System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Izabela Krupińska (dawniej: Żurek)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 60 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zmiany jakości wody w sieci wodociągowej, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Izabela Krupińska, Ireneusz Nowogoński
// W: Innowacje w inżynierii środowiska, 2019. / red. K. Czerwionka, M. Gajewska, K. Matej-Łukowicz, E. Wojciechowska, Gdańsk : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN Nr 163), s. 97--115, ISBN: 9788363714628
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20962] [data modyf: 27-06-2019 17:20]
[6,67] [0,33]
[2] Intensyfikacja oczyszczania wód podziemnych o podwyższonej zawartości substancji organicznych, Izabela Krupińska
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego, 2017. / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj, Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, s. 63--76, ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19111] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[5] [1]
[3] Wpływ rodzaju i dawki utleniacza chemicznego na skuteczność usuwania połączeń żelazoorganicznych z wody podziemnej, Aleksandra Konkol, Izabela Krupińska, Zofia Sadecka
// W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality, 2016. / red. Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, A. Urbaniak, Poznań : Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, s. 571--582, ISBN: 9788364959455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18018] [data modyf: 30-06-2016 10:33]
[4] Wpływ substancji organicznych oraz rodzaju utleniacza na skuteczność oczyszczania wody podziemnej, Izabela Krupińska, Zofia Sadecka, Aleksandra Konkol
// W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality, 2016. / red. Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, A. Urbaniak, Poznań : Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, s. 559--569, ISBN: 9788364959455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18017] [data modyf: 01-07-2016 08:51]
[5] Wpływ polielektrolitów na skutechność usuwania żelaza z wody podziemnej, Izabela Krupińska
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 4, 2010. / pod red. Z. Sadeckiej, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 263--271, ISBN: 9788374813372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12160] [data modyf: 22-07-2010 14:58]
[6] Formy połączeń żelazoorganicznych w wodach podziemnych, Izabela Krupińska
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3., 2009. / red. Z. Sadecka i in., Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 219--226, ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11228] [data modyf: 06-08-2009 11:43]
[7] Wpływ rodzaju czynnika alkalizującego na efektywność oczyszczania wody podziemnej, Izabela Krupińska
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3., 2009. / red. Z. Sadecka i in., Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 211--218, ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11227] [data modyf: 06-08-2009 11:40]
[8] Ocena jakości wody i osadów dennych z kanału portowego w Nowej Soli, Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, 2008. / red. nauk. Z. Sadecka i in. . Tom 2, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 195--201, ISBN: 9788374811699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10247] [data modyf: 23-06-2008 16:05]
[9] Wpływ gospodarki ściekowej w Polsce na jakość wód w Morzu Bałtyckim, Sylwia Myszograj, Izabela Krupińska
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, 2008. / red. nauk. Z. Sadecka i in. . Tom 2, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 239--246, ISBN: 9788374811699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10253] [data modyf: 23-06-2008 16:33]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Aluminium Drinking Water Treatment Residuals and Their Toxic Impact on Human Health / Izabela Krupińska, 2020. Molecules Vol. 25, 1--13, ISSN: 1420-3049, , eISSN: 1420-3049, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aluminium sulphate (VI), coagulation, colloidal Al species (Alc), medium polymerised Al species (Alb), monomeric Al species (Ala), polyaluminium chlorides, residual aluminium, sodium aluminate, water treatment plants
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/molecules25030641         Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-24903] [data modyf: 03-02-2020 17:53]
[100] [1]
[2] Impact of the Oxidant Type on the Efficienty of the Oxidation and Removal of Iron Compounds from Groundwater Containing Humic Substances / Izabela Krupińska, 2020. Molecules Vol. 25, 1--16, ISSN: 1420-3049, , eISSN: 1420-3049, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aeration, chemical oxidation, groundwater, iron-organic complexes, organic substances
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/molecules25153380         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25504] [data modyf: 31-07-2020 11:13]
[100] [1]
[3] The effect of the type of hydrolysis of aluminum coagulants on the effectiveness of organic substances removal from water / Izabela Krupińska, 2020. Desalination and Water Treatment Vol. 186, 171--180, ISSN: 1944-3994, , eISSN: 1944-3986, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Acid hydrolysis, Aluminium sulfate (VI), Basic hydrolysis, Coagulation, Organic substances, Polyaluminum chloride, Sodium aluminate
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.5004/dwt.2020.25248         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25260] [data modyf: 14-05-2020 09:46]
[100] [1]
[4] Removal of iron and organic substances from groundwater in an alkaline medium / Izabela Krupińska, 2019. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management Vol. 27, iss. 1, 23--32, ISSN: 1648-6897, , eISSN: 1822-4199, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: alkalinisation, calcium hydroxide, co-precipitation, groundwater, iron, organic substances, sodium hydroxide, sorption
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3846/16486897.2019.7726
[AWCZ-23729] [data modyf: 25-02-2019 09:52]
[40] [1]
[5] Residual aluminium in water intended for human consumption / Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Gągała, 2019. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 29, iss. 4, 248--256, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: coagulation, non-prehydrolysed aluminium coagulants, residual aluminium
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2019-0058
[AWCZ-24684] [data modyf: 11-12-2019 09:51]
[6,67] [0,33]
[6] Removal of natural organic matter from groundwater by coagulation using prehydrolysed and non-prehydrolysed coagulants / Izabela Krupińska, 2018. Desalination and Water Treatment Vol. 132, 244--252, ISSN: 1944-3994, , eISSN: 1944-3986, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Coagulation, Groundwater, Natural organic matter, Non-prehydrolysed coagulants, Prehydrolysed coagulants
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5004/dwt.2018.23153         Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-23247] [data modyf: 22-11-2018 10:14]
[20] [1]
[7] The impact of the oxidising agent type and coagulant type on the effectiveness of coagulation in the removal of pollutants from underground water with an increased content of organic substances / Izabela Krupińska, 2016. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management Vol. 24, iss. 1, 70--78, ISSN: 1648-6897, , eISSN: 1822-4199, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aeration, groundwater, hydrogen peroxide, organic substances, potassium manganate (VII), volume coagulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3846/16486897.2015.1113179         Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[AWCZ-19938] [data modyf: 30-03-2016 12:59]
[8] The Influence of Aeration and Type of Coagulant on Effectiveness in Removing Pollutants from Groundwater in the Process of Coagulation / Izabela Krupińska, 2016. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly Vol. 30, no. 4, 465--475, ISSN: 0352-9568, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aeration, aluminium sulphate, coagulation, groundwater, iron (III) sulphate, polyaluminium chloride
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.15255/CABEQ.2014.2016         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-20791] [data modyf: 05-01-2017 09:33]
[9] Importance of humic substances for methods of groundwater treatment / Izabela Krupińska, 2015. Polish Journal of Soil Science Vol. 48, no. 2, 161--172, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, bibliogr. rys. summ. https://journals.umcs.pl/pjss/article/view/4028
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)        Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[AWCZ-20302] [data modyf: 08-11-2018 09:31]
[10] Wpływ temperatury i pH na skuteczność usuwania zanieczyszczeń z wody podziemnej w procesie koagulacji / Izabela Krupińska, 2015. Ochrona Środowiska Vol. 37, nr 3, 35--42, ISSN: 1230-6169, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Water treatment, alum, coagulant polymerization degree, pH-value, polyaluminum chlorides
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19349] [data modyf: 01-10-2015 11:33]
[11] Koagulanty nowej generacji - oczyszczanie wód / Izabela Krupińska, 2013. Wodociągi - Kanalizacja, nr 3, 32--34, ISSN: 1731-724X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17209] [data modyf: 20-08-2015 11:33]
[12] Wpływ wartości współczynnika współwystępowania substancji organicznych i żelaza ogólnego w wodzie podziemnej na skuteczność jej oczyszczania / Izabela Krupińska, Wioleta Kowalczyk, Grażyna Szczepaniak, 2013. Ochrona Środowiska Vol. 35, nr 3, 27--34, ISSN: 1230-6169, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: napowietrzanie, oczyszczanie wody, oxidation, utlenianie, water treatment
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17521] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[13] Skuteczność koagulacji - oczyszczanie wód / Izabela Krupińska, 2012. Wodociągi - Kanalizacja, nr 12, 26--29, ISSN: 1731-724X, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16877] [data modyf: 08-01-2013 14:16]
[14] Zastosowanie manganianu (VII) potasu w oczyszczaniu wód podziemnych o podwyższonej zawartości substancji organicznych / Izabela Krupińska, 2012. Technologia Wody, nr 6, 31--35, ISSN: 2080-1467, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16878] [data modyf: 08-01-2013 14:39]
[15] Czynnik alkalizujący w oczyszczaniu wody podziemnej / Izabela Krupińska, 2011. Wodociągi - Kanalizacja, nr 5, 68--70, ISSN: 1731-724X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15682] [data modyf: 01-06-2011 09:23]
[16] Polielektrolity a oczyszczanie wody podziemnej / Izabela Krupińska, 2011. Wodociągi - Kanalizacja, nr 1, 23--25, ISSN: 1731-724X, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15376] [data modyf: 31-01-2011 15:57]
[17] Usuwanie substancji organicznych z wód podziemnych / Izabela Krupińska, 2011. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 3, 86--91, ISSN: 0016-5352, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15570] [data modyf: 28-03-2011 11:46]
[18] Wpływ czasu flokulacji na jakość wody uzdatnionej / Izabela Krupińska, 2011. Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment T. 14, nr 1, 17--28, ISSN: 1505-3695, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coagulation, czas flokulacji, flocculation time, groundwater, koagulacja, wody podziemne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15870] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Połączenia żelazoorganiczne w wodach podziemnych / Izabela Krupińska, 2009. Wodociągi - Kanalizacja, nr 5, 52--54, ISSN: 1731-724X, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13878] [data modyf: 12-06-2009 13:15]
[20] Ochrona wód Bałtyku a gospodarka ściekowa w Polsce / Sylwia Myszograj, Izabela Krupińska, 2008. Wodociągi - Kanalizacja, nr 9, 35--37, ISSN: 1731-724X, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13283] [data modyf: 27-10-2008 14:45]
[21] Skutecznośc koagulacji siarczanem glinu lub chlorkiem poliglinu w oczyszczaniuwody podziemnej / Izabela Krupińska, Maria Świderska-Bróż, 2008. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10, 13--17, ISSN: 0016-5352, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13394] [data modyf: 24-11-2008 14:32]
[22] Wpływ substancji organicznych na usuwanie związków żelaza z wody w procesach utleniania i sedymentacji / Izabela Krupińska, Maria Świderska-Bróż, 2008. Ochrona Środowiska Vol. 30, nr 1, 3--7, ISSN: 1230-6169, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12922] [data modyf: 10-08-2020 09:30]
[23] Wpływ napowietrzania i chemicznego utleniania na skuteczność koagulacji / Maria Świderska-Bróż, Izabela Krupińska, 2006. Ekotechnika, nr 2, 6--11 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Skuteczność procesu koagulacji w usuwaniu substancji organicznych z wód podziemnych / Maria Świderska-Bróż, Izabela Krupińska, 2004. Ochrona Środowiska, nr 2, 15--19, ISSN: 1230-6169, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9652] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Skuteczność procesu koagulacji w usuwaniu związków żelaza z wód podziemnych / Maria Świderska-Bróż, Izabela Krupińska, 2002. Ochrona Środowiska, nr 3, 9--13, ISSN: 1230-6169, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8572] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Impact of polyelectrolytes on the effectiveness of treatment of groundwater with increased natural organic matter content / Izabela Krupińska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 17--29, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coagulation, groundwater, koagulacja, natural organic matter, naturalna materia organiczna, polielektrolity: kationowe, anionowe, niejonowe, polyelectrolytes: cationic, anionic, non-ionic, wody podziemne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0032
[AWI-10709] [data modyf: 14-11-2018 12:16]
[2] Effect of organic substances on the efficiency of Fe(II) to Fe(III) oxidation and removal of iron compounds from groundwater in the sedimentation process / Izabela Krupińska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 26 (3), s. 15--29, ISSN: 2080-5187, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aeration, groundwater treatment, manganian (VII) potasu, napowietrzanie, oczyszczanie wód podziemnych, organic substances, potassium manganate (VII), substancje organiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10597] [data modyf: 21-02-2018 11:26]
[3] The impact of potassium manganate (VII) on the effectiveness of coagulation in the removal of iron and manganese from groundwater with an increased content of organic substances / Izabela Krupińska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 27 (4), s. 29--41, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: groundwater, iron, manganese, organic substances, potassium manganate,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10645] [data modyf: 21-02-2018 11:28]
[4] Wpływ wybranych parametrów technologicznych na przebieg i skuteczność procesu koagulacji w oczyszczaniu wód podziemnych / Izabela Krupińska, Aleksandra Konkol // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 157 (37), s. 36--52, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coagulant, flocculation stage, flokulacja, intensywność mieszania, koagulacja, organic substances, substancje organiczne, temperatura oczyszczanej wody, underground water, woda podziemna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10245] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[5] Problemy związane z wystepowaniem substancji humusowych w wodach podziemnych / Izabela Krupińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 55--72, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9494] [data modyf: 15-01-2013 18:03]
[6] Przydatność koagulacji w oczyszczaniu wody podziemnej / Izabela Krupińska // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2012, Vol. 14, s. 491--501, ISSN: 1506-218X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-9539] [data modyf: 20-02-2013 11:26]
[7] Koagulanty wstępnie zhydrolizowane / Izabela Krupińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 141 (21), s. 126--137, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: alkaliczność koagulantu, alkalinity of coagulant, chlorki poliglinu, coagulation, koagulacja, polyaluminium chlorides,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9146] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Potassium permanganate as an oxidizing and flocculating agent in groundwater treatment / Izabela Krupińska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 6, s. 75--88, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- http://www.ceer.uz.zgora.pl/index.php?ceer-number-6
Słowa kluczowe: coagulation, groundwater, potassium permanganate,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9202] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Warunki efektywnego procesu koagulacji - przegląd literatury / Izabela Krupińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 152--163, ISSN: 1895-7323, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coagulation, koagulacja, oczyszczanie wody, treatment of water,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8991] [data modyf: 07-07-2011 14:08]
[10] Przydatność chlorków poliglinu w oczyszczaniu wód podziemnych / Izabela Krupińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 63--73, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: chlorki poliglinu, koagulacja, wody podziemne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8662] [data modyf: 08-06-2010 11:04]
[11] Grzyby pleśniowe w budownictwie na tle warunków fizyczno-chemicznych podłoża / Marlena Piontek, Izabela Żurek // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 139--146 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2100] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Suitability of highly alkaline polyaluminium chlorides for treatment of water with an increased content of organic matter, 2020. Izabela Krupińska // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 47, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23750] [data modyf: 02-12-2020 09:58]
[0] [0]
[2] Urban nitrogen cycles: new economy thinking to master the challenges of climate change (UNCNET) - project presentation, 2020. Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Izabela Krupińska, Barbara Amon, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 76, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23758] [data modyf: 02-12-2020 10:16]
[0] [0]
[3] Wpływ rodzaju hydrolizy koagulantów glinowych na skuteczność usuwania materii organicznej z wody, 2019. Izabela Krupińska // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : XIV Konferencja Naukowa. Częstochowa, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, Konferencje ; 73, s. 87, ISBN: 9788371937101
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23525] [data modyf: 27-09-2019 14:25]
[0] [0]
[4] Contributors to secondary contamination of tap water, 2017. Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 69, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22760] [data modyf: 11-10-2017 09:59]
[0] [0]
[5] Removal of humic substances from drinking water by coagulation, 2017. Izabela Krupińska // W: Humic Substances in Ecosystems - HSE11 : 11th international conference. Wrocław - Kudowa Zdrój, Polska Wrocław : Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, 2017, s. 70
Słowa kluczowe: aluminium sulphate (VI), coagulation, drinking water, humic substances, iron (III) sulphate, poly-aluminium chlorides

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22625] [data modyf: 09-06-2017 09:45]
[0] [0]
[6] The influence of organic substances on the effectiveness of oxidation of Fe(II) and the removal of iron from groundwater, 2017. Izabela Krupińska // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 67--68, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22759] [data modyf: 11-10-2017 09:58]
[0] [0]
[7] Water quality evaluation of the Wojnowskie Lake, 2017. Anita Jakubaszek, Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 49, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22755] [data modyf: 11-10-2017 09:51]
[0] [0]
[8] Wpływ rodzaju i dawki utleniacza chemicznego na skuteczność usuwania połączeń żelazoorganicznych z wody podziemnej, 2016. Izabela Krupińska, Zofia Sadecka, Aleksandra Konkol // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Kudowa Zdrój, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22623] [data modyf: 09-06-2017 09:34]
[9] Wpływ substancji organicznych oraz rodzaju utleniacza na skuteczność oczyszczania wody podziemnej, 2016. Izabela Krupińska, Zofia Sadecka, Aleksandra Konkol // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Kudowa Zdrój, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22624] [data modyf: 09-06-2017 09:36]
[10] Wpływ wybranych parametrów technologicznych na przebieg i skuteczność procesu koagulacji w oczyszczaniu wód podziemnych, 2015. Izabela Krupińska, Aleksandra Konkol // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 86, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: koagulacja, substancje organiczne, temperatura oczyszczanej wody, woda podziemna

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21795] [data modyf: 17-07-2015 11:16]
[11] Znaczenie substancji humusowych w kształtowaniu sposobu oczyszczania wód podziemnych, 2015. Izabela Krupińska // W: Seminarium Substancje Humusowe w Ekosystemach. Toruń, Polska [b. m.], 2015, s. 17
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22222] [data modyf: 18-07-2016 08:36]
[12] Effect of the type of aluminium coagulant on effectiveness at removing pollutants from groundwater in the process of coagulation, 2014. Izabela Krupińska // W: 9th International Conference Environmental Engineering [on line]. Vilnius, Litwa Vilnius : [brak wydawcy], 2014, s. 1--8, ISBN: 9786094576409
Słowa kluczowe: aluminium sulphate (VI), groundwater, organic substances, poly-aluminium chlorides, volume coagulation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[KONF-21338] [data modyf: 07-09-2015 16:03]
[13] Wpływ rodzaju utleniacza na skuteczność koagulacji w usuwaniu zanieczyszczeń z wody podziemnej, 2006. Izabela Krupińska, Maria Świderska-Bróż // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : IX konferencja naukowo-techniczna : woda w środowisku. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17932] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Znaczenie czasu flokulacji w usuwaniu żelaza z wody podziemnej w procesie koagulacji, 2003. Izabela Krupińska, Maria Świderska-Bróż // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VI konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie wody - nowe trendy. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2003, s. 23--32, ISBN: 8389321602
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15751] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Przydatność koagulacji w oczyszczaniu wody podziemnej ze szczególnym uwzględnieniem usuwania żelaza / Izabela Krupińska .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, 2006 .- 191 s. / Promotor: prof. dr hab. inż. M. Świderska-Bróż
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski