System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Andrzej Olencki
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 122 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Voltage and current calibrators, Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz, Krzysztof Urbański
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 77--94, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9197] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Interpretacja wyniku pomiaru błędu licznika / Andrzej Olencki, 2017. Energia Elektryczna, nr 4, 19--21, ISSN: 1897-3833, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21506] [data modyf: 28-06-2017 09:29]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Traceable technique to calibrate current coils for calibration of the power clamp meters in AC current range up to 1000A / Andrzej Olencki, Piotr Mróz, 2017. Measurement Vol. 109, 366--372, ISSN: 0263-2241, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: calibration procedure, clamp/coil interaction, coil effect, current clamp meter, current coil, measurement uncertainty, power calibrator, power clamp meter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.measurement.2017.05.024         Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-21457] [data modyf: 02-10-2017 18:08]
[3] Testing of energy meters under three-phase determined and random nonsinusoidal conditions / Andrzej Olencki, Piotr Mróz, 2014. Metrology and Measurement Systems Vol. 21, no. 2, 217--232, ISSN: 0860-8229, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/mms-2014-0019         Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-18367] [data modyf: 21-07-2015 10:01]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Testowanie mierników migotania światła - flikermetrów / Andrzej Olencki, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 6, 487--490, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Flikermetr, kalibrator flikera, miernik migotania światła, wahania napięcia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16641] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Zastosowanie kalibratorów do adiustacji, wzorcowania i sprawdzania przyrządów pomiarowych / Andrzej Olencki, Ireneusz Zalewski, 2012. Elektro.info [online], nr 9, [2], ISSN: 1642-8722, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16856] [data modyf: 07-01-2013 13:05]
[6] Powtarzalność jako miara jakości testu dokładności licznika energii elektrycznej / Andrzej Olencki, 2011. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 154--158, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: accuracy of electricity meters, dokładność licznika energii, estimation of the standard deviation, odchylenie standardowe, powtarzalność, repeatability, sprawdzanie liczników energii, testing of energy meters
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16013] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Metody sprawdzania układów półpośrednich / Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański, Jan Szmytkiewicz, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 10, 1147--1149, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: sprawdzanie liczników energii, sprawdzanie przekładników prądu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15158] [data modyf: 06-11-2010 09:53]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Testery liczników energii elektrycznej podłączonych do sieci / Andrzej Olencki, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 12, 1557--1560, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: licznik kontrolny, licznik wzorcowy, sprawdzanie liczników energii, testery liczników energii
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15397] [data modyf: 07-02-2011 10:09]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[9] Testowanie cęgowych liczników kontrolnych / Andrzej Olencki, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 11, 1262--1264, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: calibration, cewka prądowa, clamps meter, current coil, energy meter testers, mierniki cęgowe, testery liczników energii, wzorcowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15244] [data modyf: 16-12-2010 14:37]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[10] Parametry dynamiczne testerów urządzeń EAZ / Marek Kopeć, Andrzej Olencki, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 409--411, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: protection devices, system testujący urządzenia EAZ, testing system, zabezpieczenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13889] [data modyf: 17-06-2009 11:34]
[11] Rozwój wzorców parametrów sieci energetycznej / Andrzej Olencki, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 12, 993--996, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: kalibrator mocy, parametry jakości energii, phantom load, power quality parameters, three phase power calibrator, wymuszalnik
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14399] [data modyf: 19-01-2010 12:09]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[12] Sprawdzanie mierników analogowych z wykorzystaniem kalibratora uniwersalnego / Jan Szmytkiewicz, Andrzej Olencki, Piotr Mróz, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 412--414, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: calibrator, kalibrator, metrological parameters, parametry metrologiczne, sprawdzanie urządzenia wskazującego, testing the accuracy, testing the meter indicator, wyznaczanie błędów podstawowych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13890] [data modyf: 17-06-2009 11:38]
[13] Stacjonarne jednostkowe stacje wzorcownicze / Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański, Jan Szmytkiewicz, 2009. Przegląd Elektrotechniczny R. 85, nr 7, 189--191, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: badanie liczników energii, stacja wzorcownicza, system testujący, testery liczników energii
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13962] [data modyf: 01-02-2011 11:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] Systemy do testowania mikroprocesorowych urządzeń pomiarowych / Piotr Mróz, Krzysztof Urbański, Andrzej Olencki, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 429--431, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: measuring device, system testujący, testing, testing systems, testowanie, urządzenie pomiarowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13893] [data modyf: 17-06-2009 11:54]
[15] Czym i jak będziemy sprawdzać urządzenia EAZ / Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz, Krzysztof Urbański, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 834--836 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Protective Relay Test System, protection relay testing, sprawdzanie zabezpieczeń, tester zabezpieczeń
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13107] [data modyf: 01-07-2008 14:30]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[16] Pomiary interharmonicznych w ocenie jakości energii elektrycznej / Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański, Piotr Mróz, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 837--839 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analizator parametrów sieci, analyzer, harmonics, harmoniczne, interharmonics, interharmoniczne, jakość energii elektrycznej, kalibrator mocy, miernik, power calibrator, power network parameters meter, power quality, recorder, rejestrator, współczynnik zniekształceń
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13108] [data modyf: 01-07-2008 14:33]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[17] Przegląd metod poprawy parametrów dokładnościowych kalibratorów / Piotr Mróz, Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 720--722, ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13078] [data modyf: 01-07-2008 12:10]
[18] Statyczne i dynamiczne testowanie zabezpieczeń - ocena czasochłonności / Marek Kopeć, Andrzej Olencki, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 811--814 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Pick-up testing, Protection Relay Test Set, protection relays testing, sprawdzanie zabezpieczeń, tester zabezpieczeń, testowanie wartości rozruchowej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13101] [data modyf: 01-07-2008 14:01]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[19] Testowanie jednofazowych liczników energii u użytkownika / Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz, Krzysztof Urbański, 2008. Elektro.info [online], nr 7-8, 88--89, ISSN: 1642-8722, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13209] [data modyf: 08-09-2008 11:46]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[20] Testowanie liczników energii z funkcją monitorowania jakości energii elektrycznej / Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz, Krzysztof Urbański, 2008. Elektro.info [online], nr 11, 37, ISSN: 1642-8722, rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13433] [data modyf: 08-12-2008 12:10]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[21] Classification of self-adapting information systems / S. Taranov, Andrzej Olencki, Y. Tesik, 2007. Elektronika ta Sistemi Upravlinnâ, no 4, 30--38 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13029] [data modyf: 03-06-2008 15:49]
[22] Metody pomiaru współczynnika migotania światła - flikera / Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 5, 123--125, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analizator parametrów sieci, analyzer, flicker, fliker, jakość energii elektrycznej, kalibrator mocy, kalibrator napięcia i prądu, miernik, power calibrator, power network parameters meter, power quality, recorder, rejestrator, voltage and current calibrator, współczynnik migotania światła
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12209] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[23] Przenośna automatyczna trójfazowa stacja wzorcownicza / Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 5, 99--101, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: energy meters testing, meter test stations, sparawdzanie liczników energii, stacja wzorcownicza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[24] Weryfikacja eksperymentalna wyników badania symulacyjnego systemu testującego urządzenia EAZ / Marek Kopeć, Andrzej Olencki, Izabela Skorupska, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 5, 75--77, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: protection devices, system testujący urządzenia EAZ, testing system, zabezpieczenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12196] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Testowanie liczników energii / Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz, Krzysztof Urbański, 2006. Elektro.info [online], nr 9, 120--121, ISSN: 1642-8722, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11181] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[26] The influence of calibrator parameters in Electrical Power Protection Devices Testing Systems / Andrzej Olencki, Marek Kopeć, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, wyd. spec., 121--123, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: calibrator, digital field controller, electrical power safety devices, kalibrator, mikroprocesorowy sterownik polowy, overcurrent protection, shortcircuit protection, urządzenia EAZ, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie zwarciowe
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11017] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Trójfazowy kalibrator mocy & automatyczny tester urządzeń elektrycznych / Andrzej Olencki, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, wyd. spec., 106--108, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electrical equipment testers, equipment testing, kalibratory mocy, power calibrators, testery urządzeń, testowanie urządzeń
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11012] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[28] Zastosowanie algorytmów genetycznych do ustalania parametrów układu testującego urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej / Jan Jagielski, Marek Kopeć, Andrzej Olencki, Izabela Skorupska, 2005. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 131--133, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: algorytm genetyczny, automatyka zabezpieczeniowa, awaria, system testujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10358] [data modyf: 26-09-2015 11:44]
[29] Estimation of dynamic error for multi-loop measuring systems / Sergiej Taranow, Andrzej Olencki, Jurij Tesik, 2003. Przegląd Elektrotechniczny, nr 7-8, 508--510, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dynamic error, measuring system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9179] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Sprawdzanie mierników cęgowych z zastosowaniem kalibratorów prądu / Andrzej Olencki, 2003. Przegląd Elektrotechniczny, nr 6, 423--426, ISSN: 0033-2097, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: kalibrator prądu, mierniki cęgowe
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9180] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[31] Filozofia testowania mierników napięć i prądów - sztuka budowy rodziny kalibratorów uniwersalnych / Andrzej Olencki, 1998. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, 358--361, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-2541] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[32] Rezystancja wyjściowa kalibratorów napięć / Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz, 1997. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 228--231, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4526] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[33] Optymalizacja dynamiki procesu przejściowego źródła napięć i prądów stałych i przemiennych / Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz, 1996. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 195--197, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12612] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Kalibratory napięć termoelektrycznych / Andrzej Olencki, 1993. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 12, 454--456 bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12617] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Kalibratory termorezystancji / Andrzej Olencki, 1993. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 6, 226--227 bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12618] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Kalibratory wielkości elektroenergetycznych prądu przemiennego / Andrzej Olencki, 1992. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9, 348--349 rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12616] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Istocniki obrazcovyh napraženij peremennogo toka / Andrzej Olencki, 1990. Izmeritel'naâ Tehnika, nr 3, 37--39 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12026] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Kalibrator postoânnych naprâženij / Andrzej Olencki, 1988. Izmeritel'naâ Tehnika, nr 11, 50--51 bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12028] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Kalibratory napięć i prądów - część cyfrowa / Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz, Krzysztof Urbański, 1988. Rozprawy Elektrotechniczne T. 34, z. 1, 261--267 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12025] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Podstawowe układy kalibratorów niskich napięć stałych / Andrzej Olencki, 1988. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 1, 13--14, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12613] [data modyf: 04-01-2008 11:53]
[41] Stable comparator supplies full op-amp output range / Andrzej Olencki, 1988. Electronic Design Vol. 36, no 14, 120 rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12027] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Kalibratory napięć i prądów / Andrzej Olencki, 1986. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 7-8, 146--147 rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12619] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Przetwornik cyfrowo-analogowy do kalibratora / Andrzej Olencki, 1983. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 8, 259--260, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12614] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Kalibrator napięć i prądów stałych i przemiennych sinusoidalnych typu GA1 / Andrzej Olencki, 1982. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 8-9, 280--281, ISSN: 0032-4140, tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12615] [data modyf: 04-01-2008 11:59]
[45] Przetwornik cyfrowo-analogowy do kalibratora / Andrzej Olencki, 1982. Biuletyn Techniczno-Informacyjny, nr 12, 16--18 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12029] [data modyf: 17-04-2007 12:54]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rozwój wzorców parametrów sieci energetycznej / Andrzej Olencki // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 14) .- 2009, s. 40-43 bibliogr. summ. .- Materiały VII Konferencji Naukowo-Technicznej PPM'09
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8477] [data modyf: 04-11-2009 14:45]
[2] Krajowe kalibratory napięć i prądów - wczoraj, dziś, jutro / Andrzej Olencki // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - (Konferencje ; 4) .- 1995, T. 2, s. 83--88 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7764] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Próba kontroli poprawności pracy kalibratora na przykładzie SQ10 / Andrzej Olencki // W: Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 13) .- 1987, nr 29, s. 95--98 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7765] [data modyf: 17-04-2007 11:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Pomiar strat nietechnicznych energii elektrycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnostycznych, 2018. Andrzej Olencki // W: Pomiary i Diagnostyka w Sieciach Elektroenergetycznych : konferencja naukowo-techniczna. Kołobrzeg, Polska Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 2018, s. 35--44
Słowa kluczowe: harmonic, harmonic active power, harmoniczne, measurement, moc czynna harmonicznych, nietechniczne straty energii, nontechnical losses, odbita moc czynna, pomiary, reflected active power, robocza moc czynna, working active power

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23100] [data modyf: 07-08-2018 10:13]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Zastosowanie niepewności typu A i B dla potrzeb interpretacji wyniku pomiaru błędu licznika energii zasilanego z sieci energetycznej obiektu, 2016. Andrzej Olencki // W: Pomiary i Diagnostyka w Sieciach Elektroenergetycznych : konferencja naukowo-techniczna. Toruń, Polska Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 2016, s. 37--45
Słowa kluczowe: accuracy of electricity meters, dokładność licznika energii, estimation of the standard deviation, measurement uncertainty, niepewność pomiaru, odchylenie standardowe, powtarzalność, repeatability, sprawdzanie liczników energii, testing of energy meters

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22464] [data modyf: 07-08-2018 10:13]
[3] A method of determining an electric energy mater maximum uncertainty, 2014. Piotr Mróz, Andrzej Olencki, Arkadiusz Bukowiec // W: Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE) : 8th International Conference. Zhangjiajie, Chiny [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, Lecture Notes in Electrical Engineering. Vol. 308, s. 405--410, ISBN: 9783642549007
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21536] [data modyf: 25-08-2015 12:36]
[4] Testowanie mierników współczynnika migotania światła - flickermetrów, 2012. Andrzej Olencki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: Flicker Calibrator, Flickermeter, Kalibrator flickera, Voltage fluctuaction, wahania napięcia

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20385] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Powtarzalność jako miara jakości testu dokładności licznika energii elektrycznej, 2011. Andrzej Olencki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 65--70
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20020] [data modyf: 20-06-2011 12:39]
[6] Porównanie metod sprawdzania układów półpośrednich, 2010. Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański, Jan Szmytkiewicz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 52--55
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19669] [data modyf: 19-07-2010 11:31]
[7] Testery liczników energii elektrycznej podłączonych do sieci, 2010. Andrzej Olencki // W: Kongres Metrologii - KM 2010 : materiały V Kongresu Metrologii. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2010, s. 160--161 .- [streszczenie referatu]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19807] [data modyf: 06-11-2010 10:55]
[8] Testowanie cęgowych liczników kontrolnych, 2010. Andrzej Olencki // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 115--118, ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19717] [data modyf: 18-08-2010 10:10]
[9] Parametry dynamiczne testerów urządzeń EAZ, 2009. Marek Kopeć, Andrzej Olencki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 75--77
Słowa kluczowe: protection devices, system testujący urządzenia EAZ, testing system, zabezpieczenia

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19225] [data modyf: 19-06-2009 11:48]
[10] Sprawdzanie mierników analogowych z wykorzystaniem kalibratora uniwersalnego, 2009. Jan Szmytkiewicz, Andrzej Olencki, Piotr Mróz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 63--65
Słowa kluczowe: accuracy parameter, calibrator, kalibrator, metrology parameter, parametry metrologiczne, sprawdzanie urządzenia wskazującego, testing accuracy, testing indicator of meter, wyznaczanie błędów podstawowych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19221] [data modyf: 19-06-2009 11:34]
[11] Stacjonarne jednostanowiskowe stacje wzorcownicze, 2009. Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański, Jan Szmytkiewicz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 69--71
Słowa kluczowe: Meter Test Bench, badanie liczników energii, electricity meter testing, stacja wzorcownicza, system testujący, testing system

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19223] [data modyf: 19-06-2009 11:41]
[12] Systemy do testowania mikroprocesorowych urządzeń pomiarowych, 2009. Piotr Mróz, Krzysztof Urbański, Andrzej Olencki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 54--56
Słowa kluczowe: measuring device, system testujący, testing, testing systems, testowanie, urządzenie pomiarowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19219] [data modyf: 19-06-2009 11:31]
[13] Analiz dinamiki samonastraivajuscichsja izmeritel'nych priborov s pomoscju obobscennoj modeli, 2005. Sergiej Taranow, Andrzej Olencki, Jurij Tesik // W: Modelirovanie v Elektrotechnike, Elektronike i Svetotechnike - MEES '05 : materialy mezdunarodnoj naucno-techniceskoj konferencii. Kiev, Ukraina Kiev : [brak wydawcy], 2005, s. 11--13, ISBN: 9660209673
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17645] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Vosproizvedenie pokazatelej kacestva elektriceskoj energii s pomosc'ju standartnych kalibratorov naprjazenij i tokov, 2005. Andrzej Olencki // W: Modelirovanie v Elektrotechnike, Elektronike i Svetotechnike - MEES '05 : materialy mezdunarodnoj naucno-techniceskoj konferencii. Kiev, Ukraina Kiev : [brak wydawcy], 2005, s. 13--15, ISBN: 9660209673
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17491] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Zastosowanie kalibratorów do adiustacji, wzorcowania i sprawdzania urządzeń, 2005. Andrzej Olencki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 229--233, ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17190] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[16] High accuracy selective element for electric power quality indexes measurement, 2004. Sergiej Taranow, Jurij Tesik, Andrzej Olencki // W: 13th International Symposium on Measurements for Research and Industry Applications and the 9th European Workshop on ADC Modelling and Testing : proceedings. Athens, Grecja Athens : National Technical University, 2004, Vol. 2, s. 740--745, ISBN: 960254645X
Słowa kluczowe: adaptive systems, dynamics and static, multiplicative error, tuned amplifier

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-16774] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Zastosowania kalibratorów wielkości elektrycznych, 2004. Andrzej Olencki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 213--218, ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16804] [data modyf: 04-12-2004 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[18] The use of test signal for minimization of pulse and wide band amplifiers multiplication error, 2003. Sergiej Taranow, Andrzej Olencki, Jurij Tesik // W: XVII IMEKO World Congress : Metrology in the 3rd Millennium : book of summaries. Dubrovnik, Chorwacja Zagreb : [brak wydawcy], 2003, s. 667--671 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15875] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Analiza wpływu harmonicznych na błąd fazometrycznego przetwarzania kąta, 2001. Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański // W: Krajowy Kongres Metrologii - KKM 2001 : Metrologia u progu trzeciego millenium. Warszawa, Polska Warszawa : BEL Studio, 2001, T. 2, s. 493--496
Słowa kluczowe: kalibratory mocy, pomiar kąta fazowego, wpływ harmonicznych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11674] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Analizator Calport 100 - nowy trend w diagnostyce i eksploatacji sieci energetycznych, 2001. Andrzej Olencki // W: Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych : II Konferencja naukowo-techniczna. Płock, Polska - : [B.m.], 2001, s. 3--10
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10410] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[21] Analiza modelu systemu pomiarowego odtwarzania napięć i prądów do sprawdzania mierników, 2000. Robert Dąbrowski, Andrzej Olencki // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : Materiały X Jubileuszowego Sympozjum. Krynica Górska, Polska Kraków : Wydaw.Zakładu Metrologii AGH, 2000, s. 190--195
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5183] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Precise high Q-factor double loop self-adapting amplifier, 2000. Sergiej Taranow, Andrzej Olencki // W: XVI IMEKO World Congress - IMEKO 2000 : Proceedings. Vienna, Austria Wien : Abteilung Austauschbau und Messtechnik, 2000, Vol. 4, s. 305--310 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: method of linearization, self-adapting system, tuned amplifier

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4221] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Analiza możliwości poprawy parametrów metrologicznych uniwersalnego kalibratora napięć i prądów stałych i przemiennych, 1999. Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK '99 : IV Szkoła-Konferencja. Rynia k/Warszawy, Polska Rynia k/Warszawy : [brak wydawcy], 1999, T. 3 : Granty i projekty celowe : Referaty i komunikaty, s. 123--130
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5423] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Prakticeskaja realizacija ierarchiceskoj struktury mer naprjazenija i toka v Pol'se, 1999. Andrzej Olencki // W: Sucasni informacijni ta energozberigajuci technologii zittezabezpecennja djudini - SIET5-99. Kiev, Ukraina Kiev : [brak wydawcy], 1999, s. 84--87
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5403] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Dynamikcs analisis of electric power calibrator for phase angle reproduction, 1998. Andrzej Olencki, Sergiej Taranow, Krzysztof Urbański // W: Actual Problems of Measuring Technique : Proceedings of the International Conference : Measurement-98. Kyiv, Ukraina [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 82--83
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5143] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] High precision power frequency voltage-current stabilizers and dynamics analysis, 1998. Sergiej Taranow, Andrzej Olencki, Voldmir Brayko // W: 10th International Symposium on Development in Digital Measuring Instrumentation - ISDDMI '98 : 3rd Workshop on ADC Modelling nad Testing : Proceedings. Naples, Włochy Naples : Faculty of Engineering, 1998, Vol. 1, s. 18--21
Słowa kluczowe: calibrator, elctric power quality index, stabiliser

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5102] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Kalibratory mocy prądu przemiennego, 1998. Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański // W: Krajowy Kongres Metrologii - KKM '98 : Nowe wyzwania i wizje metrologii : materiały. Gdańsk, Polska Gdańsk : Politechnika Gdańska, 1998, T. 3, s. 233--241
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5222] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Komputerowy system pomiarowy do testowania mierników napięcia i prądu, 1998. Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP '98 : II Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, s. 107--114
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7444] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] High precision model of three phase network, 1997. Andrzej Olencki, Voldmir Brayko, Sergiej Taranow // W: 9 th International Symposium on Electrical Instruments in Industry : IMEKO - International Measurement Confederation : Proceeding. Glasgow, Wielka Brytania University of Strathclyde : IMEKO, 1997, s. 105--108
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10390] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Kalibratory - aktualny stan i rozwój, 1997. Andrzej Olencki // W: Metrologia 2000 : V Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000. Mikołajki, Polska - : Wydaw. Polskie Forum ISO 9000, 1997, T. 2, s. III.E/39--50
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10385] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Low settling time alternating Voltage-current calibrator, 1997. Sergiej Taranow, Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz // W: XIV IMEKO World Congress : New measurements - challenges and visions. Tampere, Finlandia Tampere : [brak wydawcy], 1997, Vol. 4 A, s. 298--304
Słowa kluczowe: envelope of signal, high precision calibrator, optimal synthesis, settling time

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12799] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Problems of electric power quality indexes measurement, 1997. Sergiej Taranow, Andrzej Olencki, Voldmir Brayko // W: Electrical Power Quality and Utilisation - EPQU '97 : 4th International Conference : Proceedings. Cracow, Polska Cracow : [brak wydawcy], 1997, s. 257--262
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10432] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Zasady budowy precyzyjnego kalibratora parametrów jakości energii elektrycznej, 1997. Sergiej Taranow, Andrzej Olencki, Voldmir Brayko // W: Elektrotechnika Prądów Niesinusoidalnych - EPN '97 : III Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 2, s. 285--294
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11367] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] O precyzyjnym przełączaniu niskich napięć stałych, 1988. Andrzej Olencki // W: Podzespoły stykowe i elektromechaniczne w elektronice, automatyce i tlekomunikacji - KONTAKTRONIKA ' 88 : szósta konferencja naukowo-techniczna. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Akademia Techniczno-Rolnicza, 1988, s. 114--118
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18283] [data modyf: 17-04-2007 09:49]
[35] Signalizaciâ otkloneniâ formy vyhodnogo signala kalibratora peremennych naprâženij i tokov, 1988. Andrzej Olencki // W: Ustrojstva preobrazovaniâ informacii dlâ kontrolâ i upravleniâ v energetike : tezisi dokladov tret'ej respublikanskoj naucno-tehniceskoj konferencii. Har'kov, Ukraina Harkov : Har'kovskij Politehniceskij Institut, 1988, s. 58 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18282] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Poprawa własności dynamicznych kalibratorów napięć i prądów przemiennych, 1985. Andrzej Olencki // W: XVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM '85 : materiały konferencyjne. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1985, s. 191--195
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17740] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Kalibrator systemowy napięcia i prądu zmiennego, 1980. Zbigniew Lange, Andrzej Olencki // W: Aparatura kontrolno-pomiarowa i regulacyjna : konferencja naukowa z okazji 15-lecia Instytutu Elektrotechniki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1980, s. 6--15
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18357] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Stopnie wyjściowe precyzyjnych źródeł pomiarowych prądu stałego, 1979. Andrzej Olencki // W: Perspektywy rozwojowe metrologii elektrycznej : zbiór referatów konferencji naukowo-technicznej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1979, s. 107--113
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18286] [data modyf: 17-04-2007 11:55]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Generator napięcia trójkątnego / Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz, Krzysztof Urbański .- Numer : 179707 .- Data zgłoszenia : 03-06-1996 .- Data udzielenia : 10-05-2000
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Wzmacniacz o nastawialnym wzmocnieniu / Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz, Krzysztof Urbański .- Numer : 179712 .- Data zgłoszenia : 03-06-1996 .- Data udzielenia : 15-05-2000
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[3] Kalibrator prądu przemiennego / Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański .- Numer : 167013 .- Data zgłoszenia : 21-04-1992 .- Data udzielenia : 31-07-1995
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[4] Układ do wprowadzania nastaw / Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański .- Numer : 166511 .- Data zgłoszenia : 23-12-1991 .- Data udzielenia : 31-05-1995
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[5] Układ odłączania wyjścia kalibratora prądu przemiennego / Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański .- Numer : 164784 .- Data zgłoszenia : 10-06-1991 .- Data udzielenia : 31-10-1994
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[6] Kalibrator fazy jednofazowy / Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański .- Numer : 163005 .- Data zgłoszenia : 23-05-1990 .- Data udzielenia : 31-01-1994
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[7] Kalibrator fazy trójfazowy / Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański .- Numer : 163006 .- Data zgłoszenia : 23-05-1990 .- Data udzielenia : 31-01-1994
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[8] Przetwornik cyfrowo-analogowy / Andrzej Olencki .- Numer : 158037 .- Data zgłoszenia : 17-03-1989 .- Data udzielenia : 31-07-1992
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[9] Kalibrator prądów przemiennych / Andrzej Olencki .- Numer : 155192 .- Data zgłoszenia : 11-03-1987 .- Data udzielenia : 31-10-1991
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[10] Przedłużacz / Andrzej Olencki, Jerzy Adamski .- Numer : 45573 .- Data zgłoszenia : 12-02-1987 .- Data udzielenia : 26-05-1988
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[11] Sposób kompensacji dryftu temperaturowego wzmacniacza / Andrzej Olencki, Jerzy Adamski .- Numer : 153222 .- Data zgłoszenia : 12-02-1987 .- Data udzielenia : 29-03-1991
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[12] Układ zabezpieczenia wzmacniacza / Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz .- Numer : 153221 .- Data zgłoszenia : 19-01-1987 .- Data udzielenia : 29-03-1991
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[13] Przetwornik temperatury / Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański .- Numer : 151926 .- Data zgłoszenia : 23-06-1986 .- Data udzielenia : 31-10-1990
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[14] Układ do wytwarzania wzorcowego przebiegu przemiennego / Andrzej Olencki .- Numer : 150365 .- Data zgłoszenia : 06-06-1986 .- Data udzielenia : 31-05-1990
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[15] Wielozakresowy kalibrator niskich napięć / Andrzej Olencki .- Numer : 150573 .- Data zgłoszenia : 05-05-1986 .- Data udzielenia : 30-06-1990
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[16] Przetwornik cyfrowo-analogowy / Andrzej Olencki, Arkadiusz Pietrzak .- Numer : 149091 .- Data zgłoszenia : 15-11-1985 .- Data udzielenia : 31-01-1990
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[17] Układ sygnalizacji przeciążenia kalibratora / Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz .- Numer : 147444 .- Data zgłoszenia : 15-05-1985 .- Data udzielenia : 30-06-1989
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[18] Układ do określania wartości prądu diody referencyjnej / Andrzej Olencki .- Numer : 143391 .- Data zgłoszenia : 04-03-1985 .- Data udzielenia : 29-02-1988
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[19] Układ sterowania przekaźników zakresowych kalibratora / Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański, Jacek Posmyk .- Numer : 147045 .- Data zgłoszenia : 06-02-1985 .- Data udzielenia : 29-04-1989
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[20] Sposób i układ ładowania kondensatora / Andrzej Olencki .- Numer : 145956 .- Data zgłoszenia : 25-07-1984 .- Data udzielenia : 31-12-1988
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[21] Układ wielozakresowego kalibratora niskonapięciowego / Andrzej Olencki .- Numer : 144488 .- Data zgłoszenia : 13-07-1984 .- Data udzielenia : 31-05-1988
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[22] Sposób i układ do sprawdzania mierników temperatury / Janusz Mróz, Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański .- Numer : 143360 .- Data zgłoszenia : 16-03-1984 .- Data udzielenia : 29-02-1988
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[23] Przetwornik cyfrowo-analogowy / Waldemar Czekaj, Andrzej Olencki .- Numer : 143839 .- Data zgłoszenia : 08-02-1983 .- Data udzielenia : 31-03-1988
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[24] Przekaźnik elektromagnetyczny / Lesław Grygorczyk, Zbigniew Lange, Andrzej Olencki, Jan Twaróg .- Numer : 138076 .- Data zgłoszenia : 20-09-1982 .- Data udzielenia : 30-08-1986
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[25] Układ wzmacniacza różnicowego / Krzysztof Bryczkowski, Andrzej Olencki .- Numer : 136733 .- Data zgłoszenia : 26-03-1982 .- Data udzielenia : 31-03-1986
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[26] Układ do regulacji napięcia elektrycznego / Bernard Golczak, Czesław Kapturkiewicz, Andrzej Olencki .- Numer : 138322 .- Data zgłoszenia : 23-03-1982 .- Data udzielenia : 30-09-1986
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[27] Układ do wytwarzania wzorcowego przebiegu przemiennego / Zbigniew Lange, Andrzej Olencki .- Numer : 134148 .- Data zgłoszenia : 14-10-1981 .- Data udzielenia : 31-07-1985
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[28] Układ do redukcji składowej stałej napięcia / Zbigniew Lange, Andrzej Olencki .- Numer : 131937 .- Data zgłoszenia : 01-06-1981 .- Data udzielenia : 31-01-1985
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[29] Układ do wytwarzania wzorcowego nastawialnego napięcia odniesienia / Jerzy Adamski, Zbigniew Lange, Andrzej Olencki .- Numer : 127653 .- Data zgłoszenia : 16-01-1981 .- Data udzielenia : 15-07-1985
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[30] Układ zabezpieczenia prądowego źródeł napięcia stałego i sinusoidalnego przemiennego / Andrzej Olencki, Czesław Kapturkiewicz .- Numer : 131633 .- Data zgłoszenia : 19-11-1980 .- Data udzielenia : 31-12-1984
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[31] Układ do przetwarzania cyfrowo-analogowego / Zbigniew Lange, Andrzej Olencki .- Numer : 133457 .- Data zgłoszenia : 04-09-1980 .- Data udzielenia : 29-06-1985
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[32] Układ porównujący międzyszczytową wartość sygnału różnicowego z wartością sygnału nastawy / Czesław Kapturkiewicz, Andrzej Olencki .- Numer : 131046 .- Data zgłoszenia : 12-05-1980 .- Data udzielenia : 29-09-1984
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[33] Układ do pomiaru statycznej wartości współczynnika wzmocnienia prądowego tranzystorów / Zbigniew Lange, Andrzej Olencki, Jerzy Adamski .- Numer : 125773 .- Data zgłoszenia : 28-06-1979 .- Data udzielenia : 30-01-1981
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[34] Układ do regulacji napięcia i/lub prądu wyjściowego kalibratora / Zbigniew Lange, Andrzej Olencki, Jerzy Adamski .- Numer : 127652 .- Data zgłoszenia : 15-05-1979 .- Data udzielenia : 30-11-1983
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[35] Układ programowanego źródła sygnałów / Jerzy Adamski, Andrzej Olencki .- Numer : 128804 .- Data zgłoszenia : 19-03-1979 .- Data udzielenia : 29-02-1984
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski