System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Piotr Ziembicki
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 107 pozycji bibliograficznych
24 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Innowacyjne metody zarządzania w energetyce komunalnej : monografia / Piotr Ziembicki, Joachim Kozioł, Barbara Mendecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 .- 168 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788393761975
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14359] [data modyf: 24-05-2019 15:28]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Efektywność energetyczna w systemach Energetyki Komunalnej / Piotr Ziembicki
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj .- Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, 2017 - s. 41--62 .- ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19110] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[2] Gospodarka energetyczna Polski - szanse i wyzwania / Piotr Ziembicki
// W: Polska w Unii Europejskiej : gospodarka - energetyka - region / red. E. Jakubowski, W. Sługocki .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2014 - s. 188--200 .- ISBN: 9788380170254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16494] [data modyf: 27-08-2015 12:07]
[3] Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła / Piotr Ziembicki, Arkadiusz Węglarz, Marcin Klimczak
// W: Fizyka budowli w teorii i praktyce / red. P. Klemm .- Łódź : Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S. C., 2013 - s. 197--204 .- ISBN: 9788393686919
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15526] [data modyf: 26-08-2015 14:03]
[4] Lokalne źródła ciepła / Jan Bernasiński, Marcin Klimczak, Piotr Ziembicki
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia / red. nauk. P. Ziembicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 49--62 .- ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15912] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
[5] Model matematyczny węzła energetycznego z CHP / Marcin Klimczak, Paweł Malinowski, Maciej Miniewicz, Piotr Ziembicki
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia / red. nauk. P. Ziembicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 153--171 .- ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15928] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
[6] System ekspercki / Jan Bernasiński, Jacek Bojarski, Marcin Klimczak, Paweł Malinowski, Grzegorz Misztal, Marcin Wierzbiński, Piotr Ziembicki
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia / red. nauk. P. Ziembicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 229--250 .- ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15929] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
[7] Systemy mikrogeneracyjne / Jan Bernasiński, Maciej Miniewicz, Piotr Ziembicki
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia / red. nauk. P. Ziembicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 63--110 .- ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15913] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
[8] Wnioski i uwagi końcowe / Jan Bernasiński, Roman Regulski, J. Skorek, Piotr Ziembicki
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia / red. nauk. P. Ziembicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 251--257 .- ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15930] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
[9] Baza danych o budynkach jako narzędzie pracy badawczej / Paweł Malinowski, Piotr Ziembicki, Iwona Polarczyk
// W: Współczesne metody i techniki w badaniach systemów inżynieryjnych / pod red. S. Anisimova .- Wrocław : Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, 2011 - s. 33--38 .- ISBN: 9788392970446
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14473] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Stanowisko badawcze mikrokogoneracji gazowej w budynku biurowym / Piotr Ziembicki, Paweł Malinowski
// W: Współczesne metody i techniki w badaniach systemów inżynieryjnych / pod red. S. Anisimova .- Wrocław : Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, 2011 - s. 41--50 .- ISBN: 9788392970446
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14474] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Fuzzy linguistic model of solar radiation impact on building heat demand / Paweł Malinowski, Iwona Polarczyk, Piotr Ziembicki
// W: Environmental engineering : proceedings of the Second National Congress of Environmental Engineering / ed. by L. Pawłowski, M. Dudzińska,, A. Pawłowski .- London : Taylor & Francis Group, 2007 - s. 485--488 .- ISBN: 139780415408189
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[WZCZ-8801] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Rationalization of discrit heating networks using artificial neural networks / Piotr Ziembicki, Paweł Malinowski
// W: Environmental engineering : proceedings of the Second National Congress of Environmental Engineering / ed. by L. Pawłowski, M. Dudzińska,, A. Pawłowski .- London : Taylor & Francis Group, 2007 - s. 471--477 .- ISBN: 139780415408189
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8800] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Racjonalizacja miejskich systemów dystrybucji ciepła przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych / Piotr Ziembicki, Paweł Malinowski
// W: II Kongres Inżynierii Środowiska / red. L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski . T. 2 .- Lublin : Wydaw. Drukarnia LIBERO DUO s.c., 2005 - (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN ; nr 33) - s. 945--952 .- ISBN: 8389293161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7697] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Rozmyty model lingwistyczny wpływu promieniowania słonecznego na zapotrzebowanie ciepła budynku / Paweł Malinowski, Iwona Polarczyk, Piotr Ziembicki
// W: II Kongres Inżynierii Środowiska / red. L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski . T. 2 .- Lublin : Wydaw. Drukarnia LIBERO DUO s.c., 2005 - (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN ; nr 33) - s. 111--119 .- ISBN: 8389293161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7692] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analysis of the impact of simulation model simplifications on the quality of low-energy buildings simulation results / Marcin Klimczak, Jacek Bojarski, Piotr Ziembicki, Piotr Kęskiewicz // Energy and Buildings .- 2018, Vol. 169, s. 141--147, ISSN: 0378-7788, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Computer simulation, Construction engineering, Energy performance, Energy performance analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.enbuild.2018.03.046         Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-22659] [data modyf: 16-04-2018 13:00]
[2] Wytwarzanie chłodu z ciepła sieciowego w Zielonej Górze / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński, Ryszard Francuz // Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach .- 2016, nr 9, s. 38--44, ISSN: 1640-8160, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: absorpcyjne agregaty chłodnicze, chłodzenie budynków, symulacja komputerowa, system ciepłowniczy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20785] [data modyf: 05-01-2017 14:10]
[3] Optymalizacja projektowania budynków przyjaznych dla środowiska z wykorzystaniem oceny LCA / Arkadiusz Węglarz, Piotr Ziembicki // Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce = Building Physics in Theory and Practice .- 2015, T. 7, nr 4, s. 45--48, ISSN: 1734-4891, : bibliogr.rys.summ. .- referat wygłoszony na XV Konferencji: "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce"
Słowa kluczowe: BIM, emisja CO2, energia skumulowana, metoda LCA, optymaizacja wielokryterialna
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20828] [data modyf: 16-01-2017 10:27]
[4] Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii w Parku Naukowo-Technologicznym w Zielonej Górze / Anna Staszczuk, Piotr Ziembicki, Jarosław Gil // Materiały Budowlane .- 2014, nr 12, s. 40--41, ISSN: 0137-2971, : fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18711] [data modyf: 21-08-2015 09:17]
[5] Komputerowe wspomaganie projektowania / Piotr Ziembicki // Głos Przedsiębiorcy .- 2014, nr 6, s. 9
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18443] [data modyf: 21-08-2015 09:48]
[6] Rynek ciepłowniczy w Polsce / Roman Regulski, Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński, Arkadiusz Węglarz // Rynek Energii .- 2014, nr 4, s. 9--16, ISSN: 1425-5960, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-18368] [data modyf: 21-07-2015 10:01]
[7] Algorytm systemu eksperckiego na potrzeby doboru źródła energii do budynku / Piotr Ziembicki, Arkadiusz Węglarz // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2013, T. 44, nr 5, s. 192--195, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: energy source, expert system, system ekspercki, źródło energii
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17339] [data modyf: 07-09-2015 11:52]
[8] Analiza wskaźników energetycznych układu kogeneracyjnego zintegrowanego z budynkiem / Maciej Miniewicz, Piotr Ziembicki // Rynek Energii .- 2013, nr 6, s. 83--90, ISSN: 1425-5960, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: modelowanie systemów energetycznych, układy kogeneracyjne, węzeł energetyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17685] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[9] Diagnostyka termowizyjna budynków - problemy wrażliwości i interpretacji wyników pomiarów / Grzegorz Misztal, Anna Staszczuk, Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2013, T. 44, nr 8, s. 321--326, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: budynek, building, measurements, pomiary, termowizja, thermovision
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17466] [data modyf: 07-09-2015 12:17]
[10] Eksploatacyjne aspekty doboru instalacji ciepłej wody uzytkowej wspomaganej kolektorami słonecznymi / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2013, T. 44, nr 1, s. 24--28, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: instalacja ciepłej wody użytkowej, kolektory słoneczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17027] [data modyf: 28-07-2015 12:33]
[11] Gazowe układy mini- i mikrokogeneracyjne / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2013, T. 44, nr 5, s. 179--182, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: mini and micro gas cogeneration, mini- i mikrokogeneracja gazowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17304] [data modyf: 07-09-2015 11:52]
[12] Symulacja pracy lokalnych źródeł ciepła w budynkach / Marcin Klimczak, Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2013, T. 44, nr 4, s. 144--147, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: budynki, buildings, local heat sources, lokalne źródła ciepła
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17241] [data modyf: 20-08-2015 11:37]
[13] Uwarunkowania produkcji chłodu z ciepła sieciowego / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2013, T. 44, nr 11, s. 461--465, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ciepło sieciowe, district heating system, production of coolness, produkcja chłodu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17686] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[14] Analiza i klasyfikacja cech konstrukcyjnych, architektonicznych, instalacyjnych oraz energetycznych budynków w Polsce / Piotr Ziembicki, Grzegorz Misztal // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2012, T. 43, nr 3, s. 101--105, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: budynki, buildings, cechy konstrukcyjne, classification, construction, klasyfikacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16357] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Inteligentne systemy ciepłownicze zintegrowane w ramach SMART GRID / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2012, T. 43, nr 9, s. 360--364, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: inteligentne systemy ciepłownicze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16620] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Komputerowa symulacja energetyczna budynków i instalacji grzewczych / Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2012, T. 43, nr 3, s. 106--111, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: computer energy simulation, heating systems, instalacja grzewcza, komputerowa symylacja energetyczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16358] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Komputerowa symulacja współpracy źródeł ciepła z instalacjami kolektorów słonecznych / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2012, T. 43, nr 8, s. 315--319, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: hybrydowe źródła ciepła, kolektory słoneczne, odnawialne źródła ciepła, systemy ciepłownicze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16597] [data modyf: 18-02-2013 09:02]
[18] Opomiarowanie węzłów ciepłowniczych współpracujących z instalacjami kolektorów słonecznych / Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2012, T. 43, nr 4, s. 135--139, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: district heating substations, kolektory słoneczne, solar collector, węzeł ciepłowniczy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17078] [data modyf: 18-02-2013 15:56]
[19] Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła na potrzeby budynków mieszkalnych / Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2012, T. 43, nr 4, s. 146--149, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: apartment buildings, budynki mieszkalne, combined production of heat and electricity, produkcja energii cieplnej, produkcja energii elektrycznej i ciepła
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17079] [data modyf: 18-02-2013 16:06]
[20] Wentylacja grawitacyjna - zalety, wady oraz przyczyny słabego funkcjonowania / Grzegorz Misztal, Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2012, T. 43, nr 6, s. 249--252, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: advantages, disadvantages, gravity ventilation, wady, wentylacja grawitacyjna, zalety
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16550] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[21] Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła / Grzegorz Misztal, Piotr Ziembicki, Grzegorz Benysek, Tadeusz Kuczyński // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 24--28, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15707] [data modyf: 08-06-2011 12:10]
[22] Komputerowa symulacja energetyczna budynków / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki, Grzegorz Misztal, Grzegorz Benysek // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 42--46, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15711] [data modyf: 08-06-2011 12:33]
[23] Wykorzystanie mikroźródeł OZE oraz mikrokogeneracyjnych CHP jako źródeł energii pomocniczej / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Paweł Szcześniak, Grzegorz Misztal, Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 74--79, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15717] [data modyf: 08-06-2011 12:49]
[24] Analysis of district heating network monitoring by neural networks classification / Paweł Malinowski, Piotr Ziembicki // Journal of Civil Engineering and Management .- 2006, Vol. 12, no 1, s. 21--28 : bibliogr.rys.summ. .- http:/www.jcem.vgtu.lt, [dostęp: 07-04-2006]
Słowa kluczowe: district heating networks, monitoring, neural classification, neural networks
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 16 [14-10-2019]
[AWCZ-10809] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Badania symulacyjne czynnego systemu ciepłowniczego / Piotr Ziembicki, Paweł Malinowski, Iwona Polarczyk // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2005, nr 4, s. 3--6, ISSN: 0137-3676,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10429] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Komputerowe modelowanie i symulacja miejskich systemów ciepłowniczych / Piotr Ziembicki, Paweł Malinowski, Iwona Polarczyk // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2005, nr 3, s. 7--9, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10219] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Model rozmyty strat ciepła budynku w wyniku oddziaływania wiatru / Paweł Malinowski, Iwona Polarczyk, Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2005, nr 12, s. 30--32, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10620] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Wykorzystanie danych z monitoringu budynków jednorodzinnych do neuronowego prognozowania zapotrzebowania na ciepło / Paweł Malinowski, Iwona Polarczyk, Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2005, nr 6, s. 3--6, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10428] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w ciepłownictwie / Paweł Malinowski, Piotr Ziembicki // Ekologia, Energie Odnawialne, Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie .- 2004, nr 7-8, s. 102--104 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9778] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Neuronowa klasyfikacja stanów pracy czynnej sieci ciepłowniczej / Piotr Ziembicki, Paweł Malinowski // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2004, nr 7-8, s. 2--4, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9779] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Zastosowanie modelowania numerycznego do prognozowania pionowego rozkładu temperatury w obiekcie z ogrzewaniem podłogowym / Paweł Malinowski, Marzena Nadolna, Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2004, nr 10, s. 6--9, 23, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9938] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Komputerowa symulacja w projektowaniu i eksploatacji miejskich systemów ciepłowniczych / Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo w Polsce .- 2002, nr 1-2, s. 10--12 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10218] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Komputerowe wspomaganie indywidualnego rozliczania zużycia ciepła / Piotr Ziembicki, Izabela Pawłowska // Rynek Instalacyjny .- 2000, nr 6, s. 53--56, ISSN: 1230-9540, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9487] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Wykorzystanie komputera do wspomagania indywidualnego rozliczania zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych / Piotr Ziembicki, Izabela Pawłowska // Ogrzewnictwo i Klimatyzacja .- 2000, R. 6, nr 1, s. 15--19 : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3662] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Optimization of municipal energy systems with the use of an intelligent analytical system / Piotr Ziembicki, Marcin Klimczak, Jan Bernasiński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 132--144, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Smart City, Smart Energy City, analytical systems, energy systems, inteligentne systemy analityczne, optimization, optymalizacja, simulation, symulacja, systemy energetyczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0041
[AWI-10722] [data modyf: 03-01-2019 12:24]
[2] A statistical approach for selecting buildings for experimental measurement of HVAC needs / Paweł Malinowski, Piotr Ziembicki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 99--116, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: HVAC system performance, building characteristics, charakterystyka energetyczna budynków, energy consumption, k-means method, metoda k-średnich, systemy HVAC, zużycie energii,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0007
[AWI-10514] [data modyf: 19-06-2017 12:22]
[3] Bezpieczeństwo energetyczne Polski / Piotr Ziembicki, Teresa Nowak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 164 (44), s. 25--36, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, ciepłownictwo, energia odnawialna, energy mix, energy safety, heating industry, mix energetyczny, renewable energy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10472] [data modyf: 28-02-2017 16:13]
[4] Comparative calculation of heat exchange with the ground in residential building including periodes of heat waves / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, Magdalena Wojciech, Piotr Ziembicki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 109--119, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fale upałów, ground heat storage, heat waves, model do obliczeń niestacjonarnych, szeregi czasowe, time series, transient calculation model, wymiana ciepła z gruntem,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0026
[AWI-10391] [data modyf: 01-08-2016 09:58]
[5] Porównanie układów technologicznych dużych instalacji kolektorów słonecznych współpracujących z węzłami ciepłowniczymi / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 157 (37), s. 94--104, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: energia odnawialna district heating substations, kolektory słoneczne, renewable energy, solar collectors, sprawność systemu, system efficiency, węzły ciepłownicze,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10246] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[6] Potencjał badawczy Centrum Budownictwa Zrównowazonego i Energii Parku Naukowo-Technologicznego w Zielonej Górze : (cz. 1) / Anna Staszczuk, Jarosław Gil, Piotr Ziembicki // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2015, nr 2, s. 5--7, ISSN: 2353-3242, : fot.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10450] [data modyf: 04-01-2017 14:57]
[7] Potencjał badawczy Centrum Budownictwa Zrównowazonego i Energii Parku Naukowo-Technologicznego w Zielonej Górze : (cz. 2) / Anna Staszczuk, Jarosław Gil, Piotr Ziembicki // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2015, nr 3, s. 5--7, ISSN: 2353-3242, : fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10451] [data modyf: 04-01-2017 14:57]
[8] Algorytmy sterowania jednostopniowymi węzłami ciepłowniczymi wspomaganymi instalacjami kolektorów słonecznych / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 143 (23), s. 33--43, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.
Słowa kluczowe: algorytmy sterowania, automatyka regulacyjna, energia odnawialna, kolektory słoneczne, sterowanie, węzły ciepłownicze,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9282] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Solar collector installations combined with heat substations / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 35--46, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: energy storage, heat substations, solar collectors, sources of renewable energy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9244] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Pozyskiwanie energii słonecznej w warunkach zabudowy miejskiej / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 120--132, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: budynki wielorodzinne, energia odnawialna, insolation, kolektory słoneczne, municipal buildings, nasłonecznienie, renewable energy, solar collectors, solar collectors efficiency, sprawność kolektorów,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8989] [data modyf: 07-07-2011 14:03]
[11] Zastosowanie techniki kondensacyjnej w istniejących instalacjach grzewczych / Piotr Ziembicki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 201--216, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: modernizacja systemów grzewczych, system ciepłowniczy, technika kondensacyjna, węzeł ciepłowniczy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8677] [data modyf: 08-06-2010 12:01]
[12] Wykorzystanie metod optymalizacyjnych w projektowaniu systemów inżynierii środowiska / Piotr Ziembicki // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 81--91 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1981] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Komputerowe wspomaganie doboru pomp dla systemów sieci i instalacji sanitarnych / Zbigniew Lewicki, Piotr Ziembicki // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 5) .- 1997, nr 111, s. 157--174 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3656] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Modern technologies for waste heat recovery in the industry / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński // W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems - ECOS 2019. Wrocław, Polska, 2019 .- Gliwice : Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, 2019, s. 63--75 .- ISBN: 9788361506515
Słowa kluczowe: Adsorption chiller, Aluminium foundry, Heat exchangers, Heat recovery, ORC, Waste heat

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23482] [data modyf: 06-08-2019 13:11]
[2] The production of chilled water from a low-temperature medium of district heating systems / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński, Joachim Kozioł // W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems - ECOS 2019. Wrocław, Polska, 2019 .- Gliwice : Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, 2019, s. 4647--4659 .- ISBN: 9788361506515
Słowa kluczowe: Adsorption chiller, Buildings cooling, Cogeneration power plant, Computer simulation, District heating system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23483] [data modyf: 06-08-2019 13:17]
[3] An innovative system for the acquisition and analysis of energy and utilities consumption data dedicated to smart energy cities / Piotr Ziembicki // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska, 2018 .- Rzeszów : Rzeszów University of Technology, 2018, s. 132 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: data analysis, energy consumption, energy efficiency, smart energy cities

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23088] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[4] An innovative system for the acquisition and analysis of energy and utilities consumption data dedicated to smart energy cities / Piotr Ziembicki // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska, 2018 .- [b. m.], 2018 .- Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500106   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23358] [data modyf: 31-01-2019 12:21]
[5] Innovative system for heat recovery and combustion gas cleaning / Piotr Ziembicki, Joachim Kozioł, Jan Bernasiński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2018 : proceedings of the 5th International Conference. Gliwice, Polska, 2018 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2018, s. 1299--1307 .- ISBN: 9788361506461
Słowa kluczowe: combustion gas cleaning, energy efficiency, fuel combustion, heat recovery

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23234] [data modyf: 04-10-2018 15:44]
[6] Optimization of building design process by using energy simulation tools / Piotr Ziembicki // W: MATEC Web of Conference : 3rd Scientific Conference Environmental Challenges in Civil Engineering (ECCE 2018). Opole, Polska, 2018 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2018 .- Vol. 174, e-ISSN 2261-236X, s. 1-10
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201817401033   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23089] [data modyf: 02-05-2019 10:56]
[7] Optimization of building design process by using energy simulation tools / Piotr Ziembicki // W: Environmental Challenges in Civil Engineering - ECCE 2018 : 3rd scientific conference. Opole, Polska, 2018 .- Opole : Polish Association of Civil Engineers and Technicians, 2018, s. 54 .- ISBN: 9788393786428 .- [abstract]
Słowa kluczowe: building designing, energy simulation, heat sources

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23001] [data modyf: 17-07-2018 15:52]
[8] Optimization of municipal energy systems with the use of an intelligent analystical system / Piotr Ziembicki, Marcin Klimczak, Jan Bernasiński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2018 : proceedings of the 5th International Conference. Gliwice, Polska, 2018 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2018, s. 1289--1297 .- ISBN: 9788361506461
Słowa kluczowe: Smart Energy City, energy systems, intelligent analytical systems, optimization, simulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23233] [data modyf: 04-10-2018 15:39]
[9] Analysis of the impact of simulation model simplifications on the quality of low-energy buildings simulation results / Marcin Klimczak, Jacek Bojarski, Piotr Ziembicki, Piotr Kęskiewicz // W: International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17). Wroclaw, Polska, 2017 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2017 .- E3S Web of Conferences, Vol. 22, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20172200081   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22983] [data modyf: 16-04-2018 12:50]
[10] Metody komputerowej optymalizacji projektowania budynków przyjaznych dla środowiska z wykorzystaniem oceny LCA / Arkadiusz Węglarz, Piotr Ziembicki // W: Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. XV polska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : referaty : wersja CD. Łódź, Polska, 2015 .- Łódź, 2015, s. 285--288 .- ISBN: 97883936869-3-3
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22447] [data modyf: 16-01-2017 10:23]
[11] Zastosowanie sieci neuronowych do analizy pracy czynnego systemu ciepłowniczego / Piotr Ziembicki, Paweł Malinowski, Iwona Polarczyk // W: Air Conditioning, Air Protection and District Heating 2005 : XI Międzynarodowa Konferencja. Szklarska Poręba, Polska, 2005 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2005, s. 713--718 .- ISBN: 8392116704
Słowa kluczowe: diagnostyka sieci ciepłowniczych, neuronowa predykcja, system ciepłowniczy, sztuczne sieci neuronowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17457] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Analysis of district heating network monitoring by neural networks classification / Paweł Malinowski, Piotr Ziembicki // W: Energy for buildings : proceedings of the Sixth International Conference. Vilnius, Litwa, 2004 .- Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika", 2004, s. 128--135 .- ISBN: 998605771X .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: district heating networks, monitoring, neural networks

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16833] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Wykorzystanie symulacji komputerowej do generacji danych uczących dla modelu neuronowego sieci ciepłowniczej / Paweł Malinowski, Piotr Ziembicki // W: Air Conditioning, Air Protection and District Heating 2002 : X Międzynarodowa konferencja. Szklarska Poręba, Polska, 2002 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2002, s. 331--336 .- ISBN: 8391161943
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15410] [data modyf: 04-03-2003 14:30]
[14] Wykorzystanie symulacji komputerowej w projektowaniu i eksploatacji miejskich systemów ciepłowniczych / Piotr Ziembicki // W: Efektywność dystrybucji i wykorzystanie ciepła : XIII Konferencja ciepłowników. Solina, Polska, 2001 .- Rzeszów : Wydawnictwo PZITS, 2001, s. 431--439 .- ISBN: 8390866447
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15409] [data modyf: 04-03-2003 14:06]
[15] Komputerowe wspomaganie indywidualnego rozliczania zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych / Piotr Ziembicki, Izabela Pawłowska // W: Systemy i technologie ogrzewania budynków : XI Konferencja Ciepłowników : Materiały Konferencyjne. Solina, Polska, 1999 .- Rzeszów : Wydaw. PZITS, 1999, s. 273--281
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8886] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Możliwości techniczne modernizacji starych źródeł ciepła z uwzględnieniem efektu ekonomicznego / Izabela Pawłowska, Piotr Ziembicki // W: Systemy i technologie ogrzewania budynków : XI Konferencja Ciepłowników : Materiały konferencyjne. Solina, Polska, 1999 .- Rzeszów : Wydaw. PZITS, 1999, s. 265--272
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8885] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do optymalizacji wybranych systemów inżynierii środowiska / Piotr Ziembicki // W: Komputer w ochronie środowiska : IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Poznań-Mrzeżyno, Polska, 1999 .- Poznań : PZIiTS, 1999, s. 245--256
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5745] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[18] Modelowanie i optymalizacja systemów sieci i instalacji sanitarnych / Piotr Ziembicki // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- T. 1 : Budownictwo i Inżynieria Środowiska, s. 226--231
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7839] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Wykorzystanie języków programowania MS Visual Basic i Borland Delphi do projektowania obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych / Zbigniew Lewicki, Piotr Ziembicki // W: Komputer w ochronie środowiska : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kiekrz k. Poznania, Polska, 1997 .- Poznań : [brak wydawcy], 1997, s. [ 6 ]
Słowa kluczowe: Borland Delphi, Visual Basic, graficzny interfejs użytkownika, programowanie komputerowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16831] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Wykorzystanie komputerowych baz danych do wspomagania doboru pomp w systemach sieci i instalacji sanitarnych / Zbigniew Lewicki, Piotr Ziembicki // W: Komputer w ochronie środowiska : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kiekrz k. Poznania, Polska, 1997 .- Poznań : [brak wydawcy], 1997, s. [ 7 ]
Słowa kluczowe: dobór pomp, komputerowe bazy danych, sieci i instalacje sanitarne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16830] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków / (Red.) Piotr Ziembicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 275 s. .- ISBN: 9788378421146
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5184] [data modyf: 11-09-2015 11:28]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Analiza rozwiązań połączenia instalacji kolektorów słonecznych z węzłem ciepłowniczym. Projekt badawczy: Miejski Budynek Jutra MBJ2030 / Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński, Jan Bernasiński .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; [17]s. Raport: Raport: W8.01.II ; [proj. celowy MBJ 2030 współfinansowany ze środków MNiSW]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Analiza typologii budynków mieszkalnych. Projekt badawczy: Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła / Paweł Malinowski, Piotr Ziembicki, Grzegorz Misztal, Jan Bernasiński .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; [89]s. Raport: R5.1
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Miejski Budynek Jutra. Lista urządzeń wykonawczych i ich parametrów potrzebnych do efektywnej kontroli instalacji pozyskiwania energii słonecznej współpracujących z węzłami ciepłowniczymi / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 17s. Raport: MBJ 2030. W4.2.1
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Miejski Budynek Jutra. Lista wymaganych punktów zbierania danych potrzebnych do efektywnej kontroli instalacji pozyskiwania energii słonecznej współpracujących z węzłami ciepłowniczymi / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 17s. Raport: MBJ 2030. W4.1.1 ; www.mbj2030.pl
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Modele symulacyjne budynków. Projekt badawczy : zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła. / Piotr Ziembicki, Piotr Kęskiewicz .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inźynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; [215]s. Raport: R.2.3
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Montaż agregatu w budynku biurowym. Projekt badawczy: Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła / Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; [24]s. Raport: Raport R4.4
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Montaż agregatu w budynku mieszkalnym. Projekt badawczy: Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła / Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; [ 20]s. Raport: R4.5
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Opis pożądanych funkcjonalności użytkowych instalacji pozyskiwania energii słonecznej oraz instalacji odzysku ciepła ze ścieków w ujęciu współpracy z węzłami ciepłowniczymi / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 43s. Raport: MBJ 2030-W3.2.1. ; [proj.celowy MBJ 2030 współfinansowany ze środków MNiSW ]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Opis wytycznych projektowania budynków wielorodzinnych w standardzie MBJ 2030 w zakresie instalacji energetyki słonecznej oraz optymalizacji tej instalacji / Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 27s. Raport: MBJ 2030. W7.2.1 ; Miejski Budynek Jutra 2030
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Opis założeń scenariuszy pracy kontroli urządzeń konwertujących energię słoneczną, optymalizacja ich zachowania w zależności od czynników zewnętrznych i wewnętrznych / Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 17s. Raport: MBJ2030 W4.3.1 ; Miejski Budynek Jutra 2030
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Przegląd i analiza istniejących źródeł ciepła. Projekt badawczy : zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła / Marcin Klimczak, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; [45]s. Raport: R 1.3
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Wpływ cech instalacji c.o. i c.w.u. na zużycie energii. Projekt badawczy: Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła. / Anna Staszczuk, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; [30]s. Raport: R1.6
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Wytyczne i uwagi do projektu koncepcyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Burakowskiej i Krasińskiego w Warszawie / Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 5s. Raport: MBJ 2030 ; Miejski Budynek Jutra 2030
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła. Baza danych agregatów kogeneracyjnych / Jan Bernasiński, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 24s. Raport: R2.4
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła. Programy do symulacji energetycznej budynków / Piotr Kęskiewicz, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inzynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; [47]s. Raport: R 2.1
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Dobór typu i mocy testowych agregatów [mi]CHP. Projekt badawczy: Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła / Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2010 ; 32s. Raport: R. 4.2
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Opis zasobów energii słonecznej w Polsce wraz z charakterystyką parametrów mających wpływ na ilość pozyskiwanej energii przez budynki wielorodzinne zlokalizowane w miastach. Uzasadnienie doboru optymalnego rozwiązania pozyskiwania energii słonecznej wraz z opisem rozwiązania. / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2010 ; 156s. Raport: MBJ 2030-W2.1.2 ; www.mbj2030.pl
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Projekt i stworzenie komputerowej bazy danych. Projekt badawczy : zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6 : analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła / Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2010 ; [17]s. Raport: R1.2
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób i instalacja do oszczędzania paliwa, oczyszczania spalin oraz odzysku wody ze spalin w komorach spalania / Joachim Kozioł, Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński .- Numer : EP15460107 .- Data zgłoszenia : 01-12-2015 .- zgłoszenie patentowe w European Patent Office
Kod: ROZ-9    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Sposób i instalacja do oszczędzania paliwa, oczyszczania spalin oraz odzysku wody ze spalin w komorach spalin / Joachim Kozioł, Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński .- Numer : P.415055 .- Data zgłoszenia : 01-12-2015
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[3] Układ węzła cieplnego mieszkaniowego z "pierwszostopniowym" wymiennikiem c.w.u. / Marcin Klimczak, Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński .- Numer : P.415054 .- Data zgłoszenia : 01-12-2015
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[4] Układ wysokosprawnej mikrokogeneracji gazowej do wsparcia produkcji ciepła na potrzeby mikrosieci ciepłowniczej / Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński .- Numer : P.415062 .- Data zgłoszenia : 01-12-2015
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[5] Układ instalacji ogrzewania wody użytkowej w węźle ciepłowniczym / Paweł Mycka, Piotr Ziembicki .- Numer : 379773 .- Data zgłoszenia : 23-05-2006 .- Data udzielenia : 08-07-2011
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski