System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 112 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii, 2008. Tadeusz Kuczyński, Jarosław Gniazdowski, Andrzej Trzop, Marcin Żochowski, Joanna Korolenko, Katarzyna Kulczyńska, Marzena Jasiewicz, Oryna Słobodzian-Ksenicz, Małgorzata Szylderowicz, Adam Małecki, Jarosław Owsianny, Witold Łozowski, Artur Wandycz, Dorota Węgrzyn ; red. T. Kuczyński, J. Gniazdowski, A. Trzop, M. Żochowski., Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 779 s. rys. tab. wykr.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12624] [data modyf: 08-07-2015 14:33]
[2] Emisja amoniaku z budynków inwentarskich a środowisko, 2002. Tadeusz Kuczyński, Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych 242 s. , ISBN: 8389044153, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6225] [data modyf: 18-09-2002 14:36]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ammonia Abotement with Manure Storage and Processing Techniques, Andrew VanderZaag, Barbara Amon, Shabtai Bittman, Tadeusz Kuczyński
// W: Costs of Ammonia Abatement and the Climate Co-Benefits, 2015. / ed. S. Reis, C. Howard, M.A. Sutton, Dordrecht : Springer Science+Business Media B. V., s. 75--112, ISBN: 9789401797214    DOI: 10.1007/978-94-017-9722-1
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16981] [data modyf: 02-07-2015 14:26]
[2] Speech of the Rector Prof. Dr. habil. Tadeusz Kuczyński, Tadeusz Kuczyński
// W: Ubi Societas Ibi Ius : z okazji powstania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielona Góra, 2015. / ed. R. Arnold, Regensburg : Universitätsverlag (Entwicklungen im Europäischen Recht Vol. 7), s. 11--20, ISBN: 9783868451276
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17184] [data modyf: 02-10-2015 12:00]
[3] Livestock housing, C. M. Groenstein, L. Valli, C. Pineiro Noguera, H. Menzi, G. Bonazzi, H. Döhler, K. van der Hoek, André J. A. Aarnink, O. Oenema, N. Kozlova, Tadeusz Kuczyński, Z. Klimont, G. Montalvo Bermejo
// W: Options for Ammonia Mitigation : guidance from the UNECE task force on reactive nitrogen, 2014. / ed. by S. Bittman, M. Dedina, C. M. Howard, O. Oenema, M. A. Sutton, Edinburgh : Centre for Ecology and Hydrology, s. 14--25, ISBN: 9781906698461
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15978] [data modyf: 27-08-2015 11:58]
[4] Ścieki komunalne jako dolne źródło ciepła dla pomp ciepła, Zygmunt Lipnicki, Ireneusz Nowogoński, Tadeusz Kuczyński, Katarzyna Przybyła
// W: Ekonomiczno-ekologiczne aspekty ochrony środowiska w gospodarce wodno-ściekowej, 2010. / red. B. Fiedor, C. Madryas, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 143--152, ISBN: 9788374935227
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12331] [data modyf: 30-10-2010 12:47]
[5] Wstępne założenia projektowe i koncepcje architektoniczne budynku demonstracyjno-badawczego w zakresie rozwiązań architektury słonecznej i pozyskiwania energii alternatywnych, Tadeusz Kuczyński, Anna Bać, Grzegorz Benysek, Krzysztof Cebrat, Grażyna Gielarowska, Jan Gielarowski, Jarosław Gniazdowski, Piotr Jadwiszczak, Benon Minczyński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4, 2008. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 231--241, ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9930] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Ammonia emissions in and from force-ventilated turkey and dairy cattle houses, validation of emission factors by direct measurements, T. Hinz, S. Linke, J. Karlowski, R. Myczko, Tadeusz Kuczyński, J. Berk
// W: Ammonia emissions in agriculture, 2007. / ed. by G.-J. Monteny, E. Hartung, Wageningen : Wageningen Academic Publishers, s. 307--308, ISBN: 9789086860296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11151] [data modyf: 24-06-2009 14:34]
[7] Humanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni miejskiej, Tadeusz Kuczyński, Alicja Kuczyńska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, 2007. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 235--244, ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8912] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] PM emissions in and from force-ventilated turkey and dairy cattle houses as factor of health and the environment, T. Hinz, S. Linke, J. Karlowski, R. Myczko, Tadeusz Kuczyński, J. Berk
// W: Ammonia emissions in agriculture, 2007. / ed. by G.-J. Monteny, E. Hartung, Wageningen : Wageningen Academic Publishers, s. 305--306, ISBN: 9789086860296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11940] [data modyf: 30-04-2010 11:32]
[9] Etyczne aspekty planowania dróg i ulic w obszarach zabudowanych, Tadeusz Kuczyński, Alicja Kuczyńska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, 2006. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 281--292, ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8209] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Ammonia emissions in Poland: Inventory, projections, uncertainties, Tadeusz Kuczyński, Ulrich Dämmgen, Z. Klimont, K. Kreis-Tomczak, Andrzej Myczko, Oryna Słobodzian-Ksenicz
// W: Emissions from European agriculture, 2005. / ed. by T. Kuczyński, U. Dämmgen, J. Webb, A. Myczko, Wageningen : Wageningen Academic Publishers, s. 217--230, ISBN: 9076998787
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[WZCZ-7302] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Animal housing design: Environmental versus animal welfare requirements, R. Geers, Tadeusz Kuczyński
// W: Emissions from European agriculture, 2005. / ed. by T. Kuczyński, U. Dämmgen, J. Webb, A. Myczko, Wageningen : Wageningen Academic Publishers, s. 377--384, ISBN: 9076998787
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[WZCZ-7305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Effect of litter material on all-year ammonia emission at turkey housing, Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz
// W: Emissions from European agriculture, 2005. / ed. by T. Kuczyński, U. Dämmgen, J. Webb, A. Myczko, Wageningen : Wageningen Academic Publishers, s. 311--319, ISBN: 9076998787
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[WZCZ-7304] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Etyczny wymiar współczesnej edukacji, Alicja Kuczyńska, Tadeusz Kuczyński
// W: Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych, 2005. / pod red. nauk. Marka Podgórnego, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 105--118, ISBN: 8373085858
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7934] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Teaching environmental ethics: from theory to practice, Tadeusz Kuczyński, Alicja Kuczyńska
// W: European forests and beyond, an ethical discourse, 2005. , Joensuu : University of Joensuu (Silva Carelica 49), s. 215--227, ISBN: 9524586770
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8025] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Trade regulations, market requirements and social pressures effects on introducing animal friendly livestock productions systems, Tadeusz Kuczyński, Stefan Mann
// W: Animal bioethics : principles and teaching methods, 2005. , Wageningen : Wageningen Academic Publishers, s. 157--176, ISBN: 9076998582
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8026] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Bilans azotu i fosforu w intensywnej hodowli drobiu i ich oddziaływanie na środowisko, Ewelina Płuciennik, Mieczysław Szustakowski, Tadeusz Kuczyński
// W: Obieg pierwiastków w przyrodzie, 2003. . T. 2, Warszawa : Dział Wydawnictw IOŚ, s. 277--283, ISBN: 8385805907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6402] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Deciding factors in correctness of heating energy demand modelling in buildings for livestock, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Przybyła, Tadeusz Kuczyński
// W: Elimination of agricultural risks to health and environment, 2003. / red. A. Myczko, Poznań : Center of Excellence TRAGEN, s. 61--72, ISBN: 8392006100
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6415] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Raising social awareness and educating for ethics in sustainable animal food production, Tadeusz Kuczyński, R. Geers, M. Marie, A. Myczko, E. Szucs, T. Shallcross
// W: Elimination of agricultural risks to health and environment, 2003. / red. A. Myczko, Poznań : Center of Excellence TRAGEN, s. 9--36, ISBN: 8392006100
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6414] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Zagrożenie naturalnych i seminaturalnych ekosystemów lądowych zakwaszeniem i eutrofizacją w wyniku nadmiernej depozycji związków azotu, Tadeusz Kuczyński, Barbara Gworek, Andrzej Myczko
// W: Obieg pierwiastków w przyrodzie, 2003. . T. 2, Warszawa : Dział Wydawnictw IOŚ, s. 93--101, ISBN: 8385805907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6401] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Experimental study of the influence of thermal mass on thermal comfort and cooling energy demand in residential buildings / Tadeusz Kuczyński, Anna Staszczuk, 2020. Energy Vol. 195, 1--11, ISSN: 0360-5442, , eISSN: 1873-6785, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Building overheating, Cooling energy demand, Heat waves, Thermal capacity, Thermal inertia, Thermal mass
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.energy.2020.116984         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-24919] [data modyf: 07-02-2020 10:09]
[200] [1]
[2] Analytical and Experimental Investigation of the Solar Chimney System / Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, Piotr Grabas, 2019. Energies Vol. 12, 1--13, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: air flow, analytical and experimental solutions, method of calculation, solar chimney
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en12112060         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-24128] [data modyf: 04-06-2019 11:14]
[46,67] [0,33]
[3] The impact of floor thermal capacity on air temperature and energy consumption in buildings in temperate climate / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, 2019. Energy Vol. 181, 908--915, ISSN: 0360-5442, , eISSN: 1873-6785, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: energy consumption, ground floor capacity, heat storage, heat waves, thermal mass
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.energy.2019.05.202         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-24154] [data modyf: 24-11-2020 13:38]
[200] [1]
[4] The effect of floor insulation on indoor air temperature and energy consumption of residential buildings in moderate climates / Anna Staszczuk, Magdalena Wojciech, Tadeusz Kuczyński, 2017. Energy Vol. 138, 139--146, ISSN: 0360-5442, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: energy consumption, floor thermal capacity, ground heat storage, passive cooling, time series, transient 3D calculations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.energy.2017.07.060         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-21566] [data modyf: 20-07-2017 13:05]
[45] [1]
[5] Heat flow inside a litter during turkey rearing / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Zygmunt Lipnicki, Tadeusz Kuczyński, 2013. Biosystems Engineering Vol. 116, 46--50, ISSN: 1537-5110, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2013.06.005         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-17482] [data modyf: 20-08-2015 09:41]
[6] Inteligentne systemy ciepłownicze zintegrowane w ramach SMART GRID / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki, 2012. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja T. 43, nr 9, 360--364, ISSN: 0137-3676, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: inteligentne systemy ciepłownicze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16620] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, 2012. Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia, nr 6, 38--42, ISSN: 1427-6682, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16608] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła / Grzegorz Misztal, Piotr Ziembicki, Grzegorz Benysek, Tadeusz Kuczyński, 2011. Przegląd Budowlany, nr 5, 24--28, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15707] [data modyf: 08-06-2011 12:10]
[9] Impact of global climate change on the health, welafare and productivity of intensively housed livestock / Tadeusz Kuczyński, Victoria Blanes-Vidal, Bao Ming Li, Richard S. Gates, Ireniza del Alencar Naas, Daniella J. Moura, Daniel Berckmans, Thomas M. Banhazi, 2011. International Journal of Agricultural and Biological Engineering Vol. 4, no. 2, 1--23 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: animal welfare, global climate change, greenhouse effect, heat stress, livestock, temperature
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22068] [data modyf: 06-12-2017 11:40]
[10] Komputerowa symulacja energetyczna budynków / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki, Grzegorz Misztal, Grzegorz Benysek, 2011. Przegląd Budowlany, nr 5, 42--46, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15711] [data modyf: 08-06-2011 12:33]
[11] Wykorzystanie mikroźródeł OZE oraz mikrokogeneracyjnych CHP jako źródeł energii pomocniczej / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Paweł Szcześniak, Grzegorz Misztal, Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński, 2011. Przegląd Budowlany, nr 5, 74--79, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15717] [data modyf: 08-06-2011 12:49]
[12] Słoneczny szklany dom / Tadeusz Kuczyński, 2008. Infrastruktura: ludzie, innowacje, technologia, nr 3, 45--47, ISSN: 1896-6233, il. plany.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12979] [data modyf: 21-06-2016 15:32]
[13] Współczynniki emisji amoniaku i gazów cieplarnianych z obór z wentylacją mechaniczną / Jerzy Karłowski, Renata Myczko, Tomasz Kołodziejczyk, Tadeusz Kuczyński, 2008. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1, 151--158, ISSN: 1231-0093, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-14843] [data modyf: 22-06-2010 12:27]
[14] Etyczne i estetyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej / Tadeusz Kuczyński, Alicja Kuczyńska, 2007. Transport Miejski i Regionalny, nr 9, 2--9 bibliogr. fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12372] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Wpływ dodatków do ściółki słomiastej na zawartość makroelementów w oborniku indyczym przed i po składowaniu / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński, Hanna Houszka, 2007. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1, 107--114, ISSN: 1231-0093, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: brown coal, macroelement contents, microbial vaccine, obornik, pile, poultry manure, pryzma, straw litter, szczepionka bakteryjna, słoma, węgiel brunatny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12278] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Ocena stężenia amoniaku w tuczarni półotwartej z podłożem głębokim zaścielanym / Hanna Houszka, Tadeusz Kuczyński, 2005. Inżynieria Rolnicza, nr 3, 203--208 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14844] [data modyf: 22-06-2010 12:35]
[17] Ocena własności termicznych materiałów ściółkowych stosowanych w produkcji drobiarkiej na podstawie zdjęć termowizyjnych / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński, Hanna Houszka, 2005. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1, 99--106, ISSN: 1231-0093, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: litter, poultry housing, straw, słoma, temperatura podłoża, temperature, termowizja, thermovision, tucz indyków, wióry, wood shavings, ściółka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11033] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Analysis of temperature distribution within the piglet creep area using the numerical technique / Marzena Nadolna, Tadeusz Kuczyński, Hanna Houszka, 2004. Annals of Animal Science Supplement, no 1, 155--158 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10108] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Ethical questions in animal food production / Tadeusz Kuczyński, 2004. Annals of Animal Science Supplement, no 1, 33--37 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10107] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię grzewczą w budynkach dla trzody chlewnej - koncepcja modelu / Tadeusz Kuczyński, Marzena Jasiewicz, 2004. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 2, 71--82, ISSN: 1231-0093, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: badania symulacyjne, budynki inwentarskie, energia grzewcza, temperatura powietrza, wilgotność powietrza, wymiana powietrza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię grzewczą w warchlakarni - weryfikacja modelu / Marzena Jasiewicz, Tadeusz Kuczyński, 2004. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 2, 83--92, ISSN: 1231-0093, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania symulacyjne, energia grzewcza, temperatura powietrza, warchlakarnie, wilgotność powietrza, wymiana powietrza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10106] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Ocena możliwości stosowania wentylacji naturalnej w budynkach dla drobiu przy wysokich temperaturach zewnętrznych - analiza teoretyczna / Tadeusz Kuczyński, Jarosław Gniazdowski, 2003. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4, 105--112, ISSN: 1231-0093, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: budynki odchowu brojlerów, stres cieplny, warunki termiczne, wentylacja mechaniczna, wentylacja naturalna, wymiana powietrza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Ocena możliwości stosowania wentylacji naturalnej w budynkach dla drobiu przy wysokich temperaturach zewnętrznych - badania empiryczne / Jarosław Gniazdowski, Tadeusz Kuczyński, 2003. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4, 113--120, ISSN: 1231-0093, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania empiryczne, budynki odchowu brojlerów, stres cieplny, warunki termiczne, wentylacja mechaniczna, wentylacja naturalna, wymiana powietrza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9404] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Effect of environment control on inside environment, health and welfare of early weaned piglets / Tadeusz Kuczyński, Hanna Houszka, Marzena Jasiewicz, 2002. Annals of Animal Science Supplement, no 1, 143--145 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8814] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Effect of litter type on ammonia emission in turkey housing / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński, 2002. Agricultural Engineering International : The CIGR Journal of Scientific Research and Development Vol. 4, [1--11] bibliogr. tab. summ. .- http://cigr-ejournal.tamu.edu/, [dostęp: 26-02-2003]
Słowa kluczowe: ammonia emission, litter, turkey housing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8817] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Physical properties of different types of letter and their effect on animal health and welfare in turkey housing / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz, 2002. Annals of Animal Science Supplement, no 1, 31--33 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8813] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Porous ceiling air inlet as a potential source of uncontrolled air exchange at nurseries with exhaust mechanical ventilation / Tadeusz Kuczyński, Katarzyna Przybyła, 2002. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] (Seria: Agricultural Engineering) Vol. 5, no 1, [1--14] bibliogr. fot. rys. tab. summ. .- www.ejpau.media.pl/index.html
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8816] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[28] The application of poultry behaviour responses on heat stress to improve heating and ventilation systems efficiency / Tadeusz Kuczyński, 2002. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] (Seria: Agricultural Engineering) Vol. 5, no 1, [1--16] bibliogr. fot. wykr. summ. .- www.ejpau.media.pl/index.html
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8815] [data modyf: 14-02-2008 17:39]
[29] Wstępna analiza przyczyn nadmiernego zużycia energii ogrzewczej na oddziałach tuczu trzody chlewnej / Tadeusz Kuczyński, Marzena Jasiewicz, 2001. Trzoda Chlewna R. 39, nr 10, 111--116 fot. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6929] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Wpływ systemu utrzymana na stężenia amoniaku w chlewniach / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz, 2000. Trzoda Chlewna R. 38, nr 2, 96--100 fot. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Zastosowanie zamgławiaczy dla poprawienia efektywności produkcji tuczników w warunkach wysokich temperatur / Tadeusz Kuczyński, 1998. Trzoda Chlewna R. 36, nr 5, 87--88 fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8001] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The theoretical analysis of mass and energy flow through solar collector - chimney system / Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 117--131, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: air flow, analiza teoretyczna, przepływ powietrza, solar collector - chimney system, układ kolektor słoneczny - komin,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0008
[AWI-10516] [data modyf: 19-06-2017 12:22]
[2] Comparative calculation of heat exchange with the ground in residential building including periodes of heat waves / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, Magdalena Wojciech, Piotr Ziembicki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 109--119, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fale upałów, ground heat storage, heat waves, model do obliczeń niestacjonarnych, szeregi czasowe, time series, transient calculation model, wymiana ciepła z gruntem,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0026
[AWI-10391] [data modyf: 01-08-2016 09:58]
[3] Effect of extending hot weather periods on approach to floor construction in moderate climate residential buildings / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 20, s. 159--170, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: climate changes, energy consumption, fale upałów, heat storage, heat waves, magazynowanie ciepła w gruncie, podłoga na gruncie, slab on ground thermal insulation, zapotrzebowanie na chłód, zmiany klimatu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0013
[AWI-10366] [data modyf: 01-08-2016 09:53]
[4] Energy-efficient shaping of contemporary buildings and their surroundings as an essential element of modernization of built-up areas / Stanisław Bocheński, Anna Bocheńska-Skałecka, Tadeusz Kuczyński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 5--13, ISSN: 2080-5187, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: architektura energooszczędna, energy-efficient architecture, modernizacja współczesnej zabudowy, modernization of contemporary buildings, passive and active systems, systemy pasywne i aktywne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0016
[AWI-10392] [data modyf: 01-08-2016 10:07]
[5] Organic matter decomposition process in the straw and cellulose manure / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński, Jacek Bojarski // W: Ulučšenie ekspluatacionnyh pokazatelej sel'skohozâjstvennoj energetiki - (Sbornik Naucnych Trudov) .- 2012, Vyp. 13, s. 216--223 bibliogr. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9302] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Ocena materiałów ściółkowych stosowanych w tuczu brojlerów kurzych na podstawie zachowania ptaków / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka, Tadeusz Kuczyński, Jutta Berk, Torsten Hinz // W: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu - (Zootechnika ; 51) .- 2004, nr 501, s. 303--309 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: behawior, sieczka, słoma długa, wióry, ściółka,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7309] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Redukcja zużycia energii i zanieczyszczenia środowiska przez zastosowanie jednorurowej instalacji centralnego ogrzewania / Benon Minczyński, Tadeusz Kuczyński // W: Natura .- 2003, z. 8, s. 69--78 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6153] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Analiza możliwości ograniczenia stężenia amoniaku w brojlerni przez dobór materiału ściółki i kontrolę jej wilgotności / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Budownictwo ; 44) .- 2000, nr 260, s. 205--210 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Możliwości wykorzystania wentylacji naturalnej do ograniczenia wysokich temperatur w brojlerni / Jarosław Gniazdowski, Tadeusz Kuczyński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Budownictwo ; 44) .- 2000, nr 260, s. 11--111 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2880] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Problemy związane ze stosowaniem wentylacji naturalnej w budynkach dla brojlerów przy umiarkowanych temperaturach zewnętrznych / Tadeusz Kuczyński, Jarosław Gniazdowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Budownictwo ; 44) .- 2000, nr 260, s. 199--204 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2881] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Pomiary parametrów elementów mikroklimatu a warunki termiczne w gniazdach dla prosiąt / Hanna Houszka, Hanna Marszałek, Tadeusz Kuczyński // W: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie - (Sesja Naukowa ; 49) .- 1997, nr 317, s. 39--47 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: gniazdo, ogrzewanie, pomiary, prosię, płyta podłogowa, temperatura, źródło ciepła,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5401] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Problematyka prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie Budownictwa Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu dotyczących fizyki budowli / Zdzisław Pogodziński, Tadeusz Kuczyński // W: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie - (Sesja Naukowa ; 49) .- 1997, nr 317, s. 153--160 summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Wpływ nieszczelności przegród zewnętrznych na warunki termiczne w chlewni / Tadeusz Kuczyński // W: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie - (Sesja Naukowa ; 49) .- 1997, nr 317, s. 49--53 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: budynki inwentarskie, infiltracja powietrza, temperatura powietrza, środowisko budowlane,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5402] [data modyf: 20-03-2002 14:32]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The impact of wall and roof material on the summer thermal performance of building in a temperate climate, 2020. Tadeusz Kuczyński, Anna Staszczuk // W: Proceedings of the 6th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2020. -, Polska [b. m.] : Silesian University of Technology, Departament of Thermal Technology, 2020, s. 1137--1149, ISBN: 9788361506546
Słowa kluczowe: building overheating, heat waves, phace change materials (PCMs), thermal inertia

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23740] [data modyf: 24-11-2020 15:28]
[0] [0]
[2] Experimental study of the influence of thermal mass on thermal comfort and cooling energy demand in residential buildings, 2019. Tadeusz Kuczyński, Anna Staszczuk // W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems - ECOS 2019. Wrocław, Polska Gliwice : Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, 2019, s. 2355--2365, ISBN: 9788361506515
Słowa kluczowe: Cooling energy demand, Heat waves, Overheating, Thermal capacity, Thermal mass

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23481] [data modyf: 06-08-2019 12:42]
[0] [0]
[3] Using the ground as a heat sink in residential buildings during heat waves, 2018. Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: International Conference on New Energy and Future Energy System - NEFES 2018. Shanghai, Chiny [Bristol] : IOP Publishing, 2018, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, Vol. 188, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1755-1315/188/1/012034   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23263] [data modyf: 23-11-2018 16:30]
[7,5] [0,5]
[4] Using thermal floor mass to reduce overheating in buildings during night hours, 2018. Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2018 : proceedings of the 5th International Conference. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2018, s. 1215--1225, ISBN: 9788361506461
Słowa kluczowe: energy consumption, ground floor capacity, heat storage, overheating, thermal mass

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23231] [data modyf: 04-10-2018 14:24]
[0] [0]
[5] Effect of extending hot weather periods on approach to floor construction in moderate climate residential buildings, 2016. Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2016 : proceedings of the 4th international conference. Gliwice - Katowice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2016, s. 929--937, ISBN: 9788361506362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22364] [data modyf: 08-12-2016 13:48]
[6] The theoretical analysis of mass and energy flow through solar collector - chimney system, 2016. Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2016 : proceedings of the 4th international conference. Gliwice - Katowice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2016, s. 775--787, ISBN: 9788361506362
Słowa kluczowe: air flow, analytical solution, solar collector - chimney system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22363] [data modyf: 08-12-2016 13:47]
[7] Energooszczędne kształtowanie współczesnej zabudowy i jej otoczenia, jako niezbędny element modernizacji obszarów zabudowy, 2015. Stanisław Bocheński, Anna Bocheńska-Skałecka, Tadeusz Kuczyński // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 25
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21708] [data modyf: 08-09-2015 13:46]
[8] Effect of hot weather periods in moderate climate regions on approach to slab thermal design in residential buildings, 2011. Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, Jan Radoń // W: Proceedings of the 9th Nordic Symposium on Building Physics - NSB 2011. Tampere, Finlandia Tampere : Tampere University of Technology, 2011, Vol. 2, s. 825--832, ISBN: 9789521525759
Słowa kluczowe: building design, climate changes, heat waves, slab on ground insulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19986] [data modyf: 13-06-2011 12:31]
[9] Ścieki komunalne jako dolne źródło ciepła dla pomp ciepła, 2009. Zygmunt Lipnicki, Ireneusz Nowogoński, Tadeusz Kuczyński // W: Ekonomiczno-ekologiczne aspekty ochrony środowiska w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Wrocław, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 2009, s. 107--111
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19473] [data modyf: 02-02-2010 14:56]
[10] Koncepcja Parku Naukowo-Technologicznego zaawansowanych technologii w zakresie zrównoważonego budownictwa i energetyki odnawialnej w Nowym Kisielinie, 2008. Tadeusz Kuczyński // W: Lubuskie szanse w kontekście europejskiej dyrektywy o energii odnawialnej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. 21--25, ISBN: 9788392735700
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18870] [data modyf: 07-08-2008 11:45]
[11] Ammonia emissions from force ventilated turkey and dairy cattle houses validation of emission factors by direct measurements, 2007. T. Hinz, Tadeusz Kuczyński, R. Myczko, J. Berk // W: Ammonia conference : abstract book. Wageningen, Holandia Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2007, s. 141
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19249] [data modyf: 24-06-2009 14:20]
[12] PM emissions in and from force ventilated turkey and dairy cattle houses as factor of health and the environment, 2007. T. Hinz, Tadeusz Kuczyński, R. Myczko, J. Berk // W: Ammonia conference : abstract book. Wageningen, Holandia Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2007, s. 140
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19248] [data modyf: 24-06-2009 14:17]
[13] Teaching ethics for urban planners and architects, 2007. Tadeusz Kuczyński, Alicja Kuczyńska // W: 10th International Conference on Engineering Education - ICEE 2007 : the moving frontiers of engineering. Coimbra, Portugalia Coimbra : Universidade de Coimbra, 2007, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9789728055141
Słowa kluczowe: codes of ethics, ethical education, ethics, urban planning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18510] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Termograficzna ocena wpływu dodatków do ściółki na temperaturę podłoża, 2007. Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka, Tadeusz Kuczyński // W: Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej : IX międzynarodowa konferencja naukowa. Wrocław - Polanica Zdrój, Polska Wrocław : Wydaw. MarMar, 2007, s. 275--276, ISBN: 9788387196940
Słowa kluczowe: brown coal, indyk, microbe vaccine, straw, szczepionka bakteryjna, słoma, termowizja, thermovision, turkey, węgiel brunatny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18852] [data modyf: 24-07-2008 11:50]
[15] Teaching ethics in engineering education. The challenges and solutions, 2005. Tadeusz Kuczyński, Alicja Kuczyńska // W: Proceedings of the International Conference on Engineering Education - ICEE 2005 : global education interlink. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2005, Vol. 2, s. 36--42
Słowa kluczowe: education, engineering, ethical choice, ethical reasoning, postmodernity

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18509] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Ocena materiałów ściółkowych stosowanych w tuczu brojlerów kurzych na podstawie zachowania ptaków, 2004. Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka, Tadeusz Kuczyński, Jutta Berk, Torsten Hinz // W: Warunki chowu zwierząt a bezpieczeństwo żywności : konferencja naukowa. Wrocław, Polska Wrocław : Zakład Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej, 2004, s. 57 [abstr.], ISBN: 8390878771
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20126] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Effect of litter material on its conditions, animal health and ammonia emission at turkey housing, 2002. Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // W: ASAE Annual Meeting : CIGR XVth World Congress. Chicago, USA Chicago : [brak wydawcy], 2002, Paper number 024234, s. [1--12] .- http://asae.frymulti.com/newresults.asp, [dostęp: 19-05-2003]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15538] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Animal welfare in a global perspective - with focus on dairy animals : Remarks from a polish perspective, 2001. Tadeusz Kuczyński // W: Animal welfare in a global perspective - with focus on dairy animals. Hamra, Szwecja Hamra : [brak wydawcy], 2001, s. 27--41
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11668] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Effect of dynamic insulation ceiling and its area on heat energy consumption at nurseries for early weaned piglets, 2001. Katarzyna Przybyła, Tadeusz Kuczyński // W: Animal welfare considerations in livestock housing systems : Proceedings of the International Symposium. Szklarska Poręba, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2001, s. 387--400
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11664] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Efficiency of modern environment control methods in building for early weaned piglets, 2001. Marzena Jasiewicz, Tadeusz Kuczyński // W: Animal welfare considerations in livestock housing systems : Proceedings of the International Symposium. Szklarska Poręba, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2001, s. 365--377
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11663] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Heat consumption structure at large farrow-to-finish ping farm, 2001. Tadeusz Kuczyński, Katarzyna Przybyła, Marzena Jasiewicz // W: Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung : 5. Internationale Tagung. Hohenheim, Niemcy Hohenheim : [brak wydawcy], 2001, s. 514--517
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11639] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Market requirements and social pressures influence on introduction and development of animal friendly livestock housing systems, 2001. Tadeusz Kuczyński // W: Animal welfare considerations in livestock housing systems : Proceedings of the International Symposium. Szklarska Poręba, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2001, s. 41--51
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11661] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Poultry behavior response on heat stress and its potential application for improving its welfare, 2001. Tadeusz Kuczyński // W: Animal welfare considerations in livestock housing systems : Proceedings of the International Symposium. Szklarska Poręba, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2001, s. 353--364
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11662] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Straw type effect on ammonia emission at turkey housing, 2001. Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński // W: Animal welfare considerations in livestock housing systems : Proceedings of the International Symposium. Szklarska Poręba, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2001, s. 591--599
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11666] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Wpływ zastosowania dynamicznej izolacji na niekontrolowaną infiltrację powietrza i zużycie energii ogrzewczej w warchlakarniach dla wcześnie odsadzonych prosiąt, 2001. Katarzyna Przybyła, Tadeusz Kuczyński // W: Aktualne problemy fizyki budowli w budownictwie wiejskim : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 80--91
Słowa kluczowe: niekontrolowana infiltracja powietrza, warchlakarnie, wentylacja, zużycie energii ogrzewczej

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11660] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[26] Wykorzystanie izolacji dynamicznej do ograniczania zapotrzebowania na ciepło w budynkach dla wcześnie odsadzonych prosiąt, 2001. Katarzyna Przybyła, Tadeusz Kuczyński // W: Aktualne problemy fizyki budowli w budownictwie wiejskim : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 70--79
Słowa kluczowe: budynki inwentarskie, niekontrolowana wymiana powietrza, wentylacja, zapotrzebowanie na energię ogrzewczą

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11659] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Analiza teoretyczna wpływu temperatury zewnętrznej i prędkości wiatru na temperaturę powietrza w budynku brojlerni z wentylacją naturalną, 2000. Tadeusz Kuczyński, Jarosław Gniazdowski // W: Problemy inżynierii środowiska u progu nowego tysiąclecia : Międzynarodowa Konferencja. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 359--364
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6162] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Struktura zużycia energii ogrzewczej na fermie trzody chlewnej, 2000. Tadeusz Kuczyński, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Przybyła // W: Problemy inżynierii środowiska u progu nowego tysiąclecia : Międzynarodowa Konferencja. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 365--370
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6183] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Techniczne uwarunkowania stężenia amoniaku w chlewniach. System i waunki utrzymania, 2000. Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // W: Problemy inżynierii środowiska u progu nowego tysiąclecia : Międzynarodowa Konferencja. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 371--376
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Techniczne uwarunkowania stężenia amoniaku w chlewniach. System wentylacji, 2000. Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // W: Problemy inżynierii środowiska u progu nowego tysiąclecia : Konferencja Międzynarodowa. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska - : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 377--381
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6204] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Civil and Environmental Engineering Reports / (Red.) Tadeusz Kuczyński .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2017, Vol. 24-25 .- ISSN: 2080-5187
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5597] [data modyf: 19-06-2017 12:24]
[2] Civil and Environmental Engineering Reports / (Red.) Tadeusz Kuczyński .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2016, Vol. 20 .- ISSN: 2080-5187
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5445] [data modyf: 06-12-2017 10:41]
[3] Civil and Environmental Engineering Reports / (Red.) Tadeusz Kuczyński .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2015, No. 16-19 .- ISSN: 2080-5187
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5338] [data modyf: 06-12-2017 10:32]
[4] Civil and Environmental Engineering Reports / (Red.) Tadeusz Kuczyński .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2014, no. 12-15 .- ISSN: 2080-5187
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5222] [data modyf: 06-12-2017 10:32]
[5] International Journal of Agricultural and Biological Engineering / (Red.) Jacek Dach, Jacek Przybyl, Tadeusz Kuczyński, Tadeusz Pawlowski .- Beijing : Beijing Research Center for Agricultural Standards and Testing, 2014, Vol. 7, no. 1 .- ISSN: 1934-6344
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5207] [data modyf: 02-09-2015 16:45]
[6] Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii / (Red.) Tadeusz Kuczyński, Jarosław Gniazdowski, Andrzej Trzop, Marcin Żochowski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2008, 779 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5332] [data modyf: 08-07-2015 14:37]
[7] Emissions from European agriculture / (Red.) Tadeusz Kuczyński, Ulrich Dämmgen, Jim Webb, Andrzej Myczko .- Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2005, 384 s. .- ISBN: 9076998787
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4112] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Analiza rozwiązań połączenia instalacji kolektorów słonecznych z węzłem ciepłowniczym. Projekt badawczy: Miejski Budynek Jutra MBJ2030 / Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński, Jan Bernasiński .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; [17]s. Raport: Raport: W8.01.II ; [proj. celowy MBJ 2030 współfinansowany ze środków MNiSW]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Energetyczny audyt miejski. Zadanie badawcze nr 1: analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inzynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 123s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Energetyczny audyt miejski. Załącznik / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 133s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Miejski Budynek Jutra. Lista urządzeń wykonawczych i ich parametrów potrzebnych do efektywnej kontroli instalacji pozyskiwania energii słonecznej współpracujących z węzłami ciepłowniczymi / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 17s. Raport: MBJ 2030. W4.2.1
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Miejski Budynek Jutra. Lista wymaganych punktów zbierania danych potrzebnych do efektywnej kontroli instalacji pozyskiwania energii słonecznej współpracujących z węzłami ciepłowniczymi / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 17s. Raport: MBJ 2030. W4.1.1 ; www.mbj2030.pl
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Opis pożądanych funkcjonalności użytkowych instalacji pozyskiwania energii słonecznej oraz instalacji odzysku ciepła ze ścieków w ujęciu współpracy z węzłami ciepłowniczymi / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 43s. Raport: MBJ 2030-W3.2.1. ; [proj.celowy MBJ 2030 współfinansowany ze środków MNiSW ]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Opis wytycznych projektowania budynków wielorodzinnych w standardzie MBJ 2030 w zakresie instalacji energetyki słonecznej oraz optymalizacji tej instalacji / Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 27s. Raport: MBJ 2030. W7.2.1 ; Miejski Budynek Jutra 2030
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Opis założeń scenariuszy pracy kontroli urządzeń konwertujących energię słoneczną, optymalizacja ich zachowania w zależności od czynników zewnętrznych i wewnętrznych / Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 17s. Raport: MBJ2030 W4.3.1 ; Miejski Budynek Jutra 2030
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Wytyczne i uwagi do projektu koncepcyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Burakowskiej i Krasińskiego w Warszawie / Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2011 ; 5s. Raport: MBJ 2030 ; Miejski Budynek Jutra 2030
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Opis zasobów energii słonecznej w Polsce wraz z charakterystyką parametrów mających wpływ na ilość pozyskiwanej energii przez budynki wielorodzinne zlokalizowane w miastach. Uzasadnienie doboru optymalnego rozwiązania pozyskiwania energii słonecznej wraz z opisem rozwiązania. / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Środowiska, 2010 ; 156s. Raport: MBJ 2030-W2.1.2 ; www.mbj2030.pl
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski