System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 110 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii / Tadeusz Kuczyński, Jarosław Gniazdowski, Andrzej Trzop, Marcin Żochowski, Joanna Korolenko, Katarzyna Kulczyńska, Marzena Jasiewicz, Oryna Słobodzian-Ksenicz, Małgorzata Szylderowicz, Adam Małecki, Jarosław Owsianny, Witold Łozowski, Artur Wandycz, Dorota Węgrzyn ; red. T. Kuczyński, J. Gniazdowski, A. Trzop, M. Żochowski. .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2008 .- 779 s. : rys.tab.wykr.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12624] [data modyf: 08-07-2015 14:33]
[2] Emisja amoniaku z budynków inwentarskich a środowisko / Tadeusz Kuczyński .- Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych, 2002 .- 242 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8389044153
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6225] [data modyf: 18-09-2002 14:36]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ammonia Abotement with Manure Storage and Processing Techniques / Andrew VanderZaag, Barbara Amon, Shabtai Bittman, Tadeusz Kuczyński
// W: Costs of Ammonia Abatement and the Climate Co-Benefits / ed. S. Reis, C. Howard, M.A. Sutton .- Dordrecht : Springer Science+Business Media B. V., 2015 - s. 75--112 .- ISBN: 9789401797214    DOI: 10.1007/978-94-017-9722-1
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16981] [data modyf: 02-07-2015 14:26]
[2] Speech of the Rector Prof. Dr. habil. Tadeusz Kuczyński / Tadeusz Kuczyński
// W: Ubi Societas Ibi Ius : z okazji powstania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielona Góra / ed. R. Arnold .- Regensburg : Universitätsverlag, 2015 - (Entwicklungen im Europäischen Recht ; Vol. 7) - s. 11--20 .- ISBN: 9783868451276
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17184] [data modyf: 02-10-2015 12:00]
[3] Livestock housing / C. M. Groenstein, L. Valli, C. Pineiro Noguera, H. Menzi, G. Bonazzi, H. Döhler, K. van der Hoek, A. J. A. Aarnink, O. Oenema, N. Kozlova, Tadeusz Kuczyński, Z. Klimont, G. Montalvo Bermejo
// W: Options for Ammonia Mitigation : guidance from the UNECE task force on reactive nitrogen / ed. by S. Bittman, M. Dedina, C. M. Howard, O. Oenema, M. A. Sutton .- Edinburgh : Centre for Ecology and Hydrology, 2014 - s. 14--25 .- ISBN: 9781906698461
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15978] [data modyf: 27-08-2015 11:58]
[4] Ścieki komunalne jako dolne źródło ciepła dla pomp ciepła / Zygmunt Lipnicki, Ireneusz Nowogoński, Tadeusz Kuczyński, Katarzyna Przybyła
// W: Ekonomiczno-ekologiczne aspekty ochrony środowiska w gospodarce wodno-ściekowej / red. B. Fiedor, C. Madryas .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2010 - s. 143--152 .- ISBN: 9788374935227
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12331] [data modyf: 30-10-2010 12:47]
[5] Wstępne założenia projektowe i koncepcje architektoniczne budynku demonstracyjno-badawczego w zakresie rozwiązań architektury słonecznej i pozyskiwania energii alternatywnych / Tadeusz Kuczyński, Anna Bać, Grzegorz Benysek, Krzysztof Cebrat, Grażyna Gielarowska, Jan Gielarowski, Jarosław Gniazdowski, Piotr Jadwiszczak, Benon Minczyński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 231--241 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9930] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Ammonia emissions in and from force-ventilated turkey and dairy cattle houses, validation of emission factors by direct measurements / T. Hinz, S. Linke, J. Karlowski, R. Myczko, Tadeusz Kuczyński, J. Berk
// W: Ammonia emissions in agriculture / ed. by G.-J. Monteny, E. Hartung .- Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2007 - s. 307--308 .- ISBN: 9789086860296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11151] [data modyf: 24-06-2009 14:34]
[7] Humanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni miejskiej / Tadeusz Kuczyński, Alicja Kuczyńska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 235--244 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8912] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] PM emissions in and from force-ventilated turkey and dairy cattle houses as factor of health and the environment / T. Hinz, S. Linke, J. Karlowski, R. Myczko, Tadeusz Kuczyński, J. Berk
// W: Ammonia emissions in agriculture / ed. by G.-J. Monteny, E. Hartung .- Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2007 - s. 305--306 .- ISBN: 9789086860296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11940] [data modyf: 30-04-2010 11:32]
[9] Etyczne aspekty planowania dróg i ulic w obszarach zabudowanych / Tadeusz Kuczyński, Alicja Kuczyńska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 281--292 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8209] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Ammonia emissions in Poland: Inventory, projections, uncertainties / Tadeusz Kuczyński, Ulrich Dämmgen, Z. Klimont, K. Kreis-Tomczak, Andrzej Myczko, Oryna Słobodzian-Ksenicz
// W: Emissions from European agriculture / ed. by T. Kuczyński, U. Dämmgen, J. Webb, A. Myczko .- Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2005 - s. 217--230 .- ISBN: 9076998787
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[WZCZ-7302] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Animal housing design: Environmental versus animal welfare requirements / R. Geers, Tadeusz Kuczyński
// W: Emissions from European agriculture / ed. by T. Kuczyński, U. Dämmgen, J. Webb, A. Myczko .- Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2005 - s. 377--384 .- ISBN: 9076998787
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[WZCZ-7305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Effect of litter material on all-year ammonia emission at turkey housing / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz
// W: Emissions from European agriculture / ed. by T. Kuczyński, U. Dämmgen, J. Webb, A. Myczko .- Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2005 - s. 311--319 .- ISBN: 9076998787
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[WZCZ-7304] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Etyczny wymiar współczesnej edukacji / Alicja Kuczyńska, Tadeusz Kuczyński
// W: Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych / pod red. nauk. Marka Podgórnego .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005 - s. 105--118 .- ISBN: 8373085858
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7934] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Teaching environmental ethics: from theory to practice / Tadeusz Kuczyński, Alicja Kuczyńska
// W: European forests and beyond, an ethical discourse .- Joensuu : University of Joensuu, 2005 - (Silva Carelica ; 49) - s. 215--227 .- ISBN: 9524586770
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8025] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Trade regulations, market requirements and social pressures effects on introducing animal friendly livestock productions systems / Tadeusz Kuczyński, Stefan Mann
// W: Animal bioethics : principles and teaching methods .- Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2005 - s. 157--176 .- ISBN: 9076998582
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8026] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Bilans azotu i fosforu w intensywnej hodowli drobiu i ich oddziaływanie na środowisko / Ewelina Płuciennik, Mieczysław Szustakowski, Tadeusz Kuczyński
// W: Obieg pierwiastków w przyrodzie . T. 2 .- Warszawa : Dział Wydawnictw IOŚ, 2003 - s. 277--283 .- ISBN: 8385805907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6402] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Deciding factors in correctness of heating energy demand modelling in buildings for livestock / Marzena Jasiewicz, Katarzyna Przybyła, Tadeusz Kuczyński
// W: Elimination of agricultural risks to health and environment / red. A. Myczko .- Poznań : Center of Excellence TRAGEN, 2003 - s. 61--72 .- ISBN: 8392006100
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6415] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Raising social awareness and educating for ethics in sustainable animal food production / Tadeusz Kuczyński, R. Geers, M. Marie, A. Myczko, E. Szucs, T. Shallcross
// W: Elimination of agricultural risks to health and environment / red. A. Myczko .- Poznań : Center of Excellence TRAGEN, 2003 - s. 9--36 .- ISBN: 8392006100
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6414] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Zagrożenie naturalnych i seminaturalnych ekosystemów lądowych zakwaszeniem i eutrofizacją w wyniku nadmiernej depozycji związków azotu / Tadeusz Kuczyński, Barbara Gworek, Andrzej Myczko
// W: Obieg pierwiastków w przyrodzie . T. 2 .- Warszawa : Dział Wydawnictw IOŚ, 2003 - s. 93--101 .- ISBN: 8385805907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6401] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analytical and Experimental Investigation of the Solar Chimney System / Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, Piotr Grabas // Energies .- 2019, Vol. 12, s. 1--13, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: air flow, analytical and experimental solutions, method of calculation, solar chimney
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/en12112060         Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-24128] [data modyf: 04-06-2019 11:14]
[2] The impact of floor thermal capacity on air temperature and energy consumption in buildings in temperature climate / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // Energy .- 2019, Vol. 181, s. 908--915, ISSN: 0360-5442, , eISSN: 1873-6785, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: energy consumption, ground floor capacity, heat storage, heat waves, thermal mass
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.energy.2019.05.202         Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-24154] [data modyf: 13-06-2019 15:05]
[3] The effect of floor insulation on indoor air temperature and energy consumption of residential buildings in moderate climates / Anna Staszczuk, Magdalena Wojciech, Tadeusz Kuczyński // Energy .- 2017, Vol. 138, s. 139--146, ISSN: 0360-5442, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: energy consumption, floor thermal capacity, ground heat storage, passive cooling, time series, transient 3D calculations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.energy.2017.07.060         Cytowania wg Scopus: 3 [11-11-2019]
[AWCZ-21566] [data modyf: 20-07-2017 13:05]
[4] Heat flow inside a litter during turkey rearing / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Zygmunt Lipnicki, Tadeusz Kuczyński // Biosystems Engineering .- 2013, Vol. 116, s. 46--50, ISSN: 1537-5110, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2013.06.005         Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-17482] [data modyf: 20-08-2015 09:41]
[5] Inteligentne systemy ciepłownicze zintegrowane w ramach SMART GRID / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2012, T. 43, nr 9, s. 360--364, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: inteligentne systemy ciepłownicze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16620] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia .- 2012, nr 6, s. 38--42, ISSN: 1427-6682, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16608] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła / Grzegorz Misztal, Piotr Ziembicki, Grzegorz Benysek, Tadeusz Kuczyński // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 24--28, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15707] [data modyf: 08-06-2011 12:10]
[8] Impact of global climate change on the health, welafare and productivity of intensively housed livestock / Tadeusz Kuczyński, Victoria Blanes-Vidal, Bao Ming Li, Richard S. Gates, Ireniza del Alencar Naas, Daniella J. Moura, Daniel Berckmans, Thomas M. Banhazi // International Journal of Agricultural and Biological Engineering .- 2011, Vol. 4, no. 2, s. 1--23 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: animal welfare, global climate change, greenhouse effect, heat stress, livestock, temperature
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22068] [data modyf: 06-12-2017 11:40]
[9] Komputerowa symulacja energetyczna budynków / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki, Grzegorz Misztal, Grzegorz Benysek // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 42--46, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15711] [data modyf: 08-06-2011 12:33]
[10] Wykorzystanie mikroźródeł OZE oraz mikrokogeneracyjnych CHP jako źródeł energii pomocniczej / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Paweł Szcześniak, Grzegorz Misztal, Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 74--79, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15717] [data modyf: 08-06-2011 12:49]
[11] Słoneczny szklany dom / Tadeusz Kuczyński // Infrastruktura: ludzie, innowacje, technologia .- 2008, nr 3, s. 45--47, ISSN: 1896-6233, : il.plany.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12979] [data modyf: 21-06-2016 15:32]
[12] Współczynniki emisji amoniaku i gazów cieplarnianych z obór z wentylacją mechaniczną / Jerzy Karłowski, Renata Myczko, Tomasz Kołodziejczyk, Tadeusz Kuczyński // Problemy Inżynierii Rolniczej .- 2008, nr 1, s. 151--158, ISSN: 1231-0093, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-14843] [data modyf: 22-06-2010 12:27]
[13] Etyczne i estetyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej / Tadeusz Kuczyński, Alicja Kuczyńska // Transport Miejski i Regionalny .- 2007, nr 9, s. 2--9 : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12372] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wpływ dodatków do ściółki słomiastej na zawartość makroelementów w oborniku indyczym przed i po składowaniu / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński, Hanna Houszka // Problemy Inżynierii Rolniczej .- 2007, nr 1, s. 107--114, ISSN: 1231-0093, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: brown coal, macroelement contents, microbial vaccine, obornik, pile, poultry manure, pryzma, straw litter, szczepionka bakteryjna, słoma, węgiel brunatny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12278] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Ocena stężenia amoniaku w tuczarni półotwartej z podłożem głębokim zaścielanym / Hanna Houszka, Tadeusz Kuczyński // Inżynieria Rolnicza .- 2005, nr 3, s. 203--208 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14844] [data modyf: 22-06-2010 12:35]
[16] Ocena własności termicznych materiałów ściółkowych stosowanych w produkcji drobiarkiej na podstawie zdjęć termowizyjnych / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński, Hanna Houszka // Problemy Inżynierii Rolniczej .- 2005, nr 1, s. 99--106, ISSN: 1231-0093, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: litter, poultry housing, straw, słoma, temperatura podłoża, temperature, termowizja, thermovision, tucz indyków, wióry, wood shavings, ściółka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11033] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Analysis of temperature distribution within the piglet creep area using the numerical technique / Marzena Nadolna, Tadeusz Kuczyński, Hanna Houszka // Annals of Animal Science Supplement .- 2004, no 1, s. 155--158 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10108] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Ethical questions in animal food production / Tadeusz Kuczyński // Annals of Animal Science Supplement .- 2004, no 1, s. 33--37 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10107] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię grzewczą w budynkach dla trzody chlewnej - koncepcja modelu / Tadeusz Kuczyński, Marzena Jasiewicz // Problemy Inżynierii Rolniczej .- 2004, nr 2, s. 71--82, ISSN: 1231-0093, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: badania symulacyjne, budynki inwentarskie, energia grzewcza, temperatura powietrza, wilgotność powietrza, wymiana powietrza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię grzewczą w warchlakarni - weryfikacja modelu / Marzena Jasiewicz, Tadeusz Kuczyński // Problemy Inżynierii Rolniczej .- 2004, nr 2, s. 83--92, ISSN: 1231-0093, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badania symulacyjne, energia grzewcza, temperatura powietrza, warchlakarnie, wilgotność powietrza, wymiana powietrza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10106] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Ocena możliwości stosowania wentylacji naturalnej w budynkach dla drobiu przy wysokich temperaturach zewnętrznych - analiza teoretyczna / Tadeusz Kuczyński, Jarosław Gniazdowski // Problemy Inżynierii Rolniczej .- 2003, nr 4, s. 105--112, ISSN: 1231-0093, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: budynki odchowu brojlerów, stres cieplny, warunki termiczne, wentylacja mechaniczna, wentylacja naturalna, wymiana powietrza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Ocena możliwości stosowania wentylacji naturalnej w budynkach dla drobiu przy wysokich temperaturach zewnętrznych - badania empiryczne / Jarosław Gniazdowski, Tadeusz Kuczyński // Problemy Inżynierii Rolniczej .- 2003, nr 4, s. 113--120, ISSN: 1231-0093, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badania empiryczne, budynki odchowu brojlerów, stres cieplny, warunki termiczne, wentylacja mechaniczna, wentylacja naturalna, wymiana powietrza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9404] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Effect of environment control on inside environment, health and welfare of early weaned piglets / Tadeusz Kuczyński, Hanna Houszka, Marzena Jasiewicz // Annals of Animal Science Supplement .- 2002, no 1, s. 143--145 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8814] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Effect of litter type on ammonia emission in turkey housing / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński // Agricultural Engineering International : The CIGR Journal of Scientific Research and Development .- 2002, Vol. 4, s. [1--11] : bibliogr.tab.summ. .- http://cigr-ejournal.tamu.edu/, [dostęp: 26-02-2003]
Słowa kluczowe: ammonia emission, litter, turkey housing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8817] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Physical properties of different types of letter and their effect on animal health and welfare in turkey housing / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // Annals of Animal Science Supplement .- 2002, no 1, s. 31--33 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8813] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Porous ceiling air inlet as a potential source of uncontrolled air exchange at nurseries with exhaust mechanical ventilation / Tadeusz Kuczyński, Katarzyna Przybyła // Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] (Seria: Agricultural Engineering) .- 2002, Vol. 5, no 1, s. [1--14] : bibliogr.fot.rys.tab.summ. .- www.ejpau.media.pl/index.html
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8816] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] The application of poultry behaviour responses on heat stress to improve heating and ventilation systems efficiency / Tadeusz Kuczyński // Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] (Seria: Agricultural Engineering) .- 2002, Vol. 5, no 1, s. [1--16] : bibliogr.fot.wykr.summ. .- www.ejpau.media.pl/index.html
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8815] [data modyf: 14-02-2008 17:39]
[28] Wstępna analiza przyczyn nadmiernego zużycia energii ogrzewczej na oddziałach tuczu trzody chlewnej / Tadeusz Kuczyński, Marzena Jasiewicz // Trzoda Chlewna .- 2001, R. 39, nr 10, s. 111--116 : fot.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6929] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Wpływ systemu utrzymana na stężenia amoniaku w chlewniach / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // Trzoda Chlewna .- 2000, R. 38, nr 2, s. 96--100 : fot.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Zastosowanie zamgławiaczy dla poprawienia efektywności produkcji tuczników w warunkach wysokich temperatur / Tadeusz Kuczyński // Trzoda Chlewna .- 1998, R. 36, nr 5, s. 87--88 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8001] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The theoretical analysis of mass and energy flow through solar collector - chimney system / Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 117--131, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: air flow, analiza teoretyczna, przepływ powietrza, solar collector - chimney system, układ kolektor słoneczny - komin,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0008
[AWI-10516] [data modyf: 19-06-2017 12:22]
[2] Comparative calculation of heat exchange with the ground in residential building including periodes of heat waves / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, Magdalena Wojciech, Piotr Ziembicki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 109--119, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fale upałów, ground heat storage, heat waves, model do obliczeń niestacjonarnych, szeregi czasowe, time series, transient calculation model, wymiana ciepła z gruntem,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0026
[AWI-10391] [data modyf: 01-08-2016 09:58]
[3] Effect of extending hot weather periods on approach to floor construction in moderate climate residential buildings / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 20, s. 159--170, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: climate changes, energy consumption, fale upałów, heat storage, heat waves, magazynowanie ciepła w gruncie, podłoga na gruncie, slab on ground thermal insulation, zapotrzebowanie na chłód, zmiany klimatu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0013
[AWI-10366] [data modyf: 01-08-2016 09:53]
[4] Energy-efficient shaping of contemporary buildings and their surroundings as an essential element of modernization of built-up areas / Stanisław Bocheński, Anna Bocheńska-Skałecka, Tadeusz Kuczyński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 5--13, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: architektura energooszczędna, energy-efficient architecture, modernizacja współczesnej zabudowy, modernization of contemporary buildings, passive and active systems, systemy pasywne i aktywne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0016
[AWI-10392] [data modyf: 01-08-2016 10:07]
[5] Organic matter decomposition process in the straw and cellulose manure / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński, Jacek Bojarski // W: Ulučšenie ekspluatacionnyh pokazatelej sel'skohozâjstvennoj energetiki - (Sbornik Naucnych Trudov) .- 2012, Vyp. 13, s. 216--223 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9302] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Ocena materiałów ściółkowych stosowanych w tuczu brojlerów kurzych na podstawie zachowania ptaków / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka, Tadeusz Kuczyński, Jutta Berk, Torsten Hinz // W: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu - (Zootechnika ; 51) .- 2004, nr 501, s. 303--309 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: behawior, sieczka, słoma długa, wióry, ściółka,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7309] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Redukcja zużycia energii i zanieczyszczenia środowiska przez zastosowanie jednorurowej instalacji centralnego ogrzewania / Benon Minczyński, Tadeusz Kuczyński // W: Natura .- 2003, z. 8, s. 69--78 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6153] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Analiza możliwości ograniczenia stężenia amoniaku w brojlerni przez dobór materiału ściółki i kontrolę jej wilgotności / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Budownictwo ; 44) .- 2000, nr 260, s. 205--210 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Możliwości wykorzystania wentylacji naturalnej do ograniczenia wysokich temperatur w brojlerni / Jarosław Gniazdowski, Tadeusz Kuczyński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Budownictwo ; 44) .- 2000, nr 260, s. 11--111 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2880] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Problemy związane ze stosowaniem wentylacji naturalnej w budynkach dla brojlerów przy umiarkowanych temperaturach zewnętrznych / Tadeusz Kuczyński, Jarosław Gniazdowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Budownictwo ; 44) .- 2000, nr 260, s. 199--204 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2881] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Pomiary parametrów elementów mikroklimatu a warunki termiczne w gniazdach dla prosiąt / Hanna Houszka, Hanna Marszałek, Tadeusz Kuczyński // W: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie - (Sesja Naukowa ; 49) .- 1997, nr 317, s. 39--47 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: gniazdo, ogrzewanie, pomiary, prosię, płyta podłogowa, temperatura, źródło ciepła,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5401] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Problematyka prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie Budownictwa Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu dotyczących fizyki budowli / Zdzisław Pogodziński, Tadeusz Kuczyński // W: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie - (Sesja Naukowa ; 49) .- 1997, nr 317, s. 153--160 : summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Wpływ nieszczelności przegród zewnętrznych na warunki termiczne w chlewni / Tadeusz Kuczyński // W: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie - (Sesja Naukowa ; 49) .- 1997, nr 317, s. 49--53 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: budynki inwentarskie, infiltracja powietrza, temperatura powietrza, środowisko budowlane,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5402] [data modyf: 20-03-2002 14:32]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Experimental study of the influence of thermal mass on thermal comfort and cooling energy demand in residential buildings / Tadeusz Kuczyński, Anna Staszczuk // W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems - ECOS 2019. Wrocław, Polska, 2019 .- Gliwice : Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, 2019, s. 2355--2365 .- ISBN: 9788361506515
Słowa kluczowe: Cooling energy demand, Heat waves, Overheating, Thermal capacity, Thermal mass

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23481] [data modyf: 06-08-2019 12:42]
[2] Using the ground as a heat sink in residential buildings during heat waves / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: International Conference on New Energy and Future Energy System - NEFES 2018. Shanghai, Chiny, 2018 .- [Bristol] : IOP Publishing, 2018 .- IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, Vol. 188, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1755-1315/188/1/012034   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-23263] [data modyf: 23-11-2018 16:30]
[3] Using thermal floor mass to reduce overheating in buildings during night hours / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2018 : proceedings of the 5th International Conference. Gliwice, Polska, 2018 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2018, s. 1215--1225 .- ISBN: 9788361506461
Słowa kluczowe: energy consumption, ground floor capacity, heat storage, overheating, thermal mass

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23231] [data modyf: 04-10-2018 14:24]
[4] Effect of extending hot weather periods on approach to floor construction in moderate climate residential buildings / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2016 : proceedings of the 4th international conference. Gliwice - Katowice, Polska, 2016 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2016, s. 929--937 .- ISBN: 9788361506362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22364] [data modyf: 08-12-2016 13:48]
[5] The theoretical analysis of mass and energy flow through solar collector - chimney system / Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2016 : proceedings of the 4th international conference. Gliwice - Katowice, Polska, 2016 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2016, s. 775--787 .- ISBN: 9788361506362
Słowa kluczowe: air flow, analytical solution, solar collector - chimney system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22363] [data modyf: 08-12-2016 13:47]
[6] Energooszczędne kształtowanie współczesnej zabudowy i jej otoczenia, jako niezbędny element modernizacji obszarów zabudowy / Stanisław Bocheński, Anna Bocheńska-Skałecka, Tadeusz Kuczyński // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 25
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21708] [data modyf: 08-09-2015 13:46]
[7] Effect of hot weather periods in moderate climate regions on approach to slab thermal design in residential buildings / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, Jan Radoń // W: Proceedings of the 9th Nordic Symposium on Building Physics - NSB 2011. Tampere, Finlandia, 2011 .- Tampere : Tampere University of Technology, 2011 .- Vol. 2, s. 825--832 .- ISBN: 9789521525759
Słowa kluczowe: building design, climate changes, heat waves, slab on ground insulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19986] [data modyf: 13-06-2011 12:31]
[8] Ścieki komunalne jako dolne źródło ciepła dla pomp ciepła / Zygmunt Lipnicki, Ireneusz Nowogoński, Tadeusz Kuczyński // W: Ekonomiczno-ekologiczne aspekty ochrony środowiska w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Wrocław, Polska, 2009 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2009, s. 107--111
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19473] [data modyf: 02-02-2010 14:56]
[9] Koncepcja Parku Naukowo-Technologicznego zaawansowanych technologii w zakresie zrównoważonego budownictwa i energetyki odnawialnej w Nowym Kisielinie / Tadeusz Kuczyński // W: Lubuskie szanse w kontekście europejskiej dyrektywy o energii odnawialnej. Zielona Góra, Polska, 2008 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. 21--25 .- ISBN: 9788392735700
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18870] [data modyf: 07-08-2008 11:45]
[10] Ammonia emissions from force ventilated turkey and dairy cattle houses validation of emission factors by direct measurements / T. Hinz, Tadeusz Kuczyński, R. Myczko, J. Berk // W: Ammonia conference : abstract book. Wageningen, Holandia, 2007 .- Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2007, s. 141
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19249] [data modyf: 24-06-2009 14:20]
[11] PM emissions in and from force ventilated turkey and dairy cattle houses as factor of health and the environment / T. Hinz, Tadeusz Kuczyński, R. Myczko, J. Berk // W: Ammonia conference : abstract book. Wageningen, Holandia, 2007 .- Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2007, s. 140
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19248] [data modyf: 24-06-2009 14:17]
[12] Teaching ethics for urban planners and architects / Tadeusz Kuczyński, Alicja Kuczyńska // W: 10th International Conference on Engineering Education - ICEE 2007 : the moving frontiers of engineering. Coimbra, Portugalia, 2007 .- Coimbra : Universidade de Coimbra, 2007, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9789728055141
Słowa kluczowe: codes of ethics, ethical education, ethics, urban planning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18510] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Termograficzna ocena wpływu dodatków do ściółki na temperaturę podłoża / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka, Tadeusz Kuczyński // W: Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej : IX międzynarodowa konferencja naukowa. Wrocław - Polanica Zdrój, Polska, 2007 .- Wrocław : Wydaw. MarMar, 2007, s. 275--276 .- ISBN: 9788387196940
Słowa kluczowe: brown coal, indyk, microbe vaccine, straw, szczepionka bakteryjna, słoma, termowizja, thermovision, turkey, węgiel brunatny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18852] [data modyf: 24-07-2008 11:50]
[14] Teaching ethics in engineering education. The challenges and solutions / Tadeusz Kuczyński, Alicja Kuczyńska // W: Proceedings of the International Conference on Engineering Education - ICEE 2005 : global education interlink. Gliwice, Polska, 2005 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2005 .- Vol. 2, s. 36--42
Słowa kluczowe: education, engineering, ethical choice, ethical reasoning, postmodernity

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18509] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Ocena materiałów ściółkowych stosowanych w tuczu brojlerów kurzych na podstawie zachowania ptaków / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka, Tadeusz Kuczyński, Jutta Berk, Torsten Hinz // W: Warunki chowu zwierząt a bezpieczeństwo żywności : konferencja naukowa. Wrocław, Polska, 2004 .- Wrocław : Zakład Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej, 2004, s. 57 [abstr.] .- ISBN: 8390878771
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20126] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Effect of litter material on its conditions, animal health and ammonia emission at turkey housing / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // W: ASAE Annual Meeting : CIGR XVth World Congress. Chicago, USA, 2002 .- Chicago : [brak wydawcy], 2002 .- Paper number 024234, s. [1--12] .- http://asae.frymulti.com/newresults.asp, [dostęp: 19-05-2003]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15538] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Animal welfare in a global perspective - with focus on dairy animals : Remarks from a polish perspective / Tadeusz Kuczyński // W: Animal welfare in a global perspective - with focus on dairy animals. Hamra, Szwecja, 2001 .- Hamra : [brak wydawcy], 2001, s. 27--41
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11668] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Effect of dynamic insulation ceiling and its area on heat energy consumption at nurseries for early weaned piglets / Katarzyna Przybyła, Tadeusz Kuczyński // W: Animal welfare considerations in livestock housing systems : Proceedings of the International Symposium. Szklarska Poręba, Polska, 2001 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2001, s. 387--400
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11664] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Efficiency of modern environment control methods in building for early weaned piglets / Marzena Jasiewicz, Tadeusz Kuczyński // W: Animal welfare considerations in livestock housing systems : Proceedings of the International Symposium. Szklarska Poręba, Polska, 2001 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2001, s. 365--377
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11663] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Heat consumption structure at large farrow-to-finish ping farm / Tadeusz Kuczyński, Katarzyna Przybyła, Marzena Jasiewicz // W: Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung : 5. Internationale Tagung. Hohenheim, Niemcy, 2001 .- Hohenheim : [brak wydawcy], 2001, s. 514--517
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11639] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Market requirements and social pressures influence on introduction and development of animal friendly livestock housing systems / Tadeusz Kuczyński // W: Animal welfare considerations in livestock housing systems : Proceedings of the International Symposium. Szklarska Poręba, Polska, 2001 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2001, s. 41--51
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11661] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Poultry behavior response on heat stress and its potential application for improving its welfare / Tadeusz Kuczyński // W: Animal welfare considerations in livestock housing systems : Proceedings of the International Symposium. Szklarska Poręba, Polska, 2001 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2001, s. 353--364
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11662] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Straw type effect on ammonia emission at turkey housing / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński // W: Animal welfare considerations in livestock housing systems : Proceedings of the International Symposium. Szklarska Poręba, Polska, 2001 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2001, s. 591--599
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11666] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Wpływ zastosowania dynamicznej izolacji na niekontrolowaną infiltrację powietrza i zużycie energii ogrzewczej w warchlakarniach dla wcześnie odsadzonych prosiąt / Katarzyna Przybyła, Tadeusz Kuczyński // W: Aktualne problemy fizyki budowli w budownictwie wiejskim : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kraków, Polska, 2001 .- Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 80--91
Słowa kluczowe: niekontrolowana infiltracja powietrza, warchlakarnie, wentylacja, zużycie energii ogrzewczej

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11660] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[25] Wykorzystanie izolacji dynamicznej do ograniczania zapotrzebowania na ciepło w budynkach dla wcześnie odsadzonych prosiąt / Katarzyna Przybyła, Tadeusz Kuczyński // W: Aktualne problemy fizyki budowli w budownictwie wiejskim : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kraków, Polska, 2001 .- Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 70--79
Słowa kluczowe: budynki inwentarskie, niekontrolowana wymiana powietrza, wentylacja, zapotrzebowanie na energię ogrzewczą

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11659] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Analiza teoretyczna wpływu temperatury zewnętrznej i prędkości wiatru na temperaturę powietrza w budynku brojlerni z wentylacją naturalną / Tadeusz Kuczyński, Jarosław Gniazdowski // W: Problemy inżynierii środowiska u progu nowego tysiąclecia : Międzynarodowa Konferencja. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska, 2000 .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 359--364
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6162] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Struktura zużycia energii ogrzewczej na fermie trzody chlewnej / Tadeusz Kuczyński, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Przybyła // W: Problemy inżynierii środowiska u progu nowego tysiąclecia : Międzynarodowa Konferencja. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska, 2000 .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 365--370
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6183] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[28] Techniczne uwarunkowania stężenia amoniaku w chlewniach. System i waunki utrzymania / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // W: Problemy inżynierii środowiska u progu nowego tysiąclecia : Międzynarodowa Konferencja. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska, 2000 .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 371--376
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Techniczne uwarunkowania stężenia amoniaku w chlewniach. System wentylacji / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // W: Problemy inżynierii środowiska u progu nowego tysiąclecia : Konferencja Międzynarodowa. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska, 2000 .- - : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 377--381
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6204] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Civil and Environmental Engineering Reports / (Red.) Tadeusz Kuczyński .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2017, Vol. 24-25 .- ISSN: 2080-5187
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5597] [data modyf: 19-06-2017 12:24]
[2] Civil and Environmental Engineering Reports / (Red.) Tadeusz Kuczyński .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2016, Vol. 20 .- ISSN: 2080-5187
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5445] [data modyf: 06-12-2017 10:41]
[3] Civil and Environmental Engineering Reports / (Red.) Tadeusz Kuczyński .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2015, No. 16-19 .- ISSN: 2080-5187
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5338] [data modyf: 06-12-2017 10:32]
[4] Civil and Environmental Engineering Reports / (Red.) Tadeusz Kuczyński .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2014, no. 12-15 .- ISSN: 2080-5187
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5222] [data modyf: 06-12-2017 10:32]
[5] International Journal of Agricultural and Biological Engineering / (Red.) Jacek Dach, Jacek Przybyl, Tadeusz Kuczyński, Tadeusz Pawlowski .- Beijing : Beijing Research Center for Agricultural Standards and Testing, 2014, Vol. 7, no. 1 .- ISSN: 1934-6344
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5207] [data modyf: 02-09-2015 16:45]
[6] Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii / (Red.) Tadeusz Kuczyński, Jarosław Gniazdowski, Andrzej Trzop, Marcin Żochowski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2008, 779 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5332] [data modyf: 08-07-2015 14:37]
[7] Emissions from European agriculture / (Red.) Tadeusz Kuczyński, Ulrich Dämmgen, Jim Webb, Andrzej Myczko .- Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2005, 384 s. .- ISBN: 9076998787
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4112] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Analiza rozwiązań połączenia instalacji kolektorów słonecznych z węzłem ciepłowniczym. Projekt badawczy: Miejski Budynek Jutra MBJ2030 / Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński, Jan Bernasiński .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; [17]s. Raport: Raport: W8.01.II ; [proj. celowy MBJ 2030 współfinansowany ze środków MNiSW]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Energetyczny audyt miejski. Zadanie badawcze nr 1: analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inzynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 123s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Energetyczny audyt miejski. Załącznik / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 133s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Miejski Budynek Jutra. Lista urządzeń wykonawczych i ich parametrów potrzebnych do efektywnej kontroli instalacji pozyskiwania energii słonecznej współpracujących z węzłami ciepłowniczymi / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 17s. Raport: MBJ 2030. W4.2.1
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Miejski Budynek Jutra. Lista wymaganych punktów zbierania danych potrzebnych do efektywnej kontroli instalacji pozyskiwania energii słonecznej współpracujących z węzłami ciepłowniczymi / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 17s. Raport: MBJ 2030. W4.1.1 ; www.mbj2030.pl
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Opis pożądanych funkcjonalności użytkowych instalacji pozyskiwania energii słonecznej oraz instalacji odzysku ciepła ze ścieków w ujęciu współpracy z węzłami ciepłowniczymi / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 43s. Raport: MBJ 2030-W3.2.1. ; [proj.celowy MBJ 2030 współfinansowany ze środków MNiSW ]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Opis wytycznych projektowania budynków wielorodzinnych w standardzie MBJ 2030 w zakresie instalacji energetyki słonecznej oraz optymalizacji tej instalacji / Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 27s. Raport: MBJ 2030. W7.2.1 ; Miejski Budynek Jutra 2030
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Opis założeń scenariuszy pracy kontroli urządzeń konwertujących energię słoneczną, optymalizacja ich zachowania w zależności od czynników zewnętrznych i wewnętrznych / Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 17s. Raport: MBJ2030 W4.3.1 ; Miejski Budynek Jutra 2030
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Wytyczne i uwagi do projektu koncepcyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Burakowskiej i Krasińskiego w Warszawie / Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 5s. Raport: MBJ 2030 ; Miejski Budynek Jutra 2030
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Opis zasobów energii słonecznej w Polsce wraz z charakterystyką parametrów mających wpływ na ilość pozyskiwanej energii przez budynki wielorodzinne zlokalizowane w miastach. Uzasadnienie doboru optymalnego rozwiązania pozyskiwania energii słonecznej wraz z opisem rozwiązania. / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2010 ; 156s. Raport: MBJ 2030-W2.1.2 ; www.mbj2030.pl
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski