System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Adam Biniszkiewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału WIEA
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] EVITA : interactive VHDL Tutorial. REV.2.1 / Jarosław Mirkowski, Marcin Kapustka, Zbigniew Skowroński, Adam Biniszkiewicz .- Wyd. 2 .- Henderson : ALDEC, Inc., 1998 .- 288 s. : rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 8390728877
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2380] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Implementacja sieci SFC oraz standardowych bloków funkcyjnych opisanych normą IEC 1131-3 w języku VHDL / Adam Biniszkiewicz, Monika Puczyńska // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2000 : Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 2000, s. 295--301
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2542] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Projektowanie bloków funkcjonalnych stosowanych w syntezie złożonych systemów cyfrowych / Zbigniew Skowroński, Adam Biniszkiewicz // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2000 : Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 2000, s. 165--171
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2502] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Projektowanie sprzętowych reaktywnych systemów czasu rzeczywistego z wykorzystaniem języka Esterel i układów FPGA / Adam Biniszkiewicz // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC '99 : Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Instytutu Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 1999, s. 51--56
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2384] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Realizacja złożonych układów cyfrowych w programowalnych strukturach logicznych - aspekty praktyczne / Marcin Nowakowski, Adam Biniszkiewicz // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC '99 : Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Instytutu Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 1999, s. 257--261
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2444] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Symulacja niejednorodnych modeli obliczeniowych dla potrzeb projektowania systemowego / Adam Biniszkiewicz // W: I Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD '99. Istebna-Zaolzie, Polska, 1999 .- Gliwice : [brak wydawcy], 1999 .- Archiwum Konferencji PTETiS, s. 160--163
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4942] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] From Simulation to Synthesis - Practical Aspects of Integrating Various VHDL / Adam Biniszkiewicz, Krzysztof Sobolewski // W: Advanced Computer Systems - ACS '98 : The Fifth International Conference : Proceedings. Szczecin, Polska, 1998 .- Szczecin : [brak wydawcy], 1998, s. 510--516
Słowa kluczowe: Place and Route, Simulation, Synthesis, VHDL

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6442] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[7] Implementacja układu przełączającego typu Cross Bar Switch z wykorzystaniem struktur FPGA / Korin Bobowski, Zbigniew Skowroński, Adam Biniszkiewicz // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- T. 3 : Informatyka, s. 283--290
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8122] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Nauczanie złożonych układów programowalnych na przykładzie elementów i oprogramowania firmy Altera / Adam Biniszkiewicz, Jarosław Mirkowski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC : Materiały I Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 1998 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Instytutu Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 1998, s. 211--216
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2342] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Praktyczne aspekty zastosowania technik komputerowych w aplikacjach multimedialnych / Marcin Kapustka, Zbigniew Skowroński, Adam Biniszkiewicz // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- T. 3 : Informatyka, s. 178--182
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8042] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski