System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Paweł Kużdowicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 126 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Nowoczesne rozwiązania ICT w zarządzaniu wiedzą w organizacjach inteligentnych, 2016. Piotr Adamczewski, Paweł Kużdowicz, Krzysztof Bartczak, Warszawa : Texter Sp. z o.o. 126 s. , ISBN: 9788377904381, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13609] [data modyf: 17-02-2017 14:29]
[2] Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP, 2005. Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 125 s. , ISBN: 837481005X, bibliogr. rys. tab.
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7702] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2001. Sławomir Kaluga, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Volker Lingnau, Paweł Orzeszko, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ 116 s. bibliogr. tab. .- + CD-ROM
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-3001] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Odpowiedzialność za produkt w Unii Europejskiej na przykładzie uregulowań prawnych obowiązujących w Republice Federalnej Niemiec, 2000. Paweł Kużdowicz, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. 89 s. , ISBN: 8388224654, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2301] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[5] Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec, 1999. Paweł Kużdowicz, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. 84 s. , ISBN: 8391109151, bibliogr. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2300] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Integracja przepływów strumieni ilościowych i wartościowych w przedsiębiorstwie, Paweł Kużdowicz
// W: Współczesne wyzwania zarządzania kosztami i dokonaniami : dobór mierników w praktyce przedsiębiorstw i instytucji, 2019. / red. M. Nieplowicz, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 71--82, ISBN: 9788376957678
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21154] [data modyf: 21-10-2019 10:16]
[2] Podaż informacji a popyt na informacje w controllingu przedsiębiorstwa, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz
// W: Kierunki zmian i rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej i controllingu, 2019. / red. M. Kowalewski, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 31--40, ISBN: 978837695
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21153] [data modyf: 21-10-2019 10:07]
[3] Zastosowanie technik informacyjnych w controllingu organizacji, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz
// W: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : teoria i praktyka, 2019. / red. nauk P. Kużdowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 157--172, ISBN: 9788378423850
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21309] [data modyf: 27-01-2020 13:48]
[4] The investment activity of small and medium-sized enterprises by industries, Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Kużdowicz
// W: Problemy organizacionno-ekonomičeskogo upravleniâ proizvodstvom, 2015. , Minsk : Pravo i Ekonomika, s. 228--238, ISBN: 9789855524695
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17141] [data modyf: 30-09-2015 13:41]
[5] Closure of reporting period in an enterprise using ERP system, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz
// W: Controlling and knowledge : shaping an information environment in contemporary business organizations, 2014. / ed. by J. Dyczkowska, P. Kużdowicz, Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, s. 91--104, ISBN: 9788376954141
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16857] [data modyf: 27-08-2015 09:50]
[6] Modeling the accounting systems in standard software, Paweł Kużdowicz
// W: Information systems architecture and technology : the use of IT technologies to support organizational management in risky environment, 2014. / ed. Z. Wilimowska et al., Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej (Library of Informatics of University Level Schools), s. 91--101, ISBN: 9788374938587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16282] [data modyf: 27-08-2015 09:44]
[7] Project Cost Control Supported by proALPHA ERP system, Paweł Kużdowicz
// W: Controlling and knowledge : shaping an information environment in contemporary business organizations, 2014. / ed. by J. Dyczkowska, P. Kużdowicz, Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, s. 114--126, ISBN: 9788376954141
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16859] [data modyf: 27-08-2015 09:50]
[8] Hybrid cost calculation: a solution for small and medium enterprises, Paweł Kużdowicz
// W: Toyotarity. Toyota management principles' interpretation in different branches, 2012. / red. S. Borkowski, N. Náprstková, Częstochowa : Oficyna Wydaw. Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, s. 194--206, ISBN: 9788393422517
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15140] [data modyf: 19-02-2013 11:44]
[9] Przegląd funkcji przekrojowych w systemie klasy ERP na przykładzie proALPHA?, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko
// W: Wykorzystanie metod ilościowych w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw = Die nutzung quantitativer methoden in der praxis mittelständer unternehmen, 2011. / red. G.Zellmer, K. Witkowski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 103--110, ISBN: 9788393306800
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-13007] [data modyf: 12-07-2011 13:22]
[10] Zarządzanie zmianami przy zastosowaniu systemu ERP na podstawie metody wielostopniowej oceny wartości użytkowej, Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz
// W: Jakość zasobów niematerialnych a doskonalenie organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia, 2011. / red. E. Skrzypek, Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 29--40, ISBN: 9788362785186
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14052] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] System informatyczny proALPHA, Paweł Kużdowicz
// W: Laboratorium z systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, 2010. / red. R. Bojarski, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, s. 98--159, ISBN: 9788373357082
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12386] [data modyf: 16-11-2010 09:54]
[12] Efektywność wdrożenia systemu ERP APS w warunkach niepewności - ocena czasu przedsięwzięcia z uwzględnieniem stanu przygotowania przedsiębiorstwa, Lilianna Ważna, Paweł Kużdowicz
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania, 2009. / red. R. Bzdyra . T. 4, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 233--244, ISBN: 9788373651906
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11590] [data modyf: 07-01-2010 11:09]
[13] ERP-Datenintegration - chance für die Controlling-Entwicklung in kleineren Unternehmen mit hoher Geschäftsprozess-Intensität, Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz
// W: Die Rolle des Controllers im Mittelstand : funktionale, institutionale und instrumentelle Ausgestaltung, 2008. / Hrsg. V. Lingnau, Lohmar - Köln : Josef Eul Verlag GmbH (Reihe : Controlling 8), s. 205--220, ISBN: 9783899366884
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10099] [data modyf: 13-05-2008 14:39]
[14] The deviation analysis within a management system, Paweł Kużdowicz
// W: Information systems architecture and technology : models of the organisation's risk management, 2008. / ed. Z. Wilimowska, L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej (Library of Informatics of University Level Schools), s. 183--193, ISBN: 9788374934138
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10569] [data modyf: 31-10-2008 11:58]
[15] Nutzung dispositiver und entscheidungsunterstützender Funktionalitäten von ERP-Systemen - Antrieb oder Bremse für die Entwicklung der Arbeitszufriedenheit, Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz
// W: Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, 2007. / red. E. Skrzypek . T. 1, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 41--48, ISBN: 9788392454717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9709] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Przepływy wartości w zintegrowanym systemie informatycznym, Adrianna Adamczyk, Paweł Kużdowicz, Marcin Relich
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania, 2007. / red. M. Kopczewski . T. 2, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 9--14, ISBN: 9788373651296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9390] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Proalpha APS - the advanced tool for multi-resource-planning and realtime-optimization in middle-size enterprises, Maciej Dzikuć, Paweł Kużdowicz
// W: Design methods for practice, 2006. / ed. R. Rohatyński, P. Poślednik, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 197--199, ISBN: 8374810459
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8520] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Zapewnienie jakości danych warunkiem opłacalności zastosowania standardowego oprogramowania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : zbiór prac, 2006. / red. R. Knosala, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 647--654, ISBN: 8387982717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7970] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Zastosowanie koncepcji organizacji uczącej się w planowaniu finansowym, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz
// W: Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki. T. 1, 2006. / red. E. Skrzypek, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 13--21, ISBN: 108391473090
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8662] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Polskie regiony i polityka spójności w świetle prac nad Narodowym Planem Rozwoju na okres programowania 2007-2013, Sławomir Laskowski, Paweł Kużdowicz
// W: Europejska polityka rolna i polityka spójności : wybrane problemy, 2005. / red. M. Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 415--425, ISBN: 8389712768
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7646] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] proALPHA - studium przypadku, Krzysztof Bzdyra, Paweł Kużdowicz
// W: Systemy wspomagania inżynierii zarządzania, 2005. , Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 177--197, ISBN: 8373650911
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7944] [data modyf: 19-01-2006 10:27]
[22] Virtual reality based approach to educational mechanical engeneering, VR-desktop realization, Julian Jakubowski, Sławomir Kłos, Paweł Kużdowicz
// W: Virtual design and automation, 2005. / ed. Z. Weiss, Poznań : Publishing House of Poznań University of Technology, s. 407--414, ISBN: 8371432011
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Wyzwania transgranicznej polityki regionalnej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Mariusz Mankiewicz, Paweł Kużdowicz
// W: Europejska polityka rolna i polityka spójności : wybrane problemy, 2005. / red. M. Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 427--437, ISBN: 8389712768
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7647] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Efektywność zmian w przedsiębiorstwie, Paweł Kużdowicz
// W: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : efektywność controllingu wspomaganego komputerowo, 2004. / red. P. D. Kluge, P. Kużdowicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 61--68, ISBN: 8388327763
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6723] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Nowe trendy w bankowości elektronicznej, Wojciech Korsak, Paweł Kużdowicz
// W: Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 231--237, ISBN: 8388327828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6895] [data modyf: 20-10-2004 12:51]
[26] Opłacalność stosowania controllingu wspomaganego komputerowo w małym i średnim przedsiębiorstwie, Paweł Kużdowicz, M. Kopczewski, Zbigniew Banaszak
// W: Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych, 2004. / red. I. K. Hejduk, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej (Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania 99), s. 438--442
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6993] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Tendencje rozwoju komputerowo wspomaganego controllingu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Paweł Kużdowicz
// W: Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, 2004. / red. J. Brdulak, M. Kulikowski, Warszawa : Instytut Wiedzy SGH, s. 377--387, ISBN: 8389132141
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6575] [data modyf: 19-04-2004 17:43]
[28] Zarządzanie jakością danych przy zastosowaniu rozwiązania klasy ERP w małym i średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym, Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz
// W: Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2004, 2004. / red. J. K. Grabara, J. S. Nowak, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 127--137, ISBN: 832043016X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6992] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Komputerowo wspomagana kalkulacja kosztów procesów, Paweł Kużdowicz
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, 2003. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 732--739, ISBN: 8320428092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5451] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Kształcenie umiejętności wykorzystania ekonomicznego know-how zawartego w systemach klasy ERP, Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko
// W: Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji, 2003. / red. D. Fic, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 157--161, ISBN: 8388327690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5982] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Umstellung auf EURO als Hauswährung mit Hilfe eines ERP-Systems - Erfahrungen aus deutschen KMU, Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, 2003. / red. M. Fic, P. Kużdowicz, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 68--72, ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5828] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Metoda Monte Carlo we wspomaganiu decyzji małych i średnich przedsiębiorstw, Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian, 2002. , Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, s. 76--85, ISBN: 8372830606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5256] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Controlling w zintegrowanych systemach zarządzania, Paul Dieter Kluge, Sławomir Kaluga, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko
// W: Systemy informatyczne inżynierii zarządzania, 2001. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, s. 105--124, ISBN: 8385911375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-4988] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Wspomaganie decyzji z wykorzystaniem danych niepewnych na przykładzie systemu wskaźników Rol (Return on Investment), Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko
// W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 1, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, s. 207--218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2283] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Zastosowanie rachunku kosztów działań w ocenie rentowności systemu zarządzania przez jakość, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko
// W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 1, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, s. 49--62
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2291] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Evaluation of the financial condition of the companies of transport and storage section in times of economic crisis - taxonomic analysis / Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Kużdowicz, 2016. Management Vol. 20, no. 1, 352--367, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: financial condition, kondycja finansowa, miara syntetyczna, sekcja transport i gospodarka magazynowa, synthetic measure, transport and storage section
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20177] [data modyf: 20-06-2016 14:21]
[2] Efficiency control in industrial enterprises / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Paweł Kużdowicz, 2015. Applied Mechanics and Materials Vol. 708, 294--299, ISSN: 1662-7482, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Balanced Scorecard approach, efficiency control, key Performance Indicators (KPI's), strategy implementation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.708.294
[AWCZ-18663] [data modyf: 24-08-2015 13:18]
[3] Kalkulacja kosztów dodatków metalowych w rachunku nośników kosztów i wyników / Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, 2014. Logistyka, nr 4, 3972--3980, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18448] [data modyf: 24-09-2015 09:23]
[4] Kluczowe wskaźniki efektywności w zarządzaniu procesami logistycznymi / Anna Saniuk, Paweł Kużdowicz, Roman Stryjski, 2014. Logistyka, nr 6, 14688--14696, ISSN: 1231-5478, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18764] [data modyf: 24-09-2015 09:25]
[5] Modelowanie systemów rachunków kosztów i dokonań w oprogramowaniu standardowym / Paweł Kużdowicz, 2014. Modele Inżynierii Teleinformatyki, nr 9, 63--74, ISSN: 2353-6535, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ERP, cena kosztów, modelowanie, rachunek kosztów
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18704] [data modyf: 21-07-2015 10:03]
[6] Wyznaczanie kosztów oczekiwanych w przedsiębiorstwie / Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Krzysztof Witkowski, 2014. Logistyka, nr 6, 6447--6552, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18652] [data modyf: 24-09-2015 09:24]
[7] Modelling value stream flows in the enterprise supply chain / Paweł Kużdowicz, Krzysztof Witkowski, Helena Vidová, 2013. Management Vol. 17, no. 2, 205--217, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: SCOR model, model SCOR, stream flow, strumień wartości, supply chain, łańcuch dostaw
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18035] [data modyf: 28-07-2015 12:35]
[8] Przepływy strumieni wartości w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa / Paweł Kużdowicz, Marcin Relich, Dorota Kużdowicz, 2013. Logistyka, nr 5, 335--340, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17616] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[9] The use of an ERP system for new product development: a logistic perspective / Marcin Relich, Paweł Kużdowicz, Lilianna Ważna, 2013. Logistyka, nr 5, 368--372, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17618] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[10] A declarative approach to project risk management / Marcin Relich, Paweł Kużdowicz, 2012. Fórum Manažéra, no 2, 32--37 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: constraint satisfaction problem, project prototyping, project rescuing
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17783] [data modyf: 24-01-2014 12:11]
[11] Application of cost accounting systems in an enterprise / Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, 2012. Management Vol. 16, no 2, 155--174, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: data flows, koszty bieżące, koszty normalne, normal and actual cost, potoki danych, system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16945] [data modyf: 18-01-2013 12:17]
[12] The application of normal and actual cost accounting in production companies / Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Krzysztof Witkowski, 2012. Fórum Manažéra, no 2, 19--23 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: actual cost, calculation, data flows, normal cost
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17782] [data modyf: 24-01-2014 12:11]
[13] Sterowanie poziomem płynności finansowej w małym przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu technik programowania w logice z ograniczeniami / Marcin Relich, Paweł Kużdowicz, Irena Bach, 2007. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, [12] CD-ROM, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12043] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Production process real-time optimization based on proALPHA APS solution / Paweł Kużdowicz, 2006. Applied Computer Science Vol. 2, no 2, 133--140 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: advanced planning and scheduling, enterprise resource planning systems
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11991] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Podejście zintegrowane w ocenie rentowności systemu zarządzania przez jakość / Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, 2003. Management Vol. 7, no 2, 107--115, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11521] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Użyteczność modeli zarządzania gotówką w praktyce / Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, 2003. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 5, 25--29 tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8961] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Implementacja rachunku kosztów procesów w systemie klasy ERP / Paweł Kużdowicz, 2002. Management Vol. 6, no 2, 87--97, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11499] [data modyf: 05-10-2007 14:16]
[18] Tworzenie regułowej bazy wiedzy w systemach informatycznych zarządzania / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko, 2001. Management Vol. 5, no 2, 117--126, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11459] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Activity Based Costing jako nowoczesna metoda kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwie / Dorota Kużdowicz, Paweł Orzeszko, Paweł Kużdowicz, 2000. Management Vo. 4, no 2, 101--111, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11376] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Instytucjonalne stymulatory wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w RFN / Wiesław Danielak, Paweł Kużdowicz, 1998. Management, no 4, 95--107, ISSN: 1429-9321, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11424] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Controlling w małych i niewielkich średnich przedsiębiorstwach - teoria i praktykA / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2017, Nr 471, s. 203--225, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ERP system, controlling, małe i niewielkie średnie przedsiebiorstwa, small and lower-medium enterprises, system ERP,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2017.471.19
[AWI-10642] [data modyf: 06-02-2018 12:50]
[2] Czynniki determinujące płynność finansową przedsiębiorstw na przykładzie sekcji transport i gospodarka magazynowa / Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Kużdowicz // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 157--172, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: differentiation method for varying, financial liquidity, financial liquidity determinants, transport and storage section,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10480] [data modyf: 28-02-2017 17:44]
[3] Raportowanie przepływów strumieni wartości w systemie ERP / Dorota Kużdowicz, Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2016, Nr 442, s. 240--248, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ERP system, operating segments, raportowanie, reporting, segmenty operacyjne, system ERP,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2016.442.23
[AWI-10425] [data modyf: 04-11-2016 11:31]
[4] Zastosowanie obliga kosztowego w analizie odchyleń przedsięwzięcia / Paweł Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2016, Nr 442, s. 249--257, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ERP system, cost control, kontrola kosztów, obligation, obligo, system ERP,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2016.442.24
[AWI-10426] [data modyf: 04-11-2016 11:32]
[5] Model ewidencyjny rachunku kosztów i dokonań w systemie ERP / Paweł Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2014, Nr 343, s. 304--314, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: ERP system, ewidencja kosztów i dokonań, model, recording costs and achievements, system ERP,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10081] [data modyf: 24-08-2015 15:18]
[6] Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej w systemie ERP / Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2013, Nr 290, s. 319--330, ISSN: 1899-3192,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9787] [data modyf: 24-08-2015 14:55]
[7] Rozliczanie świadczeń wzajemnych a rachunek nośników w przedsiębiorstwie / Paweł Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2013, Nr 291, s. 332--342, ISSN: 1899-3192,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9785] [data modyf: 24-08-2015 14:54]
[8] Rachunek kosztów i pomiarów dokonań w cyklu zarządzania przedsiębiorstwem wspomaganym systemem ERP / Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2011, Nr 182, s. 228--237, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9189] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Zastosowanie metody kolejnych przybliżeń w rachunku kosztów działań / Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2010, Nr 123, s. 277--287, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: działania, iteracje, zasoby,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8763] [data modyf: 08-11-2010 11:52]
[10] Wykorzystanie archiwum danych przedsiębiorstwa w tworzeniu reguł wiedzy ekonomicznej / Paweł Kużdowicz, Krzysztof Witkowski // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Zarządzanie i Marketing ; 16) .- 2003, T. 2, s. 130--137, ISSN: 2084-2686, bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6336] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Adaptacja systemu informatycznego zarządzania na potrzeby rachunku kosztów procesów / Paweł Kużdowicz // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Zarządzanie i Marketing ; 14) .- 2002, T. 2, s. 171--180, ISSN: 2084-2686, bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5810] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Implementacja rachunku kosztów procesów w średnim przedsiębiorstwie / Paweł Kużdowicz, Zbigniew Mamet, Agata Ostrowska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 483--487 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: koszty rodzajowe, marszruty, miejsca powstawania kosztów, rachunek kosztów procesów, schematy kalkulacji, struktury produktów, systemy ERP,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5708] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Projekty CRAFT szansą rozwoju dla polskich przedsiębiorców / Agata Ostrowska, Paweł Kużdowicz, Bogusław Wontor // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 460--463 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: MŚP, innowacyjność, projekty CRAFT, zdolność absorbcyjna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5706] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Znaczenie funduszy Unii Europejskiej w rozwoju gospodarczym pogranicza / Zbigniew Mamet, Paweł Kużdowicz // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 446--451 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fundusze spójności, fundusze strukturalne, inicjatywy wspólnoty,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5705] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Key performance indicators in assessment of enterprises of metallurgical sector, 2015. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Dagmar Cagáňová, Paweł Kużdowicz // W: 24th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2015 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 2070--2075, ISBN: 9788087294581
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators (KPI's), make-to-order system, metallurgical production

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[KONF-21755] [data modyf: 16-01-2017 14:20]
[2] Modeling the accounting system in ERP software, 2015. Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Anna Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2015 [Dokument elektroniczny]. Jesenik, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 370--379, ISBN: 9788087294611
Słowa kluczowe: ERP, accounting system, data flows, model

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21970] [data modyf: 17-01-2017 11:44]
[3] Aspects of computer-aided logistics controlling, 2013. Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Radim Lenort, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 518--523, ISBN: 9788087294505
Słowa kluczowe: ERP, data quality, logistics controlling

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21101] [data modyf: 18-01-2017 11:48]
[4] Calculation of metal additives costs in the automotive industry, 2014. Paweł Kużdowicz, Anna Saniuk, Dorota Kużdowicz // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1779--1784, ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: automotive industry, cost calculation, metal additives costs

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-21697] [data modyf: 17-01-2017 11:59]
[5] Connections of costs accounting systems in an enterprise, 2013. Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Anna Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 146--152, ISBN: 9788087294505
Słowa kluczowe: finance and controlling reconciliation, normal and actual cost

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21100] [data modyf: 18-01-2017 11:47]
[6] Cost control in enterprise purchasing processes, 2014. Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Anna Saniuk // W: 3rd International Conference on Recent Trends in Structural Materials - COMAT 2014 [Dokument elektroniczny]. Plzen, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1--5, ISBN: 9788087294451
Słowa kluczowe: cost control, purchasing processes, value stream

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21572] [data modyf: 07-09-2015 16:49]
[7] Measuring intellectual capital in the context of new product development, 2014. Marcin Relich, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Paweł Kużdowicz // W: Proceedings of the 6th European Conference on Intellectual Capital. Trnava, Słowacja [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 153--160, ISBN: 9781909507241
Słowa kluczowe: evaluation, fuzzy logic, intellectual capital, knowledge management, linguistic variable

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21265] [data modyf: 16-01-2017 14:43]
[8] Monitoring and control of efficiency improvement of metalworking processes, 2014. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Helena Vidová, Paweł Kużdowicz // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1870--1875, ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: key performance indicators (KPI's), metalworking process efficiency, process improvement

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-21699] [data modyf: 16-01-2017 14:45]
[9] Reverse logistics processes in steel supply chains, 2014. Paweł Kużdowicz, Marcin Relich, Anna Saniuk, Helena Vidová, Krzysztof Witkowski // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1--6, ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: logistics, recovery, reverse logistics, steel supply chain

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[KONF-21700] [data modyf: 18-01-2017 09:50]
[10] Sources of debt capital in financing the activities of the metal industry, 2014. Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Krzysztof Witkowski // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1772--1778, ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: borrowed capital, financing, liabilities

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21526] [data modyf: 17-01-2017 11:57]
[11] Allocation of internal activity costs in production enterprises [Dokument elektroniczny], 2013. Paweł Kużdowicz // W: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2013 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2013, s. 1706--1711, ISBN: 9788087294413
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21095] [data modyf: 17-01-2017 12:04]
[12] A declarative approach to project risk management, 2012. Marcin Relich, Paweł Kużdowicz // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 123--130, ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: constraint satisfaction problem, project prototyping, project rescuing

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-20685] [data modyf: 15-10-2013 14:07]
[13] Application of the concept of further approximations in production cost accounting, 2012. Paweł Kużdowicz // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 109--116, ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: activity, cost centre, cost object, iterations

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-20684] [data modyf: 15-10-2013 14:07]
[14] Closure of reporting period in companies using standard software, 2012. Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz // W: Znalosti pro tržní praxi 2012 - význam znalostí v aktuálni fázi ekonomického cyklu : sborník z mezinárodni vědecké konference. Olomouc, Czechy Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II, 2012, s. 258--263, ISBN: 9788087533048 .- http://knowledgeconference.cz/downloads/SBORNIK_ZNALOSTI_2012.pdf/ [dostęp: 21.11.2012]
Słowa kluczowe: data flow, month closure, oprogramowanie standardowe, przepływy danych, standard software, zamknięcie miesiąca

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20535] [data modyf: 18-01-2017 09:32]
[15] Cross-company data flows with ERP system, 2012. Paweł Kużdowicz, Marcin Relich, Dorota Kużdowicz // W: Znalosti pro tržní praxi 2012 - význam znalostí v aktuálni fázi ekonomického cyklu : sborník z mezinárodni vědecké konference. Olomouc, Czechy Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II, 2012, s. 264--269, ISBN: 9788087533048 .- http://knowledgeconference.cz/downloads/SBORNIK_ZNALOSTI_2012.pdf/ [dostęp: 21.11.2012]
Słowa kluczowe: ERP system, cost accounting, data flows, potoki danych, rachunek kosztów, system ERP

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20536] [data modyf: 18-01-2017 09:34]
[16] The application of normal and actual cost accounting in production companies, 2012. Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Krzysztof Witkowski // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 154--159, ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: actual cost, calculation, data flows, normal cost

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20687] [data modyf: 17-10-2013 13:06]
[17] New conditions for application of data mining methods in the sector of midsized enterprises, 2006. Sebastian Andracki, Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz // W: Automation 2006 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : X konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2006, s. 236--243, ISBN: 8392172833
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17706] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] proALPHA APS - The advanced tool for Multi-Resource-Planning and Realtime-Optimization in middle-size enterprises, 2006. Maciej Dzikuć, Paweł Kużdowicz // W: 5th International Seminar and Workshop - EDIProD' 2006. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2006, s. [poster]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21068] [data modyf: 05-12-2013 10:34]
[19] Zastosowanie modelowania i wnioskowania rozmytego do oceny efektywności wdrożenia systemu ERP APS w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym, 2006. Lilianna Ważna, Paweł Kużdowicz // W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania : [III Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki]. Koszalin, Polska Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s. 149--156, ISBN: 837365111X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18108] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i analizy dyskryminacyjnej do ustalania polityki cenowej w średnim przedsiębiorstwie, 2006. Marcin Relich, Paweł Kużdowicz // W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania : [III Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki]. Koszalin, Polska Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s. 69--75, ISBN: 837365111X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Multi-resource-planning and realtime-optimization based on proALPHA(r) APS solution, 2005. Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Sebastian Andracki // W: Automation 2005 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2005, s. 187--191, ISBN: 8392172809
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17018] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Controlling logistyczny w sferze zaopatrzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego, 2004. Krzysztof Witkowski, Paweł Kużdowicz // W: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów : Wyższa Szkoła Biznesu, 2004, s. 256--262, ISBN: 8388991086
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16397] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Estimation of efficiency of innovation projects in quality management system, 2004. Paweł Kużdowicz, Paul Dieter Kluge, Julian Jakubowski // W: Automation 2004 : konferencja naukowo-techniczna Atomatyzacja - Nowości i Perspektywy. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2004, s. 313--319, ISBN: 839141518X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16313] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Ocena efektywności przedsięwzięć projakościowych w przedsiębiorstwie, 2004. Paweł Kużdowicz // W: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów : Wyższa Szkoła Biznesu, 2004, s. 83--89, ISBN: 8388991086
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16391] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Reprezentacja procesów w systemie informatycznym zarządzania, 2004. Paweł Kużdowicz // W: Automation 2004 : konferencja naukowo-techniczna Atomatyzacja - Nowości i Perspektywy. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2004, s. 251--259, ISBN: 839141518X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16312] [data modyf: 05-04-2004 14:46]
[26] Technologia komputerowo wspomaganego controllingu w MSP w warunkach nowej bazylejskiej umowy kapitałowej - Basel II, 2004. Paul Dieter Kluge, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko, Agata Ostrowska-Huba // W: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy - SUCCESS 2004 : materiały z konferencji naukowej. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2004, T. 2, s. 329--340, ISBN: 8391473066
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Komputerowo zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw, 2003. Krzysztof Witkowski, Paweł Kużdowicz // W: Techniczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej. Stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia : Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Wyższa Szkoła Biznesu, 2003, s. 263--270, ISBN: 8388991051
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15523] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[28] Model planowania płynności finansowej w przedsiębiorstwie, 2003. Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz // W: Financni a logisticke rizeni : v kontextu vstupu Ceske republiky do Evropske unie : sbornik referatu z mezinarodni konference. Ostrava, Czechy Ostrava : [brak wydawcy], 2003, s. 136--142, ISBN: 802390860X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16023] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Opyt vnedrenija effektivnoj sistemy kontrollinga na pol'skich predprijatijach malogo i srednego biznesa, 2003. Paweł Orzeszko, Paweł Kużdowicz // W: Upravlenie kompaniej i kontrolling : prakticeskie vozmoznosti i perspektiva razvitija : mezdunarodnaja konferencija. Kiev, Polska Kiev : Mezdunarodnyj institut biznesa, 2003, s. 87--98
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15510] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Wartość archiwum danych zakładowych systemu klasy ERP, 2003. Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz // W: Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy - VALUE 2003 : VI międzynarodowa konferencja naukowa. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : [brak wydawcy], 2003, T. 2, s. 37--44, ISBN: 8391473031
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16081] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Implementacja rachunku kosztów procesów w systemie informatycznym zarządzania, 2002. Paweł Kużdowicz // W: Koszty jakości w zarządzaniu jakością : Materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2002, s. 252--257, ISBN: 8391519627
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14986] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Pozyskanie ekonomicznego know-how dla sektora MSP przy użyciu systemu klasy ERP na przykładzie rachunku kosztów procesów, 2002. Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz // W: Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa - FUTURE 2002 : Materiały z konferencji naukowej. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2002, T. 2, s. 243--254, ISBN: 8322720149
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15152] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Sterowanie jakością produktów w oparciu o implementację rachunku kosztów procesów w systemie ERP, 2002. Paweł Kużdowicz // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002, T. 2, s. 379--390, ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15189] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Wspomagane komputerowo zarządzanie wiedzą ekonomiczną, 2002. Maciej Dzikuć, Tomasz Frącek, Paweł Kużdowicz // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, Zarządzanie, s. 506--512, ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14753] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Betriebswirtschaftliches Regelwissen - Grundlage für rechnergestützte Informationssysteme, 2001. Paul Dieter Kluge, Volker Lingnau, Paweł Kużdowicz // W: Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : [brak wydawcy], 2001, T. 1, s. 208--220
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11401] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Qualitätscontrolling als Steuerinstrument zum Total Quality Management, 2001. Maciej Dzikuć, Paweł Kużdowicz // W: 22. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 22. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2001, Zarządzanie, s. 292--299, ISBN: 8385911472
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11040] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Komputerowo wspomagana analiza przyczyn i skutków wad - FMEA, 1998. Paweł Kużdowicz // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 5 : Zarządzanie, s. 105--109
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7830] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Możliwości wspierania inicjatyw gospodarczych w zakresie ochrony środowiska na pograniczu polsko-niemieckim, 1998. Paweł Kużdowicz // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 179--184
Słowa kluczowe: DtA, ERP, KfW, instrumenty wspierania gospodarki, pogranicze

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6882] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Pogranicze-euroregion-ekorozwój od dystansów do współpracy społeczno-gospodarczej , 1998. Wiesław Hładkiewicz, Paweł Kużdowicz // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 13--17
Słowa kluczowe: ekorozwój w gminie, pogranicze, euroregion, współpraca transgraniczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6806] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Zarządzanie jakością wspomagane komputerowo, 1998. Paweł Kużdowicz, Krzysztof Witkowski // W: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie : Zbiór referatów. Zakopane, Polska Zakopane : [brak wydawcy], 1998, s. 213--218
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5828] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Certyfikacja systemów jakości, 1997. Paweł Kabza, Piotr Kaczmarek, Paweł Kużdowicz // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 5 : Zarządzanie, s. 70--73
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14697] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Filozoficzne i politologiczne aspekty ekologii, 1997. Wiesław Hładkiewicz, Paweł Kużdowicz // W: Ekologia Pogranicza : II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1997, s. 23--26
Słowa kluczowe: ekofilozofia, ekologia, ekologia w polityce, ekozofia, świadomość ekologiczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10771] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Oddziaływanie jakości na sytuację kosztów i zysków w przedsiębiorstwie, 1997. Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 5 : Zarządzanie, s. 111--114
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14699] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), 1996. Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, T. 5 : Zarządzanie, s. 108--111
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15527] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[45] System zapewnienia jakości dostaw zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, 1996. Paweł Kużdowicz, Krzysztof Witkowski // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, T. 5 : Zarządzanie, s. 188--192
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15413] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Odpowiedzialność za produkt jako problem organizacyjny, 1995. Paweł Kużdowicz // W: 17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1995, T. 4 : Zarządzanie, s. 64--69
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15976] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : teoria i praktyka / (Red.) Paweł Kużdowicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, 225 s. .- ISBN: 9788378423850
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5863] [data modyf: 27-01-2020 14:00]
[2] Controlling and knowledge : shaping an information environment in contemporary business organizations / (Red.) Joanna Dyczkowska, Paweł Kużdowicz .- Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2014, 178 s. .- ISBN: 9788376954141
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5311] [data modyf: 02-09-2015 16:47]
[3] Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach / (Red.) Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004, 217 s. .- ISBN: 8388327763
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4048] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / (Red.) Maria Fic, Paweł Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003, 280 s. .- ISBN: 8388327658
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3945] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski