System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Radosław Kasperek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Energetyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 24 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Electrotechnical systems : calculation and analysis with Mathematica and PSpice, 2010. Igor Korotyeyev, Valeri Zhuikov, Radosław Kasperek, Boca Raton : Taylor & Francis Group 256 s. , ISBN: 9781420087093, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9507] [data modyf: 24-03-2010 09:59]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Analysis of processes in converter systems, Igor Korotyeyev, Radosław Kasperek
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 425--442, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9210] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Sterowanie impulsowymi sterownikami mocy prądu przemiennego o poprawionych właściwościach energetycznych, Ryszard Strzelecki, Radosław Kasperek, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Kobyłecki
// W: Sterowanie w napędzie elektrycznym i energoelektronice, 1999. , Lublin : Wydaw.Politechniki Lubelskiej (Postępy w Napędzie Elektrycznym i Energoelektronice), s. 299--307, ISBN: 8388110004
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1762] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zaburzenia przewodzone generowane przez grupę zasilaczy AC/DC z modulacją deterministyczną i pseudolosową / Robert Smoleński, Adam Kempski, Radosław Kasperek, Jacek Bojarski, Andrzej Sołtysiak, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, 144--148, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conducted interferences, deterministic modulation, electromagnetic compatibility, kompatybilność elektromagnetyczna, modulacja deterministyczna, modulacja pseudolosowa, random modulation, zaburzenia przewodzone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13985] [data modyf: 01-02-2011 12:18]
[2] Trechfaznyj kondicioner peremennogo naprjazenija s upravleniem po mgnovennomu znaceniju mosnosti : analiz ustojcivosti i modelirovanie processov / Igor Korotyeyev, Radosław Kasperek, 2004. Tehnična Elektrodinamika : Problemi sucasnoi elektrotehniki, no 5, 95--98 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conditioner, simulation, stability
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9792] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Trechfaznyj kondicioner peremennogo naprjazenija s upravleniem po mgnovennomu znaceniju mosnosti : matematiceskoe modelirovanie processov / Igor Korotyeyev, Radosław Kasperek, 2004. Tehnična Elektrodinamika : Problemi sucasnoi elektrotehniki, no 5, 99--102 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: conditioner, control algorithm, mathematic modelling
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9793] [data modyf: 20-02-2007 11:13]
[4] Three-phase PWM AC line conditioner based on cuk converter topology used to var compensation / Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Radosław Kasperek, Krzysztof Skórski, 2000. Tehnična Elektrodinamika : Silova elektronika ta energoefektivnist', no 2, 42--47 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PWM AC power controller, averaged state-space model, step down-up AC line converter
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3964] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Tranzistornyje preobrazovateli castoty dlja upravlenija asinchronnymi elektrodvigateljami / Ryszard Branicki, Zbigniew Psikus, Edward Greczko, Grzegorz Benysek, Robert Smoleński, Radosław Kasperek, 1999. Technicna Elektrodinamika : Sistemy elektrozivlennaja elektrotechnicnich ustanovok i kompleksiv, 99--102 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: asynchronous motor, frequency transformers, steer
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3966] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Właściwości energetyczne układów z impulsowymi sterownikami prądu przemiennego przy nadążnej regulacji prądu odbiornika / Zbigniew Fedyczak, Radosław Kasperek, Krzysztof Skórski, 1999. Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej T. 5, z. 1, 49--54 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3461] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A matrix reactance PWM AC line conditioner with ĆUK topology as a controlled reactance / Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Radosław Kasperek, Krzysztof Skórski // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej(16) .- 2001, s. 19--24, ISSN: 2353-1290, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-3546] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Mathematical model of the AC chopper operating under line voltage unbalance. Concept of control method based on instantaneous power observation, 2004. Igor Korotyeyev, Radosław Kasperek // W: 11th International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC 2004. Riga, Łotwa Riga : [brak wydawcy], 2004, s. [ 4 ] CD-ROM, ISBN: 9984320332
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16502] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Symetryzacja układów impulsowych sterowników prądu przemiennego, 2004. Radosław Kasperek // W: Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL - 2004 : III Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2004, s. 133--140
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16355] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Control algorithms of the PWM AC line conditioners under unbalanced input voltage, 2003. Radosław Kasperek // W: Actual Problems of Electrical Drives and Industry Automation : The 4th Research Symposium of Young Scientists. Tallin, Estonia Tallin : Tallin Technical University, 2003, s. 88--92, ISBN: 9985690273
Słowa kluczowe: PWM AC line conditioner, control algorithm, voltage unbalance

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15567] [data modyf: 30-05-2003 13:29]
[4] Model matematyczny impulsowego sterownika prądu przemiennego sterowanego z kontrolą mocy chwilowej w warunkach niesymetrii linii zasilającej, 2003. Igor Korotyeyev, Radosław Kasperek // W: Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki - PPEE 2003 : materiały X sympozjum. Wisła, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, Archiwum Konferencji PTETiS.- Vol. 18, s. 103--106, ISBN: 8391599175
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16084] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Research of 3-phase AC/AC Controller with bipolar PWM and high frequency transformer, 1999. Radosław Kasperek, Grzegorz Kobyłecki, Ryszard Strzelecki // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE'99. Bled, Słowenia [B.m.] : [brak wydawcy], 2000, Vol. 2, s. 695--699
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-9511] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Three-phase self-commutated static var compensator based on cuk converter topology, 2000. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Radosław Kasperek, Krzysztof Skórski // W: 2000 IEEE 31st Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC : Conference Proceedings. Galway, Irlandia Galway : [brak wydawcy], 2000, Vol. 1, s. 494--499
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [18-01-2021]
[KONF-9531] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Badania trójfazowych sterowników prądu przemiennego o modulacji dwubiegunowej z transformatorem wysokoczęstotliwościowym, 1999. Radosław Kasperek, Grzegorz Kobyłecki, Ryszard Strzelecki // W: Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki - PPEE '99 : Materiały VIII Sympozjum. Wisła, Polska Warszawa : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 1999, Archiwum Konferencji PTETiS, s. 143--148
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8950] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Właściwości energetyczne układów z impulsowymi sterownikami prądu przemiennego przy nadążnej regulacji prądu odbiornika, 1998. Zbigniew Fedyczak, Radosław Kasperek // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN '98 : IV Szkoła-Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 1, s. 133--143
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7722] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] AC line power control methods in three-phase circuit, 1997. Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Kobyłecki, Radosław Kasperek // W: Electrical Power Quality and Utilisation - EPQU '97 : 4th International Conference : Proceedings. Cracow, Polska Cracow : [brak wydawcy], 1997, s. 225--232
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10430] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Improvement methods of conversion quality in three-phase AC line power controllers-circuit topology and basic properties, 1997. Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Kobyłecki, Radosław Kasperek // W: Power Electronics and Applications - EPE '97 : 7th European Conference. Trondheim, Norwegia Brussels : EPE Association, 1997, Vol. 2 : Dialogue sessions, s. 940--945, ISBN: 9075815026
Słowa kluczowe: "intelligent" transformer AC line controller, AC line conditioner, PWM, thyristor

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11400] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Sterowanie impulsowymi sterownikami mocy prądu przemiennego o poprawionych właściwościach, 1997. Ryszard Strzelecki, Radosław Kasperek, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Kobyłecki // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE '97 : III Krajowa Konferencja Naukowa. Arturówek, Polska Łódź : Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, 1997, T. 2, s. 611--616
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11369] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Analiza i badania filtru wejściowego impulsowych sterowników mocy prądu przemiennego, 1995. Radosław Kasperek // W: 17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1995, T. 3 : Elektrotechnika i Elektronika, s. 22--26
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15961] [data modyf: 31-10-2003 12:36]
[13] Badania eksperymentalne trójfazowego impulsowego sterownika mocy prądu przemiennego z tranzystorowymi łącznikami dwukierunkowymi, 1995. Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Radosław Kasperek // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE '95 : II konferencja. Łódź - Arturówek, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 1995, T. 2, s. 575--580, ISBN: 8390168251
Słowa kluczowe: przekształtnik AC/AC, łącznik tranzystorowy dwukierunkowy IGBT

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17567] [data modyf: 04-01-2006 13:05]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób ochrony przed przecięciami w trójfazowym przekształtniku prądu przemiennego i układ obejściowo-tłumiący do stosowania tego sposobu / Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Radosław Kasperek .- Numer : 315 306 .- Data zgłoszenia : 15-07-1996 .- Data udzielenia : 19-01-1998
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski