System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Izabela Krupińska (dawniej: Żurek)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 54 pozycji bibliograficznych
20 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zmiany jakości wody w sieci wodociągowej / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Izabela Krupińska, Ireneusz Nowogoński
// W: Innowacje w inżynierii środowiska / red. K. Czerwionka, M. Gajewska, K. Matej-Łukowicz, E. Wojciechowska .- Gdańsk : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 2019 - (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN ; Nr 163) - s. 97--115 .- ISBN: 9788363714628
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20962] [data modyf: 27-06-2019 17:20]
[2] Intensyfikacja oczyszczania wód podziemnych o podwyższonej zawartości substancji organicznych / Izabela Krupińska
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj .- Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, 2017 - s. 63--76 .- ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19111] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[3] Wpływ rodzaju i dawki utleniacza chemicznego na skuteczność usuwania połączeń żelazoorganicznych z wody podziemnej / Aleksandra Konkol, Izabela Krupińska, Zofia Sadecka
// W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality / red. Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, A. Urbaniak .- Poznań : Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016 - s. 571--582 .- ISBN: 9788364959455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18018] [data modyf: 30-06-2016 10:33]
[4] Wpływ substancji organicznych oraz rodzaju utleniacza na skuteczność oczyszczania wody podziemnej / Izabela Krupińska, Zofia Sadecka, Aleksandra Konkol
// W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality / red. Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, A. Urbaniak .- Poznań : Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016 - s. 559--569 .- ISBN: 9788364959455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18017] [data modyf: 01-07-2016 08:51]
[5] Wpływ polielektrolitów na skutechność usuwania żelaza z wody podziemnej / Izabela Krupińska
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 4 / pod red. Z. Sadeckiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 263--271 .- ISBN: 9788374813372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12160] [data modyf: 22-07-2010 14:58]
[6] Formy połączeń żelazoorganicznych w wodach podziemnych / Izabela Krupińska
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3. / red. Z. Sadecka i in. .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 219--226 .- ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11228] [data modyf: 06-08-2009 11:43]
[7] Wpływ rodzaju czynnika alkalizującego na efektywność oczyszczania wody podziemnej / Izabela Krupińska
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3. / red. Z. Sadecka i in. .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 211--218 .- ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11227] [data modyf: 06-08-2009 11:40]
[8] Ocena jakości wody i osadów dennych z kanału portowego w Nowej Soli / Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych / red. nauk. Z. Sadecka i in. . Tom 2 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 195--201 .- ISBN: 9788374811699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10247] [data modyf: 23-06-2008 16:05]
[9] Wpływ gospodarki ściekowej w Polsce na jakość wód w Morzu Bałtyckim / Sylwia Myszograj, Izabela Krupińska
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych / red. nauk. Z. Sadecka i in. . Tom 2 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 239--246 .- ISBN: 9788374811699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10253] [data modyf: 23-06-2008 16:33]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Removal of iron and organic substances from groundwater in an alkaline medium / Izabela Krupińska // Journal of Environmental Engineering and Landscape Management .- 2019, Vol. 27, iss. 1, s. 23--32, ISSN: 1648-6897, , eISSN: 1822-4199, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: alkalinisation, calcium hydroxide, co-precipitation, groundwater, iron, organic substances, sodium hydroxide, sorption
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3846/16486897.2019.7726
[AWCZ-23729] [data modyf: 25-02-2019 09:52]
[2] Removal of natural organic matter from groundwater by coagulation using prehydrolysed and non-prehydrolysed coagulants / Izabela Krupińska // Desalination and Water Treatment .- 2018, Vol. 132, s. 244--252, ISSN: 1944-3994, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Coagulation, Groundwater, Natural organic matter, Non-prehydrolysed coagulants, Prehydrolysed coagulants
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5004/dwt.2018.23153         Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-23247] [data modyf: 22-11-2018 10:14]
[3] The impact of the oxidising agent type and coagulant type on the effectiveness of coagulation in the removal of pollutants from underground water with an increased content of organic substances / Izabela Krupińska // Journal of Environmental Engineering and Landscape Management .- 2016, Vol. 24, iss. 1, s. 70--78, ISSN: 1648-6897, , eISSN: 1822-4199, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: aeration, groundwater, hydrogen peroxide, organic substances, potassium manganate (VII), volume coagulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3846/16486897.2015.1113179         Cytowania wg Scopus: 4 [11-11-2019]
[AWCZ-19938] [data modyf: 30-03-2016 12:59]
[4] The Influence of Aeration and Type of Coagulant on Effectiveness in Removing Pollutants from Groundwater in the Process of Coagulation / Izabela Krupińska // Chemical and Biochemical Engineering Quarterly .- 2016, Vol. 30, no. 4, s. 465--475, ISSN: 0352-9568, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: aeration, aluminium sulphate, coagulation, groundwater, iron (III) sulphate, polyaluminium chloride
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.15255/CABEQ.2014.2016         Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[AWCZ-20791] [data modyf: 05-01-2017 09:33]
[5] Importance of humic substances for methods of groundwater treatment / Izabela Krupińska // Polish Journal of Soil Science .- 2015, Vol. 48, no. 2, s. 161--172, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, : bibliogr.rys.summ. https://journals.umcs.pl/pjss/article/view/4028
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)        Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[AWCZ-20302] [data modyf: 08-11-2018 09:31]
[6] Wpływ temperatury i pH na skuteczność usuwania zanieczyszczeń z wody podziemnej w procesie koagulacji / Izabela Krupińska // Ochrona Środowiska .- 2015, Vol. 37, nr 3, s. 35--42, ISSN: 1230-6169, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Water treatment, alum, coagulant polymerization degree, pH-value, polyaluminum chlorides
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19349] [data modyf: 01-10-2015 11:33]
[7] Koagulanty nowej generacji - oczyszczanie wód / Izabela Krupińska // Wodociągi - Kanalizacja .- 2013, nr 3, s. 32--34, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17209] [data modyf: 20-08-2015 11:33]
[8] Wpływ wartości współczynnika współwystępowania substancji organicznych i żelaza ogólnego w wodzie podziemnej na skuteczność jej oczyszczania / Izabela Krupińska, Wioleta Kowalczyk, Grażyna Szczepaniak // Ochrona Środowiska .- 2013, Vol. 35, nr 3, s. 27--34, ISSN: 1230-6169, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: napowietrzanie, oczyszczanie wody, oxidation, utlenianie, water treatment
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17521] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[9] Skuteczność koagulacji - oczyszczanie wód / Izabela Krupińska // Wodociągi - Kanalizacja .- 2012, nr 12, s. 26--29, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16877] [data modyf: 08-01-2013 14:16]
[10] Zastosowanie manganianu (VII) potasu w oczyszczaniu wód podziemnych o podwyższonej zawartości substancji organicznych / Izabela Krupińska // Technologia Wody .- 2012, nr 6, s. 31--35, ISSN: 2080-1467, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16878] [data modyf: 08-01-2013 14:39]
[11] Czynnik alkalizujący w oczyszczaniu wody podziemnej / Izabela Krupińska // Wodociągi - Kanalizacja .- 2011, nr 5, s. 68--70, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15682] [data modyf: 01-06-2011 09:23]
[12] Polielektrolity a oczyszczanie wody podziemnej / Izabela Krupińska // Wodociągi - Kanalizacja .- 2011, nr 1, s. 23--25, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15376] [data modyf: 31-01-2011 15:57]
[13] Usuwanie substancji organicznych z wód podziemnych / Izabela Krupińska // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2011, nr 3, s. 86--91, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15570] [data modyf: 28-03-2011 11:46]
[14] Wpływ czasu flokulacji na jakość wody uzdatnionej / Izabela Krupińska // Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment .- 2011, T. 14, nr 1, s. 17--28, ISSN: 1505-3695, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: coagulation, czas flokulacji, flocculation time, groundwater, koagulacja, wody podziemne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15870] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Połączenia żelazoorganiczne w wodach podziemnych / Izabela Krupińska // Wodociągi - Kanalizacja .- 2009, nr 5, s. 52--54, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13878] [data modyf: 12-06-2009 13:15]
[16] Ochrona wód Bałtyku a gospodarka ściekowa w Polsce / Sylwia Myszograj, Izabela Krupińska // Wodociągi - Kanalizacja .- 2008, nr 9, s. 35--37, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13283] [data modyf: 27-10-2008 14:45]
[17] Skutecznośc koagulacji siarczanem glinu lub chlorkiem poliglinu w oczyszczaniuwody podziemnej / Izabela Krupińska, Maria Świderska-Bróż // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2008, nr 10, s. 13--17, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13394] [data modyf: 24-11-2008 14:32]
[18] Wpływ substancji organicznych na usuwanie związków żelaza z wody w procesach utleniania i sedymentacji / Izabela Krupińska, Maria Świderska-Bróż // Ochrona Środowiska .- 2008, Vol. 30, nr 1, s. 3--7, ISSN: 1230-6169, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12922] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Wpływ napowietrzania i chemicznego utleniania na skuteczność koagulacji / Maria Świderska-Bróż, Izabela Krupińska // Ekotechnika .- 2006, nr 2, s. 6--11 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Skuteczność procesu koagulacji w usuwaniu substancji organicznych z wód podziemnych / Maria Świderska-Bróż, Izabela Krupińska // Ochrona Środowiska .- 2004, nr 2, s. 15--19, ISSN: 1230-6169, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9652] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Skuteczność procesu koagulacji w usuwaniu związków żelaza z wód podziemnych / Maria Świderska-Bróż, Izabela Krupińska // Ochrona Środowiska .- 2002, nr 3, s. 9--13, ISSN: 1230-6169, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8572] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Impact of polyelectrolytes on the effectiveness of treatment of groundwater with increased natural organic matter content / Izabela Krupińska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 17--29, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: coagulation, groundwater, koagulacja, natural organic matter, naturalna materia organiczna, polielektrolity: kationowe, anionowe, niejonowe, polyelectrolytes: cationic, anionic, non-ionic, wody podziemne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0032
[AWI-10709] [data modyf: 14-11-2018 12:16]
[2] Effect of organic substances on the efficiency of Fe(II) to Fe(III) oxidation and removal of iron compounds from groundwater in the sedimentation process / Izabela Krupińska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 26 (3), s. 15--29, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: aeration, groundwater treatment, manganian (VII) potasu, napowietrzanie, oczyszczanie wód podziemnych, organic substances, potassium manganate (VII), substancje organiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10597] [data modyf: 21-02-2018 11:26]
[3] The impact of potassium manganate (VII) on the effectiveness of coagulation in the removal of iron and manganese from groundwater with an increased content of organic substances / Izabela Krupińska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 27 (4), s. 29--41, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: groundwater, iron, manganese, organic substances, potassium manganate,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10645] [data modyf: 21-02-2018 11:28]
[4] Wpływ wybranych parametrów technologicznych na przebieg i skuteczność procesu koagulacji w oczyszczaniu wód podziemnych / Izabela Krupińska, Aleksandra Konkol // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 157 (37), s. 36--52, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: coagulant, flocculation stage, flokulacja, intensywność mieszania, koagulacja, organic substances, substancje organiczne, temperatura oczyszczanej wody, underground water, woda podziemna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10245] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[5] Problemy związane z wystepowaniem substancji humusowych w wodach podziemnych / Izabela Krupińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 55--72, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9494] [data modyf: 15-01-2013 18:03]
[6] Przydatność koagulacji w oczyszczaniu wody podziemnej / Izabela Krupińska // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2012, Vol. 14, s. 491--501, ISSN: 1506-218X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-9539] [data modyf: 20-02-2013 11:26]
[7] Koagulanty wstępnie zhydrolizowane / Izabela Krupińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 141 (21), s. 126--137, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: alkaliczność koagulantu, alkalinity of coagulant, chlorki poliglinu, coagulation, koagulacja, polyaluminium chlorides,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9146] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Potassium permanganate as an oxidizing and flocculating agent in groundwater treatment / Izabela Krupińska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 6, s. 75--88, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- http://www.ceer.uz.zgora.pl/index.php?ceer-number-6
Słowa kluczowe: coagulation, groundwater, potassium permanganate,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9202] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Warunki efektywnego procesu koagulacji - przegląd literatury / Izabela Krupińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 152--163, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: coagulation, koagulacja, oczyszczanie wody, treatment of water,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8991] [data modyf: 07-07-2011 14:08]
[10] Przydatność chlorków poliglinu w oczyszczaniu wód podziemnych / Izabela Krupińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 63--73, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: chlorki poliglinu, koagulacja, wody podziemne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8662] [data modyf: 08-06-2010 11:04]
[11] Grzyby pleśniowe w budownictwie na tle warunków fizyczno-chemicznych podłoża / Marlena Piontek, Izabela Żurek // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 139--146 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2100] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wpływ rodzaju hydrolizy koagulantów glinowych na skuteczność usuwania materii organicznej z wody / Izabela Krupińska // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : XIV Konferencja Naukowa. Częstochowa, Polska, 2019 .- Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019 .- Konferencje ; 73, s. 87 .- ISBN: 9788371937101
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23525] [data modyf: 27-09-2019 14:25]
[2] Contributors to secondary contamination of tap water / Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 69 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22760] [data modyf: 11-10-2017 09:59]
[3] Removal of humic substances from drinking water by coagulation / Izabela Krupińska // W: Humic Substances in Ecosystems - HSE11 : 11th international conference. Wrocław - Kudowa Zdrój, Polska, 2017 .- Wrocław : Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, 2017, s. 70
Słowa kluczowe: aluminium sulphate (VI), coagulation, drinking water, humic substances, iron (III) sulphate, poly-aluminium chlorides

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22625] [data modyf: 09-06-2017 09:45]
[4] The influence of organic substances on the effectiveness of oxidation of Fe(II) and the removal of iron from groundwater / Izabela Krupińska // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 67--68 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22759] [data modyf: 11-10-2017 09:58]
[5] Water quality evaluation of the Wojnowskie Lake / Anita Jakubaszek, Izabela Krupińska, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 49 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22755] [data modyf: 11-10-2017 09:51]
[6] Wpływ rodzaju i dawki utleniacza chemicznego na skuteczność usuwania połączeń żelazoorganicznych z wody podziemnej / Izabela Krupińska, Zofia Sadecka, Aleksandra Konkol // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Kudowa Zdrój, Polska, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22623] [data modyf: 09-06-2017 09:34]
[7] Wpływ substancji organicznych oraz rodzaju utleniacza na skuteczność oczyszczania wody podziemnej / Izabela Krupińska, Zofia Sadecka, Aleksandra Konkol // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Kudowa Zdrój, Polska, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22624] [data modyf: 09-06-2017 09:36]
[8] Wpływ wybranych parametrów technologicznych na przebieg i skuteczność procesu koagulacji w oczyszczaniu wód podziemnych / Izabela Krupińska, Aleksandra Konkol // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 86 .- ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: koagulacja, substancje organiczne, temperatura oczyszczanej wody, woda podziemna

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21795] [data modyf: 17-07-2015 11:16]
[9] Znaczenie substancji humusowych w kształtowaniu sposobu oczyszczania wód podziemnych / Izabela Krupińska // W: Seminarium Substancje Humusowe w Ekosystemach. Toruń, Polska, 2015 .- [b. m.], 2015, s. 17
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22222] [data modyf: 18-07-2016 08:36]
[10] Effect of the type of aluminium coagulant on effectiveness at removing pollutants from groundwater in the process of coagulation / Izabela Krupińska // W: 9th International Conference Environmental Engineering [on line]. Vilnius, Litwa, 2014 .- Vilnius : [brak wydawcy], 2014, s. 1--8 .- ISBN: 9786094576409
Słowa kluczowe: aluminium sulphate (VI), groundwater, organic substances, poly-aluminium chlorides, volume coagulation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [11-11-2019]
[KONF-21338] [data modyf: 07-09-2015 16:03]
[11] Wpływ rodzaju utleniacza na skuteczność koagulacji w usuwaniu zanieczyszczeń z wody podziemnej / Izabela Krupińska, Maria Świderska-Bróż // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : IX konferencja naukowo-techniczna : woda w środowisku. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17932] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Znaczenie czasu flokulacji w usuwaniu żelaza z wody podziemnej w procesie koagulacji / Izabela Krupińska, Maria Świderska-Bróż // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VI konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie wody - nowe trendy. Zielona Góra, Polska, 2003 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2003, s. 23--32 .- ISBN: 8389321602
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15751] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Przydatność koagulacji w oczyszczaniu wody podziemnej ze szczególnym uwzględnieniem usuwania żelaza / Izabela Krupińska .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, 2006 .- 191 s. / Promotor: prof. dr hab. inż. M. Świderska-Bróż
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski