System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Jacek Przybylski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Techniczno-funkcjonalne badania przegród pionowych, 2002. Jacek Przybylski, Warszawa : Wydaw. Wolnej Wszechnicy Polskiej 208 s. (Monografie), ISBN: 986448287, bibliogr. rys. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6450] [data modyf: 04-03-2003 12:25]
[2] Izolacje w obiektach kubaturowych - technologia i wykonawstwo. Cz. 1, 2001. Jacek Przybylski, Warszawa : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej 160 s. bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5244] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Formalizacija organizacionno-technologiceskich processov v ctroitel'stve s ispol'zovaniem kompleksnych modelej ( na primere massovych zemljanych rabot ), 1999. Jacek Przybylski, Zielona Góra : Wydaw. PZ 156 s. (Monografie 43) bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2940] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ekonomiczno-matematyczny model oceny projektu z uwzględnieniem ryzyka / Abdullah Al.-Selwi, Jacek Przybylski, 2006. Przegląd Budowlany, nr 5, 42--44, ISSN: 0033-2038, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10909] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Metoda wyznaczania optymalnej wielkości przedsiębiorstwa budowlanego / Jacek Przybylski // W: Mezdunarodnye ekonomiceskie otnosenija. Menedzment. Marketing .- 1999, s. 106--114 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3120] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Wpływ nieprawidłowego rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich, projektowania wykonawstwa na eksploatacje wybranych obiektów m. Głogowa / Jacek Przybylski // W: Prace Badawcze Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddziału Ziemi Lubuskiej w latach 1975-1980 .- 1981, s. 185--192 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7352] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] One of the mathematical aspects of mass service cyclic systems, 2002. Jacek Przybylski // W: Problemy soversenstvovanija technologii, organizacii, ekonomiki i upravlenija v stroitel'stve : Sbornik trudov mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii. Minsk, Białoruś Minsk : [brak wydawcy], 2002, s. 370--374, ISBN: 9854642968
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15074] [data modyf: 28-10-2002 13:28]
[2] Techniko-ekonomiceskaja effektivnost' vybrannych metodov uteplenija naruznych sten, 2001. Jacek Przybylski // W: Prostranstvennye konstruktivnye sistemy zdanij i sooryzenij, metody rasceta, konstruirovanija i technologija vozvedenija : Trudy mezdunarodnoj naucno-techniceskoj konferencii. Minsk, Białoruś Minsk : HPOOO "Strinko", 2002, T. 1, s. 246--252, ISBN: 9856476186
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14948] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski