System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Marian Eckert
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 51 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Historia gospodarcza świata w XIX i XX wieku / Marian Eckert, Adam Nadolny, Włodzimierz Stobrawa .- Wyd. 2 .- Sulechów : Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej, 2002 .- 245 s.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6523] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Inżynierowie polscy w XX wieku : szkic do portretu zbiorowego / Marian Eckert .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2001 .- 40 s. .- ISBN: 83871937
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-5969] [data modyf: 13-01-2003 18:16]
[3] Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku / Marian Eckert, Adam Nadolny, Włodzimierz Stobrawa .- Sulechów : Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej, 2000 .- 245 s. : rys.tab. .- ISBN: 8391282120
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1520] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Inteligencja polska. Jej walka o odbudowę niepodległego państwa na przełomie XIX i XX wieku / Marian Eckert
// W: Wokół roku 1918 w Europie Środkowej / red. nauk. Tomasz Nodzyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 7--22 .- ISBN: 9788374813884
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12649] [data modyf: 10-02-2011 12:31]
[2] Przedsiębiorczość Polaków w XIX i XX wieku od protoindustrializacji do gospodarki opartej na mądrości / Marian Eckert
// W: Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin / red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 209--219 .- ISBN: 9788374812771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11421] [data modyf: 28-10-2009 09:03]
[3] Rola lasu i przemysłu drzewnego w industrializacji ziem polskich w XIX i na początku XX wieku / Marian Eckert
// W: Lasy zielonogórskie na przestrzeni wieków** : kulturowa rola lasu w dziejach / red. nauk. Tomasz Jaworski, Marek Maciantowicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - (Zielonogórskie Studia Łużyckie ; 6) - s. 69--77 .- ISBN: 9788374812788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11299] [data modyf: 30-09-2009 07:47]
[4] Udział inżynierów polskich w rozwoju gospodarczym Rosji w końcu XIX i na początku XX wieku / Marian Eckert
// W: "Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności** : prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. nauk. Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 455--463 .- ISBN: 9788374811910
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10487] [data modyf: 29-09-2008 13:15]
[5] Od współpracy transgranicznej i stopniowej integracji ku regionowi polsko-niemieckiemu / Marian Eckert, Waldemar Sługocki
// W: Polacy - Niemcy - Pogranicze : studia historyczne: księga poświęcona Profesorowi Joachimowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 327--341 .- ISBN: 8374810289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8454] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Intelektualista i pragmatyk: rozmowa Emila Ludwiga z Józefem Stalinem / Marian Eckert
// W: Studia politologiczne i historyczne : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi / red. nauk. Czesław Osękowski, Jarosław Macała .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 119--125 .- ISBN: 8389712911
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7793] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Pogranicze polsko - niemieckie w XIX i XX wieku - zacofanie czy rozwój? / Marian Eckert
// W: Polska - Europa - Świat XX wieku : studia i szkice ofiarowane Profesorowi Włodzimierzowi Bonusiakowi w czterdziestolecie Jego pracy twórczej / pod red. Wacława Wierzbieńca .- Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005 - s. 410--417 .- ISBN: 8373382011
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8940] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] PIDE - narzędzie terroru państwowego w Portugalii w latach 1926-1974 / Marian Eckert
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa / pod red. Wiesława Hładkiewicza .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 111--115 .- ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6816] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Pogranicze polsko-niemieckie w XIX i XX wieku - zacofanie czy rozwój? / Marian Eckert
// W: Polskie regiony zachodnie w Unii Europejskiej : szanse i oczekiwania / red. G. Bartkowiak .- Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finanasów Międzynarodowych, 2004 - s. 25--32 .- ISBN: 8389932008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6953] [data modyf: 22-11-2004 14:05]
[10] Wychowanie do dialogu w społeczeństwie wielokulturowym / Marian Eckert
// W: Wielokulturowość w nauczaniu historii / red. nauk. Bogumiła Burda, Bogdan Halczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 21--26 .- ISBN: 8389712504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7160] [data modyf: 09-03-2005 11:44]
[11] Przedsiębiorstwo zarządzające wiedzą / Marian Eckert
// W: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 7--10 .- ISBN: 8389321335
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6008] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Rola samorządnych społeczności lokalnych i regionalnych w epoce globalizacji / Marian Eckert
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2003 - s. 283--297 .- ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6302] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Historyk w obliczu globalizacji gospodarki / Marian Eckert
// W: Wizje i rzeczywistość : studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce poświęcone profesorowi doktorowi Czesławowi Łuczakowi w 80 rocznicę urodzin .- Poznań : Instytu Historii Uniwersytetetu im. Adama Mickiewicza, 2002 - (Publikacje Instytutu Historii UAM ; 49) - s. 272-276 .- ISBN: 8386650591
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5735] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Inżynierowie w pracy nad odbudową i modernizacją gospodarki polskiej po II wojnie światowej / Marian Eckert
// W: Społeczeństwo, państwo, modernizacja : studia ofiarowane Januszowi Żarnowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Włodzimierza Mędrzeckiego .- Warszawa 2002 : Instytut Historii PAN, 2002 - s. 153--161 .- ISBN: 8388909045
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6364] [data modyf: 18-02-2004 17:20]
[15] Prasa polska wobec zagrożenia niemieckiego w 1939 roku / Marian Eckert
// W: Między wielką polityką a międzynarodowym partykularyzmem / pod red. Jadwigi Kiwerskiej i Bogdana Koszela .- Poznań : Instytu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002 - s. 189--195 .- ISBN: 8386650745
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5743] [data modyf: 24-04-2003 13:40]
[16] Problematyka gospodarcza w badaniach regionalnych / Marian Eckert
// W: Społeczeństwo, armia i polityka w dziejach Polski i Europy : studia z dziejów politycznych i wojskowych dedykowane Profesorowi Benonowi Miśkiewiczowi z okazji siedemdziesięciolecia urodzin .- Poznań : Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002 - (Publikacje Instytutu Historii UAM ; 50) - s. 37--41 .- ISBN: 8386650648
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5214] [data modyf: 14-11-2002 08:54]
[17] Polsko-niemiecki dialog transgraniczny / Marian Eckert
// W: Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2001 - s. 243--250 .- ISBN: 8372680558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3810] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Przedsiębiorstwo w obliczu globalizacji gospodarki / Marian Eckert
// W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, 2001 - s. 7--9
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2286] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[19] Pogranicze lubusko-brandenburskie - od euroregionów do regionu transgranicznego / Marian Eckert
// W: Euroregiony mosty do Europy bez granic .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2000 - s. 144--147 .- ISBN: 8371513488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3249] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Problemy integracji Ziemi Lubuskiej z Europą / Marian Eckert
// W: Szprotawa 1000-2000 : w kręgu europejskich idei zjednoczeniowych .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 81--90 .- ISBN: 8372680035
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4693] [data modyf: 13-03-2002 15:01]
[21] Rola Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w kształtowaniu świadomości lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej / Marian Eckert
// W: 40 lat Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na Ziemi Lubuskiej .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999 - s. 53--63 .- ISBN: 8387193445
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4686] [data modyf: 19-02-2003 09:44]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Słowo wstępne / Marian Eckert // Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza .- 2006, T. 32 cz. 1, s. 7-8, ISSN: 0485-3083,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[AWCZ-11642] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Was Deutsche und Polen von ihren Nachbarn denken=Co polscy i niemieccy sąsiedzi myślą o sobie? : (vor dem Hintergrund der EU-Erweiterung=w kontekście rozszerzenia UE) / Marian Eckert // Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne .- 2004, nr 2, s. 6--13, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9658] [data modyf: 16-07-2004 12:04]
[3] Nędza czy nowe perspektywy humanistyki? / Marian Eckert // Pro Libris .- 2003, 1, s. 13--16, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8987] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Pogranicze lubusko-brandenburskie. Problemy polityki interregionalnej / Marian Eckert // Rocznik Lubuski: Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego .- 1999, T. 25, s. 289--297, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11756] [data modyf: 22-02-2007 10:43]
[5] Rola administracji rządowej w kształtowaniu przestrzeni regionalnej / Marian Eckert // Management .- 1997, nr 2, s. 5--10, ISSN: 1429-9321,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11475] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Pogranicze polsko-niemieckie jako terytorium zderzenia i przenikania dwóch kultur (XVI - XVIII wiek) / Marian Eckert // Rocznik Lubuski: Polacy i Niemcy: idea dobrego sąsiedztwa .- 1993, T. 18, s. 65--72, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11829] [data modyf: 26-02-2007 15:25]
[7] Strefa Odra - Nysa - Dolna Warta w koncepcjach regionalizacji kraju - problemy rozwoju / Marian Eckert // Rocznik Lubuski: Zjednoczone Niemcy. Region Zachodni. Nowa Polska .- 1992, T. 17, s. 67--97, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11822] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Polsko-niemiecka wojna drzewna w latach 1934-1935 / Marian Eckert // W: Studia Zachodnie .- 2004, T. 7, s. 187--189, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6815] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Moje biblioteki / Marian Eckert // W: Biblioteka .- 2003, nr 7, s. 219--224
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6430] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Środkowe Nadodrze w procesie integracji z Unią Europejską / Marian Eckert // W: Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 295--302, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4897] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Die Gebiete an der mittleren Oder - Raum der regionalen Politik / Marian Eckert // W: Studia Historiae Oeconomicae .- 1998, s. 89--94
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5498] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Środkowe Nadodrze - przestrzeń polityki regionalnej / Marian Eckert // W: Studia Zachodnie .- 1998, T. 3, s. 203--207, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4883] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Konflikt polsko-niemiecki w XIX i w XX wieku. Aspekt globalny i lokalny / Marian Eckert // W: Studia Zachodnie .- 1992, [T. 1], s. 57-76, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6492] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Społeczno-polityczne motywy twórczości wybitnych inżynierów polskich / Marian Eckert // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej .- 1984, nr 75, s. 19--24
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8366] [data modyf: 30-04-2009 09:32]
[8] Zjawisko dezindustrializacji a tzw. "nowa strategia przemysłowa" Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej / Marian Eckert // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Nauki Społeczne i Ekonomiczne ; 10) .- 1982, nr 66, s. 93--99
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6891] [data modyf: 04-04-2005 13:48]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Jakość elit politycznych warunkiem sprawnego funkcjonowania państwa / Marian Eckert // W: Wpływ elit na rozwój społeczno-gospodarczy i polityczny województwa lubuskiego. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2004, s. 13--17 .- ISBN: 8388327909
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17025] [data modyf: 26-04-2005 13:45]
[2] Pogranicze polsko-niemieckie w XIX i XX w. - zacofanie czy rozwój? / Marian Eckert // W: Mniej znane historie z dziejów Europy Środkowowschodniej : materiały z sesji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra - Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2003, s. 61--67 .- ISBN: 8389290251
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16110] [data modyf: 13-01-2004 16:15]
[3] Jakość elit plitycznych warunkiem sprawnego funkcjonowania państwa / Marian Eckert // W: Sprawne państwo w świetle relacji samorząd terytorialny a administarcja rządowa w terenie : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu terytorialnego i Administracji Państwowej pod patronatem marszałka Senatu Longina Pastusiaka 28 maja 2002. Warszawa, Polska, 2002 .- Warszawa : Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, 2002, s. 33-36 .- ISBN: 838606529X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15507] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Polsko-niemiecka wojna drzewna w latach 1925-1934 / Marian Eckert // W: Las w kulturze polskiej : II Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w kulturze Polskiej": materiały z konferencji. Gołuchów, Polska, 2001 .- Poznań : Wydaw. "Eco", 2002, s. 143--146 .- ISBN: 8387437093
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15455] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Inżynierowie polscy w odbudowie kraju po II wojnie światowej / Marian Eckert // W: Listopad 1918 z perspektywy osiemdziesięciolecia : [materiały konferencji naukowej]. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000, s. 55--63 .- ISBN: 837268006X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14320] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Rola lasu i przemysłu drzewnego w industralizacji ziem polskich w XIX i na początku XX wieku w świetle odgórnych zarządzeń władz / Marian Eckert // W: Las w kulturze polskiej : I Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w kulturze Polskiej": materiały z konferencji. Gołuchów, Polska, 1999 .- Poznań : Wydaw. "Eco", 2000, s. 69--76 .- ISBN: 8387437034
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14563] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Rola komunikacji społecznej w kształtowaniu świadomości lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej na pograniczu polsko-niemieckim / Marian Eckert // W: Rola i znaczenie informacji europejskiej w budowaniu pozytywnego wizerunku procesów integracyjnych na polsko-niemieckim pograniczu. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1999, s. 22--26 .- ISBN: 8372680132
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14315] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Dwudziestolecie międzywojenne w nauczaniu historii / Marian Eckert // W: Nauczanie historii dziś : zaszłości i oczekiwania. Zielona Góra, Polska, 1990 .- Zielona Góra : WSP, 1992, s. 71--79
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16321] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Negatywne i pozytywne aspekty polsko-niemieckiej współpracy na pograniczu / Marian Eckert, Henryk Samujłło // W: Automatyzacja procesów technicznego przygotowania produkcji i wytwarzania - RYDZYNA '91 : międzynarodowa konferencja naukowa. Rydzyna, Polska, 1991 .- Zielona Góra : Wyd. WSI, 1991, s. 7--14
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16169] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Politechnika Zielonogórsa 1965-2000 / (Red.) Marian Eckert, Wiesław Hładkiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2000, 204 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3778] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Rocznik Lubuski : Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego / (Red.) Marian Eckert .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999, T. 25, 311 s. .- ISSN: 0485-3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3003] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[3] Społeczne, prawne i organizacyjne aspekty wdrażania innowacji z zakresu ochrony pracy / (Red.) Marian Eckert, Janina Stankiewicz, A. Rutka .- Zielona Góra : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1979
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5146] [data modyf: 14-11-2013 14:01]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski