System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 127 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] 40-lecie Inżynierii Środowiska w Zielonej Górze / Andrzej Jędrczak, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- 214 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788393761982
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14265] [data modyf: 24-05-2019 14:28]
[2] Biologiczne przetwarzanie odpadów / Andrzej Jędrczak .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN SA, 2007 .- 456 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Środowisko) .- ISBN: 9788301151669
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8331] [data modyf: 13-02-2008 11:47]
[3] Skład chemiczny wód pojezierza antropogenicznego w Łuku Mużakowskim / Andrzej Jędrczak .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, 1992 .- 139 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Monografie ; 54)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7928] [data modyf: 30-03-2007 13:47]
[4] Podniesienie produkcyjności gleb lekkich : przewodnik po trasie konferencji terenowej / Henryk Greinert, Michał Drab, Andrzej Jędrczak, Ireneusz Wróbel .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Gleboznawcze - Oddział Zielonogórski, 1985 .- 60 s.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7557] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Fermentacja metanowa odpadów organicznych / Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Dariusz Królik
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj .- Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, 2017 - s. 129--143 .- ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19115] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[2] Pojezierze antropogeniczne / Barbara Jachimko, Andrzej Jędrczak
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 304--326 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17182] [data modyf: 01-10-2015 17:42]
[3] Rekultywacja wodna terenów pokopalnianych / Barbara Jachimko, Andrzej Jędrczak
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 265--268 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17181] [data modyf: 02-10-2015 16:17]
[4] Demand for MBT installation in Poland for the year 2020 / Andrzej Jędrczak
// W: Waste management : waste management : recycling : composting : fermentation : mechanical-biological treatment : energy recovery from waste sewage sluge treatment / K. J. Thomé-Kozmiensky, L. Pelloni . Volume 2 .- Neuruppin : TK Verlag Karl Thomé Kozmiensky, 2011 - s. 123--132 .- ISBN: 9783935317696
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15360] [data modyf: 04-06-2013 12:26]
[5] Wpływ recyrkulacji na intensyfikację procesów przebiegających na składowisku odpadów przetworzonych i nieprzetworzonych biologicznie / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 4 / pod red. Z. Sadeckiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 191--203 .- ISBN: 9788374813372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12158] [data modyf: 22-07-2010 14:50]
[6] Wpływ mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na skład fizyczno-chemiczny odcieków / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3. / red. Z. Sadecka i in. .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 187--199 .- ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11225] [data modyf: 06-08-2009 11:34]
[7] Ko-fermentacja odpadów komunalnych i osadów ściekowych / Andrzej Jędrczak
// W: Energetyczne aspekty odprowadzania i oczyszczania ścieków / red. Ł. Fukas-Płonka, K. Kuś . T. 1 .- Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2008 - s. 143--158 .- ISBN: 9788392506430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10868] [data modyf: 06-02-2009 14:05]
[8] The chemical composition of leachate from municipal solid and mechanical biological treatment wastes / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak
// W: Management of pollutant emission from landfills and sludge / ed. M. Pawłowska, L. Pawłowski .- London : Taylor & Francis, 2008 - s. 177--186 .- ISBN: 9780415433372
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[WZCZ-9511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Technologie przetwarzania odpadów biodegradowalnych / Andrzej Jędrczak
// W: Degradacja i rekultywacja gruntów : przyrodnicze użytkowanie odpadów .- Lublin : Wydaw. Naukowe Gabriel Borowski, 2005 - (Inżynieria Ekologiczna ; 10) - s. 78--90 .- ISBN: 8389263181
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7968] [data modyf: 30-01-2006 12:12]
[10] Impact of coal ash lagoons upon the surrounding soils / E. S. Kempa, Andrzej Jędrczak
// W: Contaminated Soil '90 : proceedings of the Third International KfK/TNO Conference on Contaminated Soil / ed. F. Arendt, M. Hinsenveld, W. J. van den Brink .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1990 - s. 207--211 .- ISBN: 9780792310587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8926] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Phenol and benzene removal by sorption on soil / E. S. Kempa, Tadeusz Butrymowicz, Andrzej Jędrczak
// W: Contaminated Soil '90 : proceedings of the Third International KfK/TNO Conference on Contaminated Soil / ed. F. Arendt, M. Hinsenveld, W. J. van den Brink .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1990 - s. 377--379 .- ISBN: 9780792310587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8925] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Sanitary landfilling in Poland / Edward S. Kempa, Andrzej Jędrczak
// W: International perspectives on municipal solid wastes and sanitary landfilling / ed. J. S. Carra, R. Cossu .- London : Academic Press, 1990 - s. 156--160 .- ISBN: 0121063550
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8928] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Phenol and formaldehyde degradation at landfills / Andrzej Jędrczak
// W: Recycling international / ed. K. J. Thomé-Kozmiensky . Vol. 3 .- Berlin : EF-Verlag für Energie-und Umwelttechnik GmbH, 1989 - (Technik, Wirtschaft, Umweltschutz) - s. 1694--1700 .- ISBN: 392451142x
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8927] [data modyf: 02-04-2007 13:06]
[14] Toxicity of water extracts of hazardous waste / E. S. Kempa, Andrzej Jędrczak, Marlena Piontek, Adam Solski
// W: The future for water quality in Europe - WATERSHED 89 : Proceedings of the IAWPRC Conference .- Oxford : Pergamon Press, 1989 - s. 297--305
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[WZCZ-6206] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Efficiency of waste processing in the MBT system / Jacek Połomka, Andrzej Jędrczak // Waste Management .- 2019, Vol. 96, s. 9--14, ISSN: 0956-053X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: MBT plants, OFMSW, biodegradable waste, biowaste, composting systems, municipal solid waste
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.wasman.2019.06.041         Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-24264] [data modyf: 03-10-2019 12:23]
[2] The Evaluation of Indicators Used to Assess the Suitability of Agricultural Waste for Fermentation / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak // International Journal of Environmental Research and Public Health .- 2019, Vol. 16, s. 1--11, ISSN: 1660-4601, , eISSN: 1660-4601, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biodegradation of agricultural waste, fermentation of agricultural waste, respirometric activity (AT4), the biochemical methane potential (BMP)
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/ijerph16111889         Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-24123] [data modyf: 29-05-2019 14:16]
[3] A Comparison of Waste Stability Indices for Mechanical-Biological Waste Treatment and Composting Plants / Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz // International Journal of Environmental Research and Public Health .- 2018, Vol. 15, s. 1--13, ISSN: 1660-4601, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MBT, biogas potential (GB21), respirometric activity (AT4)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/ijerph15112585         Cytowania wg Scopus: 3 [11-11-2019]
[AWCZ-23331] [data modyf: 21-11-2018 12:29]
[4] Factors affecting the reproducibility of waste sampling and composition analyses / Emilia den Boer, Andrzej Jędrczak, Jan den Boer, Tadeusz Butrymowicz // Environmental Engineering and Management Journal .- 2018, Vol. 17, no. 11, s. 2755--2766, ISSN: 1582-9596, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: reproducibility, residual waste, sampling, sorting
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-23564] [data modyf: 22-01-2019 14:29]
[5] Possibilities of reuse of treated wastewater for irrigation purposes in the Northern Jordan Valley / Sylwia Myszograj, Omar Qteishat, Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz // Environment Protection Engineering .- 2014, Vol. 40, no. 2, s. 17--31, ISSN: 0324-8828, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 2 [11-11-2019]
[AWCZ-18279] [data modyf: 20-08-2015 12:33]
[6] The influence of preliminary aerobic treatment on the efficacy of waste stabilisation under leachate recilculation conditions / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka // Cogent Engineering .- 2014, Vol. 1, no. 1, s. 1--13, ISSN: 2331-1916, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: aerobic decomposition, leachate recirculation, mechanical-biological waste treatment, methane, waste
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1080/23311916.2014.980027         Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-18654] [data modyf: 21-02-2017 12:21]
[7] Aspekty formalno-prawne MBP / Andrzej Jędrczak // Przegląd Komunalny: dodatek specjalny "Technologie dla RIPOK-ów" .- 2013, nr 2s, s. 18--20, ISSN: 1232-9126, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17323] [data modyf: 28-07-2015 12:25]
[8] COD fractions in sewage flowing into Polish sewage treatment plants / Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // Chemical and Biochemical Engineering Quarterly .- 2013, Vol. 27, no. 2, s. 185--195, ISSN: 0352-9568, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, raw wastewater
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 5 [11-11-2019]
[AWCZ-17471] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[9] Effect of aerobic pretreatment of waste on the rate of anaerobic treatment processes / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj // Journal of Material Cycles and Waste Management .- 2012, s. [8], ISSN: 1438-4957, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: landfills, leachate, mechanical-biological treatment, municipal solid waste, reduction of emission potential
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s10163-012-0100-y         Cytowania wg Scopus: 4 [11-11-2019]
[AWCZ-16930] [data modyf: 16-01-2013 14:03]
[10] Kinetic constants of decomposition of the municipal solid waste prior to and after mechanical-biological processing field scale / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj // Archives of Environmental Protection .- 2012, Vol. 38, no. 4, s. 69--85, ISSN: 0324-8461, : bibliogr.tab.wykr.
Słowa kluczowe: landfills, leachate, mechanical-biological treatment, municipal solid waste, rate constants decomposition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/v10265-012-0041-5         Cytowania wg Scopus: 3 [11-11-2019]
[AWCZ-16987] [data modyf: 11-02-2013 16:22]
[11] A review of municipal solid waste composition and quantities in Poland / Emilia den Boer, Andrzej Jędrczak, Zygmunt Kowalski, Joanna Kulczycka, Ryszard Szpadt // Waste Management .- 2010, Vol. 30, iss. 3, s. 369--377, ISSN: 0956-053X,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: doi:10.1016/j.wasman.2009.09.01
[AWCZ-15724] [data modyf: 14-06-2011 12:17]
[12] Fermentation of organic waste from Turkey breeding and slaughterhouses / Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj // Polish Journal of Environmental Studies (Seria: Series of Monographs) .- 2010, Vol. 2, s. 62--72, ISSN: 1230-1485, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biogas, methane fermentation, waste from poultry and slaughterhouses
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15109] [data modyf: 21-10-2010 12:29]
[13] Recirculation effect on emission period and production of biogas from waste before and after mechanical and chemical treatment / Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz // Polish Journal of Environmental Studies (Seria: Series of Monographs) .- 2010, Vol. 2, s. 67--72, ISSN: 1230-1485, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biogas, landfills, leachates, mechanical biological treatment wastes, municipal solid waste, recirculation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15110] [data modyf: 21-10-2010 12:38]
[14] Przetwarzanie odpadów a skład fizyczno-chemiczny odcieków / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak // Wodociągi - Kanalizacja .- 2009, nr 11, s. 50--53, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15113] [data modyf: 21-10-2010 14:08]
[15] Influence of paper particle size on the efficiency of digestion process / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik // Environment Protection Engineering .- 2007, Vol. 33, no 2, s. 147--155, ISSN: 0324-8828, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 6 [11-11-2019]
[AWCZ-12690] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Rozwój technologii fermentacji odpadów komunalnych w Europie / Andrzej Jędrczak // Ekotechnika .- 2004, nr 3, s. 43--48 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10663] [data modyf: 30-01-2006 12:31]
[17] Nowoczesna gospodarka osadami ściekowymi i odpadami komunalnymi w Zgorzelcu / Andrzej Jędrczak, Zbigniew Hrynkiewicz // Ekotechnika .- 2002, nr 1, s. 27--30 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8842] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Biologiczne przetwarzanie odpadów / Andrzej Jędrczak // Przegląd Komunalny .- 2001, nr 6, s. 89--92, ISSN: 1232-9126, : rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8838] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Fermentacja odpadów komunalnych metodą mokrą / Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak // Przegląd Komunalny .- 2001, nr 5, s. 104--106, ISSN: 1232-9126, : rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8841] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów / Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak // Przegląd Komunalny .- 2001, nr 5, s. 92--96, ISSN: 1232-9126, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8840] [data modyf: 04-03-2003 13:20]
[21] Produkcja energii odnawialnej - główną zaletą / Andrzej Jędrczak // Ekoprofit .- 2000, s. 27--29 : rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11970] [data modyf: 30-03-2007 11:20]
[22] Nawożenie gruntów osadami ściekowymi / Andrzej Jędrczak // Przegląd Komunalny .- 1998, nr 5, s. 58--63, ISSN: 1232-9126, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-2742] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Beztlenowa przeróbka bioodpadów metodą "mokrą" i "suchą" cz. 1 / Andrzej Jędrczak // Przegląd Komunalny .- 1996, nr 1, s. 16--19, ISSN: 1232-9126, : rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11972] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Najstarsza technologia / Andrzej Jędrczak // Ekoprofit .- 1996, nr 1, s. 37--40 : rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11971] [data modyf: 30-03-2007 12:20]
[25] Kompostowanie odpadów w otwartych komorach kompostowych z napowietrzeniem w Zielonej Górze / Andrzej Jędrczak // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 1995, nr 2, s. 37--40, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11969] [data modyf: 29-03-2007 13:08]
[26] Skuteczność koagulacji domieszek wód powierzchniowych solami glinu i żelaza / Zbigniew Hrynkiewicz, Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 1994, nr 6, s. 163--166, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11968] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Meromixis in acidotrophic reservoirs of "anthropogenic lake district" / Adam Solski, Andrzej Jędrczak // Polskie Archiwum Hydrobiologii .- 1991, Vol. 38, no 3/4, s. 327--346 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11978] [data modyf: 02-04-2007 14:50]
[28] Występowanie związków chloroorganicznych w wodzie do picia dla miasta Zielonej Góry i w wodach niektórych rzek woj. zielonogórskiego / Andrzej Jędrczak, Tadeusz Czyrski // Roczniki Państwowego Zakładu Higieny .- 1991, T. 42, nr 3, s. 297--307 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11973] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Ionic composition of waters of the "anthropogenic lake district" / Adam Solski, Andrzej Jędrczak // Polskie Archiwum Hydrobiologii .- 1990, Vol. 37, no 3, s. 361--382 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11977] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Zawartość metali ciężkich w wodzie i osadzie dennym Odry na odcinku Nowa Sól-Kostrzyń / Andrzej Jędrczak, Tadeusz Czyrski // Gospodarka Wodna .- 1990, nr 12, s. 281--284, ISSN: 0017-2448, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11975] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Wpływ składowiska odpadów garbarskich na skład wód podziemnych / Andrzej Jędrczak, Wojciech Konopczyński // Ochrona Środowiska .- 1989, nr 1, s. 27--30, ISSN: 1230-6169, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11979] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Zanieczyszczenie gleb i roślin w otoczeniu składowiska odpadów przemysłowych Szczecina / Andrzej Jędrczak, Michał Drab // Archiwum Ochrony Środowiska .- 1989, nr 3-4, s. 183--199 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10811] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Migration of soluble ash components from a tip to groundwater / E. S. Kempa, Andrzej Jędrczak // Water Science and Technology .- 1988, Vol. 20, no 3, s. 237--244, ISSN: 0273-1223, , eISSN: 1996-9732, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: groundwater, migration of salts in soil
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-11976] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Wpływ wysypiska odpadów komunalnych Zielonej Góry na wybrane elementy środowiska / Henryk Greinert, Andrzej Jędrczak, Michał Drab // Archiwum Ochrony Środowiska .- 1988, nr 3-4, s. 155--173 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10812] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] A new hydrometallurgical method for the processing of copper contentrates using ferric sulphate / F. Łętowski, B. Kołodziej, M. Czernecki, Andrzej Jędrczak, Z. Adamski // Hydrometallurgy .- 1979, no 4, s. 169--184 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11974] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Composting and fermentation of biowaste - advantages and disadvantages of processes / Andrzej Jędrczak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (4), s. 71--87, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: anaerobic digestion, bioodpady, biowaste, composting, feedstock, fermentacja, kompostowanie, surowce,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0052
[AWI-10733] [data modyf: 03-01-2019 16:23]
[2] Properties of the organic fraction directed to biostabilization in MBT installations during the heating season / Andrzej Jędrczak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 65--78, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Biodegradable waste, Composting systems, Frakcja organiczna, Instalacje MBP, MBT plants, Municipal solid waste, OFMSW, Odpady komunalne, Odpady ulegające biodegradacji, Organic fraction, Systemy kompostowania, organiczna frakcja z odpadów komunalnych (biofrakcja),

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0035
[AWI-10726] [data modyf: 03-01-2019 11:50]
[3] Evaluation of biodegradation of waste before and after aerobic treatment / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 13, s. 121--132, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: aerobic pre-treatment of waste, biodegrability of waste lamdfills, biogas production, municipal solid waste,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/ceer-2014-0020
[AWI-10040] [data modyf: 24-08-2015 15:24]
[4] Testing of co-fermentation of poultry manure and corn silage / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Jacek Bojarski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 13, s. 31--47, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ammonia nitrogen, amoniak, corn silage, digestion, fermentacja metanowa, kiszonka z kukurydzy, metan, methan, obornik drobiowy, poultry manure, testing,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9974] [data modyf: 24-08-2015 15:22]
[5] Wpływ stopnia rozdrobnienia mięsa na wydajność procesu fermentacji / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 52--68, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.wykr.
Słowa kluczowe: biogaz, fermentacja mezofilowa, fermentacja termofilowa, mięso,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9850] [data modyf: 28-07-2015 13:17]
[6] Wpływ rozdrobnienia makulatuty oraz odpadów kuchennych na wydajność procesu fermentacji metanowej / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2011, T. 13 cz.1, s. 619--634, ISSN: 1506-218X, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-8943] [data modyf: 04-06-2013 11:15]
[7] Wpływ stopnia rozdrobnienia kolb kukurydzy na wydajnośc procesu fermentacji / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 83--92, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8942] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[8] Produkcja biogazu z odpadów komunalnych / Andrzej Jędrczak // W: Natura .- 2004, z. 10, s. 77--89 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6761] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Produkcja energii z odpadów komunalnych / Andrzej Jędrczak // W: Natura .- 2003, z. 8, s. 139--149 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6157] [data modyf: 22-09-2003 14:11]
[10] Fermentacja metanowa : Miejsce w systemach gospodarki odpadami komunalnymi / Andrzej Jędrczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 9) .- 2000, nr 122, s. 53--62 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2420] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Składowiska odpadów w województwie zielonogórskim / Andrzej Jędrczak, Tadeusz Butrymowicz, Andrzej Kowalczyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 93--100 : bibliogr.mapy.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2000] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Stopień zeutrofizowania wód zbiorników "Pojezierza antropogenicznego" / Bartłomiej Najbar, Andrzej Jędrczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 19--37 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1900] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Zmiany fizyczno-chemicznych cech wód największego zbiornika meromiktycznego na pojezierzu antropogenicznym w okresie kilkunastu lat / Andrzej Jędrczak, Barbara Jachimko, Bartłomiej Najbar // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 5--18 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1880] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Skład chemiczny wód powierzchniowych / Andrzej Jędrczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 6) .- 1997, nr 114, s. 29--47 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7730] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Teoretyczne podstawy możliwości odnowy wód kwaśnych / Andrzej Jędrczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 6) .- 1997, nr 114, s. 113--134 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7733] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Zbiorniki acidotroficzne / Andrzej Jędrczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 6) .- 1997, nr 114, s. 49--77 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7731] [data modyf: 30-03-2007 09:52]
[17] Przyczyny i skutki zakwaszenia wód rzeki Chwaliszówki / Adam Solski, Władysław Matejczuk, Andrzej Jędrczak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 4) .- 1988, nr 84, s. 77--92 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7332] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Skład chemiczny wód zbiorników "pojezierza antropogenicznego" w rejonie Tuplice-Łęknica / Adam Solski, Andrzej Jędrczak, Władysław Matejczuk // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 4) .- 1988, nr 84, s. 65--76 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7331] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Wpływ na środowisko składowiska odpadów z produkcji wełny mineralnej / Andrzej Jędrczak, Ireneusz Wróbel // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 4) .- 1988, nr 84, s. 43--63 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7330] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Zawartość fenolu w odpadach odlewniczych oraz wodach podziemnych i powierzchniowych w sąsiedztwie wysypiska / Henryk Greinert, Andrzej Jędrczak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 3) .- 1985, nr 74, s. 109--116 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7344] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Performance of mechanical biological treatment of residual municipal waste in Poland / Emilia den Boer, Andrzej Jędrczak // W: International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17). Wrocław, Polska, 2017 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2017 .- E3S Web of Conferences, s. 1-8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20172200020   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[KONF-22850] [data modyf: 10-04-2018 10:17]
[2] Properties of outputs from 18 MBT plants and assessment of landfilling possibilities / Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2016 : 5th international conference on the biodegradable waste in circular economy. Cracov, Polska, 2016 .- Czestochowa : Czestochowa University of Technology, 2016, s. 89--92
Słowa kluczowe: MBT, biodegradation, landfilling, municipal solid waste

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22263] [data modyf: 28-09-2016 10:02]
[3] Rola instalacji MBP w gospodarce odpadami "o obiegu zamkniętym" / Andrzej Jędrczak // W: Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska - ENVICON. Poznań, Polska, 2015 .- Poznań : ABRYS Sp. z o.o., 2015, s. 5--19 .- ISBN: 9788364816116
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22131] [data modyf: 10-05-2016 13:32]
[4] Stan gospodarki odpadami komunalnymi w kraju. Przyszłość MBP / Andrzej Jędrczak // W: Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska - ENVICON. Poznań, Polska, 2014 .- Poznań : ABRYS Sp. z o.o., 2014, s. 20--35
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21628] [data modyf: 25-08-2015 12:16]
[5] Thermal and chemical disintegration of excessive sewage sludge / Sylwia Myszograj, Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka // W: The 1st International Global Virtual Conference - GV-CONF 2013. Žilina, Słowacja, 2013 .- Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Žilina, 2013, s. 413--417 .- ISBN: 9788055406497 http://www.gv-conference.com
Słowa kluczowe: alkali dose, disintegration, excessive sewage sludge, soluble COD, temperature

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20945] [data modyf: 25-08-2015 09:47]
[6] Założenia do planowanej nowelizacji dyrektywy osadowej wynikające z komunikatu komisji z dnia 18 maja 2010 r. / Andrzej Jędrczak // W: Metody zagospodarowania osadów ściekowych : II ogólnopolska konferencja szkoleniowa. Zielona Góra, Polska, 2011 .- [Poznań] : ABRYS Sp. z o.o., 2011, s. 18--25 .- ISBN: 8389018012
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19949] [data modyf: 28-03-2011 11:57]
[7] Biogaz - źródła i wykorzystanie / Andrzej Jędrczak // W: Energia odnawialna w polskiej i unijnej polityce energetycznej - aspekty dzisiejsze i przyszłościowe : konferencja. Lubniewice, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 39--41
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19280] [data modyf: 03-09-2009 12:54]
[8] Skład chemiczny odcieków po ich mechaniczno-biologicznym unieszkodliwieniu / Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami : VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Kalisz - Poznań, Polska, 2007 .- Poznań : FUTURA, 2007, s. 829--839 .- ISBN: 978836005519X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19762] [data modyf: 21-10-2010 11:12]
[9] Wpływ recyrkulacji na ilość i skład chemiczny gazu składowiskowego / Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami : VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Kalisz - Poznań, Polska, 2007 .- Poznań : FUTURA, 2007, s. 907--919 .- ISBN: 978836005519X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19763] [data modyf: 21-10-2010 11:14]
[10] Wpływ rozdrobnienia papieru na wydajność procesu fermentacji / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik // W: Postęp w inżynierii środowiska : IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Bystre k. Baligrodu, Polska, 2006 .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2006, s. 413--423 .- ISBN: 8371993978
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18168] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Charakterystyka odpadów ulegających biodegradacji / Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak // W: Efektywność gospodarowania odpadami : VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Licheń - Poznań, Polska, 2005 .- Poznań : FUTURA, 2005, s. 233--245 .- ISBN: 8360055041
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17631] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Ko-fermentacja bioodpadów i osadów ściekowych / Andrzej Jędrczak // W: Efektywność gospodarowania odpadami : VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Licheń - Poznań, Polska, 2005 .- Poznań : FUTURA, 2005, s. 221--232 .- ISBN: 8360055041
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17630] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Produkcja biogazu w procesie fermentacji mezofilowej osadów wstępnych i nadmiernych / Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Dariusz Królik // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VIII konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. Zielona Góra, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005, s. [5] CD-ROM .- ISBN: 8389712725
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17432] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Dojrzałość i stabilność kompostów / Andrzej Jędrczak // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : Biologiczne przetwarzanie stałych odpadów organicznych : VII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004, s. [12] CD-ROM .- ISBN: 8389712210
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16713] [data modyf: 10-11-2004 12:30]
[15] Skład chemiczny odcieków z procesu kompostowania / Andrzej Jędrczak, Paulina Apanasewicz // W: Jak chronić środowisko przed odpadami : VII polski kongres oczyszczania miast. Szczecin, Polska, 2004 .- Szczecin : Oficyna In Plus, 2004, s. 121--134 .- ISBN: 8389402173
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16703] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Surowce do biologicznego przetwarzania odpadów / Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : Biologiczne przetwarzanie stałych odpadów organicznych : VII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004, s. [14] CD-ROM .- ISBN: 8389712210
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16717] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Techniczne i ekonomiczne podstawy systemów gospodarki odpadami / Krzysztof Haziak, Andrzej Jędrczak // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : Biologiczne przetwarzanie stałych odpadów organicznych : VII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004, s. [14] CD-ROM .- ISBN: 8389712210
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16715] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Technologie biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji / Andrzej Jędrczak // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : Biologiczne przetwarzanie stałych odpadów organicznych : VII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004, s. [14] CD-ROM .- ISBN: 8389712210
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16714] [data modyf: 10-11-2004 12:45]
[19] Techniczno-technologiczne możliwości rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji / Andrzej Jędrczak // W: Prawne, organizacyjne i technologiczne aspekty w planach gospodarki odpadami : konferencja. Szczecin, Polska, 2003 .- Szczecin : Międzynarodowe Targi Szczecińskie, 2003, s. 81--90 .- ISBN: 8391461432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17629] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Wspólna fermentacja osadów i odpadów komunalnych. Produkcja i wykorzystanie gazu / Andrzej Jędrczak, Grzegorz Machalski // W: Nowe spojrzenie na osady ściekowe : odnawialne źródła energii : II Międzynarodowa i XIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Częstochowa, Polska, 2003 .- Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2003 .- T. 1, s. 103--116 .- ISBN: 8371931956
Słowa kluczowe: biogaz, fermentacja, odpady komunalne, osady ściekowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15404] [data modyf: 04-03-2003 11:42]
[21] Fermentacja odpadów komunalnych z wykorzystaniem technologii BTA / Andrzej Jędrczak // W: Biologiczne i termiczne technologie przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych : Konferencja - III Targi zagospodarowania utylizacji odpadów i osadów. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : Międzynarodowe Targi Szczecińskie, 2001, s. 41--49 .- ISBN: 8391461424
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15407] [data modyf: 30-01-2006 12:34]
[22] Skład morfologiczny biofrakcji wydzielanej z odpadów komunalnych przez mechaniczne sortowanie / Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak // W: Systemy gospodarki odpadami : IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Piła, Polska, 2001 .- Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2001, s. 369--381 .- ISBN: 8391425258
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15405] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Techniczno-ekonomiczne warunki wyboru technologii fermentacji odpadów komunalnych / Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak // W: Systemy gospodarki odpadami : IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Piła, Polska, 2001 .- Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2001, s. 383--395 .- ISBN: 8391425258
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15406] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Energia z fermentacji osadów ściekowych i biofrakcji odpadów komunalnych / Andrzej Jędrczak // W: Energia z Odpadów : II Sympozjum. Sopot, Polska, 2000 .- Gdynia : [brak wydawcy], 2000, s. 1--11
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5871] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[25] Gemeinsame Methangärung der biologischen Abfälle und Klärschlämme / Krzysztof Haziak, Zbigniew Hrynkiewicz, Andrzej Jędrczak // W: Klärschlammbehandlung und -beseitigung : 6. Polnisch-Deutsche Gemeinschaftstagung. Görlitz, Niemcy, 1999 .- Görlitz : [brak wydawcy], 1999, s. 1--14
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5776] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Kompostowanie odpadów komunalnych metodą komorową w Zielonej Górze / Andrzej Jędrczak, Wojciech Janka // W: Kompostowanie i użytkowanie kompostu : I Konferencja Naukowo-Techniczna. Puławy, Polska, 1999 .- Lublin : [brak wydawcy], 1999, s. 233--240
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5729] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Metody fermentacji odpadów i możliwości zastosowania w Polsce / Andrzej Jędrczak // W: VI Polski Kongres Oczyszczania Miast. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : [brak wydawcy], 1999, s. 189--199
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5722] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[28] Physical, chemical and biological characteristics of post-mining water reservoirs in Łuk Mużakowski (Western Poland) / Bartłomiej Najbar, Andrzej Jędrczak // W: Ecology of Post - Mining Landscapes - EcoPol '99 : International Symosium. Abstracts. Cottbus, Niemcy, 1999 .- Cottbus : BTU Cottbus, 1999, s. [136]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17835] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Physico-chemical features of waters and biocoenosis of a meromictic reservoir in the years 1981-1998 in the Łęknica region / Bartłomiej Najbar, Andrzej Jędrczak // W: Ecology of Post - Mining Landscapes - EcoPol '99 : International Symosium. Abstracts. Cottbus, Niemcy, 1999 .- Cottbus : BTU Cottbus, 1999, s. [137]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17836] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Produkcja biogazu z biofrakcji odpadów komunalnych / Andrzej Jędrczak // W: Inżynieria środowiska w służbie społeczeństwu : Sesja naukowo-szkoleniowa. Rzeszów, Polska, 1999 .- Rzeszów : [brak wydawcy], 1999, s. 60--68
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5728] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Skład morfologiczny odpadów zbieranych selektywnie / Andrzej Jędrczak // W: Techniczne i społeczne aspekty gospodarki odpadami : III Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Poznań, Polska, 1999 .- Poznań : [brak wydawcy], 1999, s. 195--205
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5772] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Program gospodarki odpadami na obszarze Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr / Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak, Hansjürgen Mohr // W: Środowisko Naturalne na Terenie Euroregionu : Polsko-Niemieckie Sympozjum Naukowe. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 57--66
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5774] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych w Polsce i na świecie / Andrzej Jędrczak // W: Woda - Człowiek - Środowisko : I krajowa konferencja naukowo-techniczna. Kołobrzeg, Polska, 1997 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1997, s. 115--127 .- ISBN: 8387424285
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18246] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Skład morfologiczny makulatury i stłuczki szklanej odzyskiwanych z odpadów komunalnych / Andrzej Jędrczak, Robert Sudnik // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku II : konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, s. 173--183
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17587] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Akumulatornie - ścieki i ich unieszkodliwianie / Andrzej Jędrczak // W: Współczesne problemy gospodarki wodno-ściekowej w transporcie kolejowym : konferencja naukowo-techniczna. Sieraków Wlkp., Polska, 1996 .- Poznań : [brak wydawcy], 1996, s. 74--79
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18251] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Podstawy technologiczne unieszkodliwiania odpadów biologicznie rozkładalnych / Andrzej Jędrczak // W: Odpady przemysłowe : III seminarium szkoleniowe. Poznań, Polska, 1996 .- Poznań : [brak wydawcy], 1996, s. 1--13
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18247] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Wpływ odczynu na występowanie glinu w wodach powierzchniowych / Barbara Jilek, Andrzej Jędrczak // W: Zaopatrzenie w wodę miast i wsi. Poznań, Polska, 1996 .- Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Poznaniu, 1996 .- T. 1, s. 182--195 .- ISBN: 8390217384
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18249] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Beztlenowa przeróbka odpadów miejskich i osadów ściekowych / Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak // W: Gospodarka odpadami komunalnymi : III konferencja naukowo-techniczna. Koszalin-Kołobrzeg, Polska, 1995 .- Koszalin : [brak wydawcy], 1995, s. 35--49
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18248] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Oczyszczanie odcieków z wysypisk odpadów komunalnych / Andrzej Jędrczak, Edward S. Kempa // W: Gospodarka odpadami komunalnymi : II konferencja naukowo-techniczna. Koszalin-Kołobrzeg, Polska, 1994 .- Koszalin : [brak wydawcy], 1994, s. 43--66
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18252] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Zakwaszenie wód rzeczki Chwaliszówki / Andrzej Jędrczak // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku. Zielona Góra, Polska, 1994 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1994, s. 71--83
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18253] [data modyf: 30-03-2007 13:39]
[41] Risk assessment of hazardous wastes on soil and groundwater: a ranking system / Andrzej Jędrczak // W: Environmental impact of hazardous wastes : proceedings of the international conference. Rydzyna, Polska, 1991 .- Poznań : [brak wydawcy], 1991, s. 277--284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18258] [data modyf: 02-04-2007 13:50]
[42] Organic matter degradation during temporary storage of phenolic waste / E. S. Kempa, Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak // W: Sardinia '89 : 2nd International Landfil Symposium. Porto Conte, Włochy, 1989 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1989 .- Vol. 2, s. D.VIII-1/15
Słowa kluczowe: formaldehyde, landfills, phenol, slag-wool waste

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18259] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Reduction of salinity at and around ponds of combustion residues / E. S. Kempa, Andrzej Jędrczak, Zbigniew Hrynkiewicz // W: Sardinia '89 : 2nd International Landfil Symposium. Porto Conte, Włochy, 1989 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1989 .- Vol. 2, s. D.XV-1/13
Słowa kluczowe: ash laagons, groundwater, migration of pollutants

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18260] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[44] Zakwaszenie zbiorników wodnych po eksploatacji węgla brunatnego / Adam Solski, Andrzej Jędrczak // W: Zanieczyszczenie atmosfery a degradacja wód : sympozjum. Kraków, Polska, 1989 .- Kraków : [brak wydawcy], 1989, s. 85--101
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18257] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[45] Influence of industrial waste landfills upon the soil and groundwater / Andrzej Jędrczak, E. S. Kempa // W: 5th International Solid Wastes Exhibition and Conference - ISWA '88. Copenhagen, Dania, 1988 .- Copenhagen : [brak wydawcy], 1988, s. [7]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18261] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Prognozowanie samooczyszczania się wód gruntowych zanieczyszczonych chlorkami sodu tzw. "akcji zimowej" na przykładzie składowiska w Kamieniu k/Krosna Odrzańskiego / Andrzej Jędrczak, Ireneusz Wróbel // W: Ochrona i wykorzystanie wód podziemnych Środkowego Nadodrza : konferencja naukowo-techniczna SITPMB. Drzonków, Polska, 1987 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1987, s. 113--126
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18256] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Wpływ wysypiska odpadów przemysłowych na zanieczyszczenie środowiska / Andrzej Jędrczak // W: Gospodarka odpadami niebezpiecznymi. Szczyrk, Polska, 1987 .- Katowice : [brak wydawcy], 1987, s. 93--110
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18255] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Możliwość rolniczego wykorzystania osadów garbarskich / Michał Drab, Andrzej Jędrczak // W: Problemy ochrony środowiska w przemyśle lekkim : konferencja naukowo-techniczna. Kołobrzeg, Polska, 1986 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1986, s. 46--56
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17721] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego / (Red.) Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj .- Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, 2017, 211 s. .- ISBN: 9788394638009
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5589] [data modyf: 05-06-2019 13:48]
[2] Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VII konferencja naukowo-techniczna / (Red.) Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004, CD-ROM .- ISBN: 8389712210
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VI Konferencja naukowo-techniczna : Oczyszczanie wody - nowe trendy / (Red.) Andrzej Jędrczak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003, 141 s. .- ISBN: 8389321602
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4198] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku V / (Red.) Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Mirosław Mąkowski .- Zielona Góra : [B. w.], 2002, 274 s. .- ISBN: 8391601587
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Proceedings of the tenth Turkish-German-Polish seminar on environment protection / (Red.) Andrzej Jędrczak, Edward S. Kempa .- Warszawa - Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, 1995 .- ISBN: 8390307154
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4309] [data modyf: 11-07-2019 12:49]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski