System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Marzena Jasiewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 24 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Przewodnik do ćwiczeń z fizyki budowli dla studentów Instytutu Inżynierii Środowiska, 2016. Marzena Jasiewicz, Oryna Słobodzian-Ksenicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 45 s. , ISBN: 9788378422549, bibliogr. rys. tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13499] [data modyf: 13-01-2017 12:27]
[2] Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii, 2008. Tadeusz Kuczyński, Jarosław Gniazdowski, Andrzej Trzop, Marcin Żochowski, Joanna Korolenko, Katarzyna Kulczyńska, Marzena Jasiewicz, Oryna Słobodzian-Ksenicz, Małgorzata Szylderowicz, Adam Małecki, Jarosław Owsianny, Witold Łozowski, Artur Wandycz, Dorota Węgrzyn ; red. T. Kuczyński, J. Gniazdowski, A. Trzop, M. Żochowski., Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 779 s. rys. tab. wykr.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12624] [data modyf: 08-07-2015 14:33]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Thermal modernization and biodeterioration of prefabricated elements of buildings - a case study, Marlena Piontek, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Łuszczyńska
// W: Management of indoor air quality, 2011. / ed. M. R. Dudzińska, London : Taylor & Francis Group, s. 109--122, ISBN: 9780415672665
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[WZCZ-13026] [data modyf: 26-07-2011 13:56]
[2] Deciding factors in correctness of heating energy demand modelling in buildings for livestock, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Przybyła, Tadeusz Kuczyński
// W: Elimination of agricultural risks to health and environment, 2003. / red. A. Myczko, Poznań : Center of Excellence TRAGEN, s. 61--72, ISBN: 8392006100
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6415] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Termograficzna ocena izolacyjności termicznej instalacji klimatyzacji i wentylacji w placówce zdrowia / Marzena Jasiewicz, Oryna Słobodzian-Ksenicz, Mateusz Biernacki, Artur Gajdziński, 2017. Chłodnictwo & Klimatyzacja, nr 12, 19--23, ISSN: 1425-9796, bibliogr. rys. wykr. summ. .- [numer 12/2017-1/2018]
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22305] [data modyf: 06-02-2018 16:15]
[2] Biodeterioracja pleśniowa wywołana występowaniem wad technologicznych w budownictwie / Marlena Piontek, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Bednar, 2010. Ochrona Przed Korozją, nr 1, 8--13, ISSN: 0473-7733, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, moisture content of walls, mostki termiczne, moulds, technological defects, thermal bridges, wady technologiczne, wilgotność ścian
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14477] [data modyf: 25-01-2011 09:45]
[3] Obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię grzewczą w budynkach dla trzody chlewnej - koncepcja modelu / Tadeusz Kuczyński, Marzena Jasiewicz, 2004. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 2, 71--82, ISSN: 1231-0093, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: badania symulacyjne, budynki inwentarskie, energia grzewcza, temperatura powietrza, wilgotność powietrza, wymiana powietrza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię grzewczą w warchlakarni - weryfikacja modelu / Marzena Jasiewicz, Tadeusz Kuczyński, 2004. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 2, 83--92, ISSN: 1231-0093, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania symulacyjne, energia grzewcza, temperatura powietrza, warchlakarnie, wilgotność powietrza, wymiana powietrza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10106] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Effect of environment control on inside environment, health and welfare of early weaned piglets / Tadeusz Kuczyński, Hanna Houszka, Marzena Jasiewicz, 2002. Annals of Animal Science Supplement, no 1, 143--145 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8814] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Wstępna analiza przyczyn nadmiernego zużycia energii ogrzewczej na oddziałach tuczu trzody chlewnej / Tadeusz Kuczyński, Marzena Jasiewicz, 2001. Trzoda Chlewna R. 39, nr 10, 111--116 fot. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6929] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w województwie lubuskim w latach 2010-2015 / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz, Dominik Polus // W: Quaterly of Environmental Engineering and Design = Zeszyty Naukowe UZ. Inżynieria Środowiska .- 2018, Nr 169 (49), s. 12--27, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: gazy cieplarniane, inwestycje proekologiczne, lubuskie, redukcja emisji,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10698] [data modyf: 10-10-2019 16:19]
[2] Analiza opłacalności wykorzystania energii słońca i wiatru dla budynku jednorodzinnego / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz, Marzena Nadolna, Daniel Szarszewski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 165 (45), s. 5--14, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: budynek jednorodzinny, cost-effectiveness, energia słońca, energia wiatru, opłacalność, single-family building, sun energy, wind energy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10530] [data modyf: 17-07-2017 12:18]
[3] Analiza przestrzeni ekologicznej i społecznej dla elektrowni wiatrowych na przykładzie powiatu gryfińskiego / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz, Paulina Kolenda // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 161(41), s. 51--67, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: elektrownia wiatrowa, environment, location, lokalizacja, wiatr, wind, wind turbine, środowisko,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10357] [data modyf: 25-04-2016 13:20]
[4] Emisja gazów cieplarnianych w Polsce i w województwie lubuskim w latach 2010-2015 / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz, Dominik Polus // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 164 (44), s. 100--120, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: carbon dioxide, ditlenek siarki, ditlenek węgla, gazy cieplarniane, global warming, globalne ocieplenie, green house gase, lubuskie, metan, methane, nitrous oxide, sulfur dioxide, tlenek diazotu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10475] [data modyf: 28-02-2017 16:43]
[5] Klasyfikacja paliw gazowych / Marzena Jasiewicz, Marzena Nadolna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 164 (44), s. 5--12, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: gaseous fuels, gaseous fuels classification, grupa paliw gazowych, paliwa gazowe, rodzina paliw gazowych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10470] [data modyf: 28-02-2017 15:58]
[6] Emission and dispersion of gaseous pollution from exhaust shafts of copper mine / Marzena Jasiewicz, Oryna Słobodzian-Ksenicz, Sylwia Gromadecka // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 10, s. 73--83, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: dispersion, emission, exhaust shafts, gaseous pollution,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9838] [data modyf: 24-08-2015 14:57]
[7] Emission and distribution of ammonia from turkey farm / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 11, s. 115--126, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ammonia emission, emitter, livestock facility, the extent of the impact of ammonia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9885] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Use of thermal imaging camera to assess the air-tightness of the air conditioning and ventilation system, 2017. Marzena Jasiewicz, Oryna Słobodzian-Ksenicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 52--53, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22757] [data modyf: 11-10-2017 09:55]
[2] The influence of partial thermal modernization renovations on the appearance of the process of biodeterioration in buildings built of prefabricated elements, 2010. Marlena Piontek, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Bednar // W: Management of indoor air quality : workshop. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : [brak wydawcy], 2010, s. 37--38 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19735] [data modyf: 25-01-2011 09:43]
[3] Wady technologiczne przyczyną występowania grzybów pleśniowych w budownictwie, 2009. Marlena Piontek, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Bednar // W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : V Konferencja Naukowa. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2009, s. 115 [abstr.], ISBN: 9788392796246
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19303] [data modyf: 25-01-2011 09:43]
[4] Efficiency of modern environment control methods in building for early weaned piglets, 2001. Marzena Jasiewicz, Tadeusz Kuczyński // W: Animal welfare considerations in livestock housing systems : Proceedings of the International Symposium. Szklarska Poręba, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2001, s. 365--377
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11663] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Heat consumption structure at large farrow-to-finish ping farm, 2001. Tadeusz Kuczyński, Katarzyna Przybyła, Marzena Jasiewicz // W: Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung : 5. Internationale Tagung. Hohenheim, Niemcy Hohenheim : [brak wydawcy], 2001, s. 514--517
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11639] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Filtracja i mikrofiltracja ścieków biologicznie oczyszczonych, 2000. Marzena Jasiewicz // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, s. 47--52
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8487] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Struktura zużycia energii ogrzewczej na fermie trzody chlewnej, 2000. Tadeusz Kuczyński, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Przybyła // W: Problemy inżynierii środowiska u progu nowego tysiąclecia : Międzynarodowa Konferencja. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 365--370
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6183] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski