System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 136 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Formowanie cienkich warstw anodowych na tytanie i jego implantowych stopach w środowisku kwasu fosforowego, 2003. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ 172 s. , ISBN: 8389321807, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6817] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Laboratorium do ćwiczeń z chemii, 1997. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej 101 s. bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7938] [data modyf: 11-04-2007 14:18]
[3] Ćwiczenia laboratoryjne z chemii, 1996. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej 101 s. bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7939] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Laboratorium do ćwiczeń z chemii, 1993. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej 100 s. bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7940] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Laboratorium do ćwiczeń z chemii, 1992. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej 94 s. bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7941] [data modyf: 11-04-2007 14:26]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Impedimetric Method to Monitor Biological Layer Formation on Central Venous Catheters for Hemodialysis Made of Carbothane, Ewa Paradowska, Marta Nycz, Katarzyna Arkusz, Bartosz Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik
// W: Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 2019. / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing 831), s. 45--55, ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_4   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[WZCZ-20349] [data modyf: 31-05-2019 12:09]
[2] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, 2013. , Gdańsk : Politechnika Gdańska, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18864] [data modyf: 24-03-2017 11:58]
[3] Anodic layer formation on titanium and its alloys for biomedical applications, Elżbieta Krasicka-Cydzik
// W: Titanium alloys - towards achieving enhanced properties for diversified applications, 2012. / ed. by A.K.M. Nurul Amin, - : InTech, Open Acces Publisher, s. 175--200, ISBN: 9789535103547 .- [dostęp: 07.05.2012]    DOI: 10.5772/1928
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14482] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Studies on transition of titanium from active into passive state in phosphoric acid solutions, Elżbieta Krasicka-Cydzik
// W: Passivation of metals and semiconductors, and properties of thin oxide layers : a selection of papers from the 9th International Symposium, 2006. / ed. P. Marcus, V. Maurice, Amsterdam : Elsevier, s. 193--198, ISBN: 978044452245
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[WZCZ-8612] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Elektrochemiczna metoda formowania bioaktywnych warstw na tytanie i jego stopach, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska
// W: Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, 2005. / red. L. F. Ciupik, D. Zarzycki, Zielona Góra : Polska Grupa DERO - Stowarzyszenie Studiów i Badań Kręgosłupa, s. 115--121, ISBN: 839157220X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7533] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Korozja - czynnik obniżenia cech użytkowych tworzywa, Elżbieta Krasicka-Cydzik
// W: Materiały konstrukcyjne i ich własności użytkowe : materiały dydaktyczne, 1995. / red. E. Krasicka-Cydzik, Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, s. 7--20
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8351] [data modyf: 12-06-2006 12:54]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Influence of Thermal Modification and Morphology of TiO2 Nanotubes on Their Electrochemical Properties for Biosensors Applications / Katarzyna Arkusz, Ewa Paradowska, Marta Nycz, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2018. Journal of Nanoscience and Nanotechnology Vol. 18, 3713--3721, ISSN: 1533-4880, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Biosensing, Thermal Modification, TiO2 Nanotubes (TNT)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1166/jnn.2018.14685
[AWCZ-21763] [data modyf: 08-10-2018 14:17]
[2] Surface analysis of long-term hemodialysis catheters made of carbothane (poly(carbonate)urethane) before and after implantation in the patients' bodies / Marta Nycz, Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Bartosz Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2018. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 20, no. 2, 47--53, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Catheter-tissue contact, atomic force microscopy, film, scanning electron microscopy, surface roughness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/ABB-01075-2017-02         Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[AWCZ-22976] [data modyf: 08-08-2018 09:29]
[3] The effect of phosphates and fluorides, included in TiO2 nanotube layers, on the performance of hydrogen peroxide detection / Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2018. Archives of Metallurgy and Materials Vol. 63, no. 2, 765--772, ISSN: 1733-3490, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biosensor, hydrogen peroxide, thermal modification, titania nanotubes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.24425/122402         Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[AWCZ-22727] [data modyf: 13-12-2019 16:14]
[4] Effects of titanium-based nanotube films on osteoblast behavior in vitro / Miruna-Silvia Stan, Indira Memet, Corneliu Fratila, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Ioan Roman, Anca Dinischiotu, 2015. Journal of Biomedical Materials Research. Part A Vol. 103, no. 1, 48--57, ISSN: 1549-3296, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: TiO2, based nanotube, biocompatibility, cytotoxicity, glutathione, osteoblast
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1002/jbm.a.35148         Cytowania wg Scopus: 13 [30-03-2020]
[AWCZ-18615] [data modyf: 24-08-2015 13:11]
[5] Functionalized nanotubular oxide layer on Ti6Al4V as a regulator and biosensor of bone tissue remodeling / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2015. Archives of Materials Science and Engineering Vol. 73, iss. 2, 53--61, ISSN: 1897-2764, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biomaterials, biosensors, bone remodelling, materials, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 2 [30-03-2020]
[AWCZ-19661] [data modyf: 05-01-2016 11:33]
[6] Electrochemical Biosensitivity of Titania Nanotubes towards Alkaline Phosphatase, IL-6 and IL-8 Interleukins Biomarkers / Ioan Roman, Maria-Laura Soare, Roxana Doina Trusca, Corneliu Fratila, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Miruna-Silvia Stan, Anca Dinischiotu, 2014. Journal of the Electrochemical Society Vol. 161, no. 14, 275--282, ISSN: 0013-4651,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1149/2.0071414jes         Cytowania wg Scopus: 3 [30-03-2020]
[AWCZ-18617] [data modyf: 20-08-2015 12:50]
[7] Elektrochemiczna detekcja interleukiny-6 na podłożu nanotubularnym ditlenku tytanu = Electrochemical detection method for interleukin-6 on titania nanotube platforms / Katarzyna Arkusz, Marta Nycz, Ewa Paradowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2014. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials Vol. 17, no. 125, 21--29, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: IL-6, biosensor elektrochemiczny, electrochemical biosensor, nanorurki ditlenku tytanu, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18916] [data modyf: 20-08-2015 14:04]
[8] Morphological and chemical relationships in nanotubes formed by anodizing of Ti6A14V alloy / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2014. Advances in Materials Science Vol. 14, no. 4, 12--19, ISSN: 1730-2439, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ti6Al4V, oxide nanotubes, titanium dioxide, vanadium oxides
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/adms-2014-0017
[AWCZ-18919] [data modyf: 20-08-2015 14:05]
[9] Titanium dioxide nanotube films: Preparation, characterization and electrochemical biosensitivity towards alkaline phosphatase / Ioan Roman, Roxana Doina Trusca, Maria-Laura Soare, Corneliu Fratila, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Miruna-Silvia Stan, Anca Dinischiotu, 2014. Materials Science and Engineering C Vol. 37, 374--382, ISSN: 0928-4931, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Alkaline phosphatase, Anodization, Electrochemical impedance spectroscopy, Osteoblast, TiO2 nanotube
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.msec.2014.01.036         Cytowania wg Scopus: 14 [30-03-2020]
[AWCZ-18616] [data modyf: 20-08-2015 12:50]
[10] Warstwy anodowe na stopach tytanu do różnorodnych zastosowań / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2014. Obróbka Plastyczna Metali Vol. 25, nr. 2, 147--155, ISSN: 0867-2628, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: anodizing, anodowanie, bioactive layers, protective layers, stopy tytanu, titanium alloys, warstwy bioaktywne, warstwy ochronne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18401] [data modyf: 20-08-2015 13:59]
[11] Deoxidation of Titania Foams / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2013. ECS Transactions Vol. 50, 39--44, ISSN: 1938-6737, , eISSN: 1938-5862,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1149/05011.0039ecst         Cytowania wg Scopus: 3 [30-03-2020]
[AWCZ-17639] [data modyf: 07-03-2017 16:22]
[12] Scan rate and fluoride concentration effect on the anodic growth of self-aligned titanium dioxide nanotubes in phosphates / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, 2013. ECS Transactions Vol. 50, iss. 37, 263--270, ISSN: 1938-6737, , eISSN: 1938-5862, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1149/05037.0263ecs
[AWCZ-17640] [data modyf: 21-02-2017 12:33]
[13] Model matematyczny do wyznaczania parametrów formowania nanorurek TiO2 podczas anodowania = A mathematical model for selection of formation parameters of TiO2 nanotube by anodizing / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, 2012. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials Vol. 15, no. 114, 34--40, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anodizing, ethylene glycol, glicerol, glikol etylenowy, glycerol, mathematical model, model matematyczny, nanorurki z tlenku tytanu, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16923] [data modyf: 16-01-2013 10:26]
[14] Oddziaływanie antybakteryjne nanocząstek srebra otrzymanych z surowców naturalnych / Katarzyna Guzik, Justyna Mazurek-Popczyk, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2012. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, no 2, 139--143, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biological synthesis, metoda biologiczna, nanocząstki srebra, nanotechnologia, nanotechnology, silver, silver nanoparticles, srebro
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16624] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Wykrywanie antygenu CA 15.3 metodami elektrochemicznymi na podłożu Ti/TiO2 / Joanna Filik, Karolina Cyran, Justyna Skóra, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2012. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, no 2, 134--138, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biosensor, impedance spectroscopy, marker nowotworowy, spektroskopia impedancyjna, tumor marker, voltammetry, woltamperometria
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16622] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] Effect of fluorides on bioactivity of titania nanotubes in SBF solution - by EIS studies / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Krzysztof Białas-Heltowski, Izabela Głazowska, Tomasz Klekiel, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, 2011. Archives of Materials Science and Engineering Vol. 51, iss. 1, 33--39, ISSN: 1897-2764, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dynamics of deposition, electrochemical impedance spectroscopy, hydroxyapatite, simulated body fluid, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 3 [30-03-2020]
[AWCZ-16359] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Role of phosphates in improvement of surface layer on titanium alloys for medical applications / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, 2011. Inżynieria Materiałowa R. 32, nr 4, 485--489, ISSN: 0208-6247, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16071] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Competition between phosphates and fluorides at anodic formation of titania nanotubes on titanium / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Krzysztof Kowalski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, 2010. Surface and Interface Analysis Vol. 42, iss. 6-7, 471--474, ISSN: 0142-2421, bibliogr. rys. summ. .- Special Issue: ECASIA '09
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 5 [30-03-2020]
[AWCZ-14870] [data modyf: 01-12-2010 10:25]
[19] Fluoride concentration effect on the anodic growth of self-aligned oxide nanotube array on Ti6Al7Nb alloy / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Tomasz Klekiel, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2010. Surface and Interface Analysis Vol. 42, iss. 6-7, 510--514, ISSN: 0142-2421, bibliogr. rys. tab. summ. .- Special Issue: ECASIA '09
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 20 [30-03-2020]
[AWCZ-14876] [data modyf: 01-12-2010 10:25]
[20] Próba opracowania platformy biosensora trzeciej generacji dla H2O2 na powierzchni tytanu pokrytej nanorurkami TiO2 / Jowita Łoin, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2010. Inżynieria Biomedyczna Vol. 16, no 2, 54--56, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14856] [data modyf: 25-06-2010 09:13]
[21] Tailoring of anodic surface layer properties on titanium and its implant alloys for biomedical purposes / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2010. Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering Vol. 43, no 1, 424--431, ISSN: 1734-8412, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anodic layers, bioactivity, nanostructural layer, phosphoric acid solutions, titanium materials
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15239] [data modyf: 16-12-2010 11:58]
[22] Wpływ stężenia jonów fluorkowych na wzrost orientowanych nanorurek tlenkowych na powierzchni stopu tytanowego Ti-6AL-7Nb = Fluroide concentration effect on the anodic growth of self aligned oxide nanotube array on Ti-6Al-7Nb / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Izabela Głazowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2010. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 13, nr 92, 80--82, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15855] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[23] Wykorzystanie elektrochemicznej dezaktywacji kompleksów cyklamu z niklem przez lizozym w czujniku wirusa HIV / Katarzyna Arkusz, Hetal Kiran Patel, Vasant Kumar, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2010. Inżynieria Biomedyczna Vol. 16, no 2, 63--65, ISSN: 1234-5563, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14857] [data modyf: 06-12-2011 12:35]
[24] Anodic and nanostructural layers on titanium and its alloys for medical applications / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Kazimierz Kowalski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, 2009. Inżynieria Materiałowa, nr 5, 425--428, ISSN: 0208-6247, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14462] [data modyf: 10-02-2010 09:32]
[25] Investigation for Ti/TiO2 electrode used as a platform for H2O2 biosensing / Magdalena Machnik, Izabela Głazowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2009. Inżynieria Materiałowa, nr 5, 363--365, ISSN: 0208-6247, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14461] [data modyf: 10-02-2010 09:29]
[26] Nanostrukturalna warstwa tlenkowa otrzymywana metodą anodowania na tytanie i jego stopie z niobem / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Tomasz Klekiel, Kazimierz Kowalski, 2009. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 12, nr 89-91, 105--108, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14463] [data modyf: 10-02-2010 09:47]
[27] Behaviour of Ti6Al4V implant alloy in vitro after plastic deformation by bending / Agnieszka Kierzkowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2008. Surface and Interface Analysis Vol. 40, iss.3-4, 507--512, ISSN: 0142-2421, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: anodic layer, bending, electrochemistry, osteoblasts, titanium alloy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 3 [30-03-2020]
[AWCZ-12985] [data modyf: 07-05-2008 14:21]
[28] Program kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim = The plan of education of biomedical engineering at the University of Zielona Góra / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Tomasz Klekiel, 2008. Inżynieria Biomedyczna Vol. 14, no 3, 7--13 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: bioengineering, biomedical, direction of study, inżynieria biomedyczna, plan studiów, program kształcenia, standardy kształcenia, study
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13944] [data modyf: 16-07-2009 11:53]
[29] Wpływ stężenia jonów fluorkowych na wzrost anodowej samoorganizującej się warstwy nanorurek TiO2 / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, A. Kaczmarek, Krzysztof Białas-Heltowski, 2008. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 11, nr 77-80, 46--48, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13423] [data modyf: 04-12-2008 13:50]
[30] Wpływ szybkości narastania potencjału na proces anodowego formowania nanorurek TiO2 / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, A. Kaczmarek, Krzysztof Białas-Heltowski, 2008. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 11, nr 77-80, 48--51, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13424] [data modyf: 04-12-2008 13:53]
[31] Analiza mechaniczno-elektrochemiczna anodowej warstwy wierzchniej na stopie Ti6Al4V ELI / Agnieszka Kierzkowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2007. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 10, nr 67-68, 25--28, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anodic layer, anodizing, anodowanie, bending, electrochemistry, elektrochemia, gięcie, stop tytanu, titanium alloy, warstwa tlenkowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12387] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Characteristics of anodic layer on Ti6Al4V ELI alloy after bending / Agnieszka Kierzkowska, Marek Malinowski, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2007. International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering (IJCMSSE) [online] Vol. 1, no 3, 320--334 bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijcmsse/, [dostęp: 25-02-2008]
Słowa kluczowe: bending, biomaterial, materials, surface charasteristics, titanium alloy
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[AWCZ-12814] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Charakterystyka elektrochemiczna naruszonej mechanicznie warstwy tlenkowej na stopie tytanu Ti6A14V ELI / Agnieszka Kierzkowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2007. Advances in Materials Science Vol. 7, no 4, 26--33 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anodic layer, bending, electrochemistry, elektrochemia, gięcie, stop tytanu, titanium alloy, warstwa tlenkowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12351] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Wpływ pierwiastków stopowych na zachowanie się warstwy anodowej na implantowych stopach tytanu w środowisku kwasu fosforowego / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, 2007. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 10, nr 67-68, 29--31, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12388] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Bioaktywność in vitro zdeformowanej przez gięcie anodowej warstwy wierzchniej stopu Ti6AL4V ELI / Agnieszka Kierzkowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2006. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 9, nr 58-60, 136--139, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: anodic layer, bending, bioactivity, bioaktywność, electrochemistry, gięcie, impedancja, stop tytanu, titanium alloy, warstwa anodowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11187] [data modyf: 25-10-2006 12:34]
[36] Effect of bending on anodized Ti6Al4V alloy - surface layers characteristics / Agnieszka Kierzkowska, Marek Malinowski, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2006. Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering Vol. 18, no 1-2, 139--142, ISSN: 1734-8412, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bending, biomaterial, surface characteristics, titanium alloy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10943] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Effect of bending on anodized Ti6Al4V alloy: II. Behavior in vitro / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Agnieszka Kierzkowska, Izabela Głazowska, 2006. Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering Vol. 17, no 1-2, 89--92, ISSN: 1734-8412, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: behaviour in vitro, bending, biomaterials, titanium alloy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10945] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Electrochemical formation of bioactive surface layer on titanium / Elżbieta Krasicka-Cydzik, K. Kowalski, Izabela Głazowska, 2006. Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering Vol. 18, no 1-2, 147--150, ISSN: 1734-8412, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EIS examination, bioactivity assessment, biomaterials, electrochemical treatment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10944] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Ocena zagrożenia absorpcją wodoru w warstwie anodowej stopu Ti6AL4V w wyniku deformacji przez gięcie / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Agnieszka Kierzkowska, 2006. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 9, nr 58-60, 140--142, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr.
Słowa kluczowe: anodic layer, bending, gięcie, hydrogen, stop tytanu, titanium alloy, warstwa anodowa, wodór
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11188] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Charakterystyka warstwy wierzchniej stopu Ti6Al4V po odkształceniu przez gięcie / Agnieszka Kierzkowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Mariusz Jenek, 2005. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 8, nr 47-53, 146--148, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10464] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Corrosion testing of sintered samples made of the Co-Cr-Mo alloy for surgical applications / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Z. Oksiuta, J. R. Dąbrowski, 2005. Journal of Materials Science : Materials in Medicine Vol. 16, no 3, 197--202 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 14 [30-03-2020]
[AWCZ-10144] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] Formowanie i właściwości warstwy fosforanowej na tytanie i jego implantowych stopach / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Mariusz Michalski, 2005. Inżynieria Materiałowa R. 26, nr 5, 585--588, ISSN: 0208-6247, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10426] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Impedancyjna charakterystyka anodowanego tytanu w badaniach in vitro / Izabela Głazowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2005. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 8, nr 47-53, 127--130, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: SBF, anodisation, anodowanie, badania impedancyjne, solution impedance, titanium, tytan
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10462] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Mikroskopowe badania anodowych warstw na implantach tytanowych stopów zanurzonych w roztworze SBF / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Mariusz Michalski, 2005. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 8, nr 47-53, 130--133, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10463] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Structure of phosphor tin bronze CuSn10P modified with mixture of microadditives / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Mariusz Michalski, 2005. Archiwum Odlewnictwa R. 5, nr 15, 94--99 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: crystallization, microstructure, modification, phosphor-tin bronze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10461] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Zastosowanie pomiarów elektrochemicznych do oceny wpływu gięcia na właściwości warstwy anodowej implantowego stopu tytanu Tl6Al4V / Agnieszka Kierzkowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2005. Przegląd Mechaniczny, nr 9, supl., 215--217, ISSN: 0033-2259, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Bioaktywność powierzchni stopów tytanu poddanych utlenianiu anodowemu w H3PO4 / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Mariusz Michalski, 2004. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 7, nr 38-42, 57--59, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9839] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Gel-like layer development during formation of thin anodic films on titanium in phosphoric acid solutions / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2004. Corrosion Science Vol. 46, 2487--2502, ISSN: 0010-938X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anodising, gel, phosphoric acid solutions, titanium
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 37 [30-03-2020]
[AWCZ-9720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Wpływ efektu gięcia na zachowanie stopu tytanu Ti6Al4V w badaniach in vitro / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Agnieszka Kierzkowska, 2004. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 7, nr 38-42, 53--56, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9838] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Formation and properties of anodic film on titanium in phosphoric acid solutions / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2002. Materialove Inzinerstvo R. 9, cis. 2, 9--16 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8608] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] Pasywność implantowych stopów tytanu w stężonym kwasie fosforowym / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2002. Ochrona Przed Korozją, Wyd. spec., 282--286, ISSN: 0473-7733, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anodowanie, impedancja, implantowe stopy tytanu, polaryzacja anodowa, roztwory kwasu fosforowego
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8612] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] Surface preparation and modification using novel electrochemical systems / R.V. Kumar, S. J. Harris, F. Tailoka, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2002. Ochrona Przed Korozją, Wyd. spec., 54--58, ISSN: 0473-7733, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: corrosion, electrochemistry, inclusions, steel
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8611] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[53] Zmiany impedancji warstw anodowych na implantowych stopach tytanu po zanurzeniu w roztworze Ringera / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Joanna Haładyn, 2002. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 5, nr 23-25, 43--46, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anodowanie, impedancja, implantowe stopy tytanu, roztwór Ringera
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8609] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Badania impedancyjne tytanu i jego wybranych stopów implantowych / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2001. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials, nr 14, 27--31, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-6029] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[55] Copper deoxidation with calcium carbide melts: electrochemical reactions / Elżbieta Krasicka-Cydzik, D. Inman, R.V. Kumar, 2001. Journal of Applied Electrochemistry, no 31, 1155--1161 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: carbide calcium, copper deoxidation, cyclic voltammetry
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [30-03-2020]
[AWCZ-6030] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[56] Wpływ parametrów polaryzacji na wybrane właściwości warstwy wierzchniej stopu Ti6Al4V po anodowaniu w roztworze kwasu fosforowego / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2001. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 21, nr 1, 171--178, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: anodowanie, kwas fosforowy, polaryzacja, stopy tytanu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4991] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[57] Impedance properties of anodic films formed in H3PO4 on selected titanium alloys / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2000. Materialove Inzinerstvo R. 7, cis. 3, 5--10 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EIS, Mott-Schottky plots, Passive Films, Titanium Alloys
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3661] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[58] Wpływ stężenia kwasu fosforowego na szybkość anodowania stopów tytanu / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2000. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 20, nr 1, 155--162, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anodowanie, krzywe polaryzacyjne, kwas fosforowy, stopy tytanu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-3221] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[59] Badanie odporności nitinolu na korozję w środowisku płynu Ringera / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Magdalena Jaklewicz, Stanisław Mazurkiewicz, 1999. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 2, nr 5-6, 20--24, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-3581] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Elektrochemiczne aspekty kształtowania warstwy anodowej na stopach tytanu / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 1999. Ochrona Przed Korozją, Wyd. spec., 48--52, ISSN: 0473-7733, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4102] [data modyf: 30-06-2014 11:18]
[61] Elektrochemiczne i korozyjne właściwości Ti6Al4V ELI w roztworach kwasu fosforowego / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 1999. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 2, nr 7-8, 26--31, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-3621] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Badania wpływu obróbki powierzchniowej na odporność korozyjną stali implantowych / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 1997. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 17, nr 1, 173--183, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: korozja lokalna, stale implantowe, testy polaryzacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7988] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[63] Corrosion resistance of cold deformed austenitic implant steel / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Janusz Mstowski, 1997. Metallurgy and Foundry Engineering Vol. 23, no 2, 237--243, ISSN: 1230-2325, , eISSN: 2300-8377, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9542] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[64] Crevice corrosion of selected surgical implants / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 1997. Metallurgy and Foundry Engineering Vol. 23, no 2, 245--253, ISSN: 1230-2325, , eISSN: 2300-8377, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9543] [data modyf: 29-03-2004 09:40]
[65] Wpływ zgniotu na odporność korozyjną austenitycznych stali implantowych / Elżbieta Krasicka-Cydzik, 1997. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 17, nr 1, 185--194, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: obróbka plastyczna na zimno, odporność korozyjna, stal implantowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7990] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Anodowanie Ti6A14V w roztworach kwasu fosforowego / Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Mechanika ; 58) .- 1999, nr 250, s. 61--70 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2884] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Odporność korozyjna Ti-6Al-4V w roztworze Rignera / Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Prace Instytutu Inżynierii Produkcji i Materiałoznawstwa w zakresie Technologii Maszyn .- 1998, nr 58, s. 89--93 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2828] [data modyf: 23-01-2003 09:57]
[3] Elektromigracja wybranych pierwiastków w ciekłej miedzi rafinowanej reagentami wapniowymi / Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Archiwum Technologii Budowy Maszyn .- 1988, z. 7, s. 35--43 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6474] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Analiza zjawisk elektromigracji pierwiastków w ciekłej miedzi / Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 17) .- 1987, nr 82, s. 33--41 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6599] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Elektrochemiczna analiza procesu rafinacji miedzi stopem karbidycznym / Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 16) .- 1987, nr 80, s. 71--82 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6468] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Impedimetric method to monitor biological layer formation on central venous catheters for hemodialysis made of carbothane, 2018. Ewa Paradowska, Marta Nycz, Katarzyna Arkusz, B. Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 167--168, ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23155] [data modyf: 05-12-2019 10:56]
[2] Direct immobilization of human cytokine antibodies on TiO2 nanotubes array, 2015. Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: International Conference Cybernetic Modelling of Biological Systems - MCSB 2015 : abstracts. Kraków, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, Bio-Algorithms and Med Systems, 2015, Vol. 11, s. 6
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.1515/bams-2015-0011   (pkt: 0)
[KONF-21907] [data modyf: 02-05-2019 11:24]
[3] Evaluation of hemodialysis catheters by sem and impedimetric analisys, 2015. Ewa Paradowska, Marta Nycz, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Bartosz Kudliński // W: International Conference Cybernetic Modelling of Biological Systems - MCSB 2015 : abstracts. Kraków, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, Bio-Algorithms and Med Systems, 2015, Vol. 11, s. 30
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.1515/bams-2015-0011   (pkt: 0)
[KONF-22152] [data modyf: 02-05-2019 11:24]
[4] Functionalized nanotubular oxide layer on Ti6Al4V as a regulator and biosensor of bone tissue remodeling, 2015. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Achievements in Mechanical and Materials Engineering - AMME 2015. Gliwice - Zakopane, Polska Gliwice : [B. w.], 2015, s. 70, ISBN: 9788363553395
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22037] [data modyf: 18-12-2015 12:57]
[5] Inżynieria biomedyczna - wyzwania i konieczność, 2015. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej : od profilaktyki do sukcesu sportowego. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21910] [data modyf: 09-10-2015 13:08]
[6] Nanotubularne podłoże Ti/TiO2 i jego zastosowanie w biosensingu, 2015. Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa. Warszawa, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 45
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21945] [data modyf: 28-10-2015 12:33]
[7] O przyczynach powstawania biofilmu w długoterminowych cewnikach hemodializacyjnych, 2015. Marta Nycz, Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Bartosz Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa. Warszawa, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 211
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21947] [data modyf: 28-10-2015 12:50]
[8] Platforma immunosensora do bezpośredniej detekcji kompleksów antygen-przeciwciało na podłożu Ti/TiO2, 2015. Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 11--12, ISBN: 9788393420483
Słowa kluczowe: biosensor, cytokiny, nanorurki ditlenku tytanu

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21776] [data modyf: 10-07-2015 11:33]
[9] Ti/TiO2 nanotube platform for the electrochemical detection of tumor necrosis factor (TNF\alfa), 2015. Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Central European Conference on Regenerative Medicine - CECRM 2015. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Association for the Development of Regenerative Medicine "Aksolot", 2015, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21911] [data modyf: 09-10-2015 14:19]
[10] Wpływ past wybielających na ścieralność szkliwa ludzkich zębów, 2015. Aleksandra Gular, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 37--38, ISBN: 9788393420483
Słowa kluczowe: elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS), pasty wybielające, ścieralność szkliwa ludzkich zębów

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21777] [data modyf: 08-07-2015 10:00]
[11] Detekcja markera CA15,3 za pomocą mikrowagi kwarcowej, 2013. Joanna Filik, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 1--6, ISBN: 9788360779224
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21249] [data modyf: 07-09-2015 15:10]
[12] Impedancyjna metoda detekcji antygenu IL-8 na podłożu nanostrukturalnym TiO2, 2013. Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 1--6, ISBN: 9788360779224
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21248] [data modyf: 07-09-2015 15:10]
[13] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2013. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21250] [data modyf: 07-09-2015 15:10]
[14] Ti/TiO2 nanotubes as platforms for electrochemical biosensors: detection of selected biomarkers, 2013. Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Innovative technologies in biomedicine. Kraków, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 39
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21251] [data modyf: 07-09-2015 15:11]
[15] Impedimetric biosensor for breast cancer biomarker based on TiO2 nanotube electrode, 2012. Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Justyna Skóra, Joanna Filik, Karolina Cyran, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemistry for advanced materials, technologies and instrumentation. Prague, Czechy Lausanne : International Society of Electrochemistry, 2012, s. [abstr.] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20446] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Vanadium oxide rich nanotubes on both phases of anodized Ti6AlV alloy, 2012. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemistry for advanced materials, technologies and instrumentation. Prague, Czechy Lausanne : International Society of Electrochemistry, 2012, s. [abstr.] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20447] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Anodic growth of self-aligned oxide nanotube arrays on TI6AL4V alloy-effect of fluoride ions concentration, 2011. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Summer School: Biocompatibility of Nanoparticles. Warsaw, Polska Warsaw : [brak wydawcy], 2011, s. 19 [abstr.], ISBN: 9788360958827
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20104] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Anodowanie implantowych stopów tytanu w roztworach glicerolu, 2011. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: NANOTECHNOLOGIA.PL : nano dla zdrowia i urody : wydarzenie towarzyszące E-MRS 2011 Fall Meeting. Warszawa, Polska [Warszawa] : [brak wydawcy], 2011, s. 11--122 [abstr.] .- [sesja posterowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20193] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] The comparison of immobilization for glucose oxidase and horseradish peroxidase on titania nanotube surface, 2011. Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Jowita Loin, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing - SMCBS 2011 : 5th international workshop. Łochów, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2011, s. 62--64 [abstr.], ISBN: 8389585324
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20192] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Biosensor for the detection of HIV based on the analogy of the Lysozyme and CXCR4 receptor, 2010. Katarzyna Arkusz, Hetal Kiran Patel, Vasant Kumar, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 4 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19856] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[21] Enhanced bioactivity anodic titania and its nanotube arrays for biomedical applications, 2010. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVI krajowa konferencja. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2010, s. 142 [abstr.]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19621] [data modyf: 24-06-2010 14:26]
[22] Tytan pokryty nanurkami z TiO2 do zastosowań biomedycznych, 2010. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, J. Łoin // W: IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2010. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2010, s. 108 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20105] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] Anodic oxidation of titanium in fluoride containing phosphoric acid solutions for surgical applications, 2009. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Agnieszka Kaczmarek, Krzysztof Białas-Heltowski // W: 5th Kurt Schwabe Symposium form Corrosion to Semiconductors - KSCS 2009 : abstracts. Erlangen, Niemcy [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. [1] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19253] [data modyf: 30-06-2009 12:48]
[24] Behaviour of Ti6Al4V implant alloy in vitro after plastic deformation by bending, 2007. Agnieszka Kierzkowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: 12th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis - ECASIA '07. Brussels, Belgia Brussels : [brak wydawcy], 2007, s. 299 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18517] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Deoxidation of titanium oxide foams, 2005. Elżbieta Krasicka-Cydzik, C. Schwandt, D. J. Fray // W: EUROMAT 2005 : European Congress on Advanced Materials and Processes. Prague, Czechy [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [1] abstr. .- www.euromat2005.fems.org
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17609] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Hydroxyapatite coatings on titanium and its alloys anodised in H3PO4, 2005. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Mariusz Michalski // W: EUROMAT 2005 : European Congress on Advanced Materials and Processes. Prague, Czechy [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [1] abstr. .- www.euromat2005.fems.org
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17588] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] In vitro study on bioactivity of H3PO4 anodised Ti-based alloys, 2005. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Agnieszka Kierzkowska, Mariusz Michalski // W: 19th European Conference on Biomaterials including the 4th Young Scientists Forum - ESB 2005. Sorrento, Włochy [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [abstr.] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17477] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Structure of phosphor tin bronze CuSn10P modified with mixture of microadditives, 2005. Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Mariusz Michalski // W: Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology - COMMENT 2005. Gliwice - Wisła, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2005, s. 187 [abstr.], ISBN: 8389728125
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17543] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Thin phosphate protective films on titanium alloys anodized in phosphoric acid solutions, 2005. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 22nd International Colloquium. Częstochowa, Polska Zilina : University of Zilina, 2005, s. 101--104, ISBN: 8080703930
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17141] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Właściwości warstwy powierzchniowej tytanu po anodowaniu w roztworach kwasu fosforowego, 2005. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Agnieszka Kierzkowska, Mariusz Michalski // W: Tytan i jego stopy : VIII ogólnopolska konferencja. Warszawa - Serock, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2005, s. 143--150
Słowa kluczowe: anodising, anodowanie, kwas fosforowy, phosphoric acid, surface layer, titanium, tytan, warstwa powierzchniowa

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17474] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Impedance and microscopic studies of anodic la yers on titanium implant alloys immersed in ringers solution, 2004. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Mariusz Michalski // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 21th international colloquium. Balatonfüred, Węgry Budapest : [brak wydawcy], 2004, s. 13--17, ISBN: 9634207960
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16478] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Surface modification of phosphoric acid anodized implant titanium alloys, 2004. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: 7th World Biomaterials Congress. Sydney, Australia Sydney : Australian Society for Biomaterials, 2004, s. [ 1 ] CD-ROM [abstr.], ISBN: 1877040193
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[KONF-16552] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] The formation and dissolution of anodic oxide films on titanium phosphoric acid solutions, 2003. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Advances in Corosion Science and Application : proceedings. Zakopane, Polska Warsaw : Institute of Physical Chemistryof the Polish Academy of Sciences, 2003, s. 199--205, ISBN: 8391352056
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16291] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Corrosion protection effect of anodic layer formed by phosphite ions on titanum, 2002. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : Proceedings of 19th International Colloquium. Pardubice, Czechy Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002, s. 82--86, ISBN: 8071944491
Słowa kluczowe: Polarization and EIS, anodisation, phosphoric acid, titanium

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15213] [data modyf: 13-01-2003 13:02]
[35] Corrosion characteristic of titanium and some of its alloys anodised in H3PO4, 2001. Elżbieta Krasicka-Cydzik, J. Cydzik // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : Proceedings of 18th International Colloquium. Dresden, Niemcy Dresden : [brak wydawcy], 2001, s. 125--130
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11959] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Impedance behaviour of titanium and some of its alloys anodised in H3PO4, 2000. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Novel Materials and Methods for Improvement of Corrosion Resistance : 3rd Kurt Schwabe Corrosion Symposium - KSCS 2000. Zakopane, Polska Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2000, s. 137--141
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8783] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Influence of Anodization Rate on Properties of Passive Layers on Ti6Al4V Eli Alloy, 2000. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : Proceedings of 17th International Colloquium. Zielona Góra-Łagów, Polska Zielona Góra : [B.w.], 2000, s. 129--133
Słowa kluczowe: anodizing, impedance spectroscopy, structure, titanium alloy

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8733] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Odporność korozyjna implantowych stopów tytanu po anodowaniu w kwasie fosforowym, 2000. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: I Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2000, s. 83--91
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8786] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Anodic behaviour of Ti6A14V in phosphoric acid solutions, 1999. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : Proceedings of 16th International Colloquium. Balatonfüred, Węgry Budapest : [brak wydawcy], 1999, s. 55--60
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8809] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Effect of surface finishing on polarization - corrosion behaviour of Ti-6AI-4V alloy, 1998. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Communications on the Edge of the Millenniums : 10th International Scientific Conference. Zilina, Słowacja Zilina : University of Zilina, 1998, Vol. 4 : New Materials and Technologies, s. 31--34
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7642] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Influence of anodization on corrosion resistance of Ti-6AI-4V alloy in Ringer's solution, 1998. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Materials, Technologies, Design, Maintenance their Application in the Field of Transportation : 15th International Colloquium. Zilina-Rajecke Teplice, Słowacja Zilina : University of Zilina, 1998, s. 36--41
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7582] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Modyfikacja powierzchni stopu tytanu w procesie anodowania, 1998. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych : IV Konferencja : zbiór referatów. Poznań-Kołobrzeg, Polska Poznań : [brak wydawcy], 1998, s. 125--133
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6823] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Materiały implantowe : stal a stopy tytanu, 1997. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Janusz Mstowski, Lechosław Ciupik // W: System DERO : rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa : 2-Sympozjum. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : LfC, 1997, s. 81--91
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9790] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[44] Metalowe implanty kręgosłupowe : Cz. 1 : Techniczne aspekty biotolerancji, 1997. Lechosław Ciupik, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Janusz Mstowski, Daniel Zarzycki // W: System DERO : rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa : 2-Sympozjum. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : LfC, 1997, s. 93--105
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9791] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[45] Wpływ obróbki powierzchniowej na odporność korozyjną wybranych stopów tytanu, 1997. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, Sekcja 3 : Odlewnictwo, materiałoznawstwo, spawalnictwo, s. 93--98
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13868] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Corrosion resistance of cold deformed austenitic implant steel, 1996. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Janusz Mstowski // W: Corrosion Resistant Alloys : 3rd International Symposium : conference papers. Cracow, Polska Cracow : [brak wydawcy], 1996, s. 98--106
Słowa kluczowe: anodic polarization, cold working, corrosion ressistance

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16302] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Crevice corrosion of selected surgical implants, 1996. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Corrosion Resistant Alloys : 3rd International Symposium : conference papers. Cracow, Polska Cracow : [brak wydawcy], 1996, s. 107--116
Słowa kluczowe: anodic polarization, crevice corrosion, implant steel, spinal implants

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16303] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Badanie reakcji soli stopionych z miedzią, 1992. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1992, Sekcja III : Odlewnictwo i spawalnictwo, s. 197--202
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16534] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Badanie reakcji jonu węglikowego z miedzią metodą woltametrii cyklicznej, 1990. Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1990, Sekcja III : Odlewnictwo i spawalnictwo : technologia i urządzenia odlewnicze : metalurgia, metaloznawstwo i spawalnictwo, s. 145--150
Słowa kluczowe: jon węglikowy, miedź, woltametria cykliczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16525] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry / (Red.) Ferdynand Romankiewicz, Jerzy Mutwil, Elżbieta Krasicka-Cydzik .- Zielona Góra - Łagów : [B.w.], 2000, 159 s. .- ISBN: 8385911510
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-1720] [data modyf: 11-07-2019 12:44]
[2] Materiały konstrukcyjne i ich własności użytkowe : materiały dydaktyczne / (Red.) Elżbieta Krasicka-Cydzik .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995, 169 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4221] [data modyf: 13-02-2008 08:46]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób oznaczania cytokin IL-6, IL-8 i TNF\alfa w płynie fizjologicznym / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Katarzyna Arkusz .- Numer : P.411882 .- Data zgłoszenia : 03-04-2015
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Sposób oznaczania cytokin IL-6, IL-8 i TNF\alfa w płynie fizjologicznym / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Katarzyna Arkusz .- Numer : 232675 .- Data zgłoszenia : 03-04-2015 .- Data udzielenia : 15-03-2019
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[3] Sposób wytwarzania fosforanowej powłoki ochronnej na wyrobach z tytanu i jego stopów / Elżbieta Krasicka-Cydzik .- Numer : 203453 .- Data zgłoszenia : 26-04-2004 .- Data udzielenia : 30-10-2009
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[4] Sposób wytwarzania powłoki anodowej na wyrobach z tytanu i jego stopów / Elżbieta Krasicka-Cydzik .- Numer : 185176 .- Data zgłoszenia : 31-12-1997 .- Data udzielenia : 31-03-2003
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski