System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

doc. dr inż. Mikołaj Kłapoć
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 37 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Renowacja więźby dachowej kościoła Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Kopanicy. Problemy techniczne, technologiczne i konserwatorskie, Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5, 2009. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 251--258, ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10970] [data modyf: 20-03-2009 10:27]
[2] Rozwiązania konstrukcyjne wzmocnień więźby dachowej na przykładzie zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu, Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, 2007. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 147--158, ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8908] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Możliwości adaptacji nieużytkowanych obiektów sakralnych na przykładzie kościoła ewangelickiego w Letnicy, Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, 2006. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 55--60, ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Stopień zespolenia prefabrykowanych płyt stropowych z podciągiem. Program badań i wstępne symulacje numeryczne, Leszek Jarząbek, Mikołaj Kłapoć, Jakub Marcinowski
// W: Konstrukcje zespolone, 2005. / red. T. Biliński . T. 7, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 179--190, ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7633] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Techniczne aspekty renowacji pałacu w Żaganiu, Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, 2005. / red. Tadeusz Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 33--41, ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Badania nośności płyt stropowych sprężonych splotkami z lin górniczych, Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego, 2003. / red. nauk R. Świtka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 275--282, ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5923] [data modyf: 21-07-2003 09:55]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zarysowania przypór kościoła w Świebodzinie / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Budownictwo ; 39) .- 2001, s. 49--54 fot. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3686] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Stan konstrukcji zamka wodnego elektrowni po 60 latach eksploatacji / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Włodzimierz Dyszak // W: Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 23) .- 1998, Nr 70, s. 100 rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: badania, beton, konstrukcje, stan techniczny, zapora wodna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2660] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Temperatura przyczyną awarii stalowej belki podsuwnicowej / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Włodzimierz Dyszak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 26) .- 1994, nr 107, s. 13--18 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7718] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Problemy eksploatacji budynków mieszkalnych na terenach górniczych / Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 17) .- 1987, nr 79, s. 39--43 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7743] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Badanie prefabrykowanych płyt stropowych systemu OWT / Mikołaj Kłapoć, Józef Gil, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 12) .- 1986, nr 45, s. 149--156 rys. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10184] [data modyf: 16-06-2015 15:12]
[6] Wpływ bardzo niskich temperatur na właściwości elementów żelbetowych / Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 16) .- 1986, nr 77, s. 95--103 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7752] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Wpływ bardzo niskich temperatur na wytrzymałość elementów betonowych / Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 16) .- 1986, nr 77, s. 105--114 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7753] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Wstępne badania nad możliwością otrzymania betonu kwasoodpornego / Mikołaj Kłapoć, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 16) .- 1986, nr 77, s. 115--128 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6052] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Wytrzymałość zaczynów i zapraw cementowych w bardzo niskich temperaturach / Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; nr 15) .- 1983, nr 72, s. 89--98 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10183] [data modyf: 15-06-2015 13:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Identyfikacja łączników elementów zewnętrznych w wybranych zewnętrznych ścianach systemu WK-70, 2018. Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 27, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22958] [data modyf: 29-03-2018 15:53]
[2] Badania stanu uszkodzeń żelbetowych zasobników po 20 latach eksploatacji, 2000. Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Włodzimierz Dyszak // W: Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze : XI Konferencja. Świeradów Zdrój, Polska Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 123--128
Słowa kluczowe: konstrucje betonowe, uszkodzenia, zasobnik

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6423] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Awaria budynku głównego elektrowni wodnej, 1999. Mikołaj Kłapoć, Włodzimierz Dyszak, Gerard Bryś // W: Awarie budowlane : XIX Konferencja Naukowo - Techniczna. Szczecin - Międzyzdroje, Polska Szczecin : Politechnika Szczecińska, 1999, s. 609--614
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10030] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Awaria budynku elektrowni wodnej spowodowana osuwiskiem skarpy, 1998. Mikołaj Kłapoć, Włodzimierz Dyszak, Gerard Bryś // W: Powódź '97 - Koleje - Drogi - Mosty : Konferencja Naukowo-Techniczna. Wisła, Polska Gliwice : Wydaw. "Eurex", 1998, s. 163--168
Słowa kluczowe: osuwisko, skarpa, stan techniczny, zapora wodna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6425] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Uszkodzenia korozyjne kominów żelbetowych, 1998. Mikołaj Kłapoć, Marek Dankowski // W: Trwałość budowli i ochrona przed korozją : XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Zakopane, Polska Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1998, s. 201--206
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7062] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Awarie konstrukcji stalowych przy niskich temperaturach, 1997. Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś // W: Awarie budowlane : XVIII konferencja naukowo-techniczna. Szczecin-Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997, T. 2 : referaty, s. 469--476, ISBN: 8386359846
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18238] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] The strenght parameters of polymero-concrete, 1997. Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć // W: Challenges to civil and mechanical engineering in 2000 and beyond - CCME'97 : proceedings of the international conference. Wrocław, Polska [b.m.] : [b.w.], 1997, Vol. 2, s. 171--176, ISBN: 839067548X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18391] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Korozja zbiorników elektrolitu wykonanych ze stali kwasoodpornej, 1996. Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Włodzimierz Dyszak // W: Trwałość budowli i ochrona przed korozją : X Konferencja Naukowo-Techniczna "Kontra '96". Zakopane, Polska Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1996, s. 173--180, ISBN: 8390328526
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16494] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Analiza stanu wytężenia stalowych belek podsuwnicowych po wieloletnim okresie eksploatacji, 1993. Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Włodzimierz Dyszak // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XXXIX Konferencja Naukowa - Krynica 1993. Krynica, Polska Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 1993, T. 4 : Konstrukcje stalowe, s. 35--40
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18228] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Stan stalowego podtorza suwnicy po wieloletniej intensywnej eksploatacji, 1993. Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Włodzimierz Dyszak // W: Zapobieganie awariom i katastrofom budowlanym : XIV interdyscyplinarne sympozjum. Świnoujście, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 1993, s. 113--118
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18226] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Miejscowe zniszczenia korozyjne przyczyną wzrostu amplitud drgań obiektu przemysłowego, 1992. Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Włodzimierz Dyszak // W: Badanie przyczyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych : XIII sympozjum. Szczecin-Świnoujście, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 1992, s. 355--359
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18231] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Nowy sposób posadowienia pośredniego obiektów budowlanych na terenach podziemnej eksploatacji górniczej, 1991. Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Jacek Korentz // W: Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle : VI sympozjum. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1991, s. 253--259
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16159] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Elementy strunobetonowe sprężone splotkami z wycofanych z eksploatacji lin górniczych, 1990. Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : XXXVI Konferencja Naukowa - Krynica 1990. Wrocław - Krynica, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 1990, T. 2 : Konstrukcje betonowe, s. 53--58
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18270] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Propozycja ukierunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 1985. Mikołaj Kłapoć, Arkadiusz Stanglewicz // W: Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : Modernizacja, realizacja, jakość : IV konferencja problemowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1985, s. 14--16
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15700] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Wpływ bardzo niskich temperatur na rysoodporność i odkształcalność elementów żelbetowych, 1985. Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : XXXI Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB : referaty. Krynica, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1985, T. Konstrukcje betonowe, s. 47--52
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21758] [data modyf: 16-06-2015 15:00]
[16] Niektóre kierunki rozwoju wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, 1984. Mikołaj Kłapoć // W: Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : III konferencja problemowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984, s. 5--19
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15693] [data modyf: 23-07-2003 09:14]
[17] Wytrzymałość i odkształcalnośc betonu poddanego działaniu bardzo niskich temperatur, 1983. Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: XXIX Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB. Poznań - Krynica, Polska Poznań : Politechnika Poznańska, 1983, T. 3 Referaty. Cz.4 Materiały budowlane i fizyka budowli. Cz. 5 Technologia i organizacja budownictwa, s. 85--89
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21757] [data modyf: 16-06-2015 14:43]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób wytwarzania elementów wstępnie sprężonych / Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Leonard Wittek, Michał Ciechański .- Numer : 169530 .- Data zgłoszenia : 28-10-1992 .- Data udzielenia : 31-07-1996
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Strop płytowo-słupowy / Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz .- Numer : 166153 .- Data zgłoszenia : 17-06-1991 .- Data udzielenia : 28-04-1995
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[3] Sposób rozplatania lin wielosplotowych oraz urządzenie do rozplatania lin / Mikołaj Kłapoć, Ryszard Parus, Jacek Korentz, Leonard Wittek, Wiesław Klementowski, Józef Suszycki, Eryk Rugor, Edward Dudziński, Tadeusz Bobik .- Numer : 157170 .- Data zgłoszenia : 09-08-1988 .- Data udzielenia : 29-05-1992
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[4] Element konstrukcyjny wstępnie sprężony / Mikołaj Kłapoć, Ryszard Parus, Jacek Korentz, Stanisław Kuś, Eryk Rugor, Edward Dudziński, Bogdan Jurczak, Wiesław Klementowski .- Numer : 51395 .- Data zgłoszenia : 04-08-1988 .- Data udzielenia : 05-02-1990
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[5] Pal fundamentowy do posadowienia budynków, zwłaszcza na terenach górniczych / Mikołaj Kłapoć, Ryszard Parus, Jacek Korentz .- Numer : 145174 .- Data zgłoszenia : 07-05-1984 .- Data udzielenia : 31-05-1989
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski