System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Anna Pławiak-Mowna
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 127 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Implanty kardiologiczne w polu elektromagnetycznym środowiska pracy : poradnik dla lekarzy elektrofizjologów i pacjentów, 2008. Andrzej Krawczyk, Anna Pławiak-Mowna, Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 50 s. , ISBN: 9788373730403, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8751] [data modyf: 04-11-2008 09:49]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Automatic Breast Cancer Diagnostics Based on Statistical Analysis of Shape and Texture Features of Individual Cell Nuclei, Artur Gramacki, Marek Kowal, Małgorzata Mazurkiewicz, Jarosław Gramacki, Anna Pławiak-Mowna
// W: Stochastic Models, Statistics and Their Applications : SMSA 2019, 2019. / eds. A. Steland, E. Rafajłowicz, O. Okhrin, Cham : Springer Nature Switzerland (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics Vol. 294), s. 373--383, ISBN: 9783030286644
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-28665-1_28   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[WZCZ-21198] [data modyf: 31-10-2019 08:08]
[2] Zastosowanie internetu rzeczy jako element profilaktyki upadków seniorów, Anna Pławiak-Mowna, Józef Korbicz, Małgorzata Mazurkiewicz
// W: Informatyka w medycynie, 2019. / red. M. Kurzyński, L. Bobrowski, A. Nowakowski, J. Rumiński, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT (Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania T. 7), s. 677--690, ISBN: 978837837087
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21250] [data modyf: 03-12-2019 13:54]
[3] Wykorzystanie nowoczesnych technologii przez seniorów - ograniczenia i szanse, Anna Pławiak-Mowna, Joanna Hoffmann-Aulich, Arleta Wojciechowska-Łącka
// W: Starzenie się a może długowieczność, 2017. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 71--79, ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19268] [data modyf: 31-05-2019 13:55]
[4] Choroby nowotworowe a zmiany demograficzne, Arleta Wojciechowska-Łącka, Joanna Hoffmann-Aulich, Anna Pławiak-Mowna, Grażyna Milewska-Wilk, Monika Lato-Pawłowska, Jan Łącki
// W: Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej, 2015. / red. Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Zielonogórskie Spotkania z Demografią IV), s. 216--223, ISBN: 9788393525843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17368] [data modyf: 26-11-2015 09:56]
[5] Samodzielne funkcjonowanie osób starszych z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych, Joanna Hoffmann-Aulich, Anna Pławiak-Mowna, Arleta Wojciechowska-Łącka
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t. 2], 2015. / pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beata Jankowskiej-Polańskiej . t. 2, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, s. 174--182, ISBN: 9788362182480
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16804] [data modyf: 23-11-2015 15:12]
[6] Starzejące się społeczeństwo a demografia, Joanna Hoffmann-Aulich, Arleta Wojciechowska-Łącka, Anna Pławiak-Mowna, Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk, Jan Łącki
// W: Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej, 2015. / red. Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Zielonogórskie Spotkania z Demografią IV), s. 118--132, ISBN: 9788393525843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17364] [data modyf: 26-11-2015 09:43]
[7] Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi u kobiet po 65. roku życia, Arleta Wojciechowska-Łącka, Joanna Hoffmann-Aulich, Anna Pławiak-Mowna
// W: Starzejąca się kobieta, 2014. / red. J. Hoffmann-Aulich, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 37--45, ISBN: 9788378421757
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16835] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[8] Profilaktyka upadków wśród seniorów - wykorzystanie rozwiązań technologicznych, Anna Pławiak-Mowna
// W: Starzejąca się kobieta, 2014. / red. J. Hoffmann-Aulich, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 61--71, ISBN: 9788378421757
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16836] [data modyf: 27-08-2015 11:40]
[9] Styl życia a starzenie się człowieka, Joanna Hoffmann-Aulich, Arleta Wojciechowska-Łącka, Anna Pławiak-Mowna
// W: Starzejąca się kobieta, 2014. / red. J. Hoffmann-Aulich, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--14, ISBN: 9788378421757
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16832] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[10] Występowanie pięciu pierwotnych nowotworów złośliwych u pacjentki z zespołem HNPCC/Lynch w kontekście ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, Arleta Wojciechowska-Łącka, Joanna Hoffmann-Aulich, Anna Pławiak-Mowna
// W: Starzejąca się kobieta, 2014. / red. J. Hoffmann-Aulich, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 25--36, ISBN: 9788378421757
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16834] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[11] Elektromagnetyzm w środowisku pacjentów-nosicieli implantów kardiologicznych - szansa czy zagrożenia? Zdalna edukacja pacjentów, Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk
// W: Elektromagnetyzm w środowisku. Szanse czy zagrożenia?, 2010. / red. i oprac. Andrzej Krawczyk, Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, s. 87--103, ISBN: 9788391955673
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12503] [data modyf: 30-12-2010 16:22]
[12] Wybrane aspekty projektowania systemów informatycznych dedykowanych ochronie zdrowia w świetle standardów kształcenia inżynierów - case study, Anna Pławiak-Mowna
// W: Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, 2010. / red. M. Lisiecka-Biełanowicz, B. Samoliński, P. Warczyński, Warszawa : Ministerstwo Zdrowia (Systemy Zarządzania Jakością w Ochronie Zdrowia), s. 237--248, ISBN: 9788391106570
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12627] [data modyf: 03-02-2011 11:35]
[13] Implantable cardioverter defibrillator and UMTS telephones interaction, Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk
// W: Electromagnetic field, health and environment : proceedings of EHE '07, 2008. / ed. A. Krawczyk, R. Kubacki, S. Wiak, C. L. Antunes, Amsterdam : IOS Press (Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics 29), s. 255--259, ISBN: 9781586038601
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[WZCZ-10900] [data modyf: 17-02-2009 12:00]
[14] Czy telefony komórkowe zakłócają pracę wszczepialnych kardiowerterów defiblyratorów? Przegląd literatury, Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk
// W: Elektromagnetyczne techniki w ochronie zdrowia, 2007. / red. i oprac. A. Krawczyk, A. Duraj, Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, s. 58--75, ISBN: 9788373730137
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9729] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Badania kardioimplantów w polu elektromagnetycznym w środowisku pracy, Andrzej Krawczyk, Anna Pławiak-Mowna, Arkadiusz Miaskowski
// W: Bioelektromagnetyzm - teoria i praktyka, 2006. / red. i oprac. A. Krawczyk, T. Zyss, Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, s. 75--83, ISBN: 8373731121
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8747] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Interferencje elektromagnetyczne w kardiostymulatorach, Anna Pławiak-Mowna, Roman Kubacki, Tomasz Zyss
// W: Pole elektromagnetyczne w biosferze, 2005. / red. i oprac. A. Krawczyk, J. Wyszkowska, Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, s. 109--123, ISBN: 8373730222
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7831] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Zaburzenia pracy kardioimplantów w polach impulsowych mikrofalowych stacji bazowych telefonii komórkowej, Roman Kubacki, Jaromir Sobiech, Tomasz Zyss, Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk
// W: Elektromagnetyzm w medycynie i biologii, 2004. / red. R. Kubacki, A. Krawczyk, Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, s. 31--38, ISBN: 8391955648
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6869] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Badania eksperymentalne nad wpływem impulsowego pola magnetycznego o indukcji 2 T na pracę serca u szczura, Tomasz Zyss, Adam Roman, Andrzej Krawczyk, Edward Koźluk, Anna Pławiak-Mowna
// W: Kompatybilność elektromagnetyczna w biologii i medycynie, 2003. / red.A Krawczyk, A. Pławiak-Mowna, Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, s. 69--78, ISBN: 8391955613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6224] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Badania przedmiotowe i rozwiązania eksperymentalne, Adam Sielicki, Anna Pławiak-Mowna
// W: Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie medialne, 2003. / red. Z. Kierzkowski, S. Kluska-Nawarecka, A. Sielicki, Poznań : Sorus, s. 85--88, ISBN: 8387133639
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6458] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Kompatybilność kardiostymulatorów w środowisku elektromagnetycznym, Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk, Tomasz Zyss, Edward Koźluk
// W: Kompatybilność elektromagnetyczna w biologii i medycynie, 2003. / red.A Krawczyk, A. Pławiak-Mowna, Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, s. 30--44, ISBN: 8391955613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6221] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Korzystne oddziaływanie pola elektromagnetycznego na implantowane stymulatory serca, Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska, Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk, Piotr Lodziński, Tomasz Zyss
// W: Kompatybilność elektromagnetyczna w biologii i medycynie, 2003. / red.A Krawczyk, A. Pławiak-Mowna, Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, s. 45--55, ISBN: 8391955613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6222] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w szkole medialnej, Anna Pławiak-Mowna, Beata Szymerowska
// W: Edukacja techniczna i informatyczna : poglądy, wyzwania i możliwości, 2003. / red. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski, Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, s. 298--303, ISBN: 8370964788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5802] [data modyf: 03-06-2003 10:30]
[23] Realizacja grupowego projektu informatycznego jako przykład edukacji informatycznej, Anna Pławiak-Mowna
// W: Edukacja techniczna i informatyczna : poglądy, wyzwania i możliwości, 2003. / red. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski, Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, s. 358--363, ISBN: 8370964788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5803] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Zagrożenia ze strony wybranych źródeł generujących pole elektromagnetyczne dla osób mających wszczepione stymulatory serca, Tomasz Zyss, Andrzej Krawczyk, Adam Roman, Edward Koźluk, Anna Pławiak-Mowna
// W: Kompatybilność elektromagnetyczna w biologii i medycynie, 2003. / red.A Krawczyk, A. Pławiak-Mowna, Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, s. 56--68, ISBN: 8391955613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6223] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Wpływ pola elektromagnetycznego na implanty kardiologiczne - dane literaturowe, Andrzej Krawczyk, Anna Pławiak-Mowna
// W: Bioelektromagnetyzm, 2002. , Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, s. 143--161, ISBN: 8391606546
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5172] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Zagadnienie zastosowania techniki genetycznej w rozwiązaniu problemu optymalizacji operacji żądań w bazie danych oraz jakości składowanych w niej danych multimedialnych, Anna Pławiak-Mowna, Wojciech Zając
// W: Metody sztucznej inteligencji w automatyzacji procesów, 2000. , Kraków : Politechnika Krakowska, s. 173--181, ISBN: 8386050896
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1660] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Detekcja jąder komórkowych w obrazach biomedycznych z uwzględnieniem kodowania barw / Anna Pławiak-Mowna, Małgorzata Mazurkiewicz, 2018. Przegląd Elektrotechniczny R. 94, nr 12, 246--249, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analiza kolorów, detekcja obiektów, ekstrakcja cech, feature extraction, image color analysis, morphometric parameters, object detection, parametry morfometryczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2018.12.56         Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-23438] [data modyf: 18-12-2018 10:42]
[2] On Effectiveness of Human Cell Nuclei Detection Depending on Digital Image Color Representation / Anna Pławiak-Mowna, Małgorzata Mazurkiewicz, 2018. Przegląd Elektrotechniczny R. 94, nr 1, 77--80, ISSN: 0033-2097, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)        Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[AWCZ-22159] [data modyf: 04-01-2018 13:45]
[3] Occupational EMF exposure and risk of breast cancer / Anna Pławiak-Mowna, Józef Korbicz, 2017. Przegląd Elektrotechniczny R. 93, nr 1, 177--180, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, ekspozycja zawodowa, electromagnetic field, ocucupational exposure, pole elektromagnetyczne, rak piersi
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)        Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-20848] [data modyf: 16-01-2017 16:21]
[4] Elektromagnetyzm w polityce ochrony zdrowia osób starszych / Anna Pławiak-Mowna, Wojciech Zając, Grzegorz Andrzejewski, 2015. Przegląd Elektrotechniczny, nr 1, 192--194, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: elderly, fall prevention, profilaktyka upadków, seniorzy, technologia bezprzewodowa, wireless technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2015.01.43         Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-18785] [data modyf: 21-08-2015 10:16]
[5] Monitorowanie aktywności fizycznej osób starszych a źródła pól elektromagnetycznych / Anna Pławiak-Mowna, Grzegorz Andrzejewski, Wojciech Zając, 2015. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12, 198--200, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna seniorów, electromagnetic fields sources, falls prevention, physical activity of the elderly, profilaktyka upadków, seniorzy, zagrożenia przesyłu danych, źródła pól elektromagnetycznych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2015.12.51
[AWCZ-19633] [data modyf: 16-12-2015 14:18]
[6] A solution to detect and provent the falls of geriatric patients / Anna Pławiak-Mowna, Wojciech Zając, Grzegorz Andrzejewski, 2013. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12, 350--352, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: detekcja upadków, fall detection, fall prevention, geriatric problems, prewencja upadków, problemy geriatryczne, rozwiązania technologiczne w ochronie zdrowia, technology support in healthcare
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17902] [data modyf: 20-08-2015 12:02]
[7] Społeczna percepcja badań doświadczalnych z udziałem pacjentów. Komunikat z badań dotyczących oddziaływania pola elektromagnetycznego na stymulator serca / Anna Pławiak-Mowna, 2013. Rocznik Lubuski: Nowe tendencje w badaniach społecznych tom 39, cz. 1, 213--224, ISSN: 0485-3083, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17662] [data modyf: 21-07-2015 10:35]
[8] Wspomaganie realizacji studenckich grupowych projektów IT - rozwój systemu SVN i przykłady zastosowania / Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna, 2013. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 59, nr 11, 1231--1234, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: data visualization, projekt grupowy, system SVN, team project, version control system, wizualizacja wyników
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17887] [data modyf: 20-08-2015 12:19]
[9] Dostosowanie funkcjonalności systemu edukacji w zakresie kardioimplantów do potrzeb osób z dysfunkcjami / Anna Pławiak-Mowna, Kamil Mielcarek, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 1, 44--47, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: I/O device, cardiac medical electronic implants, elektroniczne implanty kardiologiczne, podnoszenie świadomości pacjentów, remote/distance education, specialized equipment, specjalistyczny sprzęt, urządzenia I/O
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16326] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[10] Aspekty bezpieczeństwa telemetrii w medycynie w ramach transmisji internetowej / Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna, 2011. Metody Informatyki Stosowanej, nr 1, 73--79, ISSN: 1898-5297, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: computer networks, data encryption, telemedicine, telemetry
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16064] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Wspomaganie realizacji grupowego projektu IT w oparciu o system SVN / Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna, 2011. Metody Informatyki Stosowanej, nr 2, 82--88, ISSN: 1898-5297, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: SVN, education, team group project, version/revision control systems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16151] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Zdalne monitorowanie stymulatorów serca i wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów - aspekty bezpieczeństwa i badania ekspozycji na PEM z udziałem pacjentów / Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk, 2011. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12b, 137--140, ISSN: 0033-2097, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: czynnik ludzki, pacemaker, stymulator serca, telemedicine, wszczepialny kardiowerter-defibrylator, zdalne monitorowanie
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16228] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Cardiac implant patients and RFID technology / Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk, 2010. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12, 117--119, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: RFID technology, electromagnetic interferences, implantable cardioverter defibrillator ICD, interferencje elektromagnetyczne, pacemaker, stymulator serca, technologia RFID, wszczepialny kardiowerter-defibrylator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-15279] [data modyf: 30-12-2010 16:01]
[14] The electromagnetic awareness and education of cardiac pacemaker patients / Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12, 131--133, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: cardiac pacemaker, edukacja pacjentów, electromagnetic field, electromagnetic interference, interferencje elektromagnetyczne, patient education, pole elektromagnetyczne, stymulator serca
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-14590] [data modyf: 01-02-2011 12:03]
[15] Zdalny monitoring i edukacja pacjentów ze stymulatorami serca w telemedycynie / Anna Pławiak-Mowna, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 528--530, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: distance learning, home monitoring, telemedicine, telemedycyna, zdalna edukacja, zdalny monitoring
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13912] [data modyf: 17-06-2009 13:05]
[16] Cardiac pacemaker and base station interaction / Anna Pławiak-Mowna, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 843--845 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: cardiac pacemaker, electromagnetic field, electromagnetic interference, interferencje elektromagnetyczne, pole elektromagnetyczne, stymulator serca
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13110] [data modyf: 01-07-2008 14:40]
[17] Electromagnetic field and home monitoring in cardiac device technology / Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk, Agnieszka Duraj, 2008. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12, 224--226, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: implant, systemy medycznej telemetrii, telemedicine, telemedycyna, wireless medical telemetry
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[AWCZ-13492] [data modyf: 01-02-2011 12:05]
[18] The implantable cardiac rhythm device at electromagnetic field - the problem of an interaction / Anna Pławiak-Mowna, 2008. Przegląd Elektrotechniczny, nr 1, 88--89, ISSN: 0033-2097, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cardiac pacemaker, electromagnetic field, electromagnetic interferences, implantable cardioverter-defibrillator, interferencje elektromagnetyczne, malfunctions of cardiac rhythm device, pole elektromagnetyczne, stymulator serca, wszczepialny kardiowerter-defiblyrator, zaburzenia pracy urządzeń podtrzymujących pracę serca
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-12697] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Wpływ pola elektromagnetycznego generowanego przez aparaturę medyczną na funkcjonowanie wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów / Anna Pławiak-Mowna, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 722--725, ISSN: 1230-3496, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13079] [data modyf: 01-07-2008 12:12]
[20] Electromagnetic field influence on implantable cardioverter defibrillator - reports review / Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk, 2007. Przegląd Elektrotechniczny, Nr 7-8, 121--122, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: interferencje elektromagnetyczne, pole elektromagnetyczne, wszczepialny kardiowerter - defibrylator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-12274] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Implantable cardiac rhythm device at workplace electromagnetic environment / Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk, Arkadiusz Miaskowski, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 5, 93--95, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: FDTD, bezpieczeństwo w środdowisku pracy, cardiac pacemakers, implantable cardioverter-defibrillators, interface voltage, napięcie indukowane, safety at workplace, stymulatory serca, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12200] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Wpływ pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej na układ stymulujący serce / Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska, Marek Kiliszek, Anna Pławiak-Mowna, Roman Kubacki, M. Zawadzka-Byśko, Piotr Lodziński, M. Pieniak, Andrzej Krawczyk, Grzegorz Opolski, 2007. Folia Cardiologica Excerpta T. 2, supl. C, 111 [abstr.], ISSN: 1896-2475,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12425] [data modyf: 20-06-2016 16:29]
[23] Badania stumulatorów serca i wszczepialnych kardiowerterów-defiblyratorów w polu elektromagnetycznym - przegląd doniesień w literaturze / Anna Pławiak-Mowna, 2006. Nowa Elektrotechnika, nr 11, 28--29 rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11289] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Badania wszczepialnych kardiowerterów-defiblyratorów w polu elektromagnetycznym - przegląd literatury / Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk, 2006. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12, 87--88, ISSN: 0033-2097, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: electromagnetic field, electromagnetic interferences, implantable cardioverter-defibrillator, interferencje elektromagnetyczne, pole elektromagnetyczne, wszczepialny kardiowerter-defiblyrator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11550] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Czy telefony komórkowe zakłócają pracę kardioimplantów? / Andrzej Krawczyk, Anna Pławiak-Mowna, Edward Koźluk, 2006. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 12, 16--19, ISSN: 0137-7043, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11549] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Influence of electromagnetic field on cardiac pacemakers at workplace environment / Anna Pławiak-Mowna, Arkadiusz Miaskowski, Andrzej Krawczyk, Yoshiyuki Ishihara, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, wyd. spec., 68--70, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: FDTD, bezpieczeństwo w środowisku pracy, cardiac pacemakers, interface voltage, napięcie indukowane, safety at workplace, stymulatory serca
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10999] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] The examination of cardiac pacemaker malfuctions at electromagnetic environment / Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk, 2006. Przegląd Elektrotechniczny, nr 5, 63--65, ISSN: 0033-2097, bibliogr. il. rys. summ.
Słowa kluczowe: cardiac pacemaker, electromagnetic field, electromagnetic interferences, interferencje elektromagnetyczne, pole elektromagnetyczne, stymulator serca
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10907] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Badania kardioimplantów w polu magnetycznym w środowisku pracy / Andrzej Krawczyk, Anna Pławiak-Mowna, Arkadiusz Miaskowski, 2005. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12, 28--30, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, cardiac pacemaker, electromagnetic field, electromagnetic interferences, interferencje elektromagnetyczne, pole eketromagnetyczne, safety at workplace, stymulator serca
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10610] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Badanie kardiostymulatorów w polu elektromagnetycznym od anten bazowych telefonii komórkowej / Anna Pławiak-Mowna, Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska, Marek Kiliszek, Inga Zastawna, Piotr Lodziński, Roman Kubacki, Tomasz Zyss, Andrzej Krawczyk, Grzegorz Opolski, 2004. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12, 1243--1245, ISSN: 0033-2097, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: badania in vivo, interferencje elektromagnetyczne, pole elektromagnetyczne, stymulator serca
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10037] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Kardiostymulatory w polu elektromagnetycznym emitowanym przez telefony komórkowe / Andrzej Krawczyk, Anna Pławiak-Mowna, 2002. Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, 230--235, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8446] [data modyf: 01-02-2011 12:22]
[31] Stymulatory serca w zmiennym polu magnetycznym generowanym przez urządzenia elektromedyczne / Tomasz Zyss, Andrzej Krawczyk, Edward Kuźluk, Adam Roman, Anna Pławiak-Mowna, 2002. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 332--335, ISSN: 0033-2097, bibliogr. fot. rys. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8683] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Can (electro) magnetic fields distrub the work of heart pacemakers? - Digital measurements of pacemaker's signal / Tomasz Zyss, Andrzej Krawczyk, Adam Roman, Edward Koźluk, Anna Pławiak-Mowna // W: Structures - Waves - Human Health - (Biomedical Engineering) .- 2003, Vol. 12, no 2, s. 111--124 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6075] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Zastosowanie LabWindows/CVI w symulacji rozproszonego systemu pomiarowego / Elżbieta Sułkowska, Anna Pławiak-Mowna // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi .- 2003, nr 2, s. 87--93 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6130] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Obiektowa baza danych informacji o powierzchniach magazynowych dla potrzeb plikacji logistycznej jako nowoczesne zastosowanie technik informatycznych / Anna Pławiak-Mowna // W: Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - (Seminaria i Konferencje) .- 2000, nr 4, s. 343--347 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2872] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Problem efektywności dostępu do informacji składowanych w relacyjnej bazie danych - analiza operacji żądań / Anna Pławiak-Mowna // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2000, nr 27, s. 231--236 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2845] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[5] Przyspieszenie aplikacji w Microsoft Access / Anna Pławiak-Mowna // W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Legnicy - (Informatyka) .- 1999, nr 2, s. 61--68 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1280] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Recognition of Semi-trailers on the basis of the image, 2019. Piotr Czech, Małgorzata Mazurkiewicz, Piotr Mróz, Anna Pławiak-Mowna // W: Proceedings of the 7th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy, Czechy Prague, 2019, s. 11--19, ISBN: 97880010660702
Słowa kluczowe: ArUco markers, image recognition, object detection, vehicle control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23479] [data modyf: 31-07-2019 11:06]
[2] Statistical analysis of the morphometric parameters of human cell nuclei, 2019. Artur Gramacki, Marek Kowal, Anna Pławiak-Mowna, Małgorzata Mazurkiewicz // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2019, s. 93, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23588] [data modyf: 04-12-2019 11:49]
[3] Feature Extraction for Human Cell Nuclei in Histopathology Images, 2018. Anna Pławiak-Mowna, Małgorzata Mazurkiewicz // W: Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine - PTZE 2018. Racławice, Polska New York : IEEE Xplore, 2018, s. 179--182
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/PTZE.2018.8503108   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-23326] [data modyf: 23-10-2019 14:39]
[4] Elektromagnetyzm w polityce ochrony zdrowia osób starszych, 2014. Anna Pławiak-Mowna, Wojciech Zając, Grzegorz Andrzejewski // W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : XXIV sympozjum środowiskowe PTZE. Hucisko, Polska Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2014, s. 170--171, ISBN: 8388131990
Słowa kluczowe: profilaktyka upadków, seniorzy, technologia bezprzewodowa

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21485] [data modyf: 25-08-2015 12:36]
[5] Can IT technology help older adults to win with the fear of falling?, 2013. Anna Pławiak-Mowna, Wojciech Zając, Małgorzata Kołopieńczyk, Joanna Hoffmann-Aulich // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1-- 2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: fall events, fear of falling, incydent upadku, it technology, obawa przed upadkiem, older adults, osoby starsze, technologia it

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20925] [data modyf: 05-10-2017 15:13]
[6] Falls detection and prevention in the old age - a review of solutions, 2013. Anna Pławiak-Mowna, Wojciech Zając, Grzegorz Andrzejewski // W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : XXIII Sympozjum Środowiskowe PTZE. Mikołajki, Polska Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2013, s. 167--169, ISBN: 8388131990
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20940] [data modyf: 29-07-2015 11:32]
[7] Teamwork in engineering as a method for the acquisition of key social competences : case-study, 2013. Elżbieta Kołodziejska, Anna Pławiak-Mowna // W: International seminar "Teaching and learning in engineering education". Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--10
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20941] [data modyf: 07-09-2015 15:29]
[8] Teamwork in engineering as the method for the acquistion of social key competences. A case study, 2013. Anna Pławiak-Mowna, Elżbieta Kołodziejska // W: 10th IFIP World Conference on Computers in Education - WCCE 2013 : learning while we are connected. Toruń, Polska Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013, Vol. 3, s. 194--195, ISBN: 9788323130956
Słowa kluczowe: LLL (Lifelong Learning), educating IT engineers, key competences, project based learning, social competences, teamwork

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21229] [data modyf: 07-09-2015 15:07]
[9] Wspomaganie realizacji studenckich grupowych projektów IT ? rozwój systemu SVN i przykłady zastosowania, 2013. Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: projekt grupowy, system SVN, version control system, wizualizacja wyników

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20924] [data modyf: 17-03-2017 08:32]
[10] Aspekty bezpieczeństwa w telemedycynie w ramach transmisji internetowej, 2011. Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 285--288
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20050] [data modyf: 20-06-2011 14:43]
[11] Dostosowanie funkcjonalność systemu edukacji w zakresie kardioimplantów do potrzeb osób z dysfunkcjami, 2011. Anna Pławiak-Mowna, Kamil Mielcarek // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 277--280
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20049] [data modyf: 20-06-2011 14:41]
[12] Remote transmission of cardiac implant patients data, 2011. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce : XXI Sympozjum Środowiskowe PTZE. Lubliniec, Polska Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2011, s. 139--140, ISBN: 8388131990
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20055] [data modyf: 21-06-2011 10:11]
[13] The awereness of electromagnetic interferences amog cardiac pacemaker and implanted cardiac defibrillator patients: risk communication, 2011. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: EHE 2011 : 4th International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment. Coimbra, Portugalia Coimbra : [brak wydawcy], 2011, s. CD-ROM [4s.], ISBN: 9789728822224
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20053] [data modyf: 21-06-2011 10:05]
[14] Wspomaganie realizacji grupowego projektu IT w oparciu o system SVN, 2011. Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 163--166
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20030] [data modyf: 20-06-2011 13:12]
[15] Cardiac implant patients and RFID technology, 2010. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: 3rd Symposium on Applied Elektromagnetics SAEM'10. Maribor-Ptuj, Słowenia Maribor : TehnoCenter at the University of Maribor, 2010, s. 113--114, ISBN: 9789612482152
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19848] [data modyf: 30-12-2010 17:09]
[16] Cardiac implant patients and RFID technology, 2010. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: SAEM'10 - Proceedings of the 3rd Symposium on Applied Electromagnetics. Ptuj, Słowenia [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9789612482374
Słowa kluczowe: RFID system, cardiac pacemaker, electromagnetic interferences, implantable cardioverter defibrillator

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20214] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[17] Electromagnetic awareness and education of cardiac implant patients, 2009. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce : XIX sympozjum środowiskowe PTZE. Worliny k/Ostródy, Polska Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2009, s. 137--138, ISBN: 9788373730557
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19537] [data modyf: 07-04-2010 13:02]
[18] Zdalny monitoring i edukacja pacjentów ze stymulatorami serca w telemedycynie, 2009. Anna Pławiak-Mowna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 138--140
Słowa kluczowe: distance learning, home monitoring, telemedicine, telemedycyna, zdalna edukacja, zdalny monitoring

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19234] [data modyf: 19-06-2009 13:45]
[19] Cardiac implant patients exposure on electromagnetic field, 2008. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: 2nd Symposium on Applied Electromagnetics - SAEM' 08. Zamość, Polska Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2008, s. 151--152, ISBN: 9788373730373
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18965] [data modyf: 04-11-2008 12:44]
[20] Electromagnetic fields and home monitoring in cardiac device technology, 2008. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk, Agnieszka Duraj // W: The Second Symposium on Applied Electromagnetics - SAEM 2008 and PTZE'08 - XVIII Symposium PTZE. Zamość, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18964] [data modyf: 04-11-2008 11:03]
[21] Interaktywna edukacja pacjentów wspomaganych implantami kardiologicznymi, 2008. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: Sieci i systemy informatyczne : teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje : XVI konferencja. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2008, s. [4] CD-ROM, ISBN: 9788390916118
Słowa kluczowe: interaktywna edukacja, społeczeństwo informacyjne, szkolenie na odległość

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19026] [data modyf: 19-12-2008 12:14]
[22] Systemy bezprzewodowej telediagnostyki, 2008. Agnieszka Duraj, Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: Sieci i systemy informatyczne : teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje : XVI konferencja. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2008, s. [7] CD-ROM, ISBN: 9788390916118
Słowa kluczowe: systemy bezprzewodowe, telediagnostyka

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19027] [data modyf: 19-12-2008 12:17]
[23] Implantable cardiac rhythm device malfunction at electromagnetic field of workplace environment, 2007. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: XIII International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering - ISEF 2007 : book of digests. Prague, Czechy Prague : Czech Technical University, 2007, s. 552--553 [abstr.], ISBN: 9788001037843
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18485] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Implantable cardioverter defibrillator and UMTS telephonesinteraction, 2007. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: 2nd International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment - EHE '07. Wrocław, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 2007, s. [4] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18484] [data modyf: 26-09-2007 13:35]
[25] The implantable cardiac rhythm device at electromagnetic field - the problem of an interaction, 2007. Anna Pławiak-Mowna // W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce : XVII Sympozjum Środowiskowe PTZE. Rydzyna, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2007, s. 101--105
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18443] [data modyf: 02-07-2007 13:46]
[26] Badania wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów w polu elektromagnetycznym - przegląd literatury, 2006. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce : XVI Sympozjum PTZE. Wisła, Polska Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2006, s. 171--174
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17997] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Electromagnetic field influence on cardiac pacemaker at workplace, 2006. Arkadiusz Miaskowski, Andrzej Krawczyk, Anna Pławiak-Mowna, Yoshiyuki Ishihara // W: International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment - EHE' 06. Madeira, Portugalia [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 2.195--2.198, ISBN: 9728822049
Słowa kluczowe: FDTD, cardiac pacemakers, interface voltage, safety at workplace

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18164] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Influence of electromagnetic field emitted by base station antenna on cardiac pac study, 2006. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: Microwaves, Radar & Wireless Communications - MIKON 2006 : international conference. Kraków, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 394--397
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18597] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] The analysis of electromagnetic interferences in cardiac pacemakers at occupational environment, 2006. Andrzej Krawczyk, Anna Pławiak-Mowna, Arkadiusz Miaskowski, Yoshiyuki Ishihara // W: Electromagnetic Compatibility - EMC 2006 : 18th International Wrocław Symposium. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 471--474, ISBN: 837085947X
Słowa kluczowe: FDTD, cardiac pacemakers, interface voltage, safety at workplace

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17998] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Badania interferencji elektromagnetycznych występujących w obszarze kardiostymulatora, 2005. Anna Pławiak-Mowna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 155--160, ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17182] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Electromagnetic interferences of cardiac pacemaker, 2005. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: Computational and applied electromegnetics : the third Slovenian-Polish joint seminar. Maribor, Słowenia Maribor : [brak wydawcy], 2005, s. 41--42 [abstr.], ISBN: 8643507059
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17395] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Interference of base stationantenna with cardiac pacemakers - preliminar research results, 2005. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: XII International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering - ISEF 2005. Baiona, Hiszpania Vigo : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 8460970574
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17394] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Badanie kardiostymulatorów w polu elektromagnetycznym od anten bazowych telefonii komórkowej, 2004. Anna Pławiak-Mowna, Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska, Marek Kiliszek, Inga Zastawna, Piotr Lodziński, Roman Kubacki, Tomasz Zyss, Andrzej Krawczyk, Grzegorz Opolski // W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. Zakopane, Polska Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2004, s. 82--83
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16438] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Interferencje elektromagnetyczne w kardiostymulatorach, 2004. Andrzej Krawczyk, Anna Pławiak-Mowna, Tomasz Zyss // W: Ekologia w Elektronice : III krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2004, s. 9--15, ISBN: 8391453766
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16653] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Kompatybilność kardiostymulatorów w środowisku elektromagnetycznym - badania eksperymentalne, 2004. Anna Pławiak-Mowna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 143--148, ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16795] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Wpływ pola elektromagnetycznego na implanty i aparaturę medyczną, 2004. Andrzej Krawczyk, Anna Pławiak-Mowna, Roman Kubacki, Tomasz Zyss // W: Pola elektromagnetyczne w środowisku komunalnym i w środowisku pracy - źródła i oddziaływanie na człowieka : XX Szkoła Jesienna. Zakopane, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2004, s. 77--90, ISBN: 8389379759
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16691] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Cardiac pacemaker in electromagnetic environment, 2003. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk, Tomasz Zyss, Edward Koźluk // W: Computational and applied electromegnetics : The second Polish-Slovenian joint seminar. Kraków, Polska Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, 2003, s. 42--43 [abstr.], ISBN: 8391606597
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15804] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Integracja systemu informacyjnego z rozproszonym systemem kontrolono-pomiarowym, 2003. Anna Pławiak-Mowna, Elżbieta , // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu III : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Legnica, Polska Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003, Cz. 2, s. 281--286, ISBN: 8391346595
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15640] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Kardiostymulatory w polu elektromagnetycznym, 2003. Anna Pławiak-Mowna // W: V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2003. Istebna - Zaolzie, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2003, Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 14, z. 1, s. 69--72, ISBN: 8391599159
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16022] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Kardiostymulatory w polu elektromagnetycznym emitowanym przez telefony komórkowe, 2003. Anna Pławiak-Mowna, Tomasz Zyss, Edward Koźluk, Andrzej Krawczyk, Roman Kubacki // W: Telefonia komórkowa a ochrona zdrowia i środowiska : najnowsze przepisy i wyniki badań : fakty. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2003, s. 27--37, ISBN: 8391215261
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16121] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Zmienne warunki funkcjonowania organizacji a realizacja grupowego projektu informatycznego jako przygotowanie do pracy zawodowej, 2003. Anna Pławiak-Mowna // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu III : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Legnica, Polska Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003, Cz. 2, s. 276--280, ISBN: 8391346595
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15639] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Analiza pracy stymulatorów w polu elektromagnetycznym, 2002. Anna Pławiak-Mowna // W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2002. Istebna-Zaolzie, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2002, Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 14, z. 1, s. 47--50, ISBN: 8391599124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15092] [data modyf: 04-11-2002 14:16]
[43] Interferencje elektromagnetyczne w kardiostymulatorach, 2002. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: Pierwsza Krajowa Konferencja Elektroniki - KKE 2002. Kołobrzeg-Dźwirzyno, Polska Koszalin : Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, 2002, T. 2, s. 503--508, ISBN: 8388283960
Słowa kluczowe: elektronika medyczna, kardiostymulatory, kompatybilność elektromagnetyczna, pole elektromagnetyczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14848] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Kardiostymulatory w polu elektromagnetycznym, 2002. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce : XII Sympozjum Środowiskowe. Warszawa-Białowieża, Polska Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2002, s. 69--70
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14796] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[45] Kardiostymulatory w Srodowisku elektromagnetycznym, 2002. Andrzej Krawczyk, Anna Pławiak-Mowna // W: Międzynarodowe XIII Sympozjum Mikromaszyny i Serwonapędy. Krasiczyn, Polska Warszawa : Wydaw. Książkowe Instytutu Elektrotechniki, 2002, Vol. 2, s. 537--542, ISBN: 8390076888
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14987] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Kształtowanie kompetencji w szkole medialnej, 2002. Anna Pławiak-Mowna, Beata Szymerowska // W: Edukacja techniczna i informatyczna : ogólnoświatowe tendencje, wyzwania i możliwości : Międzynarodowa konferencja. Ciechocinek, Polska Bydgoszcz : [brak wydawcy], 2002, s. [5] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14876] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Realizacja grupowego projektu informatycznego jako przykład edukacji informatycznej, 2002. Anna Pławiak-Mowna // W: Edukacja techniczna i informatyczna : ogólnoświatowe tendencje, wyzwania i możliwości : Międzynarodowa konferencja. Ciechocinek, Polska Bydgoszcz : [brak wydawcy], 2002, s. [5] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14875] [data modyf: 25-06-2002 12:55]
[48] Stymulatory serca a zmienne pole magnetyczne 0,01-1 T generowane przez urządzenia elektromedyczne, 2002. Tomasz Zyss, Andrzej Krawczyk, Edward Koźluk, Adam Roman, Anna Pławiak-Mowna // W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce : XII Sympozjum Środowiskowe. Warszawa-Białowieża, Polska Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2002, s. 89--90
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14797] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Symulacja komputerowa rozproszonego systemu pomiarowego z wykorzystaniem pakietu LabWindows/CVI, 2002. Elżbieta Kawecka, Anna Pławiak-Mowna // W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice : Krajowe sympozjum. Łódź, Polska Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2002, s. 195--198, ISBN: 839125819X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14829] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[50] Wykorzystanie rozproszonej bazy danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2002. Anna Pławiak-Mowna // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II : II Międzynarodowa konferencja naukowa. Legnica, Polska Legnica : [brak wydawcy], 2002, s. 477--481, ISBN: 8391346595
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15003] [data modyf: 29-11-2002 14:20]
[51] Interpretacja i zarządzanie informacjami pozyskanymi z rozproszonych systemów pomiarowych z wykorzystaniem pakietu narzędziowego Labwindows/CVI SQL TOOLKIT, 2001. Anna Pławiak-Mowna, Elżbieta Kawecka // W: Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce PTZE : Sympozjum środowiskowe PTZE. Wenecja, Polska Bydgoszcz : Wydaw.Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2001, s. 96--99
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10311] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[52] Rola systemów informacyjnych w intergrującej się Europie, 2001. Anna Pławiak-Mowna // W: Polskie przedsiębiorstwo w intergrującej się Europie : Materiały konferencyjne. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Wyższa Szkoła Biznesu, 2001, s. 253--256
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10271] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[53] Zakłócenia pracy kardiostymulatora w polu elektromagnetycznym - próba oceny, 2001. Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk // W: Materiały XV Beskidzkiego Seminarium Elektryków - BSE 2001. Istebna-Zaolzie, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2001, Archiwum Konferencji PTETiS, s. 120--124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13179] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Zarządzanie rozproszonym systemem pomiarowym w aspekcie struktury systemu oraz interpretacji i przetwarzania danych pomiarowych, 2001. Elżbieta Kawecka, Anna Pławiak-Mowna // W: 22. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 22. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2001, Informatyka, s. 141--146
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10111] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Analiza problemu wykorzystania technik genetycznych do optymalizacji jakości danych multimedialnych składowanych w relacyjnej bazie danych oraz operacji żądań i ścieżek dostępu, 2000. Anna Pławiak-Mowna, Wojciech Zając // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, Informatyka, s. 144--152
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8746] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[56] Operacje na zasobach informacyjnych baz danych do badania wpływu natężenia pola elektromagnetycznego na organizmy żywe z wykorzystaniem strukturalnego języka zapytań w aspekcie wielu narzędzi programowych, 2000. Anna Pławiak-Mowna // W: Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce PTZE : Jubileuszowe X Sympozjum Środowiskowe PTZE. Cedzyna, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2000, s. 54--55
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5043] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Zagadnienie dostępu do informacji składowanych w relacyjnej bazie danych - metoda optymalizacji drzew ścieżek dostępu dla operacji żądań, 2000. Anna Pławiak-Mowna // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, Informatyka, s. 138--143
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8745] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[58] Zagadnienie zastosowania techniki genetycznej w rozwiązaniu problemu optymalizacji operacji żądań w bazie danych oraz jakości składowanych w niej danych multimedialnych, 2000. Anna Pławiak-Mowna, Wojciech Zając // W: Metody Sztucznej Inteligencji w Automatyzacji Procesów. Rabka, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 2000, s. 132--137
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5042] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Zastosowanie techniki obiektowej w nowoczesnych językach programowania na przykładzie języka Java, 2000. Anna Pławiak-Mowna, Mariusz Cytrycki // W: Materiały XIV Beskidzkiego Seminarium Elektryków - BSE 200. Istebna - Pietraszonka, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2000, Archiwum Konferencji PTETiS, s. 114--118
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9095] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Nowoczesna technologia tworzenia i zarządzania bazą danych - technika obiektowa, 1999. Anna Pławiak-Mowna // W: Materiały XIII Beskidzkiego Seminarium Elektryków - BSE '99. Istebna-Pietraszonka, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 1999, Archiwum Konferencji PTETiS, s. 142--146
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4863] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[61] Optymalne systemy baz danych do składowania danych multimedialnych, 1999. Anna Pławiak-Mowna // W: I Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD '99. Istebna-Zaolzie, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 1999, Archiwum Konferencji PTETiS, s. 42--45
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4882] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[62] Wykorzystanie komponentów do tworzenia relacyjnych baz danych w Delphi 3.0, 1999. Anna Pławiak-Mowna // W: Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki. Białystok, Polska Białystok : Politechnika Białostocka, 1999, T. 2 : Elektrotechnika : Informatyka : Marketing i Zarządzanie, s. 114--121, ISBN: 838627297X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4301] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[63] Wykorzystanie strukturalnego języka zapytań do operacji na zasobach informacyjnych w aspekcie wielu narzędzi programowych, 1999. Agnieszka Węgrzyn, Anna Pławiak-Mowna // W: Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki. Białystok, Polska Białystok : Politechnika Białostocka, 1999, T. 2 : Elektrotechnika : Informatyka : Marketing i Zarządzanie, s. 152--159, ISBN: 838627297X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4361] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Kompatybilność elektromagnetyczna w biologii i medycynie / (Red.) Andrzej Krawczyk, Anna Pławiak-Mowna .- Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, 2003, 124 s. .- ISBN: 8391955613
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4002] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski