System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Marek Świderski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 36 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Anhydryt - cenne, lecz niedowartościowane spoiwo dla przemysłu materiałów budowlanych / Marek Dankowski, Marek Świderski // Warstwy .- 1997, nr 2, s. 122--124 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8299] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Zaprawy i betony anhydrytowe - właściwości oraz propozycje zastosowania / Marek Dankowski, Marek Świderski // Warstwy .- 1997, nr 4, s. 129--131 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Ocena stosowanych sposobów dodatkowego zabezpieczenia ścian przed skutkami przemarzania / Tadeusz Biliński, Marek Świderski // Przegląd Budowlany .- 1983, nr 4, s. 91--93, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8967] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Koncepcja poszukiwań nowych wyrobów izolacyjnych w ceramice budowlanej / Marek Świderski, Marek Dankowski // Ceramika Budowlana .- 1982, nr 1, s. 3--6 : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8965] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Wykorzystanie metody chemicznej dla otrzymywania izolacyjnej ceramiki budowlanej o strukturze komórkowej / Marek Dankowski, M. Drygulska, Marek Świderski // Ceramika Budowlana .- 1982, nr 4, s. 54--59 : il.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8970] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Zastosowanie proszku aluminiowego do otrzymywania ceramiki budowlanej o teksturze komórkowej / Marek Dankowski, M. Drygulska, Marek Świderski // Szkło i Ceramika .- 1982, nr 3-4, s. 74--78 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8969] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] O sposobie produkcji niewypalanych materiałów izolacyjnych / Marek Świderski // Materiały Ogniotrwałe .- 1981, nr 5, s. 137--142 : rys.tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8968] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Analiza widm w podczerwieni C2S a-hydratu w zakresie drgań wodorotlenowych (OH) / Marek Świderski, Roman Pampuch // Cement Wapno Gips .- 1976, nr 4, s. 96--100 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8966] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Anhydryt jako spoiwo do betonów na kruszywie z żużla paleniskowego / Marek Świderski, Marek Dankowski, Halina Jasik // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 26) .- 1994, nr 107, s. 27--39 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6050] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Mineralny kompozyt spoiwowy przystosowany do zatłaczania długich otworów wiertniczych / Marek Dankowski, Jan Gielarowski, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 24) .- 1992, nr 96, s. 65--69 : tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6045] [data modyf: 12-06-2006 10:22]
[3] Możliwości wykorzystania anhydrytu do zapraw i betonów z mieszanym spoiwem cementowo-anhydrytowym / Marek Świderski, Jan Gielarowski, Marek Dankowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 24) .- 1992, nr 96, s. 81--91 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6047] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Wpływ wybranych domieszek na korozję ługującą zapraw cementowych modelujących beton / Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 24) .- 1992, nr 96, s. 49--63 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6044] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Zastosowanie konfekcjonowanych ładunków cementowych do wykonywania kotwiowej obudowy wyrobisk górniczych / Marek Dankowski, Jan Gielarowski, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 24) .- 1992, nr 96, s. 71--80 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6046] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Dachówka cementowa - formowana pasmowo / Paweł Adamowski, Jan Gielarowski, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 26) .- 1991, nr 98, s. 5--10 : rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6048] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Możliwość stosowania krajowego anhydrytu w budownictwie ogólnym / Marek Dankowski, Jan Gielarowski, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 26) .- 1991, nr 98, s. 17--25 : tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6049] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Chemiczna aktywacja anhydrytu z Zakładów Górniczych "Konrad" k/Bolesławca / Marek Dankowski, Jan Gielarowski, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 22) .- 1990, nr 91, s. 71--79 : tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6041] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Modyfikacja żywicą poliestrową zaczynu cementowego stosowanego do iniekcji górotworu / Marek Dankowski, Halina Jasik, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 22) .- 1990, nr 91, s. 81--92 : tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6042] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Wpływ domieszek o potencjalnych własnościach antykorozyjnych na czas wiązania oraz wytrzymałość na ściskanie i zginanie cementu / Marek Świderski, Mariusz Mikołajek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 22) .- 1990, nr 91, s. 57--69 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6040] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Wytrzymałość betonu w prefabrykatach elewacyjnych wielkowarstwowych systemu Wk-70 / Jan Gielarowski, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 23) .- 1990, nr 92, s. 49--54 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6043] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Badania nad otrzymywaniem autoklawizowanego bezcementowego betonu komórkowego / Marek Świderski, Joanna Mikołajek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 18) .- 1988, nr 85, s. 45--52 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6051] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Wstępne badania nad możliwością otrzymania betonu kwasoodpornego / Mikołaj Kłapoć, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 16) .- 1986, nr 77, s. 115--128 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6052] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Przyczyny przemarzania ścian zewnętrznych w systemie Ż / Tadeusz Biliński, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 15) .- 1983, nr 72, s. 143--150 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6038] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Wpływ wstępnego dojrzewania na cechy wytrzymałościowe zaczynu cementowego poddawanego obróbce hydrotermicznej / Jan Gielarowski, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 15) .- 1983, nr 72, s. 113--127 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6037] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] O możliwości produkcji autoklawizowanego materiału izolacyjnego w oparciu o wysokokrzemianowe pucolany naturalne i wapno palone / Marek Świderski, Tadeusz Sobaszek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 12, cz.1) .- 1979, nr 59, s. 147--157 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6039] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Przydatność spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni do badania krzemianów uwodnionych / Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 8) .- 1976, nr 43, s. 49--57 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6036] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Ocena przydatności dla budownictwa wapna odpadowego z procesu bielenia celulozy / Zdzisław Kuska, Marek Świderski // W: Budownictwo niskie : Uwarunkowania, projektowanie i realizacja : Materiały konferencyjne. Zielona Góra, Polska, 1988 .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1988, s. 52--60
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15553] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] O jakości betonu prefabrykowanych ścian zewnętrznych systemu W-70 / Jan Gielarowski, Marek Świderski // W: Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : Modernizacja, realizacja, jakość : IV konferencja problemowa. Zielona Góra, Polska, 1985 .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1985, s. 69--87
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15549] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Wpływ okresu wstępnego dojrzewania na wytrzymałość betonu w prefabrykatach systemu W-70 / Jan Gielarowski, Marek Świderski // W: Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : Modernizacja, realizacja, jakość : IV konferencja problemowa. Zielona Góra, Polska, 1985 .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1985, s. 59--68
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15548] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] O możliwości zastosowania tynków izolacyjnych do docieplania obiektów zrealizowanych z wielkiej płyty / Tadeusz Biliński, Marek Świderski // W: Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : III konferencja problemowa. Zielona Góra, Polska, 1984 .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984, s. 79--82
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15547] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Most przez rzekę Wartę km 13+423 drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna : raport z badań wytrzymałościowych i chemicznych betonu podpór mostowych / Adam Wysokowski, Artur Juszczyk, Marek Świderski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; 14s. Raport: Nr rej. IB-14/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Raport z badań wytrzymałościowych i chemicznych betonu podpór mostowych. Most przez rzekę Wartę km 13+423 drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe / Adam Wysokowski, Artur Juszczyk, Marek Świderski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2009 ; -s. Raport: Nr 1809, IB-14/2009
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Materiał łatwo klinujący się i sposób wykonywania podbudowy drogi z użyciem tego materiału / Tadeusz Dereżyński, Karol Jankowski, Jan Majchrowski, Marek Świderski .- Numer : 177273 .- Data zgłoszenia : 24-10-1995 .- Data udzielenia : 29-10-1999
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Sposób wytwarzania izolacyjnego materiału ogniotrwałego / Marek Świderski .- Numer : 102991 .- Data zgłoszenia : 14-01-1977 .- Data udzielenia : 30-07-1979
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[3] Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego / Marek Świderski, Tadeusz Sobaszek .- Numer : 103994 .- Data zgłoszenia : 19-10-1976 .- Data udzielenia : 31-10-1979
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[4] Sposób oznaczania składu fazowego klinkru cementu portlandzkiego / Roman Pampuch, Wiesław Ptak, Jerzy Białoskórski, Marta Kowalska, Marta Rosiak, Marek Świderski, Edward Walasek .- Numer : 118578 .- Data zgłoszenia : 31-12-1974 .- Data udzielenia : 30-09-1983
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[5] Sposób oznaczania wytrzymałości mechanicznej zaczynu cementowego klinkru portlandzkiego / Roman Pampuch, Wiesław Ptak, Jerzy Białoskórski, Marta Kowalska, Marta Rosiak, Edward Walasek, Marek Świderski .- Numer : 114775 .- Data zgłoszenia : 31-12-1974 .- Data udzielenia : 30-03-1984
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski