System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Abdrahman Alsabry (dawniej: Abdul Rahman Ali)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 60 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Charakterystyka energetyczna budynków w świetle zagadnień fizyki cieplnej budowli, 2017. Abdrahman Alsabry, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego 277 s. , ISBN: 9788378422877, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-13776] [data modyf: 24-05-2019 14:36]
[80] [1]
[2] Od pomysłu do przemysłu : lubuskie OZE w świetle wymogów unijnych na tle doświadczeń litewskich, 2015. Abdrahman Alsabry, Anna Bazan-Krzywoszańska, Robert Chełmiński, Arkadiusz Denisiewicz, Ireneusz Łoziński, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Zbigniew Szczerba, Zielona Góra : SABA-SUN 137 s. , ISBN: 9788394245603, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12628] [data modyf: 10-07-2015 10:49]
[3] Transport wilgoci w przegrodach budowlanych z materiałów kapilarno-porowatych, 2011. Abdrahman Alsabry, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 136 s. , ISBN: 9788374814348, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10573] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[4] Fizyka budowli dla doradców i audytorów energetycznych, 2010. Abdrahman Alsabry, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski 177 s. , ISBN: 9788374813921,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10029] [data modyf: 18-02-2011 15:18]
[5] Fizyka budowli w świetle charakterystyki energetycznej budynków, 2009. Abdrahman Alsabry, [Zielona Góra] : [Uniwersytet Zielonogórski] 177 s. , ISBN: 9788374812627, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9104] [data modyf: 24-06-2009 13:41]
[6] Fizyka budowli : wybrane zagadnienia, 2008. Abdrahman Alsabry, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 167 s. , ISBN: 9788374811774, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8684] [data modyf: 24-09-2008 15:48]
[7] Fizyka cieplna budowli w zadaniach, 2007. Abdrahman Alsabry, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 171 s. , ISBN: 9788374810807, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7969] [data modyf: 31-07-2008 11:48]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wpływ zacinającego deszczu na stan wilgotnościowy płyty ściennej z betonu komórkowego, Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin, Walery Kovanov, Beata Backiel-Brzozowska
// W: Wybrane zagadnienia teoretyczne i doświadczalne w badaniach materiałów i konstrukcji budowlanych, 2017. / red. A. Śliwka, J. Kołodziej, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej (Monografia - Politechnika Śląska 692), s. 27--42, ISBN: 9788378804994
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19842] [data modyf: 28-05-2019 18:24]
[10] [0,5]
[2] O liniowych mostkach cieplnych w przegrodach budynku, Abdrahman Alsabry
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4, 2008. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 9--18, ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9923] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Prognozowanie mrozoodporności wyrobów ceramicznych na podstawie parametrów przenoszenia wilgoci, Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, 2005. / red. Tadeusz Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 11--22, ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7199] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A Model of Moist Polymer Foam and a Scheme for the Calculation of Its Thermal Conductivity / Vadzim Nikitsin, Abdrahman Alsabry, Valeri Kofanow, Beata Backiel-Brzozowska, Paweł Truszkiewicz, 2020. Energies Vol. 13, iss. 3, 1--11, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: moisture diffusion, polymer foam, porous structure modeling, thermal conductivity
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13030520         Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[AWCZ-24859] [data modyf: 22-01-2020 09:15]
[140] [1]
[2] Dependencies for Determining the Thermal Conductivity of Moist Capillary-Porous Materials / Abdrahman Alsabry, Beata Backiel-Brzozowska, Vadzim I. Nikitsin, 2020. Energies Vol. 13, iss. 12, 1--14, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: capillary-porous materials, porous structure modelling, thermal conductivity
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13123211         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-25412] [data modyf: 24-06-2020 13:26]
[140] [1]
[3] An analysis of relations for determining the thermal conductivity of rigid polymer foams / Abdrahman Alsabry, V.I. Nikitsin, Valeri Kofanow, B. Backiel-Brzozowska, 2018. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 23, no. 4, 1015--1023, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: analysis of experimental date, effective thermal conductivity, mathematical model, rigid polymer foam, structure of used polymer foams, thermal insulation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[AWCZ-23402] [data modyf: 10-12-2018 11:21]
[3,75] [0,25]
[4] Analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny budynku / Abdrahman Alsabry, Kamil Łaskawiec, Krzysztof Szymański, Łukasz Rojek, 2018. Budownictwo i Architektura Vol. 17, no. 1, 157--168, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bilans energetyczny, budownictwo niskoenergetyczne, charakterystyka energetyczna, energy balance, low energy construction, mostki termiczne, thermal bridges, świadectwa charakterystyki energetycznej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_19
[AWCZ-22576] [data modyf: 05-04-2018 16:49]
[1,5] [0,25]
[5] Analysis of Energy Consumption and Possibilities of Thermal-Modernization in Residential Buildings in Poland Case Study: The Town of Zielona Góra / Abdrahman Alsabry, Paweł Truszkiewicz, K. Szymański, K. Łaskawiec, Ł Rojek, 2017. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 22, no. 4, 1083--1095, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: energy consumption, energy effectiveness, thermal-upgrading
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ijame-2017-0070         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-22180] [data modyf: 09-01-2018 12:27]
[3] [0,2]
[6] Essential factors for the changes in concrete during electrochemical extraction / Abdrahman Alsabry, 2017. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 22, no. 2, 437--444, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chloride ion penetration, concrete, electrochemical extraction, seawater
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ijame-2017-0027
[AWCZ-21426] [data modyf: 31-05-2017 10:25]
[15] [1]
[7] Evaluation of The Influence of Wind-Driven Rain on Moisture in Cellular Concrete Wall Boards / Abdrahman Alsabry, V.I. Nikitsin, Valeri Kofanow, B. Backiel-Brzozowska, 2017. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 22, no. 3, 509--519, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: capillary transfer, cellular concrete, moisture content, water sorption coefficient, wind-driven rain
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ijame-2017-0033         Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-21618] [data modyf: 30-08-2017 09:28]
[3,75] [0,25]
[8] Possibilities of decreasing energy consumption through thermal upgrading in selected buildings in Poland case study: The town of Zielona Góra / Abdrahman Alsabry, 2016. Energy and Buildings Vol. 130, 811--820, ISSN: 0378-7788, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Energy consumption, Energy consumption in buildings, Energy efficiency, Thermal upgrading
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.enbuild.2016.09.004         Cytowania wg Scopus: 4 [28-09-2020]
[AWCZ-20385] [data modyf: 22-09-2016 13:23]
[9] Potencjał termomodernizacji osiedli z wielkiej płyty na przykładzie budynków mieszkalnych w Zielonej Górze / Abdrahman Alsabry, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, 2016. Materiały Budowlane, nr 8, 84--85, ISSN: 0137-2971, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: GIS, basic map, budynki mieszkalne, city, efektywność energetyczna, energy efficiency, mapa zasadnicza, miasto, residential buildings, termomodernizacja, thermomodenization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20386] [data modyf: 22-09-2016 13:32]
[10] Specification of the process of chloride extraction from reinforced concrete based on the inverse task of the diffusion equation / Abdrahman Alsabry, Adam Zybura, 2016. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 21, no. 2, 261--271, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: corrosion, diffusion, extraction, inverse task, removing chlorides
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ijame-2016-0016
[AWCZ-20163] [data modyf: 17-06-2016 11:29]
[11] The use of electrodiffusion for removing chlorides from concrete / Abdrahman Alsabry, 2016. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 21, no. 4, 979--986, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: chloride, concrete, electrodiffusion, modelling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ijame-2016-0059         Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-20720] [data modyf: 19-12-2016 09:04]
[12] Research on energy consumption in the city. A system of modelling potential for energy effectiveness using artificial intelligence / Maria Mrówczyńska, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2014. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT) Vol. 3, no. 5, 373--384, ISSN: 2319-5967, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: artificial intelligence, energy effectiveness, modeling, system of city
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18536] [data modyf: 21-02-2017 15:26]
[13] Analiza stylu życia mieszkańców z wybranej grupy budynków na terenie Zielonej Góry pod kątem działań termomodernizacyjnych / Abdrahman Alsabry, Maja Staniec, 2011. Przegląd Budowlany, nr 9, 52--61, ISSN: 0033-2038, wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15866] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Analiza zużycia energii oraz możliwości termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych na terenie Zielonej Góry / Abdrahman Alsabry, Maja Staniec, 2011. Przegląd Budowlany, nr 3, 64--68, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15550] [data modyf: 24-03-2011 12:26]
[15] Diagnostyka termowizyjna w miastach: Gubin - Lublin - Zielona Góra / Abdrahman Alsabry, 2011. Przegląd Budowlany, nr 5, 16--20, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15705] [data modyf: 08-06-2011 11:54]
[16] Evaluation of pore volume distribution characteristic as a function of radius for capillary-porous materials / Abdrahman Alsabry, 2011. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 16, no 2, 581--587, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: function of radius, one - dimensional model, pore distribution, porous materials
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15796] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[17] Incorporation of capillary properties of materials in modeling of courtain walls loaded by the wind-driven rain / Abdrahman Alsabry, 2011. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 16, no 3, 1205--1213, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: coefficient of water absorption, moisture absorbed by materials, wind-driven rain
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16185] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Iterative description of freezing and thawing processes in porous materials / Abdrahman Alsabry, Krzysztof Wilmański, 2011. ZAMM - Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik Vol. 91, no 9, 753--760, ISSN: 0044-2267, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: freezing, iterative model, porosity and damage, porous materials
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1002/zamm.201000217         Cytowania wg Scopus: 3 [28-09-2020]
[AWCZ-15890] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Jakość energetyczna a wartość rynkowa nieruchomości / Abdrahman Alsabry, Jerzy Żurawski, 2011. Energia i Budynek, nr 3, 23--29 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15791] [data modyf: 16-09-2014 13:43]
[20] Obliczanie współczynników przenoszenia masy w kapilarno-porowatych materiałach budowalnych / Abdrahman Alsabry, 2011. Przegląd Budowlany, nr 2, 41--46, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15464] [data modyf: 22-02-2011 09:53]
[21] Opis mechanizmów zawilgocenia sorpcyjnego materiałów kapilarno-porowatych / Abdrahman Alsabry, Aleksander Afonin, Vadim Nikitin, 2011. Przegląd Budowlany, nr 4, 26--31, ISSN: 0033-2038, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15553] [data modyf: 25-03-2011 12:54]
[22] Procedura standardu budynku pasywnego / Abdrahman Alsabry, Jerzy Żurawski, 2011. Energia i Budynek, nr 2, 42--44 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15611] [data modyf: 16-09-2014 13:35]
[23] Szczegółowa analiza zużycia energii wybranej grupy budynków na terenie miasta Zielona Góra i okolic / Abdrahman Alsabry, Maja Staniec, 2011. Przegląd Budowlany, nr 9, 62--67, ISSN: 0033-2038, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15867] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[24] The effect of the accuracy of capillary diffusion coefficient determination on moisture state of curtain walls during rainfall / Abdrahman Alsabry, 2011. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 16, no 3, 637--648, ISSN: 1425-1655, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: capillary diffusion coefficient, curtain walls, rainfall
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15889] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[25] Budynek pasywny - standard oraz ocena jakości / Abdrahman Alsabry, Jerzy Żurawski, 2010. Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia, nr 10, 84--86, ISSN: 1427-6682, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15304] [data modyf: 07-01-2011 12:23]
[26] Dynamika podciągania kapilarnego w murach budowlanych / Abdrahman Alsabry, 2010. Przegląd Budowlany, nr 9, 46--48, ISSN: 0033-2038, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15236] [data modyf: 15-12-2010 12:05]
[27] Makroskopowy model zamarzania i rozmrażania konstrukcji betonowych / Abdrahman Alsabry, 2010. Przegląd Budowlany, nr 3, 30--33, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14815] [data modyf: 07-06-2010 11:07]
[28] Prognozowanie mrozoodporności w ceramice ściennej na podstawie parametrów przenoszenia wilgoci / Abdrahman Alsabry, 2010. Przegląd Budowlany, nr 12, 34--40, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15305] [data modyf: 07-01-2011 12:33]
[29] Teoretyczne a rzeczywiste zapotrzebowanie energetyczne na centralne ogrzewanie i wentylację mieszkań w budownictwie wielorodzinnym / Abdrahman Alsabry, Wojciech Pigalski, Tomasz Maciejewski, 2010. Przegląd Budowlany, nr 11, 39--45, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15237] [data modyf: 15-12-2010 12:33]
[30] Application of thermomechanics equations in describing chloride extraction from concrete / Abdrahman Alsabry, Adam Zybura, 2008. Transport in Porous Media Vol. 72, no 2, 139--156 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 4 [28-09-2020]
[AWCZ-12955] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Wpływ opadów atmosferycznych oraz parametrów przenoszenia wilgoci materiału konstrukcji osłonowych na ich wilgotność / Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin, Valeri Kofanow, 2006. Przegląd Budowlany, nr 6, 39--42, ISSN: 0033-2038, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10959] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Stan naprężenia ściany z betonu komórkowego wobec oddziaływania temperatury i wilgoci / Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin, Valeri Kofanow, 2005. Przegląd Budowlany, nr 10, 27--30, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10439] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Wpływ opadów atmosferycznych oraz parametrów przenoszenia wilgoci materiałów konstrukcji osłonowych na ich wilgotność / Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin, Valeri Kofanow, 2005. Materiały Budowlane, nr 12, 24--26, ISSN: 0137-2971, wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10584] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Wyznaczanie współczynników przenoszenia wilgoci w fazie ciekłej dla cegły ceramicznej / Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin, 2005. Przegląd Budowlany, nr 1, 32--36, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10092] [data modyf: 29-03-2005 14:22]
[35] Wyznaczanie współczynników przenoszenia wilgoci w fazie ciekłej w cegle wapienno-piaskowej / Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin, 2005. Cement Wapno Beton, nr 2, 85--91, ISSN: 1425-8129, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10244] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Wyznaczenie współczynników przenoszenia wilgoci w cegle ceramicznej / Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin, 2004. Materiały Budowlane, nr 12, 75--77, ISSN: 0137-2971, rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9992] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Analiza badań elektrochemicznej ekstrakcji chlorków z betonu / Abdrahman Alsabry, 2001. Cement Wapno Beton, nr 5, 202--207, ISSN: 1425-8129, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4826] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Analiza badań zmian własnośći mechanicznych betonu poddanego elektrochemicznej ekstrakcji chlorków oraz wpływu liczby i położenia prętów zbrojeniowych na jej przebieg / Abdrahman Alsabry, 2001. Cement Wapno Beton, nr 3, 112--118, ISSN: 1425-8129, rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4824] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Czynniki istotne dla przemian zachodzących w betonie podczas elektrochemicznej ekstrakcji / Abdrahman Alsabry, 2001. Cement Wapno Beton, nr 4, 153--156, ISSN: 1425-8129, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4825] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Określenie przebiegu ekstrakcji chlorków z betonu na podstawie zadania odwrotnego równania dyfuzji / Abdrahman Alsabry, 2000. International Journal of Applied Mechanics and Engineering, z. 1, 7--18, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4804] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Determination of moisture transfer coefficient in building materials on the basis of kinetics of a one direction capillary rise / Abdrahman Alsabry // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 5, s. 313--318, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: capillary rise, capillary transport, mathematical model, moisture transport coefficient,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8865] [data modyf: 11-03-2011 09:04]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny budynku, 2018. Abdrahman Alsabry, Kamil Łaskawiec, Krzysztof Szymański, Łukasz Rojek, Paweł Truszkiewicz // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 9, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22953] [data modyf: 29-03-2018 15:51]
[0] [0]
[2] Macroscopic modeling of freezing and thawing of concrete structures, 2006. Abdrahman Alsabry // W: Modelling of Microstructured Media : abstracts. Łódź, Polska Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2006, s. 7--8, ISBN: 8372831890
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17912] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Analityczny opis procesu elektrochemicznego usuwania jonów chlorkowych z betonu, 1996. Abdrahman Alsabry, Adam Zybura // W: Trwałość budowli i ochrona przed korozją : X Konferencja Naukowo-Techniczna "Kontra '96". Zakopane, Polska Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1996, s. 37--42, ISBN: 8390328526
Słowa kluczowe: beton, jony chlorkowe, opis, usuwanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16493] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Zastosowanie elektrodyfuzji do usuwania chlorków z betonu, 1996. Abdrahman Alsabry, Adam Zybura // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLII Konferencja Naukowa "Krynica 1996". Krynica, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 1996, T. 6 : Materiały budowlane, technologia i organizacja, s. 5--12, ISBN: 8390580861
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16495] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Ochrona przed korozją konstrukcji żelbetowych w podziemnych składach opału, 1994. Stanisław Misztal, Grzegorz Misztal, Abdrahman Alsabry // W: Trwałość budowli i ochrona przed korozją : IX Konferencja "Kontra '94". Zakopane, Polska Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1994, s. 325--330
Słowa kluczowe: korozja, naprawa, otulina, uszkodzenie, żelbet

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16492] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Od pomysłu do przemysłu : lubuskie OZE w świetle wymogów unijnych na tle doświadczeń litewskich / (Red.) Abdrahman Alsabry .- Zielona Góra : SABA-SUN, 2015, 137 s. .- ISBN: 9788394245603
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5333] [data modyf: 31-08-2015 09:27]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Koreferat na temat rozwiązań projektowych wykonania nowego placu składowego surowca na terenie Zakładu firmy Kronopol Sp. z o.o. w Żarach / Adam Wysokowski, Abdrahman Alsabry .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2013 ; -s. Raport: Nr 4313, IB-1/2013/ZDiM/08
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Energetyczny audyt miejski. Zadanie badawcze nr 1: analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inzynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 123s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Energetyczny audyt miejski. Załącznik / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 133s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski