System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 251 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Modyfikacja miedzi i jej stopów / Ferdynand Romankiewicz .- Poznań - Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Komisji Nauki o Materiałach PAN, Oddz. w Poznaniu i Politechniki Zielonogórskiej, 1999 .- 160 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8385911014
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1441] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Materiałoznawstwo : materiały pomocnicze. Cz. 2 / Ferdynand Romankiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Wyzszej Szkoły Inżynierskiej, 1996 .- 203 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7725] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Materiałoznawstwo : materiały pomocnicze. Cz. 1 / Ferdynand Romankiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Politechniki Zielonogórskiej, 1996 .- 262 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7724] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne / Ferdynand Romankiewicz, Petr Skocovsky, Ryszard Gorockiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 1996 .- 89 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7714] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Krzepnięcie miedzi i jej stopów / Ferdynand Romankiewicz .- Poznań - Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Komisji Nauki o Materiałach PAN, 1995 .- 216 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8385911006
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7713] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Laboratorium z metaloznawstwa : materiały pomocnicze. Cz. 1 / Adam Bydałek, Izabela Głazowska, Ryszard Gorockiewicz, Ferdynand Romankiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995 .- 122 s. : rys.tab.wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7715] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Techniki wytwarzania i odlewnictwo : materiały pomocnicze. Cz. 1 / Ferdynand Romankiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1991 .- 67 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7723] [data modyf: 03-11-2006 14:08]
[8] Modyfikacja miedzi i jej niektórych stopów w warunkach procesu metalurgicznego / Ferdynand Romankiewicz .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Uczelnianych Wyższej szkoły Inzynierskiej, 1983 .- 170 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Monografia)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7717] [data modyf: 27-10-2006 12:52]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Badania nad odzyskiem miedzi z żużla z zawiesinowego procesu redukcji koncentratów miedziowych / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz
// W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : monografia / red. A. Garbacz-Klępka, J. Kozana, M. Piękoś .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2018 - s. 99--112 .- ISBN: 9788365955081
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20232] [data modyf: 06-06-2019 15:25]
[2] Influence of modifying micro addidives on the refinement of primary silicon kristals in hypereutectic piston silumin AlSi21CuNi / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz
// W: Advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry : monograph / ed. F. Romankiewicz, R. Romankiewicz, R. Ulewicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2018 - s. 381--394 .- ISBN: 9788394564711
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20126] [data modyf: 30-05-2019 14:19]
[3] Wpływ czasu na efekt modyfikacji siluminu AlSi11 strontem i borem / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz
// W: Nauka i technologia : monografia : odlewnictwo metali nieżelaznych / red. A. Garbacz-Klempka, J. Kozana, M. Piękoś .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2017 - s. 177--185 .- ISBN: 9788363663926
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19184] [data modyf: 05-06-2019 13:41]
[4] Badanie wpływu temperatury przegrzania i modyfikacji na długotrwałe rozdrobnienie struktury siluminu AlSi7 mikrododatkami tytanu i boru / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz, Winfried Reif
// W: Nauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. M. Górny, B. Grabowska, D. Gurgul .- Kraków : Wydaw. Naukowe AKAPIT, 2016 - (Monografie ; nr 8/2016) - s. 19--30 .- ISBN: 9788363663865
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18727] [data modyf: 09-02-2017 09:37]
[5] Badania wtrąceń niemetalicznych w brązie krzemowym CuSi3Zn3MnFe metodą mikroanalizy rentgenowskiej / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz
// W: Polska metalurgia w latach 2011-2014 / red. wyd. K. Świątkowski .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2014 - s. 557--568 .- ISBN: 9788363663476
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16377] [data modyf: 27-08-2015 11:29]
[6] The influence of modification for structure and fracture morphology of alloy AlSi11 / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz
// W: Quality improvement of construction materials : monography / sci. eds. S. Borkowski, D. Klimecka-Tatar .- Częstochowa : Oficyna Wydaw. Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2014 - s. 75--85 .- ISBN: 9788363978129
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16066] [data modyf: 27-08-2015 12:14]
[7] Wpływ wybranych warunków modyfikacji na strukturę siluminu AlSi21CuNi / Mariusz Michalski, Ferdynand Romankiewicz
// W: Polska metalurgia w latach 2011-2014 / red. wyd. K. Świątkowski .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2014 - s. 905--917 .- ISBN: 9788363663476
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16378] [data modyf: 27-08-2015 11:29]
[8] Procesy modyfikacji w kształtowaniu struktury i właściwości stopów miedzi / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Marek Rybakowski, Remigiusz Romankiewicz
// W: Postępy teorii i praktyki odlewniczej : monografia przygotowana z okazji 50. Konferencji "Krzepnięcie i Krystalizacja Metali" / pod red. J. Szajnara .- Katowice - Gliwice : Archives of Faundry Engineering, 2009 - s. 377--384 .- ISBN: 9788392926603
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11689] [data modyf: 10-02-2010 15:11]
[9] Casting and solidification: grain refinement of aluminium with AlTi5C0,1 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz
// W: Aluminium alloys : their physical and mechanical properties / ed. by Hirsch J., Skrotzki B., Gottstein G. . Vol. 1 .- Weinheim : WILEY-VCH GmbH & Co. KGaA, 2008 - s. 448--452 .- ISBN: 9783527323678
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10792] [data modyf: 12-01-2009 09:53]
[10] Badanie faz międzymetalicznych w mosiądzu ołowiowym / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, Mariusz Michalski, Alicja Romankiewicz
// W: Polska metalurgia w latach 2002-2006 / red. K. Świątkowski .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2006 - s. 717--720 .- ISBN: 8391015947
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8596] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AK9 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz
// W: Polska metalurgia w latach 2002-2006 / red. K. Świątkowski .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2006 - s. 417--420 .- ISBN: 8391015947
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8595] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Badania ośrodków heterogenicznej krystalizacji w modyfikowanym aluminium / Ferdynand Romankiewicz
// W: Polska metalurgia w latach 1998-2002 / red. K. Świątkowski . T. 2 .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2002 - s. 463--468 .- ISBN: 8391015920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5551] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Wpływ mikrododatku żelaza na modyfikację siluminu AK20 / Ferdynand Romankiewicz
// W: Polska metalurgia w latach 1998-2002 / red. K. Świątkowski . T. 2 .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2002 - s. 72--76 .- ISBN: 8391015920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5548] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Kornfeinung von Aluminium mit AlTi3B1 / Ferdynand Romankiewicz
// W: Progress in metallography .- Frankfurt : Werkstoff-Informationsgesellschaft, 2001 - (Special Edition of the Practical Metallography ; 32) - s. 215--218 .- ISBN: 3883552968
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4728] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Schmelzbehandlung von Cu-Zn-Legierungen mit dem Ziel der Kornfeinung / Ferdynand Romankiewicz
// W: Erstarrung metallischer Schmelzen in Forschung und Gießereipraxis .- Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH, 1999 - s. 193--197 .- ISBN: 3527299564
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1800] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Lepkość metali i żużli metalurgicznych / Ferdynand Romankiewicz
// W: Wybrane działy z metalurgii metali nieżelaznych : materiały do ćwiczeń .- Wrocław : Redakcja Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1974 - s. 3--16
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8591] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Rafinowanie metali przez filtrowanie / Ferdynand Romankiewicz
// W: Wybrane działy z metalurgii metali nieżelaznych : materiały do ćwiczeń .- Wrocław : Redakcja Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1974 - s. 17--28
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8592] [data modyf: 27-10-2006 12:46]
[18] Topienie i rafinowanie stopów lekkich / Ferdynand Romankiewicz
// W: Wybrane działy z metalurgii metali nieżelaznych : materiały do ćwiczeń .- Wrocław : Redakcja Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1974 - s. 29--42
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8593] [data modyf: 27-10-2006 12:48]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Hard Inclusions in Armature Brass / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // Journal of Casting & Materials Engineering .- 2019, Vol. 3, no. 3, s. 51--56, ISSN: 2543-9901, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: X-ray microanalysis, armature brass, hard inclusions, chemical composition
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.7494/jcme.2019.3.3.51
[AWCZ-24412] [data modyf: 08-10-2019 11:51]
[2] Influence of modifcation on the refinement of primary silicon crystals in hypereutectic silumin AlSi21CuNi / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // Production Engineering Archives = Archiwum Inżynierii Produkcji .- 2018, Vol. 19, s. 30--36, ISSN: 2353-5156, , eISSN: 2353-7779, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: micro additive, microstructure, modification, silumin
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.30657/pea.2018.19.07
[AWCZ-23234] [data modyf: 30-10-2018 13:20]
[3] Research on copper recovery from sledge from suspended copper concentrate reduction process / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // Metallurgy and Foundry Engineering .- 2018, Vol. 44, no. 3, s. 119--132, ISSN: 1230-2325, , eISSN: 2300-8377, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: chemical composition, copper recovery, odzyskiwanie miedzi, skład chemiczny, slag, żużel
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7494/mafe.2018.44.3.119
[AWCZ-24298] [data modyf: 23-08-2019 12:37]
[4] Influence of time on modification effect of silumin AlSi11 with strontium and boron / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // Metallurgy and Foundry Engineering .- 2017, Vol. 43, no. 3, s. 209--218, ISSN: 1230-2325, , eISSN: 2300-8377, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: mechanical properties, modification, modyfikacja, silumin, structure, struktura, właściwości mechaniczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7494/mafe.2017.43.3.209
[AWCZ-22768] [data modyf: 06-07-2018 12:33]
[5] Research on influence of modification on structure and mechanical properties of manganese-iron brass CuZn40Mn3Fe / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // Metallurgy and Foundry Engineering .- 2017, Vol. 43, no. 3, s. 133--140, ISSN: 1230-2325, , eISSN: 2300-8377, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: brąz manganowo-żelazowy, manganese-iron brass, mechanical properties, modification, modyfikacja, structure, struktura, właściwości mechaniczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7494/mafe.2017.43.3.133
[AWCZ-22767] [data modyf: 06-07-2018 12:31]
[6] Research into oxide inclusions in silicon bronze CuSi3Zn3MnFe with the use of X-ray microanalysis / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // Metallurgy and Foundry Engineering .- 2016, Vol. 42, no. 1, s. 41--46, ISSN: 1230-2325, , eISSN: 2300-8377, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: X-ray microanalysis, brąz krzemowy, deoxidizing-modifying microadditives, mikroanaliza rentgenowska, mikrododatki odtleniająco-modyfikujące, silicon bronze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7494/mafe.2016.42.1.41
[AWCZ-20619] [data modyf: 12-12-2016 11:58]
[7] Research on the refinement mechanism of primary silicon particles on the basis of AlSi21CuNi alloy / Mariusz Michalski, Ferdynand Romankiewicz // Archives of Mechanical Technology and Automation .- 2014, Vol. 34, no. 2, s. 33--40, ISSN: 1233-9709, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: hypereutectic silumin, mechanizm modyfikacji, modification mechanism, pierwotne kryształy krzemu, primary Si crystals, silumin nadeutektyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18875] [data modyf: 21-08-2015 09:50]
[8] The influence of modification for structure and impact resistance of silumin AlSi11 / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // Production Engineering Archives = Archiwum Inżynierii Produkcji .- 2014, Vol. 3, no. 2, s. 6--9, ISSN: 2353-5156, , eISSN: 2353-7779, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: fracture, modification, silumin
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18610] [data modyf: 17-03-2017 18:28]
[9] Influence of modification on the structure and morphology of fracture of AlSi13Mg1CuNi / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // Archives of Foundry Engineering .- 2013, Vol. 13, spec. iss. 2, s. 85--89, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: fracture, modification, silumin
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17572] [data modyf: 20-08-2015 12:21]
[10] Wpływ modyfikacji na strukturę i udarność mosiądzu aluminiowego CuZn30Al3 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Prace Instytutu Odlewnictwa .- 2013, T. 53, nr 3, s. 53--57, ISSN: 1899-2439, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: aluminium brass, modification, modyfikacja, mosiądz aluminiowy, structure, struktura
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17680] [data modyf: 20-08-2015 09:54]
[11] Influence of grain refinement on the structure of silumin AlSi7 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, Winfried Reif // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2010, Vol. 15, no 2, s. 451--455, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14934] [data modyf: 22-07-2010 09:48]
[12] Influence of modification of silumin AlSi6Cu4 on fracture morphology / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // Journal of Machine Manufacturing .- 2009, Vol. 49, no E3-E5, s. 3--5 : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: fracture, modification, silumin
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14052] [data modyf: 05-10-2009 14:30]
[13] Influence of modification onthe structure and morphology of fractures of silumin AlSi6Cu4 / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // Archives of Foundry Engineering .- 2009, Vol. 9, iss. 2, s. 13--16, ISSN: 1897-3310, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: alloy, fracture, modification, silumin
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14439] [data modyf: 04-02-2010 08:48]
[14] The influence of modification for structure and fracture morphology of alloy AlSi6Cu4 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie) .- 2009, no 41 (Sonderbände), s. 283--287, ISSN: 0032-678X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14409] [data modyf: 30-06-2014 15:40]
[15] Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AlSi11 / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // Archives of Mechanical Technology and Materials .- 2009, Vol. 29, nr 1, s. 51--56, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: fracture, modification, modyfikacja, przełom, silumin
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14410] [data modyf: 22-01-2010 09:35]
[16] Einfluss der Kornfeinung auf das Gussgefüge von Siliziummessing CuZn16Si4 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie) .- 2008, no 40 (Sonderbände), s. 137--140 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13328] [data modyf: 02-07-2014 12:44]
[17] Modification of aluminium / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // Materials Engineering .- 2008, Vol. 15, no 2a spec., s. 75--78 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: aluminium, modification
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13329] [data modyf: 24-02-2010 12:22]
[18] Badanie fazy żelazowej w brązie aluminiowo-żelazowo-manganowym BA1032 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Archives of Mechanical Technology and Materials .- 2007, Vol. 27, nr 1, s. 87--91, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: aluminium bronze, brąz aluminiowy, faza żelazowa, ferric phase
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12650] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Veredelung und Feinung von AlSi12Cu2Fe- Legierungen / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie) .- 2007, no 39 (Sonderbände), s. 207--210 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12651] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Badanie twardych wtrąceń w mosiądzu ołowiowym / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, Mariusz Michalski, Alicja Romankiewicz // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 18 (1/2), s. 257--260 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10894] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Modyfikacja mosiądzu manganowo-żelazowego MM55 dodatkiem cyrkonu / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Inżynieria Materiałowa .- 2006, Vol. XXVII, nr 3, s. 268--271, ISSN: 0208-6247, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11212] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Untersuchung der Harteinschlüsse im Armaturenmessing / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie) .- 2006, no 38 (Sonderbände), s. 265--269 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11208] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AK132 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 22, s. 436--440 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: fracture, modification, silumin
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11153] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AK64 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 21(1/2), s. 275--280 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: fracture, modification, silumin
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11210] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AlSi7 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 19, s. 277--282 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fracture, modification, silumin
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11281] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Wpływ twardych wtrąceń na jakość mosiądzu armaturowego / Ferdynand Romankiewicz, Alicja Romankiewicz, Mariusz Michalski, Remigiusz Romankiewicz // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 21(1/2), s. 275--280 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: brass, hard spots
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11211] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Kornfeinung und Veredelung von AlSi9-Legierungen / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie) .- 2005, no 37 (Sonderbände), s. 65--70 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10540] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Structure of phosphor tin bronze CuSn10P modified with mixture of microadditives / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Mariusz Michalski // Archiwum Odlewnictwa .- 2005, R. 5, nr 15, s. 94--99 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: crystallization, microstructure, modification, phosphor-tin bronze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10461] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Wpływ magnezu i bizmutu na modyfikację stopu AlSi7 dodatkiem AlSr10 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Archiwum Odlewnictwa .- 2005, R. 5, nr 17, s. 239--246 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bismth, modification, silumin
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Kornfeinung und Veredelung von AlSi11-Legierungen / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie) .- 2004, no 36 (Sonderbände), s. 505--510 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10541] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Kornfeinung von Aluminium / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie) .- 2004, no 35 (Sonderbände), s. 221--225 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10542] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Modification of aluminium with AlTi5C0,1 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Archiwum Odlewnictwa .- 2004, R. 4, nr 12, s. 189--196 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: aluminium, modification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9700] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Modyfikacja siluminu AlSi7 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Archives of Mechanical Technology and Materials .- 2004, Vol. 24, nr 1 spec., s. 181--187, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: modyfikacja, silumin, struktura
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9689] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AK20 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, Mariusz Michalski // Archiwum Odlewnictwa .- 2004, R. 4, nr 11, T. 2, s. 141--146 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: modification, silumin
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9704] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AlSi7 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Archiwum Odlewnictwa .- 2004, R. 4, nr 14, s. 438--443 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: modification, silumin
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9755] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Einfluss von Wismut auf die Veredelung bei der Legierung AlSi7CuMg mit Strontium / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie) .- 2003, no 34 (Sonderbände), s. 283--288 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10539] [data modyf: 30-06-2014 15:44]
[37] Modyfikacja stopu AK11 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // Archiwum Odlewnictwa .- 2003, R. 3, nr 8, s. 171--176 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: modification, silumin
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9213] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Modyfikacja stopu AK64 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, T. Podrabsky // Archiwum Odlewnictwa .- 2003, R. 3, nr 10, s. 141--145 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: modification, silumin
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9209] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Wpływ modyfikacji na przebieg krystalizacji, strukturę i właściwości mechaniczne brązu cynowo-fosforowego CuSn10P / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz // Archiwum Odlewnictwa .- 2003, R. 3, nr 9, s. 125--132 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: modification, structure, tin-phosphor bronze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9358] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[40] Wpływ modyfikacji na przebieg krzepnięcia i strukturę brązu cynowo-fosforowego CuSn10P / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz // Materialove Inzinerstvo .- 2003, R. 10, cis. 3, s. 343--346 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9183] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Kornfeinung von Aluminium mit AlTi6 / Ferdynand Romankiewicz // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie) .- 2002, no 33 (Sonderbände)), s. 195--199 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10545] [data modyf: 06-12-2005 16:19]
[42] Modyfikacja siluminów AK7 i AK9 / Ferdynand Romankiewicz // Archiwum Odlewnictwa .- 2002, R. 2, nr 6, s. 201--206 : bibliogr.il.summ.
Słowa kluczowe: master alloys, mechanical properties, modification, siluminis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8512] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Wpływ bizmutu na modyfikację stopu AlSi7 strontem i borem / Ferdynand Romankiewicz // Archiwum Odlewnictwa .- 2002, R. 2, nr 4, s. 434--439 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bismuth, modification, silumin
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8480] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Badanie faz międzymetalicznych w mosiądzach ołowianych / Ferdynand Romankiewicz, Winfried Reif // Archives of Mechanical Technology and Materials .- 2001, Vol. 21, nr 1, s. 143--149, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: fazy międzymetaliczne, mosiądz ołowiowy, twarde wtrącenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4990] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Modyfikacja aluminium dodatkiem AlTi6 / Ferdynand Romankiewicz // Archiwum Odlewnictwa .- 2001, R. 1, nr 1 (1/2), s. 159--162 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: aluminium, grain refinement, macrostructure, modification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4664] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[46] Modyfikacja siluminu AK20 dodatkami złożonymi / Ferdynand Romankiewicz // Archiwum Odlewnictwa .- 2001, R. 1, nr 1 (2/2), s. 333--339 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: aluminum alloys, modification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5029] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Wpływ bizmutu na modyfikację stopu AlSi7CuMg strontem / Katrin Müller, Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif // Archives of Mechanical Technology and Materials .- 2001, Vol. 21, nr spec., s. 139--144, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bizmut, modyfikacja, silumin
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4505] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Kornfeinung von Aluminium mit AITi6C0,1 / Ferdynand Romankiewicz // Zeitschrift für Metallkunde .- 2000, Jahr. 91, H. 10, s. 822--825 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3563] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[49] Kornfeinung von Aluminium mit AlTi6C02 / Ferdynand Romankiewicz // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie) .- 2000, no 31 (Sonderbände), s. 397--401
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10538] [data modyf: 30-06-2014 15:44]
[50] Modyfikacja aluminium dodatkiem AITi5B0,2 / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif // Archives of Mechanical Technology and Materials .- 2000, Vol. 20, nr 1, s. 147--153, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: aluminium, modyfikacja, zarodki heterogeniczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-3220] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Modyfikacja siluminu AK12 / Ferdynand Romankiewicz // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 2000, R. 2, nr 43, s. 487--492, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3784] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Modyfikacja siluminu AK20 / Ferdynand Romankiewicz // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 2000, R. 2, nr 44, s. 317--322, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3785] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[53] Kornfeinung von Aluminium / Ferdynand Romankiewicz // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie) .- 1999, no 30 (Sonderbände), s. 189--194
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10537] [data modyf: 30-06-2014 15:44]
[54] Kornfeinung von aluminium mit AlTi5Co,1 / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif // Acta Metallurgica Slovaca .- 1999, R. 5, nr 2, s. 354--358 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3862] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[55] Modyfikacja brązu spiżowego CuSn4Zn7Pb6 / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 1999, R. 1, nr 40, s. 119--123, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3802] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Badanie ośrodków heterogenicznej krystalizacji w siluminie AK7 / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif // Archives of Mechanical Technology and Materials .- 1998, Vol. 18, nr spec., s. 265--273, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: modyfikacja, silumin, zarodki heterogeniczne
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3682] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[57] Kornfeinung und Veredelung von AlSi7-Legierungen / Ferdynand Romankiewicz // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie) .- 1998, no 29 (Sonderbände), s. 195--200
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10536] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Modyfikacja aluminium / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif // Acta Metallurgica Slovaca .- 1998, R. 4, nr 2, s. 167--170 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3845] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Modyfikacja brązu cynowego CuSn10 / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Wienfried Reif // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 1998, nr 37, s. 113--118, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3792] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[60] Badania modyfikowanego stopu AlSi7Mg metodą mikroskopii elektronowej / Ferdynand Romankiewicz // Archives of Mechanical Technology and Materials .- 1997, Vol. 17, nr 1, s. 119--126, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: mikroskopia elektronowa, silumin, zarodki heterogeniczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7985] [data modyf: 20-02-2007 10:56]
[61] Badania nad modyfikacją stopu AlSi7Mg dodatkami AlB4 i AlSr10 / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif // Acta Metallurgica Slovaca .- 1997, R. 3, nr 1/2, s. 253--257 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8093] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Einfluss der Kornfeinung auf das Gefüge und die Zugfestigkeit von Gussmessing CuZn40Mn3Fe / Ferdynand Romankiewicz // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie) .- 1997, no 28 (Sonderbände)), s. 325--332 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10546] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Modyfikacja stopów miedzi / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Marek Rybakowski // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1997, R. 42, nr 10, s. 430--434 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6089] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Modyfikacja stopu AlSi11 dodatkami AlSr10 i AlB4 / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 1997, nr 31, s. 181--187, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7976] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[65] Einfluss der Kornfeirung auf das Gefüge und die Zugfestigkeit von Aluminiummessing CuZn30A13 / Ferdynand Romankiewicz, Marek Rybakowski // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie : Progress in Metallography) .- 1995, no 27 (Sonderbände), s. 277--280 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Einfluß der Kornfeinung mit Zirconium auf das Gefüge von Siliciummessing CuZn 16Si4 / Ferdynand Romankiewicz // Praktische Metallographie (Seria: Fortschritte in der Metallographie) .- 1995, no 26 (Sonderbände), s. 565--574 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11204] [data modyf: 30-06-2014 15:47]
[67] Modyfikacja wybranych mosiądzów odlewniczych / Ferdynand Romankiewicz, Marek Rybakowski // Krzepnięcie Metali i Stopów .- 1995, nr 22, s. 118--123, ISSN: 0208-9386, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9257] [data modyf: 05-07-2018 15:32]
[68] Kornfeinung von Kupferlegierungen / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Marek Rybakowski // Metall .- 1994, no 11, s. 865--871 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10088] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[69] Untersuchung der Erstarrungsfront von Reinkupfer mit Zirkonzugabe / Ferdynand Romankiewicz, Siegfried Engler, Reiner Ellerbrok // Praktische Metallographie (Seria: Metallographie) .- 1992, no 23 (Sonderbände), s. 373--382 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Einfluß einer Kornfeinung mit Zirconium auf Erstarrungsmorphologie, Speisungsvermögen und Festigkeitseigenschaften von Messing CuZn30 und Siliciummessing CuZn15Si4 / Ferdynand Romankiewicz, Reiner Ellerbrok, Siegfried Engler // Giessereiforschung .- 1987, nr 1, s. 25--33 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11220] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[71] Badanie mechanizmu modyfikacji miedzi węglikami / Ferdynand Romankiewicz // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1982, R. 27, nr 5, s. 205--210 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11219] [data modyf: 03-11-2006 14:34]
[72] Wpływ wybranych modyfikatorów na korozję kawitacyjną brązów CuA110Fe3Mn2 i CuAl9Fe3 / Ferdynand Romankiewicz // Przegląd Odlewnictwa .- 1981, nr 4, s. 126--131 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11230] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Kompleksowa modyfikacja brązu B 476 / Ferdynand Romankiewicz // Przegląd Odlewnictwa .- 1980, nr 2, s. 35--37 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11231] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Modyfikowanie brązu aluminiowego BA1032 wapniem / Ferdynand Romankiewicz // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1980, R. 25, nr 5, s. 193--196 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11221] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] Badania nad modyfikowaniem brązu aluminiowego BA93 / Ferdynand Romankiewicz // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1979, R. 24, nr 9, s. 414--419 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11222] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[76] Modyfikacja i odtlenianie brązu krzemowego BK331 / Ferdynand Romankiewicz // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1979, R. 24, nr 2, s. 48--51 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11223] [data modyf: 06-11-2006 11:48]
[77] Wpływ modyfikowania brązów aluminiowych na ich własności mechaniczne i korozję w wodzie morskiej / Ferdynand Romankiewicz, Jerzy Mutwil // Przegląd Odlewnictwa .- 1979, nr 7, s. 199--201 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11232] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Analiza mechanizmu modyfikacji metali / Ferdynand Romankiewicz // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1978, R. 23, nr 12, s. 644--649 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11224] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] Badania nad modyfikowaniem miedzi wapniem / Andrzej Bydałek, Jan Kazimierczak, Ferdynand Romankiewicz // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1978, R. 23, nr 5, s. 222--227 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11217] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[80] Kompleksowe odtlenianie i modyfikacja brązu BK 331 dodatkami litu i boru / Ferdynand Romankiewicz // Przegląd Odlewnictwa .- 1978, nr 10, s. 239--242 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11233] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[81] Materiały na aktywne filtry dla stopów metali lekkich / Ferdynand Romankiewicz // Przegląd Odlewnictwa .- 1977, nr 1, s. 5--7 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11229] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[82] Modyfikowanie brązu B476 cyrkonem / Zygmunt Jocz, Ferdynand Romankiewicz // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1977, R. 22, nr 12, s. 694--698 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11226] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[83] Wpływ ultradźwięków na krystalizację faz przejściowych w stopach SN-Pb / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1977, R. 22, nr 1, s. 4--7 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11227] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[84] A method of testing the content of nonmetallic impurities in zinc alloy castings / Ferdynand Romankiewicz // International Cast Metals Journal .- 1976, Vol. 1, no 4, s. 13--17 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11206] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] Badania zawartości stałych wtrąceń w lutowniczych stopach SN-PB metodą ekstrakcji glicerynowej / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz, Zofia Swędrowska // Rudy i Metale Nieżelazne .- 1975, R. 20, nr 1, s. 17--21 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11228] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[86] Metoda badania zawartości zanieczyszczeń niemetalicznych w odlewniczych stopach cynku / Ferdynand Romankiewicz // Przegląd Odlewnictwa .- 1975, nr 12, s. 317--321 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11234] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Influence of modification on the structure and morphology of fracture of ALSI13MG1CUNI silumin / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // W: Scientific Papers of the University of Pardubice - (Series B : the Jan Perner Transport Faculty) .- 2014, no. 19, s. 153--158, ISSN: 4704-1756, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10158] [data modyf: 24-08-2015 15:15]
[2] Kornfeinung und Veredelung von ALS19-Legierungen / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // W: Berichte und Informationen. Hochschule für Technik und Wirtschaft .- 2006, Vol. 14, nr 2, s. 175--180 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7586] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Modyfikacja wybranych mosiądzów i brązów / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Wienfried Reif // W: Prace Instytutu Inżynierii Produkcji i Materiałoznawstwa w zakresie Technologii Maszyn .- 1998, nr 58, s. 55--62 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2825] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Badania zarodków krystalizacji wybranych mosiądzów po modyfikacji / Marek Rybakowski, Ferdynand Romankiewicz, Winfried Reif // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Mechanika ; 21) .- 1996, nr 110, s. 65--74 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Wpływ składu chemicznego i modyfikacji na pamięć kształtu mosiądzów aluminiowych / Ferdynand Romankiewicz, Petr Skocovsky // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Mechanika ; 21) .- 1996, nr 110, s. 19--29 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6279] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Międzymetaliczne wtrącenia w mosiądzach ołowiowych / Ferdynand Romankiewicz, Winfried Reif // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 20) .- 1994, nr 105, s. 119--126 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6636] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Morfologia krzepnięcia miedzi i jej stopów oraz wpływ procesu modyfikacji na jej zmiany / Ferdynand Romankiewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 20) .- 1994, nr 105, s. 109--117 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6635] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Modyfikacja brązu cynowo-cynkowo-ołowiowego CuSn4Zn7Pb6 metalami ziem rzadkich / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska // W: Archiwum Technologii Budowy Maszyn .- 1990, z. 8, s. 93--98 : wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6836] [data modyf: 15-02-2005 14:22]
[9] Badania nad aktywizującym wpływem fosforu na modyfikację brązu CuSn6Zn6Pb3 cyrkonem / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej - (Studia i Materiały ; 17) .- 1988, nr 37, s. 86--91 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7601] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Ispol'zovanie termiceskogo analiza dlja ocenki struktury litejnych splavov v avtomaticeskich processach lit'ja / Ferdynand Romankiewicz // W: Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 7) .- 1988, nr 33, s. 152--156 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: termiceskij analiz, zatverdevanie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6404] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Rola węgla w mechanizmie modyfikacji stopów miedzi / Ferdynand Romankiewicz // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 12) .- 1988, nr 35, s. 122--126 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7602] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Wpływ modyfikacji i warunków stygnięcia na morfologię krzepnięcia oraz zdolność zasilania mosiądzu krzemowego CuZn5Si4 / Ferdynand Romankiewicz, Siegfried Engler, Reiner Ellerbrok // W: Archiwum Technologii Budowy Maszyn .- 1988, z. 7, s. 45--54 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6475] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Analiza teoretycznych podstaw procesu modyfikacji stopów miedzi / Ferdynand Romankiewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 17) .- 1987, nr 82, s. 53--60 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6600] [data modyf: 22-09-2004 13:21]
[14] Badania nad wpływem tlenu na proces modyfikacji miedzi / Ferdynand Romankiewicz // W: Archiwum Technologii Budowy Maszyn .- 1987, z. 6, s. 127--136 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6594] [data modyf: 26-10-2005 09:30]
[15] Wpływ modyfikacji cyrkonem na morfologię krzepnięcia i zdolność zasilania mosiądzu CuZn30 / Ferdynand Romankiewicz, Siegfried Engler, Reiner Ellerbrok // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 17) .- 1987, nr 82, s. 25--32 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6598] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Wytrącenia niemetaliczne w stopach miedzi / Ferdynand Romankiewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 16) .- 1987, nr 80, s. 63--70 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Badania nad filtrowaniem spoiwa lutowniczego w urządzeniu do automatycznego lutowania / Ferdynand Romankiewicz, Andrzej Bydałek, Stanisław Zochniak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze - (Mechanika ; 14) .- 1982, nr 68, s. 93--104 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7599] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Wpływ wybranych modyfikatorów na temperaturę rekrystalizacji miedzi / Ferdynand Romankiewicz, Jerzy Cydzik // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze - (Mechanika ; 14) .- 1982, nr 68, s. 81--92 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7598] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Wpływ niektórych czynników lutowania na jakość koronek wiertniczych / Ferdynand Romankiewicz, Janusz Wasielewski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 13) .- 1981, nr 58, s. 65--77 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7597] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Badania nad opracowaniem spoiwa o małej sile termoelektrycznej / Ferdynand Romankiewicz, Zygmunt Jocz, Janusz Wasielewski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Techniki Wytwarzania ; 2) .- 1977, nr 41, s. 85--90 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7596] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Wpływ ultradźwięków na skuteczność rafinowania stopów Sn-Pb przez filtrowanie / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Techniki Wytwarzania ; 2) .- 1977, nr 41, s. 151--159 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7595] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Badania wpływu zanieczyszczeń tlenkowych na lepkość cyny / Ferdynand Romankiewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Techniki Wytwarzania ; 1) .- 1976, nr 34, s. 3--14 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7592] [data modyf: 14-11-2006 11:19]
[23] Nowy sposób wytapiania zaprawy miedź-cyrkon i miedzi cyrkonowej / Zygmunt Jocz, Ferdynand Romankiewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Techniki Wytwarzania ; 1) .- 1976, nr 34, s. 27--34 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7594] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Rafinowanie wtórnego stopu cynowo-ołowiowego przez filtrowanie / Ferdynand Romankiewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Techniki Wytwarzania ; 1) .- 1976, nr 34, s. 15--26 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7593] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Badania modelowe procesu filtrowania / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 4) .- 1974, nr 24, s. 183--199 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7591] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] ALSi21 CuNI silumin modification with phosphor and strontium micro additions / Mariusz Michalski, Ferdynand Romankiewicz // W: Energy, Environment and Material Systems - EEMS : international conference. Polanica-Zdrój, Polska, 2017 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2017 .- E3S Web of Conferences, Vol. 19, s. 1--6
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20171903026   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-22729] [data modyf: 20-03-2018 11:40]
[2] Study of the effect of temperature overheating and modifications on long-term structure refinement of silumin AlSi7 with microadditives of titanium and boron / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 34th international colloquium. Visegrád, Węgry, 2017 .- Budapest : BME, Departament of Automobiles and Vehicle Manufacturing, 2017, s. 131--136 .- ISBN: 9789633132586
Słowa kluczowe: mechanical properties, modification, silumin, structure

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22637] [data modyf: 26-06-2017 12:32]
[3] Badania nad wpływem modyfikacji na strukturę i właściwości mechaniczne mosiądzu manganowo-żelazowego CuZn40Mn3Fe / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // W: Nauka i Technologia : XIX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Kraków, Polska, 2016 .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2016, s. 116--125 .- ISBN: 9788363663803
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22191] [data modyf: 21-06-2016 12:24]
[4] Influence of modification on the structure and morphology of fracture of AlSi21CuNi / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 33rd international colloquium. Zuberec, Słowacja, 2016 .- Žilina : EDIS - Publishing Centre, 2016, s. 89--92 .- ISBN: 9788055412146
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22192] [data modyf: 21-06-2016 12:32]
[5] Badania wtrąceń tlenkowych w brązie krzemowym CuSi3Zn3MnFe metodą mikroanalizy rentgenowskiej / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // W: Nauka i Technologia : XVIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Polańczyk, Polska, 2015 .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2015, s. 107--115 .- ISBN: 9788363663612
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21753] [data modyf: 25-08-2015 14:38]
[6] Modyfikacja mosiądzu aluminiowo-manganowo-żelazowego CuZn38Al12MnFe / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // W: Nauka i Technologia : XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych. Starachowice, Polska, 2014 .- Kraków : [brak wydawcy], 2014, s. 107--109 .- ISBN: 9788363663452
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21400] [data modyf: 02-09-2015 12:37]
[7] Badania nad wpływem dodatków boru i tytanu na długotrwałe rozdrobnienie ziarn siluminu AlSi7 / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz, Winfried Reif // W: Nauka i Technologia : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Muszyna, Polska, 2013 .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2013, s. 67--71 .- ISBN: 9788363663216
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21064] [data modyf: 25-08-2015 10:03]
[8] The influence of modification for structure and fracture morphology of alloy AlSi9 / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 30th international colloquium. Visegrád, Węgry, 2013 .- Budapest : BME, Departament of Automobiles and Vehicle Manufacturing, 2013, s. 95--98 .- ISBN: 9789633130797
Słowa kluczowe: fracture, modification, silumin

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20993] [data modyf: 25-08-2015 10:17]
[9] The influence of modification for structure and fracture morphology of alloy AlSi12Cu2Fe / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 29th International Colloquium. Zilina - Terchova, Słowacja, 2012 .- Zilina : [brak wydawcy], 2012, s. 10--13 .- ISBN: 9788055405339
Słowa kluczowe: fracture, modification, silumin

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20604] [data modyf: 15-01-2013 09:59]
[10] Wpływ złożonych modyfikatorów na strukturę i morfologię przełomów siluminu AlSi21CuNi / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz // W: Nauka i Technologia : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Stary Wiśnicz, Polska, 2012 .- Kraków : Wydaw. Naukowe "Akapit", 2012, s. 61--65 .- ISBN: 9788360958971
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20726] [data modyf: 18-02-2013 14:15]
[11] Kornfeinung von Cu-Zn-Legierungen / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 24th International Colloquium. Svitavy, Czechy, 2007 .- Pardubice : University of Pardubice, 2007, s. 105--110 .- ISBN: 9788071949626
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18382] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Modyfikacja mosiądzu krzemowego MK80 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // W: Nauka i Technologia : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Krasiczyn, Polska, 2007 .- Kraków : Wydaw. CCNS, 2007, s. 87--90 .- ISBN: 9788398448020
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18624] [data modyf: 18-01-2008 12:34]
[13] Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AlSi7 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // W: Nauka i Technologia : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Mikorzyn, Polska, 2006 .- Kraków : [brak wydawcy], 2006, s. 105--108 .- ISBN: 8391923266
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18065] [data modyf: 30-10-2006 17:43]
[14] Effect of microadditives on structure of phosphor tin bronze CuSn10P / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz, Mariusz Michalski // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 22nd International Colloquium. Częstochowa, Polska, 2005 .- Zilina : University of Zilina, 2005, s. 105--108 .- ISBN: 8080703930
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17142] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Kornfeinung von Aluminium mit AlTi3B1 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 22nd International Colloquium. Częstochowa, Polska, 2005 .- Zilina : University of Zilina, 2005, s. 97--100 .- ISBN: 8080703930
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17140] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Structure of phosphor tin bronze CuSn10P modified with mixture of microadditives / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Mariusz Michalski // W: Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology - COMMENT 2005. Gliwice - Wisła, Polska, 2005 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2005, s. 187 [abstr.] .- ISBN: 8389728125
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17543] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Wpływ magnezu i bizmutu na modyfikację stopu AlSi7 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // W: Nauka i Technologia : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Wysowa, Polska, 2005 .- Kraków : [brak wydawcy], 2005, s. 91--95 .- ISBN: 839192324X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17484] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Badanie twardych wtrąceń w mosiądzu ołowiowym / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, Mariusz Michalski // W: Nauka i Technologia : VII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Wólka Milanowska, Polska, 2004 .- Kraków : Wydaw. CCNS, 2004, s. 67--70 .- ISBN: 8391923215
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16871] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Gefü geuntersuchung der korngefeinten CuSn10P-Bronze / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz, Mariusz Michalski // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 21th international colloquium. Balatonfüred, Węgry, 2004 .- Budapest : [brak wydawcy], 2004, s. 65--68 .- ISBN: 9634207960
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16480] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Modifizierung von AlSi7-Legierung / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 21th international colloquium. Balatonfüred, Węgry, 2004 .- Budapest : [brak wydawcy], 2004, s. 60--64 .- ISBN: 9634207960
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16479] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Einfluss von Wismut auf die Veredelung bei der Legierung AlSi7CuMg / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // W: Materials, Technologies, Design, Maintenance their Application in the Field of Transportation : 20th International Colloquium. Zilina - Vratna Valley, Słowacja, 2003 .- Zilina : University of Zilina, 2003, s. 75--79 .- ISBN: 8080700745
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16156] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Kornfeinung von Aluminium / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // W: 37. Metallographie-Tagung mit Ausstellung - Metallographie. Berlin, Niemcy, 2003 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. 1 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16162] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Modification of aluminium with AlTi5C0,1 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // W: EUROMAT 2003 : European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes. Lausanne, Szwajcaria, 2003 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [1] abstr.
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16161] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Modyfikacja stopu AK9 / Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz // W: Nauka i Technologia : VI Konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Zakopane-Kościelisko, Polska, 2003 .- Kraków : Wydaw. CCNS, 2003, s. 19--23 .- ISBN: 83909958671
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16127] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Einfluss von Wismut auf die Veredelung bei der Legierung AlSi7CuMg mit Strontium / Ferdynand Romankiewicz // W: 11. Internationale Metallographie - Tagung : Fortschritte in der Metallographie : Kurzfassungen der Vorträge. Leoben, Austria, 2002 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. 38[abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15331] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Kornfeinung von Aluminium mit AlTi6C0,2 / Ferdynand Romankiewicz // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : Proceedings of 19th International Colloquium. Pardubice, Czechy, 2002 .- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002, s. 129--134 .- ISBN: 8071944491
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15214] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Untersuchung des Mikrogefüges von CuSn10-Bronze / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : Proceedings of 19th International Colloquium. Pardubice, Czechy, 2002 .- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002, s. 46--49 .- ISBN: 8071944491
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15212] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Badanie faz międzymetalicznych w mosiądzach armaturowych / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : III Międzynarodowa konferencja. Kraków, Polska, 2001 .- Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 115--118 .- ISBN: 8391431339
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14370] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Kornfeinung von Aluminium mit AlTi6 / Ferdynand Romankiewicz // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 18th International Colloquium. Dresden, Niemcy, 2001 .- Dresden : [brak wydawcy], 2001, s. 131--135
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12039] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Kornfeinung von CuSn10P-Bronze / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : Proceedings of 18th International Colloquium. Dresden, Niemcy, 2001 .- Dresden : [brak wydawcy], 2001, s. 121--124
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11939] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[31] Modyfikacja siluminu AK20 dodatkami fosforu, tytanu i boru / Ferdynand Romankiewicz // W: Nauka i Technologia : IV Konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Niedzica, Polska, 2001 .- Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 7--11
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10050] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Kornfeinung und Veredelung von AlSi11-Legierung / Ferdynand Romankiewicz // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : Proceedings of 17th International Colloquium. Zielona Góra-Łagów, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [B.w.], 2000, s. 119--123
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8725] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Kornfeinung von Aluminium / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 303--306
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2701] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Kornfeinung von CuSn4Zn7Pb6-Bronze / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : Proceedings of 17th International Colloquium. Zielona Góra-Łagów, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [B.w.], 2000, s. 125--128
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8726] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Modyfikacja siluminu AK 132 / Ferdynand Romankiewicz // W: Nauka i Technologia : III Konferencja naukowo -techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych. Zakopane, Polska, 2000 .- Kraków : [brak wydawcy], 2000, s. 7--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8788] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Konfeinung von Cu-Zn-Legierungen / Ferdynand Romankiewicz // W: V. medzinarodne metalurgicke sympozium. Rajecke Teplice, Słowacja, 1999 .- Zilina : Zilinska univerzita, 1999, s. 41--46
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7342] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Kornfeinung von Aluminium / Ferdynand Romankiewicz // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : Proceedings of 16th International Colloquium. Balatonfüred, Węgry, 1999 .- Budapest : [brak wydawcy], 1999, s. 3--7
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8808] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[38] Modifizierung des Rotgußes CuSn4Zn7Pb6 / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz // W: TRANSCOM '99 : 3-rd European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Zilina, Słowacja, 1999 .- Zilina : [brak wydawcy], 1999 .- Vol. 6, s. 31--34
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8811] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Modyfikacja aluminium dodatkiem AlTi3B1 / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif, Katrin Müller // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : Międzynarodowa Konferencja. Kraków, Polska, 1999 .- Kraków : [brak wydawcy], 1999, s. 53--57
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8790] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Modyfikacja aluminium dodatkiem AlTi6C0,2 / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif, Katrin Müller // W: Problemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Kraków, Polska, 1999 .- Kraków : [brak wydawcy], 1999 .- T. 1, s. 191--195
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8812] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Wpływ modyfikacji strontem na strukturę i właściwości mechaniczne podeutektycznych stopów AL-SI / Ferdynand Romankiewicz // W: Współpraca '99 : V Międzynarodowa Konferencja Odlewników. Kraków-Koninki, Polska, 1999 .- Kraków : [brak wydawcy], 1999, s. 53--57
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8789] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] Badanie ośrodków heterogenicznej krystalizacji w modyfikowanych mosiądzach / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif // W: Metalurgia '98 : XII Konferencja Sprawozdawcza. Krynica, Polska, 1998 .- Kraków : Wydaw. "Akapit", 1998, s. 510-515
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8843] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Kornfeinung von Gussmessing CuZn40Mn3Fe / Ferdynand Romankiewicz // W: Materials, Technologies, Design, Maintenance their Application in the Field of Transportation : 15 th International Colloquium. Zilina-Rajecke Teplice, Słowacja, 1998 .- Zilina : University of Zilina, 1998, s. 24--29
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7382] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[44] Modification of aluminum / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif // W: Communications on the Edge of the Millenniums : 10th International Scientific Conference. Zilina, Słowacja, 1998 .- Zilina : University of Zilina, 1998 .- Vol. 4 : New Materials and Technologies, s. 27--30
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7622] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[45] Modyfikacja siluminu AlSi11 / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif // W: Perspektywy - Technologie : Konferencja Naukowo Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych. Kraków-Dobczyce-Praszka, Polska, 1998 .- Kraków : [brak wydawcy], 1998, s. 55--60
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8845] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Modyfikacja stopu AK9 / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif // W: Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych : IV Konferencja : zbiór referatów. Poznań-Kołobrzeg, Polska, 1998 .- Poznań : [brak wydawcy], 1998, s. 217--224
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6842] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[47] Badania nad modyfikacją mosiądzu manganowo-żelazowego MM55 / Ferdynand Romankiewicz // W: Nowoczesne tendencje w odlewnictwie metali nieżelaznych : Konferencja naukowa. Kraków, Polska, 1997 .- Kraków : [brak wydawcy], 1997, s. 9--14
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15045] [data modyf: 18-10-2002 13:12]
[48] Badania nad modyfikacją stopu AlSi11 (AK11) / Ferdynand Romankiewicz, Wienfried Reif // W: Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- Sekcja 3 : Odlewnictwo, materiałoznawstwo, spawalnictwo, s. 107--112
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13869] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Kornfeinung von CuSn10P-Bronze / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz // W: TRANSCOM '97 : The second conference. Zilina, Słowacja, 1997 .- Zilina : [brak wydawcy], 1997 .- Vol. 3, s. 19--21
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12299] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[50] Mikrofraktografia modyfikowanego mosiądzu CuZn43Mn4Pb3Fe (MM47) / Ferdynand Romankiewicz, Petr Skocovsky, Maria Chalupowa // W: Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- Sekcja 3 : Odlewnictwo, materiałoznawstwo, spawalnictwo, s. 113--117
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13870] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Modyfikacja stopów miedzi / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Marek Rybakowski // W: Stopy miedzi : II konferencja. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska, 1996 .- Wrocław : [brak wydawcy], 1996, s. 175--182
Słowa kluczowe: modyfikacja, stopy miedzi, struktura

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16069] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] Wpływ modyfikacji na mikrostrukturę brązu cynowego CuSn10 / Ryszard Gorockiewicz, Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz // W: Nowe procesy i materiały stosowane w odlewnictwie : odlewnictwo XXI wieku : konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska, 1996 .- Kraków : [brak wydawcy], 1996, s. 77--81
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16543] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Badania nad modyfikacją stopu AlSi6Cu4 (AK64) / Ferdynand Romankiewicz // W: XX Konferencja Wydziału Odlewnictwa AGH : nowoczesne tendencje w odlewnictwie. Kraków, Polska, 1995 .- Kraków : [brak wydawcy], 1995, s. 35--39
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16510] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Einfluss der Kornfeinung auf das Gefüge und die Zugfestigkeit von Aluminiummessing CuZn30Al3 / Ferdynand Romankiewicz, Marek Rybakowski // W: European Metallographic Conference and Exhibition - EURO-MET '95. Friedrichshafen, Niemcy, 1995 .- Friedrichshafen : [brak wydawcy], 1995, s. 77 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16067] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[55] Grain refinement of casting brass CuZn39Pb2 / Marek Rybakowski, Ferdynand Romankiewicz // W: TRANSCOM '95. Zilina, Słowacja, 1995 .- Zilina : University of Transport and Communication, 1995 .- Vol. 1, s. 209--212 .- ISBN: 8071002690
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16068] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] The modified tin bronze CuSn10 microstructure study / Izabela Głazowska, Ryszard Gorockiewicz, Ferdynand Romankiewicz // W: TRANSCOM '95. Zilina, Słowacja, 1995 .- Zilina : University of Transport and Communication, 1995 .- Vol. 1, s. 213--216 .- ISBN: 8071002690
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16915] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Badania heterogenicznych zarodków krystalizacji w modyfikowanym brązie cynowym CuSn10 / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz, Winfried Reif // W: Zjawiska fizyko-chemiczne w odlewnictwie : Sympozjum Naukowe. Zielona Góra - Przełazy, Polska, 1994 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1994, s. 137--145
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16514] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[58] Badania nad modyfikacją stopu AlSi5Cu2 (AK52) / Ferdynand Romankiewicz // W: Zjawiska fizyko-chemiczne w odlewnictwie : Sympozjum Naukowe. Zielona Góra - Przełazy, Polska, 1994 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1994, s. 155--163
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16515] [data modyf: 22-09-2004 10:21]
[59] Badania nad modyfikacją stopu AlSi7Mg dodatkami AlTi5B1 i AlSr10 / Ferdynand Romankiewicz // W: Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych : II Konferencja ; zbiór referatów. Poznań - Kołobrzeg, Polska, 1994 .- Poznań : [brak wydawcy], 1994, s. 93--103 .- ISBN: 8371430566
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16536] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Theorie und Praxis der Kornfeinung von Kupferlegierungen / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Marek Rybakowski // W: 60th World Foundry Congress. Haga, Holandia, 1993 .- Haga : [brak wydawcy], 1993, s. 23-1--23-12
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18066] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Modyfikacja brązu CuSn10 mikrododatkami złożonymi z udziałem cyrkonu / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz, Zygmunt Jocz, Emilia Pawlak // W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska, 1990 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1990 .- Sekcja III : Odlewnictwo i spawalnictwo : technologia i urządzenia odlewnicze : metalurgia, metaloznawstwo i spawalnictwo, s. 159--164
Słowa kluczowe: brąz CuSn10, modyfikacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16526] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Topienie brązów krzemowych pod pokryciem żużla z surowców wtórnych / Zygmunt Jocz, Ferdynand Romankiewicz // W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska, 1990 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1990 .- Sekcja III : Odlewnictwo i spawalnictwo : technologia i urządzenia odlewnicze : metalurgia, metaloznawstwo i spawalnictwo, s. 139--144
Słowa kluczowe: brąz krzemowy, żużel

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16524] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Die Untersuchungen der Dauerhaftigkeitsverbesserung von Kornfeinungseffekten der CuSn4Zn7Pb6-Bronze / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska, Zygmunt Jocz, E. Pawlak // W: Non-Ferrous Metalworking New Technologies Equipment - METALS '89 : 3rd International Conference. Zakopane, Polska, 1989 .- Gliwice : [brak wydawcy], 1989, s. 111--121
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20666] [data modyf: 06-02-2013 12:18]
[64] Protective-refining slag with waste products for tin bronze melting / Zygmunt Jocz, Ferdynand Romankiewicz // W: Non-Ferrous Metalworking New Technologies Equipment - METALS '89 : 3rd International Conference. Zakopane, Polska, 1989 .- Gliwice : [brak wydawcy], 1989, s. 201--209
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20667] [data modyf: 06-02-2013 12:20]
[65] Wpływ modyfikacji na przebieg krzepnięcia, strukturę i właściwości mechaniczne brązu CuSn10 / Izabela Głazowska, Ferdynand Romankiewicz // W: Krzepnięcie metali i stopów : badania wdrożeniowe. Gliwice, Polska, 1988 .- Gliwice : [brak wydawcy], 1988, s. 63--70
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16914] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Badania nad rafinowaniem stopu Cu-Sn10 przy użyciu aktywnych żużli redukujących / M. Brzózka, Zygmunt Jocz, Ferdynand Romankiewicz // W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska, 1979 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1979, s. 25--33
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20671] [data modyf: 07-02-2013 10:12]
[67] Badania nad modyfikowaniem brązu B476 kompleksowymi modyfikatorami Zr-B i Fe-B / Ferdynand Romankiewicz, Andrzej Bydałek, Zygmunt Jocz // W: Jakość odlewów z metali nieżelaznych oraz metody jej kontroli : IV Międzynarodowa Konferencja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych. Kraków, Polska, 1977 .- Kraków : [brak wydawcy], 1977, s. 9--13
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20674] [data modyf: 07-02-2013 11:18]
[68] Wpływ procesów przebiegających w powłokach żużlowych na własności brązów topionych ze złomów / Andrzej Bydałek, Zygmunt Jocz, Ferdynand Romankiewicz // W: Wykorzystanie odpadów i stopów wtórnych metali nieżelaznych w odlewnictwie : III Międzynarodowa Konferencja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych. Kraków, Polska, 1976 .- Kraków : [brak wydawcy], 1976, s. 37--52
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20676] [data modyf: 07-02-2013 11:52]
[69] Rafinowanie metali nieżelaznych przez filtrowanie / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz, Zygmunt Jocz // W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska, 1975 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1975, s. 81--107
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20677] [data modyf: 07-02-2013 11:59]
[70] Zastosowanie termicznej analizy różnicowej i termograwimetrycznej w metalurgii i odlewnictwie miedzi / Andrzej Bydałek, Zygmunt Jocz, Ferdynand Romankiewicz // W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska, 1975 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1975, s. 196--218
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20678] [data modyf: 07-02-2013 12:06]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry : 35th international colloquium / (Red.) Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, Robert Ulewicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2018, 394 s. .- ISBN: 9788394564711
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5722] [data modyf: 30-05-2019 14:21]
[2] International Journal of Applied Mechanics and Engineering / (Red.) Ferdynand Romankiewicz .- Zielona Góra : University Press, 2010, Vol. 15, no. 2 .- ISSN: 1425-1655 .- [guest editor]
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5101] [data modyf: 21-05-2013 15:56]
[3] 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki / (Red.) Ferdynand Romankiewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002, T. 1-5 .- ISBN: 8389044307
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3901] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2002 / (Red.) Ferdynand Romankiewicz .- Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002, 202 s. .- ISBN: 8389044501
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3906] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] arc / (Red.) Ferdynand Romankiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2001, T. 1-5 .- ISBN: 8385911472
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2222] [data modyf: 13-02-2008 09:16]
[6] Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry / (Red.) Ferdynand Romankiewicz, Jerzy Mutwil, Elżbieta Krasicka-Cydzik .- Zielona Góra - Łagów : [B.w.], 2000, 159 s. .- ISBN: 8385911510
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-1720] [data modyf: 11-07-2019 12:44]
[7] Nomos : kwartalnik religioznawczy / (Red.) Ferdynand Romankiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, T. 1-5 .- ISBN: 8385911464
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-1841] [data modyf: 13-02-2008 09:14]
[8] Prace Instytutu Inżynierii Produkcji i Materiałoznawstwa w zakresie Technologii Maszyn : Posiedzenie Sekcji / (Red.) Ferdynand Romankiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, nr 58, 106 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-1680] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : Sekcja III : odlewnicwo, materiałoznawstwo, spawalnictwo / (Red.) Ferdynand Romankiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 1997, 293 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4270] [data modyf: 13-02-2008 08:53]
[10] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Mechanika ; 18 / (Red.) Ferdynand Romankiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993, nr 102 .- ISSN: 0209-0643
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4269] [data modyf: 06-11-2006 12:50]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób otrzymywania wstępnego stopu miedź-bor / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz .- Numer : P.423520 .- Data zgłoszenia : 21-11-2017
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Sposób modyfikacji nadeutektycznych stopów aluminiowo-krzemowych / Ferdynand Romankiewicz, Mariusz Michalski, Remigiusz Romankiewicz .- Numer : P.406232 .- Data zgłoszenia : 25-11-2013 .- Data udzielenia : 23-03-2018
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[3] Sposób modyfikacji nadeutektycznych stopów aluminiowo-krzemowych / Ferdynand Romankiewicz, Mariusz Michalski, Remigiusz Romankiewicz .- Numer : P.406232 .- Data zgłoszenia : 25-11-2013
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[4] Mosiądz odlewniczy / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz .- Numer : P.403005 .- Data zgłoszenia : 05-03-2013 .- Data udzielenia : 13-05-2016
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[5] Mosiądz odlewniczy / Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz .- Numer : P.403005 .- Data zgłoszenia : 05-03-2013
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[6] Środek ochronno-rafinacyjny do topienia stopów miedzi / Ferdynand Romankiewicz, Zygmunt Jocz .- Numer : 162221 .- Data zgłoszenia : 28-05-1990 .- Data udzielenia : 30-09-1993
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[7] Sposób modyfikacji mosiądzów krzemowych / Ferdynand Romankiewicz .- Numer : 157752 .- Data zgłoszenia : 06-01-1989 .- Data udzielenia : 30-06-1992
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[8] Sposób odzyskiwania metali, zwłaszcza miedzi z żużli pomiedziowych / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz .- Numer : 130156 .- Data zgłoszenia : 02-07-1982 .- Data udzielenia : 30-03-1985
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[9] Dwuskładnikowy modyfikator miedzi i jej stopów / Ferdynand Romankiewicz, Izabela Głazowska .- Numer : 120051 .- Data zgłoszenia : 28-06-1980 .- Data udzielenia : 31-05-1981
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[10] A method of regeneration of solders, particularly of tin-lead solders, and an apparatus for application of invented method / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz, Jan Romer, Edmund Tomasik .- Numer : 947352 .- Data zgłoszenia : 20-04-1979
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[11] Rafinator dla brązów oraz sposób wytwarzania rafinatora / Andrzej Bydałek, J. Szymański, H. Orzechowski, T. Wronka, Ferdynand Romankiewicz, Zygmunt Jocz .- Numer : 114976 .- Data zgłoszenia : 24-03-1979 .- Data udzielenia : 31-07-1082
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[12] Żużlowy rafinator do topienia stopów metali nieżelaznych oraz sposób jego wytwarzania / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz, Jerzy Mutwil, Zygmunt Jocz, M. Brzózka, P. Lichota .- Numer : 111286 .- Data zgłoszenia : 10-10-1978 .- Data udzielenia : 30-11-1981
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[13] Modyfikator miedzi i jej stopów / Ferdynand Romankiewicz, Stanisław Zochniak .- Numer : 111335 .- Data zgłoszenia : 10-07-1978 .- Data udzielenia : 30-11-1981
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[14] Dwuskładnikowy modyfikator brązów, zwłaszcza aluminiowych / Ferdynand Romankiewicz, Jerzy Mutwil .- Numer : 108588 .- Data zgłoszenia : 29-05-1978 .- Data udzielenia : 31-10-1980
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[15] Topnik ochronno-rafinujący dla miedzi i jej stopów / Ferdynand Romankiewicz .- Numer : 108479 .- Data zgłoszenia : 29-05-1978 .- Data udzielenia : 29-11-1980
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[16] Stop do metalizowania elementów przed lutowaniem / Ferdynand Romankiewicz .- Numer : 102667 .- Data zgłoszenia : 14-03-1977 .- Data udzielenia : 30-06-1979
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[17] Sposób wytwarzania wstępnego stopu miedź-bor / Ferdynand Romankiewicz .- Numer : 101252 .- Data zgłoszenia : 10-11-1976 .- Data udzielenia : 15-03-1979
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[18] Dwuskładnikowy modyfikator brązów zwłaszcza cynowo-cynkowo-ołowiowych / Ferdynand Romankiewicz .- Numer : 99963 .- Data zgłoszenia : 08-11-1976 .- Data udzielenia : 15-12-1978
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[19] Stop lutowniczy / Ferdynand Romankiewicz, Janusz Wasielewski .- Numer : 98011 .- Data zgłoszenia : 19-05-1976 .- Data udzielenia : 31-08-1978
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[20] Sposób rafinowania miedzi i jej stopów / Ferdynand Romankiewicz .- Numer : 99209 .- Data zgłoszenia : 15-04-1976 .- Data udzielenia : 30-10-1978
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[21] Dzwonowy wtapiacz do rafinowania metali / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz .- Numer : 98214 .- Data zgłoszenia : 22-01-1976 .- Data udzielenia : 31-08-1978
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[22] Sposób wytwarzania zaprawy miedź-cyrkon i urządzenie do wytwarzania zaprawy miedź-cyrkon / Zygmunt Jocz, Ferdynand Romankiewicz .- Numer : 93093 .- Data zgłoszenia : 06-03-1975 .- Data udzielenia : 15-12-1977
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[23] In der von Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz, Jan Romer, Edmund Tomasik .- Numer : 108772 .- Data zgłoszenia : 01-09-1974 .- Data udzielenia : 05-10-1974
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[24] Sposób oznaczania stałych wtrąceń w stopach niskotopliwych / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz, Tadeusz Wilczyński .- Numer : 86128 .- Data zgłoszenia : 01-07-1974 .- Data udzielenia : 15-10-1976
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[25] Urządzenie do rafinowania stopów lutowniczych / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz .- Numer : 90493 .- Data zgłoszenia : 21-03-1974 .- Data udzielenia : 31-12-1977
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[26] A method of regeneration of solders, particularly of tin-lead solders, and an apparatus for application of invented method / Ferdynand Romankiewicz .- Numer : 1415621 .- Data zgłoszenia : 11-01-1974 .- Data udzielenia : 24-03-1976
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[27] Method of regeneration of solder, particularly of tin-lead solders and an apparatus for application the method / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz, Jan Romer, Edmund Tomasik .- Numer : 3897336 .- Data zgłoszenia : 11-01-1974 .- Data udzielenia : 29-07-1975
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[28] Vorrichtung und Verfahren zum Regenerieren von Lötmetallen nach dem Filtrierverfahren / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz, Jan Romer, Edmund Tomasik .- Numer : 2401365 .- Data zgłoszenia : 11-01-1974 .- Data udzielenia : 16-02-1978
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[29] Regeneration of solder by in-tank filtration / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz, Jan Romer, Edmund Tomasik .- Numer : 1029670 .- Data zgłoszenia : 11-01-1973 .- Data udzielenia : 18-04-1978
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[30] Sposób regenerowania stopów lutowniczych oraz urządzenie do regenerowania stopów lutowniczych / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz, Jan Romer, Edmund Tomasik .- Numer : 84385 .- Data zgłoszenia : 11-01-1973 .- Data udzielenia : 15-10-1976
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[31] Verfahren zur Regenerierung von Lötmaterialen, insbesondere Lötzinn, sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz, Jan Romer, Edmund Tomasik .- Numer : 575272 .- Data zgłoszenia : 11-01-1973 .- Data udzielenia : 14-05-1976
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[32] Urządzenie do topienia i rafinowania stopów niskotopliwych w próżni / Andrzej Bydałek, Ferdynand Romankiewicz .- Numer : 73206 .- Data zgłoszenia : 16-03-1971 .- Data udzielenia : 15-11-1974
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[33] Urządzenie sterujące rozlewaniem metali / Andrzej Bydałek, Tadeusz Patycki, Ferdynand Romankiewicz .- Numer : 76435 .- Data zgłoszenia : 16-03-1971 .- Data udzielenia : 30-06-1975
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski