System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Wojciech Babirecki
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 39 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Optymalizacja procesu wytwórczego wyrobów ze stali nierdzewnej / Wojciech Babirecki, Justyna Chmielewska
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2017 - s. 7--18 .- ISBN: 9788365200099
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19748] [data modyf: 28-05-2019 18:09]
[2] Wykorzystanie technik Rapid Prototyping do modernizacji urządzeń wytwórczych przemysłu spożywczego / Wojciech Babirecki
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 7--18 .- ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18779] [data modyf: 17-02-2017 10:26]
[3] Analiza możliwości uruchomienia nowego wyrobu w firmie produkcyjnej na przykładzie producenta pneumatyki motoryzacyjnej / Wojciech Babirecki, Małgorzata Śliwa
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny] / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 115--128 .- ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16556] [data modyf: 11-02-2016 12:16]
[4] Diagnozowanie stanów awaryjnych elementów maszyn - metoda i jej aplikacja / Adam Cichowicz, Wojciech Babirecki
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 7--20 .- ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15219] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[5] Komputerowe wspomaganie procesów dodatkowych w małym przedsiębiorstwie / Wojciech Babirecki
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012 - s. 747--758 .- ISBN: 9788393039944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14424] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Error identification and reliability analysis in product design / Michał Sąsiadek, Wojciech Babirecki, Andrzej Miliszewski
// W: Toyotarity. Production factors : monography / ed. by S. Borkowski, P. Sygut .- Dniepropetrovsk : Published by Yurii V. Makovetsky, 2011 - s. 73--88 .- ISBN: 9789661507738
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14348] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Examples of system applications / Wojciech Babirecki, Michał Sąsiadek, Grzegorz Maniarski
// W: Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph / ed. by A. Saniuk, S. Saniuk .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 108--132 .- ISBN: 9788393384303 .- Tekst w jęz. polskim
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13787] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Systemy doradcze w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami / Wojciech Babirecki
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 / pod red. R. Knosali .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009 - s. 32--40 .- ISBN: 9788392379775
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10852] [data modyf: 03-02-2009 13:05]
[9] Komputerowe wspomaganie zarządzania Wydziałem Ołowiu przedsiębiorstwa branży hutniczej / Wojciech Babirecki, Ryszard Gołąbek, Taras Nahirnyy
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie / red. R. Knosala . T. 1 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008 - s. 15--25 .- ISBN: 9788392379737
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9706] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Zarządzanie dokumentacją techniczną w niewielkim przedsiębiorstwie produkcyjnym / Wojciech Babirecki, Michał Litwin
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 7--16 .- ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9684] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Koncepcja wielofunckcyjnego urządzenia do montażu zaworów pneumatycznych / Wojciech Babirecki, Małgorzata Śliwa // Technologia i Automatyzacja Montażu .- 2015, nr 3, s. 39--42, ISSN: 1230-7661, : bibliogr.rys.
Słowa kluczowe: assembly, design, modularity, modułowość, montaż, pneumatics, pneumatyka, projektowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19413] [data modyf: 14-10-2015 12:48]
[2] Kierunki rozwoju budowy złączy pneumatycznych w aspekcie automatyzacji ich montażu / Wojciech Babirecki // Technologia i Automatyzacja Montażu .- 2013, nr 4, s. 21--25, ISSN: 1230-7661, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: connector, element roboczy, pneumatics, pneumatyka, working element, złącze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17752] [data modyf: 20-08-2015 10:00]
[3] Modułowy system montażu złącz pneumatycznych / Wojciech Babirecki // Technologia i Automatyzacja Montażu .- 2009, nr 2, s. 15--18, ISSN: 1230-7661, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-13886] [data modyf: 16-06-2009 09:11]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Optymalne planowanie sekwencji montażu / Wojciech Babirecki, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 41) .- 2003, nr 84, s. 249--256 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6325] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Organizacja procesów obliczeniowych z zastosowaniem metody macierzowej / Wojciech Babirecki, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 41) .- 2003, nr 84, s. 139--144 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6328] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Racjonalizacja algorytmów obliczeniowych elementów maszyn / Wojciech Babirecki // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Mechanika ; 68) .- 2001, nr 270, s. 26--34 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3593] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Optymalizacja procesu wytwórczego wyrobów ze stali nierdzewnej / Wojciech Babirecki // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23201] [data modyf: 25-09-2018 12:19]
[2] FMEA application to improvement of designed technical products / Michał Sąsiadek, Wojciech Babirecki, Waldemar Woźniak // W: 28th International Business-Information-Management-Association Conference. Seville, Hiszpania, 2016 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016 .- VISION 2020: Innovation Management, Development Sustainability and Competitive Economic Growth, Vol. 1-7, s. 1480--1489 .- ISBN: 9780986041983
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [09-12-2019]
[KONF-22559] [data modyf: 13-03-2017 11:44]
[3] Zastosowanie technik rapid prototyping do modernizacji linii produkcyjnej przemysłu spożywczego / Wojciech Babirecki // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 4--13
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22428] [data modyf: 11-01-2017 11:20]
[4] Improving reliability of designed technical products using FMEA / Michał Sąsiadek, Wojciech Babirecki // W: The 3rd International Conference on Design Engineering and Science - ICDES 2014. Pilsen, Czechy, 2014 .- Pilsen : [brak wydawcy], 2014 .- Vol. 1, s. 168--173 .- ISBN: 9784990556525 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: FMEA, process design, reliability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21483] [data modyf: 25-08-2015 12:36]
[5] Application of the FMEA to improve reliability of innovative water system - a caste study / Wojciech Babirecki, Michał Sąsiadek // W: Innovation by Design : EDIProD'2011 : Engineering Design in Integrated Product Development : seventh seminar. Wrocław, Polska, 2011 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2011, s. 7--12 .- ISBN: 8391767744
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20177] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Komputerowe wspomaganie zamówień i konfiguracji towarów w małym przedsiębiorstwie / Wojciech Babirecki // W: Innovations in computer management systems : proceedings of the international scientific conference. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 6--15 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: additional equipment, arkusz kalkulacyjny, konfiguracja wyrobu, order, product configuration, spreadsheet, wyposażenie dodatkowe, zamówienie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20255] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Marketingowe korzyści wdrażania systemów CAD 3D / Wojciech Babirecki // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XII międzynarodowa konferencja naukowa. Kraków, Polska, 2010 .- Kraków : [brak wydawcy], 2010, s. 7--12 .- ISBN: 9788374643726 .- +CD-ROM
Słowa kluczowe: CAD, marketing, modelowanie 3D, projektowanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19703] [data modyf: 08-06-2011 11:11]
[8] A contribution to methodology of engineering calculations / Ryszard Rohatyński, Wojciech Babirecki // W: Proceedings of the DESIGN 2006 : 9th International Design Conference. Dubrovnik, Chorwacja, 2006 .- Zagreb : [brak wydawcy], 2006 .- Vol. 1, s. 323--330 .- ISBN: 9536313790 .- tytuł z okładki
Słowa kluczowe: algorithms, engineering calculation, occurrence matrices

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[KONF-17914] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Komputerowe wspomaganie algorytmizacji obliczeń elementów maszyn / Wojciech Babirecki, Roman Kielec, Piotr Kuryło // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XV Konferencja : zbiór referatów. Kazimierz Dolny, Polska, 2005 .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 2005, s. 9--16 .- ISBN: 8389703076
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17443] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Komputerowo wspomagane harmonogramowanie produkcji / Roman Kielec, Piotr Kuryło, Wojciech Babirecki // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XV Konferencja : zbiór referatów. Kazimierz Dolny, Polska, 2005 .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 2005, s. 161--168 .- ISBN: 8389703076
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17444] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Meta-algorytm obliczeń konstrukcyjnych w projektowaniu maszyn / Wojciech Babirecki, Ryszard Rohatyński // W: XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gdynia - Jurata, Polska, 2005 .- Gdynia : Wydaw. Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005 .- T. 2 : Referaty sesyjne i plakatowe, s. 33--40 .- ISBN: 838743809X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17396] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Wybrane komputerowe metody sterowania procesami odlewniczymi / Piotr Kuryło, Roman Kielec, Wojciech Babirecki // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XV Konferencja : zbiór referatów. Kazimierz Dolny, Polska, 2005 .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 2005, s. 215--224 .- ISBN: 8389703076
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17445] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Implementation of the dependence matrix in concurrent engineering problems / Roman Kielec, Wojciech Babirecki, Michał Sąsiadek // W: Engineering Design in Integrated Product Development - EDIPROD 2004 : fourth international seminar and workshop. Zielona Góra - Rydzyna, Polska, 2004 .- Zielona Góra : University Press, 2004, s. 193--200 .- ISBN: 8389712261
Słowa kluczowe: assembly sequence, dependence matrix, design process, engineering calculations, planning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16659] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Zagadnienia algorytmizacji obliczeń elementów i zespołów maszyn. Przykład walcowej sprężyny naciskowej / Wojciech Babirecki, Ryszard Rohatyński // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XIV Konferencja : zbiór referatów. Warszawa, Polska, 2003 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2003, s. 45--53 .- ISBN: 83916644294
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16030] [data modyf: 10-12-2003 08:42]
[15] Komputerowe wspomaganie projektowania złącz pneumatycznych / Wojciech Babirecki, Tomasz Klekiel // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XIII Konferencja : zbiór referatów. Warszawa, Polska, 2001 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2001, s. 7--14
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11399] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Wybrane metody optymalizacji w projektowaniu inżynierskim / Piotr Kuryło, Roman Kielec, Wojciech Babirecki, Stanisław Janik // W: Nove trendy v prevadzke vyrobnej techniky : IV. medzinarodna konferencia. Presov, Słowacja, 2001 .- Presov : [brak wydawcy], 2001, s. 177--184
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14099] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel do obliczeń prostych elementów maszyn / Wojciech Babirecki // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 4 : Mechanika, s. 15--20
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14703] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Zawór kontrolny / Małgorzata Bieniaszewska, Marcin Michalski, Emil Gdula, Wojciech Babirecki .- Numer : 69466 .- Data zgłoszenia : 10-04-2017 .- Data udzielenia : 31-10-2017
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[2] Blok kontrolny do pomiaru ciśnienia w obwodach pneumatycznych pojazdu / Małgorzata Bieniaszewska, Mateusz Siwoń, Wojciech Babirecki .- Numer : 69929 .- Data zgłoszenia : 25-05-2016 .- Data udzielenia : 31-05-2018
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[3] Brama z przęsłem opuszczanym w zagłębienie w podłożu / Jerzy Skrzypek, Wojciech Babirecki .- Numer : 215360 .- Data zgłoszenia : 29-03-2010 .- Data udzielenia : 29-11-2013
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[4] Brama z przęsłem opuszczanym w zagłębieniu w podłożu / Wojciech Babirecki, Jerzy Skrzypek .- Numer : P.390861 .- Data zgłoszenia : 29-03-2010 .- zgłaszający: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Jerzy Skrzypek
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[5] Złącze przewodu pneumatycznego / Wojciech Babirecki, Małgorzata Bieniaszewska .- Numer : 382193 .- Data zgłoszenia : 13-04-2007 .- Data udzielenia : 27-06-2011
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[6] Mechanizm otwierania zamykania drzwi pojazdu, zwłaszcza autobusu / Wojciech Babirecki, Małgorzata Bieniaszewska .- Numer : 380237 .- Data zgłoszenia : 18-07-2006 .- Data udzielenia : 11-05-2011
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski