System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Hanna Leszczyńska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 50 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Akzeptanz moderner Bürobeleuchtungssysteme / Hanna Leszczyńska .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- 197 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Monografie ; 83) .- ISBN: 02397390
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6415] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Lichttechnische und ergonomische Gütekriterien der Einzelplatzbeleuchtung im Büro / Hans Walter Bodmann, Klaus Eberbach, Hanna Leszczyńska .- Dortmund : Bundesanstalt für Arbeitsschutz, 1995 .- 209 s. : bibliogr.tab.wykr. - (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbetsschutz ; Fb 712) .- ISBN: 3894295686
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6417] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Poradnik projektowania elektrycznego oświetlenia dróg / Hanna Leszczyńska .- Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1986 .- 88 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6413] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Energooszczędność w budynku mieszkalnym z systemem EIB / Hanna Leszczyńska, Robert Dzięcielski // Elektroinstalator .- 2004, nr 2, s. 44--47 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9488] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Multikriterielle Optimierungsmethode und ihre lichttechnische Anwendung / Hanna Leszczyńska, Marek Kurzawa // Licht .- 1992, nr 3-4, s. 274--276
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8982] [data modyf: 02-06-2003 15:51]
[3] Własności refleksyjne krajowych nawierzchni drogowych / Hanna Leszczyńska // Drogownictwo .- 1986, nr 3, s. 64--65, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8846] [data modyf: 05-03-2003 11:43]
[4] Charakterystyki odbiciowe podstawą projektowania oświetlenia drogowego / Hanna Leszczyńska // Przegląd Elektrotechniczny .- 1980, nr 7, s. 338--342, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8847] [data modyf: 01-02-2011 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Lichttechnische und ergonomische Gütekriterien der Einzelplatzbeleuchtung im Büro : Vorstellung eines Forschungsprojektes / Klaus Eberbach, Hanna Leszczyńska // W: Lichttechnisches Institut Universität (TH) Karlsruhe Jahresbericht .- 1991, 1990/91, s. 97--100 : fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6074] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Die Reflexionseigenschaften polnischer Fahrbahndecken im feuchten Zustand / Hanna Leszczyńska // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 14) .- 1990, nr 93, s. 131--136 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6071] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Wpływ parametrów oświetlenia drogowego na widoczność obiektów na drodze / Marek Kurzawa, Hanna Leszczyńska // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 14) .- 1990, nr 93, s. 137--147 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5957] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Abhängigkeit der Reflexionseigenschaften der Strassendecken von der Befahrungsdauer / Hanna Leszczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej - (Elektryka ; 36) .- 1989, s. 49--53 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6072] [data modyf: 02-06-2003 14:38]
[5] Computregestützte Projektierung der Lichtstärkeverteilung der Strassenleuchten / Marek Kurzawa, Hanna Leszczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej - (Elektryka ; 36) .- 1989, s. 113--118 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6073] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Badania luminacyjne oświetlenia drogowego / Hanna Leszczyńska // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 12) .- 1986, nr 78, s. 43--49 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5958] [data modyf: 05-03-2003 12:02]
[7] Budowa i zastosowanie miernika luminacji przystosowanego do pomiaru luminacji nawierzchni drogowej w porze nocnej / Roman Guderski, Hanna Leszczyńska, Mieczysław Rudnicki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 11) .- 1983, nr 67, s. 71--75 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5959] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Badanie własności refleksyjnych krajowych nawierzchni drogowych / Hanna Leszczyńska // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 10) .- 1980, nr 61, s. 171--181 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5960] [data modyf: 05-03-2003 12:06]
[9] Eksploatacyjna zmienność współczynnika odbicia materiałów stosowanych w technice oświetleniowej / Hanna Leszczyńska // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 10) .- 1980, nr 61, s. 205--210 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5963] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Laboratoryjna metoda badania charakterystyk refleksyjnych nawierzchni drogowych / Hanna Leszczyńska // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 10) .- 1980, nr 61, s. 183--193 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5961] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Luminacyjna metoda projektowania oświetlenia drogowego / Hanna Leszczyńska // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 10) .- 1980, nr 61, s. 195--204 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5962] [data modyf: 05-03-2003 12:11]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Energooszczędność w budynku mieszkalnym z systemem EIB / Hanna Leszczyńska, Robert Dzięcielski // W: Technika Świetlna 2003 : XII Krajowa Konferencja Oświetleniowa z udziałem gości zagranicznych. Warszawa, Polska, 2003 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2003, s. 155--163
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16262] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Aktuelle Beleuchtungsprobleme in der Aussenbeleuchtung - Lichtmmission / Hanna Leszczyńska // W: LICHT 2002 : 15. Gemeinschaftstagung der Lichtechnischen Gesellschaften der Niederlande, Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Maastricht, Holandia, 2002 .- Maastricht : [brak wydawcy], 2002, s. 462--466 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15343] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] System zarządzania jakością w oświetleniu / Hanna Leszczyńska // W: Technika Świetlna 2002 : XI Krajowa Konferencja Oświetleniowa z udziałem gości zagranicznych. Warszawa, Polska, 2002 .- Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2002, s. 119--128
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15332] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Aktuelle Themen der Aussenbeleuchtung - Lichtmmission / Hanna Leszczyńska // W: LUX Europa 2001 : the 9th European Lichting Conference. Reykjavik, Islandia, 2001 .- Reykjavik : [brak wydawcy], 2001, s. 108--109
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15569] [data modyf: 31-05-2003 11:27]
[5] Koncepcja systemu skojarzonego zasilania domu energią elektryczną pozyskaną z promieniowania słonecznego / Hanna Leszczyńska // W: Technika Świetlna 2001 : Jubileuszowa X Krajowa Konferencja Oświetleniowa. Warszawa, Polska, 2001 .- Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2001, s. 20--32
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15333] [data modyf: 17-02-2003 16:31]
[6] Oświetlenie zewnętrzne a bezpieczeństwo ruchu drogowego / Hanna Leszczyńska // W: Energooszczędne oświetlenie miast : Konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska, 2001 .- Kraków : Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2001, s. 29--33 .- ISBN: 8391068935
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15336] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Aktualny trend oświetlenia zewnętrznego - imisja światła / Hanna Leszczyńska // W: Technika Świetlna 2000 : IX Krajowa Konferencja Oświetleniowa. Warszawa, Polska, 2000 .- Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2000, s. 39--43
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15337] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Besondere Beleuchtungsprobleme in der Außenbeleuchtung - Lichtmmission / Hanna Leszczyńska // W: LICHT 2000 : 14. Gemeinschaftstagung der Lichtechnischen Gesellschaften Deutschlands, der Niederlande, Österreichs und der Schweiz. Goslar, Niemcy, 2000 .- Berlin : [brak wydawcy], 2000, s. 206--208
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15342] [data modyf: 17-02-2003 17:42]
[9] Wdrażanie europejskich norm oświetlenia zewnętrznego w Polsce / Hanna Leszczyńska // W: Nowoczesne rozwiązania urządzeń oświetleniowych : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 20--27
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7602] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[10] Aktuelle Trends bei der Außenbeleuchtung - Lichtmmission / Hanna Leszczyńska // W: 24th Session of the CIE. Warsaw, Polska, 1999 .- Vienna : [brak wydawcy], 1999 .- Vol. 1, Part 2, s. 188--190 .- ISBN: 3900734933
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15338] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Exterior - interior lighting Beleuchtungsplanung auf Windows-Basis / Hanna Leszczyńska // W: 24th Session of the CIE. Warsaw, Polska, 1999 .- Vienna : [brak wydawcy], 1999 .- Vol. 1, Part 2, s. 249--252 .- ISBN: 3900734933
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15339] [data modyf: 17-02-2003 17:12]
[12] Stan aktualny i program wprowadzenia w Polsce norm europejskich dotyczących oświetlenia zewnętrznego / Hanna Leszczyńska // W: Oświetlenie a bezpieczeństwo LUMEN '99 : Konferencja naukowo-techniczna pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Jawor-Solina, Polska, 1999 .- Rzeszów : Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddz. Rzeszowski, 1999, s. 71--79
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15335] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Europejska norma oświetlenia zewnętrznego, a możliwości wdrożenia w warunkach polskich / Hanna Leszczyńska // W: Nowoczesne systemy oświetleniowe : Konferencja naukowo-techniczna. Łódź, Polska, 1998 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 17--23
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15361] [data modyf: 19-02-2003 13:00]
[14] Imisja światła - wybrane przykłady / Hanna Leszczyńska // W: Technika Świetlna '98 : VII Krajowa Konferencja Oświetleniowa. Warszawa, Polska, 1998 .- Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 1998, s. 139--146
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15354] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Lichtplanung - Software für Tunnelbeleuchtung unter Windows / Hanna Leszczyńska // W: LICHT '98 : 13. Gemeinschaftstagung der Lichtechnischen Gesellschaften Österreichs, Deutschlands, der Niederlande und der Schweiz. Bregenz, Austria, 1998 .- Wien : [brak wydawcy], 1998, s. 249--260
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15347] [data modyf: 18-02-2003 08:45]
[16] Lichtenplanung - Software für Aussenbeleuchtung unter Windows / Hanna Leszczyńska // W: LICHT '96 : 12. Gemeinschaftstagung der Lichtechnischen Gesellschaften Deutschlands, der Niederlande, Österreichs und der Schweiz. Leipzig, Niemcy, 1996 .- Berlin : [brak wydawcy], 1996, s. 733--734
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15348] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Die Akzeptanz moderner Bürobeleuchtungssysteme beim Arbeiten an Bildschirm-Arbeitsplätzen / Hans Walter Bodmann, Klaus Eberbach, Hanna Leszczyńska // W: LICHT '94 : 11. Gemeinschaftstagung der Lichtechnischen Gesellschaften der Schweiz, Deutschlands, der Niederlande und Österreichs. Interlaken, Szwajcaria, 1994 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1994, s. 244--255
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15350] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Akzeptanz unterschiedlicher moderner Bürobeleuchtungssysteme / Hans Walter Bodmann, Klaus Eberbach, Hanna Leszczyńska // W: LUX Europa 1993 : the VIIth European Lighting Conference. Edinburgh, Wielka Brytania, 1993 .- London : Chameleon Press Ltd., 1993 .- Vol. 2, s. 893--897
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15364] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Multikriterielle Optimierungsmethode und ihre Lichttechnische Anwendung / Hanna Leszczyńska, Marek Kurzawa // W: LUX Europa 1993 : the VIIth European Lighting Conference. Edinburgh, Wielka Brytania, 1993 .- London : Chameleon Press Ltd., 1993 .- Vol. 2, s. 728--731
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15362] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Der Aspekt der Direktblendung bei der Akzeptanz unterschiedlicher moderner Bürobeleuchtungssysteme / Hans Walter Bodmann, Klaus Eberbach, Hanna Leszczyńska // W: LICHT '92 : 10. Gemeinschaftstagung der Lichtechnischen Deutschlands, der Niederlande, Österreichs und der Schweiz. Saarbrücken, Niemcy, 1992 .- Berlin : [brak wydawcy], 1992, s. 324--336
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15353] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Lichttechnische und ergonomische Gütekriterien der Einzelplatzbeleuchtung im Büro / Hans Walter Bodmann, Klaus Eberbach, Hanna Leszczyńska // W: Racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej na cele oświetleniowe : Krajowa konferencja oświetleniowa. Warszawa, Polska, 1992 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1992, s. 7--22
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15355] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Einsatz von Personalcomputern für die Projektierung von Außenbeleuchtungsanlagen / Marek Kurzawa, Hanna Leszczyńska // W: 35. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Niemcy, 1990 .- Ilmenau : [brak wydawcy], 1990 .- H. 5, s. 199--202
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15571] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Multikriterielle Optimierungsmethode und ihre Lichttechnische Anwendung / Hanna Leszczyńska, Marek Kurzawa // W: LICHT '90 : 9. Gemeinschaftstagung der Lichtechnischen Gesellschaften Deutschlands, der Niederlande, Österreichs und der Schweiz. Rotterdam, Holandia, 1990 .- Arnhem : [brak wydawcy], 1990, s. 407--415
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15346] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Optimierungsmethode der Lichtstarkeverteilungen von Strassenleuchten / Hanna Leszczyńska, Marek Kurzawa // W: 2. Internationale Fachtagung Lichttechnik : kurzreferate. Berlin, Niemcy, 1990 .- Berlin : [brak wydawcy], 1990, s. 294--295
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15574] [data modyf: 03-06-2003 12:38]
[25] Vorschlag zur optimalen Projektierung der LVK der Straßenleuchten / Hanna Leszczyńska, Marek Kurzawa // W: 35. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Niemcy, 1990 .- Ilmenau : [brak wydawcy], 1990 .- H. 5, s. 195--198
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15570] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Zur Problematik einer optimalen Projektierung in der Strassenbeleuchtung / Hanna Leszczyńska // W: LUX Europa '89 : Sixth European Light Congress. Budapest, Węgry, 1989 .- Budapest : [brak wydawcy], 1989 .- Vol. 2, s. 199--206
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15359] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Die Inhomogenität der Reflexionseigenschaften von Fahrbahnoberflächen / Hanna Leszczyńska // W: 1. Internationale Fachtagung Lichttechnik : Kurzreferate. Berlin, Niemcy, 1987 .- Berlin : [brak wydawcy], 1987, s. T15/1--T15/2[abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15358] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Eifluss der Beleuchtungsparameter der Strassenbeleuchtung auf die Erkennbarkeit von Objekten / Hanna Leszczyńska // W: 32. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Niemcy, 1987 .- Ilmenau : [brak wydawcy], 1987, s. 132[abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15357] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Einfluss der Inhomogenität der Reflexionseigenschaften von Fahrbahndecken auf die Gütemerkmale der Strassenbeleuchtung / Hanna Leszczyńska // W: Osvetlene '87 : Sedma nacionalna konferencija s mezdunarodno ucaste. Varna, Bułgaria, 1987 .- Varna : [brak wydawcy], 1987, s. 29--30[abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15356] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Wyznaczanie cech fotometrycznych nawierzchni drogowych / Hanna Leszczyńska // W: Oświetlenie i iluminacja miast. Kraków, Polska, 1983 .- Kraków : [brak wydawcy], 1983, s. 31--44
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15572] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Optymalizacja projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń elektroenergetycznych / Hanna Leszczyńska // W: Optymalizacja projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń elektroenergetycznych : materiały konferencyjne. Warszawa, Polska, 1980 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1980 .- T. 3, s. 384--391
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15573] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Nowoczesne rozwiązania urządzeń oświetleniowych : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna / (Red.) Hanna Leszczyńska .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, 201 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-1940] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski