System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Marzena Nadolna
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego / Urszula Kołodziejczyk, Marzena Nadolna, Sebastian Węclewski, Anna Asani, Anna Staszczuk, Artur Szymańczyk, Janusz Bohadkiewicz, Magdalena Drach, Małgorzata Helman-Grubba, Witold Sladkowski, Katarzyna Kiełbasa, Dariusz Scheffs .- Warszawa : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrod, 2009 .- 143 s. : bibliogr.fot.rys.tab. .- http://www.gddkia.gov.pl/article/drogi_i_mosty/analiza_metod_poprawy_stanu_odwodnienia_drog_i_nalezacych_do_nich_drogowych_obiektow_inzynierskich//index.php?id_item_tree=003e2ab4425922d09110db9540b99092
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9778] [data modyf: 11-10-2010 16:53]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Źródła i rodzaje zanieczyszczeń ścieków deszczowych z odwodnienia dróg / Marzena Nadolna
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych / red. Z. Sadecka, S. Myszograj .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 47--53 .- ISBN: 9788374810852
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9067] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Wykorzystanie programów CFD do numerycznego modelowania środowiska pracy człowieka / Katarzyna Przybyła, Marzena Nadolna, Leszek Rudniak
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe .- Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, 2002 - s. 55--64 .- ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5111] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analysis of temperature distribution within the piglet creep area using the numerical technique / Marzena Nadolna, Tadeusz Kuczyński, Hanna Houszka // Annals of Animal Science Supplement .- 2004, no 1, s. 155--158 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10108] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Zastosowanie modelowania numerycznego do prognozowania pionowego rozkładu temperatury w obiekcie z ogrzewaniem podłogowym / Paweł Malinowski, Marzena Nadolna, Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2004, nr 10, s. 6--9, 23, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9938] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Możliwości numerycznego prognozowania rozkładu temperatur w gniazdach dla prosiąt / Hanna Houszka, Marzena Nadolna // Inżynieria Rolnicza .- 2002, nr 5, s. 405--412 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: gniazdo dla prosiąt, metody obliczeń numerycznych - model, prognozowanie numeryczne, temperatura
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9450] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Zwalczanie zapylenia w przemyśle drzewnym (1) / Marzena Nadolna, Waldemar Uździcki // Przyjaciel przy pracy .- 1998, nr 9, s. 12--13
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8311] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Zwalczanie zapylenia w przemyśle drzewnym (2) / Marzena Nadolna, Waldemar Uździcki // Przyjaciel przy pracy .- 1998, nr 10, s. 12--13
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8312] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza opłacalności wykorzystania energii słońca i wiatru dla budynku jednorodzinnego / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz, Marzena Nadolna, Daniel Szarszewski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 165 (45), s. 5--14, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: budynek jednorodzinny, cost-effectiveness, energia słońca, energia wiatru, opłacalność, single-family building, sun energy, wind energy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10530] [data modyf: 17-07-2017 12:18]
[2] Klasyfikacja paliw gazowych / Marzena Jasiewicz, Marzena Nadolna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 164 (44), s. 5--12, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: gaseous fuels, gaseous fuels classification, grupa paliw gazowych, paliwa gazowe, rodzina paliw gazowych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10470] [data modyf: 28-02-2017 15:58]
[3] Weryfikacja efektów termomodernizacji budynku użyteczności publicznej / Marzena Nadolna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 155 (35), s. 5--14, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: audyt energetyczny, emisja zanieczyszczeń, energy audit, termomodernizacja, thermomodernization,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10085] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[4] Instalacje pneumatycznego odwiórowania i odpylania w halach mechanicznej obróbki drewna / Marzena Nadolna // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 10) .- 2000, nr 124, s. 145--149 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2436] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Problemy projektowania i wdrażania instalacji wyciągowych o zmiennym przepływie objetości powietrza pracujących w halach mechanicznej obróbki drewna / Marzena Nadolna // W: Zastosowania Ergonomii .- 1999, nr 2/3, s. 223--229 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2947] [data modyf: 22-01-2003 14:11]
[6] Najczęściej stosowane sposoby regulacji wydajności wentylatorów / Marzena Nadolna // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 101--109 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2020] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Urządzenia wentylacyjne o zmiennym przepływie objętości powietrza / Marzena Nadolna, Waldemar Uździcki // W: Ergonomiczne kształtowanie środowiska : XII Konferencja Naukowa : studia i materiały. Drzonków k. Zielonej Góry, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998, s. 101--109
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6102] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski