System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Urszula Kołodziejczyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 181 pozycji bibliograficznych
20 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Geośrodowiskowe uwarunkowania Polderu Milsko, 2019. Urszula Kołodziejczyk, Czesław Karczmar, Marta Gortych, Jakub Kostecki, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego 147 s. , ISBN: 9788395003608,
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15157] [data modyf: 22-10-2019 12:55]
[2] Hydrografia zbiorników antropogenicznych, 2012. Urszula Kołodziejczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 110 s. , ISBN: 9788378420194, bibliogr. fot. mapy. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11086] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego, 2009. Urszula Kołodziejczyk, Marzena Nadolna, Sebastian Węclewski, Anna Asani, Anna Staszczuk, Artur Szymańczyk, Janusz Bohatkiewicz, Magdalena Drach, Małgorzata Helman-Grubba, Witold Sladkowski, Katarzyna Kiełbasa, Dariusz Scheffs, Warszawa : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrod 143 s. bibliogr. fot. rys. tab. .- http://www.gddkia.gov.pl/article/drogi_i_mosty/analiza_metod_poprawy_stanu_odwodnienia_drog_i_nalezacych_do_nich_drogowych_obiektow_inzynierskich//index.php?id_item_tree=003e2ab4425922d09110db9540b99092
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9778] [data modyf: 11-10-2010 16:53]
[4] Rozpoznawanie minerałów, skał i budowy geologicznej, 2008. Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński 2 popr. i uzup., Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 160 s.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8825] [data modyf: 10-12-2008 09:45]
[5] Rozpoznawanie minerałów skał i budowy geologicznej, 2004. Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 156 s. , ISBN: 8389712083, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7018] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Zarys geologii, 2003. Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ 186 s. , ISBN: 8389321645, bibliogr. mapy. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6667] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Geologiczno-inżynierskie badania wałów przeciwpowodziowych i ich podłoża : jako metoda prognozy zagrożeń powodziowych na lubuskim odcinku Odry, 2002. Urszula Kołodziejczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 190 s. , ISBN: 838932105X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6320] [data modyf: 17-01-2003 11:53]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Propozycja procedury badawczej dotyczącej trybu postępowania przy projektowaniu mieszanek gruntowo-spoiwowych, Urszula Kołodziejczyk, Michał Ćwiąkała
// W: Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów (stan prawny - maj 2012) : poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru, 2012. / pod red. P. Jakiela, Warszawa : Verlag Dashöfer .- XXV aktualizacja - maj 2012, s. 1-38, ISBN: 9788388285981 .- autor wymieniony na str. tyt. oraz w rozdz. wstępnym ze wskazaniem nr rozdz.
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14529] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Kapilarność gruntów, Urszula Kołodziejczyk, Michał Ćwiąkała
// W: Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów (stan prawny 2010) : poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru, 2010. / zespół pod red. P. Jakiela, Warszawa : Verlag Dashöfer, s. [42], ISBN: 9788388285981 .- supl. XVII
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12318] [data modyf: 26-10-2010 14:07]
[3] Uwarunkowania gospodarki wodnej w Kopalni Miedzi Polkowice-Sieroszowice, Urszula Kołodziejczyk
// W: Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej, 2010. / pod red. B. Więzika . T. 1, Warszawa : Komitet Inżynierii Środowiska PAN (Monografie nr 68), s. 451--458, ISBN: 9788389293930
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12291] [data modyf: 18-10-2010 15:10]
[4] Bilans wodny zbiornika antropogenicznego w Łęknicy (SW Polska), Urszula Kołodziejczyk, Agnieszka Jędrzejczyk
// W: Antropogeniczne oddziaływania i ich wpływ na środowisko wodne, 2009. , Warszawa : Wydawnictwo IMGW (Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej), s. 27--37, ISBN: 9788361102205
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11293] [data modyf: 23-09-2009 12:24]
[5] Hydrogeologiczne uwarunkowania budowy roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków, Urszula Kołodziejczyk, Tomasz Warężak(*)
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3., 2009. / red. Z. Sadecka i in., Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 309--318, ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11236] [data modyf: 12-05-2016 13:42]
[6] Ocena uszczelnienia wałów przeciwpowodziowych za pomocą mat bentonitowych, Urszula Kołodziejczyk
// W: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych, 2009. / pod red. E. Dembickiego, M. K. Kumora, Z. Lechowicza, Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane UTP, s. 259--268, ISBN: 9788361314844
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11253] [data modyf: 28-08-2009 12:19]
[7] Podbudowa drogi : opracowanie procedury badawczej dotyczącej trybu postępowania przy badaniu skurczu spoiwa hydraulicznego, Urszula Kołodziejczyk
// W: Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów : poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru, 2009. / zespół pod red. P. Jakiela . T. 1, Warszawa : Verlag Dashöfer, s. [11], ISBN: 9788388285981
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11287] [data modyf: 15-02-2010 15:09]
[8] Potencjalne zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego w gminach Górzyca, Ośno Lubuskie i Słubice, Urszula Kołodziejczyk, Arkadiusz Rojna
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3., 2009. / red. Z. Sadecka i in., Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 271--279, ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11232] [data modyf: 05-11-2009 08:55]
[9] Wskazówki do projektowania spoiwa hydraulicznego oraz mieszanek gruntowo-spoinowych z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania, Urszula Kołodziejczyk, Michał Ćwiąkała, Aleksander Widuch, Arkadiusz Rojna
// W: Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów : poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru, 2009. / zespół pod red. P. Jakiela . T. 1, Warszawa : Verlag Dashöfer, s. 31 nlb., ISBN: 9788388285981 .- aktualiz. lipiec 2009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11709] [data modyf: 26-10-2010 13:42]
[10] Zbiornik retencyjno chłonny na przykładzie zbiornika "spalony las" w Zielonej Górze, Urszula Kołodziejczyk, Ireneusz Nowogoński
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3., 2009. / red. Z. Sadecka i in., Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 281--290, ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11233] [data modyf: 07-08-2009 11:14]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza warunków filtracji wody / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Ireneusz Nowogoński, 2017. Gospodarka Wodna, nr 12, 402--406, ISSN: 0017-2448, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22174] [data modyf: 08-01-2018 12:39]
[2] Ocena stanu obiektów hydrotechnicznych rzeki Ołobok na obszarze Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (System 600) / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, 2017. Gospodarka Wodna, nr 12, 413--418, ISSN: 0017-2448, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22175] [data modyf: 08-01-2018 12:42]
[3] Stabilizacja hydrauliczna gruntów w drogownictwie / Michał Ćwiąkała, Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk, Aleksander Widuch, Adam Wysokowski, 2016. Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe, nr 6, 84--93, ISSN: 1730-0703, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: ground, hydraulic stabilization, road
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20144] [data modyf: 10-06-2016 13:30]
[4] Zagrożenia środowiskowe eksploatacji kruszywa naturalnego w dolinie Bobru / Urszula Kołodziejczyk, Magdalena Czarna, 2016. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 6, 3--6, ISSN: 2081-4224, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: dolina Bobru, eksploatacja kruszywa, zagrożenia środowiskowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20303] [data modyf: 23-08-2016 14:00]
[5] Skuteczność środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg / Magdalena Czarna, Michał Ćwiąkała, Urszula Kołodziejczyk, 2015. Logistyka, nr 4, 8775--8780, ISSN: 1231-5478, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: calcium chloride, chlorek sodu, chlorek wapnia, mieszanina chlorku sodu z chlorkiem wapnia, mixture of chloride and calcium chloride, sodium chloride, winter road maintenance, winter slippery, zimowe utrzymanie dróg, śliskość zimowa
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19543] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[6] The influence of selected chemical compounds used in winter road maintenance on the active capillarity of soils / Michał Ćwiąkała, Urszula Kołodziejczyk, Leszek Rafalski, 2013. Journal of Soils and Sediments Vol. 13, iss. 1, 64--71, ISSN: 1439-0108, bibliogr. rys. tab. summ. .- [dostęp 06.09.2012]
Słowa kluczowe: active capillarity, capillarity, capillarity coefficient, solutions of chemical compounds, winter road maintenance
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.10007/s11368-012-0584-z
[AWCZ-16599] [data modyf: 16-11-2016 09:52]
[7] Engineering and economic preconditioning for draining of the PWiK facilities in Głogów / Urszula Kołodziejczyk, 2012. Studia Geotechnica et Mechanica Vol. 34, no 1, 3--14, ISSN: 0137-6365, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16529] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Historia i perspektywy wydobycia węgla brunatnego na Środkowym Nadodrzu / Urszula Kołodziejczyk, Anna Asani, 2012. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 7, 47--52, ISSN: 2081-4224, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-16595] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Hydrologia pojezierza antropogenicznego w rejonie Łęknicy (południowo-zachodnia Polska) / Urszula Kołodziejczyk, Anna Asani, 2012. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, nr 11 (2), 27--44, ISSN: 1644-0765, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16618] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[10] Metodyka kompleksowej oceny stanu wałów przeciwpowodziowych / Urszula Kołodziejczyk, Anna Asani, 2012. Gospodarka Wodna, nr 8, 337--342, ISSN: 0017-2448, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16596] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] O skuteczności środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg / Urszula Kołodziejczyk, Magdalena Czarna, 2012. Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe, nr 12, 44--48, ISSN: 1730-0703, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chemical agents, winter road maintenance, winter slippery, zimowe utrzymanie dróg, śliskość zimowa, środki chemiczne
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16986] [data modyf: 12-09-2014 13:35]
[12] O sposobie ograniczenia wzniosu wód kapilarnych w nasypach drogowych / Urszula Kołodziejczyk, Michał Ćwiąkała, 2012. Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe, nr 5, 96--102, ISSN: 1730-0703, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16500] [data modyf: 12-09-2014 13:32]
[13] Use of fly-ash for the production of hydraulic binding agents and for soil stabilisation / Urszula Kołodziejczyk, Michał Ćwiąkała, Aleksander Widuch, 2012. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 28, z. 4, 15--28, ISSN: 0860-0953, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: hydrauliczne spoiwa drogowe, mieszanki gruntowo-spoiwowe, popioły lotne, stabilizacja gruntów
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 6 [14-09-2020]
[AWCZ-16985] [data modyf: 04-02-2013 10:49]
[14] Geoinżynierska ocena ochrony przeciwpowodziowej szpitala w Słubicach / Urszula Kołodziejczyk, 2011. Górnictwo i Geoinżynieria: kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej R. 35, z. 2, 359--366, ISSN: 1732-6702, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: filtracja, powódź, wał przeciwpowodziowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15574] [data modyf: 30-03-2011 08:57]
[15] Glacitektonika determinuje budowę dróg / Urszula Kołodziejczyk, 2011. Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe, nr 5, 130--134, ISSN: 1730-0703, bibliogr. il. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15725] [data modyf: 12-09-2014 13:36]
[16] Metody seminaturalne w odwodnieniu dróg / Urszula Kołodziejczyk, 2011. Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe, nr 6, 78--83, ISSN: 1730-0703, bibliogr. rys. tab. summ. .- gnow;
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16296] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[17] Analiza wyników modelowych badań podciągania kapilarnego wody w nasypach drogowych / Urszula Kołodziejczyk, Michał Ćwiąkała, 2009. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, nr 4, 25--42, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14474] [data modyf: 22-02-2010 16:33]
[18] Hydrological, geological and geochemical conditions determining reclamation of post - mine land in the region of Łęknica / Urszula Kołodziejczyk, 2009. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 25, z. 3, 189--201, ISSN: 0860-0953, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14121] [data modyf: 26-01-2011 10:52]
[19] Wpływ eksploatacji węgla brunatnego na jakość zasobów wodnych / Urszula Kołodziejczyk, Barbara Jachimko, 2008. Przemysł Chemiczny T. 87, nr 5, 482--484, ISSN: 0033-2496, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-13123] [data modyf: 08-07-2008 14:37]
[20] Zimowe utrzymanie dróg a ochrona środowiska / Urszula Kołodziejczyk, 2008. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources, nr 37, 232--237 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: capillarity, frost heave, kapilarność, migracja zanieczyszczeń, migration of dirts, winter road maintenance, zimowe utrzymanie dróg
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13667] [data modyf: 27-03-2009 14:08]
[21] Słubice - potencjalny lubuski Nowy Orlean / Piotr Warcholak, Urszula Kołodziejczyk, 2007. Gospodarka Wodna, nr 10, 419--425, ISSN: 0017-2448, bibliogr. fot. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12451] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Sposoby ograniczenia filtracji wody przez wały przeciwpowodziowe na lubuskim odcinku Odry / Urszula Kołodziejczyk, 2007. Przegląd Geologiczny T. 55, nr 3, 247--252, ISSN: 0033-2151, bibliogr. mapy. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: flood banks, sealing materials, water filtration
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11988] [data modyf: 11-04-2007 14:32]
[23] O potrzebie badań geologiczno-inżynierskich wałów przeciwpowodziowych na obszarze wschodniej części Niżu Środkowoeuropejskiego / Urszula Kołodziejczyk, 2005. Przegląd Geologiczny Vol. 53, nr 7, 582--585, ISSN: 0033-2151, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: flood bank, flooding, preventing natural disasters, river valley
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10388] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Bobry a bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w województwie lubuskim / Urszula Kołodziejczyk, Piotr Warcholak, 2004. Gospodarka Wodna, nr 4, 149--153, ISSN: 0017-2448, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9590] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Historyczne obiekty obronne w wałach przeciwpowodziowych środkowej Odry / Urszula Kołodziejczyk, 2004. Gospodarka Wodna, nr 11, 472--477, ISSN: 0017-2448, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9896] [data modyf: 01-12-2004 15:42]
[26] Wykorzystanie wałów przeciwpowodziowych w niemieckiej strategii obronnej / Urszula Kołodziejczyk, 2004. Przegląd Geologiczny T. 52, nr 11, 1098--1099, ISSN: 0033-2151, bibliogr. .- abstrakt
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10700] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Wspomnienia : Jerzy Kotowski 1936-2001 / Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński, 2002. Przegląd Geologiczny T. 50, nr 6, 479, ISSN: 0033-2151, fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8459] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] 2. Międzynarodowa Konferencja Ochrona i Rekultywacja trenów Dorzecza Odry. Dychów k. Zielonej Góry, 21-22.06.2001 / Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert, 2001. Przegląd Geologiczny T. 49, nr 9, 752--753, ISSN: 0033-2151,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10896] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Ingenieurologische Untersuchungen der Hochwasserdeiche an der Oder / Urszula Kołodziejczyk, 2001. Zeitschrift für Geologische Wissenschaften B. 29, H. 1/2, 203--209 bibliogr. mapy. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7847] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Inżyniersko-geologiczne i geotechniczne badania wałów przeciwpowodziowych województwa lubuskiego jako metoda oceny stanu wałów / Urszula Kołodziejczyk, 2001. Przegląd Geologiczny T. 49, nr 7, 607--612, ISSN: 0033-2151, bibliogr. mapy. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania inżyniersko-geologiczne i geotechniczne wałów, powódź, wały przeciwpowodziowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-4545] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Sprawozdanie z 1. międzynarodowej konferencji "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry - sytuacja po powodzi 1997 r. " - Zielona Góra, 15-16.09.1998 / Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert, 1999. Przegląd Geologiczny T. 47, nr 1, 22--23, ISSN: 0033-2151,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10960] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Wybrane elementy anizotropii strukturalnej iłów pylastych / Urszula Kołodziejczyk, 1990. Przegląd Geologiczny R. 38, nr 2, 74--79, ISSN: 0033-2151, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10919] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Directions of polderization in the middle basin of the Odra River / Dawid Golik, Marta Gortych, Urszula Kołodziejczyk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 103--110, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: flood, polder, powódź, retencja, retention,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0038
[AWI-10721] [data modyf: 02-01-2019 14:05]
[2] Flood protection on the Odra River in the segment between Nowa Sól and Cigacice / Magda Hudak, Czesław Karczmar, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 54--63, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: dry polder, flood polder, flood protection, ochrona przeciwpowodziowa, poldery zalewowe, suche poldery,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0005
[AWI-10676] [data modyf: 14-05-2018 10:51]
[3] The analysis of the degree of flood risk in the middle Bobr valley / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Ireneusz Nowogoński, Marta Żebrowska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 68--75, ISSN: 2080-5187, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dolina rzeki Bóbr, flood in Poland, flood risk, valley of the Bobr River, zagrożenie powodziowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0019
[AWI-10695] [data modyf: 11-09-2018 13:59]
[4] Hydrologia zlewni rzeki Kowaniec / Urszula Kołodziejczyk, Magda Hudak, Dawid Golik, Mateusz Migda // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 162 (42), s. 5--19, ISSN: 1895-7323, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bilans wodny, water balance, watershed, zlewnia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10385] [data modyf: 12-07-2016 10:12]
[5] Wezbrania na Bobrze w Żaganiu w świetle obserwacji historycznych / Urszula Kołodziejczyk, Lech Kuroczycki, Marta Żebrowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 162 (42), s. 129--137, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Bober river, Bóbr, flood situation, wezbrania powodziowe, Żagań,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10389] [data modyf: 12-07-2016 10:53]
[6] Wpływ warunków geotechnicznych na awaryjność systemów odwodnień / Urszula Kołodziejczyk, Wiktor Kołodziejczyk, Lech Kuroczycki, Ewa Ogiołda // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 164 (44), s. 13--24, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: awarie budowlane, climate, construction emergencies, geotechnical conditions, klimat, warunki geotechniczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10471] [data modyf: 28-02-2017 16:04]
[7] Zmiany stosunków wodnych w zlewni rzeki Ołobok / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Michał Maciąg // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 163 (43), s. 19--28, ISSN: 1895-7323, bibliogr. mapy. rys. summ.
Słowa kluczowe: basin, hydrotechnical facilities, obiekty hydrotechniczne, stosunki wodne, water relations, zlewnia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10402] [data modyf: 09-09-2016 09:07]
[8] Agresywność chemiczna wód powierzchniowych w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym / Urszula Kołodziejczyk, Marta Gortych, Magda Hudak, David Komarnicki, Aleksandra Szumańska, Agnieszka Śliwińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 155 (35), s. 15--24, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Międzyrzecki Rejon Umocniony, agresywność wód powierzchniowych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10086] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[9] Analiza oddziaływania na środowisko planowanej eksploatacji kruszywa w miejscowości Łaz / Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 155 (35), s. 59--69, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: kruszywo, oddziaływanie inwestycji na środowisko, uwarunkowania eksploatacji,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10088] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[10] Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z projektowanej kompostowni osadów ściekowych / Urszula Kołodziejczyk, Magdalena Czarna(*), Zbigniew Tarka // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 155 (35), s. 50--58, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: amoniak, kompostownia osadów ściekowych, siarkowodór, zanieczyszczenie powietrza,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10087] [data modyf: 26-11-2015 18:20]
[11] Wpływ turystyki wodnej na stan ekologiczny wód rzeki Paklicy / Magda Hudak, Marta Gortych, Urszula Kołodziejczyk, Karolina Łankowska, Ilona Osysko, Agnieszka Śliwińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska(nr 36) .- 2014, nr 156, s. 5--14, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. tab.
Słowa kluczowe: stan ekologiczny, turystyka wodna, wody powierzchniowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10145] [data modyf: 07-09-2015 13:47]
[12] Charakterystyka ekofizjograficzna rejonu Nowogrodu Bobrzańskiego / Anna Asani, Marta Gawron, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 5--16, ISSN: 1895-7323, bibliogr. mapy. rys.
Słowa kluczowe: Bóbr River, eco-physiography, ekofizjografia, eksploatacja kruszywa naturalnego, exploitation of natural aggregate, rzeka Bóbr,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9846] [data modyf: 28-07-2015 13:16]
[13] Koncepcja zagospodarowania wód opadowych w miejscowości Rozłogi k. Świebodzina / Urszula Kołodziejczyk, Wiktor Kołodziejczyk, Lech Kuroczycki, Beata Rudnicka // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 92--111, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: spadek morfologiczny, wody opadowe, zagospodarowanie terenu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9640] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[14] Techniczne metody ochrony przeciwpowodziowej w Polsce / Urszula Kołodziejczyk, Marta Żebrowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 151 (31), s. 96--105, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9692] [data modyf: 28-07-2015 13:13]
[15] Uwarunkowania eksploatacji kruszywa naturalnego z rzeki Bóbr w obszarze chronionego krajobrazu ?25 - Dolina Bobru? / Anna Asani, Marta Gawron, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 17--28, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. mapy. rys.
Słowa kluczowe: eksploatacja kruszywa naturalnego, obszary chronionego krajobrazu, rzeka Bóbr,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9847] [data modyf: 28-07-2015 13:17]
[16] Analiza szybkości topnienia lodu pod wpływem środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg / Magdalena Czarna, Urszula Kołodziejczyk, Sylwia Litwinowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 145 (25), s. 26--33, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9470] [data modyf: 04-02-2013 14:36]
[17] O chemicznych sposobach likwidowania śliskości pośniegowej / Magdalena Czarna, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 146 (26), s. 32--43, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9475] [data modyf: 04-02-2013 14:36]
[18] Wydobycie węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej / Urszula Kołodziejczyk, Anna Asani // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 107--122, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9495] [data modyf: 15-01-2013 17:54]
[19] Filtracja i stateczność jako główne parametry oceny stanu wału przeciwpowodziowego / Urszula Kołodziejczyk // W: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego .- 2011, Nr 446 (2), s. 367--378, ISSN: 0867-6143, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: filtracja, flood banks, slope stability, stateczność skarp, water filtration, wały przeciwpowodziowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9138] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Statistical analysis of flood risk factors / Anna Asani, Urszula Kołodziejczyk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 109--118, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie section of the Odra River, flood protection, statistical analysis,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9249] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Water balance of selected post-mining reservoirs in the Łęknica Region / Urszula Kołodziejczyk, Anna Asani, Marta Byszkiewicz, Agnieszka Jędrzejczyk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 69--81, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: anthropogenic lakeland, hydrological balance, post-mining reservoirs,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9247] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Charakterystyka złóż węgla brunatnego w województwie lubuskim / Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 137 (17), s. 169--179, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: województwo lubuskie, węgiel brunatny, złoża,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8697] [data modyf: 23-07-2010 10:56]
[23] Water management consideration in the Lubin-Głogów cupriferous basin / Urszula Kołodziejczyk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 4, s. 111--118, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: drainage, natural resources exploitation, water management,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8709] [data modyf: 23-07-2010 12:20]
[24] Zastosowanie mat bentonitowych w modernizacji wałów przeciwpowodziowych / Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 138 (18), s. 82--91, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: materiały uszczelniające, ochrona przeciwpowodziowa, stateczność skarp, wały przeciwpowodziowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8702] [data modyf: 23-07-2010 11:30]
[25] Dynamika wzniosu kapilarnego wody i wodnych roztworów CaCl_2 i NaCl w nasypach drogowych / Urszula Kołodziejczyk, Michał Ćwiąkała // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 74--96, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: kapilarność gruntów, wysadzinowość gruntów, zimowe utrzymanie dróg,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8663] [data modyf: 08-06-2010 11:03]
[26] Evaluation of effeciency of use of aggregates and chemical compounds for winter road maintenance / Urszula Kołodziejczyk, Michał Ćwiąkała // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2009, no 3, s. 67--76, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8527] [data modyf: 12-02-2010 10:28]
[27] Rational management of water resources in the basin of big river is not easy / Urszula Kołodziejczyk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2009, no 3, s. 55--66, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: flood banks, monitoring, river, valley, water management,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8526] [data modyf: 12-02-2010 10:28]
[28] Zmiana uwarunkowań hydrogeologicznych wskutek eksploatacji węgla brunatnego w zlewni Nysy Łużyckiej / Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 37--50, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: eksploatacja, hydrogeologia, rekultywacja, węgiel brunatny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8660] [data modyf: 08-06-2010 11:04]
[29] Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne zbiornika antropogenicznego w okolicach Łęknicy (Łuk Mużakowa) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński, Barbara Jachimko, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 134 (14), s. 33--40, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anthropogenic lakeland, brown coal, pojezierze antropogeniczne, węgiel brunatny, Łęknica,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Effectiveness of assessing flood hazardsalong the Lubuski Section of the Oder / Urszula Kołodziejczyk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2007, no 2, s. 37--47, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7932] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Glacitektoniczne uwarunkowania budowy i eksploatacji obwodnicy Zielonej Góry / Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 134 (14), s. 75--87, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7880] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Kontrowersje wokół ochrony przeciwpowodziowej Słubic / Urszula Kołodziejczyk, Piotr Warcholak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 228--236, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: binocle, flood bank, polder, protection against floods, skuteczna ochrona przeciwpowodziowa, wał przeciwpowodziowy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7863] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Ocena stateczności wałów przeciwpowodziowych wzmocnionych różnymi przegrodami hydroizolacyjnymi / Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 217--227, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: flood banks, flood protection, materiały uszczelniające, ochrona przeciwpowodziowa, sealing materials, slope stability, stateczność skarp, wały przeciwpowodziowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7862] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Rola małej retencji w ochronie przeciwpowodziowej lubuskiego odcinka Odry / Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 135 (15), s. 133--141, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-8032] [data modyf: 19-10-2009 14:22]
[35] Wpływ chlorku sodu stosowanego w zimowym utrzymaniu dróg na kapilarność gruntów / Urszula Kołodziejczyk // W: Geologos .- 2007, nr 11, s. 219--226, ISSN: 2080-6574, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: awarie nawierzchni drogowych, capillarity, frost heave, kapilarność, road's surface damage, winter road maintenance, wysadzinowość, zimowe utrzymanie dróg,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7873] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Zmienność litologiczna gruntów występujących w obrębie pojezierza antropogenicznego w Łęknicy / Urszula Kołodziejczyk, Magda Hudak, Anna Asani // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 237--246, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anthropogenic lake, contents of organic substance, pojezierze antropogeniczne, rodzaj gruntów, types of grounds, zawartość substancji organicznej,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7864] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Prewencja powodziowa na Ziemi Lubuskiej / Urszula Kołodziejczyk // W: Natura .- 2005, z. 11, s. 23--36 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7177] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Die Modernisierung der Flussdeiche auf der lubusen Strecke der Oder / Anna Bobowska, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 45--52, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Lubuse Strecke der Oder, Modernisierungsarbeiten, Schutz gegen überschwemmungen, Stand der flussdeiche, lubuski odcinek Odry, ochrona przeciwpowodziowa, prace modernizacyjne, stan wałów przeciwpowodziowych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6640] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Floods in the river valleys of the eastern Mid-European Lowland / Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 173--179, ISSN: 1895-7323, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dolina, flood banks, gospodarka wodna, monitoring, river, rzeka, valley, water management, wały przeciwpowodziowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6650] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[40] Wykorzystanie wód powierzchniowych do rekultywacji wyrobisk pokopalnianych na przykładzie kopalni Berzdorf / Urszula Kołodziejczyk, Sebastian Węclewski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 189--195, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Berzdorf lake, gospodarka wodna, jezioro Berzdorf, land reclamation, rekultywacja, river, rzeka, water management,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6652] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Zbiornik Stara Woda i jego funkcja w ochronie przeciwpowodziowej miasta Lubska / Urszula Kołodziejczyk, Piotr Warcholak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 181--188, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: gospodarka wodna, retencja, retention, river, rzeka, water management,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6651] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Bobry zasilają Odrę / Urszula Kołodziejczyk // W: Natura .- 2003, z. 9, s. 67--74 bibliogr. fot. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6290] [data modyf: 09-12-2003 14:27]
[43] Produkcja energii odnawialnej na Środkowym Nadodrzu / Urszula Kołodziejczyk // W: Natura .- 2003, z. 9, s. 185--195 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6297] [data modyf: 09-12-2003 14:39]
[44] Udział czynnika antropogenicznego w formowaniu fali powodziowej / Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Budownictwo .- 2003, nr 130, s. 37--45 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6230] [data modyf: 21-02-2007 10:58]
[45] Rozkład parametrów geotechnicznych wałów przeciwpowodziowych i ich podłoża / Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Budownictwo .- 2002, nr 129, s. 75--87 bibliogr. mapy. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5673] [data modyf: 21-02-2007 10:55]
[46] Inżyniersko-geologiczne, środowiskowe i geotechniczne badania wałów przeciwpowodziowych w dolinach nizin środkowopolskich / Urszula Kołodziejczyk, Cezariusz Kowalski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 11) .- 2001, nr 125, s. 169--178 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3410] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[47] Krajowe i międzynarodowe problemy zagospodarowania dorzecza Odry / Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 11) .- 2001, nr 125, s. 161--167 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3409] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[48] Ochrona przeciwpowodziowa na lubuskim odcinku Odry granicznej / Urszula Kołodziejczyk, Piotr Warcholak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 11) .- 2001, nr 125, s. 179--186 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3420] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Charakterystyka rzeki Odry / Urszula Kołodziejczyk // W: Natura .- 2000, z. 5, s. 69--73 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1680] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[50] Wykorzystanie zasobów wodnych dorzecza Odry / Urszula Kołodziejczyk // W: Natura .- 2000, z. 5, s. 74--79 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1681] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] Analiza modelowych badań kapilarności gruntu / Urszula Kołodziejczyk, Artur Spólnik // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 8) .- 1998, nr 118, s. 67--74 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2721] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[52] Sprawozdanie z 1. Międzynarodowej Konferencji "Ochrona i Rekultywacja terenów dorzecza Odry" / Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 8) .- 1998, nr 118, s. 3--11
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2301] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Wpływ dawnej eksploatacji górniczej na awaryjność obiektów budowlanych Zielonej Góry / Urszula Kołodziejczyk, Ireneusz Wróbel // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 5) .- 1997, nr 111, s. 21-29 bibliogr. plany. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3647] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Wykorzystanie surowców mineralnych do produkcji materiałów budowlanych w województwie zielonogórskim / Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 5) .- 1997, nr 111, s. 5--20 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3646] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[55] Uprzywilejowana orientacja powierzchni ścinania powstałych w trójosiowym stanie naprężeń w iłach serii poznańskiej / Urszula Kołodziejczyk // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Geologiczno-Mineralogiczne(t. 26) .- 1992, No 1354, s. 139--152 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7451] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Charakterystyka inżyniersko-geologiczna iłów pylastych z Nowogrodu Bobrzańskiego / Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 20) .- 1989, nr 89, s. 9--23 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7444] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Program zagospodarowania złóż kruszywa naturalnego w województwie zielonogóskim na przykładzie gmin Zbąszyń i Zbąszynek / Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 20) .- 1989, nr 89, s. 25--34 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7445] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Structural strength anisotropy of silty clays in connection with their shearing rate / Urszula Kołodziejczyk // W: Bulletin of the International Association of Engineering Geology .- 1988, no 38, s. 105--110 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7458] [data modyf: 04-07-2006 09:36]
[59] Litologia jednostek Świerzawy i Bolkowa w rejonie Chrośnicy (Góry Kaczawskie) / Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 13) .- 1981, nr 63, s. 163--171 bibliogr. mapy. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7446] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Flood embankments monitoring system, 2020. Emil Michta, Krzysztof Piotrowski, Piotr Powroźnik, Ryszard Rybski, Robert Szulim, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 65--68, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23677] [data modyf: 01-09-2020 14:08]
[2] Geoengineering conditions of the environmental protection facilities in the centre of the Oder River, 2018. Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska Rzeszów : Rzeszów University of Technology, 2018, s. 40 .- [book of abstracts]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23360] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[3] Geoengineering conditions of the environmental protection facilities in the centre of the Oder River, 2018. Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, Vol. 45, s. 1--6 .- eISSN 2267-1242
Słowa kluczowe: flood embankment, flood protection, floodplain, floodwall

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500023   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-23082] [data modyf: 31-01-2019 12:01]
[4] The problem of stabilization of landslides in glaciotectonically disturbed areas. Case study: road engineering structure, 2018. Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Adam Wysokowski // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500032   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[KONF-23355] [data modyf: 01-02-2019 11:24]
[5] The problem of stabilization of landslides in glaciotectonically disturbed areas. Case study: road engineering structure : [book of abstracts], 2018. Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Adam Wysokowski // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska Rzeszów, 2018, s. 47
Słowa kluczowe: glacitectonically disturbed structures, slope stability, slope technical stabilization

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23083] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[6] Analysis of flood hazards in the Middle Bóbr Valley, 2017. Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Ireneusz Nowogoński, Marta Żebrowska // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 47, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22754] [data modyf: 11-10-2017 09:50]
[7] Charakterystyka środowiskowa regionu, 2017. Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 132--144, ISBN: 9788393761968
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22770] [data modyf: 11-10-2017 10:28]
[8] Flood protection of the Nowa Sól-Cigacice stretch of the Odra River, 2017. Magda Hudak, Czesław Karczmar, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 46, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22753] [data modyf: 11-10-2017 09:48]
[9] Zagrożenia środowiskowe eksploatacji kruszywa naturalnego w dolinie Bobru, 2016. Urszula Kołodziejczyk, Magdalena Czarna // W: XVII Warsztaty Górnicze : Górnictwo: człowiek - środowisko - zrównoważony rozwój : materiały konferencyjne. Gdańsk, Polska [b.m.] : [b.w.], 2016, s. 1--7 .- CD-ROM
Słowa kluczowe: Valley of Bobr river, dolina Bobru, eksploatacja kruszywa, environmental concerns, exploitation of aggregates,, zagrożenia środowiskowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22166] [data modyf: 14-06-2016 13:43]
[10] The effectiveness of chemical agents used in winter reads maintenance, 2015. Magdalena Czarna, Michał Ćwiąkała, Urszula Kołodziejczyk // W: Krakow Conference of Young Scientists : KKMU Symposia and Conferences No. 10 : book of abstracts. Kraków, Polska Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Ostoja", 2015, s. 149, ISBN: 9788362218370
Słowa kluczowe: calcium chloride, sodium chloride, winter road maintenance, winter slippery

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21974] [data modyf: 14-06-2016 13:31]
[11] Metodyka skutecznej oceny zagrożenia powodziowego, 2011. Urszula Kołodziejczyk, Anna Asani // W: Modelowanie procesów hydrologicznych : II ogólnopolska konferencja naukowa. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 31 [abstr.], ISBN: 9788374936392
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20156] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Techniczne i ekonomiczne uwarunkowania koncepcji odwodnienia obiektów PWIK w Głogowie, 2011. Urszula Kołodziejczyk // W: Modelowanie procesów hydrologicznych : II ogólnopolska konferencja naukowa. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 41--42 [abstr.], ISBN: 9788374936392
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20158] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Hydrografia obszaru pojezierza antropogenicznego w rejonie Łęknicy w województwie lubuskim, 2006. Anna Asani, Urszula Kołodziejczyk // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : IX konferencja naukowo-techniczna : woda w środowisku. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17931] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Warunki geologiczne i hydrogeologiczne pojezierza antropogenicznego w rejonie Łęknicy w województwie lubuskim, 2006. Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : IX konferencja naukowo-techniczna : woda w środowisku. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17930] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Ekologiczne i ekonomiczne skutki wykorzystania wód Nysy do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych w Niemczech, 2005. Urszula Kołodziejczyk // W: XI Konferencja Technicznej Kontroli Zapór - TKZ. Polana Zgorzelisko, Polska Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2005, s. 137--144, ISBN: 8388897489
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17042] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Metody oceny zagrożeń geotechnicznych w wałach przeciwpowodziowych - lubuskiego odcinka Odry, 2004. Urszula Kołodziejczyk // W: Powodzie, przyczyny, skutki, zapobieganie - HYDROTECHNIKA VI 2004 : sympozjum ogólnokrajowe. Ustroń, Polska Katowice : Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT, 2004, s. 389--405, ISBN: 8391595145
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16425] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Wpływ historycznych obiektów obronnych na stabilność wałów przeciwpowodziowych, 2004. Urszula Kołodziejczyk // W: Powodzie, przyczyny, skutki, zapobieganie - HYDROTECHNIKA VI 2004 : sympozjum ogólnokrajowe. Ustroń, Polska Katowice : Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT, 2004, s. 415--427, ISBN: 8391595145
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16426] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Wpływ uziarnienia gruntu na stan wód kapilarnych i migrację zanieczyszczeń w podłoże nasypów drogowych, 2004. Urszula Kołodziejczyk // W: Ochrona wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleb wzdłuż dróg i autostrad : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Krzyżowa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2004, s. 69--78, ISBN: 839194994X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16773] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Wykorzystanie wałów przeciwpowodziowych w niemieckiej strategii obronnej, 2004. Urszula Kołodziejczyk // W: Geologiczne i środowiskowe problemy gospodarowania i ochrony doliny górnej i środkowej Odry. Wrocław, Polska Wrocław : Państwowy Instytut Geologiczny, 2004, s. 207--216, ISBN: 8373727434
Słowa kluczowe: Odra river, bunkry obronne, defensive bunkers, flood banks, rzeka Odra, wały przeciwpowodziowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16772] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Anizotropia parametrów geologiczno - inżynierskich gruntów budujących wały przeciwpowodziowe i ich podłoże, 2001. Urszula Kołodziejczyk // W: IX Konferencja Technicznej Kontroli Zapór. Rytro, Polska Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2001, s. [8] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10130] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Hydrogeological degradation of environmental in the region Lublin - Głogów Cupriferous Basin locality, 2001. Urszula Kołodziejczyk // W: Sanace a rekultivace krajiny po tezbe uhli : Mezinarodni konference. Teplice, Czechy [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [8] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11081] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Landscape remediation after surface mining in the west Poland, 2001. Urszula Kołodziejczyk // W: International Symposium on Geotechnological Issues of Underground Space Use for Environmentally Protected Wolrd (GIUS -2001). Dnipropetrovsk, Ukraina Dnipropetrovsk : [brak wydawcy], 2001, s. 101--103
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14679] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Development of raw materials deposits in the Middle - Odra - Land, 2000. Urszula Kołodziejczyk // W: Geologie ist Grenzenlos. Frankfurt/O, Niemcy [B.m] : Gesellschaft für Geowissenschaften e. V., Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2000, s. 9--10
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2722] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Geologic - engineering investigations as a method of Odra - river flood - embankment condition estimation, 2000. Urszula Kołodziejczyk // W: Geologie ist Grenzenlos. Frankfurt/O, Niemcy [B.m] : Gesellschaft für Geowissenschaften e. V. , Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2000, s. 66--68
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2704] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Changes of the hydrogeological conditions caused by mining-exploatation in Lubin-Głogów Cupriferous, 1999. Urszula Kołodziejczyk, Ireneusz Wróbel // W: Ecology of Post - Mining Landscapes - EcoPol '99 : International Symosium. Abstracts. Cottbus, Niemcy Cottbus : BTU Cottbus, 1999, s. [128]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17834] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Ocena geoteczniczna fragmentu wałów przeciwpowodziowych, 1999. Urszula Kołodziejczyk // W: VIII Konferencja Technicznej Kontroli Zapór -TKZ : Referaty. Zakopane-Kościelisko, Polska Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 1999, T. 1, s. 179--186
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5962] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Opencast mining and new sceneries on the Middle-Odra-Land, 1999. Urszula Kołodziejczyk // W: Ecology of Post - Mining Landscapes - EcoPol '99 : International Symosium. Abstracts. Cottbus, Niemcy Cottbus : BTU Cottbus, 1999, s. [127]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17833] [data modyf: 30-06-2006 16:59]
[28] Rozwój procesów geodynamicznych spowodowanych dawną eskploatacją górniczą w rejonie Zielonej Góry, 1998. Urszula Kołodziejczyk // W: Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum. Kiekrz k/ Poznania, Polska - : [brak wydawcy], 1998, s. 241--244
Słowa kluczowe: eksploatacja górnicza, procesy geodynamiczne, szkody górnicze

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2568] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] The course and effects of the 1997 overflow in the Middle-Odra-land, 1998. Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk // W: 1. International Odra Research Conference : International Odra Project : abstracts book. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1998, s. 53--55
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17854] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Wpływ powodzi na zmiany własności fizyczno-mechanicznych gruntów budujących wały i ich podłoże, 1998. Urszula Kołodziejczyk, Ireneusz Wróbel // W: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Sytuacja po powodzi 1997 roku. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 47--55
Słowa kluczowe: stan geotechniczny, wały przeciwpowodziowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5925] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Geostatistics of natural aggregate depost "Gozdnica" quality, 1997. Urszula Kołodziejczyk // W: International Symposium "Exploitation of Mineral Resource Deposits and Underground Construction in Complicated Hydrogeological Conditions". Belgorod, Rosja Belgorod : VIOGEM, 1997, s. 221--230
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17852] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Przekształcenia środowiska na Środkowym Nadodrzu w wyniku eksploatacji górniczej, 1997. Ireneusz Wróbel, Urszula Kołodziejczyk // W: Second World Mining Environmental Congress = II Światowy Kongres Ochrony Środowiska na Terenach Górniczych : referaty. Katowice, Polska Katowice : [brak wydawcy], 1997, Tom 1, s. 581--593
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17828] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Surface mining and the new "Środkowe Nadodrze" topography : abstract, 1997. Ireneusz Wróbel, Urszula Kołodziejczyk // W: Environment : Technology : Resources : Proceedings of the 1st International Conference. Rezekne, Litwa Rezekne : [brak wydawcy], 1997, s. 65
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17855] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] The transformations of Environment in "Middle-Odra Land" area as a result of mining exploitation, 1997. Ireneusz Wróbel, Urszula Kołodziejczyk // W: Second World Mining Environmental Congress = II Światowy Kongres Ochrony Środowiska na Terenach Górniczych : referaty. Katowice, Polska Katowice : [brak wydawcy], 1997, Tom 1, s. 565--580
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17827] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Zagospodarowanie wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych w województwie zielonogórskim, 1997. Urszula Kołodziejczyk // W: Ekologia Pogranicza : II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1997, s. 252--259
Słowa kluczowe: degradacja środowiska, surowce mineralne, wyrobiska poeksploatacyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10780] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[36] Zmiany w środowisku hydrologicznym i hydrogeologicznym w rejonie Zielonej Góry, 1997. Ireneusz Wróbel, Urszula Kołodziejczyk // W: Współczesne problemy hydrogeologii : T.8 : VIII sympozjum. Kiekrz k/Poznania, Polska Wrocław : Wind, 1997, s. 405--408
Słowa kluczowe: odnowa zasobów, zmiany warunków hydrogeologicznych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17837] [data modyf: 30-06-2006 17:50]
[37] Dyskusja VII Sympozjum Glacitektoniki, 1995. Urszula Kołodziejczyk // W: Regional Glacitectonic of Western Poland : VIIIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1995, s. 281--286
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17814] [data modyf: 22-06-2006 12:52]
[38] Interpretacja powierzchni ścinania powstałych w ile pylastym zaburzonym glacitektonicznie w warunkach \delta1 II c, 1995. Urszula Kołodziejczyk // W: Regional Glacitectonic of Western Poland : VIIIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1995, s. 55--72
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15982] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Procesy peryglacjalne i ich znaczenie stratygraficzne, 1995. Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński // W: Regional Glacitectonic of Western Poland : VIIIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1995, s. 73--86
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15983] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Wnioski VII Sympozjum Glacitektoniki, 1995. Alfred Bubień, Urszula Kołodziejczyk, Ireneusz Wróbel // W: Regional Glacitectonic of Western Poland : VIIIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1995, s. 287--289
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17815] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Dyskusja VI Sympozjum Glacitektoniki, 1992. Andrzej Kraiński, Urszula Kołodziejczyk // W: Glacitectonic deformations in Western Poland : VIIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1992, s. 263--268
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17812] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Wnioski z VI Sympozjum Glacitektoniki, 1992. Andrzej Kraiński, Urszula Kołodziejczyk // W: Glacitectonic deformations in Western Poland : VIIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1992, s. 269--270
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17813] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Charakterystyka parametrów wytrzymałościowych iłów pylastych, 1990. Urszula Kołodziejczyk // W: IX Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1990, T. 1 : Doświadczalne i teoretyczne podstawy geotechniki, s. 49--54
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17818] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] On the shear strength parameters of some silty clays, 1990. Urszula Kołodziejczyk // W: Proceedings Sixth International Congress International Association of Engineering Geology. Amsterdam, Holandia Rotterdam : Balkema, 1990, s. 399--403, ISBN: 9061911303
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17819] [data modyf: 22-06-2006 16:53]
[45] Analiza powierzchni ścinania powstałych w ile pylastym zaburzonym glacitektonicznie, 1989. Urszula Kołodziejczyk // W: Glacitectonic deformations of Cainozoic sediments : VIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1989, s. 81--94
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17804] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Dyskusja V Sympozjum Glacitektoniki, 1989. Jerzy Kotowski, Urszula Kołodziejczyk // W: Glacitectonic deformations of Cainozoic sediments : VIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1989, s. 313--326
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17809] [data modyf: 21-06-2006 18:02]
[47] Uprzywilejowana orientacja powierzchni ścinania powstałych w trójosiowym stanie naprężeń w iłach serii poznańskiej, 1989. Urszula Kołodziejczyk // W: Geologiczno-inżynierskie problemy serii poznańskiej : seminarium : streszczenia referatów. Wrocław, Polska Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989, s. 11
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17843] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Uwagi o glacitektonice okolic Gorzowa Wlkp., 1989. Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński, Urszula Kołodziejczyk, Zygmunt Szafran // W: Glacitectonic deformations of Cainozoic sediments : VIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1989, s. 165--174
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Wpływ zaburzeń glacitektonicznych na orientację przestrzenną powierzchni ścinania w iłach pylastych, 1989. Jerzy Kotowski, Urszula Kołodziejczyk // W: Glacitectonic deformations of Cainozoic sediments : VIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1989, s. 103--116
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17806] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Zaburzenia glacitektoniczne w okolicy Wschowy (Wysoczyzna Leszczyńska), 1989. Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński, Zygmunt Szafran, Jerzy Kotowski // W: Glacitectonic deformations of Cainozoic sediments : VIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1989, s. 95--101
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17805] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Zaburzenia glacitektoniczne w rejonie Dychowa (Wysoczyzna Gubińska), 1989. Jerzy Kotowski, Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński // W: Glacitectonic deformations of Cainozoic sediments : VIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1989, s. 159--164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17807] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Zmiana warunków hydrochemicznych wokół składowiska odpadów przemysłowych w Nowej Soli, 1987. Urszula Kołodziejczyk, Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Ochrona i wykorzystanie wód podziemnych Środkowego Nadodrza : materiały pokonferencyjne ; T.2. Drzonków, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1987, s. 165--171
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17817] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Anizotropia wybranych parametrów wytrzymałościowych iłu pylastego zaburzonego glacitektonicznie, 1986. Urszula Kołodziejczyk // W: Interpretations of Glacitectonical Structures : Vth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1986, s. 37--49
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17802] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Dyskusja IV Sympozjum Glacitektoniki, 1986. Jerzy Kotowski, Urszula Kołodziejczyk, Włodzimierz Barański // W: Interpretations of Glacitectonical Structures : Vth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1986, s. 223--227
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17803] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Analiza linijnych struktur ślizgowych występujących na powierzchni ścinania w iłach, 1985. Włodzimierz Barański, Urszula Kołodziejczyk // W: II Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemii : zbiór referatów cz.1.. Drzonków, Polska Warszawa : ZG PTPNoZ, 1985, s. 11--18
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17816] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Dyskusja III Sympozjum Glacitektoniki, 1980. Jerzy Kotowski, Urszula Kołodziejczyk, Włodzimierz Barański // W: Materiały posympozjalne III Sympozjum Glacitektoniki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1985, s. 65--72
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17799] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Uwagi o wskaźniku rozwinięcia powierzchni ścinania Ic w gruntach zaburzonych glacitektonicznie, 1980. Jerzy Kotowski, Urszula Kołodziejczyk // W: Materiały posympozjalne III Sympozjum Glacitektoniki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1985, s. 75--88
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Wybrane zagadnienia z zaburzeń glacitektonicznych występujących w północnym skłonie Wału Zielonogórskiego, 1983. Włodzimierz Barański, Urszula Kołodziejczyk // W: Analysis of Glacitectonical Structures : IVth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1983, s. 21--38
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17800] [data modyf: 21-06-2006 18:04]
[59] Występowanie gipsu w iłach i iłach pylastych zaburzonych glacitektonicznie w okolicy Nowogrodu Bobrzańskiego, 1983. Urszula Kołodziejczyk, Jerzy Kotowski // W: Analysis of Glacitectonical Structures : IVth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1983, s. 85--101
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17801] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, nr 137, 138, 140 .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4765] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[2] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, nr 136 (16), 216 s. .- ISBN: 9788374813044
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4742] [data modyf: 22-09-2010 13:02]
[3] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Inżynieria Środowiska ; 15 / (Red.) Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, nr 135 .- ISBN: 9788374811255
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4426] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Inżynieria Środowiska ; 13 / (Red.) Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, nr 133 .- ISBN: 9788374810821
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4369] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Przewodnik terenowy : 4. międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" / (Red.) Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007, 32 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4757] [data modyf: 07-07-2010 12:54]
[6] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Inżynieria Środowiska ; 12 / (Red.) Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, nr 131, 413 s. .- ISBN: 8389321955
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4058] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Budownictwo ; 38 / (Red.) Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, nr 130 .- ISSN: 1508-40-19
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3974] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Budownictwo ; 37 / (Red.) Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński, Sebastian Węclewski .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, nr 129, 229 s. .- ISSN: 1508-40-19
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3959] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska ; 11 / (Red.) Henryk Greinert, Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, nr 125 .- ISSN: 1508-4450
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2242] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Sytuacja po powodzi 1997 roku / (Red.) Henryk Greinert, Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, 462 s. .- ISBN: 8390516748
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-1440] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria środowiska ; 8 / (Red.) Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 1998, nr 118, 188 s. .- ISSN: 0209-0635
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3961] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Wpływ prędkości osiowego odkształcenia na orientację przestrzenną powierzchni ścinania powstałych w trójosiowym stanie naprężęń w iłach pylastych / Urszula Kołodziejczyk .- Politechnika Wrocławska : Instytut Geotechniki, 1987 .- 166 s. / Promotor: doc. dr hab. Jerzy Kotowski
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób projektowania składu mieszanki gruntowo-spoiwowej i mieszanka gruntowo-spoiwowa / Urszula Kołodziejczyk, Michał Ćwiąkała, Aleksander Widuch, Andrzej Dąbrowski .- Numer : P.398726 .- Data zgłoszenia : 04-04-2012 .- Zgłaszający: MALEVERA LIMITED, Nicosia, Cypr
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Sposób badania podatności gruntu na zjawisko wzniosu kapilarnego oraz ocena wpływu związków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg na wysadzinowość gruntów i ocena przydatności gruntu w budownictwie drogowym / Urszula Kołodziejczyk, Michał Ćwiąkała, Aleksander Widuch .- Numer : P 388695 .- Data zgłoszenia : 01-08-2009
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski