System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 79 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Dynamics of liquid solidification : thermal resistance of contact layer, 2017. Zygmunt Lipnicki, Cham : Springer International Publishing 145 s. (Mathematical Engineering), ISBN: 9783319534329,
Kod: MON-W1    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-53432-9   (pkt: 80)
[WZ-13671] [data modyf: 29-05-2019 11:57]
[80] [1]
[2] Opór cieplny warstwy przejściowej w procesie krzepnięcia, 2012. Zygmunt Lipnicki, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 138 s. , ISBN: 9788378420361, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11305] [data modyf: 15-01-2013 15:19]
[3] Krzepnięcie cieczy przepływającej w kanale chłodzącym, 1999. Zygmunt Lipnicki Wyd. 2 rozszerz., Zielona Góra : Wydaw. PZ 126 s. (Monografie 89) bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ścieki komunalne jako dolne źródło ciepła dla pomp ciepła, Zygmunt Lipnicki, Ireneusz Nowogoński, Tadeusz Kuczyński, Katarzyna Przybyła
// W: Ekonomiczno-ekologiczne aspekty ochrony środowiska w gospodarce wodno-ściekowej, 2010. / red. B. Fiedor, C. Madryas, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 143--152, ISBN: 9788374935227
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12331] [data modyf: 30-10-2010 12:47]
[2] Koncepcja współpracy bloku gazowo-parowego elektrociepłowni "Zielona Góra" z zasobnikiem ciepła, Tomasz Krasowski, Zygmunt Lipnicki
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3., 2009. / red. Z. Sadecka i in., Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 299--308, ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11235] [data modyf: 10-11-2009 13:30]
[3] Wpływ bloku gazowo parowego na środowisko naturalne na przykładzie Zielonej Góry, Zygmunt Lipnicki, Piotr Olejniczak, Małgorzata Ptak-Bystrzyńska
// W: II Kongres Inżynierii Środowiska, 2005. / red. L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski . T. 2, Lublin : Wydaw. Drukarnia LIBERO DUO s.c. (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN nr 33), s. 605--612, ISBN: 8389293161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7696] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Zasoby wodne Zielonej Góry - element jej zrównoważonego rozwoju, Ireneusz Wróbel, Zygmunt Lipnicki
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w 2004 roku, 2005. , Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 93--104, ISBN: 8372172730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7997] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Pomiar współczynnika dyfuzji ciepła materiałów porowatych w warunkach nieustalonych, Zygmunt Lipnicki, Krzysztof Bartoń
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego, 2003. / red. nauk R. Świtka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 379--385, ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5926] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] An analytic solution prescribing the time-dependent formation of a solid crust inside a convectively cooled plane channel, Bernhard Weigand, Michel Arnal, Zygmunt Lipnicki
// W: Advances in cold-region thermal engineering and sciences : technological, environmental and climatological impact : proceedings of the 6th International Symposium held in Darmstadt, 1999. , Berlin : Springer (Lecture Notes in Physics 533), s. 147--158, ISBN: 3540663339
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1740] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Dynamical solidification of the liquid flowing in a cooling cylindrical channel, Zygmunt Lipnicki
// W: Interactive Dynamics of Convention and Solidification : proceedings of the NATO Advanced Study Institute, 1992. , Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (NATO Science Series E Vol. 219), s. 237--239, ISBN: 0792319109
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7904] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analytical Study of the Solidification of a Phase Change Material in an Annular Space / Zygmunt Lipnicki, Tomasz Małolepszy, 2020. Energies Vol. 13, iss. 21, 1--13, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: heat accumulator, heat transfer coefficient on solidification front, overheated liquid, phase change material (PCM), solidification in an annular space
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13215561         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25743] [data modyf: 26-10-2020 09:52]
[140] [1]
[2] An experimental and theoretical study of the solidification process of phase change materials in a horizontal annular enclosure / Marta Gortych, Zygmunt Lipnicki, Bernhard Weigand, 2019. Applied Thermal Engineering Vol. 161, 1--15, ISSN: 1359-4311, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2019.114140         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-24291] [data modyf: 07-08-2019 11:36]
[70] [0,5]
[3] Analytical and Experimental Investigation of the Solar Chimney System / Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, Piotr Grabas, 2019. Energies Vol. 12, 1--13, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: air flow, analytical and experimental solutions, method of calculation, solar chimney
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en12112060         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-24128] [data modyf: 04-06-2019 11:14]
[46,67] [0,33]
[4] Influence of external conditions on the solidification process in saturated porous flat layers / Jacek Partyka, Zygmunt Lipnicki, 2018. International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 127, Part A, 75--83, ISSN: 0017-9310, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ. .- [in press]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.06.123         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-22963] [data modyf: 26-07-2018 11:16]
[40] [1]
[5] Role of the Structural and Thermal Peclet Numbers in the Brass Continuous Casting / P. Kwapisiński, Zygmunt Lipnicki, A. A. Ivanova, W. Wołczyński, 2017. Archives of Foundry Engineering Vol. 17, iss. 2, 49--54, ISSN: 1897-3310, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Continuously cast brass ingot, Fundamentals of foundry processes, Growth Law, Shape of the s/l interface, Structural zones
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-21519] [data modyf: 30-06-2017 12:56]
[3,75] [0,25]
[6] Development of the contact layer and its role in the phase change process / B. Weigand, Zygmunt Lipnicki, 2016. International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 93, 1082--1088, ISSN: 0017-9310, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Contact layer, Phase change, Solid layer, Solidification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.10.070         Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-20080] [data modyf: 20-05-2016 12:16]
[7] Structural zones in large static ingot. Forecasts for continuously cast brass ingot / W. Wołczyński, Zygmunt Lipnicki, Adam Bydałek(*), A. A. Ivanova, 2016. Archives of Foundry Engineering Vol. 16, iss. 3, 141--146, ISSN: 1897-3310, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Brass ingot, Operating point in the mold, Structural zones, Theory of crystallizations, Thermal gradients field
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-20478] [data modyf: 24-10-2017 12:01]
[8] Role of the continuous casting forms on the shape of the solidified crust / Zygmunt Lipnicki, K. Pantoł, 2015. Archives of Metallurgy and Materials Vol. 60, iss. 4, 2553--2557, ISSN: 1733-3490, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: contact layer, continuous casting, shape of crust, solidification stationary front
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1515/amm-2015-0413         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-20081] [data modyf: 20-05-2016 12:34]
[9] Experimental and analytical investigation of the solidification around cooled cylinders subjected to free convection / Zygmunt Lipnicki, D. Sasse, B. Weigand, 2014. International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 78, 321--329, ISSN: 0017-9310, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Experiments, Free convection, Regular triangular pattern, Solidification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.06.079         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-18442] [data modyf: 20-08-2015 12:50]
[10] Role of the contact layer in continuous casting of thin metal rods / Zygmunt Lipnicki, K. Pantoł, Bernhard Weigand, 2014. Archives of Metallurgy and Materials Vol. 59, no. 1, 167--172, ISSN: 1733-3490, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: contact layer, continuous casting, solidification stationary front
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/amm-2014-0027         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-18098] [data modyf: 21-08-2015 09:19]
[11] Heat flow inside a litter during turkey rearing / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Zygmunt Lipnicki, Tadeusz Kuczyński, 2013. Biosystems Engineering Vol. 116, 46--50, ISSN: 1537-5110, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2013.06.005         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-17482] [data modyf: 20-08-2015 09:41]
[12] An experimental and theoretical study of solidification in a free-convention flow inside a vertical annular enclosure / Zygmunt Lipnicki, Bernhard Weigand, 2012. International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 55, no 4, 655--664, ISSN: 0017-9310, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [wersja online dostępna od 22.11.2011]
Słowa kluczowe: Experiments, Free convection, PCM, Solidification, Vertical annular enclosure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.10.044         Cytowania wg Scopus: 17 [01-03-2021]
[AWCZ-16194] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Influence of the thermal boundary layer on the contact layer / Zygmunt Lipnicki, Bernhard Weigand, 2011. Heat and Mass Transfer, [7], ISSN: 0947-7411, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00231-011-0823-7         Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-15798] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[14] Heat transfer to longitudinal laminar flow between thin cylinders / Andrzej Szaniawski, Zygmunt Lipnicki, 2008. International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 51, iss. 13-14, 3504--3513, ISSN: 0017-9310, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2007.10.032         Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-13159] [data modyf: 31-07-2008 11:37]
[15] Natural convection flow with solidification between two vertical plates filled with a porous medium / Zygmunt Lipnicki, Bernhard Weigand, 2008. Heat and Mass Transfer Vol. 44, no 11, 1401--1407, ISSN: 0947-7411, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])    DOI: 10.1007/s00231-008-0368-6         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-13169] [data modyf: 07-08-2008 11:12]
[16] Niskotemperaturowa elektrownia geotermalna / Zygmunt Lipnicki, 2008. Czysta Energia, nr 10, 34--35, ISSN: 1643-126X, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13508] [data modyf: 20-01-2009 12:33]
[17] Pompy ciepła w procesie dostarczania energii / Zygmunt Lipnicki, 2008. Czysta Energia, nr 4, 34--35, ISSN: 1643-126X, rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13170] [data modyf: 07-08-2008 11:17]
[18] Dynamical cooling of semiconductor by contact layer / Zygmunt Lipnicki, Fabian Król, 2005. International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 48, 2922--2925, ISSN: 0017-9310, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-10528] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] On the effect of a variable thermal contact resistance on the solidification process / Zygmunt Lipnicki, Bernhard Weigand, Adam Bydałek, 2005. Archives of Metallurgy and Materials Vol. 50, no 4, 1055--1064, ISSN: 1733-3490, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-10750] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] SEM and EDX of microstructure of the contact layer in a solidification process / Zygmunt Lipnicki, Adam Bydałek, 2005. Microscopy and Analysis, no 96, 5--6 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: contact layer, energy-dispersive X-ray microanalysis, scanning electron microscopy, tincopper conductivity
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10501] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Krzepnięcie stopu cyna-ołów na płytkach miedzianych w warunkach dynamicznych / Adam Bydałek, Zygmunt Lipnicki, Andrzej Bydałek, 2004. Archiwum Odlewnictwa R. 4, nr 14, 76--81 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: dynamic solidification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9752] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Role of the contact layer between liquid and solid on a solidification process / Zygmunt Lipnicki, 2003. International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 46, 2149--2154, ISSN: 0017-9310, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 9 [01-03-2021]
[AWCZ-8892] [data modyf: 21-03-2003 09:06]
[23] Przemiana fazowa w materiałach w zastosowaniu do projektowania akumulatorów ciepła / Zygmunt Lipnicki, Zenon Ignaszak, Hanna Lechów, 2001. Archiwum Odlewnictwa R. 1, nr 1 (1/2), 113--125 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: phase change material, solidification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4644] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Dynamical solidification of metal filling a cooled cylindrical channel / Zygmunt Lipnicki, 2000. International Communication in Heat and Mass Transfer Vol. 27, no 5, 689--704, ISSN: 0735-1933, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-4022] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Współpraca akumulatora ciepła z układem chłodzenia silnika spalinowego / Zygmunt Lipnicki, Arkadiusz Rubaszewski, 2000. Archiwum Motoryzacji =The Archives of Automotive Engineering, nr 3, 177--186, ISSN: 1234-754X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-4021] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[26] Wpływ ilości oddawanego ciepła do systemu ciepłowniczego na produkcję energii elektrycznej u układzie gazowo-parowym / Zygmunt Lipnicki, 1997. Rynek Energii, nr 5, 15--17, ISSN: 1425-5960, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: układy gazowo-parowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5528] [data modyf: 09-06-2010 14:29]
[27] The solidifying liquid flow in a cooling plane channel forced by the changeable pressure / Zygmunt Lipnicki, Jerzy Sobich, 1996. Applied Mechanics and Engineering Vol. 1, no 2, 307--316 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: liquid flow, solidification process
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-5231] [data modyf: 05-07-2018 14:59]
[28] Zatverdevanie zidkometalliceskogo potoka v magnitnom pole / Zygmunt Lipnicki, Jerzy Sobich, 1995. Magnitnaja Gidrodinamika T. 31, no 3-4, 303--306 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10575] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Charakterystyka krzepnięcia metalu w warunkach wypełniania formy / Andrzej Bydałek, Zygmunt Lipnicki, 1990. Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 15, 77--84, ISSN: 0208-9386, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10573] [data modyf: 05-07-2018 15:39]
[30] Natural convective flow between an array of vertical cylinders / Stefan Jan Kowalski, Zygmunt Lipnicki, 1989. Nuclear Engineering and Design, no 113, 1--19 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-10574] [data modyf: 05-07-2018 14:50]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cooling of a processor with the use of a heat pump / Zygmunt Lipnicki, Hanna Lechów, Katarzyna Pantoł // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 16--25, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chłodzenie, cooling, cykl sprężania pary, evaporation, heat pump, odparowywanie, pompa ciepła, procesor, processor, vapro compressor cycle,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0002
[AWI-10675] [data modyf: 14-05-2018 10:40]
[2] The theoretical analysis of mass and energy flow through solar collector - chimney system / Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 117--131, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: air flow, analiza teoretyczna, przepływ powietrza, solar collector - chimney system, układ kolektor słoneczny - komin,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0008
[AWI-10516] [data modyf: 19-06-2017 12:22]
[3] Temperature profiles in a micro-processor cooled by direct refrigerant evaporation / Zygmunt Lipnicki, Hanna Lechów, Katarzyna Pantoł // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 111--126, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cooling, evaporation, grubość warstwy cieczy chłodzącej, internal heat sources, odparowywanie czynnika chłodniczego, processor, vaprocompressor cycle, wewnętrzne źródła ciepła,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0040
[AWI-10421] [data modyf: 25-10-2016 12:44]
[4] Analiza porównawcza sprężarkowego układu chłodniczego współpracującego z odwiertem i układu chłodzonego powietrzem zewnętrznym / Zygmunt Lipnicki, Rafał Pązik // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska(nr 36) .- 2014, nr 156, s. 74--85, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: chłodzenie, odwiert, pompa cieplna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10148] [data modyf: 29-07-2015 11:02]
[5] Koncepcja stanowiska do badania procesu krzepnięcia w wilgotnych budowlanych materiałach porowatych / Jacek Partyka, Zygmunt Lipnicki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 153 (33), s. 93--99, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: front krzepnięcia, krzepnięcie, porous building materials, porowaty materiał budowlany, solidification,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9941] [data modyf: 29-07-2015 11:04]
[6] Warunki przepływu spalin w kominie a kwasowy punkt rosy / Marta Gortych, Katarzyna Przybyła, Zygmunt Lipnicki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 144 (24), s. 48--59, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: exhaust gas flow, kwasowy punkt rosy, przepływ spalin, rozkład temperatury, temperature distribution, the acid dew point,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9335] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Analiza współpracy odnawialnych źródeł ciepła z obiegiem silnika cieplnego wykorzystujących niskowrzące czynniki termodynamiczne / Rafał Pązik, Tomasz Krasowski, Zygmunt Lipnicki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 184--194, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: czynnik organiczny, organiczny obieg Rankine'a,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8675] [data modyf: 08-06-2010 11:56]
[8] The water resources of Zielona Góra as an element of its sustainable development / Ireneusz Wróbel, Zygmunt Lipnicki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2007, no 2, s. 93--111, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: sustainable development, underground water, water resources, water table,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7936] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Krzepnięcia cieczy w kanale zbieżno-rozbieżnym / Zygmunt Lipnicki, Dorota Wicha, Jacek Wicha, Ireneusz Nowogoński // W: Natura .- 2004, z. 10, s. 97--104 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: blokada przepływu, ciecz, krzepnięcie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6763] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Koncepcja stanowiska badawczego do badania odwiertów jako źródeł i upustów ciepła / Hanna Lechów, Zygmunt Lipnicki // W: Natura .- 2003, z. 9, s. 211--218 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6299] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Możliwości pozyskania ciepła z otworów wiertniczych / Zygmunt Lipnicki // W: Natura .- 2003, z. 8, s. 185--192 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6163] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Koncepcja stanowiska laboratoryjnego do badania procesu zamarzania zawilżonych materiałów porowatych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Zygmunt Lipnicki // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, nr 48, s. 115-- 118 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4092] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Przepływ ciepła przez warstwę złożoną / Zygmunt Lipnicki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 20) .- 1994, nr 105, s. 5--17 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6627] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The theoretical analysis of mass and energy flow through solar collector - chimney system, 2016. Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2016 : proceedings of the 4th international conference. Gliwice - Katowice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2016, s. 775--787, ISBN: 9788361506362
Słowa kluczowe: air flow, analytical solution, solar collector - chimney system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22363] [data modyf: 08-12-2016 13:47]
[2] An experimental study of asymmetric solidification in a convectively cooled parallel plate channel, 2009. Zygmunt Lipnicki, Łukasz Stasiek, Bernhard Weigand // W: Thermodynamics of Phase Changes - EUROTHERM-84. Namur, Belgia [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. [4] CD-ROM
Słowa kluczowe: freeze-shut, solidification in forced convection flow

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19259] [data modyf: 22-07-2009 14:02]
[3] Analiza strumieniowego układu chłodniczego napędzanego energią geotermalną = The analysis of the jet cooling system driving of the heat from ground, 2009. Zygmunt Lipnicki, Rafał Pązik // W: XLI Dni chłodnictwa : konferencja naukowo-techniczna : nowe techniki i technologie w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła obniżające koszty produkcji i eksploatacji urządzeń oraz instalacji. Poznań, Polska Poznań : Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o., 2009, s. 145--153, ISBN: 9788392505532
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19464] [data modyf: 21-01-2010 11:40]
[4] Numerical solution of the problem of variable thermal contact resistance, 2009. Zygmunt Lipnicki, Mieczysław Kuczma // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference : short papers. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 279--280, ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: contact layer, numerical method, solidification, thermal resistance

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19203] [data modyf: 16-06-2009 12:41]
[5] Ścieki komunalne jako dolne źródło ciepła dla pomp ciepła, 2009. Zygmunt Lipnicki, Ireneusz Nowogoński, Tadeusz Kuczyński // W: Ekonomiczno-ekologiczne aspekty ochrony środowiska w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Wrocław, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 2009, s. 107--111
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19473] [data modyf: 02-02-2010 14:56]
[6] Geotermia województwa lubuskiego, 2008. Zygmunt Lipnicki // W: Lubuskie szanse w kontekście europejskiej dyrektywy o energii odnawialnej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. 71--78, ISBN: 9788392735700
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18874] [data modyf: 07-08-2008 11:51]
[7] Heat transfer and temperature distribution outside the borehole, 2008. Zygmunt Lipnicki, Rafał Pązik // W: Engineering Systems Design and Analysis - ESDA2008 : proceedings of the 9th biennial ASME conference. Haifa, Izrael Haifa : [brak wydawcy], 2008, s. [7] CD-ROM, ISBN: 0791838277
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-18865] [data modyf: 10-11-2009 15:08]
[8] The contact layer between wave tin and copper in a solidification process, 2008. Zygmunt Lipnicki, A. W. Bydałek // W: Fundamental and Applied MHD : 7th International pamir Conference : proceedings and COST P17 Annual Workshop 2008. Presqu'Ile de Giens, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, Vol. 2, s. 911-915
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19074] [data modyf: 17-02-2009 13:37]
[9] Evaporation of the heterogenous liquid flow forced by the magnetic field over a wall, 2005. Zygmunt Lipnicki, D. Waloryszek // W: Fundamental and Applied MHD : proceedings of the joint 15th Riga and 6th pamir international conference. Riga, Łotwa [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, T. 2, s. 283--286
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17647] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Liquid layer in the dynamic solidification, 2005. Zygmunt Lipnicki, Adam Bydałek // W: TECHNOLOGY 2005 : 9. international conference. Bratislava, Słowacja Bratislava : [brak wydawcy], 2005, s. 334--338 [CD-ROM], ISBN: 8022722642
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Lady Ryder of Warsaw, 2004. Zygmunt Lipnicki // W: Opieka nad umierającymi wyrazem naszego szacunku dla życia : ars moriendi ars vivendi. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 9--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16736] [data modyf: 22-11-2004 15:51]
[12] Szansa w umieraniu, 2004. Zygmunt Lipnicki, Anna Kwiatek // W: Opieka nad umierającymi wyrazem naszego szacunku dla życia : ars moriendi ars vivendi. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 35--39
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16737] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] The consumption of the heat from the earth, 2003. Zygmunt Lipnicki, Jerzy Sobich // W: 9th International Conference on Thermal Energy Storage - FUTURESTOCK 2003. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2003, Vol. 2, s. 567--572, ISBN: 8372074356
Słowa kluczowe: bore-hole, ground, heat pomp, porous medium

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15749] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wpływ konwekcji swobodnej na proces krzepnięcia walców porowatych nasączonych wodą, 2003. Zygmunt Lipnicki, Krzysztof Bartoń // W: Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - 2003 : Ósme Ogólnopolskie Sympozjum. Gliwice - Wisła, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2003, s. 168--173, ISBN: 839079375X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15834] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Solidification of liquid metal flowing below a cold plate, 2002. Zenon Ignaszak, Zygmunt Lipnicki, Adam Bydałek // W: Fundamental and Applied MHD : 5th International pamir Conference. Ramatuelle, Francja Grenoble : [brak wydawcy], 2002, Vol. 2, s. 131--136
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15046] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Dynamical solidification on liquid filing a cooled cylindrical channel, 2001. Zygmunt Lipnicki // W: Advances in Thermal Engineering and Sciences for Cold Regions : Proceedings of the 7th International Symposium. Seoul, Korea Seoul : [brak wydawcy], 2001, s. 181--186
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10590] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Die Nutzung der Wärme aus Grundwasser am Beispiel der Beheizung einer Schwimmhalle, 2000. Zygmunt Lipnicki, Grzegorz Machel // W: Nutzung von Alternativen Energien : Deutsch-Polnisches Ökologisches Symposium. Cottbus, Niemcy Cottbus : [brak wydawcy], 2000, s. 1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9830] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Zmiana własności hydraulicznych rurociągów w wyniku ich wewnętrznego zamarzania, 1997. Zygmunt Lipnicki, Tomasz Orłowski // W: Ujmowanie i uzdatnianie wód : IV Konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1997, s. 145--152
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11701] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Badania krystalizacji w dynamicznych warunkach wypełniania metalem formy odlewniczej, 1992. Adam Bydałek, Andrzej Bydałek, Zygmunt Lipnicki, Leszek Wantoła // W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1992, Sekcja III : Odlewnictwo i spawalnictwo, s. 147--152
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16532] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Przepływ lepki z wymianą ciepła między regularnie rozmieszczonymi równoległymi cylindrami / Andrzej Szaniawski, Zygmunt Lipnicki .- Polska Akademia Nauk : Instytut Podstawowych Problemów Techniki, 1984 ; 34s. Raport: 29/1984
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Układ pracy akumulatora ciepła / Zygmunt Lipnicki, Tomasz Krasowski .- Numer : P.391082 .- Data zgłoszenia : 07-11-2011 .- Data udzielenia : 30-04-2014
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Układ pracy akumulatora ciepła / Zygmunt Lipnicki, Tomasz Krasowski .- Numer : P.391082 .- Data zgłoszenia : 28-04-2010
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[3] Palnik gazowy / Zygmunt Lipnicki, Marek Krużycki, Mieczysław Rzeczkowski, Sylwester Grylewicz, Edmund Jesionowski .- Numer : 110412 .- Data zgłoszenia : 20-06-1977 .- Data udzielenia : 30-04-1981
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[4] Sposób i urządzenie do przetłaczania medium / Zygmunt Lipnicki, Jerzy Cydzik .- Numer : 97828 .- Data zgłoszenia : 06-12-1975 .- Data udzielenia : 31-08-1978
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[5] Wentylator o samoczynnej regulacji wydatku powietrza / Zygmunt Lipnicki, Andrzej Paczyński .- Numer : 94308 .- Data zgłoszenia : 11-04-1975 .- Data udzielenia : 31-12-1977
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[6] Sygnalizator bezpieczeństwa ruchu kołowego / Marian Skorupski, Zygmunt Lipnicki .- Numer : 95342 .- Data zgłoszenia : 29-03-1975 .- Data udzielenia : 29-04-1978
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski