System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 134 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] 40-lecie Inżynierii Środowiska w Zielonej Górze, 2017. Andrzej Jędrczak, Andrzej Greinert, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego 214 s. , ISBN: 9788393761982, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14265] [data modyf: 24-05-2019 14:28]
[40] [0,5]
[2] Biologiczne przetwarzanie odpadów, 2007. Andrzej Jędrczak, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN SA 456 s. (Środowisko), ISBN: 9788301151669, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8331] [data modyf: 13-02-2008 11:47]
[3] Skład chemiczny wód pojezierza antropogenicznego w Łuku Mużakowskim, 1992. Andrzej Jędrczak, Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze 139 s. (Monografie 54) bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7928] [data modyf: 30-03-2007 13:47]
[4] Podniesienie produkcyjności gleb lekkich : przewodnik po trasie konferencji terenowej, 1985. Henryk Greinert, Michał Drab, Andrzej Jędrczak, Ireneusz Wróbel, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Gleboznawcze - Oddział Zielonogórski 60 s.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7557] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Fermentacja metanowa odpadów organicznych, Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Dariusz Królik
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego, 2017. / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj, Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, s. 129--143, ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19115] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[1] [0,2]
[2] Pojezierze antropogeniczne, Barbara Jachimko, Andrzej Jędrczak
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim, 2015. / red. A. Greinert, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 304--326, ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17182] [data modyf: 01-10-2015 17:42]
[3] Rekultywacja wodna terenów pokopalnianych, Barbara Jachimko, Andrzej Jędrczak
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim, 2015. / red. A. Greinert, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 265--268, ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17181] [data modyf: 02-10-2015 16:17]
[4] Demand for MBT installation in Poland for the year 2020, Andrzej Jędrczak
// W: Waste management : waste management : recycling : composting : fermentation : mechanical-biological treatment : energy recovery from waste sewage sluge treatment, 2011. / K. J. Thomé-Kozmiensky, L. Pelloni . Volume 2, Neuruppin : TK Verlag Karl Thomé Kozmiensky, s. 123--132, ISBN: 9783935317696
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15360] [data modyf: 04-06-2013 12:26]
[5] Wpływ recyrkulacji na intensyfikację procesów przebiegających na składowisku odpadów przetworzonych i nieprzetworzonych biologicznie, Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 4, 2010. / pod red. Z. Sadeckiej, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 191--203, ISBN: 9788374813372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12158] [data modyf: 22-07-2010 14:50]
[6] Wpływ mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na skład fizyczno-chemiczny odcieków, Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3., 2009. / red. Z. Sadecka i in., Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 187--199, ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11225] [data modyf: 06-08-2009 11:34]
[7] Ko-fermentacja odpadów komunalnych i osadów ściekowych, Andrzej Jędrczak
// W: Energetyczne aspekty odprowadzania i oczyszczania ścieków, 2008. / red. Ł. Fukas-Płonka, K. Kuś . T. 1, Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, s. 143--158, ISBN: 9788392506430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10868] [data modyf: 06-02-2009 14:05]
[8] The chemical composition of leachate from municipal solid and mechanical biological treatment wastes, Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak
// W: Management of pollutant emission from landfills and sludge, 2008. / ed. M. Pawłowska, L. Pawłowski, London : Taylor & Francis, s. 177--186, ISBN: 9780415433372
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[WZCZ-9511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Technologie przetwarzania odpadów biodegradowalnych, Andrzej Jędrczak
// W: Degradacja i rekultywacja gruntów : przyrodnicze użytkowanie odpadów, 2005. , Lublin : Wydaw. Naukowe Gabriel Borowski (Inżynieria Ekologiczna 10), s. 78--90, ISBN: 8389263181
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7968] [data modyf: 30-01-2006 12:12]
[10] Impact of coal ash lagoons upon the surrounding soils, E. S. Kempa, Andrzej Jędrczak
// W: Contaminated Soil '90 : proceedings of the Third International KfK/TNO Conference on Contaminated Soil, 1990. / ed. F. Arendt, M. Hinsenveld, W. J. van den Brink, Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, s. 207--211, ISBN: 9780792310587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8926] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Phenol and benzene removal by sorption on soil, E. S. Kempa, Tadeusz Butrymowicz, Andrzej Jędrczak
// W: Contaminated Soil '90 : proceedings of the Third International KfK/TNO Conference on Contaminated Soil, 1990. / ed. F. Arendt, M. Hinsenveld, W. J. van den Brink, Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, s. 377--379, ISBN: 9780792310587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8925] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Sanitary landfilling in Poland, Edward S. Kempa, Andrzej Jędrczak
// W: International perspectives on municipal solid wastes and sanitary landfilling, 1990. / ed. J. S. Carra, R. Cossu, London : Academic Press, s. 156--160, ISBN: 0121063550
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8928] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Phenol and formaldehyde degradation at landfills, Andrzej Jędrczak
// W: Recycling international, 1989. / ed. K. J. Thomé-Kozmiensky . Vol. 3, Berlin : EF-Verlag für Energie-und Umwelttechnik GmbH (Technik, Wirtschaft, Umweltschutz), s. 1694--1700, ISBN: 392451142x
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8927] [data modyf: 02-04-2007 13:06]
[14] Toxicity of water extracts of hazardous waste, E. S. Kempa, Andrzej Jędrczak, Marlena Piontek, Adam Solski
// W: The future for water quality in Europe - WATERSHED 89 : Proceedings of the IAWPRC Conference, 1989. , Oxford : Pergamon Press, s. 297--305
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[WZCZ-6206] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Potential of Mineral Fraction in Compost-Like-Output, Methods of Its Obtaining and the Possibility of Using It in the Context of Circular Economy / Jacek Połomka, Andrzej Jędrczak, 2020. Materials Vol. 13, iss. 13, 1--14, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CLO, MBT systems, glass recovery, mineral fractions, municipal waste
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma13133023         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25471] [data modyf: 13-07-2020 14:10]
[140] [1]
[2] RDF from Compost-Like-Output?s Produced in the MBT Installation in the Case of Marszów, Poland / Jacek Połomka, Andrzej Jędrczak, 2020. Energies Vol. 13, iss. 17, 1--11, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CLO, MBT installations, RDF, municipal waste
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13174353         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25565] [data modyf: 25-08-2020 13:22]
[140] [1]
[3] Recovery of Stabilizer Glass in Innovative MBT Installation - An Analasys of New Technological Procedure / Jacek Połomka, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, 2020. Materials Vol. 13, iss. 6, 1--13, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MBT installations, glass recovery, municipal waste
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma13061356         Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[AWCZ-25258] [data modyf: 14-05-2020 09:39]
[70] [0,5]
[4] Risk and Opportunity of Using Plastics from Waste Collected in a Yellow Bag / Jacek Połomka, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, 2020. Polymers Vol. 12, iss. 8, 1--12, ISSN: 2073-4360, , eISSN: 2073-4360, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: plastic waste, recycling, reuse, yellow bag
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25537] [data modyf: 13-08-2020 10:06]
[50] [0,5]
[5] The Composition and Properties of Polish Waste Focused on Biostabilisation in MBT Plants during the Heating Season / Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Jacek Połomka, 2020. Energies Vol. 13, 1--10, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ash, Combustion wastes, Municipal solid waste, Winter season
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13051072         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25009] [data modyf: 02-03-2020 12:23]
[70] [0,5]
[6] Efficiency of waste processing in the MBT system / Jacek Połomka, Andrzej Jędrczak, 2019. Waste Management Vol. 96, 9--14, ISSN: 0956-053X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: MBT plants, OFMSW, biodegradable waste, biowaste, composting systems, municipal solid waste
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.wasman.2019.06.041         Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[AWCZ-24264] [data modyf: 03-10-2019 12:23]
[200] [1]
[7] The Evaluation of Indicators Used to Assess the Suitability of Agricultural Waste for Fermentation / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, 2019. International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 16, 1--11, ISSN: 1660-4601, , eISSN: 1660-4601, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biodegradation of agricultural waste, fermentation of agricultural waste, respirometric activity (AT4), the biochemical methane potential (BMP)
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/ijerph16111889         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-24123] [data modyf: 29-05-2019 14:16]
[35] [0,5]
[8] A Comparison of Waste Stability Indices for Mechanical-Biological Waste Treatment and Composting Plants / Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2018. International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 15, 1--13, ISSN: 1660-4601, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MBT, biogas potential (GB21), respirometric activity (AT4)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/ijerph15112585         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-23331] [data modyf: 21-11-2018 12:29]
[15] [0,5]
[9] Factors affecting the reproducibility of waste sampling and composition analyses / Emilia den Boer, Andrzej Jędrczak, Jan den Boer, Tadeusz Butrymowicz, 2018. Environmental Engineering and Management Journal Vol. 17, no. 11, 2755--2766, ISSN: 1582-9596, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: reproducibility, residual waste, sampling, sorting
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-23564] [data modyf: 22-01-2019 14:29]
[3,75] [0,25]
[10] Possibilities of reuse of treated wastewater for irrigation purposes in the Northern Jordan Valley / Sylwia Myszograj, Omar Qteishat, Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2014. Environment Protection Engineering Vol. 40, no. 2, 17--31, ISSN: 0324-8828, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-18279] [data modyf: 20-08-2015 12:33]
[11] The influence of preliminary aerobic treatment on the efficacy of waste stabilisation under leachate recilculation conditions / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka, 2014. Cogent Engineering Vol. 1, no. 1, 1--13, ISSN: 2331-1916, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aerobic decomposition, leachate recirculation, mechanical-biological waste treatment, methane, waste
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1080/23311916.2014.980027         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-18654] [data modyf: 21-02-2017 12:21]
[12] Aspekty formalno-prawne MBP / Andrzej Jędrczak, 2013. Przegląd Komunalny: dodatek specjalny "Technologie dla RIPOK-ów", nr 2s, 18--20, ISSN: 1232-9126, fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17323] [data modyf: 28-07-2015 12:25]
[13] COD fractions in sewage flowing into Polish sewage treatment plants / Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2013. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly Vol. 27, no. 2, 185--195, ISSN: 0352-9568, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, raw wastewater
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-17471] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[14] Effect of aerobic pretreatment of waste on the rate of anaerobic treatment processes / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, 2012. Journal of Material Cycles and Waste Management, [8], ISSN: 1438-4957, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: landfills, leachate, mechanical-biological treatment, municipal solid waste, reduction of emission potential
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s10163-012-0100-y         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-16930] [data modyf: 16-01-2013 14:03]
[15] Kinetic constants of decomposition of the municipal solid waste prior to and after mechanical-biological processing field scale / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, 2012. Archives of Environmental Protection Vol. 38, no. 4, 69--85, ISSN: 0324-8461, bibliogr. tab. wykr.
Słowa kluczowe: landfills, leachate, mechanical-biological treatment, municipal solid waste, rate constants decomposition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/v10265-012-0041-5         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-16987] [data modyf: 11-02-2013 16:22]
[16] A review of municipal solid waste composition and quantities in Poland / Emilia den Boer, Andrzej Jędrczak, Zygmunt Kowalski, Joanna Kulczycka, Ryszard Szpadt, 2010. Waste Management Vol. 30, iss. 3, 369--377, ISSN: 0956-053X,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: doi:10.1016/j.wasman.2009.09.01
[AWCZ-15724] [data modyf: 14-06-2011 12:17]
[17] Fermentation of organic waste from Turkey breeding and slaughterhouses / Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, 2010. Polish Journal of Environmental Studies (Seria: Series of Monographs) Vol. 2, 62--72, ISSN: 1230-1485, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biogas, methane fermentation, waste from poultry and slaughterhouses
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15109] [data modyf: 21-10-2010 12:29]
[18] Recirculation effect on emission period and production of biogas from waste before and after mechanical and chemical treatment / Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2010. Polish Journal of Environmental Studies (Seria: Series of Monographs) Vol. 2, 67--72, ISSN: 1230-1485, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biogas, landfills, leachates, mechanical biological treatment wastes, municipal solid waste, recirculation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15110] [data modyf: 21-10-2010 12:38]
[19] Przetwarzanie odpadów a skład fizyczno-chemiczny odcieków / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, 2009. Wodociągi - Kanalizacja, nr 11, 50--53, ISSN: 1731-724X, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15113] [data modyf: 21-10-2010 14:08]
[20] Influence of paper particle size on the efficiency of digestion process / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik, 2007. Environment Protection Engineering Vol. 33, no 2, 147--155, ISSN: 0324-8828, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[AWCZ-12690] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Rozwój technologii fermentacji odpadów komunalnych w Europie / Andrzej Jędrczak, 2004. Ekotechnika, nr 3, 43--48 bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10663] [data modyf: 30-01-2006 12:31]
[22] Nowoczesna gospodarka osadami ściekowymi i odpadami komunalnymi w Zgorzelcu / Andrzej Jędrczak, Zbigniew Hrynkiewicz, 2002. Ekotechnika, nr 1, 27--30 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8842] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Biologiczne przetwarzanie odpadów / Andrzej Jędrczak, 2001. Przegląd Komunalny, nr 6, 89--92, ISSN: 1232-9126, rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8838] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Fermentacja odpadów komunalnych metodą mokrą / Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak, 2001. Przegląd Komunalny, nr 5, 104--106, ISSN: 1232-9126, rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8841] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów / Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak, 2001. Przegląd Komunalny, nr 5, 92--96, ISSN: 1232-9126, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8840] [data modyf: 04-03-2003 13:20]
[26] Produkcja energii odnawialnej - główną zaletą / Andrzej Jędrczak, 2000. Ekoprofit, 27--29 rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11970] [data modyf: 30-03-2007 11:20]
[27] Nawożenie gruntów osadami ściekowymi / Andrzej Jędrczak, 1998. Przegląd Komunalny, nr 5, 58--63, ISSN: 1232-9126, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-2742] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Beztlenowa przeróbka bioodpadów metodą "mokrą" i "suchą" cz. 1 / Andrzej Jędrczak, 1996. Przegląd Komunalny, nr 1, 16--19, ISSN: 1232-9126, rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11972] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Najstarsza technologia / Andrzej Jędrczak, 1996. Ekoprofit, nr 1, 37--40 rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11971] [data modyf: 30-03-2007 12:20]
[30] Kompostowanie odpadów w otwartych komorach kompostowych z napowietrzeniem w Zielonej Górze / Andrzej Jędrczak, 1995. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 2, 37--40, ISSN: 0016-5352, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11969] [data modyf: 29-03-2007 13:08]
[31] Skuteczność koagulacji domieszek wód powierzchniowych solami glinu i żelaza / Zbigniew Hrynkiewicz, Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka, 1994. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 6, 163--166, ISSN: 0016-5352, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11968] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Meromixis in acidotrophic reservoirs of "anthropogenic lake district" / Adam Solski, Andrzej Jędrczak, 1991. Polskie Archiwum Hydrobiologii Vol. 38, no 3/4, 327--346 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11978] [data modyf: 02-04-2007 14:50]
[33] Występowanie związków chloroorganicznych w wodzie do picia dla miasta Zielonej Góry i w wodach niektórych rzek woj. zielonogórskiego / Andrzej Jędrczak, Tadeusz Czyrski, 1991. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny T. 42, nr 3, 297--307 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11973] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Ionic composition of waters of the "anthropogenic lake district" / Adam Solski, Andrzej Jędrczak, 1990. Polskie Archiwum Hydrobiologii Vol. 37, no 3, 361--382 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11977] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Zawartość metali ciężkich w wodzie i osadzie dennym Odry na odcinku Nowa Sól-Kostrzyń / Andrzej Jędrczak, Tadeusz Czyrski, 1990. Gospodarka Wodna, nr 12, 281--284, ISSN: 0017-2448, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11975] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Wpływ składowiska odpadów garbarskich na skład wód podziemnych / Andrzej Jędrczak, Wojciech Konopczyński, 1989. Ochrona Środowiska, nr 1, 27--30, ISSN: 1230-6169, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11979] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Zanieczyszczenie gleb i roślin w otoczeniu składowiska odpadów przemysłowych Szczecina / Andrzej Jędrczak, Michał Drab, 1989. Archiwum Ochrony Środowiska, nr 3-4, 183--199 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10811] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Migration of soluble ash components from a tip to groundwater / E. S. Kempa, Andrzej Jędrczak, 1988. Water Science and Technology Vol. 20, no 3, 237--244, ISSN: 0273-1223, , eISSN: 1996-9732, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: groundwater, migration of salts in soil
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-11976] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Wpływ wysypiska odpadów komunalnych Zielonej Góry na wybrane elementy środowiska / Henryk Greinert, Andrzej Jędrczak, Michał Drab, 1988. Archiwum Ochrony Środowiska, nr 3-4, 155--173 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10812] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[40] A new hydrometallurgical method for the processing of copper contentrates using ferric sulphate / F. Łętowski, B. Kołodziej, M. Czernecki, Andrzej Jędrczak, Z. Adamski, 1979. Hydrometallurgy, no 4, 169--184 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11974] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Composting and fermentation of biowaste - advantages and disadvantages of processes / Andrzej Jędrczak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (4), s. 71--87, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anaerobic digestion, bioodpady, biowaste, composting, feedstock, fermentacja, kompostowanie, surowce,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0052
[AWI-10733] [data modyf: 03-01-2019 16:23]
[2] Properties of the organic fraction directed to biostabilization in MBT installations during the heating season / Andrzej Jędrczak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 65--78, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Biodegradable waste, Composting systems, Frakcja organiczna, Instalacje MBP, MBT plants, Municipal solid waste, OFMSW, Odpady komunalne, Odpady ulegające biodegradacji, Organic fraction, Systemy kompostowania, organiczna frakcja z odpadów komunalnych (biofrakcja),

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0035
[AWI-10726] [data modyf: 03-01-2019 11:50]
[3] Evaluation of biodegradation of waste before and after aerobic treatment / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 13, s. 121--132, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: aerobic pre-treatment of waste, biodegrability of waste lamdfills, biogas production, municipal solid waste,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/ceer-2014-0020
[AWI-10040] [data modyf: 24-08-2015 15:24]
[4] Testing of co-fermentation of poultry manure and corn silage / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Jacek Bojarski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 13, s. 31--47, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ammonia nitrogen, amoniak, corn silage, digestion, fermentacja metanowa, kiszonka z kukurydzy, metan, methan, obornik drobiowy, poultry manure, testing,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9974] [data modyf: 24-08-2015 15:22]
[5] Wpływ stopnia rozdrobnienia mięsa na wydajność procesu fermentacji / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 52--68, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. wykr.
Słowa kluczowe: biogaz, fermentacja mezofilowa, fermentacja termofilowa, mięso,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9850] [data modyf: 28-07-2015 13:17]
[6] Wpływ rozdrobnienia makulatuty oraz odpadów kuchennych na wydajność procesu fermentacji metanowej / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2011, T. 13 cz.1, s. 619--634, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-8943] [data modyf: 04-06-2013 11:15]
[7] Wpływ stopnia rozdrobnienia kolb kukurydzy na wydajnośc procesu fermentacji / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 83--92, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8942] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[8] Produkcja biogazu z odpadów komunalnych / Andrzej Jędrczak // W: Natura .- 2004, z. 10, s. 77--89 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6761] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Produkcja energii z odpadów komunalnych / Andrzej Jędrczak // W: Natura .- 2003, z. 8, s. 139--149 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6157] [data modyf: 22-09-2003 14:11]
[10] Fermentacja metanowa : Miejsce w systemach gospodarki odpadami komunalnymi / Andrzej Jędrczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 9) .- 2000, nr 122, s. 53--62 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2420] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Składowiska odpadów w województwie zielonogórskim / Andrzej Jędrczak, Tadeusz Butrymowicz, Andrzej Kowalczyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 93--100 bibliogr. mapy. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2000] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Stopień zeutrofizowania wód zbiorników "Pojezierza antropogenicznego" / Bartłomiej Najbar, Andrzej Jędrczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 19--37 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1900] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Zmiany fizyczno-chemicznych cech wód największego zbiornika meromiktycznego na pojezierzu antropogenicznym w okresie kilkunastu lat / Andrzej Jędrczak, Barbara Jachimko, Bartłomiej Najbar // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 5--18 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1880] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Skład chemiczny wód powierzchniowych / Andrzej Jędrczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 6) .- 1997, nr 114, s. 29--47 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7730] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Teoretyczne podstawy możliwości odnowy wód kwaśnych / Andrzej Jędrczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 6) .- 1997, nr 114, s. 113--134 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7733] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Zbiorniki acidotroficzne / Andrzej Jędrczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 6) .- 1997, nr 114, s. 49--77 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7731] [data modyf: 30-03-2007 09:52]
[17] Przyczyny i skutki zakwaszenia wód rzeki Chwaliszówki / Adam Solski, Władysław Matejczuk, Andrzej Jędrczak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 4) .- 1988, nr 84, s. 77--92 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7332] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Skład chemiczny wód zbiorników "pojezierza antropogenicznego" w rejonie Tuplice-Łęknica / Adam Solski, Andrzej Jędrczak, Władysław Matejczuk // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 4) .- 1988, nr 84, s. 65--76 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7331] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Wpływ na środowisko składowiska odpadów z produkcji wełny mineralnej / Andrzej Jędrczak, Ireneusz Wróbel // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 4) .- 1988, nr 84, s. 43--63 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7330] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Zawartość fenolu w odpadach odlewniczych oraz wodach podziemnych i powierzchniowych w sąsiedztwie wysypiska / Henryk Greinert, Andrzej Jędrczak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 3) .- 1985, nr 74, s. 109--116 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7344] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] General guidelines for the assessment of nitrogen emissions from waste and wastewater treatment plants, 2020. Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 75, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23757] [data modyf: 02-12-2020 10:13]
[0] [0]
[2] Urban nitrogen cycles: new economy thinking to master the challenges of climate change (UNCNET) - project presentation, 2020. Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Izabela Krupińska, Barbara Amon, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 76, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23758] [data modyf: 02-12-2020 10:16]
[0] [0]
[3] Performance of mechanical biological treatment of residual municipal waste in Poland, 2017. Emilia den Boer, Andrzej Jędrczak // W: International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17). Wrocław, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2017, E3S Web of Conferences, s. 1-8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20172200020   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22850] [data modyf: 10-04-2018 10:17]
[7,5] [0,5]
[4] Properties of outputs from 18 MBT plants and assessment of landfilling possibilities, 2016. Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2016 : 5th international conference on the biodegradable waste in circular economy. Cracov, Polska Czestochowa : Czestochowa University of Technology, 2016, s. 89--92
Słowa kluczowe: MBT, biodegradation, landfilling, municipal solid waste

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22263] [data modyf: 28-09-2016 10:02]
[5] Rola instalacji MBP w gospodarce odpadami "o obiegu zamkniętym", 2015. Andrzej Jędrczak // W: Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska - ENVICON. Poznań, Polska Poznań : ABRYS Sp. z o.o., 2015, s. 5--19, ISBN: 9788364816116
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22131] [data modyf: 10-05-2016 13:32]
[6] Stan gospodarki odpadami komunalnymi w kraju. Przyszłość MBP, 2014. Andrzej Jędrczak // W: Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska - ENVICON. Poznań, Polska Poznań : ABRYS Sp. z o.o., 2014, s. 20--35
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21628] [data modyf: 25-08-2015 12:16]
[7] Thermal and chemical disintegration of excessive sewage sludge, 2013. Sylwia Myszograj, Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka // W: The 1st International Global Virtual Conference - GV-CONF 2013. Žilina, Słowacja Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Žilina, 2013, s. 413--417, ISBN: 9788055406497 http://www.gv-conference.com
Słowa kluczowe: alkali dose, disintegration, excessive sewage sludge, soluble COD, temperature

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20945] [data modyf: 25-08-2015 09:47]
[8] Założenia do planowanej nowelizacji dyrektywy osadowej wynikające z komunikatu komisji z dnia 18 maja 2010 r., 2011. Andrzej Jędrczak // W: Metody zagospodarowania osadów ściekowych : II ogólnopolska konferencja szkoleniowa. Zielona Góra, Polska [Poznań] : ABRYS Sp. z o.o., 2011, s. 18--25, ISBN: 8389018012
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19949] [data modyf: 28-03-2011 11:57]
[9] Biogaz - źródła i wykorzystanie, 2009. Andrzej Jędrczak // W: Energia odnawialna w polskiej i unijnej polityce energetycznej - aspekty dzisiejsze i przyszłościowe : konferencja. Lubniewice, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 39--41
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19280] [data modyf: 03-09-2009 12:54]
[10] Skład chemiczny odcieków po ich mechaniczno-biologicznym unieszkodliwieniu, 2007. Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami : VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Kalisz - Poznań, Polska Poznań : FUTURA, 2007, s. 829--839, ISBN: 978836005519X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19762] [data modyf: 21-10-2010 11:12]
[11] Wpływ recyrkulacji na ilość i skład chemiczny gazu składowiskowego, 2007. Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami : VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Kalisz - Poznań, Polska Poznań : FUTURA, 2007, s. 907--919, ISBN: 978836005519X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19763] [data modyf: 21-10-2010 11:14]
[12] Wpływ rozdrobnienia papieru na wydajność procesu fermentacji, 2006. Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik // W: Postęp w inżynierii środowiska : IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Bystre k. Baligrodu, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2006, s. 413--423, ISBN: 8371993978
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18168] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Charakterystyka odpadów ulegających biodegradacji, 2005. Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak // W: Efektywność gospodarowania odpadami : VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Licheń - Poznań, Polska Poznań : FUTURA, 2005, s. 233--245, ISBN: 8360055041
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17631] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Ko-fermentacja bioodpadów i osadów ściekowych, 2005. Andrzej Jędrczak // W: Efektywność gospodarowania odpadami : VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Licheń - Poznań, Polska Poznań : FUTURA, 2005, s. 221--232, ISBN: 8360055041
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17630] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Produkcja biogazu w procesie fermentacji mezofilowej osadów wstępnych i nadmiernych, 2005. Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Dariusz Królik // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VIII konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005, s. [5] CD-ROM, ISBN: 8389712725
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17432] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Dojrzałość i stabilność kompostów, 2004. Andrzej Jędrczak // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : Biologiczne przetwarzanie stałych odpadów organicznych : VII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004, s. [12] CD-ROM, ISBN: 8389712210
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16713] [data modyf: 10-11-2004 12:30]
[17] Skład chemiczny odcieków z procesu kompostowania, 2004. Andrzej Jędrczak, Paulina Apanasewicz // W: Jak chronić środowisko przed odpadami : VII polski kongres oczyszczania miast. Szczecin, Polska Szczecin : Oficyna In Plus, 2004, s. 121--134, ISBN: 8389402173
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16703] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Surowce do biologicznego przetwarzania odpadów, 2004. Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : Biologiczne przetwarzanie stałych odpadów organicznych : VII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004, s. [14] CD-ROM, ISBN: 8389712210
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16717] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Techniczne i ekonomiczne podstawy systemów gospodarki odpadami, 2004. Krzysztof Haziak, Andrzej Jędrczak // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : Biologiczne przetwarzanie stałych odpadów organicznych : VII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004, s. [14] CD-ROM, ISBN: 8389712210
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16715] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Technologie biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, 2004. Andrzej Jędrczak // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : Biologiczne przetwarzanie stałych odpadów organicznych : VII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004, s. [14] CD-ROM, ISBN: 8389712210
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16714] [data modyf: 10-11-2004 12:45]
[21] Techniczno-technologiczne możliwości rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji, 2003. Andrzej Jędrczak // W: Prawne, organizacyjne i technologiczne aspekty w planach gospodarki odpadami : konferencja. Szczecin, Polska Szczecin : Międzynarodowe Targi Szczecińskie, 2003, s. 81--90, ISBN: 8391461432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17629] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Wspólna fermentacja osadów i odpadów komunalnych. Produkcja i wykorzystanie gazu, 2003. Andrzej Jędrczak, Grzegorz Machalski // W: Nowe spojrzenie na osady ściekowe : odnawialne źródła energii : II Międzynarodowa i XIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Częstochowa, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2003, T. 1, s. 103--116, ISBN: 8371931956
Słowa kluczowe: biogaz, fermentacja, odpady komunalne, osady ściekowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15404] [data modyf: 04-03-2003 11:42]
[23] Fermentacja odpadów komunalnych z wykorzystaniem technologii BTA, 2001. Andrzej Jędrczak // W: Biologiczne i termiczne technologie przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych : Konferencja - III Targi zagospodarowania utylizacji odpadów i osadów. Szczecin, Polska Szczecin : Międzynarodowe Targi Szczecińskie, 2001, s. 41--49, ISBN: 8391461424
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15407] [data modyf: 30-01-2006 12:34]
[24] Skład morfologiczny biofrakcji wydzielanej z odpadów komunalnych przez mechaniczne sortowanie, 2001. Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak // W: Systemy gospodarki odpadami : IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Piła, Polska Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2001, s. 369--381, ISBN: 8391425258
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15405] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Techniczno-ekonomiczne warunki wyboru technologii fermentacji odpadów komunalnych, 2001. Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak // W: Systemy gospodarki odpadami : IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Piła, Polska Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2001, s. 383--395, ISBN: 8391425258
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15406] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Energia z fermentacji osadów ściekowych i biofrakcji odpadów komunalnych, 2000. Andrzej Jędrczak // W: Energia z Odpadów : II Sympozjum. Sopot, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 2000, s. 1--11
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5871] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[27] Gemeinsame Methangärung der biologischen Abfälle und Klärschlämme, 1999. Krzysztof Haziak, Zbigniew Hrynkiewicz, Andrzej Jędrczak // W: Klärschlammbehandlung und -beseitigung : 6. Polnisch-Deutsche Gemeinschaftstagung. Görlitz, Niemcy Görlitz : [brak wydawcy], 1999, s. 1--14
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5776] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Kompostowanie odpadów komunalnych metodą komorową w Zielonej Górze, 1999. Andrzej Jędrczak, Wojciech Janka // W: Kompostowanie i użytkowanie kompostu : I Konferencja Naukowo-Techniczna. Puławy, Polska Lublin : [brak wydawcy], 1999, s. 233--240
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5729] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Metody fermentacji odpadów i możliwości zastosowania w Polsce, 1999. Andrzej Jędrczak // W: VI Polski Kongres Oczyszczania Miast. Szczecin, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 1999, s. 189--199
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5722] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Physical, chemical and biological characteristics of post-mining water reservoirs in Łuk Mużakowski (Western Poland), 1999. Bartłomiej Najbar, Andrzej Jędrczak // W: Ecology of Post - Mining Landscapes - EcoPol '99 : International Symosium. Abstracts. Cottbus, Niemcy Cottbus : BTU Cottbus, 1999, s. [136]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17835] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Physico-chemical features of waters and biocoenosis of a meromictic reservoir in the years 1981-1998 in the Łęknica region, 1999. Bartłomiej Najbar, Andrzej Jędrczak // W: Ecology of Post - Mining Landscapes - EcoPol '99 : International Symosium. Abstracts. Cottbus, Niemcy Cottbus : BTU Cottbus, 1999, s. [137]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17836] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Produkcja biogazu z biofrakcji odpadów komunalnych, 1999. Andrzej Jędrczak // W: Inżynieria środowiska w służbie społeczeństwu : Sesja naukowo-szkoleniowa. Rzeszów, Polska Rzeszów : [brak wydawcy], 1999, s. 60--68
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5728] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Skład morfologiczny odpadów zbieranych selektywnie, 1999. Andrzej Jędrczak // W: Techniczne i społeczne aspekty gospodarki odpadami : III Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 1999, s. 195--205
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5772] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Program gospodarki odpadami na obszarze Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, 1998. Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak, Hansjürgen Mohr // W: Środowisko Naturalne na Terenie Euroregionu : Polsko-Niemieckie Sympozjum Naukowe. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 57--66
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5774] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych w Polsce i na świecie, 1997. Andrzej Jędrczak // W: Woda - Człowiek - Środowisko : I krajowa konferencja naukowo-techniczna. Kołobrzeg, Polska Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1997, s. 115--127, ISBN: 8387424285
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18246] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Skład morfologiczny makulatury i stłuczki szklanej odzyskiwanych z odpadów komunalnych, 1997. Andrzej Jędrczak, Robert Sudnik // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku II : konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, s. 173--183
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17587] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Akumulatornie - ścieki i ich unieszkodliwianie, 1996. Andrzej Jędrczak // W: Współczesne problemy gospodarki wodno-ściekowej w transporcie kolejowym : konferencja naukowo-techniczna. Sieraków Wlkp., Polska Poznań : [brak wydawcy], 1996, s. 74--79
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18251] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Podstawy technologiczne unieszkodliwiania odpadów biologicznie rozkładalnych, 1996. Andrzej Jędrczak // W: Odpady przemysłowe : III seminarium szkoleniowe. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 1996, s. 1--13
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18247] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Wpływ odczynu na występowanie glinu w wodach powierzchniowych, 1996. Barbara Jilek, Andrzej Jędrczak // W: Zaopatrzenie w wodę miast i wsi. Poznań, Polska Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Poznaniu, 1996, T. 1, s. 182--195, ISBN: 8390217384
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18249] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Beztlenowa przeróbka odpadów miejskich i osadów ściekowych, 1995. Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak // W: Gospodarka odpadami komunalnymi : III konferencja naukowo-techniczna. Koszalin-Kołobrzeg, Polska Koszalin : [brak wydawcy], 1995, s. 35--49
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18248] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Oczyszczanie odcieków z wysypisk odpadów komunalnych, 1994. Andrzej Jędrczak, Edward S. Kempa // W: Gospodarka odpadami komunalnymi : II konferencja naukowo-techniczna. Koszalin-Kołobrzeg, Polska Koszalin : [brak wydawcy], 1994, s. 43--66
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18252] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Zakwaszenie wód rzeczki Chwaliszówki, 1994. Andrzej Jędrczak // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1994, s. 71--83
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18253] [data modyf: 30-03-2007 13:39]
[43] Risk assessment of hazardous wastes on soil and groundwater: a ranking system, 1991. Andrzej Jędrczak // W: Environmental impact of hazardous wastes : proceedings of the international conference. Rydzyna, Polska Poznań : [brak wydawcy], 1991, s. 277--284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18258] [data modyf: 02-04-2007 13:50]
[44] Organic matter degradation during temporary storage of phenolic waste, 1989. E. S. Kempa, Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak // W: Sardinia '89 : 2nd International Landfil Symposium. Porto Conte, Włochy [B. m.] : [brak wydawcy], 1989, Vol. 2, s. D.VIII-1/15
Słowa kluczowe: formaldehyde, landfills, phenol, slag-wool waste

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18259] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Reduction of salinity at and around ponds of combustion residues, 1989. E. S. Kempa, Andrzej Jędrczak, Zbigniew Hrynkiewicz // W: Sardinia '89 : 2nd International Landfil Symposium. Porto Conte, Włochy [B. m.] : [brak wydawcy], 1989, Vol. 2, s. D.XV-1/13
Słowa kluczowe: ash laagons, groundwater, migration of pollutants

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18260] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Zakwaszenie zbiorników wodnych po eksploatacji węgla brunatnego, 1989. Adam Solski, Andrzej Jędrczak // W: Zanieczyszczenie atmosfery a degradacja wód : sympozjum. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1989, s. 85--101
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18257] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Influence of industrial waste landfills upon the soil and groundwater, 1988. Andrzej Jędrczak, E. S. Kempa // W: 5th International Solid Wastes Exhibition and Conference - ISWA '88. Copenhagen, Dania Copenhagen : [brak wydawcy], 1988, s. [7]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18261] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Prognozowanie samooczyszczania się wód gruntowych zanieczyszczonych chlorkami sodu tzw. "akcji zimowej" na przykładzie składowiska w Kamieniu k/Krosna Odrzańskiego, 1987. Andrzej Jędrczak, Ireneusz Wróbel // W: Ochrona i wykorzystanie wód podziemnych Środkowego Nadodrza : konferencja naukowo-techniczna SITPMB. Drzonków, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1987, s. 113--126
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18256] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Wpływ wysypiska odpadów przemysłowych na zanieczyszczenie środowiska, 1987. Andrzej Jędrczak // W: Gospodarka odpadami niebezpiecznymi. Szczyrk, Polska Katowice : [brak wydawcy], 1987, s. 93--110
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18255] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Możliwość rolniczego wykorzystania osadów garbarskich, 1986. Michał Drab, Andrzej Jędrczak // W: Problemy ochrony środowiska w przemyśle lekkim : konferencja naukowo-techniczna. Kołobrzeg, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1986, s. 46--56
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17721] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego / (Red.) Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj .- Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, 2017, 211 s. .- ISBN: 9788394638009
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5589] [data modyf: 05-06-2019 13:48]
[2] Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VII konferencja naukowo-techniczna / (Red.) Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004, CD-ROM .- ISBN: 8389712210
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VI Konferencja naukowo-techniczna : Oczyszczanie wody - nowe trendy / (Red.) Andrzej Jędrczak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003, 141 s. .- ISBN: 8389321602
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4198] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku V / (Red.) Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Mirosław Mąkowski .- Zielona Góra : [B. w.], 2002, 274 s. .- ISBN: 8391601587
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Proceedings of the tenth Turkish-German-Polish seminar on environment protection / (Red.) Andrzej Jędrczak, Edward S. Kempa .- Warszawa - Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, 1995 .- ISBN: 8390307154
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4309] [data modyf: 11-07-2019 12:49]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski