System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. arch. Sławomir Łotysz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 216 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych / Sławomir Łotysz ; red. S. Zamecki. .- Warszawa : Instytut Historii Nauki PAN, Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2013 .- 346 s. : bibliogr.fot.rys.summ. - (Monografie z Dziejów Nauki i Techniki ; T. CLXIII) .- ISBN: 9788375454444
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11605] [data modyf: 26-08-2015 09:26]
Pobierz pliki źródłowe >>>
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dorobek wynalazczy Polonii amerykańskiej i jego postrzeganie w USA / Sławomir Łotysz
// W: Stosunki międzynarodowe i wkład Polaków w dziedzictwo kulturowe / red. nauk. S. Kowalska .- Poznań - Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2014 - s. 308--322 .- ISBN: 9788362135530
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16156] [data modyf: 04-08-2015 09:32]
[2] Bujak Jakub Zygmunt (1905-1945), inż. mechanik, współwynalazca systemu doładowania dynamicznego silników wysokoprężnych, himalaista / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich / red. B. Hynowski i in. . T. 24 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2013 - s. 28--29 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15719] [data modyf: 27-08-2015 09:21]
[3] Gdyby Kraszewski był... na fejsie. Subiektywne zapiski z podróży przez życie i architekturę / Sławomir Łotysz
// W: Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej / red. M. Misiągiewicz, D. Kozłowski . T. 2 .- Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2013 - (Monografia : Seria Architektura ; 441) - s. 292--296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15715] [data modyf: 27-08-2015 09:12]
[4] Kirchner Werner Ryszard (1918-2008), chemik, specjalista w dziedzinie paliw rakietowych, wynalazca systemu kierowania ciągiem w silnikach rakietowych na paliwo stałe wykorzystanych w programach Polaris i Minuteman / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich / red. B. Hynowski i in. . T. 24 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2013 - s. 59--61 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15720] [data modyf: 27-08-2015 09:21]
[5] Krajewski Tomasz F. (1851-1913), inż. mechanik, konstruktor maszyn dla przemysłu cukrowniczego / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich / red. B. Hynowski i in. . T. 24 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2013 - s. 78--79 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15721] [data modyf: 27-08-2015 09:21]
[6] Pawłowski Feliks (1876-1951), prof. aeronautyki, twórca pierwszego kierunku inżynierii lotniczej w USA / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich / red. B. Hynowski i in. . T. 24 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2013 - s. 119--120 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15722] [data modyf: 27-08-2015 09:21]
[7] Popławski Stefan Jan (Poplawski Stephen John) (1885-1956), mechanik, wynalazca pierwszego miksera kuchennego / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich / red. B. Hynowski i in. . T. 24 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2013 - s. 129--130 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15723] [data modyf: 27-08-2015 09:21]
[8] Szpur Roman (1916-2008), wynalazca, autor innowacji w zakresie techniki laserowej i medycznej / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich / red. B. Hynowski i in. . T. 24 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2013 - s. 153--154 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15724] [data modyf: 27-08-2015 09:21]
[9] Zand Stefan Józef (1898-1963), inż. aeronautyki, pionier badań nad akustyką w lotnictwie / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich / red. B. Hynowski i in. . T. 24 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2013 - s. 178--179 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15725] [data modyf: 27-08-2015 09:21]
[10] Architecture of Expertise / Sławomir Łotysz, Alexander Badenoch
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15389] [data modyf: 14-06-2013 14:44]
[11] Barton Lucian Anthony (Bartoszewicz Lucjan Antoni) (1921-2009), elektrotechnik, współautor wynalazku wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 23 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2012 - s. 11--12 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15007] [data modyf: 15-01-2013 09:35]
[12] Daily lives exhibition : tour 2 New ways of making a living with a Singer sewing machine / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [13 str.www] http://www.inventingeurope.eu/author/slotysz/ .- [dostęp 24.10.2012 r.]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14805] [data modyf: 06-08-2015 13:15]
[13] Expatriate Experts / Sławomir Łotysz, Alexander Badenoch
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15390] [data modyf: 14-06-2013 14:53]
[14] Fair Enough? / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15396] [data modyf: 14-06-2013 15:01]
[15] Feast or Famine / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15392] [data modyf: 14-06-2013 14:56]
[16] Hight-tech Cold War / Sławomir Łotysz, Alexander Badenoch
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15391] [data modyf: 14-06-2013 14:55]
[17] Islands and Enclaves / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15397] [data modyf: 14-06-2013 15:02]
[18] Konopiński Emil Jan (1911-1990), fizyk jądrowy, współtwórca amerykańskiej bomby jądrowej i wodorowej / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 23 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2012 - s. 58--59 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15008] [data modyf: 15-01-2013 09:37]
[19] Making Rules for Penicillin / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15393] [data modyf: 14-06-2013 14:57]
[20] Mass Tourism / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www] http://www.inventingeurope.eu/author/slotysz/ .- [dostęp 24.10.2012 r.]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15387] [data modyf: 06-08-2015 13:17]
[21] 'Real' processed food / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www] http://www.inventingeurope.eu/author/slotysz/ .- [dostęp 24.10.2012 r.]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15385] [data modyf: 06-08-2015 13:10]
[22] Sewing for a Living / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www] http://www.inventingeurope.eu/author/slotysz/ .- [dostęp 24.10.2012 r.]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15384] [data modyf: 06-08-2015 13:10]
[23] Stopa Peter Joseph (1953-2006), biochemik, współautor wynalazku testu na anginę / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 23 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2012 - s. 134--135 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15009] [data modyf: 15-01-2013 09:39]
[24] Szetela Eugene J. (1926-2000), inż., chemik, wynalazca w dziedzinie silników odrzutowych / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 23 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2012 - s. 151 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15010] [data modyf: 15-01-2013 09:41]
[25] The 'Brotherhood Pipeline' / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www] http://www.inventingeurope.eu/author/slotysz/ .- [dostęp 24.10.2012 r.]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15388] [data modyf: 06-08-2015 13:16]
[26] The Humble Tractor / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15395] [data modyf: 14-06-2013 15:00]
[27] The Railway Gauge / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15394] [data modyf: 14-06-2013 14:58]
[28] Waste Not Want Not / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [2 str. www] http://www.inventingeurope.eu/author/slotysz/ .- [dostęp 24.10.2012 r.]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-15386] [data modyf: 06-08-2015 13:15]
[29] Zaba Joseph (Żaba Józef) (1898-1982), inż. górnictwa naftowego / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 23 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2012 - s. 167 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15011] [data modyf: 15-01-2013 09:42]
[30] Kozacka, Józef Stanisław / Sławomir Łotysz
// W: The Polish American encyclopedia / ed. by J. S. Pula .- Jefferson : McFarland & Company, Inc., 2011 - s. 244 .- ISBN: 9780786433087
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12633] [data modyf: 08-02-2011 11:39]
[31] Bader Jerzy (Bahder George) (1925-1982) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 21 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2010 - s. 9--10 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12427] [data modyf: 03-12-2010 13:06]
[32] Kawecki Henry C. (1912-1973) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 21 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2010 - s. 68--69 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12428] [data modyf: 03-12-2010 13:06]
[33] Lilienfeld Juliusz Edgar (1882-1963) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 21 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2010 - s. 85--87 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12429] [data modyf: 03-12-2010 13:06]
[34] Loferski Joseph John (1925-1997) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 21 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2010 - s. 87--88 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12430] [data modyf: 03-12-2010 13:06]
[35] Podbielniak Władysław Józef (Walter Joseph) (1899-1978) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 21 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2010 - s. 132--133 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12431] [data modyf: 03-12-2010 13:07]
[36] Wolna amerykanka? Przykłady programów rewitalizacji obszarów zabudowanych z Filadelfii / Sławomir Łotysz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6 / red. nauk. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 75--84 .- ISBN: 9788374813624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12555] [data modyf: 13-01-2011 10:11]
[37] Eugeniusz Olszewski: engineer, historian and cofounder of the Committee / Sławomir Łotysz
// W: ICOHTEC International Committee for the History of Technology 1968-2008 / ed. by W. Weber .- Bochum : International Committee for the History of Technology, 2009 - s. 36--43
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11180] [data modyf: 15-07-2009 14:25]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[38] Kopczyński John F. / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 20 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2009 - s. 77--78 .- ISBN: 8385001378
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11596] [data modyf: 08-01-2010 12:18]
[39] Umarł dom, niech żyje dom / Sławomir Łotysz
// W: Nowoczesność w architekturze : Ruda Śląska - nowoczesne miasto policentryczne / red. J. Witeczek .- Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2009 - s. 219--224 .- ISBN: 9788392823643
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11921] [data modyf: 24-05-2010 12:01]
[40] Zmiana sposobu użytkowania obiektów kultu religijnego. Przykłady ze Stanów Zjednoczonych Ameryki / Sławomir Łotysz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 343--354 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10973] [data modyf: 20-03-2009 10:32]
[41] Żegleń Kazimierz / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 20 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2009 - s. 182--184 .- ISBN: 8385001378
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11598] [data modyf: 08-01-2010 14:20]
[42] Droga przez Park Piastowski w Zielonej Górze / Sławomir Łotysz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 255--262 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9932] [data modyf: 02-04-2008 12:45]
[43] Melanowski Leo (Leon) (1860-1932) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 19 .- Warszawa : Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 2008 - s. 90--92 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10676] [data modyf: 16-12-2008 10:09]
[44] Sędzimir Józef Piotr (Sendzimir Joseph de) (1813-1881) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 19 .- Warszawa : Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 2008 - s. 139--141 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10680] [data modyf: 17-12-2008 09:04]
[45] Modelowy dom robotniczy z Wystawy Powszechnej w 1851 roku: wyjątkowy, pospolity zabytek / Sławomir Łotysz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 245--254 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8913] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Prezentacja polskiego górnictwa na wiedeńskiej wystawie powszechnej 1873 r. / Sławomir Łotysz
// W: Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze / red. S. Januszewski .- Wrocław : Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2007 - s. 41--49 .- ISBN: 9788392035985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9521] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Turystyka ery postindustrialnej / Sławomir Łotysz
// W: Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej - wyzwanie XXI wieku / red. W. Czarnecki .- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2007 - s. 61--67 .- ISBN: 9788360432259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9698] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Przemieszczanie budowli: instrument przydatny nie tylko w konserwacji zabytków / Sławomir Łotysz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 305--314 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8210] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Tykociński Józef / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . Tom 17 .- Warszawa : Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 2006 - s. 162--164 .- ISBN: 8385001378
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8645] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Problemy ochrony zabytków techniki i architektury przemysłowej w Stanach Zjednoczonych - przykłady z Nowego Jorku / Sławomir Łotysz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 335--345 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7211] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Zabytkowe konstrukcje drewniane na przykładzie więźby dachowej dawnego zboru Braci Morawskich w Nowej Soli / Artur Frątczak, Sławomir Łotysz
// W: Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa / red. W. Czarnecki, M. Proniewski .- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2004 - s. 329--334 .- ISBN: 8387256633
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6614] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[52] Mosty nad East River / Sławomir Łotysz
// W: Dzieła techniki - dobra kultury .- Wrocław : Wydaw. Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, 2002 - (Zabytki Przemysłu i Techniki w Polsce ; 6) - s. 197--201 .- ISBN: 8390435756
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5167] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] After work hours: excursions, receptions and social atmosphere / Sławomir Łotysz // ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology .- 2014, Vol. 20, no. 1, s. 123--130, ISSN: 1361-8113, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-18332] [data modyf: 21-08-2015 09:54]
[2] Alternatywa dla turbosprężarki? : Historia doładowania dynamicznego Wibu, cz. 2 / Sławomir Łotysz(*) // Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie .- 2014, nr 5, s. 70--74, ISSN: 1899-699X, : fot.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18287] [data modyf: 27-02-2017 17:24]
[3] Alternatywa dla turbosprężarki? : Historia doładowania dynamicznego Wibu, cz.1 / Sławomir Łotysz(*) // Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie .- 2014, nr 4, s. 64--70, ISSN: 1899-699X, : fot.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18286] [data modyf: 27-02-2017 17:25]
[4] Fortieth Symposium of the International Committee for the History of Technology: ICOHTEC at the ICHSTM, Manchester, UK, 21-28 July 2013 / Layne Karafantis, John Laprise, Sławomir Łotysz // Technology and Culture .- 2014, Vol. 55, no. 1, s. 211--219, ISSN: 0040-165X, : fot.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1353/tech.2014.0029         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-18027] [data modyf: 21-08-2015 11:36]
[5] Jubileuszowe sympozjum ICOHTEC / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2014, R. 59, nr 1, s. 225--230, ISSN: 0023-589X, : bibliogr. .- [Kronika]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18284] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[6] Polak w kierownictwie ICOHTEC / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2014, R. 59, nr 1, s. 231--233, ISSN: 0023-589X, : bibliogr. .- [Kronika]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18285] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[7] Czy historia techniki ma przyszłość? : na marginesie relacji z konferencji SHOT w Kopenhadze / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2013, R. 58, nr 1, s. 211--214, ISSN: 0023-589X, .- [Kronika]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17333] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[8] Europejska farmaceutyka a zimna wojna - raport z warsztatów naukowych w Rzymie / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2013, R. 58, nr 1, s. 209--211, ISSN: 0023-589X, .- [Kronika]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17332] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[9] Inventing Europe - historia techniki europejskiej wynaleziona na nowo / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2013, nr 2, s. 35--37, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17467] [data modyf: 20-08-2015 09:38]
[10] Inventing Europe - nowe narzędzie edukacyjne / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2013, R. 58, nr 1, s. 214--216, ISSN: 0023-589X, .- [Kronika]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17334] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[11] Kto wymyślił blender, czyli jak wynalazek Stefana Popławskiego zmienił upodobania kulinarne Amerykanów / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2013, nr 4, s. 54--57, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18283] [data modyf: 28-07-2015 12:50]
[12] Major Żaliński i jego dynamitowe działo / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2013, s. 119--122, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : fot.rys. .- [Biografie niezwykłe mało znane]
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17331] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[13] Najlepszy amerykański polski drwal / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2013, nr 3, s. 50--53, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17731] [data modyf: 20-08-2015 09:58]
[14] Polski wynalazek wszechczasów. Spór o autorstwo / Sławomir Łotysz // Przegląd Historyczny .- 2013, T. 104, z. 2, s. 257--271, ISSN: 0033-2186, : summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17734] [data modyf: 20-08-2015 09:59]
[15] "Przeszłość i przyszłość wynalazków" [panel dyskusyjny] / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2013, nr 3, s. 102--103, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17732] [data modyf: 20-08-2015 09:59]
[16] Rekonstrukcja a kontynuacja historyczna. Dzieje pewnej interpretacji / Sławomir Łotysz // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 89--91, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17236] [data modyf: 20-08-2015 09:38]
[17] Wincenty Matzka i jego metoda konserwacji żywności / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2013, R. 58, nr 1, s. 165--170, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17360] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[18] Wirtualna ekspozycja Inventing Europe / Sławomir Łotysz // Przegląd Historyczny .- 2013, T. 104, z. 2, s. 387--390, ISSN: 0033-2186, : fot.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17733] [data modyf: 20-08-2015 12:16]
[19] Adaptacja reliktów infrastruktury transportowej na parki miejskie. Przykłady z Nowego Jorku i Filadelfii / Sławomir Łotysz // Problemy Rozwoju Miast .- 2012, nr 4, s. 129--141, ISSN: 1733-2435, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, city park, dziedzictwo przemysłowe, industrial heritage, landscape architecture, nabrzeże, park miejski, revitalization, rewitalizacja, waterfront
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17913] [data modyf: 05-02-2014 16:32]
[20] Erazm Jerzmanowski. Gazowy baron i jego rola w amerykańskim przemyśle gazowniczym / Sławomir Łotysz // Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki .- 2012, R. 20, z. 1-2, s. 253--267, ISSN: 1230-1159, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16837] [data modyf: 27-12-2012 12:42]
[21] Między mitem a stereotypem : rozmowa z dr Sławomirem Łotyszem, historykiem techniki z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2012, nr 4, s. 2--4, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : fot. .- [rozmawiała Anna Szymańska]
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17142] [data modyf: 14-03-2013 11:44]
[22] Od sławy do zapomnienia / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2012, nr 3, s. 49--53, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16838] [data modyf: 27-12-2012 12:56]
[23] Romantyczny jak radio. Motyw elektryczności w amerykańskiej architekturze art-deco / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2012, R. 109, z. 15, s. 379--382, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: American architecture, architectural detailing, architektura amerykańska, art deco, detal architektoniczny, electricity, elektryczność, radio
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16806] [data modyf: 13-12-2012 13:28]
[24] Z Włocławka do Illinois / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2012, nr 2, s. 48--52, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16607] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[25] Żyć dobrym życiem / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2012, nr 4, s. 54--57, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17143] [data modyf: 14-03-2013 11:47]
[26] Architektura niepamięci / Sławomir Łotysz, Angelika Przybyłek // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2011, R. 108, z. 14, cz. 2, s. 242--244, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: architektura zapomniana, budowle podziemne, forgotten architecture, fortifications, fortyfikacje, renovation, renowacja, underground structures
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16058] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[27] Filip Grabiński: najlepszy drwal Ameryki / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2011, Vol. 9, no 9-10, s. 44--46 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15956] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[28] Historia ekstraktorów Władysława Podbielniaka / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2011, R. 56, nr 2, s. 117--142, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-16240] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[29] Inżynier, który żył dobrym życiem / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2011, Vol. 9, no 7-8, s. 33--35 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15955] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[30] Inżynier o zasługach nie do przebicia / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2011, Vol. 8, no 1-2, s. 38--40 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15442] [data modyf: 15-02-2011 09:06]
[31] Jasne, pełne życia. W poszukiwaniu modelu rewitalizacji zabytkowych browarów / Sławomir Łotysz, Elżbieta Matkowska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2011, R. 108, z. 14, cz. 2, s. 239--241, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: architektura poprzemysłowa, brewery, browary, centra kultury, cultural centre, postindustrial architecture, revitalization, rewitalizacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16057] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[32] Józef Tykociński-Tykociner i jego droga naukowa / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2011, R. 56, nr 1, s. 143--171, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15587] [data modyf: 08-04-2011 10:02]
[33] Konferencja poświęcona historii antybiotyków / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2011, R. 56, nr 1, s. 376--379, ISSN: 0023-589X, : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16241] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[34] Prasa polonijna wobec osiągnięć wynalazczych rodaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Sławomir Łotysz // Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny .- 2011, R. 37, z. 3, s. 67--80, ISSN: 0137-303X, : rys.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-16319] [data modyf: 19-02-2013 12:49]
[35] Rewitalizacja Nabrzeża nr 11 w Filadelfii - mały temat - wielkie wyzwanie / Sławomir Łotysz // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 138--141, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15561] [data modyf: 25-03-2011 13:11]
[36] Zapomniana flota / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2011, Vol. 9, no 5-6, s. 36--39 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15669] [data modyf: 26-05-2011 09:39]
[37] Fontanna do nieba / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2010, Vol. 7, no 4-5, s. 46--47 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14874] [data modyf: 07-07-2010 09:39]
[38] Gdzie jest nasza "złota wieża"? Zagadka EXPO '39 / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2010, Vol. 8, no 6-7, s. 44--47 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15015] [data modyf: 16-09-2010 10:08]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[39] Hutongi trzymają się mocno? Problem autentyczności w architekturze współczesnych Chin / Sławomir Łotysz, Elżbieta Matkowska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2010, R. 107, z. 15, s. 238--242, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Chinese architecture, architektura chińska, autentyczność w architekturze, authencity in architecture, hutong, ochrona zabytków, preservation of monuments
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15221] [data modyf: 02-12-2010 13:48]
[40] "K" jak Kawecki / Sławomir Łotysz // Przemysł Chemiczny .- 2010, nr 5, s. 646--649, ISSN: 0033-2496, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-14869] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[41] Klucz do sukcesu według Jana Kropacza / Sławomir Łotysz // Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie .- 2010, nr 1/2, s. 68--70, ISSN: 1899-699X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14526] [data modyf: 04-03-2010 12:52]
[42] Kontrowersje wokół roli tzw. polskiego procesu w amerykańskim programie kauczuku syntetycznego w latach 1942-1945 / Sławomir Łotysz // Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki .- 2010, R. 19, z. 1-2, s. 331--344, ISSN: 1230-1159, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14745] [data modyf: 24-05-2010 12:35]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[43] Miasto mechanicznie doskonałe / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2010, R. 107, z. 15, s. 233--237, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Lewis Mumford, architektura przyszłości, future architecture, postęp techniczny, progress of technology, visions of future, wizje przyszłości
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15222] [data modyf: 02-12-2010 13:50]
[44] Patent na odśnieżanie / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2010, Vol. 7, no 2-3, s. 36--37 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14603] [data modyf: 20-04-2010 10:20]
[45] Podniebna zrywka : o Polaku, który zrywając drewno, jeździł w górze po linach / Sławomir Łotysz // Drwal : pismo przedsiębiorców leśnych .- 2010, nr 8, s. 22--24 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15016] [data modyf: 16-09-2010 10:32]
[46] Polacy wobec koncepcji kolei atmosferycznej / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2010, R. 55, nr 2, s. 139--154, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-14974] [data modyf: 17-08-2010 09:17]
[47] Śmierć inżyniera Sikory / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2010, Vol. 8, no 11--12, s. 53--53 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15199] [data modyf: 26-11-2010 13:06]
[48] TECHNÉ po raz ósmy / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2010, R. 55, nr 2, s. 243--254, ISSN: 0023-589X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14975] [data modyf: 17-08-2010 09:20]
[49] Alchemik czy oszust? Sprawa Zbigniewa Dunikowskiego / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2009, R. 54, nr 1, s. 63--82, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14098] [data modyf: 11-06-2010 11:11]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[50] Burmistrz wynalazca / Sławomir Łotysz // Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie .- 2009, nr 3, s. 66--70, ISSN: 1899-699X, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13686] [data modyf: 03-04-2009 10:55]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[51] Cud świata z Coney Island / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 7, no 12-13, s. 38--39 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14490] [data modyf: 25-02-2010 11:31]
[52] Historia sporu o pewien wynalazek: Jan Szczepanik, Kazimierz Żegleń i kamizelka kuloodporna / Sławomir Łotysz // Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki .- 2009, z. 1-2, s. 349--366, ISSN: 1230-1159, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13943] [data modyf: 17-07-2009 13:15]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[53] Howard Roark kontra Witruwiusz / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2009, z. 7, s. 377--381, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: Hugh Hardy, artistic integrity, individualism in architecture, indywidualizm w architekturze, spójność artystyczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14165] [data modyf: 24-05-2010 12:05]
[54] ICOHTEC na XXIII Kongresie Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki w Budapeszcie / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2009, R. 54, nr 3-4, s. 351--354, ISSN: 0023-589X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14527] [data modyf: 04-03-2010 13:20]
[55] Ikar z Hoboken / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, no 10-11, s. [5] : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14402] [data modyf: 20-01-2010 11:32]
[56] Kolej na organy Eliasza / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, no 9, s. 42--43 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14097] [data modyf: 19-10-2009 13:16]
[57] O Polaku, którego Henry Ford prosił o posadę / Sławomir Łotysz // Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie .- 2009, nr 4, s. 65--70, ISSN: 1899-699X, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13824] [data modyf: 11-05-2009 13:51]
[58] Ostatni polski alchemik (cz. 1) / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 6, no 4, s. 40--43 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13693] [data modyf: 14-04-2009 13:30]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[59] Ostatni polski alchemik (cz. 2) / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 7, no 5, s. 56--59 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13875] [data modyf: 10-06-2009 11:30]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[60] Polska myśl techniczna na EXPO '39 / Sławomir Łotysz // Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie .- 2009, nr 5, s. 64--70, ISSN: 1899-699X, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13877] [data modyf: 10-06-2009 11:39]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[61] Przerwane wesele: eksplozja na Black Tom Island / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 7, no 7-8, s. 50--53 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13980] [data modyf: 02-09-2009 09:00]
[62] Przez megalomanię na manowce / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 6, no 3, s. 38--41 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13629] [data modyf: 13-03-2009 10:00]
[63] Sędzimir w Amityville : Polacy na Long Island / Sławomir Łotysz // Metropolonia .- 2009, nr 10(17), s. 14--15 : fot.rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14007] [data modyf: 09-09-2009 12:48]
[64] Silnik turbinowy Kopczewskiego / Sławomir Łotysz // Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie .- 2009, nr 7-8, s. 69--70, ISSN: 1899-699X, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14006] [data modyf: 09-09-2009 12:32]
[65] Skinoe - niechciany polski wynalazek / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 6, no 2, s. 36--39 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13628] [data modyf: 13-03-2009 09:54]
[66] Sztuka kolejowa w czterech aktach / Sławomir Łotysz // Świat Kolei .- 2009, nr 10, s. 29--31 : bibliogr.fot.il.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14167] [data modyf: 25-11-2009 12:14]
[67] Tragedia Topsy: gdy etyka nie nadąża za technologią / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 6, no 1, s. 48--49 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13549] [data modyf: 03-02-2009 13:21]
[68] Wacław Żenczykowski w Ameryce: echa zapomnianej wizyty / Sławomir Łotysz // Przegląd Budowlany .- 2009, nr 1, s. 55--60, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13548] [data modyf: 07-07-2010 09:28]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[69] Węgiel, sól i nafta. Skarby trzech zaborów / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 7, no 6, s. 20--23 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13876] [data modyf: 10-06-2009 11:32]
[70] 55 minut podwodnej żeglugi / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2008, Vol. 6, no 7-8, s. 36--37 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13390] [data modyf: 24-11-2008 11:45]
[71] Galicyjska nafta i wosk ziemny na EXPO 1873. Relacja Agatona Gillera z Wiednia / Sławomir Łotysz // Wiek Nafty .- 2008, nr 1, s. 3--7 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12990] [data modyf: 13-05-2008 14:14]
[72] Mnich wynalazca (1) / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2008, Vol. 13, no 1-2, s. 68--71 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12970] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Mnich wynalazca (2) / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2008, Vol. 14, no 3-4, s. 64--67 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12971] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[74] Polak wśród pionierów motoryzacji. Leo Melanowski i jego dzieło / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2008, R. 53, nr 2, s. 163--178, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13261] [data modyf: 11-06-2010 11:11]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[75] Poza przestrzenią: architektura stacji kolei podziemnej / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2008, z. 6-A, s. 405--410, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: architektura transportowa, infrastruktura techniczna, kolej podziemna, stacje metra, subway station, transportation architecture, underground railway, urban infrastructure
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13431] [data modyf: 05-12-2008 14:23]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[76] Statua Wolności dzieło kiepskiego artysty i świetnego inżyniera / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2008, Vol. 5, no 5-6, s. 44--47 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13391] [data modyf: 24-11-2008 11:45]
[77] Albert Brisbane: wynalazca i socjalista / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 12, no 11, s. 60--62 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13392] [data modyf: 24-11-2008 12:01]
[78] Drwina z Darwina czyli dzieje pewnej mistyfikacji / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 11, no 10, s. 64--67 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13393] [data modyf: 24-11-2008 12:08]
[79] Habit, Pancerz i Opony / Sławomir Łotysz // Polish Engineers: magazyn techniczno-informacyjny .- 2007, Vol. 1, no 3, s. 18--21 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13018] [data modyf: 02-06-2008 12:26]
[80] Koniec kina niemego / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 5, no 3, s. 52--55 : fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12066] [data modyf: 25-04-2007 13:53]
[81] Piękno politycznie poprawne. W poszukiwaniu wzorców nowej architektury po przemianach 1956 roku / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2007, z. 6-A, s. 315--320, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12527] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[82] Polska na EXPO 1933 w Chicago / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 4, no 2, s. 56--60 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11937] [data modyf: 21-03-2007 10:53]
[83] Polsko-japoński generał (1) / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 5, no 4, s. 46--50 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13420] [data modyf: 03-12-2008 09:23]
[84] Polsko-japoński generał (2) / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 6, no 5, s. 54--56 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13419] [data modyf: 03-12-2008 09:16]
[85] Spóźniony wynalazek Edmunda Żalińskiego / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 9, no 8, s. 42--45 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12596] [data modyf: 18-12-2007 11:08]
[86] TSL jak Thaddeus Sobieski / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, s. [2] : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14875] [data modyf: 07-07-2010 09:59]
[87] Z Galicji na Hawaje / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 8, no 7, s. 48--50 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13418] [data modyf: 03-12-2008 09:08]
[88] Domy z żelaza : prefabrykat wieku pary / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2006, z. 9-A (nr spec.), s. 264--270, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.rys.summ. .- numer specjalny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11262] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[89] Joseph Tykociński-Tykociner (1877-1969), Pioneer of Sound on Film / Sławomir Łotysz // Gazeta : Newsletter of the American Association for Polish-Jewish Studies .- 2006, Vol. 13, no 3, s. 6
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10902] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[90] Józef Sędzimir - los emigranta / Sławomir Łotysz // Polonia: miesięcznik .- 2006, Vol. 3, no 8, s. 44--45 : il.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11773] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[91] O ochronę zabytków techniki na Ziemi Lubuskiej / Sławomir Łotysz // Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza .- 2006, T. 32 cz. 1, s. 155--161, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11649] [data modyf: 25-09-2009 14:37]
[92] Tunelem na Manhattan / Sławomir Łotysz // Polish Engineers: magazyn techniczno-informacyjny .- 2006, Vol. 1, no 2, s. 55--57 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11273] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[93] Zapomniana alternatywa: kolej atmosferyczna / Sławomir Łotysz // Świat Kolei .- 2006, nr 5, s. 24--28 : bibliogr.il.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10905] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[94] Józef Sędzimir - wynalazca / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2005, R. 50, nr 1, s. 183--188, ISSN: 0023-589X,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10285] [data modyf: 11-06-2010 11:10]
[95] Pawilony na wystawach światowych : architektura (ponad)czasowa / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2005, z. 11-A, s. 297--300, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10510] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[96] Życie i praca Józefa Sędzimira / Sławomir Łotysz // Biuletyn Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej .- 2005, Vol. 1, no 1, s. 20--22 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10903] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[97] Kolej atmosferyczna / Sławomir Łotysz // TTS Technika Transportu Szynowego .- 2004, nr 11, s. 50--56 : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10274] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[98] Nie tylko most Brooklyński: pomniki sztuki inżynierskiej w Nowym Jorku / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2004, z. 10/A, s. 257--260, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9927] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[99] Alfred Beach not alone: the American patents of pneumatic railway in 19th century / Sławomir Łotysz // ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology .- 2003, Vol 9, s. 93--107 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10330] [data modyf: 27-12-2012 14:16]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[100] Piękne lecz nierealne - alternatywne systemy kolei miejskiej XIX wieku / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2003, z. 8-A, s. 217--222, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9245] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[101] The first of the Sedzimirs in America / Sławomir Łotysz // Polish News .- 2003, September, s. 28--29 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9195] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[102] Ku czci poległych / Sławomir Łotysz // Lubuskie Nadodrze .- 2002, nr 18, s. 10 : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9091] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cmentarzysko okrętów pomnikiem przyrody / Sławomir Łotysz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 124--133, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, dziedzictwo poprzemysłowe, industrial heritage, landscape architecture, reclaiming by nature, renaturalizacja, river,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9599] [data modyf: 07-09-2015 13:45]
[2] Zielone molo. Rewitalizacja dawnego nabrzeża portowego na park miejski / Sławomir Łotysz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 134--142, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, city park, landscape architecture, miasto portowe, nabrzeże, park, pier, revitalization, rewitalizacja, waterfront,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9600] [data modyf: 28-07-2015 13:14]
[3] Park na torach. Przykład adaptacji wiaduktu kolejowego na teren zieleni / Sławomir Łotysz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 146 (26), s. 25--31, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9474] [data modyf: 11-01-2013 18:33]
[4] Ilu polskich wynalazców działało w Ameryce? / Sławomir Łotysz // W: Studia Polonijne .- 2011, T. 31, s. 147--157, ISSN: 0137-5210, : summ.
Słowa kluczowe: Polonia in America, Polonia w Ameryce, Stany Zjednoczone, inventors, technika, technique, the United States, wynalazcy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9197] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Professor Wacław Żeńczykowski and undone reform of Poland's housing industry / Sławomir Łotysz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 6, s. 181--190, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.summ. .- http://www.ceer.uz.zgora.pl/index.php?ceer-number-6
Słowa kluczowe: housing industry in Poland, technology transfer during Cold War,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9205] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Immersed tunnel technology: a brief history of its development / Sławomir Łotysz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 4, s. 97--110, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: immersed tunnel, subaquanous tunneling, sunken tunnel,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8708] [data modyf: 23-07-2010 12:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Pokonać drzewa wodne : Jerzy Bader i jego praca / Sławomir Łotysz // W: Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute .- 2010, z. 246, s. 5--12, ISSN: 0032-6216, : bibliogr.rys.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8741] [data modyf: 22-10-2010 12:12]
[8] Bomba na EXPO / Sławomir Łotysz // W: Policjanci : policyjny magazyn historyczny .- 2009, s. 210--212 : bibliogr.fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8430] [data modyf: 09-09-2009 12:54]
[9] Jedwab przeciw kulom / Sławomir Łotysz // W: Policjanci : policyjny magazyn historyczny .- 2009, s. 105--111 : bibliogr.fot.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8429] [data modyf: 09-09-2009 12:53]
[10] Pożegnanie Franka N. Piaseckiego / Sławomir Łotysz // W: Biuletyn Prosto z Pokładu .- 2008, Nr 56, s. 12--13
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9206] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Joseph de Sendzimir : forgotten inventor from Long Island / Sławomir Łotysz // W: The Freeholder : The Oyster Bay Historical Society .- 2003, Summer, s. 3--5 : fot.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6204] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Back to the worker's wonderland: documenting the industrial culture in Eastern Europe, 1945-1989 / Sławomir Łotysz(*) // W: Technology in times of transition : 41st ICOHTEC symposium. Brasov, Rumunia, 2014 .- Brasov : Lux Libris Publishing House, 2014, s. 163 .- ISBN: 9789731312828
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21440] [data modyf: 07-09-2015 16:02]
[2] Hot commodity: making clothing irons in post-war Poland / Sławomir Łotysz // W: Technology in times of transition : 41st ICOHTEC symposium. Brasov, Rumunia, 2014 .- Brasov : Lux Libris Publishing House, 2014, s. 91 .- ISBN: 9789731312828
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21439] [data modyf: 07-09-2015 16:02]
[3] Reinterpreting the history of penicillin production in Eastern Europe / Sławomir Łotysz // W: Chemical Reactions: Chemistry and Global History : the 2014 Cain Conference for the History of Chemistry. Philadelphia, USA, 2014 .- [b. m.] : Chemical Heritage Foundation, 2014, s. 20--21 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21380] [data modyf: 02-09-2015 12:34]
[4] After work hours: excursions, receptions and social atmosphere / Sławomir Łotysz // W: 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine - ICHSTM. Manchester, Wielka Brytania, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20943] [data modyf: 04-09-2015 12:02]
[5] Plaiting a whip of sand: ups and downs of optical fiber technology in pre- 1989 Poland / Sławomir Łotysz // W: 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine - ICHSTM. Manchester, Wielka Brytania, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20942] [data modyf: 04-09-2015 12:02]
[6] The International Community and the health of Rhine Boatmen after the World Wars / Sławomir Łotysz // W: International Conference on "International Health Organisations and the History of Health and Medicine". Shanghai, Chiny, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 410--420
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21080] [data modyf: 25-08-2015 10:00]
[7] American reaction to the rise of an independent antibiotic industry in Eastern Europe in the late 1940s / Sławomir Łotysz // W: Business History Conference : 2012 annual meeting. Philadelphia, USA, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [abstr.] .- http://www.thebhc.org/ [dostęp: 26.042012]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20314] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Dry ports: where the broad and standard gauges meet / Sławomir Łotysz // W: Networks of Infrastructure and the Phantom Borders in East Central Europe. Frankfurt (Oder), Niemcy, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 115--121
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21057] [data modyf: 22-11-2013 12:49]
[9] Finnish houses for Polish miners: importing ideas on functional homes with prefabricated buildings in the mid-20th century / Sławomir Łotysz, Timo Myllyntaus // W: Technology, the Arts & Industrial Culture - ICOHTEC : 39th annual meeting. Barcelona, Hiszpania, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 59--60 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20422] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Kuchenna rewolucja. Wynalazek Polaka zmienił upodobania kulinarne Amerykanów / Sławomir Łotysz // W: Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości : IX Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej : Sowiogórskie Muzeum Techniki FOMT. Dzierżoniów, Polska, 2012 .- Wrocław : Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2012 .- T. 8, s. 107--112 .- ISBN: 9788361963172
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20758] [data modyf: 14-03-2013 12:11]
[11] Podbielniak - a centrifuge, that made the world head-spin / Sławomir Łotysz // W: Technology, the Arts & Industrial Culture - ICOHTEC : 39th annual meeting. Barcelona, Hiszpania, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 101--102 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20423] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Stitching periphery to the core: singer sewing machines in Eastern Europe / Sławomir Łotysz // W: Commodities and culture symposium. Austin, USA, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. abstr.
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20315] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Zielona alternatywa: amerykańskie przykłady adaptacji reliktów infrastruktury komunikacyjnej na parki miejskie / Sławomir Łotysz // W: II Kongres Rewitalizacji Miast. Kraków, Polska, 2012 .- Kraków : [brak wydawcy], 2012, s. 55 .- [abstrakty]
Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, dziedzictwo przemysłowe, nabrzeże, park miejski, rewitalizacja

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20462] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Wynalazcy kontra zima / Sławomir Łotysz // W: Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości : VIII Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej : Sowiogórskie Muzeum Techniki FOMT. Dzierżoniów, Polska, 2011 .- Wrocław : Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2011 .- T. 7, s. 77--82 .- ISBN: 9788392893332
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19983] [data modyf: 09-06-2011 11:34]
[15] Adaptacja nieczynnego wiaduktu kolejowego na park miejski / Sławomir Łotysz // W: Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola : materiały z konferencji. Warszawa - Wałbrzych - Nowa Ruda - Dzierżoniów - Świdnica, Polska, 2010 .- Warszawa : Fundacja HEREDITAS, 2010 .- cz. 2., s. 139--146 .- ISBN: 9788392779193
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19808] [data modyf: 09-11-2010 11:39]
[16] Idea "szablo-pistoletu" w projektach polskich wynalazców w Ameryce / Sławomir Łotysz // W: Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości : VII Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej : Sowiogórskie Muzeum Techniki FOMT. Dzierżoniów - Świdnica, Polska, 2010 .- Wrocław : Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2010 .- T. 6, s. 124--129 .- ISBN: 9788392893318
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19579] [data modyf: 24-05-2010 14:04]
[17] Make peace, not vest: the first silk bulletproof armor and its opponents / Sławomir Łotysz // W: Reusing the industrial past - ICOHTEC, TICCIH & Worklab joint conference. Tampere, Finlandia, 2010 .- Tampere : [brak wydawcy], 2010, s. 160 [abstr.] .- ISBN: 9789516094598
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19732] [data modyf: 16-09-2010 10:42]
[18] Nie tylko mury i maszyny. Historia firmy Robaczynski Machine Corp. / Sławomir Łotysz // W: Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości : VII Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej : Sowiogórskie Muzeum Techniki FOMT. Dzierżoniów - Świdnica, Polska, 2010 .- Wrocław : Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2010 .- T. 6, s. 211--215 .- ISBN: 9788392893318
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19580] [data modyf: 24-05-2010 14:08]
[19] Nienapisany rozdział. Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Sławomir Łotysz // W: Światowy Zjazd Inżynierów Polskich. Inżynierowie Ojczyźnie i Światu. Warszawa, Polska, 2010 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2010, s. 33
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19739] [data modyf: 14-10-2010 14:31]
[20] A glimpse behind the curtain: Polish perspectives on the American housing industry in the 1950s / Sławomir Łotysz // W: XXIII International Congress of History of Science and Technology - ICHST 2009 : ideas and instruments in social context. Budapest, Węgry, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 342 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19283] [data modyf: 09-09-2009 14:20]
[21] Flota Duchów na Potomaku (relikt techniki ostoją przyrody) / Sławomir Łotysz // W: Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości : VI Międzynarodowy Warsztat Naukowy Studentów : Sowiogórskie Muzeum Techniki FOMT. Dzierżoniów, Polska, 2009 .- Wrocław : Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2009 .- T. 5, s. 253--260 .- ISBN: 9788374934602
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19191] [data modyf: 24-05-2010 12:03]
[22] Kiedy pociąg staje się zabytkiem? Lewitująca (r)ewolucja w transporcie / Sławomir Łotysz, Jakub Werkowski // W: Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia a odborných seminářů TECHNÉ OSTRAVA 2009 : ochrana technického a industriáního dědictvi a možnosti jeho nového využití. Ostrava - Poruba, Czechy, 2009 .- Ostrava - Poruba : Dům Kultury Poklad, 2009, s. 98--101
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19377] [data modyf: 06-11-2009 14:04]
[23] Kominy wśród winnic. Zabytki przemysłu i techniki na Ziemi Lubuskiej / Sławomir Łotysz // W: Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia a odborných seminářů TECHNÉ OSTRAVA 2009 : ochrana technického a industriáního dědictvi a možnosti jeho nového využití. Ostrava - Poruba, Czechy, 2009 .- Ostrava - Poruba : Dům Kultury Poklad, 2009, s. 93--97
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19376] [data modyf: 06-11-2009 14:01]
[24] Thaddeus Sobieski Lowe / Sławomir Łotysz // W: Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości : VI Międzynarodowy Warsztat Naukowy Studentów : Sowiogórskie Muzeum Techniki FOMT. Dzierżoniów, Polska, 2009 .- Wrocław : Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2009 .- T. 5, s. 52--61 .- ISBN: 9788374934602
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19190] [data modyf: 10-06-2009 12:31]
[25] Cztery wieki polskiej techniki w Ameryce / Sławomir Łotysz // W: Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości : V Międzynarodowy Warsztat Naukowy Studentów : Sowiogórskie Muzeum Techniki FOMT. Dzierżoniów, Polska, 2008 .- Wrocław : Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2008 .- T. 4, s. 163--168 .- ISBN: 9788374934039
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18935] [data modyf: 24-05-2010 12:04]
[26] Do trzech razy sztuka. Przykłady z dziejów ochrony reliktów architektury transportowej w Nowym Jorku / Sławomir Łotysz // W: Ochrana technického a industriálního dědictví a možnosti jeho nového využití - TECHNÉ OSTRAVA 2008 : sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia. Ostrava - Poruba, Czechy, 2008 .- Ostrava - Poruba : Dům Kultury Poklad, 2008, s. 60--66
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19109] [data modyf: 30-03-2009 10:39]
[27] Dobry pomysł to nie wszystko : kilka przykładów z doświadczeń polskich wynalazców w Ameryce / Sławomir Łotysz // W: Innowacyjność - transfer technologii, kształcenie i wdrażanie. Nowy Jork, USA, 2008 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. [11] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19150] [data modyf: 11-05-2009 14:09]
[28] Polskie wynalazki na nowojorskiej Wystawie Powszechnej 1939 - 1940 / Sławomir Łotysz // W: Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na XXI wiek : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej - Suwałki 15 -17 września 2006 r. Suwałki, Polska, 2006 .- Suwałki - Warszawa - Bydgoszcz : Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, 2008, s. 210--215 .- ISBN: 9788387415457
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18955] [data modyf: 28-10-2008 16:36]
[29] Zapomniane wyczyny inż. Woźniaka / Sławomir Łotysz // W: Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości : V Międzynarodowy Warsztat Naukowy Studentów : Sowiogórskie Muzeum Techniki FOMT. Dzierżoniów, Polska, 2008 .- Wrocław : Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2008 .- T. 4, s. 169--174 .- ISBN: 9788374934039
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18936] [data modyf: 24-05-2010 12:06]
[30] Gmach BGK w Warszawie - przykład odbudowy w warunkach wojennych budynku o szkielecie żelbetowym / Sławomir Łotysz // W: Żelbet - wędrówki turystyczne : dziedzictwo techniki dla przyszłości : III międzynarodowe seminarium. Szczecin, Polska, 2007 .- Szczecin : Zet 7, 2007, s. 158--168 .- ISBN: 9788392379430
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18669] [data modyf: 13-02-2008 11:42]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[31] Józef Sędzimir - Polak wśród prekursorów technologii tunelu zatapianego / Sławomir Łotysz // W: Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości : IV Międzynarodowy Warsztat Naukowy Studentów : Sowiogórskie Muzeum Techniki FOMT. Dzierżoniów, Polska, 2007 .- Wrocław : Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2007 .- T. 3, s. 42--51 .- ISBN: 9788392035978
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18551] [data modyf: 10-06-2009 12:22]
[32] KER and war: Polish synthetic rubber in American war efforts, 1941-45 / Sławomir Łotysz // W: The global and the local: the history of science and the cultural integration of Europe : proceedings of the 2nd ICESHS : online edition. Cracow, Polska, 2006 .- Cracow : [brak wydawcy], 2007, s. 214--219
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18808] [data modyf: 02-06-2008 12:34]
[33] Leo Melanowski - zapomniany pionier motoryzacji / Sławomir Łotysz // W: Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości : IV Międzynarodowy Warsztat Naukowy Studentów : Sowiogórskie Muzeum Techniki FOMT. Dzierżoniów, Polska, 2007 .- Wrocław : Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2007 .- T. 3, s. 52--61 .- ISBN: 9788392035978
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18552] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Działo pneumatyczne Edmunda Żalińskiego / Sławomir Łotysz // W: Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości : III Międzynarodowy Warsztat Naukowy Studentów. Dzierżoniów, Polska, 2006 .- Wrocław : FOMT, 2006 .- t. 2, s. 142--147 .- ISBN: 8392035941
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18149] [data modyf: 22-01-2007 13:48]
[35] Port nowojorski - dziedzictwo myśli inżynierskiej / Sławomir Łotysz // W: Dziedzictwo morskie i rzeczne Polski : [VIII Krajowa Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego Polski]. Wrocław, Polska, 2006 .- Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2006, s. 238--253 .- ISBN: 8390435748
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17791] [data modyf: 13-06-2006 10:32]
[36] Who immersed the tunnel: the early 19th century pioneers of modern technology / Sławomir Łotysz // W: Transforming Economies and Civilizations: the Role of Technology - ICOHTEC 2006 : book of abstracts. Leicester, Wielka Brytania, 2006 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 105--106
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19281] [data modyf: 09-09-2009 13:08]
[37] Początki kolei miejskiej na Manhattanie / Sławomir Łotysz // W: Technika w dziejach cywilizacji - z myślą o przyszłości. Dzierżoniów, Polska, 2004 .- Wrocław : Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 54--63 .- ISBN: 8390435772
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16496] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Architekt na Wydziale Inżynierii Lądowej / Paweł Kochański, Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej : Architektura a nauka : Materiały VII Sympozjum. Rybna, Polska, 2002 .- Gliwice : Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2002, s. 119--122 .- ISBN: 8391502511
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15035] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Idea of pneumatic railway in American Patent Literature of the nineteenth century / Sławomir Łotysz // W: XXIX Symposium of the International Committee for the History of Technology - ICOHTEC 2002. Granada, Hiszpania, 2002 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2002, s. 228 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19282] [data modyf: 09-09-2009 13:16]
[40] Kształtowanie przestrzeni publicznej Starego Miasta w Zielonej Górze : metody - instrumenty - doświadczenia / Paweł Kochański, Sławomir Łotysz // W: Definiowanie przestrzeni architektonicznej : projektowanie architektury a teoria : Międzynarodowa konferencja naukowa Instytutu Projektowania Architektonicznego. Kraków, Polska, 2002 .- Kraków : DjaF, 2002, s. 183--188 .- ISBN: 8386774231
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15388] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[41] Powołanie nowej specjalności : renowacja i modernizacja obszarów zabudowanych / Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Nowoczesne metody, instrumenty i technologie renowacji budynków i obszarów zabudowanych : materiały poseminaryjne. Zielona Góra, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, s. 29--30
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15746] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Uczelniano-Samorządowe Centrum ds. Renowacji i Modernizacji Obszarów Zabudowanych - doświadczenia regionalne / Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Nowoczesne metody, instrumenty i technologie renowacji budynków i obszarów zabudowanych : materiały poseminaryjne. Zielona Góra, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, s. 23--27
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15745] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Współistnienie architektury z naturą na Środkowym Nadodrzu - przykłady Zielonej Góry / Paweł Kochański, Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Architektura współczesna wobec natury. Gdańsk, Polska, 2002 .- Gdańsk : Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2002, s. 214--219 .- ISBN: 8390977583
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15508] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[44] Zmiana funkcji użytkowania historycznych obiektów przemysłowych - moda czy konieczność : Przykłady z Zielonej Góry / Paweł Kochański, Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej : Moda w architekturze : Materiały VI Sympozjum. Rybna, Polska, 2001 .- Gliwice : Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2001, s. 319--322
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11920] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Aspekty socjologiczne rewitalizacji małych zespołów zabudowy na przykładzie kwartału śródmiejskiego w Zielonej Górze / Paweł Kochański, Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej : Gra o przestrzeń : Materiały V Sympozjum. Rybna, Polska, 2000 .- Gliwice : Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2000, s. 117--120
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11921] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Technology in times of transition : 41st ICOHTEC symposium / (Red.) Sławomir Łotysz, Elena Helerea .- Brasov : Lux Libris Publishing House, 2014 .- ISBN: 9789731312828
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5225] [data modyf: 02-09-2015 16:44]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Powszechna historia techniki [Universal history of technology] / / Bolesław Orłowski .- Warszawa : Mówią Wieki , 2010 (Rec.) Sławomir Łotysz // ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology .- 2011, Vol. 17, s. 133--135
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Growing American rubber : strategic plants and the politics of national security / / Mark R. Finlay .- New Brunswick : Rutgers University Press , 2009 (Rec.) Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2010, R. 55, nr 1, s. 203--206
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Powszechna historia techniki / / Bolesław Orłowski .- Warszawa : Oficyna Wydaw. "Mówią Wieki" , 2010 (Rec.) Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2010, R. 55, nr 3-4, s. 315--322
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Rozwój koncepcji samochodu osobowego w XX wieku = The evolution of the car in the twentieth century / / Zieliński W. .- Warsaw : Wydaw. IHN PAN , 2005 (Rec.) Sławomir Łotysz // The Journal of Transport History .- 2007, Vol. 28, nr 2, s. 336--337
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski