System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Wydział: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 341 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
66 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 1163,34 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 8,34 (4,17)    CZASOP: 555 (25,23)    KONF: 600 (14,29)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

17,63 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
805,01 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 4,18 (2,09)    CZASOP: 373,33 (16,97)    KONF: 427,5 (10,18)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

12,2 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Control systems theory and applications for linear repetitive processes / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens .- Berlin : Springer-Verlag, 2007 .- 466 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Lecture Notes in Control and Information Sciences ; 349) .- ISBN: 9783540426639
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7895] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] State-space realisations of linear 2-D systems with extensions to the general nD (n>2) case / Krzysztof Gałkowski .- London : Springer-Verlag, 2001 .- 230 s. : bibliogr. - (Lecture Notes in Control and Information Sciences ; 263) .- ISBN: 185233410X
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2981] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Iterative Learning Control for a class of spatially interconnected systems / Błażej Cichy, Petr Augusta, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers
// W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017-the 19th Polish Control Conference / eds. Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Krzysztof Oprzędkiewicz, Paweł Skruch .- Cham : Springer International Publishing, 2017 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 577) - s. 734--743 .- ISBN: 9783319606989
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-60699-6_71   (pkt: 5)
[WZCZ-19172] [data modyf: 22-06-2017 12:41]
[2] Iterative Learning Control for a discretized sub-class of spatially interconnected systems / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers
// W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017-the 19th Polish Control Conference / eds. Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Krzysztof Oprzędkiewicz, Paweł Skruch .- Cham : Springer International Publishing, 2017 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 577) - s. 744--753 .- ISBN: 9783319606989
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-60699-6_72   (pkt: 5)
[WZCZ-19173] [data modyf: 22-06-2017 12:46]
[3] Robust control of discrete linear repetitive processes with parameter varying uncertainty / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert
// W: Numerical linear algebra in signals, systems and control / eds. P. Van Dooren et al. .- Berlin : Springer Science+Business Media B. V., 2011 - (Lecture Notes in Electrical Engineering ; Vol. 80) - s. 165--183 .- ISBN: 9789400706019
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-94-007-0602-6_9   (pkt: 5)
[WZCZ-13031] [data modyf: 03-02-2015 14:28]
[4] Control laws for discrete linear repetitive processes with smoothed previous pass dynamics / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers
// W: Topics in operator theory / eds. J. A. Ball, V. Bolotnikov, J. W. Helton, L. Rodman, I. M. Spitkovsky . Vol. 2 : systems and mathematical physics .- Basel : Birkhäuser Verlag, 2010 - (Operator Theory : Advances and Applications ; Vol. 203) - s. 175--193 .- ISBN: 9783034601603
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11817] [data modyf: 09-03-2010 15:03]
[5] Linear repetitive processes and multidimensional systems / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 241--272 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Minimal state-space realization for a class of nD systems / Krzysztof Gałkowski
// W: Recent advances in operator theory and its applications / eds.: M. A. Kaashoek, S. Seatzu, C. van der Mee .- Basel : Birkhäuser Verlag, 2005 - (Operator Theory : Advances and Applications ; Vol. 160) - s. 179--194 .- ISBN: 3764372907
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7688] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Multidimensional systems, signals, circuits, and repetitive processes: theory, applications, and future trends / Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert
// W: Information processing and security systems / ed. K. Saeed, J. Pejaś .- New York : Springer, 2005 - s. 283--302 .- ISBN: 9780387250915
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Multidimensional systems, repetitive processes : theory, applications and future trends / Krzysztof Gałkowski
// W: Computer information systems and applications. Vol. 2 .- Białystok : University of Finance and Management, 2004 - s. 23--33 .- ISBN: 8387256684
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6704] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Analysis and control of discrete linear repetitive processes with dynamic boundary conditions / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens
// W: Multidimensional signals, circuits and systems .- London : Taylor & Francis, 2001 - s. 149--169 .- ISBN: 0415253632
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2060] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Control theory and applications for repetitive processes / David H. Owens, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski
// W: Advances in control : highlights of ECC '99 .- London : Springer, 1999 - s. 327--333 .- ISBN: 1852331224
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1320] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Stochastic Stability of Some Classes of Nonlinear 2D Systems / P. V. Pakshin, J. P. Emelianova, M. A. Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // Automation and Remote Control .- 2018, Vol. 79, no. 1, s. 89--102, ISSN: 0005-1179, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: 2D systems, differential repetitive processes, discrete repetitive processes, passivity, stabilization, stochastic stability, vector Lyapunov function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1134/S0005117918010083
[AWCZ-22532] [data modyf: 22-03-2018 12:35]
[2] Equivalent 2-D nonsingular Roesser models for discrete linear repetitive processes / M. S. Boudellioua, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // International Journal of Control .- 2017, s. 1-9, ISSN: 0020-7179, , eISSN: 1366-5820, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: input?output equivalence, 2-D discrete systems, 2-D non-singular Roesser form, linear repetitive processes, system matrix
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/00207179.2017.1414307
[AWCZ-22451] [data modyf: 02-03-2018 09:50]
[3] Iterative learning fault-tolerant control for differential time-delay batch processes in finite frequency domains / Hongfeng Tao, Wojciech Paszke, Eric Rogers, Hui-Zhong Yang, Krzysztof Gałkowski // Journal of Process Control .- 2017, Vol. 56, s. 112--128, ISSN: 0959-1524, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bath process, Fault tolerant control, Finite frequency range design, Iterative learning control, Time-delay systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jprocont.2016.12.007
[AWCZ-21699] [data modyf: 25-09-2017 09:15]
[4] On the connection between discrete linear repetitive processes and 2-D discrete linear systems / M. S. Boudellioua, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2017, Vol. 28, no. 1, s. 341--351, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: 2-D discrete systems, 2-D singular form, Invariant zeros, Linear repetitive processes, System matrix, Zero-coprime system equivalence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11045-016-0454-8
[AWCZ-20945] [data modyf: 24-01-2017 14:23]
[5] Robust guaranteed cost ILC with dynamic feedforward and disturbance compensation for accurate PMSM position control / Sławomir Mandra, Krzysztof Gałkowski, Harald Aschemann // Control Engineering Practice .- 2017, Vol. 65, s. 36--47, ISSN: 0967-0661, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Discrete linear repetitive process, Disturbance observer, Guaranteed cost control, Iterative learning control, Model uncertainty, Permanent magnet synchronous motor
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2017.05.004
[AWCZ-21579] [data modyf: 31-07-2017 14:39]
[6] Dissipativity and stabilization of nonlinear repetitive processes / Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // Systems and Control Letters .- 2016, Vol. 91, s. 14--20, ISSN: 0167-6911, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2016.01.005
[AWCZ-20043] [data modyf: 09-05-2016 10:29]
[7] Experimentally verified generalized KYP Lemma based iterative learning control design / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // Control Engineering Practice .- 2016, Vol. 53, s. 57--67, ISSN: 0967-0661, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Experimental verification, Finite frequency range design, Iterative learning control, The generalized KYP lemma
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2016.04.011
[AWCZ-20388] [data modyf: 22-09-2016 13:43]
[8] Parameter-dependent Lyapunov function based robust iterative learning control for discrete systems with actuator faults / Jian Ding, Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Hui-Zhong Yang // International Journal of Adaptive Control and Signal Processing .- 2016, Vol. 30, s. 1714--1732, ISSN: 0890-6327, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: actuator faults, iterative learning control, linear matrix inequalities, polytopic uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1002/acs.2684
[AWCZ-20042] [data modyf: 20-12-2016 13:29]
[9] Repetitive process based design and experimental verification of a dynamic iterative learning control law / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Weronika Nowicka, Eric Rogers // Control Engineering Practice .- 2016, Vol. 46, s. 157--165, ISSN: 0967-0661, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: experimental evaluation, iterative learning control, linear matrix inequality, linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2015.10.007
[AWCZ-19584] [data modyf: 07-12-2015 16:42]
[10] Robust iterative learning control for batch processes with input delay subject to time-varying uncertainties / Shoulin Hao, Tao Liu, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski // IET Control Theory and Applications .- 2016, Vol. 10, no. 15, s. 1904--1915, ISSN: 1751-8644, , eISSN: 1751-8652, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1049/iet-cta.2016.0077
[AWCZ-20392] [data modyf: 03-10-2016 14:55]
[11] Vector Lyapunov Functions for Stability and Stabilization of Differential Repetitive Processes / Krzysztof Gałkowski, M. A. Emelianov, P. V. Pakshin, Eric Rogers // Journal of Computer and Systems Sciences International .- 2016, Vol. 55, no. 4, s. 503--514, ISSN: 1064-2307, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1134/S1064230716040067
[AWCZ-20944] [data modyf: 24-01-2017 14:09]
[12] Vektornye funkcii Lâpunova v zadačah ustrojčivosti i stabilizacii differencial'nyh povtorâiuscihsâ processov / Krzysztof Gałkowski, M. A. Emelianov, P. V. Pakshin, Eric Rogers // Izvestiâ Ran. Teoriâ i Sistemy Upravlenia .- 2016, No. 4, s. 5--17, ISSN: 0002-3388, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.7868/S0002338816040065
[AWCZ-20946] [data modyf: 22-02-2017 11:33]
[13] Iterative learning control of an electrostatic microbridge actuator with polytopic uncertainty models / Błażej Cichy, Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Andreas Rauh, Harald Aschemann // IEEE Transactions on Control Systems Technology .- 2015, Vol. 23, no. 5, s. 2035--2043, ISSN: 1063-6536, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1109/TCST.2015.2394236
[AWCZ-19386] [data modyf: 02-11-2015 14:45]
[14] Multidimensional control systems: case studies in design and evaluation / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, K. L. Moore, P. H. Bauer, Łukasz Hładowski, Paweł Dabkowski // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2015, Vol. 26, no. 4, s. 895--939, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11045-015-0341-8
[AWCZ-19480] [data modyf: 02-11-2015 14:59]
[15] New results on strong practical stability and stabilization of discrete linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Paweł Dabkowski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // Systems and Control Letters .- 2015, Vol. 77, s. 22--29, ISSN: 0167-6911, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Control law design, Kalman-Yakubovich-Popov lemma, Linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2014.12.009
[AWCZ-18950] [data modyf: 23-02-2017 10:01]
[16] Parameter-dependent Lyapunov functions in the robust control of discrete linear repetitive processes using previous pass-windowed information / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems. Part B: Mechanical Engineering .- 2015, Vol. 1, no. 2, s. 1--12, ISSN: 2332-9017, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: discrete linear repetitive processes, parameter-dependent Lyapunov functions, robust control
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1115/1.4029971
[AWCZ-19387] [data modyf: 22-02-2017 12:41]
[17] Proportional plus integral control of ladder circuits modeled in the form of two-dimensional (2D) systems / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2015, Vol. 26, no. 1, s. 267--290, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 2D systems, Ladder circuits, PI control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11045-013-0256-1
[AWCZ-17849] [data modyf: 02-09-2015 14:06]
[18] Robust fault-tolerant iterative learning control for discrete systems via linear repetitive processes theory / Jian Ding, Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Hui-Zhong Yang // International Journal of Automation and Computing .- 2015, Vol. 12, no. 3, s. 254--265, ISSN: 1476-8186, , eISSN: 1751-8520, : bibliogr.tab.wykr.summ. .- Special Issue: Special Issue on Latest Advances in ILC/RLC Theory and Applications
Słowa kluczowe: discrete linear systems, fault-tolerant, iterative learning control, linear matrix inequality (LMI), linear repetitive processes
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1007/s11633-015-0883-0
[AWCZ-19385] [data modyf: 22-02-2017 12:35]
[19] Stability of nonlinear discrete repetitive processes with Markovian switching / Julia Emelianova, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // Systems and Control Letters .- 2015, Vol. 75, s. 108--116, ISSN: 0167-6911, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Markovian switching, iterative learning control, nonlinear repetitive processes, robust control, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2014.10.003
[AWCZ-19479] [data modyf: 02-11-2015 14:51]
[20] Stabilization of differential repetitive processes / M. A. Emelianov, P. V. Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // Automation and Remote Control .- 2015, Vol. 76, no. 5, s. 786--800, ISSN: 0005-1179, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1134/S0005117915050057
[AWCZ-19478] [data modyf: 02-11-2015 10:14]
[21] 2D systems based robust iterative learning control using noncasual finite-time interval data / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // Systems and Control Letters .- 2014, Vol. 64, s. 36--42, ISSN: 0167-6911, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 2D systems, iterative learning control, noncasual data, robust control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2013.11.002
[AWCZ-18669] [data modyf: 20-08-2015 12:34]
[22] Stability of nonlinear 2D systems described by the continuous-time Roesser model / J. P. Emelianova, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // Automation and Remote Control .- 2014, Vol. 75, no. 5, s. 845--858, ISSN: 0005-1179, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1134/S000511791405004X
[AWCZ-18670] [data modyf: 20-08-2015 12:34]
[23] Ustrojčivost' dvumernyh nelinejnyh sistem opisyvaemyh nepreryvnoj model'u Roessera / J. P. Emelianova, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // Avtomatika i Telemehanika .- 2014, No. 5, s. 50--66, ISSN: 0005-2310, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18671] [data modyf: 14-03-2017 09:51]
[24] A new procedure for the design of iterative learning controllers using a 2D systems formulation of processes with uncertain spatio-temporal dynamics / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Paweł Dąbkowski, Harald Aschemann, Andreas Rauh // Control and Cybernetics .- 2013, Vol. 42, no. 1, s. 9--26, ISSN: 0324-8569, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Crank-Nicolson discretization, iterative learning control, spatio-temporal dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17440] [data modyf: 20-08-2015 08:46]
[25] Control law design for discrete linear repetitive processes with non-local updating structures / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2013, Vol. 24, no. 4, s. 707--726, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: control law design, discrete linear repetitive processes, stability analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-012-0199-y
[AWCZ-16912] [data modyf: 20-08-2015 10:07]
[26] Control of differential linear repetitive processes using strong practical stability and H-infinity disturbance attenuation / Paweł Dabkowski, Krzysztof Gałkowski, Olivier Bachelier, Eric Rogers, Michael Sebek, Anton Kummert // International Journal of Control .- 2013, Vol. 86, no. 4, s. 636--649, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 2D systems control, disturbance attenuation, stabilisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/00207179.2012.756148
[AWCZ-17577] [data modyf: 20-08-2015 09:43]
[27] Iterative learning control based on relaxed 2-D systems stability criteria / Paweł Dabkowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Zhonglun Cai, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin // IEEE Transactions on Control Systems Technology .- 2013, Vol. 21, no. 3, s. 1016--1023, ISSN: 1063-6536, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 2-D systems design, iterative learning control, repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1109/TCST.2012.2198477
[AWCZ-17579] [data modyf: 20-08-2015 09:40]
[28] KYP lemma based stability and control law design for differential linear repetitive processes with applications / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // Systems and Control Letters .- 2013, Vol. 62, no. 7, s. 560--566, ISSN: 0167-6911, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kalman-Yakubovich-Popov lemma, differential linear repetitive processes, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2013.03.010
[AWCZ-17576] [data modyf: 20-08-2015 09:43]
[29] Robust finite frequency range iterative learning control design and experimental verification / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Zhonglun Cai // Control Engineering Practice .- 2013, Vol. 21, no. 10, s. 1310--1320, ISSN: 0967-0661, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kalman-Yakubovich-Popov lemma, controller design, iterative learning control, linear matrix inequalities, robust control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2013.05.011
[AWCZ-17580] [data modyf: 20-08-2015 09:40]
[30] Fractional and nD systems: a continuous case / Olivier Bachelier, Paweł Dabkowski, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2012, Vol. 23, s. 329--347, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: LMI, linear fractional degree systems, nD systems, stability, stabilization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-011-0149-0
[AWCZ-17581] [data modyf: 25-10-2013 13:01]
[31] Insufficiencies of practical BIBO stable n-D systems / Sam Schauland, Joerg Velten, Anton Kummert, Krzysztof Gałkowski // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2012, s. [13], ISSN: 0923-6082, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- [online first]
Słowa kluczowe: Multidimensional digital filters, Multidimensional systems, Stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-012-0180-9
[AWCZ-16913] [data modyf: 14-01-2013 16:46]
[32] Iterative learning control for spatio-temporal dynamics using Crank-Nicholson discretization / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2012, Vol. 23, s. 185--208, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Crank-Nicholson discretization, iterative learning control, linear matrix inequalities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-010-0132-1
[AWCZ-15119] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[33] Output information based iterative learning control law design with experimental verification / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Zhonglun Cai, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin // Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME .- 2012, Vol. 134, s. [10], ISSN: 0022-0434, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-16212] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[34] A 2D systems approach to iterative learning control for discrete linear processes with zero Markov parameters / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Zhonglun Cai, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin // International Journal of Control .- 2011, Vol. 84, no 7, s. 1246--1262, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: experimental verification, iterative learning control, repetitive process
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/00207179.2011.575799
[AWCZ-16078] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[35] An approach to iterative learning control for spatio-temporal dynamics using nD discrete linear systems model / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2011, Vol. 22, no 1-3, s. 83--96, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-010-0108-1
[AWCZ-15118] [data modyf: 28-03-2011 12:57]
[36] [eta_2/eta...]output information-based disturbance attenuation for differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // International Journal of Robust and Nonlinear Control .- 2011, Vol. 21, no 17, s. 1981--1993, ISSN: 1049-8923, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: disturbance attenuation, linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)
[AWCZ-16206] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[37] Linear-quadratic parametrization of stabilizing controls in discrete-time 2D systems / Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // Automation and Remote Control .- 2011, Vol. 72, no 11, s. 2364--2378, ISSN: 0005-1179, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1134/S0005117911110117
[AWCZ-16209] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[38] On the stability and control of discrete linear systems with clock synchronisation errors / Marek Przedwojski, Krzysztof Gałkowski, Peter Bauer, Eric Rogers // International Journal of Control .- 2011, Vol. 84, no 9, s. 1491--1499, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: control, detection, stability, synchronisation errors
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/00207179.2011.604164
[AWCZ-16079] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[39] Experimentally supported 2D systems based iterative learning control law design for error convergence and performance / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Zhonglun Cai, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin // Control Engineering Practice .- 2010, Vol. 18, no 4, s. 339--348, ISSN: 0967-0661, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: LMIs, iterative learning control, robustness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)
[AWCZ-14571] [data modyf: 23-03-2010 09:38]
[40] LMI based stability and stabilization of second-order linear repetitive processes / Paweł Dąbkowski, Krzysztof Gałkowski, Biswa Datta, Eric Rogers // Asian Journal of Control .- 2010, Vol. 12, no 2, s. 136--145, ISSN: 1561-8625, : bibliogr.summ. .- Special Issue on "Recent Developments in Multidimensional Systems, Control and Signals - Theory and Applications
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1002/asjc.171
[AWCZ-14717] [data modyf: 30-04-2010 10:18]
[41] Modelling and control of bi-directional discrete linear repetitive processes / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // IEEE Transactions on Automatic Control .- 2010, Vol. 55, no 1, s. 230--235, ISSN: 0018-9286, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: control, modelling, stability, uni- and bi-directional repetitive process
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)
[AWCZ-14544] [data modyf: 09-03-2010 14:06]
[42] On controllability and control laws for discrete linear repetitive processes / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // International Journal of Control .- 2010, Vol. 83, no 1, s. 66--73, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: 2D dynamics, controllability, repetitive processes, system theory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1080/00207170903100206
[AWCZ-14487] [data modyf: 25-02-2010 09:29]
[43] Robust control of distributed parameter mechanical systems using a multidimensional systems approach / Błażej Cichy, Petr Augusta, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Zdenek Hurak // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2010, Vol. 58, no 1, s. 67--75, ISSN: 0239-7528, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14877] [data modyf: 26-01-2011 11:14]
[44] Control and filtering for discrete linear repetitive processes with H\infty and l2-l\infty performance / Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2009, Vol. 20, no 3, s. 235--264, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov method, control, discrete time, filtering, repetitve process
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-008-0061-4
[AWCZ-14055] [data modyf: 06-10-2009 12:51]
[45] Constrained optimal control theory for differential linear repetitive processes / M. Dymkov, Eric Rogers, S. Dymkou, Krzysztof Gałkowski // SIAM Journal on Control and Optimization .- 2008, Vol. 47, no 1, s. 396--420 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: constrains, optimal control, two-dimensional systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12809] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] \eta2 and mixed \eta2/\eta\infty stabilization and disturbance attenuation for differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, James Lam // IEEE Transactions on Circuits and Systems I : Regular Papers .- 2008, Vol. 55, no 9, s. 2813--2826 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13471] [data modyf: 30-12-2008 10:37]
[47] H\infty output feedback control for two-dimensional continuus systems / Shengyuan Xu, James Lam, Yun Zou, Zhiping Lin, Krzysztof Gałkowski // Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems (Seria: Series B : Applications and Algorithms) .- 2008, Vol. 14, s. [14] : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: H\infty control, bounded realness, linear matrix inequality, output feedback, two-dimensional continuous systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-12808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Multi-machine operations medelled and controlled as switched linear repetitive processes / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // International Journal of Control .- 2008, Vol. 81, no 10, s. 1549--1567, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: control law design, multi-machine dynamics, repetitive dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1080/00207170701694277
[AWCZ-13211] [data modyf: 09-09-2008 11:55]
[49] On control laws for discrete linear repetitive processes with dynamic boundary conditions / Łukasz Hładowski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Virendra R. Sule // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2008, Vol. 19, no 3-4, s. 477--488, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: behavioral approach, dynamic boundary conditions, linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1007/s11045-007-0044-x
[AWCZ-12872] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[50] On the control of distributed parameter systems using a multidimensional systems setting / Błażej Cichy, Petr Augusta, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Zdenek Hurak // Mechanical Systems and Signal Processing .- 2008, Vol. 22, no 7, s. 1566--1581, ISSN: 0888-3270, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: control law design, distributed parameter systems, modelling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1016/j.ymssp.2008.01.012
[AWCZ-13158] [data modyf: 30-07-2008 13:52]
[51] On the development of scilab compatible software for the analysis and control of repetitive processes / Łukasz Hładowski, Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2008, Vol. 18, no 3, s. 377--387, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: SCILAB, repetitive processes, simulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])    DOI: 10.2478/v10006-008-0034-7
[AWCZ-13346] [data modyf: 26-01-2011 11:08]
[52] Optimal control of non-stationary differential linear repetitive processes / S. Dymkou, M. Dymkov, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // Integral Equations and Operator Theory .- 2008, Vol. 60, s. 201--216 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: non-stationary dynamics, optimal control, repetitive dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12807] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] Optimal control of wave linear repetitive processes / Michael Dymkov, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Siarhei Dymkou // Systems and Control Letters .- 2008, Vol. 57, no 11, s. 940--945, ISSN: 0167-6911, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: optimal control, repetitive dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-13343] [data modyf: 30-10-2008 10:12]
[54] PI output feedback control of differential linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // Automatica .- 2008, Vol. 44, no 5, s. 1442--1445, ISSN: 0005-1098, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: LMI, output controller design, repetitive dynamics, stability, stabilization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1016/j.automatica.2007.10.005
[AWCZ-13210] [data modyf: 09-09-2008 11:39]
[55] Robust H \infty filtering for uncertain differential linear repetitive processes / Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // International Journal of Adaptive Control and Signal Processing .- 2008, Vol. 22, iss. 3, s. 243--265, ISSN: 0890-6327, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12981] [data modyf: 07-10-2008 11:25]
[56] Decoupling and iterative approaches to the control of discrete linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2007, Vol. 18, no 4, s. 249--272, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 1D equivalent model, LMIs, dynamics decoupling, iterative stabilization, repetitive dynamics, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-12603] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[57] An LMI approach to the computation of lower bounds for stability margins of 2D discrete systems / Shengyuan Xu, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Zhiping Lin // Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems (Seria: Series B : Applications and Algorithms) .- 2006, Vol. 13, s. 221--236 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: 2D discrete systems, linear matrix inequality (LMI), stability margin
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10832] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[58] H [...] and guaranteed cost control of discrete linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // Linear Algebra and its Applications .- 2006, Vol. 412, no 2-3, s. 93--131, ISSN: 0024-3795, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: guaranteed cost control, linear matrix inequalities, linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10770] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] H [...] control of differential linear repetitive process / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // IEEE Transactions on Circuits and Systems - II: Express Briefs .- 2006, Vol. 53, no 1, s. 39--44 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: differential repetitive processes, linear matrix inequalities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10771] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[60] PI control of discrete linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // Automatica .- 2006, Vol. 42, no 6, s. 877--880, ISSN: 0005-1098, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: LMI, controller design, repetitive dynamics, stability, stabilization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10918] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Relaxed pass profile controllability of discrete linear repetitive processes / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens, Eric Rogers // International Journal of Control .- 2006, Vol. 79, no 8, s. 938--958, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10969] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[62] Robust stabilization of discrete linear repetitive processes with switched dynamics / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2006, Vol. 16, no 4, s. 441--462, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 2D systems, repetitive processes, stabilization, switched dynamics, uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11326] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[63] Stabilization of discrete linear repetitive processes with switched dynamics / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Driss Mehdi, Olivier Bachelier, Anton Kummert // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2006, Vol. 17, no 2-3, s. 271--293, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: LMIs, repetitive processes, switched dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10917] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Control and disturbance rejection for discrete linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2005, Vol. 16, no 2, s. 199--216, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: control, disturbance rejection, feedforward/feedback control, repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10299] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] LMI-based analysis for continuous-discrete linear shift-invariant nD systems / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski // Journal of Circuits, Systems, and Computers .- 2005, Vol. 14, no 2, s. 307--332, ISSN: 0218-1266, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Linear Matrix Inequality (LMI), continuous-discrete (hybrid) systems, multidimensional (nD) systems, robust stability, robust stabilization, stability, stability margins, stabilization, stabilization to the prescribed stability margins, uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10331] [data modyf: 05-10-2006 11:58]
[66] Stability and stabilisation of acausal discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert, Błażej Cichy, Eric Rogers // PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics .- 2005, Vol. 5, no 1, s. 155--156, ISSN: 1617-7061, : bibliogr.summ. .- http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/91016652">/, [dostęp: 11-10-2006]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11137] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Control theory for a class of 2D continous-discrete linear systems / M. Dymkov, I. Gaishun, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // International Journal of Control .- 2004, Vol. 77, no 9 spec. issue, s. 847--860, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9780] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[68] Guaranteed cost control of uncertain differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // IEEE Transactions on Circuits and Systems - II .- 2004, Vol. 51, no 11, s. 629--634 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: differential repetitive processes, guaranteed cost control, two-dimensional (2-D) systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9961] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Output feedback control of discrete linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // Automatica .- 2004, Vol. 40, s. 2167--2173, ISSN: 0005-1098, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: LMI, output controller design, repetitive dynamics, stability, stabilization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9963] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Robust output feedback stabilization for two-dimensional continuous systems in Roesser form / James Lam, Shengyuan Xu, Yun Zou, Zhiping Lin, Krzysztof Gałkowski // Applied Mathematics Letters .- 2004, Vol. 17, s. 1331--1341, ISSN: 0893-9659, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: linear matrix inequality, output feedback, robust stabilization, two-dimensional continous systems, uncertain systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10051] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[71] Robust stability and stabilisation of 2D discrete state-delayed systems / Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Zhiping Lin // Systems and Control Letters .- 2004, Vol. 51, s. 277--291, ISSN: 0167-6911, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: discrete linear state-delayed 2D systems, linear matrix inequality, robust stability, stabilisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-9483] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] Linear repetitive process control theory applied to a physical example / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Wojciech Paszke, David H. Owens // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2003, Vol. 13, no 1, s. 87--99, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: LMIs, delay differential system, metal rolling, repetitive dynamics, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8932] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[73] LMI approach to stability analysis of three-dimensional systems / Krzysztof Gałkowski, Zhiping Lin, Shengyuan Xu, James Lam // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2003, Vol. 51, no 4, s. 361--379, ISSN: 0239-7528, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: discrete systems, linear matrix inequality (LMI)), multidimensional systems, robust stability, stability margin, uncertain systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9329] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] LMI approach to state-feedback stabilization of multidimensional systems / Krzysztof Gałkowski, James Lam, Shengyuan Xu, Zhiping Lin // International Journal of Control .- 2003, Vol. 76, no 14, s. 1428--1436, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-9087] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[75] LMI based stability analysis and robust controller design for discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, James Lam, Eric Rogers, Shengyuan Xu, Bartłomiej Sulikowski, Wojciech Paszke, David H. Owens // International Journal of Robust and Nonlinear Control .- 2003, Vol. 13, no 13, s. 1195--1211, ISSN: 1049-8923, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: 2D linear systems, LMI, controller design, repetitive dynamics, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-9305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[76] Positive real control of two-dimensional systems: Roesser models and linear repetitive processes / Shengyuan Xu, James Lam, Zhiping Lin, Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens // International Journal of Control .- 2003, Vol. 76, no 11, s. 1047--1058, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-9088] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[77] Stability and control of differential linear repetitive processes using an LMI setting / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, Shengyuan Xu, James Lam, David H. Owens // IEEE Transactions on Circuits and Systems - II: Analog and Digital Signal Processing .- 2003, Vol. 50, no 9, s. 662--666 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: controller design, linear matrix inequality design, repetitive dynamics, uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9184] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[78] Układy wielowymiarowe / Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Wojciech Paszke // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 53--58, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8749] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[79] z - Transform and Volterra-operator based approaches to controllability and observability analysis for discrete linear repetitive processes / M. Dymkov, I. Gaishun, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2003, Vol. 14, no 4, s. 365--395, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Volterra operator, controllability, observability, repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-9094] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[80] Exponential stability of discrete linear repetitive processes / M. Dymkov, I. Gaishun, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // International Journal of Control .- 2002, Vol. 75, no 12, s. 861--869, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-8489] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[81] From continuous to discrete models of linear repetitive processes. / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // Archives of Control Sciences .- 2002, Vol. 12, no 1-2, s. 151--185 : bibliogr.tab.wykr.summ. .- (Uwaga: w spisie treści i na ostatniej stronie okładki podano błędny tytuł artykułu)
Słowa kluczowe: MATLAB Toolbox, discretization, examples, linear repetitive processes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8492] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[82] LMIs-a fundamental tool in analysis and controller design for discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Shengyuan Xu, James Lam, David H. Owens // IEEE Transactions on Circuits and Systems - I: Fundamental Theory and Applications .- 2002, Vol. 49, no 6, s. 768--778 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: linear matrix inequalities, repetitive processes, stability and control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8433] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[83] One-dimensional equivalent model and related approaches to the analysis of discrete nonunit memory linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Jeffrey Wood, S. E. Benton, David H. Owens // Circuits Systems and Signal Processing .- 2002, Vol. 21, no 6, s. 525--534 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: controllability, nonuit memory processes, one-dimensional equivalent model, repetitive dynamics, stability, two-dimensional linear systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8651] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[84] Positive real control for uncertain two-dimensional systems / Shengyuan Xu, James Lam, Zhiping Lin, Krzysztof Gałkowski // IEEE Transactions on Circuits and Systems - I .- 2002, Vol. 49, no 11, s. 1659--1666 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fornasini-Marchesini local state-space (FMLSS) model, linear matrix inequality (LMI), positive realness, state feedback, two-dimesional (2-D) systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8564] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] Stability and controllability of a class of 2-D linear systems with dynamic boundary conditions / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // IEEE Transactions on Circuits and Systems - I: Fundamental Theory and Applications .- 2002, Vol. 49, no 2, s. 181--195 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dynamic boundary conditions, repititive processes, stability, stabilization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7876] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[86] A constructive approach to stabilizability and stabilization of a class of nD systems / Zhiping Lin, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2001, Vol. 12, no 3-4, s. 329--343, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Gröbner bases, multidimensional systems, reduced minors, stabilizability, stabilization, variety
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-4928] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[87] Development of a Matlab Toolbox for a class of 2D linear systems / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // Systems Analysis Modelling Simulation (SAMS) .- 2001, Vol. 39, s. 507--519 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: 1D LRP representation, 2-Dimensional system, 2D discretization, LRP controllability, MATLAB toolbox, linear repetitive process (LRP), repetitive/multipass system
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-1780] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[88] Minimal state-space realization for a class of linear, discrete, nD, SISO systems / Krzysztof Gałkowski // International Journal of Control .- 2001, Vol. 74, no 13, s. 1279--1294, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-4868] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[89] Stability and dynamic boundary condition decoupling analysis for a class of 2-D discrete linear systems / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems .- 2001, Vol. 148, no 3, s. 126--134 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-4724] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[90] A Perspective on Singularity in 2D Linear Systems / Krzysztof Gałkowski // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2000, Vol. 11, no 1-2, s. 83--108, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 2D systems, Elementary Operation Algorithm, descriptor models, discretization, repetitive processes, singular
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-1660] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[91] Higher order discretization of 2-D systems / Krzysztof Gałkowski // IEEE Transactions on Circuits and Systems - I: Fundamental Theory and Applications .- 2000, Vol. 47, no 5, s. 713--722 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: multivariable nD systems, repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-1720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[92] State-space realizations of MIMO 2D discrete linear systems-Elementary operation and variable inversion approach / Krzysztof Gałkowski // International Journal of Control .- 2000, Vol. 73, no 3, s. 242--253, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-1740] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[93] Analysis of properties of multitime-scale systems in 2D approach / Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // Lecture Notes in Control and Information Sciences: Progress in system and robot analysis and control design .- 1999, Vol. 243, s. 77--86 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10632] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[94] Higher order discretisation methods for a class of 2-D continuous-discrete linear systems / Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens, Krzysztof Gałkowski // IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems .- 1999, Vol. 146, no 6, s. 315--320 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-1760] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[95] New 2D models and a transition matrix for discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // International Journal of Control .- 1999, Vol. 72, no 15, s. 1365--1380, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-1700] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[96] Non-standard State-space Models for 2D Systems / Krzysztof Gałkowski, Nikos Theodorou, Spyros Tzafestas // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1999, Vol. 47, no 1, s. 91--101, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: 2D systems, elementary operation approach, singularity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-1680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[97] Matrix rank based conditions for reachability / controllability of discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // Linear Algebra and its Applications .- 1998, Vol. 275--276, s. 201--224, ISSN: 0024-3795, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-1661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[98] Basic systems theory for discrete linear repetitive processes using 2D Roesser model interpretations / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // Applied Mathematics and Computer Science .- 1997, Vol. 7, no 1, s. 101--116 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5172] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[99] Control systems theory for linear repetitive processes - recent progress and open research problems / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // Applied Mathematics and Computer Science .- 1997, Vol. 7, no 4, s. 737--774 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5175] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Stability and controllability properties of extended discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, David H. Owens // W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 47) .- 2001, T. 2, nr 103, s. 5--14 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 1D model, LMI, controllability, iterative learning control, multidimensional systems,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3320] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] A Practically Tractable Iterative Learning Control Scheme for a Circular Deformable Mirror / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Andreas Rauh, Harald Aschemann, Eric Rogers // W: 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2017. Zielona Góra, Polska, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 1--6 .- ISBN: 9781538612477
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22799] [data modyf: 19-03-2018 14:03]
[2] Design of iterative learning control schemes for a class of spatially interconnected systems / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski // W: 36th Chinese Control Conference - CCC 2017. Dalian, Chiny, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 3527--3532 .- ISBN: 9789881563934
Słowa kluczowe: active electrical ladder circuits, iterative learning control, spatially interconnected systems

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22731] [data modyf: 05-06-2018 09:02]
[3] Further Results on Dynamic Iterative Learning Control Law Design using Repetitive Process Stability Theory / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2017. Zielona Góra, Polska, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 1--6 .- ISBN: 9781538612477
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22800] [data modyf: 19-03-2018 14:04]
[4] Iterative Learning Control, a Linear Repetitive Process Approach - Basics and Applications / Krzysztof Gałkowski // W: 8th International Conference on Circuits, Systems, Control, Signals - CSCS' 17. Brasov, Rumunia, 2017 .- [B. m.] : --, 2017, s. 1 http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=15905 .- [dostęp: 01.08.2017]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22681] [data modyf: 01-08-2017 10:26]
[5] Iterative learning control applied to a deformable mirror / Błażej Cichy, Petr Augusta, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 36th Chinese Control Conference - CCC 2017. Dalian, Chiny, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 3485--3490 .- ISBN: 9789881563934
Słowa kluczowe: Crank-Nicolson discretization method, iterative learning control, thin plates

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22730] [data modyf: 05-06-2018 09:03]
[6] Iterative Learning Control of a class of ladder circuits represented by descriptor systems / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2017. Zielona Góra, Polska, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 1--6 .- ISBN: 9781538612477
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22801] [data modyf: 19-03-2018 14:06]
[7] Modeling and Iterative Learning Control of a Circular Deformable Mirror / Błażej Cichy, Petr Augusta, Krzysztof Gałkowski, Andreas Rauh, Harald Aschemann, Eric Rogers, Branislav Rehák // W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control. Toulouse, Francja, 2017 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017 .- IFAC-PapersOnline, Vol. 50, s. 3117--3122
Słowa kluczowe: control of partial differential equations, iterative learning control, linear systems, n-dimensional systems, stability of distributed parameter systems

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.319   (pkt: 15)
[KONF-22679] [data modyf: 25-05-2018 09:00]
[8] Pass profile exponential and asymptotic stability of nonlinear repetitive processes / Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control. Toulouse, Francja, 2017 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017 .- IFAC-PapersOnline, Vol. 50, s. 4206--4211
Słowa kluczowe: nonlinear repetitive processes, pass profile asymptotic stability, pass profile exponential stability, vector Lyapunov functions

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.801   (pkt: 15)
[KONF-22677] [data modyf: 25-05-2018 08:56]
[9] Passivity Based Iterative Learning Control of Differential Systems / Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2017. Zielona Góra, Polska, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 1--6 .- ISBN: 9781538612477
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22802] [data modyf: 19-03-2018 14:07]
[10] Reduction of discrete linear repetitive processes to nonsingular Roesser models via elementary operations / M. S. Boudellioua, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control. Toulouse, Francja, 2017 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017 .- IFAC-PapersOnLine, Vol. 50, s. 1865--1870
Słowa kluczowe: 2-D discrete systems, 2-D non-singular Roesser form, input-output equivalence, linear repetitive processes, system matrix

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.256   (pkt: 15)
[KONF-22680] [data modyf: 13-04-2018 11:37]
[11] Reduction of Wave Linear Repetitive Processes to Singular Roesser Model Form / Krzysztof Gałkowski, M. S. Boudellioua, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22nd International conference : abstracts. Międzyzdroje, Polska, 2017 .- New York : IEEE, 2017, s. 64--69 .- ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22712] [data modyf: 12-03-2018 11:42]
[12] Robust finite frequency design of iterative learning control schemes / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 12th IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing - ALCOSP. Eindhoven, Holandia, 2016 .- Amsterdam : Elsevier, 2017 .- IFAC PapersOnLine, Vol. 49, no. 13, s. 169--174
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2016.07.946   (pkt: 15)
[KONF-22897] [data modyf: 17-01-2018 12:12]
[13] Stability analysis of 2D Roesser systems via vector Lyapunov functions / Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control. Toulouse, Francja, 2017 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017 .- IFAC-PapersOnline, Vol. 50, s. 4126--4131
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.799   (pkt: 15)
[KONF-22678] [data modyf: 25-05-2018 08:58]
[14] Stability theory for a class of linear nonnegative multidimensional discrete systems / Ivan Gaishun, Michael Dymkov, Anatoly Astrovskii, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2017. Zielona Góra, Polska, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 1--4 .- ISBN: 9781538612477
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22805] [data modyf: 19-03-2018 14:11]
[15] An unconditionally stable approximation of a circular flexible plate described by a fourth order partial differential equation / Petr Augusta, Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 1039--1044 .- ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22248] [data modyf: 01-09-2017 11:26]
[16] Control of discretised sub-class of 2D systems / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski // W: 35th Chinese Control Conference - CCC 2016. Chengdu, Chiny, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 61--66
Słowa kluczowe: 2D systems, Control, Ladder circuits, Spatially interconnected systems

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ChiCC.2016.7553061   (pkt: 15)
[KONF-22315] [data modyf: 05-06-2018 09:04]
[17] Design of iterative learning control schemes for systems with sector-bounded nonlinearities / Wojciech Paszke, Marcin Boski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 76--81 .- ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22252] [data modyf: 01-09-2017 11:26]
[18] Generalized Kalman-Yakubovich-Popov Lemma based stability conditions for 2D linear systems / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: European Control Conference - ECC 2016. Aalborg, Dania, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 2608--2613 .- ISBN: 9781509025916
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22359] [data modyf: 23-02-2017 09:27]
[19] Iterative learning control design based on feedback linearization and nonlinear repetitive process stability theory / Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 55th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2016. Las Vegas, USA, 2016 .- New York : IEEE Explore, 2016, s. 5478--5483 .- ISBN: 9781509018376
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2016.7799110   (pkt: 15)
[KONF-22467] [data modyf: 05-06-2017 14:40]
[20] Iterative Learning Control Laws with Full Dynamics / Łukasz Hładowski, Yiyang Chen, Weronika Nowicka, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: American Control Conference - ACC 2016. Boston, USA, 2016 .- New York : IEEE Explore, 2016, s. 6369--6374 .- ISBN: 9781467386821
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2016.7526671   (pkt: 15)
[KONF-22466] [data modyf: 23-03-2017 09:17]
[21] LMI-based gain scheduled ILC design for linear parameter-varying systems / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2016. Boston, USA, 2016 .- New York : IEEE Explore, 2016, s. 372--377
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2016.7524943   (pkt: 15)
[KONF-22259] [data modyf: 23-03-2017 09:19]
[22] Robust iterative learning control laws with full dynamics / Łukasz Hładowski, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 55th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2016. Las Vegas, USA, 2016 .- New York : IEEE Explore, 2016, s. 2370--2375 .- ISBN: 9781509018376
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2016.7798617   (pkt: 15)
[KONF-22468] [data modyf: 05-06-2017 14:32]
[23] Stability and stabilization of the subclass of 2D systems modeled as descriptor systems / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 316--321 .- ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22254] [data modyf: 01-09-2017 11:25]
[24] Weak stability of nonlinear repetitive processes / Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 55th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2016. Las Vegas, USA, 2016 .- New York : IEEE Explore, 2016, s. 5563--5568 .- ISBN: 9781509018376
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2016.7799124   (pkt: 15)
[KONF-22465] [data modyf: 05-06-2017 14:39]
[25] An unconditionally stable finite difference scheme systems described by second order partial differential equations / Petr Augusta, Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2015 IEEE 9th International Workshop on MultiDimensional (nD) Systems - nDS' 15. Vila Real, Portugalia, 2015 .- Vila Real : ETC, Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro, 2015, s. 134--139 .- ISBN: 9789897042096
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21904] [data modyf: 31-01-2017 11:52]
[26] Application specific stability of 3-D Roesser-like model realizations / Joerg Velten, Anton Kummert, Krzysztof Gałkowski // W: Proceedings of the 2015 IEEE 9th International Workshop on MultiDimensional (nD) Systems - nDS' 15. Vila Real, Portugalia, 2015 .- Vila Real : ETC, Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro, 2015, s. 110--115 .- ISBN: 9789897042096
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21901] [data modyf: 31-01-2017 11:54]
[27] Design of iterative learning control schemes for systems with zero Markov parameters / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 54th IEEE Annual Conference on Decision and Control - CDC 2015. Osaka, Japonia, 2015 .- New York : IEEE, 2015, s. 6083--6088 .- ISBN: 9781479978861
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2015.7403176   (pkt: 15)
[KONF-22370] [data modyf: 08-03-2017 15:01]
[28] Dissipativity of nonlinear 2D systems / Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Modelling, Identification and Control of Nonlinear Systems - MICNON 2015 : 1st IFAC conference. Saint Petersburg, Rosja, 2015 .- [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 794--799
Słowa kluczowe: continuous Roesser systems, dissipativity, exponential stability, passivity, repetitive processes, stabilization

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.09.285   (pkt: 0)
[KONF-22025] [data modyf: 16-12-2015 11:33]
[29] Guaranteed cost iterative learning control - an application to control of permanent magnet synchronous motors / Sławomir Mandra, Krzysztof Gałkowski, Harald Aschemann, Andreas Rauh // W: Proceedings of the 2015 IEEE 9th International Workshop on MultiDimensional (nD) Systems - nDS' 15. Vila Real, Portugalia, 2015 .- Vila Real : ETC, Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro, 2015, s. 45--50 .- ISBN: 9789897042096
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21899] [data modyf: 31-01-2017 11:56]
[30] Output feedback control of discrete linear repetitive processes over finite frequency ranges / Wojciech Paszke, Marcin Boski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska, 2015 .- Szczecin, 2015, s. 329--334 .- ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21841] [data modyf: 30-05-2016 14:32]
[31] Reducing conservativeness in robust Iterative Learning Control (ILC) design using parameter-dependent Lyapunov functions / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: American Control Conference - ACC 2015. Chicago, USA, 2015 .- New York : IEEE Explore, 2015, s. 4898--4903 .- ISBN: 9781479986842
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2015.7172101   (pkt: 15)
[KONF-21891] [data modyf: 14-03-2017 12:29]
[32] Stability and stabilization of active ladder circuits modeled in the form of two-dimensional (2D) systems / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert // W: Proceedings of the 2015 IEEE 9th International Workshop on MultiDimensional (nD) Systems - nDS' 15. Vila Real, Portugalia, 2015 .- Vila Real : ETC, Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro, 2015, s. 128--133 .- ISBN: 9789897042096
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21903] [data modyf: 31-01-2017 11:59]
[33] Stabilization of nonlinear 2D Fornasisni-Marchesini systems / Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2015 IEEE 9th International Workshop on MultiDimensional (nD) Systems - nDS' 15. Vila Real, Portugalia, 2015 .- Vila Real : ETC, Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro, 2015, s. 104--109 .- ISBN: 9789897042096
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21900] [data modyf: 31-01-2017 12:02]
[34] Stabilization of stochastic 2D Fornasini-Marchesini systems / Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2015 IEEE 9th International Workshop on MultiDimensional (nD) Systems - nDS' 15. Vila Real, Portugalia, 2015 .- Vila Real : ETC, Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro, 2015, s. 122--127 .- ISBN: 9789897042096
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21902] [data modyf: 31-01-2017 12:01]
[35] 2D systems based iterative learning control design for multiple-input multiple-output systems / Łukasz Hładowski, Than Van Dinh, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Chris T. Freeman // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2014 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 27--32 .- ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21456] [data modyf: 02-09-2015 13:00]
[36] An algorithm for design of deadbeat controllers of spatially invariant systems / Petr Augusta, Krzysztof Gałkowski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2014 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 22--26 .- ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21455] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[37] Design of iterative learning control algorithms by generalized KYP synthesis / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2014. Portland, USA, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 4249--4254 .- ISBN: 9781479932726
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21597] [data modyf: 25-08-2015 12:21]
[38] H-infinity based disturbance attenuation for iterative learning control / Krzysztof Gałkowski, Paweł Dabkowski, Eric Rogers // W: American Control Conference - ACC 2014. Portland, USA, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 4231--4236 .- ISBN: 9781479932726
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21598] [data modyf: 25-08-2015 12:21]
[39] H-infinity based stabilization and disturbance attenuation for nonlinear differential repetitive processe with an iterative learning control application / Mikhail Emelianov, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014. Antibes, Francja, 2014 .- New York : IEEE Explore, 2014, s. 554--559 .- ISBN: 9781479974061
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21599] [data modyf: 15-03-2017 10:19]
[40] Passivity based stabilization of nonlinear 2D systems with application to iterative learning control / Julia Emelianova, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014. Antibes, Francja, 2014 .- New York : IEEE Explore, 2014, s. 548--553 .- ISBN: 9781479974061
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21600] [data modyf: 15-03-2017 10:22]
[41] Stability and stabilization of differential nonlinear repetitive processes with applications / Mikhail Emelianov, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 19th World Congress the International Federation of Automatic Control. Cape Town, RPA, 2014 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2014 .- IFACF Proceedings Volumens, Vol. 47, s. 5467--5472 .- ISBN: 1474-6670
Słowa kluczowe: iterative learning control, nonlinear repetitive processes, random failures, stability, uncertain parameters

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21596] [data modyf: 16-03-2017 15:46]
[42] Vector Lyapunov function based stability of a class of applications relevant 2D nonlinear systems / Julia Emelianova, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 19th World Congress the International Federation of Automatic Control. Cape Town, RPA, 2014 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2014 .- IFACF Proceedings Volumens, Vol. 47, s. 8247--8252 .- ISBN: 1474-6670
Słowa kluczowe: iterative learning control, nonlinear 2D systems, stability, vector Lyapunov functions

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21595] [data modyf: 16-03-2017 15:45]
[43] Applications oriented stability theory for discrete linear repetitive processes / Paweł Dabkowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy, 2013 .- Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 111--116 .- ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21010] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[44] Finite frequency domain design of dynamic controllers for differential linear repetitive processess / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2013. Washington, USA, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 3189--3194 .- ISBN: 9781479901784
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2013.6580321   (pkt: 15)
[KONF-21003] [data modyf: 09-03-2017 13:11]
[45] Iterative learning control design for stability and transient performance using differential linear repetitive process stability theory / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 11th IFAC International Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing. Caen, Francja, 2013 .- Amsterdam : Elsevier, 2013 .- IFAC Proceedings Volumes, Vol. 46, iss. 11, s. 151--157
Słowa kluczowe: control law design, convergence, iterative learning control

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130703-3-FR-4038.00074   (pkt: 0)
[KONF-20997] [data modyf: 10-03-2017 08:29]
[46] Iterative learning control of the Electrostatic Microbridge Actuator / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Andreas Rauh, Harald Aschemann // W: European Control Conference - ECC 2013. Zürich, Szwajcaria, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 1192--1197 .- ISBN: 9781479901890
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21004] [data modyf: 09-03-2017 13:16]
[47] Ladder circuits modeling and analysis in the framework of linear two-dimensional (2D) systems / Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Anton Kummert // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy, 2013 .- Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 151--156 .- ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21013] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[48] LMI-based design of robust iterative learning control schemes with finite frequency range tracking specifications / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2013. Washington, USA, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 6724--6729 .- ISBN: 9781479901784
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2013.6580893   (pkt: 15)
[KONF-21002] [data modyf: 09-03-2017 13:09]
[49] New KYP lemma based stability tests and control law design algorithms for differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 52nd IEEE Conference on Decision and Control - CSS. Florence, Włochy, 2013 .- New York : IEEE, 2013 .- IEEE Conference on Decision and Control, s. 2109--2114 .- ISBN: 9781467357173
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21105] [data modyf: 13-02-2017 12:12]
[50] Repetitive process control theory applied to the modeling and control of ladder circuits / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert, Eric Rogers // W: 11th IFAC International Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing. Caen, Francja, 2013 .- Amsterdam : Elsevier, 2013 .- IFAC Proceedings Volumes, Vol. 46, iss. 11, s. 689--694
Słowa kluczowe: control law design, spatio-temporal dynamics, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130703-3-FR-4038.00078   (pkt: 0)
[KONF-20998] [data modyf: 10-03-2017 08:33]
[51] Robust stability of ladder circuits from the 2D systems point of view / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2013 [Dokument elektroniczny] : 18th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 5--10 .- ISBN: 9781467355063
Słowa kluczowe: control law design, robust stability, spatio-temporal dynamics

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20975] [data modyf: 17-03-2017 14:17]
[52] Stability and robustness of discrete linear repetitive processes in the finite frequency domain using the KYP lemma / Wojciech Paszke, Paweł Dabkowski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 52nd IEEE Conference on Decision and Control - CSS. Florence, Włochy, 2013 .- New York : IEEE, 2013 .- IEEE Conference on Decision and Control, s. 3421--3426 .- ISBN: 9781467357173
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2013.6760407   (pkt: 15)
[KONF-21106] [data modyf: 09-03-2017 13:21]
[53] Stability and stabilization of nonlinear 2D Markovian Jump Systems with applications / Julia Emelianova, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 11th IFAC International Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing. Caen, Francja, 2013 .- Amsterdam : Elsevier, 2013 .- IFAC Proceedings Volumes, Vol. 46, iss. 11, s. 695--700
Słowa kluczowe: Markovian jumps, iterative learning control, nonlinear 2D systems, nonlinear repetitive processes, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130703-3-FR-4038.00124   (pkt: 0)
[KONF-20999] [data modyf: 10-03-2017 08:36]
[54] Stabilization and H-infinity control of 2D systems / Julia Emelianova, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy, 2013 .- Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 169--174 .- ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21015] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[55] Stabilization of a class of active ladder circuits based on a Wave Repetitive Process Approach by means of Multidimensional Wave Digital Filters / Tim Schwerdtfeger, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy, 2013 .- Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 151--156 .- ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21014] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[56] The role of 2D linear systems theory in the design and experimental verification of iterative learning control algorithms / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 21st Mediterranean Conference on Control & Automation - MED 2013. Platanias-Chania, Grecja, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 782--787 .- ISBN: 9781479909971
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MED.2013.6608812   (pkt: 15)
[KONF-21005] [data modyf: 09-03-2017 13:19]
[57] Two decades of research on linear repetitive processes part I: theory / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy, 2013 .- Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 27--32 .- ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21007] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[58] Two decades of research on linear repetitive processes part II: applications / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, David H. Owens // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy, 2013 .- Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 121--126 .- ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21011] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[59] Two-dimensional systems based iterative learning control for high-speed rack feeder systems / Wojciech Paszke, Harald Aschemann, Andreas Rauh, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy, 2013 .- Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 127--132 .- ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21012] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[60] Experimentally verified iterative learning control based on repetitive process stability theory / Paweł Dabkowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Zhonglun Cai, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin, Zdenek Hurak, Anton Kummert // W: Proceedings of the American Control Conference - ACC 2012. Montreal, Kanada, 2012 .- [Madison] : Omnipress, 2012, s. 604--609 [CD-ROM] .- ISBN: 9781457710940
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20599] [data modyf: 14-01-2013 13:36]
[61] Iterative learning control under parameter uncertainty and failures / Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2012. Dubrovnik, Chorwacja, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 1249--1254
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20602] [data modyf: 22-07-2014 09:08]
[62] New frequency domain based stability tests for 2D linear systems / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Paolo Rapisarda, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2012 : 17th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2012 .- Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk Sp.j., 2012, s. 9--14 [CD-ROM] .- ISBN: 9788375184532
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20477] [data modyf: 15-07-2013 11:21]
[63] On the control of discrete linear repetitive processes using previous pass windowed information / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2012 : 17th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2012 .- Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk Sp.j., 2012, s. 52 [abstr.] .- ISBN: 9788375184532 .- + CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20478] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[64] Repetitive process based iterative learning control design using frequency domain analysis / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: IEEE International Conference on Control Applications - CCA 2012. Dubrovnik, Chorwacja, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 1479--1484 .- ISBN: 9781467345040
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20601] [data modyf: 22-07-2014 09:10]
[65] Repetitive process based iterative learning control for a two motors system / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Lan Zhou, Yong He, Anton Kummert // W: IEEE International Conference on Control Applications - CCA 2012. Dubrovnik, Chorwacja, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 154--159 .- ISBN: 9781467345040
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20603] [data modyf: 22-07-2014 09:09]
[66] Wave repetitive process approach to a class of ladder circuits / Bartosz Palucki, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert, Błażej Cichy // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2012. Seoul, Korea, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 950--953 [CD-ROM] .- ISBN: 9781467302173
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20600] [data modyf: 22-07-2014 09:32]
[67] 2D systems based iterative learning control revisited / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: International Conference on Advanced Mechatronic Systems - 2011 ICAMechS. Zhengzhou, Chiny, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 175--180 [CD-ROM] .- ISBN: 9780955529375
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20199] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[68] Absolute stability and stabilization of 2D Roesser systems with nonlinear output feedback / Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference 2011. Orlando, Fl, USA, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 6736--6741 .- ISBN: 9781612847993
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20246] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[69] Control of discrete linear repetitive processes using non-local previous pass information / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference 2011. Orlando, Fl, USA, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 4023--4028 .- ISBN: 9781612847993
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20245] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[70] Design of robust interative learning control schemes in finite frequency range / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: nDS 2011. International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Poitiers, Francja, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [6] .- [pamięć USB]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20248] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[71] Finite frequency range control law synthesis for differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference 2011. Orlando, Fl, USA, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 6037--6042 .- ISBN: 9781612847993
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20244] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[72] Iterative learning control for discrete linear systems with zero Markov parameters using repetitive process stability theory / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Zhonglun Cai, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin // W: IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC. Denver, USA, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 400--405
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20269] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[73] Iterative learning control method for a single-phase inverter with sinusoidal output voltage / Rajmund Kulawinek, Krzysztof Gałkowski, Lech Grzesiak, Anton Kummert // W: Proceedings of the 37th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON 2011. Melborune, Australia, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 1337--1342 [CD-ROM]
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20204] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[74] Modeling and control of a sorption using 2D systems theory / Michael Dymkov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, V. Dymkou, S. Dymkou // W: nDS 2011. International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Poitiers, Francja, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [5] .- [pamięć USB]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20251] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[75] Nowe metody badania stabilności klasy liniowych układów dwuwymiarowych / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: XVII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA'2011. Kielce - Cedzyna, Polska, 2011 .- Kielce : Politechnika Świętokrzysta, 2011, s. 557--566
Słowa kluczowe: liniowe nierówności macierzowe, liniowe procesy powtarzalne, liniowe ukłądy dwuwymiarowe, stabilność asymptotyczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20243] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[76] Robust stabilization of repetitive processes with possible failures / Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 18th IFAC World Congress. Milano, Włochy, 2011 .- [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2011, s. 2344--2349 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20198] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[77] Smoothing Control of Discrete Linear Repetitive Processes / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of the 2011 Chinese Control and Decision Conference (CCDC). Mianyang, Chiny, 2011 .- Mianyang : [brak wydawcy], 2011, s. CD-ROM : 3712--3717 .- ISBN: 9781424487363
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20085] [data modyf: 05-08-2011 14:00]
[78] Stability and stabilization of systems modeled by 2D nonlinear stochastic Roesser models / Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: nDS 2011. International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Poitiers, Francja, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 5] .- [pamięć USB]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20249] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[79] 2D systems theory applied to iterative learning control of spatio-temporal dynamics / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: IEEE Multi-conference on Systems and Control 2010. Yokohama, Japonia, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 404--409 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424453634
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19757] [data modyf: 22-11-2012 11:57]
[80] A new 2D systems approach applied to iterative learning control of spatio-temporal dynamics / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski // W: IEEE/ASME International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications 2010. QingDao, Chiny, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 582--587 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424471027
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19752] [data modyf: 15-10-2010 11:04]
[81] A new approach to strong practical stability and stabilization of discrete linear repetitive processes / Paweł Dąbkowski, Krzysztof Gałkowski, Olivier Bachelier, Eric Rogers, James Lam // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2010 : 19th international symposium. Budapest, Węgry, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 311--317 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19754] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[82] An output control of a class of discrete second-order repetitive processes / Paweł Dąbkowski, Krzysztof Gałkowski, Biswa Datta // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2010 : 19th international symposium. Budapest, Węgry, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 781--787 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19756] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[83] Application specific stability of 2-D Roesser model realizations / Joerg Velten, Sam Schauland, Anton Kummert, Krzysztof Gałkowski // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems Nano-Bio Circuit Fabrics and Systems - ISCAS 2010. Paris, Francja, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 1001--1004
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19888] [data modyf: 22-11-2012 12:02]
[84] Experimentally verified 2D systems theory based robust iterative learning control / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Zhonglun Cai, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin // W: Proceedings of the 2010 American Control Conference - ACC. Baltimore, USA, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 3475--3480 .- ISBN: 9781424474257
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19968] [data modyf: 22-11-2012 11:59]
[85] Iterative learning control: basics, applications and future directions / Krzysztof Gałkowski // W: International Conference on Power, Signals, Control and Computation - EPSCICON 2010 : compendium of abstracts. Kerala, Indie, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 54--55 [CD-ROM]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19753] [data modyf: 18-10-2010 09:36]
[86] LQ parametrization of robust stabilizing static output feedback controllers for 2D continuous Roesser models / Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2010 : 19th international symposium. Budapest, Węgry, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 641--645 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19755] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[87] On the design of ILC schemes for finite frequency range tracking specifications / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Proceedings of the 49th IEEE Conference on Decision and Control. Atlanta, USA, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 6979--6984 .- ISBN: 9781424477449
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19890] [data modyf: 22-11-2012 12:00]
[88] Switched differential linear repetitive processes / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: IEEE Multi-conference on Systems and Control 2010. Yokohama, Japonia, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 410--415 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424453634
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19761] [data modyf: 22-11-2012 11:53]
[89] A 2D systems approach to iterative learning control with experimental validation / Łukasz Hładowski, Zhonglun Cai, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D systems, industrial robotics, iterative learning control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19407] [data modyf: 08-12-2009 12:18]
[90] A simplified approach to iterative learning control based on strong practical stability of repetitive processes / P. Dąbkowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2009 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Thessaloniki, Grecja, 2009 .- Thessaloniki : [brak wydawcy], 2009, s. 95--100 .- ISBN: 9781424427987 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19268] [data modyf: 22-11-2012 12:08]
[91] Computationally effective algorithms for investigation stability and stabilization of a class of Ill-conditioned second order differential linear repetitive processes / Paweł Dąbkowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Biswa Datta // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D information propagation, Lyapunov methods, control law design, linear systems stability theory, stability of hybrid systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19406] [data modyf: 08-12-2009 12:10]
[92] Dynamic programming for 2D discrete nonlinear systems / Michael Dymkov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2009 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Thessaloniki, Grecja, 2009 .- Thessaloniki : [brak wydawcy], 2009, s. 37--42 .- ISBN: 9781424427987 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19266] [data modyf: 22-11-2012 12:11]
[93] Insufficiences of the practical BIBO stability concept with regard to signal processing systems / Sam Schauland, J. Velten, Anton Kummert, Krzysztof Gałkowski // W: Proceedings of the 2009 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Thessaloniki, Grecja, 2009 .- Thessaloniki : [brak wydawcy], 2009, s. 73--77 .- ISBN: 9781424427987 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19267] [data modyf: 22-11-2012 12:16]
[94] Iterative learning control for spatio-temporal dynamics in an nD systems setting / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 48th IEEE Conference on Decision and Control held jointly with 2009 28th Chinese Control Conference. Shanghai, Chiny, 2009 .- [B. m.] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 4852--4857 .- ISBN: 9781424438723
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19470] [data modyf: 29-01-2010 14:21]
[95] Iterative learning control for wave linear repetitive processes / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of the 2009 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Thessaloniki, Grecja, 2009 .- Thessaloniki : [brak wydawcy], 2009, s. 107--112 .- ISBN: 9781424427987 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19270] [data modyf: 22-11-2012 12:06]
[96] Iterative learning control of spatio-temporal dynamics with piece-wise constant actuation / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: International Conference on Signals, Systems and Automation. Vallabh Vidyanagar, Indie, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. [5] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19467] [data modyf: 29-01-2010 11:53]
[97] On the control discrete linear repetitive processes with smoothing effects / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2009 : 14th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2009 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: LMI, control law design, stability analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19333] [data modyf: 07-10-2009 13:09]
[98] On the usability of practical stable n-D systems for signal processing applications / Sam Schauland, J. Velten, Anton Kummert, Krzysztof Gałkowski // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2009. Taipei, Tajwan, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 317--320
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19274] [data modyf: 22-11-2012 12:15]
[99] Parametrization based synthesis of static feedback stabilizing controllers for uncertain discrete linear repetitive processes / Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers // W: 3rd IEEE Multi-conference on Systems and Control. Saint Petersburg, Rosja, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 962--967 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424446025
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19603] [data modyf: 22-11-2012 12:12]
[100] Repetitive process based iterative learning control designed by LMIs and experimentally verified on a gantry robot / Łukasz Hładowski, Zhonglun Cai, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin, Wojciech Paszke // W: American Control Conference - ACC 2009. St. Louis, USA, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 949--954 .- ISBN: 9781424445240
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19252] [data modyf: 22-11-2012 12:11]
[101] Stability and robustness of systems with synchronization errors / Marek Przedwojski, Krzysztof Gałkowski, Peter H. Bauer, Eric Rogers // W: American Control Conference - ACC 2009. St. Louis, USA, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 3262--3267 .- ISBN: 9781424445240
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19275] [data modyf: 22-11-2012 12:13]
[102] Stability of a class of 2D linear systems with smoothing / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: ICIEA 2009 - 4th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications : programme and abstracts. Xi'an, Chiny, 2009 .- - : [brak wydawcy], 2009, s. 47--52 .- ISBN: 9781424428007 .- CD-ROM - conference proceedings
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19261] [data modyf: 05-08-2009 14:42]
[103] Using 2D systems theory do design iterative learning control laws with multiple reference signals / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 48th IEEE Conference on Decision and Control held jointly with 2009 28th Chinese Control Conference. Shanghai, Chiny, 2009 .- [B. m.] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 4876--4881 .- ISBN: 9781424438723
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19469] [data modyf: 29-01-2010 14:16]
[104] A 2D systems approach to iterative learning control with experimental validation / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Zhonglun Cai, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul Lewin // W: 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control - IFAC '08. Seoul, Korea, 2008 .- [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2008, s. 2832--2837 [CD-ROM] .- ISBN: 9781123478902
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18985] [data modyf: 12-11-2008 12:52]
[105] A repetitive process approach to the control of self-servowriting in disk drives / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers // W: 47th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. Cancun, Meksyk, 2008 .- [Madison] : Omnipress, 2008, s. 2362--2367 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424431243
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19030] [data modyf: 30-12-2008 14:00]
[106] Constrained optimal control theory for differential linear repetitive processes / Michael Dymkov, Eric Rogers, Siarhei Dymkou, Krzysztof Gałkowski // W: 47th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. Cancun, Meksyk, 2008 .- [Madison] : Omnipress, 2008, s. 263--268 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424431243
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19031] [data modyf: 30-12-2008 14:03]
[107] Control of discrete linear repetitive processes with non-casual dynamics / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of the 27th Chinese Control Conference. Kunming, Chiny, 2008 .- Beijing : Beihang University Press, 2008, s. 648--652 [CD-ROM] .- ISBN: 9787900719706
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18957] [data modyf: 29-10-2008 09:45]
[108] Parametrization of static feedback stabilizing controllers for uncertain discrete linear repetitive processes / Pavel Pakshin, Sergey Soloviev, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 14th International Congress of Cybernetics and Systems of World Organisation of Systems and Cybernetics - WOSC 2008. Wrocław, Polska, 2008 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 303--311 [CD-ROM] .- ISBN: 9788374934008
Słowa kluczowe: parameter uncertainty, parametrization, quadratic stability, repetitive process, stabilizing control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18956] [data modyf: 29-10-2008 09:25]
[109] Using 2D systems theory to design output signal based iterative learning control laws with experimental verification / Łukasz Hładowski, Zhonglun Cai, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul Lewin // W: 47th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. Cancun, Meksyk, 2008 .- [Madison] : Omnipress, 2008, s. 3026--3031 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424431243
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19029] [data modyf: 30-12-2008 13:57]
[110] A new iterative learning control scheme for linear time-varying discrete systems / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Paul Lewin, Chris T. Freeman // W: Third IFAC Workshop on Periodic Control Systems - 2007. Sankt-Peterburg, Rosja, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [4] .- http://www.ifac-papersonline.net/cgi-bin/links/page.cgi?g=Periodic_Control_Systems%2FThird_IFAC_Workshop_on_Periodic_Control_Systems__2007%2Findex.html;d=1, [dostęp: 27-02-2008]
Słowa kluczowe: iterative learning control, linear repetitive process

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[111] Control law design for switched repetitive processes with a metal rolling example / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of 16th IEEE International Conference on Control Applications - CCA : part of IEEE Multi-conference on Systems and Control. Singapore, Singapur, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 700--705 [CD-ROM] .- ISBN: 1424404436
Słowa kluczowe: 2D systems, repetitive processes, stabilization, switched dynamics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18602] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[112] Control of discrete linear repetitive processes with H\infty and l2 - l\infty performance / Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2007 American Control Conference - ACC. New York, USA, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 6091--6096 [CD-ROM] .- ISBN: 1424409896
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18606] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[113] Discrete linear repetitive processes with smoothing / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of the 2007 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2007. Aveiro, Portugalia, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [5] CD-ROM .- ISBN: 1424411122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18610] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[114] Filtering of discrete linear repetitive processes with H\infty and l2 - l\infty performance / Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2007. New Orleans, USA, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 593--596 .- ISBN: 1424409217
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18607] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[115] H\infty filtering for a class of 2D systems / Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: 15th European Signal Processing Conference - EUSIPCO 2007. Poznań, Polska, 2007 .- Poznań : [brak wydawcy], 2007, s. 317--321 [CD-ROM] .- ISBN: 9788392134022
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18605] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[116] New a'causal output control for discrete linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, James Lam // W: IEEE International Conference on Control and Automation 2007. Guangzhou, Chiny, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 3191--3195 [CD-ROM] .- ISBN: 1424408180
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18604] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[117] Observer-based control of differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of European Control Conference - ECC '97. Kos, Grecja, 2007 .- [Athens] : EUCA, 2007, s. 3906--3911 .- ISBN: 9789608902855
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18621] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[118] Observer-based control of differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: European Control Conference - ECC '07. Kos, Grecja, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 3906--3911 [CD-ROM] .- ISBN: 9789608902855
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18603] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[119] Optimal control and optimization for a class of repetitive processes / E. Dymkov, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: Proceedings of the 2007 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2007. Aveiro, Portugalia, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [5] CD-ROM .- ISBN: 1424411122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18608] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[120] Stability of two-step repetitive processes based on a matrix formulation / Peter Steffen, Rudolf Rabenstein, Krzysztof Gałkowski // W: Proceedings of the 2007 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2007. Aveiro, Portugalia, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 1424411122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18611] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[121] Strong practical stability and control of discrete linear repetitive processes / P. Dąbkowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of the 2007 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2007. Aveiro, Portugalia, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 1424411122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18609] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[122] An iterative learning control scheme for linear time-varying discrete systems / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2006 : proceedings of the 12th IEEE international conference. Międzyzdroje, Polska, 2006 .- [Szczecin] : PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2006, s. 171--175 [CD-ROM] .- ISBN: 8360140936
Słowa kluczowe: control, generalised eigenvalue problem (GEVP), iterative learning control (ILC), nonstationarities decoupling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17937] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[123] An LMI technique for stability and stabilization of discrete-time second-order control systems / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Biswa Datta, Olivier Bachelier, Anton Kummert // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2006 : proceedings of the 17th international symposium. Kyoto, Japonia, 2006 .- Kyoto : [brak wydawcy], 2006, s. 810--815 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17923] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[124] Delay-dependent stability condition for uncertain linear 2-D state-delayed systems / Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Anton Kummert // W: 45th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. San Diego, USA, 2006 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 2783--2788 [CD-ROM] .- ISBN: 1424401712
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18135] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[125] Delay-dependent stability of 2-D state-delayed linear systems / Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Eric Rogers, Anton Kummert // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2006. Kos, Grecja, 2006 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 2813--2816 [CD-ROM] .- ISBN: 0780393902
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17794] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[126] Fractional polynomials and nD systems: a continous case / Krzysztof Gałkowski, Olivier Bachelier, Anton Kummert // W: 45th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. San Diego, USA, 2006 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 2913--2917 [CD-ROM] .- ISBN: 1424401712
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18136] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[127] Output feedback/feedforward control of discrete linear repetitive processes for performance and disturbance rejection / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, Anton Kummert // W: Proceedings of the 2006 American Control Conference - ACC. Minneapolis, USA, 2006 .- Minneapolis : [brak wydawcy], 2006, s. 5103--5108 [CD-ROM] .- ISBN: 1424402107
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17925] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[128] Repetitive processes, Iterative Learning Control (ILC) or Filtering (ILF) - a two-dimensional framework / Krzysztof Gałkowski // W: Signal Processing 2006 : workshop proceedings. Poznań, Polska, 2006 .- Poznań : Poznań University of Technology, 2006, s. 23--27 .- ISBN: 8391325172
Słowa kluczowe: 2D systems, ILC stabilization, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18002] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[129] SCILAB compatible software for analysis and control of repetitive processes / Łukasz Hładowski, Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2006 IEEE Conference on Computer-Aided Control Systems Design - CACSD. Munich, Niemcy, 2006 .- Munich : [brak wydawcy], 2006, s. 3024--3029 [CD-ROM] .- ISBN: 0780397975
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18067] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[130] Stability of differential linear repetitive processes with delays along two directions / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, James Lam, Shengyuan Xu // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2006 : proceedings of the 17th international symposium. Kyoto, Japonia, 2006 .- Kyoto : [brak wydawcy], 2006, s. 816--820 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: delay-dependent stability, differential repetitive processes, stability along the pass, two-dimensional systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17924] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[131] Stabilization of a class of uncertain "wave" discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Błażej Cichy, Eric Rogers, James Lam // W: 45th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. San Diego, USA, 2006 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 1435--1440 [CD-ROM] .- ISBN: 1424401712
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18134] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[132] State feedback stabilization of a class of discrete semi-linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Łukasz Hładowski, Eric Rogers, Driss Mehdi, Olivier Bachelier, Błażej Cichy // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2006 : proceedings of the 17th international symposium. Kyoto, Japonia, 2006 .- Kyoto : [brak wydawcy], 2006, s. 821--826 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17922] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[133] An approach to controllability and optimization problems for repetitive processes / M. Dymkov, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, S. Dymkou, David H. Owens // W: Ustoicivost" i processy upravlenija : mezdunarodnaja konferencija, posvjascennaja 75-letiju so dnja rozdenija V. I. Zubova. Sankt-Peterburg, Rosja, 2005 .- Sankt-Peterburg : [brak wydawcy], 2005 .- T. 3, s. 1504--1515
Słowa kluczowe: algebraic-differential equations, control theory, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17270] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[134] Control of a class of "wave" discrete linear repetitive processes / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on Intelligent Control and 2005 Mediterranean Conference on Control and Automation. Limassol, Cypr, 2005 .- Nicosia : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780389379
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17264] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[135] Control of discrete linear repetitive processes with uncertain sampling period and application to a physical example / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, David H. Owens // W: The Fourth International Workshop on Multidimensional Systems - NDS 2005. Wuppertal, Niemcy, 2005 .- Wuppertal : GMT Gesellschaft für Medizin und Technik, 2005, s. 148--153 .- ISBN: 3981029984 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17260] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[136] Control of discrete linear repetitive processes with variable parameter uncertainty / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert, Eric Rogers // W: Proceedings of the Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2005. Barcelona, Hiszpania, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005 .- Vol. 3, s. 37--42 [CD-ROM] .- ISBN: 9728865295
Słowa kluczowe: LMI, controller design, robust control, variable uncertainty

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17326] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[137] Controllability and quadratic stabilization of a class of discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Błażej Cichy, Eric Rogers, G. Jank // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy, 2005 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D systems, LMI, controllability, repetitive processes, spatio-temporal dynamics, stability and stabilization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17295] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[138] Fractional polynomials and nD Systems / Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS. Kobe, Japonia, 2005 .- Piscataway : [brak wydawcy], 2005, s. [4] CD-ROM .- ISBN: 0780388356
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17303] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[139] Further results on relaxed passprofile controllability of discrete linear repetitive processes / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2005 : 11th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2005 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 8360140901
Słowa kluczowe: disturbance rejection, linear repetitive processes, relaxed pass profile controllability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17324] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[140] H2 control of differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy, 2005 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: H2 control, differential linear repetitive processes, linear matrix inequalities

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[141] Java based toolbox for linear repetitive processes / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2005. Barcelona, Hiszpania, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005 .- Vol. 1, s. 182--187 [CD-ROM] .- ISBN: 9728865295
Słowa kluczowe: 2D systems, Java, Toolbox, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[142] Mixed H2/H and robust control of differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, David H. Owens // W: Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference - CDC-ECC '05. Seville, Hiszpania, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780395689
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17559] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[143] Numerically efficient stabilization of switched repetitive processes / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Computer Methods and Systems - CMS '05 : V konferencja. Kraków, Polska, 2005 .- Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005 .- Vol. 1 : Plenary lectures and special sessions, s. 217--222 .- ISBN: 8391642038
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17498] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[144] On the convergence of algebraic reconstruction methods for computer tomography / Fritz Boschen, Anton Kummert, Hans Herzog, Krzysztof Gałkowski // W: The Fourth International Workshop on Multidimensional Systems - NDS 2005. Wuppertal, Niemcy, 2005 .- Wuppertal : GMT Gesellschaft für Medizin und Technik, 2005, s. 172--177 .- ISBN: 3981029984 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17263] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[145] Proportional plus integral control and disturbance rejection for differential linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2005 American Control Conference. Portland, USA, 2005 .- Portland : [brak wydawcy], 2005, s. 1782--1787 [CD-ROM] .- ISBN: 0780390997
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17149] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[146] Proportional plus integral output control and disturbance rejection for discrete linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, Wojciech Paszke // W: The Fourth International Workshop on Multidimensional Systems - NDS 2005. Wuppertal, Niemcy, 2005 .- Wuppertal : GMT Gesellschaft für Medizin und Technik, 2005, s. 154--159 .- ISBN: 3981029984 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17261] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[147] Switched differential linear repetitive processes / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation - PELINCEC 2005 : International Conference. Warsaw, Polska, 2005 .- Warsaw : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17450] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[148] The influence of feedback/feedforward control on relaxed pass profile controllability of discrete linear repetitive processes / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, David H. Owens // W: The Fourth International Workshop on Multidimensional Systems - NDS 2005. Wuppertal, Niemcy, 2005 .- Wuppertal : GMT Gesellschaft für Medizin und Technik, 2005, s. 160--165 .- ISBN: 3981029984 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17262] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[149] Discrete linear repetitive processes with uncertain discretization period / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 5th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint. Balatonfüred, Węgry, 2004 .- Budapest : [brak wydawcy], 2004, s. [ 6 ] CD-ROM .- ISBN: 9633113598
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16924] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[150] Further results on output feedback control of discrete linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: First International Conference in Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2004. Setubal, Portugalia, 2004 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2004 .- Vol. 3, s. 264--269 .- ISBN: 9728865120
Słowa kluczowe: LMI, output controller design, repetitive dynamics, stability, stabilization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16599] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[151] H\infty control of differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2004 American Control Conference. Boston, USA, 2004 .- Boston : [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780383362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16571] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[152] LMI based output feedback control of discrete linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2004 American Control Conference. Boston, USA, 2004 .- Boston : [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780383362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16569] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[153] Proportional plus integral control for a class of 2D linear systems / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2004 : Proceedings of the 10th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2004 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004 .- Vol. 1 : Control theory : Control Engineering : Modeling and Simulation, s. 335--340 .- ISBN: 8388764098 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: 1D equivalent model, controller design, integral control, linear repetitive processes, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16549] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[154] Relaxed pass profile controllability of discrete linear repetitive processes / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Synergies between information procesing and automation : 49. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Niemcy, 2004 .- Aachen : Shaker Verlag, 2004 .- Vol. 1, s. 399--404 .- ISBN: 3832228241
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16636] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[155] Relaxed pass profile controllability of discrete linear repetitive processes / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Workshop on Multimedia Communications and Services - MCS '04. Kraków, Polska, 2004 .- Kielce : Świętokrzyska Academy, 2004, s. 37--42 .- ISBN: 8390389371
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16364] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[156] Stability analysis and simulations of a class of continuous linear 2D systems / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, G. Jank // W: First International Conference in Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2004. Setubal, Portugalia, 2004 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2004 .- Vol. 3, s. 282--287 .- ISBN: 9728865120
Słowa kluczowe: LMI, PDE, continuous sD systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16601] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[157] State feedback stabilization of a class of discrete-time, linear, time variant systems / Driss Mehdi, Olivier Bachelier, Krzysztof Gałkowski // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2004 : Proceedings Sixteenth International Symposium. Leuven, Belgia, 2004 .- Leuven : [brak wydawcy], 2004, s. [5] CD-ROM .- ISBN: 9056825178
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16597] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[158] State feedback stabilization of discrete linear repetitive processes with switched dynamics / Driss Mehdi, Olivier Bachelier, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2004 : Proceedings Sixteenth International Symposium. Leuven, Belgia, 2004 .- Leuven : [brak wydawcy], 2004, s. [9] CD-ROM .- ISBN: 9056825178
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16602] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[159] State feedback stabilization of discrete-time, linear, doubly switched systems / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Olivier Bachelier, Driss Mehdi, Anton Kummert // W: Synergies between information procesing and automation : 49. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Niemcy, 2004 .- Aachen : Shaker Verlag, 2004 .- Vol. 1, s. 412--417 .- ISBN: 3832228241
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16637] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[160] State-space realizations, stability analysis and stabilization for discrete, linear, interval, 2-dimensional systems / Krzysztof Gałkowski // W: 12th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '04. Kusadasi - Aydin, Turcja, 2004 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2004, s. [ 6 ] CD-ROM
Słowa kluczowe: Elementary Operation Algorithm, discrete systems, robust stability, two-dimensional systems, uncertain systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16430] [data modyf: 16-06-2004 09:08]
[161] A delay systems approach to linear differential repetitive processes: controllability and optimization / S. Dymkou, Eric Rogers, M. Dymkov, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: Time Delay Systems (TDS 2003) : 4th IFAC workshop. [B.m.], Francja, 2003 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15806] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[162] Control of discrete linear repetitive processes with application to a material rolling process / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: European Control Conference - ECC '03. Cambridge, Wielka Brytania, 2003 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [ 6 ] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2Dsystems controller design, 2Dsystems stability, repetitive dynamics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15747] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[163] Controllability and optimization for differential linear repetitive processes / S. Dymkou, Eric Rogers, M. Dymkov, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: 42nd IEEE Conference on Decision and Control. Maui, USA, 2003 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 078037925X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16200] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[164] Discrete (Max,+) [(Min,+)] repetitive processes / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV Krajowa konferencja. Kraków, Polska, 2003 .- Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003, s. 607--612 .- ISBN: 8391642011
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16076] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[165] Feedforward/feedback control of discretw linear repetitive processes with disturbances applied to a material rolling process / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Control Applications - CCA 2003. Istanbul, Turcja, 2003 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780377303
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15898] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[166] H\infty control of 2D linear state-delayed systems / Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Eric Rogers // W: Time Delay Systems (TDS 2003) : 4th IFAC workshop. Paryż, Francja, 2003 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15807] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[167] H\infty control of discrete linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 42nd IEEE Conference on Decision and Control. Maui, USA, 2003 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 078037925X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[168] Matlab-based toolbox for analysing differential Linear Repetitive Processes / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 11th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '03. Rhodes, Grecja, 2003 .- Rhodes : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9608770602
Słowa kluczowe: Matlab ODE Suite, Matlab toolbox, linear repetitive processes, ordinary differential equations

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15671] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[169] Repetitive processes - a way towards modelling hybrid systems / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Computer Information Systems and Industrial Management Applications - CISIM '03. Elk, Polska, 2003 .- Białystok : [brak wydawcy], 2003, s. 125--132 .- ISBN: 8387256552
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15877] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[170] Robust stabilization of discrete linear repetitive processes with application to a physical example / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 11th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '03. Rhodes, Grecja, 2003 .- Rhodes : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9608770602
Słowa kluczowe: linear matrix inequalites, linear repetitive processes, metal rolling, robust stabilization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15670] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[171] Stability and control of a physical class of 2D continuous-discrete linear systems using an LMI setting / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2003 American Control Conference. Denver, USA, 2003 .- Denver : [brak wydawcy], 2003, s. [1--6] CD-ROM .- ISBN: 0780378962
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15738] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[172] Stability and stabilisation of 2D discrete linear systems with multiple delays / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, James Lam, Shengyuan Xu, Eric Rogers, David H. Owens // W: Proceedings of the 2003 IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2003. Bangkok, Tajlandia, 2003 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [4] CD-ROM .- ISBN: 0780377621
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15805] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[173] 2D linear control systems - from theory to experiment to theory / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens, Tarek Al-Towlem, J. D. Ratcliffe, Paul Lewin // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2002 : Fifteenth International Symposium. South Bend, USA, 2002 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [15] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14966] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[174] Analiza osobliwych dyskretno-ciągłych liniowych procesów powtarzalnych z zastosowaniem LMI / Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 1, s. 283--288 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: Osobliwe Liniowe Procesy Powtarzalne, regularyzacja, stabilizacja, stabilność, układy 2D

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14911] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[175] Application of 2D linear systems theory to iterative learning control - theory and experiments / Eric Rogers, Tarek Al-Towlem, James Radcliffe, Paul Lewin, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2002 : Proceedings of the 8th IEEE International Conference. Szczecin, Polska, 2002 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002 .- Vol. 1, s. 31--38 .- ISBN: 8388764519
Słowa kluczowe: 2D control systems, experimental verification, itearative learning control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14968] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[176] Delay differential control theory applied to differential linear repetitive processes / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: 2002 American Control Conference. Anchorage, USA, 2002 .- [B.m] : [brak wydawcy], 2002, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780372999
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14840] [data modyf: 18-06-2002 14:28]
[177] LMI based stability analysis and controller design for a class of 2D continuous-discrete linear systems / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2002 American Control Conference. Anchorage, USA, 2002 .- [B.m] : [brak wydawcy], 2002, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780372999
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14841] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[178] LMI based stability analysis for 2D continuous systems / Krzysztof Gałkowski // W: 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems - ICECS 2002 : Proceedings. Dubrovnik, Chorwacja, 2002 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [ 4 ] CD-ROM .- ISBN: 0780375971
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[179] Multi-time scale systems in the framework of linear repetitive processes / Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 1, s. 277--282 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: linear repetitive processes, multi-time scale systems, multidimensional system

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14910] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[180] Optimal control a class of differential linear repetitive processes / S. Dymkou, Eric Rogers, M. Dymkov, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2002 : Fifteenth International Symposium. South Bend, USA, 2002 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [8] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14965] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[181] Positive realness and the analysis of a class of 2D linear systems / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, Shengyuan Xu, James Lam, Zhiping Lin, David H. Owens // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania, 2002 .- Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D linear systems, positive realness, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14955] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[182] Stabilization and robust control of metal rolling modeled as 2D linear system / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, David H. Owens // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania, 2002 .- Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D linear systems, metal rolling, robust control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14956] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[183] Stabilność ciągło-dyskretnych liniowych procesów powtarzalnych z niepewnością / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, James Lam, Eric Rogers, David H. Owens // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 1, s. 297--302 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: liniowe nierówności macierzowe, liniowe procesy powtarzalne, niepewność, stabilność

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14914] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[184] Successive stabilization of a class of 2D systems / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2002 : Fifteenth International Symposium. South Bend, USA, 2002 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [5] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14967] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[185] A Volterra operator approach to the stability analysis of a class of 2D linear systems / M. Dymkov, I. Gaishun, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: European Control Conference - ECC '01. Porto, Portugalia, 2001 .- Porto : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D systems, Volterra operators, repetitive processes, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10959] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[186] Generalized discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2001 : Proceedings 7th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2001 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001 .- Vol. 1 : Control Theory : Modeling and Simulation : CIM and Scheduling Problems : Neural Networks and Fuzzy Logic, s. 119--123
Słowa kluczowe: 1D model, controllability, model, multidimensional systems, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10671] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[187] LMI based stability analysis and controller design for a class of 2D discrete linear systems / Eric Rogers, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Jeffrey Wood, David H. Owens // W: 40th IEEE Conference on Decision and Control : Proceedings. Orlando, USA, 2001 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12945] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[188] Numeryczna analiza pewnych klas liniowych procesów powtarzalnych / Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : III Krajowa Konferencja. Kraków, Polska, 2001 .- Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 375--380
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[189] On some aspects of discrete equivalents of differential linear repetitive processes / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 40th IEEE Conference on Decision and Control : Proceedings. Orlando, USA, 2001 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12943] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[190] On the observability properties of a class of 2D discrete linear systems / M. Dymkov, I. Gaishun, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: 40th IEEE Conference on Decision and Control : Proceedings. Orlando, USA, 2001 .- [B.m] : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12944] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[191] On the structure of singular discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 1st IFAC/IEEE Symposium on System Structure and Control 2001. Prague, Czechy, 2001 .- Prague : Czech Technical University, 2001, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10732] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[192] The state space model of 'wave' linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2001 : Proceedings of the 7th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2001 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001 .- Vol.1 : Control Theory : Modeling and Simulation : CIM and Scheduling Problems : Neural Networks and Fuzzy Logic, s. 131--135
Słowa kluczowe: discrete repetitive processes, stability analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10672] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[193] 1D equivalent model and pass controllability of discrete non-unit memory linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000 .- Vol. 1 : Control Theory : Control Engineering : Modelling : Simulation, s. 163--168
Słowa kluczowe: 1D equivalent models, pass controllability, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[194] Controllability of discrete linear repetitive processes - A Volterra operator approach / M. Dymkov, I. Gaishun, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2000 : The fourteenth International Conference : Book of abstracts. Perpignan, Francja, 2000 .- Perpignan : [brak wydawcy], 2000, s. 124 .- Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D systems, Volterra operators, controllability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1762] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[195] Extensions to elementary operation algorithm in construction of nD Roesser model / Krzysztof Gałkowski // W: Multidimensional (nD) Systems - NDS-2000 : The Second International Workshop. Czocha Castle, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Technical University Press, 2000, s. 213--218
Słowa kluczowe: 2D/nD systems, Elementary Operation Algorithm, Linear repetitive processes, The Roesser model

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3681] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[196] Numerical analysis of a class of discrete-continous linear 2D systems / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Multidimensional (nD) Systems - NDS-2000 : The Second International Workshop. Czocha Castle, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Technical University Press, 2000, s. 237--243
Słowa kluczowe: Discretization, MATLAB Toolbox, Repetitive processes, Stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3641] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[197] Selected aspects of Matlab Based Toolbox for linear repetitive processes / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 35--40
Słowa kluczowe: 1D LRP representation, 2-dimensional system, 2D discretization, LRP stability, MATLAB toolbox, linear repetitive process (LRP), repetitive/multpass system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2541] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[198] Strong practical stability for a class of 2D linear systems / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS. Geneva, Szwajcaria, 2000 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2000, s. [4] CD-ROM .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3582] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[199] Volterra operator based observability theory for discrete linear repetitive processes / M. Dymkov, I. Gaishun, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: The 6th International Conference of Control, Automation, Robotics and Vision. Singapore, Singapur, 2000 .- Singapore : [brak wydawcy], 2000, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9970] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[200] Dynamic process initial conditions in repetitive processes controllability and stability analysis / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: Information, Decision and Control - IDC '99 : Data and Information Fusion Symposium, Signal Processing and Communications Symposium and Decision and Control Symposium : Proceedings. Adelaide, Australia, 1999 .- [B.m] : [brak wydawcy], 1999, s. 271--276
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3581] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[201] Equivalence of state space models for 2-D MIMO systems - elementary operations approach / Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Beijing, Chiny, 1999 .- Oxford : International Federation of Automatic Control, 1999 .- Vol. D, s. 327--332
Słowa kluczowe: Control system analysis, Discrete-time systems, Linear multivariable systems, Matrix polynomial equations, Multidimensional systems, State-space realisation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3501] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[202] Higher order discretization of differential linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Beijing, Chiny, 1999 .- Oxford : International Federation of Automatic Control, 1999 .- Vol. D, s. 333--338
Słowa kluczowe: 2D linear systems, Repetitive dynamics, discrete approximations, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3521] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[203] Lyapunov stability theory for linear repetitive processes - the 1D equation approach / Eric Rogers, Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: European Control Conference - ECC '99 : Summaries Volume. Karlsruhe, Niemcy, 1999 .- Karlsruhe : [brak wydawcy], 1999, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: Linear Systems, Lyapunov Stability, Repetitive Dynamics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[204] MATLAB based tools for 2D linear systems with application to iterative learning control schemes / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: International Symposium on Computer Aided Control System Design : Proceedings of the 1999 IEEE. Hawai' i, USA, 1999 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1999, s. 410--415 .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3701] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[205] Methods for the Discretization of a Class of 2D Continuous-Discrete Linear Systems / Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 38th IEEE Conference on Decision and Control : Proceedings. Phoenix, USA, 1999 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1999, s. 3458--3463 .- Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: discrete approximations, repetitive dynamics, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3622] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[206] 1D model based stability analysis for a class of 2D linear systems / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS '98 : Proceedings of the Symposium. Padova, Włochy, 1998 .- Padova : IL POLIGRAFO, 1998, s. 169--172 .- ISBN: 8871151178
Słowa kluczowe: 1D models, 2D systems, repetitive processes, stability theory/tests

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6068] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[207] 1D models for a class of 2D linear systems / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Multidimensional Systems : Problems and Solutions. London, Wielka Brytania, 1998 .- London : Institution of Electrical Engineers, 1998, s. 11/1--4
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3721] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[208] 2D information processing in the design of learning control schemes / N. Amann, David H. Owens, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Les Systemes Dynamiques Hybrides : 3eme Conference Internationale sur l'Automatisation des Processus Mixtes. Reims, Francja, 1998 .- Reims : [brak wydawcy], 1998, s. 151--158
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3621] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[209] Controlling the dynamics of discrete linear repetitive processes by rejecting the effects of dynamic pass initial conditions / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: The First International Workshop on Multidimensional Systems - NDS-98. Łagów, Polska, 1998 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 63--66
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3541] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[210] Development of a Matlab Toolbox for a class of 2D linear systems / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, David H. Owens // W: Trends in System Analysis and Control : Methods and Applications. Athens, Grecja, 1998 .- Athens : [brak wydawcy], 1998, s. 163--172
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7222] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[211] Discrete linear repetitive processes with dynamic pass initial conditions / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: System - Modelling - Control : 9th International Symposium : Abstracts. Zakopane, Polska, 1998 .- [B.m] : [brak wydawcy], 1998, s. 81 .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3601] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[212] On the stability properties of discrete approximations to the dynamics of differential linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98 : Proceedings of the Fifth International Symposium. Międzyzdroje, Polska, 1998 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998 .- Vol. 1: Control Theory : Modelling and Simulation, s. 135--139
Słowa kluczowe: discrete approximations, repetitive dynamics, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[213] Secondary operation approach to 2D systems state-space realisations equivalence / Krzysztof Gałkowski // W: Computational Engineering in Systems Applications - CESA '98 : 2nd IMACS International Multiconference. Nabeul-Hammamet, Tunezja, 1998 .- Lille : Ecole Centrale de Lille, 1998, s. 140 .- Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D systems, Secondary operations

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2040] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[214] Stability theory for class of 2D linear systems with dynamic boundary conditions / Eric Rogers, Jarosław Gramacki, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: 37th IEEE Conference on Decision and Control : Final Program and Book of Abstracts. Tampa, Florida, USA, 1998 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 2800--2805
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3561] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[215] Towards an applicable stability theory for 2D linear systems / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Les Systemes Dynamiques Hybrides. Reims, Francja, 1998 .- Reims : [brak wydawcy], 1998, s. 169--175
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[216] Multitime Scale Systems - the nD Approach / Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki // W: New Trends in Design of Control Systems - 2nd IFAC Workshop. Smolenice, Słowacja, 1997 .- - : [brak wydawcy], 1997, s. 509-514
Słowa kluczowe: Fornasini-Marchesini model, Roesser model, discrete repetitive processes, multidimensional systems, multitime scale systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10431] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Multidimensional Systems and Signal Processing : special issue : Multidimensional systems theory and control / (Red.) Lorenzo Ntogramatzidis, Krzysztof Gałkowski .- New York : Springer, 2013, Vol. 24, no 4 .- ISSN: 0923-6082
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5140] [data modyf: 02-09-2015 16:38]
[2] Multidimensional Systems and Signal Processing / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Nicholas P. Karampetakis .- New York : Springer, 2012, Vol. 23, spec. iss
Kod: RED-S-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/s11045-011-0157-0    (pkt: 0)
[RED-4975] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[3] Asian Journal of Control : special issue on "Recent Developments in Multidimensional Systems, Control and Signals - Theory and Applications" / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers .- Singapore : John Wiley and Sons Asia Pte Ltd and Chinese Automatic Control Society, 2010, Vol. 12, no 2 .- ISSN: 1561-8625
Kod: RED-S-ANG    BibTeX    DOI: 10.1002/asjc.177    (pkt: 0)
[RED-4720] [data modyf: 30-04-2010 10:41]
[4] Proceedings of the 2009 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems / (Red.) N. Karampetakis, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers .- Thessaloniki : [B. w.], 2009
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4622] [data modyf: 28-08-2009 08:51]
[5] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. issue : Selected problems of computer science and control / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Jan Willems .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2008, Vol. 18, no 3 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4536] [data modyf: 31-10-2008 08:29]
[6] Multidimensional Systems and Signal Processing : Special issue: Recent advances in multidimensional systems and signals / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Eva Zerz .- New York : Springer, 2008, Vol. 19, no 3-4 .- ISSN: 0923-6082
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4538] [data modyf: 12-11-2008 14:18]
[7] Multidimensional Systems and Signal Processing : Special issue: Selected developments in multidimensional systems and signals / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert .- New York : Springer, 2006, Vol. 17, no 2-3 .- ISSN: 0923-6082
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4225] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] The Fourth International Workshop on Multidimensional Systems NDS 2005 / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert, Eric Rogers, J. Velten .- Wuppertal : GMT Gesellschaft für Medizin und Technik, 2005, 262 s. .- ISBN: 3981029984
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4139] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] International Journal of Control / (Red.) Krzysztof Gałkowski, V. Vinnikov .- Abingdon : Taylor&Francis, 2004, Vol. 77, no 9 spec. issue .- ISSN: 0020-7179
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4065] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. issue : Multidimensional Systems nD and Iterative Learning Control / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Richard W. Longman, Eric Rogers .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2003, Vol. 13, no 1 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3930] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Multidimensional signal, circuits and systems / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Jeffrey Wood .- London : Taylor & Francis, 2001, 274 s. .- ISBN: 0415253632
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2001] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Multidimensional (nD) Systems - 2000 / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers .- Zielona Góra : Technical University Press, 2000, 276 s. .- ISBN: 8385911715
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-1800] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Multidimensional (nD) Systems - NDS '98 : The First International Workshop / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers .- Zielona Góra : Technical University Press, 1998
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2000] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski