System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Jerzy Kotowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 67 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Geologia inżynierska : Sporządzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- 220 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1720] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Współczynnik prekonsolidacji (OCR) w gruntach zaburzonych glacitektonicznie Środkowego Nadodrza / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // Przegląd Geologiczny .- 2002, T. 50, nr 2, s. 124--126, ISSN: 0033-2151, : bibliogr.mapy.rys.summ.
Słowa kluczowe: glacitectonically disturbed grounds, overconsolidation ratio
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8461] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Laboratoryjna ocena procesu pirolitycznego pęcznienia iłów trzeciorzędowych z Mirostowic i Jasienia / Marek Dankowski, Jerzy Kotowski // Ceramika Budowlana .- 1981, nr 2, s. 27--31 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10897] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Wpływ fonolitu i popiołu lotnego na pirolityczne pęcznienie iłu plioceńskiego z Jasienia / Marek Dankowski, Jerzy Kotowski // Ceramika Budowlana .- 1981, nr 9-10, s. 163--166 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10898] [data modyf: 12-06-2006 10:00]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Budowa geologiczna kry glacitektonicznej w Wale Zielonogórskim (ul. Wyszyńskiego w Zielonej Górze) / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Budownictwo .- 2002, nr 129, s. 89--102 : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5674] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Charakterystyka glin zwałowych ze Świebodzina / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 30) .- 2001, nr 117, s. 47--53 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4529] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Charakterystyka gruntów spoistych w rejonie Milska k. Zielonej Góry / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 30) .- 2001, nr 117, s. 65--70 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4547] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Charakterystyka gruntów zastoiskowych ze Świebodzina / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 30) .- 2001, nr 117, s. 55--64 : bibliogr.mapy.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4546] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[5] Charakterystyka litologiczna trzeciorzędowych iłów na terenie Zielonej Góry / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 30) .- 2001, nr 117, s. 19--27 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4527] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Geologia okolic Świebodzina : (Wysoczyzna Lubuska) / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 30) .- 2001, nr 117, s. 29--46 : bibliogr.mapy.plany.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4528] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Korelacja wybranych parametrów geotechnicznych gruntów zastoiskowych ze Słubic z wynikami badań ścinarką obrotową i penetrometrem wciskowym / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 30) .- 2001, nr 117, s. 97--104 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4550] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Współczynnik prekonsolidacji (OCR) w glinach zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego w Szprotawie / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 30) .- 2001, nr 117, s. 83--96 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4549] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Związek współczynnika prekonsolidacji (OCR) z symbolami gruntów spoistych / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 30) .- 2001, nr 117, s. 71--81 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4548] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Budowa geologiczna Doliny Odry w Słubicach / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 33) .- 2000, nr 121, s. 61--68 : bibliogr.mapy.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2341] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Budowa geologiczna rejonu Lasocic koło Leszna / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 33) .- 2000, nr 121, s. 53--60 : bibliogr.mapy.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2340] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Charakterystyka geotechniczna glin zwałowych z Lasocic k.Leszna / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 33) .- 2000, nr 121, s. 39--52 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2320] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Charakterystyka geotechniczna gruntów organicznych (interglacjału eemskiego) ze Słubic / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 33) .- 2000, nr 121, s. 69--76 : bibliogr.mapy.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2360] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Charakterystyka geotechniczna iłów zastoiskowych z Żar / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 33) .- 2000, nr 121, s. 17--26 : bibliogr.mapy.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2303] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Klasyfikacja genetyczna iłów z Żar / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 33) .- 2000, nr 121, s. 7--16 : bibliogr.mapy.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2302] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Korelacja wyników badań ścinarką obrotową (SO) i penetrometrem wciskowym (PW) z niektórymi parametrami geotechnicznymi w glinach zwięzłych w Szprotawie / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 33) .- 2000, nr 121, s. 105--115 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2400] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Współczynnik prekonsolidacji (OCR) w gruntach zastoiskowych w Żarach / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 33) .- 2000, nr 121, s. 27--38 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2304] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Współczynnik prekonsolidacji w gruntach organicznych w Słubicach / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 33) .- 2000, nr 121, s. 93--104 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Wybrane zagadnienia geotechniczne gruntów ze Słubic / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 33) .- 2000, nr 121, s. 77--92 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2380] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Charakterystyka gruntów spoistych tarasów kemowych rejonu Zielona Góra - Przylep - Łężyce / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 31) .- 1999, nr 119, s. 27--46 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2180] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Ekspansywność gruntów ilastych okolic Zielonej Góry / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 31) .- 1999, nr 119, s. 153--159 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Klasyfikacja genetyczna glin z Zielonej Góry według wykresów Casagrande'a i Wiłuna / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 31) .- 1999, nr 119, s. 17--25 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2160] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Parametry geotechniczne gruntów nasypowych - koluwialnych w osuwisku w Dychowie / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 31) .- 1999, nr 119, s. 133--146 : bibliogr.fot.mapy.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2200] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Stopień ekspansywności iłów rejonu Polkowice - Głogów / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 31) .- 1999, nr 119, s. 147--151 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2201] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Tarasy kemowe rejonu Stary Kisielin - Zawada (Wał Zielonogórski) / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 31) .- 1999, nr 119, s. 47--59 : bibliogr.mapy.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2181] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Wartości parametrów geotechnicznych węgla brunatnego w Łęknicy / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 31) .- 1999, nr 119, s. 93--104 : bibliogr.mapy.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2184] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Wybrane zagadnienia dotyczące współczynnika prekonsolidacji / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 31) .- 1999, nr 119, s. 61--78 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2182] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Wyniki badań wieku bezwzględnego osadów Wału Zielonogórskiego / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 31) .- 1999, nr 119, s. 79--91 : bibliogr.fot.plany.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2183] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Zagadnienia geotechniki Środkowego Nadodrza / Jerzy Kotowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 31) .- 1999, nr 119, s. 7--15 : bibliogr.fot.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2140] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Zagęszczenie nasypów budowlanych przy osuwisku w Dychowie / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 31) .- 1999, nr 119, s. 121--132 : bibliogr.fot.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2186] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Zarys budowy geologicznej osuwiska w Dychowie / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 31) .- 1999, nr 119, s. 105--120 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2185] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Zmienność w profilu pionowym wilgotności naturalnej i gęstości objętościowej w gruntach lodowcowo-zastoiskowych w Międzyrzeczu / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 31) .- 1999, nr 119, s. 161--168 : bibliogr.plany.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2220] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Analiza współczynnika prekonsolidacji w gruntach trzeciorzędowych zaburzonych glacitektonicznie w Łęknicy / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 29) .- 1998, nr 115, s. 81--95 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1863] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Grunty zastoiskowe rejonu Zielonej Góry a współczynnik prekonsolidacji / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 29) .- 1998, nr 115, s. 57--74 : bibliogr.mapy.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1861] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[35] Klasyfikacja genetyczna glin z Głogowa w oparciu o wykresy Casagrande'a i Wiłuna / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 29) .- 1998, nr 115, s. 107--122 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1865] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Ocena współczynnika prekonsolidacji (OCR) w glinach zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego w Lesznie / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 29) .- 1998, nr 115, s. 45--56 : bibliogr.plany.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1860] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[37] Osady interglacjału eemskiego w Myszęcinie koło Świebodzina / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 29) .- 1998, nr 115, s. 135--143 : bibliogr.mapy.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1867] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Parametry geotechniczne węgla brunatnego rejonu Zielonej Góry / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 29) .- 1998, nr 115, s. 123--134 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1866] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Próba klasyfikacji genetycznej gruntów w oparciu o wykresy Casagrande'a i Wiłuna na przykładzie glin z Kożuchowa / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 29) .- 1998, nr 115, s. 97--106 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1864] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Uwagi o współczynniku prekonsolidacji w gruntach deluwialnych w Głogowie / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 29) .- 1998, nr 115, s. 75--80 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1862] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Wielkość naprężeń pionowych wywieranych przez lądolody na podłoże / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 29) .- 1998, nr 115, s. 5--18 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1100] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Wielkość współczynnika prekonsolidacji (OCR) w glinach zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego w Zielonej Górze / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 29) .- 1998, nr 115, s. 19--31 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1840] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Współczynnik prekonsolidacji w glinach zwałowych glacifazy leszczyńskiej w Cigacicach / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 29) .- 1998, nr 115, s. 33--43 : bibliogr.plany.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1841] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[44] Analiza jednostkowych pionowych nacisków wywieranych przez lodowiec na podłoże / Jerzy Kotowski // W: Prace Badawcze Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddziału Ziemi Lubuskiej w latach 1975-1980 .- 1981, s. 148--157 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7348] [data modyf: 11-04-2006 09:42]
[45] Uwagi o przemieszczeniach cząstek ilastych w strefie ścinania w iłach pylastych zaburzonych glacitektonicznie / Jerzy Kotowski, Wojciech Przybyłowski // W: Prace Badawcze Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddziału Ziemi Lubuskiej w latach 1975-1980 .- 1981, s. 158--162 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7349] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Badanie wpływu niektórych substancji mineralnych na proces pirolitycznego pęcznienia iłów plioceńskich / Marek Dankowski, Jerzy Kotowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 13) .- 1980, nr 63, s. 153--162 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7423] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analiza wskaźnika skonsolidowania gruntu w iłach serii poznańskiej zaburzonej glacitektonicznie na terenia Wału Zielonogórskiego / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Geologiczno-inżynierskie problemy serii poznańskiej : seminarium : streszczenia referatów. Wrocław, Polska, 1989 .- Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989, s. 13
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17845] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Dyskusja V Sympozjum Glacitektoniki / Jerzy Kotowski, Urszula Kołodziejczyk // W: Glacitectonic deformations of Cainozoic sediments : VIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska, 1989 .- Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1989, s. 313--326
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17809] [data modyf: 21-06-2006 18:02]
[3] Uwagi o glacitektonice okolic Gorzowa Wlkp. / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński, Urszula Kołodziejczyk, Zygmunt Szafran // W: Glacitectonic deformations of Cainozoic sediments : VIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska, 1989 .- Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1989, s. 165--174
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Wpływ zaburzeń glacitektonicznych na orientację przestrzenną powierzchni ścinania w iłach pylastych / Jerzy Kotowski, Urszula Kołodziejczyk // W: Glacitectonic deformations of Cainozoic sediments : VIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska, 1989 .- Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1989, s. 103--116
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17806] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Zaburzenia glacitektoniczne w okolicy Wschowy (Wysoczyzna Leszczyńska) / Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński, Zygmunt Szafran, Jerzy Kotowski // W: Glacitectonic deformations of Cainozoic sediments : VIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska, 1989 .- Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1989, s. 95--101
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17805] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Zaburzenia glacitektoniczne w rejonie Dychowa (Wysoczyzna Gubińska) / Jerzy Kotowski, Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński // W: Glacitectonic deformations of Cainozoic sediments : VIth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska, 1989 .- Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1989, s. 159--164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17807] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Związek stopnia plastyczności z kątem tarcia wewnętrznego w iłach zaburzonych glacitektonicznie / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Geologiczno-inżynierskie problemy serii poznańskiej : seminarium : streszczenia referatów. Wrocław, Polska, 1989 .- Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989, s. 12
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17844] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Rozpuszczalniki organiczne zagrożeniem dla wód gruntowych w rejonie Zielonej Góry / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Ochrona i wykorzystanie wód podziemnych Środkowego Nadodrza : materiały pokonferencyjne ; T.2. Drzonków, Polska, 1987 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1987, s. 183--195
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17866] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Zmiana warunków hydrochemicznych wokół składowiska odpadów przemysłowych w Nowej Soli / Urszula Kołodziejczyk, Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Ochrona i wykorzystanie wód podziemnych Środkowego Nadodrza : materiały pokonferencyjne ; T.2. Drzonków, Polska, 1987 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1987, s. 165--171
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17817] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Dyskusja IV Sympozjum Glacitektoniki / Jerzy Kotowski, Urszula Kołodziejczyk, Włodzimierz Barański // W: Interpretations of Glacitectonical Structures : Vth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska, 1986 .- Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1986, s. 223--227
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17803] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Budowa geologiczna kier glacitektonicznych Wzgórz Dalkowskich / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: II Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemii : zbiór referatów cz.1.. Drzonków, Polska, 1985 .- Warszawa : ZG PTPNoZ, 1985, s. 55--58[+mapa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17859] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Dyskusja III Sympozjum Glacitektoniki / Jerzy Kotowski, Urszula Kołodziejczyk, Włodzimierz Barański // W: Materiały posympozjalne III Sympozjum Glacitektoniki. Zielona Góra, Polska, 1980 .- Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1985, s. 65--72
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17799] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Rozrzut wielkości kąta tarcia wewnętrznego w gruntach zaburzonych glacitektonicznie / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: II Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemii : zbiór referatów cz.1.. Drzonków, Polska, 1985 .- Warszawa : ZG PTPNoZ, 1985, s. 61--70
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17861] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Uwagi o wskaźniku rozwinięcia powierzchni ścinania Ic w gruntach zaburzonych glacitektonicznie / Jerzy Kotowski, Urszula Kołodziejczyk // W: Materiały posympozjalne III Sympozjum Glacitektoniki. Zielona Góra, Polska, 1980 .- Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1985, s. 75--88
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Zmiany wilgotności naturalnej nad strefami geopatycznymi / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // W: II Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemii : zbiór referatów cz.1.. Drzonków, Polska, 1985 .- Warszawa : ZG PTPNoZ, 1985, s. 71--77
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17860] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Związek orientacji prób z powierzchniami ścinania w gruntach zaburzonych glacitektonicznie / Jerzy Kotowski // W: II Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemii : zbiór referatów cz.1.. Drzonków, Polska, 1985 .- Warszawa : ZG PTPNoZ, 1985, s. 45--53
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17858] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Występowanie gipsu w iłach i iłach pylastych zaburzonych glacitektonicznie w okolicy Nowogrodu Bobrzańskiego / Urszula Kołodziejczyk, Jerzy Kotowski // W: Analysis of Glacitectonical Structures : IVth Glacitectonics Symposium. Zielona Góra, Polska, 1983 .- Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1983, s. 85--101
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17801] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski