System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Ireneusz Nowogoński
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 69 pozycji bibliograficznych
22 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zmiany jakości wody w sieci wodociągowej / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Izabela Krupińska, Ireneusz Nowogoński
// W: Innowacje w inżynierii środowiska / red. K. Czerwionka, M. Gajewska, K. Matej-Łukowicz, E. Wojciechowska .- Gdańsk : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 2019 - (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN ; Nr 163) - s. 97--115 .- ISBN: 9788363714628
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20962] [data modyf: 27-06-2019 17:20]
[2] Awarie sieci podciśnieniowej, ciśnieniowa i grawitacyjno - tłocznej a bezpieczeństwo środowiska gruntowego / Waldemar Uździcki, Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny] / red. P. Bachman .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, 2016 - s. 67--74 .- ISBN: 9788394151621 iibnp.uz.zgora.pl/problemy_inzynierii_bezpieczenstwa_i_nauk_o_pracy
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18031] [data modyf: 08-07-2016 11:38]
[3] Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie zmienności ciśnienia / Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Dariusz Kłonowski, Remigiusz Aksentowicz
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny] / red. P. Bachman .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, 2016 - s. 75--83 .- ISBN: 9788394151621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18032] [data modyf: 08-07-2016 11:38]
[4] Analiza bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie awaryjności sieci wodociągowej / Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Bartosz Dębicki, Remigiusz Aksentowicz
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. P. Bachman . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 39--46 .- ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17601] [data modyf: 17-02-2016 09:41]
[5] Wykorzystanie programu Epanet do oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego w małych miejscowościach / Waldemar Uździcki, Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda, Michał Tesz
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. P. Bachman . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 13--20 .- ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17599] [data modyf: 17-02-2016 09:36]
[6] Ścieki komunalne jako dolne źródło ciepła dla pomp ciepła / Zygmunt Lipnicki, Ireneusz Nowogoński, Tadeusz Kuczyński, Katarzyna Przybyła
// W: Ekonomiczno-ekologiczne aspekty ochrony środowiska w gospodarce wodno-ściekowej / red. B. Fiedor, C. Madryas .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2010 - s. 143--152 .- ISBN: 9788374935227
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12331] [data modyf: 30-10-2010 12:47]
[7] Wykorzystanie modeli symulacyjnych sieci wodociągowych na etapie planowania inwestycji / Ireneusz Nowogoński
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 4 / pod red. Z. Sadeckiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 243--252 .- ISBN: 9788374813372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12159] [data modyf: 22-07-2010 14:55]
[8] Projektowanie zbiorników wodociągowych przy użyciu programu EPANET / Ireneusz Nowogoński
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3. / red. Z. Sadecka i in. .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 235--245 .- ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11230] [data modyf: 06-08-2009 14:44]
[9] Zbiornik retencyjno chłonny na przykładzie zbiornika "spalony las" w Zielonej Górze / Urszula Kołodziejczyk, Ireneusz Nowogoński
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3. / red. Z. Sadecka i in. .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 281--290 .- ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11233] [data modyf: 07-08-2009 11:14]
[10] Odpływ ze zlewni deszczowej przy uwzględnieniu czasoprzestrzennej zmienności opadu / Ireneusz Nowogoński
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych / red. nauk. Z. Sadecka i in. . Tom 2 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 15--24 .- ISBN: 9788374811699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10243] [data modyf: 23-06-2008 15:51]
[11] Otwarty kolektor ściekowy jako element systemu odprowadzania ścieków z Zielonej Góry / Ireneusz Nowogoński
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych / red. nauk. Z. Sadecka i in. . Tom 2 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 49--57 .- ISBN: 9788374811699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10245] [data modyf: 23-06-2008 15:56]
[12] Hydrauliczne i jakościowe parametry jako podstawa kalibracji modelu odpływu ścieków opadowych (program SWMM) / Ireneusz Nowogoński
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych / red. Z. Sadecka, S. Myszograj .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 55--61 .- ISBN: 9788374810852
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9068] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza warunków filtracji wody / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Ireneusz Nowogoński // Gospodarka Wodna .- 2017, nr 12, s. 402--406, ISSN: 0017-2448, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22174] [data modyf: 08-01-2018 12:39]
[2] Analiza warunków pracy systemu zaopatrzenia w wodę w Lubaniu woj. dolnośląskie / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Karol Wasiukiewicz, Arkadiusz Słowiński // Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach .- 2015, nr 6, s. 50--52, ISSN: 1640-8160, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19188] [data modyf: 31-07-2015 14:34]
[3] Charakterystyka zużycia wody w Nowogrodzie Bobrzańskim / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Monika Walas // Rynek Instalacyjny .- 2015, nr 11, s. 76--79, ISSN: 1230-9540, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19933] [data modyf: 22-03-2016 09:41]
[4] Ocena przepustowości sieci kanalizacyjnej / Ireneusz Nowogoński // Rynek Instalacyjny .- 2014, nr 10, s. 75--77, ISSN: 1230-9540, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19189] [data modyf: 31-07-2015 14:46]
[5] Przestrzenna zmienność opadów a odpływ kanalizacją - wstępne wyniki / Ireneusz Nowogoński // Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach .- 2014, nr 12, s. 100--102, ISSN: 1640-8160, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19187] [data modyf: 31-07-2015 14:25]
[6] Monitoring napełnienia i natężenia przepływu / Ireneusz Nowogoński // Wodociągi - Kanalizacja .- 2012, nr 4, s. 44--47, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16980] [data modyf: 28-01-2013 14:16]
[7] Modele symulacyjne sieci wodociągowych / Ireneusz Nowogoński // Wodociągi - Kanalizacja .- 2011, nr 3, s. 24--26, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15649] [data modyf: 11-05-2011 11:34]
[8] Przelewy burzowe w sieci kanalizacyjnej Głogowa / Ireneusz Nowogoński // Wodociągi - Kanalizacja .- 2011, nr 11, s. 40--44, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16420] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Weryfikacja rozwiązań eksploatacyjnych istniejącej sieci wodociągowej miasta i gminy Cybinka przy wykorzystaniu modelu hydraulicznego / Ireneusz Nowogoński, Dariusz Kuczyński // Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach .- 2011, nr 1, s. 52--55, ISSN: 1640-8160, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15650] [data modyf: 11-05-2011 11:51]
[10] Dane meteorologiczne w procesie symulacji warunków pracy sieci deszczowej = Meteorological data in drainage system work conditions simulation / Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda // Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach .- 2009, nr 12, s. 51--54, ISSN: 1640-8160, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14434] [data modyf: 02-02-2010 14:19]
[11] Epanet w projektowaniu zbiorników wodociągowych / Ireneusz Nowogoński // Wodociągi - Kanalizacja .- 2009, nr 12, s. 28--31, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14432] [data modyf: 02-02-2010 13:56]
[12] Otwarty kolektor ściekowy jako element systemu odprowadzania ścieków z Zielonej Góry / Ireneusz Nowogoński // Forum Eksploatatora .- 2008, nr 5, s. 74--76, ISSN: 1640-8624, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14433] [data modyf: 16-09-2014 16:18]
[13] Zmienność opadu a kalibracja modelu symulacyjnego / Ireneusz Nowogoński // Wodociągi - Kanalizacja .- 2008, nr 11, s. 44--47, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14431] [data modyf: 02-02-2010 13:46]
[14] Komputerowe modelowanie pracy sieci kanalizacyjnych deszczowych / Ireneusz Nowogoński // Ekotechnika .- 2007, nr 1, s. 14--16 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12229] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Odprowadzanie wód opadowych - komputerowe modelowanie / Ireneusz Nowogoński // Wodociągi - Kanalizacja .- 2007, nr 6, s. 36--37, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12250] [data modyf: 27-10-2008 14:45]
[16] Program SWMM. Hydrauliczne i jakościowe parametry jako podstawa kalibracji modelu odpływu ścieków opadowych / Ireneusz Nowogoński // Ochrona Środowiska .- 2007, nr 4, s. 28--30, ISSN: 1230-6169, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Kalibracja hydrauliczna modelu SWMM przy wykorzystaniu danych z badań na terenie miasta Głogowa / Ireneusz Nowogoński, Jerzy Wira // Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach .- 2006, nr 9, s. 81--84, ISSN: 1640-8160, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11120] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The analysis of the degree of flood risk in the middle Bobr valley / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Ireneusz Nowogoński, Marta Żebrowska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 68--75, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dolina rzeki Bóbr, flood in Poland, flood risk, valley of the Bobr River, zagrożenie powodziowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0019
[AWI-10695] [data modyf: 11-09-2018 13:59]
[2] Verification of the simulation model based on the example of combined sewage system in Głogów / Ireneusz Nowogoński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 111--120, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: combined sewage system, kanalizacja ogólnospławna, modele symulacyjne, rainfall-runoff phenomena, simulation model, zjawisko opad-odpływ,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0039
[AWI-10723] [data modyf: 02-01-2019 14:19]
[3] Charakterystyka systemu zaopatrzenia w wodę w Babimoście / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Roksana Adam // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 168 (48), s. 45--54, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ciśnienie wody, pressure of water, prędkość przepływu, system wodociągowy, water supply system, water velocity,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10662] [data modyf: 19-03-2018 15:34]
[4] Influence of space-time heterogeneity of water consumption conditions on the parameters of a water supply system / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Maciej Babiuch // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 159--167, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: hydraulic parameters of water supply network, irregularity of water consumption, nierównomierność zużycia wody, parametry hydrauliczne sieci wodociągowej,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0011
[AWI-10518] [data modyf: 19-06-2017 12:22]
[5] Modelling parameters characterizing selected water supply systems in lower Silesia province / Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 27 (4), s. 67--75, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: EPANET program, ciśnienie wody, flow rate, system zaopatrzenia w wodę, water pressure, water supply system,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10646] [data modyf: 21-02-2018 11:32]
[6] Modelowanie warunków pracy pompowni w systemach grawitacyjno-tłocznych / Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda, Marlena Kubiszyn // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 168 (48), s. 35--44, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: pompownie kanalizacyjne, punkty tłoczne, symulacja, warunki pracy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10661] [data modyf: 19-03-2018 15:25]
[7] Charakterystyka zużycia wody w systemach wodociągowych "Turów" i "Serby" w gminie Głogów / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Renata Kłonowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska(nr 36) .- 2014, nr 156, s. 15--23, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Słowa kluczowe: system zaopatrzenia w wodę, zapotrzebowanie w wodę, zużycie wody,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10147] [data modyf: 29-07-2015 11:02]
[8] System zaopatrzenia w wodę miasta Bytom Odrzański / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Renata Kłonowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska(nr 36) .- 2014, nr 156, s. 24--33, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.tab.
Słowa kluczowe: obliczenia hydrauliczne, system zaopatrzenia w wodę, zużycie wody,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10146] [data modyf: 29-07-2015 11:02]
[9] Analiza działania systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej miasta Głogowa ? wstępne wyniki / Ireneusz Nowogoński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 42--51, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.wykr.
Słowa kluczowe: combined sewer systems, flawrate monitoring, kanalizacja ogólnospławna, monitoring opadów, monitoring strumienia ścieków,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9849] [data modyf: 28-07-2015 13:17]
[10] Wyniki symulacji kanału ogólnospławnego w ul. P. Skargi w Głogowie / Maciej Kozaczek, Ireneusz Nowogoński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 29--41, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Słowa kluczowe: kanalizacja ogólnospławna, monitoring opadów, monitoring przepływów,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9848] [data modyf: 28-07-2015 13:17]
[11] Peaking factors of dry weather flows in Głogów combined sewage system / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 29--37, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9811] [data modyf: 27-02-2014 14:33]
[12] Peaking factors of dry weather flows in Głogów combined sewage system / Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 29--37, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: combined sewage system, dry weather flowrate, peaking factor,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9810] [data modyf: 27-02-2014 13:40]
[13] Water supply system in Międzychód commune / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Beata Leszczyńska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 39--46, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: hydraulic calculations, numerical simulation, water supply system,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9812] [data modyf: 27-02-2014 14:42]
[14] Wpływ inwentaryzacji kształtu przekrojów kanałów na dokładność przepływomierza profilujacego / Ireneusz Nowogoński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 145 (25), s. 16--25, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9458] [data modyf: 06-12-2012 12:56]
[15] Wstępna ocena monitoringu opadów atmosferycznych i sygnalizacji wystapienia odpływów burzowych na terenie miasta Głogów / Ireneusz Nowogoński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 146 (26), s. 32--43, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9476] [data modyf: 11-01-2013 18:39]
[16] Koncepcja zaopatrzenia w wodę gminy Lipno z analizą wykorzystania istniejących źródeł zasilania / Ireneusz Nowogoński, Karolina Raburska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 143 (23), s. 51--68, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: gmina Lipno, system zaopatrzenia w wodę,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9283] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Meteorological data in the simulation of combined system work conditions / Jerzy Wira, Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 99--108, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: combined sewage system, rainfall-runoff phenomena, simulation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9248] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Przelewy burzowe - kluczowe elementy sieci kanalizacyjnej miasta Głogowa / Ireneusz Nowogoński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 141 (21), s. 138--151, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: overflow structures, przelew burzowy, sewage systems, sieć kanalizacyjna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9147] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Wpływ czasoprzestrzennej zmienności opadu na odpływ kanalizacją ogólnospławną na przykładzie miasta Nowa Sól / Ireneusz Nowogoński, Łukasz Bartos // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 142 (22), s. 98--108, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: kanalizacja deszczowa, modele symulacyjne, simulation models, storm water drainage,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9154] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Analiza hydrauliczna istniejącej sieci wodociągowej gminy i miasta Cybinka zasilanej z trzech niezależnych ujęć wód podziemnych / Ireneusz Nowogoński, Dariusz Kuczyński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 14--25, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: simulation, symulacja, system zaopatrzenia w wodę, water distribution system,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8980] [data modyf: 06-07-2011 14:36]
[21] Wpływ czasoprzestrzennej zmienności opadu na wielkośc odpływu ze zlewni modelowych / Ireneusz Nowogoński, Krzysztof Banaś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 138 (18), s. 112--124, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: kanalizacja deszczowa, modelowanie symulacyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8703] [data modyf: 23-07-2010 11:34]
[22] Wykorzystanie rzeczywistych pluwiogramów do modelowania odpływu wód opadowych / Ireneusz Nowogoński, Karolina Golik // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 51--62, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: kanalizacja deszczowa, modele symulacyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8661] [data modyf: 08-06-2010 11:04]
[23] Obliczanie wielopierścieniowych sieci wodociągowych / Ireneusz Nowogoński // W: Natura .- 2005, z. 11, s. 93--100 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: algorytm, sieci pierścieniowe, systemy zaopatrzenia w wodę,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7181] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Krzepnięcia cieczy w kanale zbieżno-rozbieżnym / Zygmunt Lipnicki, Dorota Wicha, Jacek Wicha, Ireneusz Nowogoński // W: Natura .- 2004, z. 10, s. 97--104 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: blokada przepływu, ciecz, krzepnięcie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6763] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Metody projektowania i obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacji podciśnieniowej / Ireneusz Nowogoński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 71--79 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1980] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Influence of irregularity of water consumption on water age in a water supply network / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński // W: 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering - EKO-DOK 2018. Polanica-Zdrój, Polska, 2018 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2018 .- E3S Web of Conferences, Vol. 44, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184400132   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-23076] [data modyf: 05-12-2018 11:36]
[2] Modelling technique of interaction between pressure and gravity sewage systems / Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda // W: 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering - EKO-DOK 2018. Polanica-Zdrój, Polska, 2018 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2018 .- E3S Web of Conferences, Vol. 44, s. 1--9
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184400130   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-23075] [data modyf: 05-12-2018 11:34]
[3] The irregularity of water consumption in settlements with varying numbers of inhabitants / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska, 2018 .- [b. m.], 2018 .- Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500059   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-23362] [data modyf: 31-01-2019 12:34]
[4] The irregularity of water consumption in settlements with varying numbers of inhabitants / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska, 2018 .- Rzeszów, 2018, s. 78 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: irregullarity, water consumption, water supply system

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23085] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[5] Verification of the combined sewage system simulation model based on the example of the city of Głogów / Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology : book of abstracts. Kraków, Polska, 2018 .- Rzeszów, 2018, s. 77 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: calibration, combined sewer system, monitoring, rainfall-runoff modelling, simulation model

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23084] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[6] Verification of the combined sewage system simulation model based on the example of the city of Głogów / Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska, 2018 .- [b. m.], 2018 .- Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500058   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-23361] [data modyf: 31-01-2019 12:30]
[7] Analysis of flood hazards in the Middle Bóbr Valley / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Ireneusz Nowogoński, Marta Żebrowska // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 47 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22754] [data modyf: 11-10-2017 09:50]
[8] Innowacyjność w sieciach kanalizacyjnych - sieć podciśnieniowa, ciśnieniowa, mieszana - wady , zalety, mozliwości realizacji / Ireneusz Nowogoński // W: Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej : ogólnopolska konferencja. Wrocław, Polska, 2016 .- [Poznań] : Ekorum, 2016, s. 45--54
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22197] [data modyf: 22-06-2016 12:28]
[9] Podsystem zaopatrzenia w wodę miasta Sulęcin, woj. lubuskie / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Michał Tesz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 115 .- ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: obliczenia hydrauliczne, zaopatrzenie w wodę

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21798] [data modyf: 17-07-2015 11:23]
[10] Modele symulacyjne w zastosowaniach edukacyjnych i eksploatacji systemów wodociągowych na przykładzie programu Epanet / Ireneusz Nowogoński // W: Straty wody w systemach wodociągowych : VI konferencja. Szczyrk, Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 21--28
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21515] [data modyf: 25-08-2015 12:26]
[11] Ścieki komunalne jako dolne źródło ciepła dla pomp ciepła / Zygmunt Lipnicki, Ireneusz Nowogoński, Tadeusz Kuczyński // W: Ekonomiczno-ekologiczne aspekty ochrony środowiska w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Wrocław, Polska, 2009 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2009, s. 107--111
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19473] [data modyf: 02-02-2010 14:56]
[12] Źródła zanieczyszczeń środowiska wodnego w województwie Zachodniopomorskim / Jerzy Wira, Daniela Wira, Ireneusz Nowogoński // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VI konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie wody - nowe trendy. Zielona Góra, Polska, 2003 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2003, s. 97--104 .- ISBN: 8389321602
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17634] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Wstępne wyniki badań zmienności przepływu ścieków w kanalizacji miasta Głogowa / Zbigniew Lewicki, Ireneusz Nowogoński // W: Problemy inżynierii środowiska u progu nowego tysiąclecia : Międzynarodowa Konferencja. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska, 2000 .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 415--420
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6242] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Zastosowanie systemów CAD do wizualizacji wyników programów umożliwiających hydrauliczne obliczanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych / Ireneusz Nowogoński // W: Komputer w ochronie środowiska : IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Poznań-Mrzeżyno, Polska, 1999 .- Poznań : PZIiTS, 1999, s. 137--141
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5744] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Zastosowanie programów komputerowych w przygotowaniu dokumentacji technicznej kanalizacji / Ireneusz Nowogoński // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- T. 1 : Budownictwo i Inżynieria Środowiska, s. 203--206
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7838] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski