] [data modyf: 24-08-2015 13:08]
[24] Zieleń miejska jako zadanie własne samorządu / Andrzej Greinert, Agnieszka Szczecińska, 2015. Przegląd Komunalny, nr 7, 8--12, ISSN: 1232-9126, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19178] [data modyf: 27-07-2015 13:23]
[25] Sorption of nickel in soils of an area affected by the metal industry / Róża Wasylewicz, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Michał Drab, 2014. Polish Journal of Soil Science Vol. 47, no. 2, 101--108, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-18935] [data modyf: 07-09-2015 12:51]
[26] Classification of technogenic soils according to WRB system / Przemysław Charzyński, Renata Bednarek, Andrzej Greinert, Piotr Hulisz, Łukasz Uzarowicz, 2013. Soil Science Annual Vol. 64, no. 4, 145--150, ISSN: 2300-4967, , eISSN: 2300-4975, bibliogr. tab. summ. .- dawniej "Roczniki Gleboznawcze"
Słowa kluczowe: gleby technogeniczne, klasyfikacja gleb, soil classification, technogenic soils, technosols
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17941] [data modyf: 25-04-2019 15:32]
[27] Koncepcja rekultywacji i zagospodarowania części terenu po byłej Kopalni Węgla Kamiennego "Niwka" w Sosnowcu / Anna Maria Kozińska, Andrzej Greinert, 2013. Przegląd Budowlany, nr 3, 82--85, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17235] [data modyf: 20-08-2015 11:37]
[28] Possibilities of heavy metals available for plants determination in the soil of an industrial zone / Andrzej Greinert, Róża Fruzińska, Jakub Kostecki, Karolina Bednarz, 2013. Ecological Chemistry and Engineering. A Vol. 20, no. 2, 251--260, ISSN: 1898-6188, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: available form of heavy metals, heavy metals extraction, industrial soil
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17400] [data modyf: 27-02-2017 18:12]
[29] Wykorzystanie gruntów rodzimych do budowy dróg lokalnych na terenach wiejskich / Michał Ćwiąkała, Andrzej Greinert, Joanna Korzeniowska, Paweł Tarasewicz, 2013. Budownictwo i Architektura Vol. 12, nr 3, 129--136, ISSN: 1899-0665, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: drogi lokalne, mieszanki gruntowo-spoinowe, nosność gruntów, popioły lotne, ulepszanie gruntów rodzimych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17684] [data modyf: 28-07-2015 12:51]
[30] Mobility and phytoavailability of lead in urban soils / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, K. Bednarz, 2012. Proceedings of ECOpole Vol. 6, no. 1, 105--111, ISSN: 1898-617X, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2429/proc.2012.6(1)014
[AWCZ-16915] [data modyf: 14-01-2013 17:27]
[31] Węgiel brunatny szansą dla rozwoju województwa lubuskiego / Andrzej Greinert, 2012. Węgiel brunatny: kwartalny biuletyn informacyjny, nr 3/80, [3] bibliogr. fot. summ. http://www.ppwb.org.pl/wb/80/4.php
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16788] [data modyf: 06-08-2015 12:47]
[32] Zasobność gleb i podłoży : przygotowanie terenów pod zieleń / Andrzej Greinert, 2012. Przegląd Komunalny, nr 1, 72--74, ISSN: 1232-9126, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16257] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[33] Odczyn gleb i możliwości jego korekty : przygotowanie terenów pod zieleń / Andrzej Greinert, 2011. Przegląd Komunalny, nr 10, 60--63, ISSN: 1232-9126, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16066] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[34] Podłoża do uprawy roślin : przygotowanie terenów pod zieleń miejską / Andrzej Greinert, 2011. Przegląd Komunalny, nr 9, 62--66, ISSN: 1232-9126, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15894] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[35] Poprawa właściwości sorpcyjnych gruntów pokopalnianych jako element skutecznej rekultywacji / Michał Drab, Andrzej Greinert, 2011. Roczniki Gleboznawcze T. 62, nr 2, 61--68, ISSN: 0080-3642, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: grunty pokopalniane, post-mining soils, soil sorption, sorpcja glebowa, sorption properties, właściwości sorpcyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15758] [data modyf: 06-07-2011 14:02]
[36] Wpływ geomechanicznych przekształceń gleb miejskich obszarów komunikacyjnych na ich właściwości fizyczno-chemiczne / Barbara Walczak, Andrzej Greinert, Łukasz Gosk, Kinga Górka, 2011. Roczniki Gleboznawcze T. 62, nr 2, 412--419, ISSN: 0080-3642, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: communication areas, gleby miejskie, physico-chemical properties, tereny komunikacyjne, urban soils, właściwości fizyczno-chemiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15759] [data modyf: 06-07-2011 14:08]
[37] Zasolenie gleb : przygotowanie terenów pod zieleń / Andrzej Greinert, 2011. Przegląd Komunalny, nr 11, 86--90, ISSN: 1232-9126, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16067] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[38] Złożona materia gleb obszarów miejskich : przygotowanie terenów pod zieleń / Andrzej Greinert, 2011. Przegląd Komunalny, nr 8, 44--47, ISSN: 1232-9126, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15815] [data modyf: 26-08-2011 13:00]
[39] Selected heavy metals and their behaviour in urban soils versus soil quality standards / Andrzej Greinert, 2010. Environment Protection Engineering Vol. 36, no 1, 45--53, ISSN: 0324-8828, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-14584] [data modyf: 14-04-2011 09:22]
[40] Zmiany w zarządzaniu zielenią miejską / Andrzej Greinert, 2010. Zieleń Miejska, nr 1 (34), 32--33, ISSN: 1896-5326, fot. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14443] [data modyf: 04-02-2010 11:55]
[41] Phytotoxic effects of sewage sludges on decorative plants / Andrzej Greinert, Michał Drab, Sebastian Węclewski, 2009. Polish Journal of Environmental Studies (Seria: Series of Monographs) Vol. 6, 41--48, ISSN: 1230-1485, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bedding and coniferous plants fertilisation, sewage sludge utilisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-13924] [data modyf: 25-06-2009 13:51]
[42] Poprawa właściwości sorpcyjnych gleb jako warunek utrzymania w dobrym stanie terenów zieleni miejskiej / Andrzej Greinert, 2009. Roczniki Gleboznawcze T. 60, nr 3, 75--83, ISSN: 0080-3642, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: rekultywacja, sorpcja glebowa, tereny zieleni miejskiej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14384] [data modyf: 16-01-2010 09:54]
[43] The response of selected deciduous trees and bushes to sludge fertilization / Michał Drab, Andrzej Greinert, Sebastian Węclewski, 2009. Polish Journal of Environmental Studies (Seria: Series of Monographs) Vol. 6, 35--40, ISSN: 1230-1485, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: decorative plants, utilisation of sludges
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-13923] [data modyf: 25-06-2009 13:48]
[44] 2. Międzynarodowa Konferencja Ochrona i Rekultywacja trenów Dorzecza Odry. Dychów k. Zielonej Góry, 21-22.06.2001 / Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert, 2001. Przegląd Geologiczny T. 49, nr 9, 752--753, ISSN: 0033-2151,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10896] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Soils of the Zielona Góra urban forest parks as an example of anthropogenic transformations of natural forest soils / Andrzej Greinert, 2001. Acta Agrophysica R. 51, 57--66, ISSN: 1234-4125, , eISSN: 2657-9545, bibliogr. plany. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8286] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Sprawozdanie z 1. międzynarodowej konferencji "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry - sytuacja po powodzi 1997 r. " - Zielona Góra, 15-16.09.1998 / Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert, 1999. Przegląd Geologiczny T. 47, nr 1, 22--23, ISSN: 0033-2151,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10960] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The possibility to use modified flight ash as a neutralizer in the acid soils reclamation processes / Michał Ćwiąkała, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Leszek Rafalski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (4), s. 88--104, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: aktywator magnetyczny, fly ash, magnetic activator, neutralizacja gleb, pył lotny, reclamation, rekultywacja, soil neutralization,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0053
[AWI-10729] [data modyf: 03-01-2019 14:24]
[2] The influence of technical infrastructure on the roundabout areas development / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Ewelina Owoc // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 23, iss. 4, s. 89--101, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: hard infrastructure, infrastruktura techniczna, kształtowanie terenu, land development, landform, rondo, roundabout, zagospodarowanie przyrodnicze,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0054
[AWI-10462] [data modyf: 10-02-2017 12:07]
[3] Chemical soil degradation in the area of the Głogów copper smelter protective forest / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 17, s. 61--71, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: copper, heavy metal, industrial areas, lead, soil pollution,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-0022
[AWI-10226] [data modyf: 26-10-2015 15:39]
[4] Węgiel brunatny - czy będzie polskim surowcem energetycznym XXI wieku? / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 154 (34), s. 87--102, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: węgiel brunatny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10001] [data modyf: 29-07-2015 11:12]
[5] Efekty glebotwórcze rekultywacji leśnej terenów pogórniczych w okolicy Łęknicy / Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica .- 2013, 302 (25), s. 25--34, ISSN: 2081-1284, bibliogr. fot. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anthropogenic soils, forest reclamation, gleby antropogeniczne, rekultywacja leśna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9568] [data modyf: 28-07-2015 13:08]
[6] Zawartość miedzi i cynku w rekultywowanych gruntach pokopalnianych rejonu Łęknicy / Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica .- 2013, 302 (25), s. 35--43, ISSN: 2081-1284, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Cu in soils, Zn in soils, cynk w glebach, forest reclamation, miedź w glebach, rekultywacja leśna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9569] [data modyf: 28-07-2015 13:08]
[7] Budżet gmin Brody i Gubin na tle polskich gmin związanych z wydobyciem węgla brunatnego / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 5--14, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9488] [data modyf: 15-01-2013 17:07]
[8] Nowa industrializacja województwa lubuskiego ? Czy nie przegapimy szansy? / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 147 (27), s. 95--105, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9478] [data modyf: 11-01-2013 19:03]
[9] Komunikacja rowerowa na terenie Zielonej Góry / Sebastian Fórmanowicz, Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 142 (22), s. 44--53, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: bicycle paths, bicycle transport, gospodarka komunalna, komunikacja rowerowa, public utilities, ścieżki rowerowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9151] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Seed germination of selected plants under the influence of heavy metals / Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Monika Grzechnik // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 47--57, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9245] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Ścieżki rowerowe jako element przestrzeni miejskiej - główne problemy lokalizacji i konstrukcji / Andrzej Greinert, Sebastian Fórmanowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 141 (21), s. 28--41, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bike paths, drogi miejskie, gospodarka komunalna, municipal economy, urban roads, ścieżki rowerowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9142] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Calcium content in post-mining grounds in the Łęknica Region / Michał Drab, Andrzej Greinert // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 4, s. 46--57, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: calcium, post-mining areas reclamation, soil,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8707] [data modyf: 23-07-2010 12:12]
[13] Changes in the quantity of potassium marked in post-mining grounds in the Łęknica Region / Michał Drab, Andrzej Greinert // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 4, s. 19--28, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: forest reclamation, former mining areas, potassium in soils,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8706] [data modyf: 23-07-2010 12:00]
[14] Gleby obszarów zurbanizowanych - nowe podejście na nowe czasy / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 13--27, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: definicja gleby, ekologia miast, gleby miejskie, normy prawne wobec gleb,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8658] [data modyf: 08-06-2010 11:04]
[15] Ryzyko chemicznego zanieczyszczenia gleb nawożonych osadami ściekowymi / Andrzej Greinert, Michał Drab, Sebastian Węclewski // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2009, Z. 537, s. 135--144, ISSN: 0084-5477, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chemical degradation of soil, degradacja chemiczna gleb, heavy metals, metale ciężkie, osady ściekowe, sewage sludge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8556] [data modyf: 24-02-2010 10:36]
[16] Trawniki jako element zieleni miejskiej na przykładzie miasta Zielona Góra / Andrzej Greinert, Marta Stackiewicz // W: Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - (Kształtowanie Terenów Zieleni ; nr 3) .- 2009, s. 81--91 bibliogr. fot. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8681] [data modyf: 09-06-2010 12:24]
[17] Wspomnienie o profesorze : prof. dr hab. inż. Henryk Greinert 02.10.1934 - 25.11.2009 / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 7--12, ISSN: 1895-7323, fot.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8679] [data modyf: 23-07-2010 10:36]
[18] Zmiany zawartości form fosforu oznaczonych w gruntach pokopalnianych z rejonu Łeknicy / Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 28--36, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8659] [data modyf: 08-06-2010 11:04]
[19] Zmiany zawartości węgla organicznego, oraz ogólnego i przyswajalnego fosforu w glebach nawożonych osadem ściekowym / Michał Drab, Andrzej Greinert, Sebastian Węclewski // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2009, Z. 537, s. 67--73, ISSN: 0084-5477, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: ogólny i przyswajalny fosfor w glebie, organic carbon, osady ściekowe, sewage sludge, total and available phosphorus in soils, węgiel organiczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8555] [data modyf: 24-02-2010 10:25]
[20] Gleby obszarów zurbanizowanych na przykładzie Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. / Andrzej Greinert // W: Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - (Kształtowanie Terenów Zieleni) .- 2008, nr 2, s. 175--190 bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8300] [data modyf: 16-02-2009 13:35]
[21] Erozja zwałowisk pokopalnianych w rejonie Łęknicy / Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 138--146, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: erozja wodna, post-mining heaps, water erosion, zwałowiska pokopalniane,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7858] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Mikroelementy w pokopalnianych gruntach w rejonie Łęknicy / Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 147--153, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: forest reclamation, microelements, mikroelementy, post-mining dumps, rekultywacja leśna, zwałowiska pokopalniane,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7859] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Ocena możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów organicznych i roślin uprawianych na zanieczyszczonych glebach Środkowego Nadodrza / Andrzej Greinert, Henryk Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego - (Inżynieria Środowiska ; 15) .- 2007, nr 135, s. 46--54 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: contaminated grounds, grunty skażone, industrial plants, odpady organiczne, organic wastes, rośliny przemysłowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8024] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Planowanie przestrzenne niezbędnym elementem skutecznej strategii rekultywacyjnej / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 131--137, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: areas reclamation, planowanie przestrzenne, rekultywacja terenów, spatial planning,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7857] [data modyf: 19-10-2009 14:30]
[25] Rekultywacja gleb leśnych zdegradowanych przez wypływ solanki w okolicach Głogowa / Andrzej Greinert, Henryk Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego - (Inżynieria Środowiska ; 15) .- 2007, nr 135, s. 73--85 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: detoksykacja gleb, gleby leśne, skażenie gleb, zasolenie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8026] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Wpływ wylewu słonych wód poprodukcyjnych na gleby leśne w okolicach Głogowa / Andrzej Greinert, Henryk Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego - (Inżynieria Środowiska ; 15) .- 2007, nr 135, s. 55--72 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: gleby leśne, skażenie gleb, zasolenie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8025] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Koncepcja wstępna rekultywacji i zagospodarowania doliny Gęśnika w Zielonej Górze / Robert Hawryluk, Andrzej Greinert // W: Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - (Kształtowanie Terenów Zieleni) .- 2006, nr 1, s. 69--80 bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7993] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Obudowa zielenią miejskich arterii komunikacyjnych na przykładzie odcinka ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze / Małgorzata Wasilewska, Andrzej Greinert // W: Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - (Kształtowanie Terenów Zieleni) .- 2006, nr 1, s. 123--140 bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7995] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Osiedlowe place zabaw dla dzieci - wyzwanie dla planistów, specjalistów kształtowania terenów zieleni i administratorów miast / Marta Smola, Andrzej Greinert // W: Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - (Kształtowanie Terenów Zieleni) .- 2006, nr 1, s. 97--108 bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7994] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Reakcja sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na nawożenie mineralne NPK na zrekultywowanych zwałowiskach pokopalnianych / Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2006, Z. 512, cz. 1, s. 139--145, ISSN: 0084-5477, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7762] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Wpływ osadu ściekowego na wzrost roślin i zawartość makroelementów w berberysie zwyczajnym (Berberis vulgaris L.) / Sebastian Węclewski, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2006, Z. 512, cz. 2, s. 619--626, ISSN: 0084-5477, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7763] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Dekontaminacja gleb jako integralna część inżynierii środowiska / Henryk Greinert, Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2005, T. 23, nr 1-2, s. 372--377 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dekontaminacja gleb, inżynieria środowiska, rekultywacja,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7081] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] 70-lecie profesora dr. hab. inż. Henryka Greinerta / Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 15--18 fot. summ.
Słowa kluczowe: 70-lecie, Henryk Greinert, profesor,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6588] [data modyf: 22-09-2004 10:35]
[34] Efekt rekultywacji leśnej składowiska kory w okolicy Olbrachtowa k. Żar / Henryk Greinert, Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 127--132, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: forest reclamation, odpady przemysłu drzewnego, rekultywacja leśna, wastes utilization, wood industry wastes, zagospodarowanie odpadów,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6646] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Liczby graniczne zanieczyszczenia gleb w polityce proekologicznej państwa / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 113--120, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: environment quality, liczby graniczne, soil quality, stan gleb, stan środowiska, threshold values,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6644] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Metale ciężkie w glebach miast średniej wielkości na przykładzie Zielonej Góry / Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 547--554 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degradacja gleb, gleby miejskie, metale ciężkie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6628] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Organiczne i próchniczne poziomy gleb jako surowiec w kształtowaniu terenów zieleni / Andrzej Greinert, Barbara Walczak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 121--126, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: humus, kształtowanie terenów zieleni, peat, próchnica glebowa, torfy, urban green areas,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6645] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Wpływ akcji zimowego utrzymania dróg na zasolenie gleb i stan roślinności przydrożnej w Zielonej Górze / Henryk Greinert, Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 355--361 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degradacja gleb, gleby miejskie, zasolenie gleb, zieleń przydrożna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6611] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Miasto ekologiczne? Perspektywy rozwoju miast w odniesieniu do ogólnej zasady zrównoważonego rozwoju / Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 485--489 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ekologia miast, obszary miejskie, prawo ochrony środowiska,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6180] [data modyf: 24-09-2003 12:52]
[40] Miejskie tereny zielone jako element polityki proekologicznej miast / Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 53--58 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cechy terenów miejskich, ekologia miast, miejskie tereny zielone,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5688] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Znaczenie map kompleksów glebowo-rolniczych dla rolnictwa i ochrony środowiska / Henryk Greinert, Andrzej Greinert // W: Natura .- 2002, z. 7, s. 15--19 bibliogr. fot. plany.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5926] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] Antropogeniczne materiały macierzyste gleb miejskich Zielonej Góry / Andrzej Greinert, Barbara Walczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 11) .- 2001, nr 125, s. 99--104 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3406] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Die Schlammverwertung als dünger für die Rabatte-Zierpflanzen / Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 211--216 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, osady ściekowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3380] [data modyf: 21-01-2003 10:02]
[44] Podatność erozyjna gleb miejskich w świetle ich właściwości / Andrzej Greinert // W: Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis - (Agricultura ; 87) .- 2001, nr 217, s. 49--54 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: gleby miejskie, podatność erozyjna gleb, właściwości gleb,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-3809] [data modyf: 19-02-2008 11:50]
[45] Zabezpieczenia przeciwerozyjne gleb miejskich terenów zielonych położonych na stokach / Andrzej Greinert // W: Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis - (Agricultura ; 87) .- 2001, nr 217, s. 55--60 bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: erozja gleb, gleby miejskie, zabezpieczenia przeciwerozyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-3810] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Zasolenie i zakwaszenie gleb i gruntów miejskich w świetle ochrony ekosystemów w dolinach rzecznych / Andrzej Greinert, Iwona Juszczak, Małgorzata Urbanowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 11) .- 2001, nr 125, s. 91--98 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3404] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Gleby leśne zielonogórskich lasów komunalnych jako przykład antropogenizacji środowisk wokół-miejskich / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 10) .- 2000, nr 124, s. 115--124 bibliogr. fot. plany. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2433] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[48] Zawartość części szkieletowych w powierzchniowych warstwach gleb miejskich jako wskaźnik ich stopnia antropogenicznego przekształcenia na przykładzie miasta Zielona Góra / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 10) .- 2000, nr 124, s. 107--114 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2432] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[49] Efekty związane ze stosowaniem wysokich dawek wapna odpadowego i nawozów mineralnych w rekultywacji silnie kwaśnych utworów mioceńskich / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 1998, z. 456, s. 329--334, ISSN: 0084-5477, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1140] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[50] Sprawozdanie z 1. Międzynarodowej Konferencji "Ochrona i Rekultywacja terenów dorzecza Odry" / Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 8) .- 1998, nr 118, s. 3--11
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2301] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Stan użytków rolnych i leśnych na Środkowym Nadodrzu rok po powodzi 1997 roku / Henryk Greinert, Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 8) .- 1998, nr 118, s. 42--45 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2720] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] The tasks of forestal promotion complex "Bory Lubuskie" in the forestry of Middle-Odra-Land forming / Henryk Greinert, Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały .- 1998, T. 16, nr 1-2, s. 60--67 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: environment protection, forestal promotion complex, forestes,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2855] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Der Einfluss der Zugaben verschiedener Tone zum Sandboden auf die Schwermetallsorption / Andrzej Greinert, Henryk Greinert, A. Koćmit // W: Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft .- 1995, Bd. 76, s. 269--272 bibliogr. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7469] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Wpływ dodatku iłów do gleby piaskowej na plonowanie roślin oraz sorpcję i przyswajalność Pb, Cd i Zn / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 1995, z. 418 cz. 2, s. 685--690, ISSN: 0084-5477, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7467] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Atmospheric deposition of heavy metals from dust emitted by the copper smelter on the background of environmental conditions and land use forms, 2020. Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Marta Skoczylas // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 24, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23746] [data modyf: 02-12-2020 09:48]
[0] [0]
[2] The content of selected trace elements in soil and some tree species affected by smelting industry, 2020. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 45, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23749] [data modyf: 02-12-2020 09:56]
[0] [0]
[3] Urban nitrogen cycles: new economy thinking to master the challenges of climate change (UNCNET) - project presentation, 2020. Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Izabela Krupińska, Barbara Amon, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 76, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23758] [data modyf: 02-12-2020 10:16]
[0] [0]
[4] Contamination of trees of the former copper smelter protective zone, 2019. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Biochemistry - the scientific basis for sustainable development and protection of human heatlth : in two volumes : Proceedings of the XI internatiopnal biochemical school, devoted to 120-anniversary from the birthday of Victor V. Kovalsky. Tula, Rosja Tula : TSPU, 2019, Vol. 1, s. 147--151, ISBN: 9785604245002 .- tytuł okładkowy, spis treści, wstęp w j. ros.
Słowa kluczowe: environmental pollution, heavy metals, industrial emission, soil pollution

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23473] [data modyf: 27-06-2019 15:07]
[0] [0]
[5] The possibility of soil remediation by Populus nigra, 2019. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Krystyna Walińska // W: Molod' i postup biologii : XV mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv prisvâčena 135 ričnici vid dnâ narodžennâ Â. Parnasa. L'viv, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2019, s. 187--188, ISBN: 9786171005129
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23498] [data modyf: 09-09-2019 11:54]
[0] [0]
[6] Historical and contemporary soil pollution in the city, 2018. Andrzej Greinert, Jakub Kostecki // W: International Conference Contaminated Sites 2018. Banska Bystrica, Słowacja [b. m.] : --, 2018, s. 25--29
Słowa kluczowe: SUITMA's, Technosols, heavy metals, urban soils

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23258] [data modyf: 31-10-2018 10:54]
[0] [0]
[7] Impact of factors shaping urban ecosystems on structure and functionality of urban green areas, 2018. Andrzej Greinert, Jakub Kostecki // W: International Conference Smart and Sustainable Cities - SSC 2018 : green technologies and infrastructure to enhance urban ecosystem services. Moscov, Rosja [B. m.] : --, 2018, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23035] [data modyf: 01-06-2018 09:25]
[0] [0]
[8] Influence of technogenic material deposits on the properties of urban Technosols, 2017. Andrzej Greinert, Jakub Kostecki // W: 9th International Congress Soils of Urban Industrial Traffic Mining and Military Areas - SUITMA 9 : urbanization: a challenge and an opportunity for soil functions and ecosystem services. Moscov, Rosja [B. m.] : --, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23033] [data modyf: 01-06-2018 09:12]
[0] [0]
[9] Properties of the ekranic technosols of Zielona Gora, 2017. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert // W: 9th International Congress Soils of Urban Industrial Traffic Mining and Military Areas - SUITMA 9 : urbanization: a challenge and an opportunity for soil functions and ecosystem services. Moscov, Rosja [B. m.] : --, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23034] [data modyf: 01-06-2018 09:15]
[0] [0]
[10] Organic carbon in soils of the urban parks - review, 2016. Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Michał Drab, Barbara Walczak, E. Śmiotała, M. Szewczyk // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 38
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22556] [data modyf: 02-03-2017 13:53]
[11] Soil organic matter of urban park, 2016. Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Michał Drab, E. Śmiotała, M. Szewczyk, M. Bylica, M. Kozłowska, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 212, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22298] [data modyf: 17-10-2016 12:44]
[12] Soil sealing in a context of urban soils properties development, 2016. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 133, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22295] [data modyf: 17-10-2016 12:35]
[13] The selected properties of soils of the former railroads in Zielona Góra, 2016. Barbara Walczak, Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 37
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22555] [data modyf: 02-03-2017 13:51]
[14] Urban development and urban soil degradation - case study in Zielona Góra, Poland, 2016. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 134, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22296] [data modyf: 17-10-2016 12:37]
[15] Urban sprawl as a factor of soil degradation, 2016. Jakub Kostecki, Michał Drab, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 27
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22554] [data modyf: 02-03-2017 13:49]
[16] Zapečatyvanie počvy - problema sovremennyh gorodov, 2016. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert // W: Počva - Zerkalo Landšafta : material'i meždunarodnoj naučnoj konferencii : XIX Dokučaevskie molodežnye čteniâ posvâscennoj 170-letiu so dnâ roždeniâ V. V. Dokučaeva. Sankt-Peterburg, Rosja Sankt-Peterburg : Izdatel'skij Dom S.-Peterburskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 2016, s. 76--79
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22092] [data modyf: 20-10-2020 13:56]
[17] Antropogeniczne materiały macierzyste Technosoli, 2015. Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki // W: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój : Proceedings of the 29th Congress of Polish Soil resources and sustainable development. Wrocław, Polska Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2015, s. 117, ISBN: 9788393409655 .- streszcz. w j. ang. str. 316.
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21839] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[18] Construction debris as the anthropogenic bedrock of Technosols, 2015. Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 100--104, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: Technosols, rubble, urban soils, wastes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21956] [data modyf: 05-11-2015 16:36]
[19] Impact of the anthropogenic deposits on properties of the urban soils, 2015. Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 96--99, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: anthropogenic additives, anthropogenic soils, urban soils

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21955] [data modyf: 05-11-2015 16:15]
[20] Następcze efekty rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie Łęknicy, 2015. Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki // W: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój : Proceedings of the 29th Congress of Polish Soil resources and sustainable development. Wrocław, Polska Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2015, s. 118, ISBN: 9788393409655 .- streszczenie w j. ang. str. 318
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21840] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[21] The possibility of the hybrid poplar use in the soil phytoremediation process, 2015. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: International Conference Contaminated Sites - Bratislava 2015. Bratislava, Słowacja Bratislava : [brak wydawcy], 2015, s. 190--191
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21754] [data modyf: 08-09-2015 13:44]
[22] Wpływ odległości od zabudowań na zmianę odczynu gleby, 2015. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Dagmara Wiech, Róża Wasylewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 78, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: domieszki antropogeniczne, materiały budowlane, odczyn gleby, ph

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21793] [data modyf: 17-07-2015 11:18]
[23] Zawartość miedzi w glebach położonych wzdłuż torów kolejowych w Zielonej Górze, 2015. Barbara Walczak, Radosław Gawda, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 159, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: miedź, tereny kolejowe, zanieczyszczenie gleby

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21808] [data modyf: 17-07-2015 10:34]
[24] Odpady budowlane jako macierzysty materiał technosoli, 2014. Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Ocena gleb użytkowanych rolniczo : konferencja naukowa : organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach. Puławy, Polska Puławy : IUNG-PIB, 2014, s. 99, ISBN: 9788375621631
Słowa kluczowe: gruz budowlany, skały technogenne, technosole

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21379] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[25] Pedogeneza na rekultywowanych hałdach pokopalnianych w okolicy Łęknicy, 2014. Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Ocena gleb użytkowanych rolniczo : konferencja naukowa : organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach. Puławy, Polska Puławy : IUNG-PIB, 2014, s. 91, ISBN: 9788375621631
Słowa kluczowe: gleby inicjalne, rekultywacja, technosole, tereny pokopalniane

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21378] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[26] Wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na rekultywowanych terenach powydobywczych w rejonie zachodniopomorskim, 2014. Andrzej Greinert // W: Forestry in the mountains and industrial regions : 2nd International Scientific Conference : on the 65th anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : book of abstracts. Kraków, Polska Kraków : Uniwersytet Rolniczy, 2014, s. 47--48
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21615] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[27] Zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie topoli niekłańskiej (Populus x canadensis 'Robusta') narazonej na imisje przemysłowe, 2014. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: Forestry in the mountains and industrial regions : 2nd International Scientific Conference : on the 65th anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : book of abstracts. Kraków, Polska Kraków : Uniwersytet Rolniczy, 2014, s. 187--188
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21616] [data modyf: 02-09-2015 12:40]
[28] Heterogeneity of urban soils - fact or myth?, 2013. Andrzej Greinert // W: Soils of Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military Areas - SUITMA 7. Toruń, Polska Toruń : Polish Society of Soil Science, 2013, s. 13, ISBN: 9788393409631
Słowa kluczowe: Technosols, urban planning, urban soils

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20968] [data modyf: 04-09-2015 12:04]
[29] The advantage of virgin soil in rural service road constructions, 2013. Michał Ćwiąkała, Andrzej Greinert, Joanna Korzeniowska, Paweł Tarasewicz // W: 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014. Lublin - Krynica, Polska Lublin : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2
Słowa kluczowe: fly ashes, service roads, soil-cement compounds, soil?s capacity, virgin soil enhancement

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21520] [data modyf: 07-09-2015 15:12]
[30] Zanieczyszczenie terenów przydrożnych na przykładzie rond w Zielonej Górze, 2013. Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, Andrzej Greinert, Roksana Adam, Bartłomiej Garbera, Przemysław Knap, Maciej Ostapkowicz, Bartosz Stanisławiak // W: Obieg pierwiastków w przyrodzie bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20986] [data modyf: 04-09-2015 12:13]
[31] Trees in areas contaminated with copper and lead as a factor of effective erosion protection, 2012. Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: The use of vegetation to improve slope stability : 3rd international conference on soil bio- and eco-engineering. Vancouver, Kanada [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [abstr.] .- [conference poster]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20987] [data modyf: 16-10-2013 13:27]
[32] Węgiel brunatny szansą dla rozwoju województwa lubuskiego, 2012. Andrzej Greinert // W: Rola i miejsce węgla brunatnego w krajowej energetyce XXI wieku. [konferencja w Senacie RP], Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [9] http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,471,konferencja-rola-i-miejsce-wegla-brunatnego-w-krajowej-energetyce-xxi-wieku.html .- [dostęp: 31.05.2012]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20356] [data modyf: 06-08-2015 13:22]
[33] Efekty rekultywacji leśnej terenów pogórniczych w okolicy Łęknicy = Results of post-mining areas forest reclamation in the Łęknica locality, 2011. Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Gleba - Człowiek - Środowisko : 28. Kongres Gleboznawczy. Toruń, Polska Wrocław : Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, 2011, s. 52 [abstr.], ISBN: 9788391933145
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20120] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[34] Mobility and phytoavailability of lead in urban soils, 2011. Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz, K. Bednarz // W: Central European Conference ECOpole '11. Zakopane, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [br.] .- [sesja plakatowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20160] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[35] Zawartość miedzi i cynku w rekultywowanych gruntach pokopalnianych rejonu Łęknicy = Copper and zinc content in post-mining grounds in the Łęknica locality, 2011. Michał Drab, Andrzej Greinert // W: Gleba - Człowiek - Środowisko : 28. Kongres Gleboznawczy. Toruń, Polska Wrocław : Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, 2011, s. 48 [abstr.], ISBN: 9788391933145
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20119] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[36] Funkcje jakie powinna pełnić zieleń miejska w dzisiejszym świecie - Polska i Europa, 2010. Andrzej Greinert // W: Zieleń miejska. Utrzymanie i funkcje zieleni miejskiej : IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa. Szczecin, Polska Poznań : ABRYS Sp. z o.o., 2010, s. 75--86, ISBN: 8389018403
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19649] [data modyf: 09-07-2010 11:07]
[37] Ryzyko chemicznego zanieczyszczenia gleb nawożonych osadami ściekowymi, 2009. Andrzej Greinert, Michał Drab, Sebastian Węclewski // W: Nawozy naturalne, organiczne i mineralne : IX międzynarodowa konferencja naukowa. Szczecin, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2009, s. 33 [abstr.], ISBN: 9788375181791
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19337] [data modyf: 08-10-2009 09:40]
[38] Zmiany zawartości ogólnego i przyswajalnego fosforu w glebach nawożonych osadem ściekowym, 2009. Michał Drab, Andrzej Greinert, Sebastian Węclewski // W: Nawozy naturalne, organiczne i mineralne : IX międzynarodowa konferencja naukowa. Szczecin, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2009, s. 23 [abstr.], ISBN: 9788375181791
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19336] [data modyf: 08-10-2009 09:38]
[39] Efekty antropopresji urbanistycznej wobec terenów zieleni, 2007. Andrzej Greinert // W: Zieleń miast i wsi współczesna i zabytkowa : [konferencja]. Kalsk, Polska Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007, T. 1 : ochrona, pielęgnacja, projektowanie, T. 2 : tereny zabaw i odpoczynku dla osób w każdym wieku, s. 73--82, ISBN: 9788360792025
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18548] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Böden Urbanisierter Räume am Beispel von Zielona Góra und Gorzów Wlkp., 2002. Andrzej Greinert // W: Grund und Bodenverunreinigung sowie deren Ausmass und Möglichkeiten der Beseitigung : IV Deutsch-Polnisches Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, s. 85--102, ISBN: 8390516721 .- Materiały również w jęz. polskim
Słowa kluczowe: Bodenumgestaltung, Stadtboden, Stadtökologie

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15218] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Ekologia, a urbanistyka : VII. Tereny zieleni miejskiej w świetle prawa polskiego, 2000. Andrzej Greinert // W: Ekologia Pogranicza. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 2000, s. 163--166
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, prawo ochrony środowiska

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3083] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Ekologia, a urbanistyka : VI. Trawniki - podstawowy rodzaj miejskiego terenu zielonego, 2000. Andrzej Greinert // W: Ekologia Pogranicza. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 2000, s. 296--300
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, metale ciężkie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3081] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Soils of the Zielona Góra urban area. Transformation of the soils as a result of urbanization processes, 2000. Andrzej Greinert // W: First International Conference on Soils of Urban, Industrial, Traffic and Mining Areas : Proceedings. Essen, Niemcy Essen : [brak wydawcy], 2000, Vol. 1 : The Unknown Urban Soil, Detection, Resources and Faces, s. 33--38
Słowa kluczowe: soil taxonomy, soil transformations, urban soils

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3241] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[44] Die Verbesserung der biochemischen Eigenschaften im Tagebaugebiet Muskauer Faltenbogen, 1999. Andrzej Greinert // W: Bodenschutz in der Grenzregion Polen - Sachsen - Tschechien : 3. Sächsische Bodenschutztage. Görlitz, Niemcy Dresden : [brak wydawcy], 1999, s. 183--194
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3301] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Ekologia, a urbanistyka : IV. Niebezpieczeństwo akumulacji metali ciężkich w roślinach miejskich terenów zielonych, 1999. Andrzej Greinert // W: Ekologia Pogranicza : IV Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1999, s. 83--87
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, metale ciężkie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3061] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Ekologia a urbanistyka. : V. Ekstradycja zanieczyszczeń z gleb-metoda pro-czy antyekologiczna, 1999. Andrzej Greinert, Aneta Woźniak // W: Ekologia Pogranicza : IV Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1999, s. 63--67
Słowa kluczowe: ekstrakcja metali ciężkich "pranie gleby", remediacja in situ/ex-situ

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9612] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Charakterystyka zasobów wodnych i zagrożenia dla ich czystości w Polsce, 1998. Jerzy Wira, Krzysztof Tarnowski, Andrzej Greinert // W: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Sytuacja po powodzi 1997 roku. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 397--400
Słowa kluczowe: zasoby wodne, ścieki

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5946] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Ekologia, a urbanistyka : I. Przekształcenia gleb i gruntów miasta Zielonej Góry, 1998. Andrzej Greinert // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 76--81
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, gleby miejskie, rekultywacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3021] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Ekologia, a urbanistyka : II. Źródła zanieczyszczeń gleb i gruntów Zielonej Góry, 1998. Andrzej Greinert, Piotr Błaszczyk // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 85--90
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, emisja zanieczyszczeń, gleby miejskie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3022] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Ekologia, a urbanistyka : III. Zanieczyszczenia zielonogórskich gleb i gruntów. Sytuacja na tle innych miast Polski, 1998. Andrzej Greinert, Piotr Błaszczyk // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 97--101
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, emisja zanieczyszczeń, gleby miejskie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3023] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Ocena wpływu drogi E-65 na zanieczyszczenie metalami ciężkimi przyległych do niej pól uprawnych, 1998. Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Mariusz Ogrodnik // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 102--108
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, emisja zanieczyszczeń, gleby miejskie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2983] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Rolnicze zagospodarowanie dolin rzecznych w województwie zielonogórskim w świetle skutków powodzi w 1997 roku, 1998. Andrzej Greinert, Henryk Greinert // W: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Sytuacja po powodzi 1997 roku. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 235--241
Słowa kluczowe: gospodarka rolna w dolinach rzecznych, mady

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5944] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] The course and effects of the 1997 overflow in the Middle-Odra-land, 1998. Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk // W: 1. International Odra Research Conference : International Odra Project : abstracts book. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1998, s. 53--55
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17854] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Agricultural using of waste clay materials as a method of plants yield increasing, 1997. Andrzej Greinert // W: 6th International Conference on Agrophysics : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : [Instytut Agrofizyki PAN], 1997, vol. 2, s. 236
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17877] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[55] Ecological problems in agricultural functionality of sandy soils and the ways of improvement of this situation, 1997. Andrzej Greinert // W: Environment : Technology : Resources : Proceedings of the 1st International Conference. Rezekne, Litwa Rezekne : [brak wydawcy], 1997, s. 59 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17871] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Improvement of polluted soils in the urban areas by waste clay materials addition, 1997. Andrzej Greinert // W: 6th International Conference on Agrophysics : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : [Instytut Agrofizyki PAN], 1997, vol. 2, s. 236--237
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] The possibility of detoxication of sandy soils polluted with heavy metals by waste clay materials addition, 1997. Andrzej Greinert // W: Environment : Technology : Resources : Proceedings of the 1st International Conference. Rezekne, Litwa Rezekne : [brak wydawcy], 1997, s. 60 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17872] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Wniesienie odpadowych glin i iłów do gleb piaszczystych jako ekologiczna metoda zmniejszenia przyswajalności dla roślin metali ciężkich, 1997. Andrzej Greinert // W: Ekologia Pogranicza : II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1997, s. 204--209
Słowa kluczowe: iłowanie gleb, iłowy materiał odpadowy, metale ciężkie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10778] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[59] Zastosowanie odpadowych materiałów iłowych do poprawy żyzności i produktywności lekkich gleb piaszczystych, 1997. Andrzej Greinert // W: Ekologia Pogranicza : II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1997, s. 217--221
Słowa kluczowe: iłowanie gleb, iłowy materiał odpadowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10779] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[60] Stan czystości powietrza w 1995 roku przy granicy polsko-niemieckiej w świetle badań WIOŚ w Zielonej Górze, 1996. Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Dariusz Kycia // W: Ekologia Pogranicza : Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : Wydaw. IBEN, 1996, s. 71--77, ISBN: 8390380811
Słowa kluczowe: NO2, SO2, ozon, stan atmosfery, zapylenie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16116] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, Nr 166 (44) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5608] [data modyf: 06-07-2017 11:59]
[2] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, Nr 161(41) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5462] [data modyf: 01-07-2016 14:25]
[3] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, Nr 157(37) - 160(40) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5357] [data modyf: 22-02-2016 15:14]
[4] Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 350 s. .- ISBN: 9788393761920
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5361] [data modyf: 01-10-2015 13:24]
[5] "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra / (Red.) Andrzej Greinert, Monika Edyta Drozdek .- Zielona Góra : --, 2015, 370 s. .- ISBN: 9788393761944
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5420] [data modyf: 11-04-2016 12:30]
[6] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 153 (33) - 156 (36) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5217] [data modyf: 13-09-2016 11:07]
[7] Civil and Environmental Engineering Reports : Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska / (Red.) Mieczysław Kuczma, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2013, no. 10-11 .- ISSN: 2080-5187
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5223] [data modyf: 11-09-2015 11:28]
[8] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, Nr 149(29) - 152(32) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5115] [data modyf: 22-02-2016 15:11]
[9] Civil and Environmental Engineering Reports / (Red.) Mieczysław Kuczma, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2012, No. 8-9 .- ISSN: 2080-5187
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5177] [data modyf: 24-02-2014 14:47]
[10] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, nr 145(25) - 148(28) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5050] [data modyf: 18-03-2014 16:32]
[11] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2011, nr 141(21) - 144(24) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4958] [data modyf: 18-03-2014 16:32]
[12] Civil and Environmental Engineering Reports / (Red.) Romuald Świtka, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, no 4 .- ISBN: 9788374813471
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4768] [data modyf: 16-06-2011 11:20]
[13] Zeszyt Naukowy Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie / (Red.) Andrzej Greinert .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010, Nr 4 .- ISSN: 1895-3999
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4864] [data modyf: 06-04-2011 13:43]
[14] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, nr 139 (19) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4760] [data modyf: 22-09-2010 12:59]
[15] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, nr 137, 138, 140 .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4765] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[16] Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie : Kształtowanie terenów zieleni / (Red.) Andrzej Greinert .- Sulechów : Państw. Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009, nr 3 .- ISSN: 1895-3999
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4746] [data modyf: 23-07-2010 10:12]
[17] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, nr 136 (16), 216 s. .- ISBN: 9788374813044
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4742] [data modyf: 22-09-2010 13:02]
[18] Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie / (Red.) Andrzej Greinert .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008 .- ISSN: 1895-3999
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4575] [data modyf: 17-02-2009 09:45]
[19] Od promenady do autostrady / (Red.) Andrzej Greinert, Monika Drozdek(*) .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008, 327 s. .- ISBN: 9788360792117
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4537] [data modyf: 23-03-2018 09:22]
[20] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Inżynieria Środowiska ; 13 / (Red.) Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, nr 133 .- ISBN: 9788374810821
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4369] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Inżynieria Środowiska ; 15 / (Red.) Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, nr 135 .- ISBN: 9788374811255
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4426] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Przewodnik terenowy : 4. międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" / (Red.) Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007, 32 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4757] [data modyf: 07-07-2010 12:54]
[23] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Inżynieria Środowiska ; 12 / (Red.) Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, nr 131, 413 s. .- ISBN: 8389321955
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4058] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska ; 11 / (Red.) Henryk Greinert, Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, nr 125 .- ISSN: 1508-4450
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2242] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Sytuacja po powodzi 1997 roku / (Red.) Henryk Greinert, Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, 462 s. .- ISBN: 8390516748
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-1440] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria środowiska ; 8 / (Red.) Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 1998, nr 118, 188 s. .- ISSN: 0209-0635
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3961] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Paliwa stałe - logo / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner .- Numer : RCD 007403878 .- Data zgłoszenia : 15-12-2019 .- Zgłoszenie do EUIPO. Wniosek o zarejestrowanie wzoru użytkowego; T. Warężak, Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, 67-100 Nowa Sól
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[2] Brown coal pellets / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner .- Numer : 1498/2019/EP .- Data zgłoszenia : 13-12-2019 .- Wniosek o udzielenie patentu europejskiego. Wnioskodawca: T. Warężak, Instytut Nowych technologii Inżynierii Środowiska, 67-100 Nowa Sól
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[3] Pelety na bázi splaškových kalu a zpusob jejich výroby / Andrzej Greinert, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Wojciech Szefner .- Numer : D18102875 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018 .- zgłaszający: EXPETO sp. z o.o. spółka komandytowa
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[4] Pellet na bazie osadów ściekowych / Andrzej Greinert, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Wojciech Szefner .- Numer : 005812757 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018 .- Zarejestrowanie wzoru wspólnotowego (ZWW) w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[5] Pellet na bazie osadów ściekowych oraz sposób jego wytwarzania / Andrzej Greinert, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Wojciech Szefner .- Numer : P.427593 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018 .- EXPETO spółka z o.o. sp. komandytowa, Zielona Góra.
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[6] Manufacturing of energy fuel based on sewage sluge / Andrzej Greinert, Wojciech Szefner, Angelika Olkowicz, Radosław Grech .- Numer : PCT/IB2018/058416 .- Data zgłoszenia : 27-10-2018 .- Zgłoszenie do World Intellectual Property Organization. The International Patent System. Zgł.:BIOGAZOWNIA KLĘPINA Sp. z o.o.
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[7] Sluge processing systems / Andrzej Greinert, Wojciech Szefner, Angelika Olkowicz, Radosław Grech .- Numer : PCT/IB2018/058417 .- Data zgłoszenia : 27-10-2018 .- Zgłoszenie do World Intellectual Property Organization. The International Patent System. Zgł.:BIOGAZOWNIA KLĘPINA Sp. z o.o.
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[8] Znak graficzny opakowanie paliwa energetycznego / Andrzej Greinert, Wojciech Szefner, Angelika Olkowicz, Radosław Grech .- Numer : 00581031 .- Data zgłoszenia : 27-10-2018 .- BIOGAZOWNIA KLĘPINA sp. z o.o.; Zgłoszenie wzoru przemysłowego - logo : Urząd Unii Europejskiej ds Własności Intelektualnej (EUIPO)
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski