System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Stanisław Pryputniewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Energetyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Państwowa Szkoła Zawodowa w przestrzeni miejskiej Sulechowa / Krzysztof Dzieńdziura, Stanisław Pryputniewicz, 2005. Wędrujemy, 2, 56--65
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10737] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kierunek zamawiany energetyka w PWSZ w Sulechowie - sukces czy porażka / Stanisław Pryputniewicz(*) // W: Prace Instytutu Politechnicznego PWSZ w Sulechowie .- 2016, [nr 1], s. 91--102 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10412] [data modyf: 15-09-2016 11:16]
[2] Interative method of calculation of originally circular-symmetric structures / Stanisław Pryputniewicz, Tomasz Pryputniewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2005, no 1, s. 243--259, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: circular-symmetric structures, cyclic matrices, modification,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6976] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Racjonalne wykorzystanie technicznych właściwości materiałów w konstrukcjach zespolonych (studium programowe) , 1999. Tadeusz Biliński, Stanisław Pryputniewicz // W: Konstrukcje zespolone : V Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, T. 2 : Referaty, s. 15--20
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7283] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[2] Stan awaryjny żelbetowego komina H=75 m, 1995. Stanisław Misztal, Stanisław Pryputniewicz // W: Awarie budowlane : konferencja naukowo-techniczna. Szczecin-Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, T. 2, s. 571--578, ISBN: 8386359765
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15703] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski