System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Grzegorz Łabiak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 62 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wykorzystanie hierarchicznego modelu współbieżnego automatu w projektowaniu sterowników cyfrowych / Grzegorz Łabiak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 .- 156 s. : bibliogr.rys.tab.summ. - (Prace Naukowe z Automatyki i Informatyki ; T. 6) .- ISBN: 8389712423
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7196] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] UML support for statecharts-based digital logic controller design in FPGA technology / Grzegorz Łabiak
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 165--180 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_13   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[WZCZ-17580] [data modyf: 08-02-2016 10:51]
[2] FSM-based logic controller synthesis in programmable devices with embedded memory blocks / Grzegorz Borowik, Grzegorz Łabiak, Arkadiusz Bukowiec
// W: Innovative technologies in management and science / ed. R. Klempous, J. Nikodem .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2015 - (Topics in Intelligent Engineering and Informatics ; Vol. 10) - s. 123--151 .- ISBN: 9783319126517    DOI: 10.1007/978-3-319-12652-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16499] [data modyf: 27-08-2015 12:24]
[3] Ochrona własności intelektualnej projektów w układach FPGA poprzez szyfrowanie danych konfiguracyjnych / Grzegorz Łabiak, Marek Węgrzyn
// W: Zdalne odczyty : kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane / red. M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski .- Legionowo : Wydaw. BTC, 2015 - s. 73--85 .- ISBN: 9788364702051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17199] [data modyf: 05-10-2015 12:26]
[4] The use of algebraic decision diagrams for algebraic analysis of n-bounded Petri Nets / Grzegorz Łabiak, Andrei Karatkevich
// W: New trends in digital systems design / eds. A. Bukowiec, G. Borowik, M. Doligalski .- Düsseldorf : VDI Verlag GmbH, 2014 - (Fortschritt - Berichte VDI ; Nr. 836) - s. 56--67 .- ISBN: 9783183836109
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16428] [data modyf: 27-08-2015 12:05]
[5] Symbolic state exploration of UML statecharts for hardware description / Grzegorz Łabiak
// W: Design of embedded control systems .- New York : Springer, 2005 - s. 73--83 .- ISBN: 0387236309
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[WZCZ-7555] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Conception of partial specification of logic controller deterministic state machine / Grzegorz Łabiak // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 1, s. 76--79, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Boolean algebra, algebra Boola, deterministic state machine, deterministyczna maszyna stanów, diagramy statechart, konflikty tranzycji, logic controller, metody symboliczne, predicates, predykaty, statechart diagrams, sterownik logiczny, symbolic methods, transition conflicts
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16327] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[2] The problems of transition predicates construction in hierarchical concurrent controllers / Grzegorz Łabiak // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2012, Vol. 58, no 4, s. 411--418, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Boolena predicates, binary control system, clique problem, compatibility classes, computational complexity, concurrency, conflicting transitions, hierarchy, statechart diagrams
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-16857] [data modyf: 07-01-2013 13:15]
[3] UML modelling in rigorous design methodology for discrete controllers / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski, Michał Doligalski, Jacek Tkacz, Arkadiusz Bukowiec // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2012, Vol. 58, no 1, s. 27--34, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: UML modelling, binary controller, decomposition, digital synthesis, formal analysis, verification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/v10177-012-0004-8         Cytowania wg Scopus: 13 [14-10-2019]
[AWCZ-16439] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[4] Programowanie kontrolerów gier i aplikacji w systemie Windows / Łukasz Stefanowicz, Grzegorz Łabiak // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 3, s. 169--176, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: ANSI C, Direct Input, DirectX, Windows, computer games, controller, peripheral devices
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15414] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[5] Statechart-based controllers synthesis in FPGA structures with embedded array blocks / Grzegorz Łabiak, Grzegorz Borowik // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2010, Vol. 56, no 1, s. 13--24, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 12 [14-10-2019]
[AWCZ-14817] [data modyf: 07-06-2010 11:28]
[6] Transition orthogonality in statechart diagrams and inconsistencies in binary control system / Grzegorz Łabiak // Przegląd Elektrotechniczny .- 2010, nr 9, s. 130--133, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-15009] [data modyf: 01-02-2011 12:18]
[7] Idea for symbolic iterator in BDD environment / Grzegorz Łabiak // Przegląd Elektrotechniczny .- 2009, R. 85, nr 7, s. 207--210, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: BDD, iterator, metody symboliczne, stan, zbiór stanów
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-13967] [data modyf: 01-02-2011 11:59]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Wykrywanie cykli zależności funkcyjnych sygnałów w językach HDL / Grzegorz Łabiak // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 818--820 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: HDL, cycles, cykle, diagramy statecharts, digrafy, digraphs, signals, statechart diagrams, sygnały
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13103] [data modyf: 01-07-2008 14:17]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[9] Binarne Diagramy Decyzyjne w technologii .NET / Grzegorz Łabiak, Tomasz Makowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 78--80, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: .NET, BDD, C#, DLL, Platform Invocation Service
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12197] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[10] Metody specyfikacji, syntezy i weryfikacji hierarchicznych diagramów stanów / Grzegorz Łabiak, Andrei Karatkevich // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 7, wyd. spec., s. 109--111, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10975] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[11] Zastosowanie języka UML w modelowaniu sterowania dyskretnego / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 50--52, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: UML, analiza zachowania, behavior analysis, discrete controller, methodology, metodyka, sterownik dyskretny
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10995] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] UML statecharts and Petri nets model comparison for system level modelling / Grzegorz Łabiak, Piotr Miczulski // W: Mezdunarodnyj sbornik naucnych trudov .- 2004, Vyp. 27, s. 310--314 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6549] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Model Driven Architecture Approach to Logic Controller Design / Grzegorz Łabiak, Grzegorz Bazydło // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2018. Thessaloniki, Grecja, 2018 .- New York : AIP Publishing, 2018 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 2040, s. 1--5
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5079137   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23308] [data modyf: 03-06-2019 17:44]
[2] Logic synthesis of n-ary quantitative relations / Grzegorz Łabiak // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska, 2017 .- Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017 .- Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--7 .- ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: complex systems, computer science, digital electronics, electrical engineering, logic, logic devices

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2280864   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22703] [data modyf: 19-10-2017 12:43]
[3] A method of transition conflict resolving in hierarchical control / Grzegorz Łabiak // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016. Wilga, Polska, 2016 .- Bellingham : SPIE, 2016 .- Proceedings of SPIE, Vol. 10031, s. 1 .- ISBN: 9781510604858
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2249046   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22282] [data modyf: 21-02-2017 15:09]
[4] Ochrona własności intelektualnej projektów w układach FPGA poprzez szyfrowanie danych konfiguracyjnych (na przykładzie projektowania układów sterujących) / Grzegorz Łabiak, Marek Węgrzyn // W: Kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane : zdalne odczyty : II konferencja naukowo-przemysłowa. Zielona Góra - Nowy Kisielin, Polska, 2015 .- [b. m.], 2015, s. 1--16 .- [postery]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21893] [data modyf: 07-10-2015 12:39]
[5] Statechart-based design controllers for FPGA partial reconfiguration / Grzegorz Łabiak, Marek Węgrzyn, Alfredo Rosado Munoz // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments 2015 : XXXVI-th IEEE-SPIE Joint Symposium. Wilga, Polska, 2015 .- Bellingham : SPIE, 2015 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9662, s. 96623--96634 .- ISBN: 9781628418804
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2205867   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[KONF-21865] [data modyf: 16-03-2017 12:39]
[6] Deadlock-preserving reduction of Petri nets / Andrei Karatkevich, Grzegorz Łabiak // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 60--61
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21423] [data modyf: 02-09-2015 12:56]
[7] The use of algebraic decision diagrams for algebraic analysis of Petri nets / Grzegorz Łabiak, Andrei Karatkevich // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 33--34
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21414] [data modyf: 02-09-2015 12:54]
[8] Detection of possible frozen states in communicating UML state machines / Andrei Karatkevich, Grzegorz Łabiak // W: 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2013. Velké Karlovice, Czechy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 198--203 .- ISBN: 9783902823533
Słowa kluczowe: Statecharts, concurrent systems, deadlock, discrete-event systems, formal verication

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130925-3-CZ-3023.00093   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-21046] [data modyf: 25-08-2015 10:17]
[9] Logic synthesis of n-ary quantitative relations / Grzegorz Łabiak // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: binary relation, logic synthesis, n-ary relation, quantitative relations

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20932] [data modyf: 07-09-2015 15:26]
[10] Solving transition conflicts in hierarchical controllers by means of function predicates / Grzegorz Łabiak // W: Boolean problems : 10th international workshop. Freiberg, Niemcy, 2012 .- Freiberg : Technische Universität Bergakademie, 2012, s. 73--78 .- ISBN: 9783860124383
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20482] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Koncepcja niepełnej specyfikacji deterministycznej maszyny stanów sterownika logicznego / Grzegorz Łabiak // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 43--46
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20017] [data modyf: 20-06-2011 12:18]
[12] Role of UML modelling in discrete controller design / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski, Jacek Tkacz, Michał Doligalski, Arkadiusz Bukowiec // W: ICSEng 2011. Proceedings of 21st International Conference on Systems Engineering. Las Vegas, USA, 2011 .- [B. m.] : IEEE Computer Society, 2011, s. 480--481 .- ISBN: 9780769544953 .- [abstr.]
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/ICSEng.2011.97   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-20149] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Efficient Logic Controller Design / Grzegorz Borowik, Mariusz Rawski, Grzegorz Łabiak, Arkadiusz Bukowiec, Henry Selvaraj // W: Broadband and Biomedical Communications - IB2Com'10 : fifth international conference. Malaga, Hiszpania, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. [nlb. 6]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[KONF-19911] [data modyf: 09-02-2011 12:29]
[14] Programowanie kontrolerów gier i aplikacji w systemie Windows / Łukasz Stefanowicz, Grzegorz Łabiak // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 109--114
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19675] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[15] Some computational aspects of statecharts formal modeling of reactive systems / Grzegorz Łabiak // W: 55. IWK. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium = International Scientific Colloquium : Crossing bordes within the ABC. Ilmenau, Niemcy, 2010 .- Ilmenau : Ilmenau University of Technology, 2010, s. 668--673 [CD-ROM] .- ISBN: 9783938843536
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19750] [data modyf: 14-10-2010 12:03]
[16] Transition orthogonality in statechart diagrams and inconsistencies in binary control system / Grzegorz Łabiak // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 257--261
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19692] [data modyf: 20-07-2010 10:25]
[17] Koncepcja iteratora symbolicznego w środowisku BDD / Grzegorz Łabiak // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 18--21
Słowa kluczowe: BDD, iterator, metody symboliczne, set of states, stan, state, symbolic methods, zbiór stanów

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19213] [data modyf: 19-06-2009 10:23]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[18] Statechart diagrams implementation in FPGA structures with embedded memory blocks / Grzegorz Łabiak, Grzegorz Borowik // W: Discrete-Event System Design - DESDes '09 : preprints of the 4th IFAC Workshop. Gandia Beach, Hiszpania, 2009 .- [B. m.] : [B. w.], 2009, s. 219--224 .- ISBN: 9783902661692
Słowa kluczowe: Embedded Memory Blocks, FPGA, FSM, decomposition, digital controllers, statecharts

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-19346] [data modyf: 09-11-2015 09:48]
[19] Concurrent processes synchronisation in statecharts for FPGA implementation / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS' 08. Lviv, Ukraina, 2008 .- Lviv : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2008, s. 59--64
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-18968] [data modyf: 04-11-2008 14:49]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[20] From statecharts to FSM-description - transformation by means of symbolic methods / Grzegorz Łabiak // W: Discrete-Event System Design - DESDes '06 : a proceedings volume from the 3rd IFAC Workshop. Rydzyna, Polska, 2006 .- Zielona Góra : International Federation of Automatic Control by University of Zielona Góra Press, 2006, s. 161--166 .- ISBN: 8374810351
Słowa kluczowe: BDDs, FSM, state space, statechart diagrams, symbolic techniques

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[KONF-17975] [data modyf: 03-10-2006 12:58]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[21] Rola i miejsce języka UML w projektowaniu sterowników cyfrowych / Grzegorz Łabiak // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 95--102 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17174] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[22] Hierarchiczny diagram stanów i jego odwzorowanie w strukturze logicznej FPGA / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2004 : materiały VII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2004 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2004, s. 103--110 .- ISBN: 8387362638
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16366] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[23] Sekwencja, współbieżność i hierarchia w modelowaniu zachowania dyskretnych sterowników reaktywnych / Grzegorz Łabiak // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 47--54 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16781] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[24] The method of concurrency matrix generation for statechart-based digital controllers / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2004 : Proceedings of the 11th International Conference. Szczecin, Polska, 2004 .- Łódź : [brak wydawcy], 2004, s. 445--450 .- ISBN: 8391928977
Słowa kluczowe: behaviour description, concurrency matrix, hardware implementation, statecharts, symbolic methods

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16442] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[25] Transition conflicts detection in binary modular statecharts diagrams / Grzegorz Łabiak // W: Programmable Devices and Systems - PDS 2004 : proceedings of IFAC workshop. Cracow, Polska, 2004 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2004, s. 192--197 .- ISBN: 8390840987
Słowa kluczowe: behaviour, deterministic behaviour, hierarchical control, modelling, state-space method, statecharts

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-16739] [data modyf: 22-11-2004 17:41]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[26] From UML statecharts to FPGA - the HiCoS approach / Grzegorz Łabiak // W: Forum on Specification & Design Languages - FDL '03. Frankfurt, Niemcy, 2003 .- Frankfurt : [brak wydawcy], 2003, s. 354--363 .- ISBN: 16369874
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15832] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[27] HiCoS - akademicki system do projektowania hierarchicznych współbieżnych cyfrowych układów sterowania / Grzegorz Łabiak // W: Pierwsza Krajowa Konferencja Elektroniki - KKE 2002. Kołobrzeg-Dźwirzyno, Polska, 2002 .- Koszalin : Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, 2002 .- T. 1, s. 397--402 .- ISBN: 8388283960
Słowa kluczowe: CAD, hierarchia, statecharty, sterowanie binarne, układy cyfrowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14846] [data modyf: 19-06-2002 12:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[28] Koncepcja syntezy diagramów Statechart w cyfrowych układach reprogramowalnych / Grzegorz Łabiak // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2002 : Materiały V krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2002 .- Szczecin : Wydaw. Politechniki Szczecińskiej, 2002, s. 113--120 .- ISBN: 8387362425
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14776] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Application of BDDs in FPGA Synthesis of Statechart-based Controllers / Grzegorz Łabiak // W: International Workshop Control and Information Technology - IWCIT '01. Ostrava, Czechy, 2001 .- Ostrava : [brak wydawcy], 2001, s. 45--50
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10870] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[30] Statecharts diagram as linked hierarchical sequential automata / Grzegorz Łabiak // W: Computer - Aided Design of Discrete Devices - CAD DD 2001 : Proceedings of the Fourth International Conference. Minsk, Białoruś, 2001 .- Minsk : [brak wydawcy], 2001 .- Vol. 1, s. 38--43
Słowa kluczowe: Statecharts, linked sequential automata, reactive system, sequential automata

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11324] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[31] Symbolic state exploration of controllers specified by means of Statecharts / Grzegorz Łabiak // W: Discrete-Event System Design - DESDes '01 : Proceedings of the International Workshop. Przytok k/Zielonej Góry, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 209--214
Słowa kluczowe: BDD, logic control, statechart, symbolic analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10373] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Zastosowanie diagramów Statecharts w specyfikacji funkcjonalnej układów sterowania binarnego / Grzegorz Łabiak // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2001 : Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2001, s. 55--60
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9850] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Programowa implementacja konwersji sieci Petriego na język VHDL / Monika Puczyńska, Grzegorz Łabiak, Paweł Wolański // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2000 : Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 2000, s. 285--291
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2522] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Statecharts Specification Format ( SSF ) - tekstowa postać opisu diagramów / Grzegorz Łabiak // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2000 : Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 2000, s. 147--154
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2468] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[35] Wizualizacja tekstowej reprezentacji diagramów Statecharts / Grzegorz Łabiak, Medard Ludwicki // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- Informatyka, s. 130--137
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8744] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Zastosowanie hierarchicznego modelu współbieżnego automatu w projektowaniu układów cyfrowych / Grzegorz Łabiak // W: II Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie. Istebna, Polska, 2000 .- Gliwice : Komitet Organizacyjny SSympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2000, s. 152--157
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2482] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Edytor graficzny sieci Petriego / Grzegorz Łabiak, Grzegorz Andrzejewski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC '99 : Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Instytutu Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 1999, s. 57--64
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2385] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[38] Eksperymentalny system do syntezy kontrolerów współbieżnych / Grzegorz Andrzejewski, Grzegorz Łabiak // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC '99 : Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Instytutu Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 1999, s. 43--49
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2383] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Modelling statechart diagrams by means of Petri nets / Grzegorz Łabiak // W: Advanced Computer Systems - ACS '99 : Sixth Inernational Conference : Preceedings. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 1999, s. 253--259
Słowa kluczowe: Petri Net, Statechart, modelling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2441] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[40] Implementacja sieci STATECHART w reprogramowalnej strukturze FPGA / Grzegorz Łabiak // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC : Materiały I Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 1998 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Instytutu Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 1998, s. 169--176
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2220] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[41] Zastosowanie bibliotek DLL przy tworzeniu prezentacji w pakiecie Authorware / Tomasz Sudak, Grzegorz Łabiak // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- T. 3 : Informatyka, s. 183--187
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8062] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Zasady tworzenia multimedialnych lekcji komputerowych przy użyciu pakietu Authorware / Grzegorz Łabiak // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 3 : Informatyka, s. 190--194
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13673] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Discrete-Event System Design - DESDes '06 : a proceedings volume from the 3rd IFAC Workshop / (Red.) Marian Adamski, Luis Gomes, Marek Węgrzyn, Grzegorz Łabiak .- Zielona Góra : International Federation of Automatic Control by University of Zielona Góra Press, 2006, 330 s. .- ISBN: 8374810351
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4252] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Wykorzystanie hierarchicznego modelu współbieżnego automatu w projektowaniu sterowników cyfrowych / Grzegorz Łabiak .- Politechnika Warszawska : Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 2003 .- 131 s. / Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Adamski
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski