System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Paul Dieter Kluge
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Ekonomii Międzynarodowej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 76 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 .- 125 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 837481005X
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7702] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Wirtschaftsmathematik / Heinz Körth, Werner Dück, Paul Dieter Kluge, Walter Runge . T. 1-2 .- Berlin : Verlag Die Wirtschaft GmbH, 1992 .- 732+575 s. : bibliogr.tab.wykr. .- ISBN: 3349009522
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6633] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Metody rankingowe i ratingowe jako instrumenty controllingu - zalety i wady (I) / Paul Dieter Kluge
// W: Funkcjonowanie współczesnych organizacji : szanse i bariery, kierunki zmian / red. nauk. J. Stankiewicz, M. Moczulska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 143--159 .- ISBN: 9788378421320
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16055] [data modyf: 27-08-2015 11:26]
[2] Anwendung guantitativer methoden in der wirtschaft-erfahrungen aus 50 jahren arbeit in theorie und praxis / Paul Dieter Kluge
// W: Wykorzystanie metod ilościowych w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw = Die nutzung quantitativer methoden in der praxis mittelständer unternehmen / red. G.Zellmer, K. Witkowski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011 - s. 11--20 .- ISBN: 9788393306800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13004] [data modyf: 12-07-2011 11:52]
[3] Zarządzanie zmianami przy zastosowaniu systemu ERP na podstawie metody wielostopniowej oceny wartości użytkowej / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz
// W: Jakość zasobów niematerialnych a doskonalenie organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia / red. E. Skrzypek .- Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011 - s. 29--40 .- ISBN: 9788362785186
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14052] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Wpływ rozwiązań ERP na zastosowanie metod ilościowych w nauce o zarządzaniu zorientowanej na przedsiebiorstwa średniej wielkości / Paul Dieter Kluge, Wiesław Wasilewski
// W: Etyka a jakość i efektywność organizacji / red. E. Skrzypek .- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2010 - s. 155--171 .- ISBN: 9788392454779
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12478] [data modyf: 15-12-2010 11:52]
[5] Wpływ standardowego oprogramowania kalsy ERP na zarządzanie i controlling w MSP - doświadczenia i perspektywy / Paul Dieter Kluge
// W: Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw / red. nauk. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010 - s. 303--313 .- ISBN: 9788392745518
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12061] [data modyf: 18-06-2010 11:02]
[6] Beachtenswerte Grenzen mathematisch-statistischer Methoden als Hilfsmittel für wirtschafliche Entscheidungen unter Risiko / Paul Dieter Kluge
// W: Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu / red. M. Skrzypek . T. 1 .- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009 - s. 395--401 .- ISBN: 9788392454755
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11601] [data modyf: 11-01-2010 11:41]
[7] Zusammenhänge zwischen der Entwicklung daten-basierter Methoden der Controlling-Theorie und ihrer Anwendung unter Nutzung einer ERP-Lösung / Paul Dieter Kluge
// W: Mittelstandscontrolling 2009 / Hrsg. V. Lingnau .- Lohmar - Köln : Josef Eul Verlag GmbH, 2009 - (Reihe : Controlling ; 12) - s. 343--353 .- ISBN: 9783899368604
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11599] [data modyf: 08-01-2010 14:46]
[8] Controlling und produkt-design / Paul Dieter Kluge
// W: Design methods for industrial practice / ed. by R. Rohatyński, P. Poślednik .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 269--273 .- ISBN: 9788374811897
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10431] [data modyf: 19-09-2008 13:19]
[9] ERP-Datenintegration - chance für die Controlling-Entwicklung in kleineren Unternehmen mit hoher Geschäftsprozess-Intensität / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz
// W: Die Rolle des Controllers im Mittelstand : funktionale, institutionale und instrumentelle Ausgestaltung / Hrsg. V. Lingnau .- Lohmar - Köln : Josef Eul Verlag GmbH, 2008 - (Reihe : Controlling ; 8) - s. 205--220 .- ISBN: 9783899366884
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10099] [data modyf: 13-05-2008 14:39]
[10] Nutzung dispositiver und entscheidungsunterstützender Funktionalitäten von ERP-Systemen - Antrieb oder Bremse für die Entwicklung der Arbeitszufriedenheit / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz
// W: Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym / red. E. Skrzypek . T. 1 .- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2007 - s. 41--48 .- ISBN: 9788392454717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9709] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] The application of data mining techniques to the cash flow planning in SME / Marcin Relich, Paul Dieter Kluge, Lilianna Ważna
// W: Contemporary problems in enterprise management / ed. J. Lewandowski, M. Bielecki .- Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007 - s. 66--73 .- ISBN: 9788361215011
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9611] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Integracja danych jako podstawa zarządzania wiedzą w małych przedsiębiorstwach / Paul Dieter Kluge
// W: Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki. T. 2 / red. E. Skrzypek .- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006 - s. 27--36 .- ISBN: 108391473090
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8663] [data modyf: 15-12-2006 13:11]
[13] Realisierung eines neuen Lehrkonzepts zum rechnergestützten Controlling als Ergebnis einer polnisch-deutschen Zusammenarbeit in der wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulbildung / Paul Dieter Kluge
// W: Education in turbulent times = Edukacja w czasach burzliwych / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 104--114 .- ISBN: 837481037X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8551] [data modyf: 29-03-2008 10:59]
[14] Ustalanie płynności finansowej w małym przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu wnioskowania odwrotnego / Paul Dieter Kluge, Marcin Relich, Irena Bach
// W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji / red. J. Matuszek .- Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006 - s. 303--322 .- ISBN: 8389086441
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8584] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Zapewnienie jakości danych warunkiem opłacalności zastosowania standardowego oprogramowania w małych i średnich przedsiębiorstwach / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : zbiór prac / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006 - s. 647--654 .- ISBN: 8387982717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7970] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Neue Möglichkeiten für praktikable Simulationstechniken in mittelstäsdischen Unternehmen / Paul Dieter Kluge
// W: Aspekte der Wirtschaftsinformatik : Methoden, Werkzeuge und Anwendungen / Hrsg. L. Mönch, J. Beyer .- Erlangen : SCS Publishing House, 2005 - s. 155--166 .- ISBN: 3936150451
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7921] [data modyf: 09-01-2006 11:36]
[17] Controlling wspomagany komputerowo w małych i średnich przedsiębiorstwach / Paul Dieter Kluge
// W: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : efektywność controllingu wspomaganego komputerowo / red. P. D. Kluge, P. Kużdowicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004 - s. 5--13 .- ISBN: 8388327763
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6719] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Wymagania Europejskiego procesu integracji stawiane komputerowo wspomaganemu controllingowi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Paul Dieter Kluge, Dorota Kużdowicz
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia) / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 245--251 .- ISBN: 8389712024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6673] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Zarządzanie jakością danych przy zastosowaniu rozwiązania klasy ERP w małym i średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz
// W: Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2004 / red. J. K. Grabara, J. S. Nowak .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004 - s. 127--137 .- ISBN: 832043016X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6992] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Datenqualitätsmanagement für kleine und mittlere Unternehmen / Paul Dieter Kluge
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003 - s. 529--537 .- ISBN: 8320428092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5449] [data modyf: 29-01-2003 13:32]
[21] Innowert : product, information and technology strategy / Paul Dieter Kluge, Stefan Wellhöfer
// W: Project driven manufacturing .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003 - s. 122--129 .- ISBN: 8320428939
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6041] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Kształcenie umiejętności wykorzystania ekonomicznego know-how zawartego w systemach klasy ERP / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko
// W: Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 157--161 .- ISBN: 8388327690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5982] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Trainingsmöglichkeiten für das Berücksichtigen betriebswirtschaftlicher Wirkungsketten in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) / Paul Dieter Kluge
// W: Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 297--303 .- ISBN: 8389321378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5915] [data modyf: 18-07-2003 09:25]
[24] Umstellung auf EURO als Hauswährung mit Hilfe eines ERP-Systems - Erfahrungen aus deutschen KMU / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / red. M. Fic, P. Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 68--72 .- ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5828] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Metoda Monte Carlo we wspomaganiu decyzji małych i średnich przedsiębiorstw / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2002 - s. 76--85 .- ISBN: 8372830606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5256] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Trends der DV-Unterstützung im Produktionsbereich mittelständischer Unternehmen der neuen Bundesländer / Paul Dieter Kluge
// W: Aktuelle Aspekte des Controllings : Festschrift für Hans-Jörg Hoitsch .- Heidelberg : Physica-Verlag, 2002 - s. 103--114 .- ISBN: 3790814504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5127] [data modyf: 27-01-2003 13:15]
[27] Controlling w zintegrowanych systemach zarządzania / Paul Dieter Kluge, Sławomir Kaluga, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko
// W: Systemy informatyczne inżynierii zarządzania .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001 - s. 105--124 .- ISBN: 8385911375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-4988] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Możliwości zastosowania wskaźników logistycznych z punktu widzenia ratingów kredytowych / Paul Dieter Kluge // Logistyka .- 2013, nr 5, s. 301--310, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17615] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[2] Możliwości zastosowania metod ratingu i rankingu jako instrumentów controllingu w MSP / Paul Dieter Kluge // Management .- 2012, Vol. 16, no 1, s. 824--837 [CD-ROM], ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16523] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] Controlling between neoclassical optimization and support of real life management / Paul Dieter Kluge, Volker Lingnau // Management .- 2009, Vol. 13, no spec., s. 10--24, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14626] [data modyf: 28-04-2010 13:57]
[4] Information demand in selected controlling instruments and possibilities of convering the demand with the use of ERP solutions / Paul Dieter Kluge, Volker Lingnau // Management .- 2009, Vol. 13, nr spec., s. 60--76, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14628] [data modyf: 28-04-2010 13:56]
[5] Realization of the cycle of controlling in small and medium enterprises with the use of microsoft office suite and ERP software / Paul Dieter Kluge // Management .- 2009, Vol. 13, nr spec., s. 77--89, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14629] [data modyf: 28-04-2010 13:45]
[6] References to ERP software in teaching materials on cost accounting / Paul Dieter Kluge, Volker Lingnau // Management .- 2009, Vol. 13, nr spec., s. 105--117, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14631] [data modyf: 28-04-2010 13:45]
[7] Wykorzystanie modelowania i wnioskowania rozmytego do oceny efektów wdrożeń APS w średnich przedsiebiorstwach produkcyjnych / Lilianna Ważna, Irena Bach, Paul Dieter Kluge // Przegląd Mechaniczny .- 2007, nr 5, supl., s. 156--160, ISSN: 0033-2259, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12652] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] The assurance of liquidity in a small enterprise by the application of reverse approach / Paul Dieter Kluge, Marcin Relich, Irena Bach // Applied Computer Science .- 2006, Vol. 2, no 2, s. 117--131 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: liquidity, neural networks, reverse approach
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11990] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] The effects of implementation of the ERP APS System in a medium-sized enterprise with taking into consideration of uncertain terms / Lilianna Ważna, Paul Dieter Kluge, Marcin Relich // Management .- 2006, Vol. 10, no 2, s. 105--112, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11588] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Zintegrowane systemy zarządzania ERP APS - ocena efektywności wdrożenia w warunkach niepewności / Lilianna Ważna, Paul Dieter Kluge // Management .- 2005, Vol. 9, no 2, s. 155--163, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11614] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Computer aided controlling in small and middle enterprises (present situation and prospects for the future) / Paul Dieter Kluge // Management .- 2002, Vol. 6, no 1, s. 143--153, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11494] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Tworzenie regułowej bazy wiedzy w systemach informatycznych zarządzania / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko // Management .- 2001, Vol. 5, no 2, s. 117--126, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11459] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] The application of data knowledge systems in the economics of small and medium enterprises / Paul Dieter Kluge, Harry Rohn, Sławomir Kaluga // Management .- 2000, Vo. 4, no 1, s. 113--124, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11384] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Metody i techniki sztucznej inteligencji w controllingu dla małych i średnich przedsiębiorstw / Paul Dieter Kluge, Sławomir Kaluga // Management .- 1998, no 4, s. 115--124, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11426] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Controlling in kleinen und mittleren Unternehmen mittels operative Programmplanung / Paul Dieter Kluge // Management .- 1997, nr 1, s. 84--95, ISSN: 1429-9321,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11473] [data modyf: 05-10-2007 14:32]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Controlling w małych i niewielkich średnich przedsiębiorstwach - teoria i praktykA / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2017, Nr 471, s. 203--225, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ERP system, controlling, małe i niewielkie średnie przedsiebiorstwa, small and lower-medium enterprises, system ERP,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2017.471.19
[AWI-10642] [data modyf: 06-02-2018 12:50]
[2] Statystyczne metody rankingowe i ratingowe jako instrumenty controllingu - zalety i wady / Paul Dieter Kluge // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2014, Nr 344, s. 231--245, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: accounting, controlling, rachunkowość, statistical ranking and rating methods, statystyczne metody rankingowe i ratingowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.15611/pn.2014.344.20
[AWI-10293] [data modyf: 23-11-2015 15:33]
[3] Rachunek kosztów i pomiarów dokonań w cyklu zarządzania przedsiębiorstwem wspomaganym systemem ERP / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2011, Nr 182, s. 228--237, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9189] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Controlling und ERP-Systeme für den Mittelstand / Paul Dieter Kluge, Volker Karl Lingnau // W: Controlling-Studien / Technische Universität Kaiserslautern .- 2010, nr 2, s. 48 : bibliogr. .- http://www.Controlling-Studien.de
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-8852] [data modyf: 12-12-2012 10:36]
[5] Doświadczenia z zastosowania rachunku kosztów i dokonań w małych przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu systemu ERP / Paul Dieter Kluge // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2010, Nr 122, s. 230--236, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: ERP, doświadczenia praktyczne, rachunek kosztów i dokonań,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8758] [data modyf: 05-11-2010 14:28]
[6] ERP jako narzędzie wdrożenia podejścia procesowego do controllingu MŚP / Paul Dieter Kluge // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2009, Nr 52, s. 233--239, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8493] [data modyf: 17-11-2009 13:28]
[7] Mathematische Modelle als Kern betriebswirtschaftlicher Graduierungsprojekte - Chancen und Risiken / Paul Dieter Kluge // W: Wissenschaftliche Zeitschrift EIPOS .- 2009, Jg 2, H. 1, s. 183--190 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-8572] [data modyf: 10-12-2012 13:00]
[8] Rozwój funkcjonalności dla zarządzania kosztami i wynikami w oprogramowaniach standardowych - pytania do teorii / Paul Dieter Kluge // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2009, Nr 58, s. 143--150, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8494] [data modyf: 17-11-2009 13:36]
[9] Das ERP-Betriebsdatenarchiv als Eine Grundlage für Empirische Controlling-Forschungen / Paul Dieter Kluge // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2008, Nr 15, s. 172--180, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-8262] [data modyf: 16-12-2008 12:32]
[10] Specyfika rachunkowości i controllingu w zarządzaniu ryzykiem małych przedsiębiorstw o dużej intensywności procesów gospodarczych / Paul Dieter Kluge, Paweł Orzeszko // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2007, nr 1175, s. 122--131 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-8073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Efektywność wdrożenia systemu ERP APS w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym o znanych ograniczeniach wdrożeniowych / Lilianna Ważna, Zbigniew Banaszak, Paul Dieter Kluge // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 5) .- 2005, z. 20, s. 159--166 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ERP, efektywność przedsięwzięcia, warunki niepewności,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7127] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Controlling w średnich przedsiębiorstwach (teoria i praktyka) / Paul Dieter Kluge, Dorota Kużdowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2004, nr 39, s. 5--17, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bazylejskie umowy kapitałowe, controlling, małe i średnie przedsiębiortswa, zintegrowane planowanie działalności przedsiębiortstwa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6799] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Nowe wymagania w stosunku do rachunkowości zarządczej i controllingu, wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / Paul Dieter Kluge, Dorota Kużdowicz // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2004, nr 1019, s. 16--22 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-6749] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Controlling - Wekzeuge (Nachfrage und Nutzung in Produktions-KMU) / Paul Dieter Kluge // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2003, nr 987, s. 324--335 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6453] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Procesy logistyczne w dydaktyce na przykładzie przedsiębiorstwa symulacyjnego / Sławomir Kaluga, Paul Dieter Kluge // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .- 1996, z. 5, s. 109--116 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3527] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Möglichkeiten die Verknüpfung von Logistischem und Kaufmännischem durch das Rechnergestützte Controlling / Paul Dieter Kluge // W: Znalosti pro tržní praxi 2012 - význam znalostí v aktuálni fázi ekonomického cyklu : sborník z mezinárodni vědecké konference. Olomouc, Czechy, 2012 .- Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II, 2012, s. 187--192 .- ISBN: 9788087533048 .- http://knowledgeconference.cz/downloads/SBORNIK_ZNALOSTI_2012.pdf/ [dostęp: 21.11.2012]
Słowa kluczowe: ERP-Standard-Software, Logistikkennzahlen, Logistikkosten, logistics costs, logistics index, mathematical models, mathematische Modelle, standard ERP-type software

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20534] [data modyf: 21-11-2012 09:49]
[2] Ulučšenie ekologičeskih harakteristik energetičeskih ustanovok i promyšlennyh predpriâtij pri sžiganii organičeskih topliv / V. K. Kornev, Paul Dieter Kluge // W: Vysokie tehnologii, fundamenta'nye issledovaniâ, obrazovanie : sbornik trudov sed'moj meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii "Issledovanie, razrabotka i primenenie vysokih tehnologij v promyšlennosti. Sankt-Peterburg, Rosja, 2009 .- Sankt-Peterburg : Izd. Politehničeskogo Universiteta, 2009, s. 345--347 .- ISBN: 9785742222286
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19385] [data modyf: 17-11-2009 12:47]
[3] New conditions for application of data mining methods in the sector of midsized enterprises / Sebastian Andracki, Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz // W: Automation 2006 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : X konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska, 2006 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2006, s. 236--243 .- ISBN: 8392172833
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17706] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Wirtschaftlichkeits-Nachweise für APS-Lösungen auf dem Gebiet von Production Planning/Detailed Scheduling / Paul Dieter Kluge, Paweł Orzeszko, A. Dębicka // W: Einsatz von Controlling - instrumenten im Mittelstand : Konferenz Mittelstandscontrolling 2005. Kaiserslautern, Niemcy, 2005 .- Lohmar : Josef Eul Verlag GmbH, 2006 .- Reihe : Controlling : Band 3, s. 125--144 .- ISBN: 3899364317
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17699] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Multi-resource-planning and realtime-optimization based on proALPHA(r) APS solution / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Sebastian Andracki // W: Automation 2005 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska, 2005 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2005, s. 187--191 .- ISBN: 8392172809
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17018] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Zapewnienie jakości danych jako aktualne zadanie dla kadry kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw / Paul Dieter Kluge // W: Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania. Siedlce, Polska, 2005 .- Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2005 .- T. 2, s. 41--74 .- ISBN: 8370513530
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17224] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Estimation of efficiency of innovation projects in quality management system / Paweł Kużdowicz, Paul Dieter Kluge, Julian Jakubowski // W: Automation 2004 : konferencja naukowo-techniczna Atomatyzacja - Nowości i Perspektywy. Warszawa, Polska, 2004 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2004, s. 313--319 .- ISBN: 839141518X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16313] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Technologia komputerowo wspomaganego controllingu w MSP w warunkach nowej bazylejskiej umowy kapitałowej - Basel II / Paul Dieter Kluge, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko, Agata Ostrowska-Huba // W: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy - SUCCESS 2004 : materiały z konferencji naukowej. Kazimierz Dolny, Polska, 2004 .- Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2004 .- T. 2, s. 329--340 .- ISBN: 8391473066
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Produkt-, technologie- und informationsstrategie im INNOWERT Sömmerda / Paul Dieter Kluge, Stefan Wellhöfer // W: Automation 2003 : konferencja naukowo-techniczna Atomatyzacja - Nowości i Perspektywy. Warszawa, Polska, 2003 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2003, s. 165--169 .- ISBN: 8391415163
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15490] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Wartość archiwum danych zakładowych systemu klasy ERP / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz // W: Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy - VALUE 2003 : VI międzynarodowa konferencja naukowa. Kazimierz Dolny, Polska, 2003 .- Lublin : [brak wydawcy], 2003 .- T. 2, s. 37--44 .- ISBN: 8391473031
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16081] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Pozyskanie ekonomicznego know-how dla sektora MSP przy użyciu systemu klasy ERP na przykładzie rachunku kosztów procesów / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz // W: Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa - FUTURE 2002 : Materiały z konferencji naukowej. Kazimierz Dolny, Polska, 2002 .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2002 .- T. 2, s. 243--254 .- ISBN: 8322720149
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15152] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Voraussetzungen für die Nutzung entscheidungsunterstützender Funktionalitäten von ERP-Systemen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) / Paul Dieter Kluge // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002 .- T. 2, s. 219--227 .- ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15187] [data modyf: 03-01-2003 13:32]
[13] Betriebswirtschaftliches Regelwissen - Grundlage für rechnergestützte Informationssysteme / Paul Dieter Kluge, Volker Lingnau, Paweł Kużdowicz // W: Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kazimierz Dolny, Polska, 2001 .- Lublin : [brak wydawcy], 2001 .- T. 1, s. 208--220
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11401] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Grundlagen und Wege zur Rechnergestützen Generierung von Controlling-Informationen in Kleinen und Mittleren Unternehmen / Paul Dieter Kluge, Harry Rohn // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 359--364
Słowa kluczowe: Betriebszustände, Kennzahlenanalysen, Kennzahlensysteme, Vorwarn-Informationen

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2741] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Grundlagen und Wege zur rechnergestützten Generierung von Controlling-Informationen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) / Paul Dieter Kluge, Harry Rohn // W: Informatics and Internet Application in Logistics : The 2nd International Workshop on Logistics. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, s. 37--41
Słowa kluczowe: betriebszustände, kennzahlenanalysen, kennzahlensysteme, vorwarn-informationen

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8785] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach / (Red.) Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004, 217 s. .- ISBN: 8388327763
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4048] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach / (Red.) Paul Dieter Kluge .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, 116 s. .- ISBN: 8386001895 .- + CD-ROM
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2082] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski