System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Grzegorz Kobyłecki
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Energetyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 18 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Przykłady zintegrowanych zadań szkolnych realizowanych na zajęciach laboratoryjnych w ramach przedmiotu: Sterowniki PLC, Grzegorz Kobyłecki
// W: Konstruowanie autorskich programów kształcenia stymulujacych i wspierających uczniów we współczesnej edukacji : praca zbiorowa, 2005. / pod red. Janusza Gniteckiego, Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogiczne Oddział w Poznaniu (Problemy Rozwoju Edukacji nr 24), s. 63--70, ISBN: 8386273585
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7816] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Przykłady zintegrowanych zadań szkolnych w eudacji informatycznej uczniów gimnazjum (klasa I), Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Grzegorz Kobyłecki
// W: Konstruowanie autorskich programów kształcenia stymulujacych i wspierających rozwój nowoczesnej szkoły : praca zbiorowa, 2004. / pod red. Janusza Gniteckiego, Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogiczne Oddział w Poznaniu (Problemy Rozwoju Edukacji nr 23), s. 55--67, ISBN: 83862734X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6973] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] O wykorzystaniu Akademii Sieci Cisco w procesie kształcenia i dokształcania nauczycieli przedmiotów ogólnotechnicznych, Grzegorz Kobyłecki
// W: Praca : zawód : rynek pracy, 2003. , Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, s. 295--299, ISBN: 8391199886
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6319] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Sterowanie impulsowymi sterownikami mocy prądu przemiennego o poprawionych właściwościach energetycznych, Ryszard Strzelecki, Radosław Kasperek, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Kobyłecki
// W: Sterowanie w napędzie elektrycznym i energoelektronice, 1999. , Lublin : Wydaw.Politechniki Lubelskiej (Postępy w Napędzie Elektrycznym i Energoelektronice), s. 299--307, ISBN: 8388110004
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1762] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The temperature regulator realized on the basic of a single-chip microcomputer of the intel MCS-48 family / Ryszard Branicki, Grzegorz Kobyłecki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 15) .- 1991, nr 95, s. 159--165 bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7268] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Niektóre możliwości wykorzystania Akademii Sieci Cisco w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych, 2003. Grzegorz Kobyłecki // W: Edukacja informacyjna : nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia: [materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. " Pedagogika Informacyjna"]. Szczecin, Polska Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, 2004, s. 314--317, ISBN: 8389882450
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16767] [data modyf: 29-11-2004 13:56]
[2] Research of 3-phase AC/AC Controller with bipolar PWM and high frequency transformer, 1999. Radosław Kasperek, Grzegorz Kobyłecki, Ryszard Strzelecki // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE'99. Bled, Słowenia [B.m.] : [brak wydawcy], 2000, Vol. 2, s. 695--699
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-9511] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Badania trójfazowych sterowników prądu przemiennego o modulacji dwubiegunowej z transformatorem wysokoczęstotliwościowym, 1999. Radosław Kasperek, Grzegorz Kobyłecki, Ryszard Strzelecki // W: Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki - PPEE '99 : Materiały VIII Sympozjum. Wisła, Polska Warszawa : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 1999, Archiwum Konferencji PTETiS, s. 143--148
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8950] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] 3-fazowe inteligentne transformatory z modulacją dwubiegunową, 1997. Grzegorz Kobyłecki, Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Zbigniew Ratajczak // W: Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki - PPEE '97 : Materiały VII Sympozjum. Ustroń, Polska Warszawa : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 1997, Archiwum Konferencji PTETiS, s. 51--56
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11379] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] AC line power control methods in three-phase circuit, 1997. Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Kobyłecki, Radosław Kasperek // W: Electrical Power Quality and Utilisation - EPQU '97 : 4th International Conference : Proceedings. Cracow, Polska Cracow : [brak wydawcy], 1997, s. 225--232
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10430] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Bezpośredni przemiennik częstotliwości z transformatorem wysokiej częstotliwości, 1997. Adam Noculak, Grzegorz Kobyłecki // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE '97 : III Krajowa Konferencja Naukowa. Arturówek, Polska Łódź : Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, 1997, T. 2, s. 415--420
Słowa kluczowe: bezpośredni przemiennik częstotliwości, modulacja dwubiegunowa, przetwarzanie wysokoczęstotliwościowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11368] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Dwubiegunowy sterownik mocy typu PWM z izolacją galwaniczną - inteligentny transformator, 1997. Grzegorz Kobyłecki // W: Elektrotechnika Prądów Niesinusoidalnych - EPN '97 : III Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 1, s. 85--94
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11360] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Improvement methods of conversion quality in three-phase AC line power controllers-circuit topology and basic properties, 1997. Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Kobyłecki, Radosław Kasperek // W: Power Electronics and Applications - EPE '97 : 7th European Conference. Trondheim, Norwegia Brussels : EPE Association, 1997, Vol. 2 : Dialogue sessions, s. 940--945, ISBN: 9075815026
Słowa kluczowe: "intelligent" transformer AC line controller, AC line conditioner, PWM, thyristor

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11400] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Sterowanie impulsowymi sterownikami mocy prądu przemiennego o poprawionych właściwościach, 1997. Ryszard Strzelecki, Radosław Kasperek, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Kobyłecki // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE '97 : III Krajowa Konferencja Naukowa. Arturówek, Polska Łódź : Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, 1997, T. 2, s. 611--616
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11369] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] The debugging system of programmers realized on the basic of a single-chip 8-bit microcomputer of the MCS-48 family, 1989. Ryszard Branicki, Grzegorz Kobyłecki, Krzysztof Sozański // W: Mikrorechner : studentische Ausbildung und industrielle Anwendung : 10. Wissenschaftliches Seminar. Ilmenau, Niemcy Ilmenau : Technische Hochschule, 1989, s. 119--124
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17615] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Electric heater / Radosław Grech, Bogdan Kasperski, Stanisław Ozimek, Grzegorz Kobyłecki .- Numer : EP3 184927 A1 .- Data zgłoszenia : 23-12-2015 .- Zgłaszający: Ozimek Stanisław "KEMIZO", 68-200 Żary; data publikacji zgłoszenia: 28.06.2017 Bulletin 2017/26
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Fotowoltaniczny panel z układem odbioru energii cieplnej / Radosław Grech, Grzegorz Kobyłecki .- Numer : W.124722 .- Data zgłoszenia : 23-12-2015 .- Data udzielenia : 15-11-2017 .- Udzielenie prawa wyłącznego RWU.069888. Właściciel: Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o, Sulechów.
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[3] Photovoltaic panel with thermal energy collection system / Radosław Grech, Grzegorz Kobyłecki, Jacek Głuchowski .- Numer : EP 3 185412 A1 .- Data zgłoszenia : 23-12-2015 .- Zgłaszający: Jacek Głuchowski, Zielona Góra; ECOENERGIA, 65-018 Zielona Góra; publikacja 28.06.2017, Bulletin 2017/26
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski