System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Robert Barski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 29 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczelniach, 2011. Robert Barski, Tim Cook . T. 4, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 75 s. , ISBN: 9788376330716,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10571] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, 2010. Rolf Banisch, Robert Barski, Jerzy Cieślik, Paweł Głodek, Krzysztof Gulda, Jacek Guliński, Jerzy Koszałka, Elżbieta Książek, Karol Lityński, Krzysztof B. Matusiak, Aleksandra Nowakowska, Magdalena Nowak, Krystyna Poznańska, Marzena Mażewska, Edward Stawasz, Jan Koch, Anna Tórz, Dariusz Trzmielak, Agnieszka Turyńska, Marek Winkowski, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 166 s. , ISBN: 9788376330815, bibliogr. rys. tab. .- http://www.pi.gov.pl/
Kod:
MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10032] [data modyf: 24-02-2011 13:02]
[3] System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, 2010. Robert Barski, Artur Bartosik, Szymon Byczko, Jerzy Cieślik, Paweł Głodek, Jacek Guliński, Jerzy Koszałka, Elżbieta Książek, Karol Lityński, Krzysztof B. Matusiak, Aleksandra Nowakowska, Edward Stawasz, Dariusz Trzmielak, Agnieszka Turyńska, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 58 s. , ISBN: 9788376330013,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9662] [data modyf: 05-07-2010 12:34]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz przedsiębiorczości akademickiej na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, Robert Barski
// W: Przedsiębiorczość akademicka - praktyczne informacje, 2013. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 1--14
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18865] [data modyf: 24-03-2017 12:13]
[2] Badanie wpływu rodzaju powłoki PVD na chropowatość powierzchni w procesie toczenia żeliwa, Mariusz Jenek, Robert Barski
// W: Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ, 2011. / red. L. E. Švarcburg, Moskva : Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" (Monografiâ 14), s. 171--176, ISBN: 9785803704201
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12940] [data modyf: 16-06-2011 11:04]
[3] Praktyczne aspekty zabudowy napędu elektrycznego w pojeździe samochodowym, Robert Barski, M. Budek
// W: Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ, 2011. / red. L. E. Švarcburg, Moskva : Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" (Monografiâ 14), s. 148--155, ISBN: 9785803704201
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12938] [data modyf: 16-06-2011 11:02]
[4] Ocena istotności statystycznej odwzorowania emisji w teście badawczym SET silników ZS pojazdów klasy HD w stosunku do testu ECE R49, Robert Barski, Mariusz Jenek, Albert Lewandowski
// W: Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ, 2009. / red. V. I. Serebrâkov, L. E. Švarcburg, Moskva : MGTU Stankin (Proizvodstvo, Tehnologiâ, Ekologiâ - PROTEK 12), s. 252--264, ISBN: 9785702806440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11793] [data modyf: 01-03-2010 17:00]
[5] The idea of 3-phase test of Diesel engines for HD class vehicles and evaluation of static relevance of emission projection in a 3-phase test in relation to ECE R 49 test, Robert Barski, Albert Lewandowski, Mariusz Jenek
// W: Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ, 2009. / red. V. I. Serebrâkov, L. E. Švarcburg, Moskva : MGTU Stankin (Proizvodstvo, Tehnologiâ, Ekologiâ - PROTEK 12), s. 265--277, ISBN: 9785702806440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11794] [data modyf: 01-03-2010 17:05]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A 3-phase test of diesel engines for HD class vehicles / Robert Barski, 2009. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 14, no 1, 127--137, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: emission, engine, engine testing, self-ignition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13933] [data modyf: 01-07-2009 09:53]
[2] Evaluation of static relevance of emission projection in a set test of Diesel engines of HD class in relation to ECE R 49 test / Robert Barski, 2009. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 14, no 3, 645--658, ISSN: 1425-1655, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Diesel engine, combustion gas toxicity, measurements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14128] [data modyf: 04-11-2009 11:04]
[3] O możliwościach rozszerzenia badań pojazdów klasy pow. 3,5 T / Robert Barski, Sławomir Służalec, Jerzy Merkisz, 2000. Czasopismo Techniczne : Mechanika R. 97, z. 7, 173--182, ISSN: 1897-6328, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-3484] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] 3-fazowy test badawczy silników ZS / Robert Barski // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ. Naučnye Trudy - (Sbornik Monografij ; no 11) .- 2008, T. 1, s. 131--142 bibliogr. tab. wykr. summ. .- Trudy meždunarodnoj konferencii "PROTEK '08"
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8226] [data modyf: 27-10-2008 12:30]
[2] Nowa metoda kontroli emisji silnika o zapłonie samoczynnym w badaniach pojazdu / Robert Barski, Jerzy Merkisz // W: Prace Wydziału Mechanicznego w zakresie Podstaw Konstrukcji Maszyn .- 2000, s. 31--40 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2912] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Koncepcja uproszczonego 3-fazowego testu badawczego silników ZS / Robert Barski, Jerzy Merkisz // W: Zeszyty Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej .- 1999, nr 2, s. 5--18 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3060] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[4] Symulacja testu ECE R49 w uproszczonym 3-fazowym teście badawczym silników ZS / Robert Barski, Jerzy Merkisz // W: Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji .- 1999, z. 18, s. 9--19 bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2460] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Koncepcja i opracowanie podstaw teoretycznych uproszczonego testu badawczego silników o zapłonie samoczynnym / Robert Barski, Jerzy Merkisz // W: Prace Wydziału Mechanicznego z zakresu Eksploatacji Maszyn .- 1998, s. 95--103 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2848] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analiza właściwości technologicznej warstwy wierzchniej modyfikowanej preparatami eksploatacyjnymi po obróbce nagniataniem żeliwa EN-GJLP 250, 2009. Albert Lewandowski, Mariusz Jenek, Robert Barski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 297--310, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19591] [data modyf: 01-06-2010 11:31]
[2] Analiza właściwości tribologicznych żeliw EN-GJLP 250, EN-GJSFP 450-10 po obróbce nagniataniem warunkowanych rodzajem środka smarnego, 2009. Albert Lewandowski, Mariusz Jenek, Robert Barski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 289--297, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19590] [data modyf: 01-06-2010 11:27]
[3] Formirovanie poverhnostnogo sloâ, obuslovlennogo vidom smazočnogo sredstva, 2009. Mariusz Jenek, Robert Barski, Albert Lewandowski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 463--471, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19595] [data modyf: 01-06-2010 11:49]
[4] Ocena odwzorowania emisji w badawczym teście SET silników ZS pojazdów klasy HD w stosunku do testu ECE R49, 2009. Robert Barski, Mariusz Jenek, Albert Lewandowski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 310--323, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19592] [data modyf: 01-06-2010 11:34]
[5] The analysis of static relevance og the set test intended to test the toxicity of self-ignition engine on the basis of 13-phase test, 2009. Robert Barski, Albert Lewandowski, Mariusz Jenek // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 323--337, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19593] [data modyf: 01-06-2010 11:41]
[6] Vliânie vida smazočnogo sredstva na sostoânie ekspluatacionnogo poverhnostnogo sloâ, 2009. Mariusz Jenek, Robert Barski, Albert Lewandowski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 454--463, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19594] [data modyf: 01-06-2010 11:46]
[7] Diagnozowanie stanu resorów kompozytowych metodami emisji akustycznej, 1996. Robert Barski, Władysław Papacz // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, T. 1 : Mechanika, s. 95--101
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15913] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Skrócony test silników ZS SET 5 zbliżony do testu 13-fazowego zgodnego z normą ECE R49, 1996. Robert Barski // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, T. 1 : Mechanika, s. 89--94
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15912] [data modyf: 29-10-2003 13:40]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Konstrukcja, technologia, eksploatacja i ekologia w mechanice : III międzynarodowa konferencja studentów / (Red.) Mariusz Jenek, Robert Barski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- ISBN: 9788374814096
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4912] [data modyf: 07-09-2011 11:11]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] ABC Fundraisingu / Robert Barski .- Uniwersytet Zielonogórski : Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 2013 ; 20s. Raport: [B. nr] ; Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz przedsiębiorczości akademickiej na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z uczelniami / Robert Barski .- Uniwersytet Zielonogórski : Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 2013 ; 17s. Raport: [B. nr] ; Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz przedsiębiorczości akademickiej na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Przedsiębiorczość akademicka - praktyczne informacje / Robert Barski .- Uniwersytet Zielonogórski : Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 2013 ; 14s. Raport: [B. nr] ; Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz przedsiębiorczości akademickiej na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Ochrona własności przemysłowej zestawu narzędzi roboczych wielozadaniowego urządzenia do renowacji cieków wodnych w UPRP i EPO w wybranych krajach / Robert Barski .- Uniwersytet Zielonogórski : Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 2012 ; [br. s.]s. Raport: WND-POIG.01.03.02-00-113/11
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski