System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Sylwia Myszograj (dawniej: Kaszubska)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 188 pozycji bibliograficznych
43 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Produkcja biogazu z osadów nadmiernych i odpadów komunalnych dezintegrowanych termicznie, 2017. Sylwia Myszograj, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego 177 s. , ISBN: 9788393761999, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14180] [data modyf: 29-05-2019 18:14]
[80] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi w obiegu zamkniętym, January Bień, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
// W: Ocena gospodarki ściekowo-osadowej w Polsce : raport, 2020. / red. J. Bień, M. Gromiec, L. Pawłowski, Lublin : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN Vol. 166), s. 106--124, ISBN: 9788363714659
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21500] [data modyf: 19-05-2020 14:27]
[8,2] [0,41]
[2] Kompostowanie komunalnych osadów ściekowych, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj
// W: Ocena gospodarki ściekowo-osadowej w Polsce : raport, 2020. / red. J. Bień, M. Gromiec, L. Pawłowski, Lublin : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN Vol. 166), s. 165--178, ISBN: 9788363714659
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21501] [data modyf: 19-05-2020 14:29]
[10] [0,5]
[3] Analiza udziału węgla organicznego i azotu w hydrolizatach z dezintegracji termicznej osadów nadmiernych i bioodpadów, Sylwia Myszograj
// W: Innowacje w inżynierii środowiska, 2019. / red. K. Czerwionka, M. Gajewska, K. Matej-Łukowicz, E. Wojciechowska, Gdańsk : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN Nr 163), s. 83--96, ISBN: 9788363714628
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20963] [data modyf: 27-06-2019 17:25]
[20] [1]
[4] Fermentacja metanowa odpadów organicznych, Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Dariusz Królik
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego, 2017. / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj, Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, s. 129--143, ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19115] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[1] [0,2]
[5] "Waste to product" czyli lubuskie eko-doniczki, Sylwia Myszograj, Katarzyna Kozłowska, Justyna Kmietowicz, Piotr Gramza
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego, 2017. / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj, Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, s. 115--128, ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19114] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[1,25] [0,25]
[6] Wpływ obróbki termicznej osadów nadmiernych na udział azotu w hydrolizatach, Sylwia Myszograj
// W: Innowacje w polskiej nauce : przegląd aktualnej tematyki badawczej, 2016. / red. nauk. P. Kardasz, J. Doskocz, Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA, s. 27--34, ISBN: 9788365357298
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18182] [data modyf: 28-09-2016 11:20]
[7] Bilans azotu w procesie oczyszczania ścieków osadem czynnym, Sylwia Myszograj
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 4, 2010. / pod red. Z. Sadeckiej, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 17--25, ISBN: 9788374813372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12155] [data modyf: 22-07-2010 14:07]
[8] Charakterystyka hydrolizatów po obróbce chemiczno-termicznej biofrakcji odpadów komunalnych, Sylwia Myszograj
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3., 2009. / red. Z. Sadecka i in., Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 201--209, ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11226] [data modyf: 06-08-2009 11:37]
[9] Produkcja i zużycie energii w oczyszczalniach ścieków, Dariusz Bocheński, Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka
// W: Energetyczne aspekty odprowadzania i oczyszczania ścieków, 2008. / red. Ł. Fukas-Płonka, K. Kuś . T. 1, Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, s. 73--89, ISBN: 9788392506430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10867] [data modyf: 06-02-2009 14:03]
[10] Wpływ gospodarki ściekowej w Polsce na jakość wód w Morzu Bałtyckim, Sylwia Myszograj, Izabela Krupińska
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, 2008. / red. nauk. Z. Sadecka i in. . Tom 2, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 239--246, ISBN: 9788374811699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10253] [data modyf: 23-06-2008 16:33]
[11] Zmiany ilościowe i jakościowe ścieków dopływających do małych oczyszczalni, Sylwia Myszograj
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, 2008. / red. nauk. Z. Sadecka i in. . Tom 2, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 25--33, ISBN: 9788374811699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10244] [data modyf: 23-06-2008 15:53]
[12] Monitoring zawartości metali ciężkich w biomasie Salix viminalis na plantacji nawożonej osadami ściekowymi, Sylwia Myszograj, Jakub Kostecki
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, 2007. / red. Z. Sadecka, S. Myszograj, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 173--182, ISBN: 9788374810852
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9072] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych - rzeczywistość i perspektywa, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, 2007. / red. Z. Sadecka, S. Myszograj, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 5--12, ISBN: 9788374810852
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9066] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] The influence of thermo-chemical treatment of primary sludge on methane fermentation process, Sylwia Myszograj
// W: Environmental protection into the future, 2007. / ed. by J. Bień, W. Nowak, Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, s. 228--237, ISBN: 9788371933400
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9235] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Charakterystyka frakcji ChZT w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, Sylwia Myszograj
// W: II Kongres Inżynierii Środowiska, 2005. / red. L. Pawłowski, M. R. Dudzińska, A. Pawłowski . T. 1, Lublin : Wydaw. Drukarnia LIBER DUO s. c. (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN nr 32), s. 873--879, ISBN: 8389293110
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7897] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Kolektor ściekowy jako bioreaktor, Sylwia Myszograj
// W: II Kongres Inżynierii Środowiska, 2005. / red. L. Pawłowski, M. R. Dudzińska, A. Pawłowski . T. 1, Lublin : Wydaw. Drukarnia LIBER DUO s. c. (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN nr 32), s. 865--872, ISBN: 8389293110
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7896] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Changes in quantity of non-biodegradable organic micropollutants in municipal wastewater based on COD fractionation / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, 2020. Desalination and Water Treatment Vol. 186, 334--340, ISSN: 1944-3994, , eISSN: 1944-3986, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: BOD5, Biodegradation, COD, COD fractions, Wastewater
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.5004/dwt.2020.25383         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25256] [data modyf: 14-05-2020 09:05]
[50] [0,5]
[2] COD and nitrogen compounds balance in mechanical-biological wastewater treatment plant with sludge treatment / Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, 2020. Desalination and Water Treatment Vol. 186, 443--449, ISSN: 1944-3994, , eISSN: 1944-3986, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: COD fractionation, Nitrogen compounds, Pollution balance
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.5004/dwt.2020.25629         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25257] [data modyf: 14-05-2020 09:27]
[50] [0,5]
[3] Czysta energia z biogazu, słońca i zasobów geotermalnych drogą do niezależności energetycznej Oczyszczalni Ścieków w Gubinie / Dariusz Bocheński, Sylwia Myszograj, 2020. Nowa Energia, nr 2-3, 95--99, ISSN: 1899-0886, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25295] [data modyf: 25-05-2020 12:37]
[2,5] [0,5]
[4] Microplastic in food and drinking water - environmental monitoring data / Sylwia Myszograj, 2020. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 30, iss. 4, 201--209, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: environment, hazard, microplastics, monitoring, plastics
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2020-0060
[AWCZ-26136] [data modyf: 08-02-2021 10:17]
[20] [1]
[5] Recovery of Stabilizer Glass in Innovative MBT Installation - An Analasys of New Technological Procedure / Jacek Połomka, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, 2020. Materials Vol. 13, iss. 6, 1--13, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MBT installations, glass recovery, municipal waste
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma13061356         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-25258] [data modyf: 14-05-2020 09:39]
[70] [0,5]
[6] Risk and Opportunity of Using Plastics from Waste Collected in a Yellow Bag / Jacek Połomka, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, 2020. Polymers Vol. 12, iss. 8, 1--12, ISSN: 2073-4360, , eISSN: 2073-4360, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: plastic waste, recycling, reuse, yellow bag
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25537] [data modyf: 13-08-2020 10:06]
[50] [0,5]
[7] The Composition and Properties of Polish Waste Focused on Biostabilisation in MBT Plants during the Heating Season / Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Jacek Połomka, 2020. Energies Vol. 13, 1--10, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ash, Combustion wastes, Municipal solid waste, Winter season
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13051072         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25009] [data modyf: 02-03-2020 12:23]
[70] [0,5]
[8] Urban nitrogen budgets: flows and stock changes of potentially polluting nitrogen compounds in cities and their surroundings - a review / Wilfried Winiwarter, Barbara Amon, Zhaohai Bai, Andrzej Greinert, Katrin Kaltenegger, Lin Ma, Sylwia Myszograj, Markus Schneidergruber, Monika Suchowska-Kisielewicz, Lisa Wolf, Lin Zhang, Feng Zhou, 2020. Journal of Integrative Environmental Sciences Vol. 17, 57--71, ISSN: 1943-815X, , eISSN: 1943-8168, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1080/1943815X.2020.1841241         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25966] [data modyf: 16-12-2020 12:29]
[5,16] [0,13]
[9] Biogas and Methane Potential of Pre-Thermally Disintegrated Bio-Waste / Sylwia Myszograj, 2019. Energies Vol. 12, iss. 20, 1--12, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biogas, biowaste, kinetics
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en12203880         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-24446] [data modyf: 16-10-2019 14:06]
[140] [1]
[10] New Approach in COD Fractionation Methods / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, 2019. Water Vol. 11, 1--12, ISSN: 2073-4441, , eISSN: 2073-4441, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: COD fractions, biodegradability, municipal wastewater, wastewater characterization
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/w11071484         Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-24295] [data modyf: 12-08-2019 11:44]
[35] [0,5]
[11] Safe surface concept in vertical flow constructed wetland design to mitigate infection hazard / Franciszek Bydałek, Sylwia Myszograj, 2019. Journal of Environmental Science and Health. Part A, 1-10, ISSN: 0360-1234, , eISSN: 1532-4109, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [publ. on-line: 11 Jan. 2019]
Słowa kluczowe: caliform bacteria, constructed wetland, sanitary safety, topleyer materials
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1080/10934529.2018.1546497         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-23533] [data modyf: 10-10-2019 12:16]
[28,28] [0,71]
[12] Evaluation of seasonal activity of various bacteria in a constructed wetland using AT4 and TTC tests / Sylwia Myszograj, Franciszek Bydałek, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, 2018. Desalination and Water Treatment Vol. 134, 188--198, ISSN: 1944-3994, , eISSN: 1944-3986, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AT4 - static respiration index, TTC - dehydrogenase activity, constructed wetlands, microbiological activity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5004/dwt.2018.22840         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-23397] [data modyf: 06-12-2018 09:57]
[8,16] [0,41]
[13] Frakcje ChZT a charakterystyka ścieków komunalnych / Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, 2018. Technologia Wody, nr 6, 70--75, ISSN: 2080-1467, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23499] [data modyf: 09-01-2019 13:49]
[2,5] [0,5]
[14] Mechanical-biological treatment of municipal solid waste in Poland - case studies / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, 2017. Environmental Engineering and Management Journal Vol. 16, no. 2, 481--491, ISSN: 1582-9596, bibliogr. summ. http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/
Słowa kluczowe: Landfill Directive 1999/31/EC, mechanical-biological treatment, municipal solid waste
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-20378] [data modyf: 05-02-2018 14:27]
[3,75] [0,25]
[15] Ultradźwiękowa dezintegracja osadów ściekowych w technologii GSD - doświadczenia eksploatacyjne / Katarzyna Trojanowska, Sylwia Myszograj, 2017. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 3, 110--114, ISSN: 0016-5352, , eISSN: 2449-9404, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: dezintegracja ultradźwiękowa, efektywność, efficiency, struktura osadów nadmiernych, the structure of excess sludge, ultrasonic disintegration
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.15199/17.2017.3.7
[AWCZ-21374] [data modyf: 17-05-2017 11:43]
[5,5] [0,5]
[16] Impact of selected insecticides on the anaerobic stabilization of municipal sewage sludge / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Maria Włodarczyk-Makuła, 2016. Desalination and Water Treatment Vol. 57, iss. 3, 1213--1222, ISSN: 1944-3994, , eISSN: 1944-3986, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. www.deswater.com
Słowa kluczowe: anaerobic digestion, biodegradation, inhibition, insecticides, toxicity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/19443994.2014.1002284         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-18743] [data modyf: 22-02-2017 14:41]
[17] Monitoring of the respiration activity of sewage sludge and biofractions of municipal waste in the composting process / Sylwia Myszograj, Katarzyna Kozłowska, Piotr Gramza, 2016. British Journal of Applied Science & Technology Vol. 14, no. 1, 1--11, ISSN: 2231-0843, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: compost stability, respiration index, static respiration test
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.9734/BJAST/2016/23153
[AWCZ-19687] [data modyf: 22-02-2017 11:23]
[18] The impact of temperature on the removal of nitrogen compounds in activated sludge system / Sylwia Myszograj, 2015. British Journal of Applied Science & Technology Vol. 11, no. 1, 1--13, ISSN: 2231-0843, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: activity of bacteria, denitrification, nitrification, temperature coefficient
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.9734/BJAST/2015/18950
[AWCZ-19216] [data modyf: 04-09-2015 10:15]
[19] Efektywność usuwania związków organicznych i biogennych w bioreaktorze hydrofitowym z zastosowaniem biopreparatu / Tomasz Warężak(*), Sylwia Myszograj, Martyna Dera, 2014. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 31, z. 61 (3/I), 387--399, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bio-compound, biopreparat, constructed wetland wastewater treatment plant, efektywność, effectiveness, humus compounds, oczyszczalnia hydrofitowa, związki humusowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20044] [data modyf: 10-05-2016 14:35]
[20] Occurence of heavy metals and PAHs in soil and plants after application of sewage sludge to soil / Aleksandra Sieciechowicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Maria Włodarczyk-Makuła, Ewa Wiśniowska, Agnieszka Turek, 2014. Desalination and Water Treatment Vol. 52, 4014--4026, ISSN: 1944-3994, , eISSN: 1944-3986, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: HPLC-DAD, PAHs, Salix viminalis, heavy metals, sewage sludge, soil
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/19443994.2014.922292         Cytowania wg Scopus: 21 [01-03-2021]
[AWCZ-18278] [data modyf: 20-08-2015 12:33]
[21] Possibilities of reuse of treated wastewater for irrigation purposes in the Northern Jordan Valley / Sylwia Myszograj, Omar Qteishat, Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2014. Environment Protection Engineering Vol. 40, no. 2, 17--31, ISSN: 0324-8828, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-18279] [data modyf: 20-08-2015 12:33]
[22] Thermal and chemical disintegration to improve sewage sludge solubilisation / Sylwia Myszograj, 2014. Acta Naturalis Scientia Vol. 1, no. 1, 1--10, ISSN: 1339-5491, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: sewage sludge, solubilization, thermal and alkali pretreatment
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17984] [data modyf: 21-02-2017 12:52]
[23] COD fractions in sewage flowing into Polish sewage treatment plants / Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2013. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly Vol. 27, no. 2, 185--195, ISSN: 0352-9568, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, raw wastewater
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-17471] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[24] Effects of the solubilisation of the COD of municipal waste in thermal disintegration / Sylwia Myszograj, 2013. Archives of Environmental Protection Vol. 39, no. 1, 57--67, ISSN: 0324-8461, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: COD, biodegradable fraction of municipal waste, thermal disintegration
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/aep-2013-0014         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-17061] [data modyf: 02-09-2015 12:31]
[25] Fermentacja i kofermentacja odpadów komunalnych / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz, 2013. Wodociągi - Kanalizacja, nr 6, 38--43, ISSN: 1731-724X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17468] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[26] Green energy from biogas in a Polish-German sewage treatment plant / Zofia Sadecka, Dariusz Bocheński, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2013. Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects Vol. 35, iss. 13, 1249--1255, ISSN: 1556-7036, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: balance, green energy, methane fermentation, sewage sludge
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/15567036.2012.751469         Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-17322] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[27] The impact of the sewer system rinsing on the wastewater composition / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Anita Jakubaszek, 2013. Environment Protection Engineering Vol. 39, no. 2, 5--13, ISSN: 0324-8828, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/EPE130201         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-17472] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[28] Effect of aerobic pretreatment of waste on the rate of anaerobic treatment processes / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, 2012. Journal of Material Cycles and Waste Management, [8], ISSN: 1438-4957, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: landfills, leachate, mechanical-biological treatment, municipal solid waste, reduction of emission potential
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s10163-012-0100-y         Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-16930] [data modyf: 16-01-2013 14:03]
[29] Kinetic constants of decomposition of the municipal solid waste prior to and after mechanical-biological processing field scale / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, 2012. Archives of Environmental Protection Vol. 38, no. 4, 69--85, ISSN: 0324-8461, bibliogr. tab. wykr.
Słowa kluczowe: landfills, leachate, mechanical-biological treatment, municipal solid waste, rate constants decomposition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/v10265-012-0041-5         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-16987] [data modyf: 11-02-2013 16:22]
[30] Odpady z chowu i uboju drobiu - zagrożenie dla środowiska czy surowiec do produkcji energii / Sylwia Myszograj, Edyta Puchalska, 2012. Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine Vol. 15, no. 3, 106--115, ISSN: 1505-7054, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: biogaz, chów i ubój drobiu, odpady, środowisko
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16929] [data modyf: 19-02-2013 11:41]
[31] Processing of sewage sludge with energy recovery in a wastewater treatment plant / Zofia Sadecka, Elżbieta Weiss, Sylwia Myszograj, 2012. Environment Protection Engineering Vol. 38, no. 3, 97--105, ISSN: 0324-8828, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-16936] [data modyf: 18-01-2013 11:12]
[32] Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych a stan czystości wód powierzchniowych w Polsce / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, 2012. Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine Vol. 15, no. 3, 97--105, ISSN: 1505-7054, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: environment, sewage, water, water quality
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16928] [data modyf: 19-02-2013 11:41]
[33] Biodegradowalność hydrolizatów z dezintegracji termicznej odpadów komunalnych / Sylwia Myszograj, 2011. Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment T. 14, nr 3, 281--290, ISSN: 1505-3695, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: C:N ratio, LKT, OWO, TOC, VFA, biofraction of municipal waste, biofrakcja odpadów komunalnych, dezintegracja termiczna, iloraz C:N, thermal disintegration
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16339] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[34] Changes of wastewater characteristic during transport in sewers / Omar Qteishat, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, 2011. WSEAS Transactions on Environment and Development Vol. 7, no 11, 349--358 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: COD and nitrogen fraction, sewers, wastewater characteristic
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 9 [01-03-2021]
[AWCZ-16338] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[35] Gospodarka wodno-ściekowa w Jordanii / Sylwia Myszograj, Omar Qteishat, 2011. Forum Eksploatatora, nr 4, 50--55, ISSN: 1640-8624, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-15872] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[36] Operate of As-Samra wastewater treatment plant in Jordan and suitability for water reuse / Sylwia Myszograj, Omar Qteishat, 2011. Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment T. 14, nr 1, 29--40, ISSN: 1505-3695, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Jordan, Jordania, Jordanian standards of water reuse, oczyszczalnia ścieków, standardy wykorzystania ścieków oczyszczonych, wastewater treatment plant
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15871] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[37] System suszenia słonecznego : oczyszczalnia ścieków w Żarach / Sylwia Myszograj, Katarzyna Trojanowska, Jerzy Wołoszyn, 2011. Przegląd Komunalny, nr 8, 38--41, ISSN: 1232-9126, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15814] [data modyf: 26-08-2011 13:00]
[38] Effects and mathematical modelling of thermal pretreatment of waste activated sludge / Sylwia Myszograj, 2010. Polish Journal of Environmental Studies (Seria: Series of Monographs) Vol. 2, 166--170, ISSN: 1230-1485, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: COD, excessive sludge, mathematical modelling, thermal desintegration
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15111] [data modyf: 21-10-2010 13:13]
[39] Fermentation of organic waste from Turkey breeding and slaughterhouses / Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, 2010. Polish Journal of Environmental Studies (Seria: Series of Monographs) Vol. 2, 62--72, ISSN: 1230-1485, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biogas, methane fermentation, waste from poultry and slaughterhouses
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15109] [data modyf: 21-10-2010 12:29]
[40] Gospodarka ściekowo-osadowa w gminie wiejskiej / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, 2010. Forum Eksploatatora, nr 3, s. 56--58, ISSN: 1640-8624, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14935] [data modyf: 16-09-2014 16:12]
[41] Niekonwencjonalne źródło energii w oczyszczalni ścieków / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Dariusz Bocheński, 2009. Przegląd Komunalny, nr 3, 36--40, ISSN: 1232-9126, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13675] [data modyf: 30-03-2009 14:04]
[42] Wpływ dezintegracji chemiczno-termicznej na produkcję lotnych kwasów tłuszczowych z osadów nadmiernych / Sylwia Myszograj, 2009. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 7-8, 14--18, ISSN: 0016-5352, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14262] [data modyf: 14-12-2009 14:24]
[43] Wyznaczanie miarodajnych stężeń zanieczyszczeń / Sylwia Myszograj, 2009. BMP Ochrona Środowiska, nr 2, 47--50 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13977] [data modyf: 28-08-2009 13:17]
[44] Badania podatności na rozkład biologiczny ścieków bytowo-gospodarczych w warunkach testów laboratoryjnych / Sylwia Myszograj, 2008. Przemysł Chemiczny T. 87, nr 5, 527--530, ISSN: 0033-2496, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-13124] [data modyf: 08-07-2008 14:37]
[45] Charakterystyka ścieków dopływających do małych oczyszczalni / Sylwia Myszograj, 2008. Ekopartner, 9, 9--12 rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13323] [data modyf: 27-10-2008 13:58]
[46] Ilość i skład cieczy osadowych powstających w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków / Sylwia Myszograj, 2008. Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment T. 11, nr 2, 219--227, ISSN: 1505-3695, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: ciecze osadowe, mechaniczno-biologicznaoczyszczalnia ścieków
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13315] [data modyf: 27-10-2008 10:12]
[47] Kanalizacja - oczyszczalnia ścieków - odbiornik / Sylwia Myszograj, 2008. Ekopartner, nr 7/8, 40--41 fot. .- Inforacja o konferencji zorganizowanej przez Instytut Inżynierii Środowiska UZ, z cyklu "Woda-Ścieki-Odpady w Środowisku", która odbyła się 11-13 czerwca 2008 r. w Międzyzdrojach
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13322] [data modyf: 27-10-2008 13:32]
[48] Ochrona wód Bałtyku a gospodarka ściekowa w Polsce / Sylwia Myszograj, Izabela Krupińska, 2008. Wodociągi - Kanalizacja, nr 9, 35--37, ISSN: 1731-724X, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13283] [data modyf: 27-10-2008 14:45]
[49] Wykorzystanie biogazu w oczyszczalniach ścieków / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, 2008. Ekotechnika, 1, 21--25 bibliogr. il. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13324] [data modyf: 27-10-2008 13:57]
[50] Bilansowanie ilości ścieków dopływających do oczyszczalni / Sylwia Myszograj, Ewa Panek, 2007. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 5, 9--12, ISSN: 0016-5352, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12247] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Biogaz - niekonwencjonalne źródło energii w oczyszczalniach ścieków / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, 2007. Ekotechnika, nr 3-4, 35--39 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12601] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Characteristics of sludge liquids formed at wastewater treatment plants / Sylwia Myszograj, 2007. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 16, no 2A, part III, 621--624, ISSN: 1230-1485, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: pollution load, sewage sludge, sludge liquids
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-12277] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Fermentacja metanowa osadów ściekowych hydrolizowanych termochemicznie / Sylwia Myszograj, 2007. Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment T. 10, nr 2, 141--152, ISSN: 1505-3695, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anaerobic digestion, biogas, biogaz, hydroliza, hydrolysis, osad wstępny, primary sludge, proces stabilizacji beztlenowej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12811] [data modyf: 26-03-2008 10:33]
[54] Procesy biochemiczne w otwartym kolektorze ściekowym / Sylwia Myszograj, 2007. Ekotechnika, nr 1, 18--20 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12230] [data modyf: 21-06-2007 11:00]
[55] Źródła energii odnawialnej - stan obecny i perspektywy / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, 2007. Ekotechnika, nr 2, 38--40 tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12232] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Jakość wód powierzchniowych a niezbędny stopień oczyszczania ścieków / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, 2006. Ekotechnika, nr 2, 19--23 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11076] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Zmiany składu ścieków w czasie transportu siecią kanalizacyjną / Sylwia Myszograj, 2006. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 7-8, 10--14, ISSN: 0016-5352, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11552] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] ChZT i BZT5 - miarą biodegradowalności substancji organicznej / Sylwia Myszograj, 2005. Ekotechnika, nr 4, 42--45 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10570] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Metan - gaz cieplarniany i źródło energii / Sylwia Myszograj, 2005. Ekotechnika, nr 3, 53--55 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10567] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Współczynnik temperaturowy - teoria a praktyka / Sylwia Myszograj, 2002. Ekotechnika, nr 1, 12--14 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8667] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[61] Wykorzystanie osadów ściekowych na plantacjach wierzby energetycznej / Sylwia Myszograj, 2002. Ekotechnika, nr 4, 40--43 bibliogr. fot. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8666] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Mechanisms of biological processes in domestic wastewater treatment plants / Sylwia Myszograj // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 177--192, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: azot, biochemical processes, fosfor, nitrogen, organic carbon, phosphorus, procesy biochemiczne, wastewater, węgiel organiczny, ścieki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0045
[AWI-10719] [data modyf: 02-01-2019 13:58]
[2] The influence of trace elements on anaerobic digestion process / Sylwia Myszograj, Artur Stadnik, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (4), s. 105--115, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: anaerobic digestion, biogas production, fermentacja metanowa, inhibicja procesu, pierwiastki śladowe, process inhibition, produkcja biogazu, trace elements,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0054
[AWI-10730] [data modyf: 03-01-2019 14:33]
[3] Zahn-Wellens test in industrial wastewater biodegrability assessment / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 77--86, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: COD, ChZT, industrial wastewater, liquids, odcieki, organic substances, substancje organiczne, ścieki przemysłowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0007
[AWI-10677] [data modyf: 14-05-2018 10:57]
[4] COD fractions - methods of measurement and use in wastewater treatment technology / Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Aleksandra Świętek // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 195--206, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: COD fractions, frakcje ChZT, methodology, metodologia, raw wastewater, ścieki surowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0014
[AWI-10511] [data modyf: 19-06-2017 12:23]
[5] COD fractions in mechanical-biological wastewater treatment plant / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Sylwia Uszakiewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 207--217, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, frakcje ChZT, modele ASM, organic substances biodegradable and non-biodegradable, substancje organiczne biodegradowalne i niebiodegradowalne, wastewater, ścieki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0015
[AWI-10512] [data modyf: 19-06-2017 12:23]
[6] Ocena stanu jakości wody w rzece Obrzycy / Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Karolina Zimna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 166 (46), s. 5--15, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Obrzyca river, jakość wody, rzeka Obrzyca, water quality,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10605] [data modyf: 20-11-2017 09:59]
[7] Efektywność pracy oczyszczalni hydrofitowej o przepływie pionowym / Franciszek Bydałek, Sylwia Myszograj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 164 (44), s. 84--99, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: czynniki środowiskowe, environmental factors, on-site wastewater treatment, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy hydrofitowe, vertical flow constructed wetland,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10474] [data modyf: 28-02-2017 16:33]
[8] Temperature impact of nitrogen transformation in technological system: vertical flow constructed wetland and polishing pond / Sylwia Myszograj, Franciszek Bydałek // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 23, iss. 4, s. 125--136, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: constructed wetlands, first-order kinetics, kinetyka pierwszego rzędu, nitrogen removal, oczyszczalnie hydrofitowe, temperatura, temperature, usuwanie azotu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0057
[AWI-10459] [data modyf: 10-02-2017 12:02]
[9] Wpływ kompostowania na ograniczenie emisji metanu ze składowanych odpadów komunalnych / Sylwia Myszograj, Katarzyna Kozłowska, Piotr Gramza // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 162 (42), s. 77--88, ISSN: 1895-7323, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: composting, gazy cieplarniane, greenhouse gases, kompostowanie, metan, municipal waste, odpady komunalne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10386] [data modyf: 12-07-2016 10:22]
[10] Wpływ diazynonu (Basudin 25EC) na proces fermentacji metanowej komunalnych osadów ściekowych / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2015, Vol. 17, part 2, s. 931--942, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-10202] [data modyf: 16-02-2016 13:07]
[11] Efektywność usuwania związków organicznych i biogennych w bioreaktorze hydrofitowym z zastosowaniem biopreparatu / Tomasz Warężak(*), Sylwia Myszograj, Martyna Dera // W: Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2014, z. 61 (3/I/14), s. 387--399, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biopreparat, efektywność, oczyszczalnia hydrofitowa, związki humusowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10104] [data modyf: 12-05-2016 13:38]
[12] Evaluation of biological activity of cellulose pulp by means of the static respiration index (AT4) / Sylwia Myszograj, Katarzyna Kozłowska, Agata Krochmal // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 14, s. 49--62, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AT4, cellulose pulp, effectiveness of waste biodegradation, methods standarization,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/ceer-2014-0025
[AWI-10079] [data modyf: 24-08-2015 15:19]
[13] Impact of fertilisation with sewage sludge on the content of lead in salix viminalis biomass / Aleksandra Sieciechowicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 12, s. 33--43, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Salix viminalis, heavy metals, lead, metale ciężkie, osady ściekowe, ołów, sewage sludge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9956] [data modyf: 29-07-2015 11:10]
[14] Testing of co-fermentation of poultry manure and corn silage / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Jacek Bojarski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 13, s. 31--47, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ammonia nitrogen, amoniak, corn silage, digestion, fermentacja metanowa, kiszonka z kukurydzy, metan, methan, obornik drobiowy, poultry manure, testing,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9974] [data modyf: 24-08-2015 15:22]
[15] Aspekty prawne i technologiczne współspalania osadów ściekowych / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 65--78, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: osady ściekowe, przekształcanie termiczne, technologie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9639] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[16] COD fractions in raw and mechanically treated wastewater / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 11, s. 101--113, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, organic substances biodegradable, raw wastewater,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9884] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[17] Determination of reliable concentrations of pollutants in raw wastewater based on different sampling methods / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Omar Qteishat, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 10, s. 99--107, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9839] [data modyf: 24-08-2015 14:57]
[18] Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalni hydrofitowej typu VF-CW / Tomasz Warężak(*), Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2013, T. 13 cz.2, s. 1243--1259, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-9583] [data modyf: 12-05-2016 09:22]
[19] Substraty do procesu ko-fermentacji / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 23--33, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: biogaz, ko-fermentacja, odpady, osady ściekowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9637] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[20] Hydroliza w biodegradacji odpadów organicznych / Sylwia Myszograj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 147 (27), s. 67--76, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: hydroliza, odpady komunalne, osady ściekowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9483] [data modyf: 14-01-2013 17:04]
[21] Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w gminie Łagów Lubuski - pierwsze miesiące eksploatacji / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Janusz Waś, Tomasz Musiałowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 145 (25), s. 84--94, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9471] [data modyf: 11-01-2013 18:16]
[22] Suszarnie solarne osadów ściekowych w Polsce / Katarzyna Trojanowska, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 84--96, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9492] [data modyf: 15-01-2013 17:47]
[23] Transformations of organic compounds in the open intercepting sewer / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Omar Qteishat // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 19--28, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: COD fraction, biochemical process, cascade, dissolved oxygen, opec intercepting sewer,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9809] [data modyf: 27-02-2014 13:36]
[24] Wpływ dezintegracji termicznej na szybkość biodegradacji odpadów organicznych / Sylwia Myszograj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 147 (27), s. 77--85, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: dezintegracja termiczna, hydroliza, odpady komunalne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9484] [data modyf: 14-01-2013 17:05]
[25] Aspekty prawne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 144 (24), s. 5--17, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: aspekty prawne, legal aspects, natural utilization, osady ściekowe, przyrodnicze wykorzystanie, sewage sludge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9331] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Efektywność solarnej suszarni osadów ściekowych w Żarach / Sylwia Myszograj, Ewa Panek, Jerzy Wołoszyn // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 142 (22), s. 15--24, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: efektywność, efficiency, osady ściekowe, sewage sludge, solar drying, suszarnia solarna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9149] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[27] Potential and limitations of wastewater reuse in the Hashemite Kingdom of Jordan / Sylwia Myszograj, Omar Qteishat // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 6, s. 5--17, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ. .- http://www.ceer.uz.zgora.pl/index.php?ceer-number-6
Słowa kluczowe: Jordan, agriculture, wastewater reuse, water balance,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9200] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[28] Produkcja biowodoru w procesach biologicznych / Monika Suchowska-Kisielewicz, Sylwia Myszograj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 144 (24), s. 18--25, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: biofotoliza, biohydrogen production, biophotolysis, fermentacja, fermentation, fotosynteza anoksygenowa, photosynthesis, produkcja biowodoru,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9332] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[29] Produkcja metanu wskaźnikiem oceny biodegradowalności substratów w procesie fermentacji metanowej / Sylwia Myszograj // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2011, T. 13 cz.2, s. 1245--1259, ISSN: 1506-218X, bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-9004] [data modyf: 04-06-2013 11:15]
[30] Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków na przykładzie wybranych gmin / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 141 (21), s. 16--27, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), National Programme for municipal wastewater treatment (KPOŚK), gmina, municipality,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9141] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[31] Bilans ChZT w biologicznym oczyszczaniu ścieków osadem czynnym - cz. I. skala laboratoryjna / Sylwia Myszograj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 102--111, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: activated sevage sludge, balance of COD, bilans ChZT, nitrogen removal, organic carbon, osad czynny, usuwanie azotu, węgiel organiczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8987] [data modyf: 07-07-2011 13:11]
[32] Bilans ChZT w biologicznym oczyszczaniu ścieków osadem czynnym - cz. II. badania w skali technicznej / Sylwia Myszograj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 112--119, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: "loss" organic carbon, activated sewage sludge, balance of COD, bilans ChTZ, osad czynny, strata węgla organicznego,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8988] [data modyf: 07-07-2011 13:15]
[33] Bilans ChZT w procesie fermentacji metanowej na podstawie modelu ADM1 / Sylwia Myszograj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 106--115, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: fermentacja metanowa, frakcje ChZT, model matematyuczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8665] [data modyf: 08-06-2010 11:04]
[34] 24-hours variation of amount and contents of wastewater flowing to treatment plant in Zielona Góra / Sylwia Myszograj // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2007, no 2, s. 49--58, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: contamination loads, variation of contents of wastewater, wastewater,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7933] [data modyf: 28-01-2009 13:32]
[35] Zawartość metali ciężkich w glebach na plantacji wierzby energetycznej nawożonej osadami ściekowymi / Jakub Kostecki, Sylwia Myszograj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 247--254, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Salix viminalis, heavy metals, metale ciężkie, osady ściekowe, sewage sludge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7865] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Wyniki monitoringu plantacji wierzby energetycznej nawożonej osadami ściekowymi z sulechowskiej oczyszczalni ścieków / Sylwia Myszograj, Jakub Kostecki // W: Natura - (Monografie) .- 2006, z. 13, s. 43--50 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Salix viminalis, biomasa, biomass, osady ściekowe, sewage sludge,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7648] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Frakcje ChZT w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni ścieków w Sulechowie / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka // W: Rocznik Ochrona Środowiska .- 2004, T. 6, s. 233--244, ISSN: 1506-218X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6723] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Toksyczność i rozkład fenitrotionu w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj // W: Rocznik Ochrona Środowiska .- 2004, T. 6, s. 171--187, ISSN: 1506-218X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6722] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Wykorzystanie oznaczenia aktywności dehydrogenaz osadu czynnego do kontroli procesu oczyszczania ścieków / Mirosław Mąkowski, Sylwia Myszograj // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 10) .- 2000, nr 124, s. 79--86 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2429] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[40] Kryteria oceny danych pomiarowych przyjmowanych do wymiarowania oczyszczalni ścieków / Mirosław Mąkowski, Sylwia Myszograj // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 63--70 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1960] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Environmental effects of worldwide COVID-19 lockdown, 2020. Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Martyna Myszograj // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 56--57, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23752] [data modyf: 02-12-2020 10:02]
[0] [0]
[2] General guidelines for the assessment of nitrogen emissions from waste and wastewater treatment plants, 2020. Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 75, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23757] [data modyf: 02-12-2020 10:13]
[0] [0]
[3] Influence of sewage retention time in the gravity-pressure sewage system on rotting, 2020. Ireneusz Nowogoński, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 59, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23753] [data modyf: 02-12-2020 10:04]
[0] [0]
[4] The impact of wastewater discharge from the food industry on the effectiveness of the municipal WWTP, 2020. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 67, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23755] [data modyf: 02-12-2020 10:08]
[0] [0]
[5] Urban nitrogen cycles: new economy thinking to master the challenges of climate change (UNCNET) - project presentation, 2020. Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Izabela Krupińska, Barbara Amon, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 76, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23758] [data modyf: 02-12-2020 10:16]
[0] [0]
[6] Bilans ChZT i związków azotu w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z przeróbką osadów, 2019. Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : XIV Konferencja Naukowa. Częstochowa, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, Konferencje ; 73, s. 111, ISBN: 9788371937101
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23526] [data modyf: 27-09-2019 14:26]
[0] [0]
[7] Zmiany ilości niebiodegradowalnych mikrozanieczyszczeń organicznych w ściekach komunalnych w oparciu o frakcjonowanie ChZT, 2019. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : XIV Konferencja Naukowa. Częstochowa, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, Konferencje ; 73, s. 120, ISBN: 9788371937101
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23527] [data modyf: 27-09-2019 14:27]
[0] [0]
[8] Mathematical modelling of waste activated sludge thermal desintegration, 2018. Sylwia Myszograj, Magdalena Wojciech // W: 48 Seminar of Applied Mathematics. Boguszów - Gorce, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2018, ITM Web of Conferences, Vol. 23, s. 1--6
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/itmconf/20182300027   (pkt: 15)
[KONF-23265] [data modyf: 01-04-2019 12:43]
[7,5] [0,5]
[9] Reaction rate coefficient K-20 and temperature coefficient [Theta] in organic waste thermal disintegration, 2018. Sylwia Myszograj // W: 48 Seminar of Applied Mathematics. Boguszów - Gorce, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2018, ITM Web of Conferences, Vol. 23, s. 1--6
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/itmconf/20182300026   (pkt: 15)
[KONF-23266] [data modyf: 30-04-2019 14:47]
[15] [1]
[10] Accelerating implementation of sustainable goals in suburbs through new design developments in VFCWS, 2017. Franciszek Bydałek, Sylwia Myszograj // W: Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Slutions towards mitigation/adaptation to Climate Change - ISEHCNC 2017 : book of abstracts of the international symposium. Lodz, Polska Lodz : European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences, 2017, s. 86, ISBN: 9788392824558
Słowa kluczowe: constructed wetlands, decntralized wastewater management, infection control, suburbs

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22792] [data modyf: 25-10-2017 12:49]
[0] [0]
[11] Analisys of individual mechanical and biological sewage treatment plant working in Lower Silesia Provinces, 2017. Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Artur Stadnik // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 50--51, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22756] [data modyf: 11-10-2017 09:53]
[0] [0]
[12] Evaluation of the efficiency of removing aromatic hydrocarbons from water and wastewater using the biopreparat Food Grade, 2017. Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Zofia Sadecka, Justyna Mossety, Patrycja Kumanowska // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 75--76, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22761] [data modyf: 11-10-2017 10:04]
[0] [0]
[13] Ocena biodegradacji ścieków przemysłowych testem Zahn-Wellensa, 2017. Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Częstochowa, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, Konferencje ; 72, s. 73, ISBN: 9788371936692
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22857] [data modyf: 12-12-2017 12:55]
[0] [0]
[14] Susceptibility of wastewater from aluminium alucast to biochemical degradation, 2017. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Sylwia Myszograj, Natalia Boguś // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 88--89, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22763] [data modyf: 11-10-2017 10:16]
[0] [0]
[15] The importance of an polishing pond in a household constructed wetland wastewater treatment plant, 2017. Franciszek Bydałek, Sylwia Myszograj // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 21--22, ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22751] [data modyf: 11-10-2017 09:45]
[0] [0]
[16] Azot w hydrolizatach z dezintegracji termicznej osadów nadmiernych, 2016. Sylwia Myszograj // W: Materiały konferencyjne - innowacyjne projekty badawcze. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląski Akcelerator Technologii Innowacji Sp. z o.o., 2016, s. 13, ISBN: 9788394503741
Słowa kluczowe: azot, dezintegracja, osady ściekowe, upłynnianie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22209] [data modyf: 30-06-2016 09:50]
[17] Efektywność usuwania związków azotu hydrofitowej oczyszczalni ścieków typu VF-CW, 2016. Sylwia Myszograj, Franciszek Bydałek // W: Materiały konferencyjne - innowacyjne projekty badawcze. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnośląski Akcelerator Technologii Innowacji Sp. z o.o., 2016, s. 14, ISBN: 9788394503741
Słowa kluczowe: azot, efektywność, staw doczyszczający, złoże hydrofitowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22210] [data modyf: 30-06-2016 09:50]
[18] Microbial seasonal activity in vertical flow constructed wetland, 2016. F. Bydałek, Sylwia Myszograj, Martyna Dera // W: Wetland Science and Society : Knowledge transfer, conservation conflicts and restoration management - SWS : conference proceedings of the 11th annual SWS European Chapter Meeting. Potsdam, Niemcy Berlin : Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB), 2016, s. 27--28, ISBN: 9783000531538
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22194] [data modyf: 21-06-2016 15:27]
[19] Procesy dezintegracji w oczyszczalni ścieków, 2016. Sylwia Myszograj // W: Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej : ogólnopolska konferencja. Wrocław, Polska [Poznań] : Ekorum, 2016, s. 99--107
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22199] [data modyf: 22-06-2016 12:32]
[20] Properties of outputs from 18 MBT plants and assessment of landfilling possibilities, 2016. Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2016 : 5th international conference on the biodegradable waste in circular economy. Cracov, Polska Czestochowa : Czestochowa University of Technology, 2016, s. 89--92
Słowa kluczowe: MBT, biodegradation, landfilling, municipal solid waste

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22263] [data modyf: 28-09-2016 10:02]
[21] Survival kinetics of coliform bacteria for different top-layer substrate materials in vertical flow constructed wetland, 2016. Franciszek Bydałek, Sylwia Myszograj, Marlena Piontek, Anna Dziugieł // W: Inaugural International Conference on Natural and Constructed Wetlands - NCW 2016. Galway, Irlandia [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--2
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22214] [data modyf: 01-07-2016 10:18]
[22] The efficiency of Volatile Fatty Acids production in thermal disintegration of sewage sludge and waste biofraction, 2016. Sylwia Myszograj // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2016 : 5th international conference on the biodegradable waste in circular economy. Cracov, Polska Czestochowa : Czestochowa University of Technology, 2016, s. 167--170
Słowa kluczowe: VFA, carbon balance, solubilisation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22264] [data modyf: 28-09-2016 10:04]
[23] Aspekty technologiczne kompostowania osadów ściekowych, 2015. Katarzyna Kozłowska, Sylwia Myszograj // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 82--83, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: kompostowanie, osady ściekowe, warunki procesowe

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21794] [data modyf: 17-07-2015 11:16]
[24] Efektywność procesu fermentacji metanowej makuchu rzepakowego, 2015. Sylwia Myszograj, Anna Puk // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 107, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: fermentacja metanowa, makuch rzepakowy, produkcja biogazu

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21797] [data modyf: 17-07-2015 11:23]
[25] Mechanizmy procesów biologicznych w przydomowych oczyszczalniach ścieków, 2015. Sylwia Myszograj // W: Przydomowe oczyszczalnie ścieków : projektowanie, budowa, eksploatacja : III konferencja. Bydgoszcz, Polska [Poznań] : ABRYS Sp. z o.o., 2015, s. 98--111, ISBN: 9788364816086
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22134] [data modyf: 10-05-2016 14:01]
[26] Organic carbon balance in thermal disintegration process of municipal biowaste, 2015. Sylwia Myszograj // W: International Conference on Chemical and Biochemical Engineering. Paris, Francja [b. m.] : ScienceKNOW Conferences C.B., 2015, s. 103, ISBN: 9788494431111
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21824] [data modyf: 08-09-2015 13:42]
[27] The assessment indicators on control thermal disintegration process of activaqted sewage sludge, 2015. Sylwia Myszograj // W: International Conference on Chemical and Biochemical Engineering. Paris, Francja [b. m.] : ScienceKNOW Conferences C.B., 2015, s. 104, ISBN: 9788494431111
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21825] [data modyf: 08-09-2015 13:42]
[28] The impact of varied fertilisation on the concentration of nickel and chrome in soil and organs of willow trees (Salix viminalis), 2015. Aleksandra Sieciechowicz, Sylwia Myszograj, Jakub Kostecki // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 389--392, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: Salix viminalis, fertilization, heavy metals, sewage sludge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21958] [data modyf: 05-11-2015 16:42]
[29] The use of municipal sewage sludge to fertilize the soil technological possibilities and legal regulations in poland, 2015. Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Jakub Kostecki // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 298--301, ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: compost, environmental, fertilization, legal conditions, management, post-ferment, risks, sewage sludge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21957] [data modyf: 05-11-2015 16:39]
[30] Wpływ wilgotności próbki odpadów na wartość parametru AT4, 2015. Sylwia Myszograj, Natalia Milewska // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 105--106, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: AT4, metodyka oznaczania, odpady, wilgotność

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21796] [data modyf: 17-07-2015 11:24]
[31] Efektywność pracy oczyszczalni hydrofitowej z zastosowaniem biopreparatu "Ekobiomik", 2014. Tomasz Warężak(*), Sylwia Myszograj, Martyna Dera // W: Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko - INFRAEKO 2014 : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Rzeszów, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2014, s. 309--318, ISBN: 9788371999372
Słowa kluczowe: biopreparat, efektywność, oczyszczalnia hydrofitowa, związki humusowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21374] [data modyf: 11-05-2016 14:21]
[32] Praktyczne aspekty wykorzystania osadów ściekowych z POŚ, 2014. Sylwia Myszograj // W: Przydomowe oczyszczalnie ścieków : projektowanie, budowa, eksploatacja : II konferencja. Boszkowo-Letnisko, Polska [Poznań] : ABRYS Sp. z o.o., 2014, s. 130--137, ISBN: 9788364816154
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21621] [data modyf: 25-08-2015 12:19]
[33] Przyrodnicze unieszkodliwianie osadów ściekowych, 2014. Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj // W: Osady ściekowe 2016. Szczyrk, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 13, ISBN: 9788371936210
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21633] [data modyf: 07-09-2015 16:01]
[34] Efektywna gospodarka biogazem w oczyszczalni ścieków, 2013. Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Elżbieta Weiss, Monika Suchowska-Kisielewicz, Marcin Pawęska // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka. ZET 2013 : materiały i studia : materiały konferencyjne. Nałęczów, Polska Lublin : Wydaw. KAPRINT, 2013, s. 41--50, ISBN: 9788393432899
Słowa kluczowe: bilans energii, biogaz, fermentacja metanowa, osady ściekowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20819] [data modyf: 29-07-2015 11:37]
[35] Frakcje ChZT w ściekach miejskich, 2013. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Częstochowa-Wisła, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2013, Konferencje; 69, s. 62, ISBN: 9788371936029
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21631] [data modyf: 07-09-2015 15:11]
[36] Thermal and chemical disintegration of excessive sewage sludge, 2013. Sylwia Myszograj, Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka // W: The 1st International Global Virtual Conference - GV-CONF 2013. Žilina, Słowacja Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Žilina, 2013, s. 413--417, ISBN: 9788055406497 http://www.gv-conference.com
Słowa kluczowe: alkali dose, disintegration, excessive sewage sludge, soluble COD, temperature

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20945] [data modyf: 25-08-2015 09:47]
[37] Wpływ diazynonu (Basudin 25EC) na proces fermentacji metanowej komunalnych osadów ściekowych, 2013. Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Częstochowa-Wisła, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2013, Konferencje; 69, s. 68, ISBN: 9788371936029
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21632] [data modyf: 07-09-2015 15:11]
[38] Współwspalanie osadów ściekowych, 2013. Sylwia Myszograj // W: Metody zagospodarowania osadów ściekowych : IV ogólnopolska konferencja szkoleniowa. Starachowice - Kozienice, Polska [b. m.] : ABRYS Sp. z o.o., 2013, s. 79--90, ISBN: 838901873X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20817] [data modyf: 29-07-2015 11:37]
[39] COD fractions in municipal wastewater, 2012. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, Sylwia Myszograj // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 82 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20607] [data modyf: 16-01-2013 12:48]
[40] Comparison of disintegration methods of the excessive sewage sludge, 2012. Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 66 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20605] [data modyf: 16-01-2013 12:43]
[41] Evaluation of biological waste decomposition before and after aerobic treatment, 2012. Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 108 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20609] [data modyf: 16-01-2013 12:57]
[42] Possibilities of treated wastewater reuse for irrigation purposes in the Northern Jordan Valley, 2012. Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Omar Qteishat // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 67 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20606] [data modyf: 16-01-2013 12:46]
[43] Realization of mechanical-biological treatment of municipal solid waste in Poland, 2012. Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 109 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20610] [data modyf: 16-01-2013 12:58]
[44] The impact of the sewer system rinsing on the wastewater composition, 2012. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Anita Jakubaszek // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 83 [abstr.], ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20608] [data modyf: 16-01-2013 12:54]
[45] Bilans ChZT w ocenie procesu osadu czynnego, 2010. Sylwia Myszograj // W: Zaawansowane technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych : konferencja naukowo-techniczna. Zegrze, Polska Piaseczno : Wydaw. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., 2010, s. 131--140, ISBN: 9788360956205
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19585] [data modyf: 26-05-2010 12:51]
[46] Antropogeniczne zanieczyszczenia wód powierzchniowych, a niezbędny stopień oczyszczania ścieków, 2006. Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : IX konferencja naukowo-techniczna : woda w środowisku. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006, s. [11] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17935] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Nowe spojrzenie na kolektor ściekowy, 2006. Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka // W: Sympozjum Ogólnokrajowe - HYDROPREZENTACJE IX 2006 : ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Ustroń, Polska Katowice : [brak wydawcy], 2006, s. 143--150
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18058] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Związki azotu po kolejnych etapach mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, 2006. Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj // W: Sympozjum Ogólnokrajowe - HYDROPREZENTACJE IX 2006 : ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Ustroń, Polska Katowice : [brak wydawcy], 2006, s. 209--215
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18060] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Charakterystyka zmian ilości i jakości ścieków dopływających do oczyszczalni w Zielonej Górze, 2005. Sylwia Myszograj // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VIII konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005, s. [11] CD-ROM, ISBN: 8389712725
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17427] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Produkcja biogazu w procesie fermentacji mezofilowej osadów wstępnych i nadmiernych, 2005. Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Dariusz Królik // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VIII konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005, s. [5] CD-ROM, ISBN: 8389712725
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17432] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] Badania tlenowej biodegradacji związków organicznych w środowisku wodnym w warunkach testu statycznego, 2004. Sylwia Myszograj // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Częstochowa, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2004, Politechnika Częstochowska : Konferencje ; 55, s. 271--277, ISBN: 8371932618
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16706] [data modyf: 08-11-2004 16:54]
[52] Bilans związków azotu w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni w Sulechowie, 2004. Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka // W: Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej : XIV Konferencja naukowo-techniczna. Ustroń, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2004, Politechnika Częstochowska : Konferencje ; 56, s. 258--266, ISBN: 8371932626
Słowa kluczowe: ChZT, frakcje, związki azotu, ścieki

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16708] [data modyf: 24-05-2006 16:09]
[53] Przemiany związków węgla organicznego i azotu w procesie oczyszczania odcieków osadem czynnym, 2004. Sylwia Myszograj // W: Jak chronić środowisko przed odpadami : VII polski kongres oczyszczania miast. Szczecin, Polska Szczecin : Oficyna In Plus, 2004, s. 163--172, ISBN: 8389402173
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16704] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji energii (na przykładzie oczyszczalni ścieków Gubin-Guben), 2004. Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj // W: Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej : XIV Konferencja naukowo-techniczna. Ustroń, Polska Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2004, Politechnika Częstochowska : Konferencje ; 56, s. 78--84, ISBN: 8371932626
Słowa kluczowe: energia, gaz fermentacyjny, wykorzystanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16707] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Przyrodnicze wykorzystanie osadów z oczyszczalni ścieków w Sulechowie, 2002. Sylwia Myszograj // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku V : konferencja naukowo-techniczna : "Oczyszczanie ścieków - nowe trendy". Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, s. 243--251, ISBN: 8391601587
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15265] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[56] Wpływ temperatury na kinetykę nitryfikacji, 1998. Sylwia Myszograj // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 1 : Budownictwo i Inżynieria Środowiska, s. 197--202
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16711] [data modyf: 09-11-2004 12:09]
[57] Wpływ temperatury na efektywność procesu nitryfikacji, 1997. Sylwia Myszograj // W: XVIII Sympozjum - AQUA '97 : problemy inzynierii środowiska. Płock, Polska Płock : [B. w.], 1997, s. 57--65, ISBN: 8390803909
Słowa kluczowe: nitryfikacja, osad czynny, temperatura, ścieki syntetyczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16712] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Jakość wody pitnej Środkowego Nadodrza, 1995. Sylwia Kaszubska // W: 17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1995, T. 1 : Budownictwo i Inzynieria Środowiska, s. 122--127
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16710] [data modyf: 09-11-2004 11:52]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego / (Red.) Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj .- Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, 2017, 211 s. .- ISBN: 9788394638009
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5589] [data modyf: 05-06-2019 13:48]
[2] Inżynieria i kształtowanie środowiska / (Red.) Sylwia Myszograj, Jakub Kostecki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015 .- ISBN: 9788393761937
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5337] [data modyf: 17-07-2015 12:19]
[3] Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T.3. / (Red.) Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 318 s. .- ISBN: 9788374812504
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4667] [data modyf: 14-12-2009 15:23]
[4] Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych / (Red.) Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 2, 281, nlb. 2 s. .- ISBN: 9788374811699
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4525] [data modyf: 14-12-2009 15:29]
[5] Każdy życiorys pisze inna muza : autobiografia / (Red.) Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, 112 s. .- ISBN: 9788374810869
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4384] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych / (Red.) Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, 233 s. .- ISBN: 9788374810852
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4330] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VIII konferencja naukowo-techniczna / (Red.) Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005, CD-ROM .- ISBN: 8389712725
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4187] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VII konferencja naukowo-techniczna / (Red.) Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004, CD-ROM .- ISBN: 8389712210
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku V / (Red.) Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Mirosław Mąkowski .- Zielona Góra : [B. w.], 2002, 274 s. .- ISBN: 8391601587
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Wpływ temperatury na przemiany związków azotu w procesie osadu czynnego / Sylwia Myszograj .- Politechnika Poznańska : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 2000 .- 109 s. / Promotor: prof. PZ dr hab. inż. Andrzej Jędrczak
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Biologiczna oczyszczalnia ścieków / Tomasz Warężak(*), Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj .- Numer : P.399015 .- Data zgłoszenia : 27-04-2012
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski