System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Gerard Bryś
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 62 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Budownictwo stalowe : belki, słupy, kratownice / Gerard Bryś, Antoni Matysiak .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995 .- 413 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7919] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Tymczasowe zabezpieczenie historycznego obiektu przemysłowego. Przykład hali o drewnianej konstrukcji nośnej w Wielkopolsce / Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6 / red. nauk. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 7--14 .- ISBN: 9788374813624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12551] [data modyf: 13-01-2011 09:58]
[2] Konstrukcyjne i technologiczne problemy remontu budynku cegielni w Radowicach / Artur Frątczak, Gerard Bryś
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 155--164 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10967] [data modyf: 20-03-2009 10:18]
[3] Renowacja więźby dachowej kościoła Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Kopanicy. Problemy techniczne, technologiczne i konserwatorskie / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 251--258 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10970] [data modyf: 20-03-2009 10:27]
[4] Analiza nośności zespolonego, drewniano-betonowego stropu / Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 39--45 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10346] [data modyf: 31-07-2008 11:56]
[5] Problemy konstrukcyjne związane z adaptacją obiektu przemysłowego na mieszkalny / Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 65--74 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9925] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Sposób zbrojenia naroża ramy o zespolonym przekroju rygla / Józef Wranik, Gerard Bryś, Jacek Korentz
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 425--433 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10352] [data modyf: 31-07-2008 12:52]
[7] Rozwiązania konstrukcyjne wzmocnień więźby dachowej na przykładzie zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 147--158 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8908] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Możliwości adaptacji nieużytkowanych obiektów sakralnych na przykładzie kościoła ewangelickiego w Letnicy / Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 55--60 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Analiza pracy naroża ramy o zespolonym przekroju rygla obciążonego momentem o zmiennym znaku / Józef Wranik, Gerard Bryś, Jacek Korentz
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 405--414 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7636] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Kondycja zabytkowych budowli małej architektury na przykładzie kapliczki przykościelnej w Leśniowie Wielkim / Andrzej Chrzanowski, Gerard Bryś
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 43--51 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7202] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Przystosowanie belek zespolonych do zmiennych obciążeń / Piotr Alawdin, Gerard Bryś
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 5--13 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7627] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Techniczne aspekty renowacji pałacu w Żaganiu / Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 33--41 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Badania kątowników niesymetrycznie połączonych z blachą węzłową / Gerard Bryś, Jakub Marcinowski
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004 - s. 321--328 .- ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6705] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Badania nośności płyt stropowych sprężonych splotkami z lin górniczych / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 275--282 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5923] [data modyf: 21-07-2003 09:55]
[15] Nośność kątownika stalowego zamocowanego jednym ramieniem do blachy węzłowej / Gerard Bryś, Jakub Marcinowski
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 141--149 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5918] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Drewno / Gerard Bryś
// W: Materiały konstrukcyjne i ich własności użytkowe : materiały dydaktyczne / red. E. Krasicka-Cydzik .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995 - s. 129--149
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8355] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Identyfikacja łączników elementów zewnętrznych w wybranych zewnętrznych ścianach systemu WK-70 / Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 3, s. 26--28, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22581] [data modyf: 03-04-2018 12:27]
[2] Naprawa konstrukcji murowej mostu przedniego w zespole pałacowym w Zaborze / Gerard Bryś, Marek Dankowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Frątczak // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 38--40, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17229] [data modyf: 20-08-2015 11:36]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Simplified approach to the shakedown problem of I-cross-sections under two-directional bending / Piotr Alawdin, Gerard Bryś // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2005, no 1, s. 19--31, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: I cross-section, limit analysis, low cyclic and one-path-load, shakedown, steel-thin-walled beams,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6968] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Zarysowania przypór kościoła w Świebodzinie / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Budownictwo ; 39) .- 2001, s. 49--54 : fot.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3686] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Stan konstrukcji zamka wodnego elektrowni po 60 latach eksploatacji / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Włodzimierz Dyszak // W: Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 23) .- 1998, Nr 70, s. 100 : rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: badania, beton, konstrukcje, stan techniczny, zapora wodna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2660] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Analiza nośności hali montażu silników okrętowych przy zmianie obciążenia suwnicami / Gerard Bryś, Antoni Matysiak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 26) .- 1994, nr 107, s. 5--11 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7717] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Nośność graniczna prętów stalowych z uwzględnieniem teorii II rzędu / Gerard Bryś // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 26) .- 1994, nr 107, s. 19--26 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7719] [data modyf: 23-03-2007 10:08]
[6] Temperatura przyczyną awarii stalowej belki podsuwnicowej / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Włodzimierz Dyszak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 26) .- 1994, nr 107, s. 13--18 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7718] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Zastosowanie blach fałdowych w budownictwie RFN / Horst Bark, Antoni Matysiak, Gerard Bryś // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 26) .- 1994, nr 107, s. 41--46 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Analiza wpływu sił osiowych na nośność graniczną ramy stalowej / Gerard Bryś // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 22) .- 1990, nr 91, s. 19--23 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7724] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Szacowanie rozkładu losowej nośności stalowych słupów wstępnie sprężonych za pomocą symulacji numerycznej / Gerard Bryś // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 22) .- 1990, nr 91, s. 13--18 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7723] [data modyf: 11-04-2007 12:19]
[10] Nośność metalowych słupów mimośrodowo ściskanych wstępnie sprężonych cięgnem / Gerard Bryś // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 17) .- 1987, nr 79, s. 45--50 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7744] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Możliwości utylizacji odpadów przemysłu miedziowego / Stanisław Lewowicki, Gerard Bryś, Jan Sękowski // W: Prace Badawcze Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddziału Ziemi Lubuskiej w latach 1975-1980 .- 1981, s. 175--184 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7350] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Identyfikacja łączników elementów zewnętrznych w wybranych zewnętrznych ścianach systemu WK-70 / Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 27 .- ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22958] [data modyf: 29-03-2018 15:53]
[2] Biegesteife Rahmenknoten in Vebundkonstruktionen Stahl-Beton / Gerard Bryś, Józef Wranik, Jacek Korentz // W: 77th Annual Meeting of the Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik e.V. : book of abstracts. Berlin, Niemcy, 2006 .- Berlin : [brak wydawcy], 2006, s. 145--146
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17715] [data modyf: 01-03-2016 09:36]
[3] Analiza stanu granicznego użytkowania drewniano-stalowych konstrukcji przy krótko i długotrwałych oddziaływaniach / Piotr Alawdin, Gerard Bryś // W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych : VI konferencja naukowa. Szczecin - Międzyzdroje, Polska, 2004 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004, s. 199--204 .- ISBN: 838876473X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16416] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Nośność kątowników zamocowanych niesymetrycznie do blachy węzłowej / Gerard Bryś, Jakub Marcinowski // W: Zagadnienia stanów granicznych konstrukcji stalowych : konferencja naukowa. Kraków, Polska, 2004 .- Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2004, s. 29--36 .- ISBN: 8372422982
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16361] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] The analysis of the influence of shifts in standard loads of overhead travelling cranes on industrial objects / Antoni Matysiak, Gerard Bryś, Elżbieta Grochowska // W: Metalliceskie konstrukcii : vzgljad v prosloe i buduscee - MK 2004 : VIII Ukrainskaja naucno-techniceskaja konferencija. Kiev, Ukraina, 2004 .- Kiev : "Stal", 2004 .- Vol. 2 : sbornik dokladov, s. 429--437 .- ISBN: 9667589315
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16709] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Optymalizacja przekroju zginanych elementów zespolonych / Gerard Bryś // W: Konstrukcje zespolone : VI Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002 .- T. 1 : Referaty, s. 25--32
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14887] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Theoretical and experimental investigations on thin-walled steel beams subjected to low cyclic loadings / Piotr Alawdin, Gerard Bryś, F. Werner // W: Lightweight Structures in Civil Engineering. Warsaw, Polska, 2002 .- Warsaw : Micro-Publisher Jan B. Obrębski Wydaw. Naukowe, 2002, s. 657--660 .- ISBN: 8390886766
Słowa kluczowe: clastic and residual stresses, cross-section capacity, full-scaled tests, low cyclic loading, shakedown, steel thin-walled beams, strength, theoretical investigations

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14878] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Przystosowanie stalowych belek przy zginaniu ukośnym z uwzględnieniem wpływu naprężeń własnych / Gerard Bryś // W: Badania nośności granicznej konstrukcji metalowych : II Konferencja Naukowa. Karpacz, Polska, 2001 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 43--50 .- ISBN: 8370855687
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11439] [data modyf: 19-02-2003 12:52]
[9] Badania stanu uszkodzeń żelbetowych zasobników po 20 latach eksploatacji / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Włodzimierz Dyszak // W: Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze : XI Konferencja. Świeradów Zdrój, Polska, 2000 .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 123--128
Słowa kluczowe: konstrucje betonowe, uszkodzenia, zasobnik

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6423] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Composite, Prestressed-expanded, steel-concrete beams / Gerard Bryś, Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // W: Ocel'ove konstrukcie a mosty 2000 : 19 Ceska a Slovenska Medzinarodna Konferencia : Zbornik referatov. Strbske Pleso Vysoke Tatry, Słowenia, 2000 .- Strbske Pleso : [brak wydawcy], 2000, s. 335--339
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Sztywność skrętna stalowych belek wstępnie sprężonych cięgnami / Gerard Bryś // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLVI Konferencja naukowa - Krynica 2000. Krynica, Polska, 2000 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2000 .- T. 1 .: Teoria konstrukcji. Konstrukcje metalowe, s. 203--208
Słowa kluczowe: belki sprężone, konstrukcje metalowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6422] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Awaria budynku głównego elektrowni wodnej / Mikołaj Kłapoć, Włodzimierz Dyszak, Gerard Bryś // W: Awarie budowlane : XIX Konferencja Naukowo - Techniczna. Szczecin - Międzyzdroje, Polska, 1999 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 1999, s. 609--614
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10030] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Warunki wykorzystania belek zespolonych stalowo-betonowych sprężano-rozprężanych / Gerard Bryś, Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // W: Konstrukcje zespolone : V Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999 .- T. 2 : Referaty, s. 9--14
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7282] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Awaria budynku elektrowni wodnej spowodowana osuwiskiem skarpy / Mikołaj Kłapoć, Włodzimierz Dyszak, Gerard Bryś // W: Powódź '97 - Koleje - Drogi - Mosty : Konferencja Naukowo-Techniczna. Wisła, Polska, 1998 .- Gliwice : Wydaw. "Eurex", 1998, s. 163--168
Słowa kluczowe: osuwisko, skarpa, stan techniczny, zapora wodna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6425] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Badania belek poddanych dwukierunkowemu zginaniu / Gerard Bryś // W: Badania nośności granicznej konstrukcji metalowych : Konferencja Naukowa. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska, 1998 .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 119--126
Słowa kluczowe: badania, belki, konstrukcje stalowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6424] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[16] Awarie konstrukcji stalowych przy niskich temperaturach / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś // W: Awarie budowlane : XVIII konferencja naukowo-techniczna. Szczecin-Międzyzdroje, Polska, 1997 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997 .- T. 2 : referaty, s. 469--476 .- ISBN: 8386359846
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18238] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] The strenght parameters of polymero-concrete / Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć // W: Challenges to civil and mechanical engineering in 2000 and beyond - CCME'97 : proceedings of the international conference. Wrocław, Polska, 1997 .- [b.m.] : [b.w.], 1997 .- Vol. 2, s. 171--176 .- ISBN: 839067548X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18391] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Korozja zbiorników elektrolitu wykonanych ze stali kwasoodpornej / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Włodzimierz Dyszak // W: Trwałość budowli i ochrona przed korozją : X Konferencja Naukowo-Techniczna "Kontra '96". Zakopane, Polska, 1996 .- Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1996, s. 173--180 .- ISBN: 8390328526
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16494] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Nowa przegroda budowlana dla budownictwa jednorodzinnego / Jerzy Zając, Wacław Kuczyński, Gerard Bryś // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLI Konferencja Naukowa - Krynica 1995. Kraków - Krynica, Polska, 1995 .- Kraków : [brak wydawcy], 1995, s. 61--67
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18230] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Analiza stanu wytężenia stalowych belek podsuwnicowych po wieloletnim okresie eksploatacji / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Włodzimierz Dyszak // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XXXIX Konferencja Naukowa - Krynica 1993. Krynica, Polska, 1993 .- Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 1993 .- T. 4 : Konstrukcje stalowe, s. 35--40
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18228] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Stan stalowego podtorza suwnicy po wieloletniej intensywnej eksploatacji / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Włodzimierz Dyszak // W: Zapobieganie awariom i katastrofom budowlanym : XIV interdyscyplinarne sympozjum. Świnoujście, Polska, 1993 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1993, s. 113--118
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18226] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Zginanie i skręcanie II rzędu stalowych belek o przekroju cienkościennym / Gerard Bryś, Antoni Matysiak, Horst Bark // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XXXIX Konferencja Naukowa - Krynica 1993. Krynica, Polska, 1993 .- Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 1993 .- T. 4 : Konstrukcje stalowe, s. 13--18
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18229] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Miejscowe zniszczenia korozyjne przyczyną wzrostu amplitud drgań obiektu przemysłowego / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Włodzimierz Dyszak // W: Badanie przyczyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych : XIII sympozjum. Szczecin-Świnoujście, Polska, 1992 .- Szczecin : [brak wydawcy], 1992, s. 355--359
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18231] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Remont elementów budynku wielkopłytowego po pożarze / Gerard Bryś, Jerzy Zając // W: Badanie przyczyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych : XIII sympozjum. Szczecin-Świnoujście, Polska, 1992 .- Szczecin : [brak wydawcy], 1992, s. 173--177
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18232] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Spękania płyt stropowych występujące podczas montażu budynku realizowanego w systemie OTW-67/NS / Stanisław Misztal, Gerard Bryś, Grzegorz Misztal // W: Badanie przyczyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych : XIII sympozjum. Szczecin-Świnoujście, Polska, 1992 .- Szczecin : [brak wydawcy], 1992, s. 179--186
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18233] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Zwichrzenie belek zginanych ukośnie / Gerard Bryś, Antoni Matysiak, Karl Raboldt // W: XXXVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : referaty. Łódź-Krynica, Polska, 1992 .- Łódź : [brak wydawcy], 1992 .- T. 4 : Konstrukcje metalowe : Technologia i organizacja budownictwa, s. 25--28
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18237] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Nowy sposób posadowienia pośredniego obiektów budowlanych na terenach podziemnej eksploatacji górniczej / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Jacek Korentz // W: Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle : VI sympozjum. Kraków, Polska, 1991 .- Kraków : [brak wydawcy], 1991, s. 253--259
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16159] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Analiza zginania drugiego rzędu jednokondygnacyjnych ram stalowych / Gerard Bryś, Wiesław Gruszecki // W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : XXXV Konferencja Naukowa - Krynica 1989. Wrocław - Krynica, Polska, 1989 .- Wrocław : [brak wydawcy], 1989 .- T. 3 : Konstrukcje metalowe i drewniane, s. 11--16
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18227] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Wpływ podatności złącz na stan przemieszczeń i naprężenia w belkach zespolonych / Jarosław Barańczak, Gerard Bryś // W: Konstrukcje zespolone : II konferencja naukowa : referaty. Zielona Góra, Polska, 1989 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1989, s. 33--38
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18235] [data modyf: 22-03-2007 13:00]
[30] Belka zespolona o niepełnych więzach w warunkach pełzania / Jarosław Barańczak, Gerard Bryś // W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : XXXIV Konferencja Naukowa - Krynica 1988. Gliwice-Krynica, Polska, 1988 .- Gliwice : [brak wydawcy], 1988 .- T. 1 : Teoria konstrukcji, s. 11--16
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18239] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Optymalizacja plastyczna ram z uwzględnieniem wyboczenia / Gerard Bryś, Wiesław Gruszecki // W: Metody komputerowe w mechanice konstrukcji : VIII konferencja. Jadwisin, Polska, 1987 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1987 .- T. 1 : Referaty, s. 89--93
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18240] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Zastosowanie metod symulacyjnych do oszacowania losowej nośności metalowych, wstępnie sprężonych słupów / Gerard Bryś // W: Problemy losowe w mechanice konstrukcji : II konferencja. Gdańsk, Polska, 1985 .- Gdańsk : [brak wydawcy], 1985, s. 47--52
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18234] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski