System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Janusz Matkowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: matematyka (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 256 pozycji bibliograficznych
25 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Mean-type mappings involving generalized weighted classical means, their iterations and invariant means / Janusz Matkowski
// W: Recent advances in fixed point theory and applications / eds. U. C. Gairola, R. Pant .- New York : Nova Science Publishers, Inc., 2017 - (Mathematics Research Developments) - s. 1--16 .- ISBN: 9781536121049
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[WZCZ-19394] [data modyf: 05-06-2019 12:25]
[2] Generalized weighted arithmetic means / Janusz Matkowski
// W: Functional equations in mathematical analysis / ed. T. M. Rassias, J. Brzdęk .- New York : Springer Science+Business Media, 2012 - (Springer Optimization and Its Applications ; Vol. 52) - s. 563--582 .- ISBN: 9781461400547    DOI: 10.1007/978-1-4614-0055-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [18-11-2019]
[WZCZ-14186] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] On means which are quasi-arithmetic and of the Beckenbach-Gini type / Janusz Matkowski
// W: Functional equations in mathematical analysis / ed. T. M. Rassias, J. Brzdęk .- New York : Springer Science+Business Media, 2012 - (Springer Optimization and Its Applications ; Vol. 52) - s. 583--597 .- ISBN: 9781461400547    DOI: 10.1007/978-1-4614-0055-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[WZCZ-14185] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Quasi arithmetic covariance functions and their possible reducibility through functional equations / Emilio Porcu, Janusz Matkowski, Jorge Mateu
// W: Positive definite functions: from Schoenberg to space-time challenges / ed. J. Mateu, E. Porcu .- Castelló de la Plana : Publications de la Universitat Jaume I, 2008 - s. 155--180 .- ISBN: 9788461282821
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10805] [data modyf: 13-01-2009 13:33]
[5] Uniformly continuous superposition operators in the spaces of differentiable functions and absolutely continuous functions / Janusz Matkowski
// W: Inequalities and applications : Conference on Inequalities and Applications, Noszvaj (Hungary) / eds. Bandle, C. [et al.] .- Basel : Birkhäuser Verlag, 2008 - (International Series of Numerical Mathematica ; Vol. 157) - s. 155--166 .- ISBN: 9783764387723
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10620] [data modyf: 25-11-2008 12:08]
[6] A pair of functional inequalities of iterative type related to a cauchy functional equation / Dorota Krassowska, Janusz Matkowski
// W: Functional equations, inequalities and applications .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2003 - s. 73--89 .- ISBN: 140201578X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6092] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Funkcyjne równania / Janusz Matkowski
// W: Wielka Encyklopedia PWN . T. 9 .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002 - s. 446--447 .- ISBN: 8301136723
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5135] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] On invariant generalized Beckenbach-Gini means / Janusz Matkowski
// W: Functional equations - resilts and advances .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2002 - (Advances in Mathematics ; 3) - s. 219--230 .- ISBN: 1402004850
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4705] [data modyf: 15-03-2002 09:01]
[9] On the polynomial-like iterative functional equation / Janusz Matkowski, Weinian Zhang
// W: Functional equations and inequalities .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2000 - (Mathematics and its Applications ; Vol. 518) - s. 145--170 .- ISBN: 0792364848
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2002] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] A generalization of Hölder's and Minkowski's inequalities and conjugate functions / Janusz Matkowski
// W: Constantin Caratheodory : an international tribute / red. Themistocles M. Rassias . Vol. 1 .- Singapore : World Scientific Publishing, 1991 - s. 819--827 .- ISBN: 9810202296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11922] [data modyf: 23-04-2010 12:52]
[11] Cauchy functional equation on a restricted domain and commuting functions / Janusz Matkowski
// W: Iteration theory and its functional equations .- Berlin : Springer, 1985 - (Lecture Notes in Mathematics ; Vol. 1163) - s. 101--106
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11929] [data modyf: 26-04-2010 14:43]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Mean invariance identity / Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2019, Vol. 95, no. 1-2, s. 133--144, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: functional equation, invariant mean, iteration, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.5486/PMD.2019.8404         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-24398] [data modyf: 04-10-2019 14:26]
[2] On the special form of integral convolution type inequality due to Walter and Weckesser / Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2019, Vol. 93, iss. 1, s. 9--19, ISSN: 0001-9054, , eISSN: 1420-8903, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bushell-Okrasiński inequality, System of functional inequalities, Walter-Weckesser theorem
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s00010-018-0576-1         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-24181] [data modyf: 24-06-2019 14:38]
[3] Beta-type means / Martin Himmel, Janusz Matkowski // Journal of Difference Equations and Applications .- 2018, Vol. 24, no. 5, s. 753--772, ISSN: 1023-6198, , eISSN: 1563-5120, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: beta type function, functional equation, mean, premean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/10236198.2017.1337752         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-21726] [data modyf: 15-03-2018 18:03]
[4] Characterization of the Euler gamma function with the aid of an arbitrary mean / Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2018, Vol. 93, no. 1-2, s. 163--170, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: convexity, functional equation, gamma function, iteration, mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5486/PMD.2018.8125         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-23706] [data modyf: 20-02-2019 09:16]
[5] Directional Convexity and Characterizations of Beta and Gamma Functions / Martin Himmel, Janusz Matkowski // Journal of Convex Analysis .- 2018, s. 1, ISSN: 0944-6532,
Słowa kluczowe: Beta function, Gamma function, beta-type function, directional convexity, functional equation, geometrical convexity, logarithmical convexity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-21841] [data modyf: 25-10-2017 13:06]
[6] Iterative functional equations and means / Liu Liu, Janusz Matkowski // Journal of Difference Equations and Applications .- 2018, Vol. 24, no. 5, s. 797--811, ISSN: 1023-6198, , eISSN: 1563-5120, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: composite functional equations, invariant mean, iterations, mean, reflexivity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/10236198.2017.1356294         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-21723] [data modyf: 15-03-2018 18:01]
[7] The function f(x) / x is v-shaped for convex f / Janusz Matkowski, Alfred Witkowski // The Mathematical Gazette .- 2018, Vol. 102, no. 555, s. 517--520, ISSN: 0025-5572, , eISSN: 2056-6328, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23838] [data modyf: 14-03-2019 14:31]
[8] A generalization of m-convexity and a sandwich rheorem / Teodoro Lara, Janusz Matkowski, Nelson Merentes, Roy Quintero, Małgorzata Wróbel // Annales Mathematicae Silesianae .- 2017, Vol. 31, iss. 1, s. 107--126, ISSN: 0860-2107, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21810] [data modyf: 18-10-2017 16:25]
[9] Beta-type functions and the harmonic mean / Martin Himmel, Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2017, Vol. 91, iss. 6, s. 1041--1053, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Beta function, Beta-type function, Convex function, Functional equation, Harmonic mean, Mean, Wright convex function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00010-017-0498-3         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-21843] [data modyf: 23-08-2018 11:51]
[10] Commutativity of integral quasi-arithmetic means on measure spaces / Dorota Głazowska, Paolo Leonetti, Janusz Matkowski, Salvatore Tringali // Acta Mathematica Hungarica .- 2017, Vol. 153, no. 2, s. 350--355, ISSN: 0236-5294, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: commuting mapping, functional equation, generalized (quasi-arithmetic) mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s10474-017-0734-2         Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[AWCZ-21551] [data modyf: 16-11-2017 14:12]
[11] Explicit solutions of the invariance equation for means / Janusz Matkowski, Monika Nowicka, Alfred Witkowski // Results in Mathematics .- 2017, Vol. 71, iss. 1, s. 397--410, ISSN: 1422-6383, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: homogenous means, invariant means
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00025-015-0525-4         Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[AWCZ-20781] [data modyf: 23-02-2017 12:05]
[12] Homogeneous beta-type functions / Martin Himmel, Janusz Matkowski // Journal of Classical Analysis .- 2017, Vol. 10, no. 1, s. 59--66, ISSN: 1848-5979, , eISSN: 1848-5987, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Beta function, Gamma function, beta-type function, functional equation, homogeneity, mean, pre-mean
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.7153/jca-10-06
[AWCZ-21022] [data modyf: 25-10-2017 12:53]
[13] Invariant means related to classical weighted means / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2017, Vol. 89, no. 3, s. 373--387, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: complementary means, convergence of iterates, functional equation, invariant function, invariant mean, iteration, mean-type mappings
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-21725] [data modyf: 28-08-2018 12:50]
[14] Sandwich theorem for m-convex functions / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2017, Vol. 451, iss. 2, s. 924--930, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: convexity, m-convexity, sandwich theorem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2017.02.041         Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[AWCZ-21724] [data modyf: 29-09-2017 11:22]
[15] Invariant means related to classical weighted means / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2016, Vol. 89, no. 3, s. 373--387, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: complementary means, convergence of iterates, functional equation, invariant function, invariant mean, iteration, mean-type mappings
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5486/PMD.2016.7441         Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[AWCZ-20514] [data modyf: 20-10-2016 09:05]
[16] On the commutation of generalized means on probability spaces / Paolo Leonetti, Janusz Matkowski, Salvatore Tringali // Indagationes Mathematicae .- 2016, Vol. 27, iss. 4, s. 945--953, ISSN: 0019-3577, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: commuting mappings, functional equations, generalized [quasi-arithmetic] means, permutable functions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1016/j.indag.2016.06.006         Cytowania wg Scopus: 4 [18-11-2019]
[AWCZ-20221] [data modyf: 16-02-2017 09:40]
[17] Subcommuting and commuting real homographic functions / Dorota Głazowska, Janusz Matkowski // Journal of Difference Equations and Applications .- 2016, Vol. 22, no. 2, s. 177--187, ISSN: 1023-6198, , eISSN: 1563-5120, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: commuting functions, homographic function, iteration group, subcommuting functions, supercommuting functions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/10236198.2015.1078327         Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[AWCZ-19886] [data modyf: 15-04-2016 14:30]
[18] Characterization of generalized quasi-arthmetic means / Janusz Matkowski, Zsolt Pales // Acta Scientiarum Mathematicarum .- 2015, Vol. 81, no. 3-4, s. 447--456, ISSN: 0001-6969, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: biosymetry, generalized quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.14232/actasm-015-028-7         Cytowania wg Scopus: 7 [18-11-2019]
[AWCZ-19583] [data modyf: 13-03-2017 11:26]
[19] Homographic commuting functions / Janusz Matkowski // Journal of Difference Equations and Applications .- 2015, Vol. 21, no. 11, s. 1082--1102, ISSN: 1023-6198, , eISSN: 1563-5120, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cicle, commuting functions, fixed point, homographic function, involution, iteration group
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/10236198.2015.1072520         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-20411] [data modyf: 28-09-2016 14:07]
[20] Iterative functional equations related to a competition equation / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2015, Vol. 89, no. 3, s. 613--624, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: competition equation, differentiable solution, functional equation, iterative functional equation, solution depending on an arbitrary function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00010-013-0248-0         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-19326] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[21] Logarithmic complementary means and an extension of Carlson's log / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Mathematical Inequalities and Applications .- 2015, Vol. 18, no. 3, s. 1143--1150, ISSN: 1331-4343, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Carlson's log, Gaussian product, complementary means, invariant mean, iteration, mean, mean-type mapping, symmetric mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.7153/mia-18-88         Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[AWCZ-19005] [data modyf: 24-08-2015 13:13]
[22] Second order iterative functional equations related to a competition equation / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2015, Vol. 89, no. 1, s. 107--117, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: competition equation, differentiable solution, functional equation, iterative functional equation of the second order, solution depending on a arbitrary function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00010-014-0307-1         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-18903] [data modyf: 21-08-2015 10:25]
[23] Some characterizations of the Euler gamma function / Janusz Matkowski // Rocky Mountain Journal of Mathematics .- 2015, Vol. 45, no. 4, s. 1225--1231, ISSN: 0035-7596, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: characterization, convex function, functional equation, gamma function, geometrically convex function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-19456] [data modyf: 10-11-2015 15:39]
[24] Uniform convexity of paranormed generalizations of Lp spaces / Justyna Jarczyk, Janusz Matkowski // Journal of Convex Analysis .- 2015, Vol. 22, no. 1, s. 117--144, ISSN: 0944-6532, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-19145] [data modyf: 08-07-2015 11:51]
[25] Uniformly bounded composition operators / Dorota Głazowska, Janusz Matkowski // Bulletin of the Australian Mathematical Society .- 2015, Vol. 92, no. 3, s. 463--469, ISSN: 0004-9727, , eISSN: 1755-1633, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1017/S000497271500060X         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-19509] [data modyf: 10-11-2015 16:50]
[26] Uniformly bounded set-valued composition operators in the spaces of functions of bounded variation in the sense of Wiener / José Atilio Guerrero, Janusz Matkowski, Nelson Merentes, Małgorzata Wróbel // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics .- 2015, Vol. 14, no. 4, s. 41--51, ISSN: 2299-9965, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.17512/jamcm.2015.4.05
[AWCZ-19860] [data modyf: 24-02-2016 14:26]
[27] A counterpart of the Taylor theorem and means / Janusz Matkowski // Fasciculi Mathematici .- 2014, Nr 53, s. 85--93, ISSN: 0044-4413, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18991] [data modyf: 20-08-2015 12:34]
[28] Conjugate functions, Lp-norm like functionals, the generalized Hölder inequality, Minkowski inequality and subhomogeneity / Janusz Matkowski // Opuscula Mathematica .- 2014, Vol. 34, no. 3, s. 523--560, ISSN: 1232-9274, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18380] [data modyf: 21-07-2015 10:11]
[29] Convergence of iterates of pre-mean-type mappings / Janusz Matkowski // ESAIM: Proceedings and Surveys .- 2014, Vol. 46, s. 196--212, ISSN: 2267-3059, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: convergence, functional equation, invariant mean, invariant pre-mean, iterate, mean, pre-mean-type mapping
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1051/proc/201446016
[AWCZ-19006] [data modyf: 22-02-2017 12:06]
[30] Generalised discounting in dynamic programming with unbounded returns / Anna Jaśkiewicz, Janusz Matkowski, Andrzej Nowak // Operations Research Letters .- 2014, Vol. 42, iss. 3, s. 231--233, ISSN: 0167-6377, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: bellman equation, discount functions, dynamic programming, economic growth, unbounded returns
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.orl.2014.03.004         Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[AWCZ-18076] [data modyf: 21-07-2015 10:06]
[31] Invariance identity in the class of generalized quasiarithmetic means / Janusz Matkowski // Colloquium Mathematicum .- 2014, Vol. 137, no. 2, s. 221--228, ISSN: 0010-1354, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: functional equation, generalized quasiarithmetic mean, invariant function, invariant mean, iteration, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4064/cm137-2-7         Cytowania wg Scopus: 5 [18-11-2019]
[AWCZ-18651] [data modyf: 21-07-2015 10:04]
[32] Invariant translative mappings and a functional equation / H. Izumi, Janusz Matkowski // Acta Mathematica Hungarica .- 2014, Vol. 143, no. 1, s. 220--231, ISSN: 0236-5294, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: analytic function, entire function, formal powers series, functional equation, invariant mean, mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s10474-014-0399-z         Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[AWCZ-18023] [data modyf: 20-08-2015 12:49]
[33] Note on some infinite products for \pi / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics .- 2014, Vol. 13, no. 2, s. 43--50, ISSN: 2299-9965, , eISSN: 2353-0588, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Dido functional equation, Dido sequence, Wallis-type product, algebraic number, constructible number, infinite product, transcedental number
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18759] [data modyf: 20-08-2015 12:48]
[34] On homogeneous Lagrange means / Janusz Matkowski // Periodica Mathematica Hungarica .- 2014, Vol. 68, no. 2, s. 119--127, ISSN: 0031-5303, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Lagrange mean, differential equation, equality of means, homogeneous mean, mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s10998-014-015-6
[AWCZ-18653] [data modyf: 21-07-2015 10:04]
[35] On variable discounting in dynamic programming: applications to resource extraction and other economic models / Anna Jaśkiewicz, Janusz Matkowski, Andrzej Nowak // Annals of Operations Research .- 2014, Vol. 220, no. 1, s. 263--278, ISSN: 0254-5330, : bibliogr.summ. .- j. Matkowski - podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: bellman equation, dynamic programming, growth theory, resource extraction, variable discounting
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10479-011-0931-2         Cytowania wg Scopus: 7 [18-11-2019]
[AWCZ-16069] [data modyf: 22-02-2017 14:23]
[36] A convexity property and a new characterization of Euler's gamma function / Horst Alzer, Janusz Matkowski // Archiv der Mathematik .- 2013, Vol. 100, no. 2, s. 131--137, ISSN: 0003-889X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Characterization, Concave, Convex, Functional equation, Gamma function, Inequalities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s00013-013-0487-2         Cytowania wg Scopus: 3 [18-11-2019]
[AWCZ-17205] [data modyf: 20-08-2015 10:07]
[37] Fixed point theorem in a uniformly convex paranormed space and its application / Janusz Matkowski // Topology and its Applications .- 2013, Vol. 160, no. 3, s. 524--531, ISSN: 0166-8641, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fixed point, Functional equation, Metrically convex space, Modulus of convexity, Paranormed space, Uniformly convex paranormed space
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[AWCZ-17111] [data modyf: 20-08-2015 11:35]
[38] Generalized weigthed quasi-aritmetic means and the Kolmogorov-Nagumo theorem / Janusz Matkowski // Colloquium Mathematicum .- 2013, Vol. 133, no. 1, s. 35--49, ISSN: 0010-1354, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: "associativity" of mean, Kolmogorov-Nagumo theorem, affine function, convex function, functional equation, generalized quasi-arithmetic mean, iteration, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4064/cm133-1-3         Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[AWCZ-17759] [data modyf: 20-08-2015 12:09]
[39] Halfconvex functionsand equality of Daróczy-Páles conjugate means / Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2013, Vol. 86, s. 171--185, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: (s, p)-halfconvex function, conjugate mean, mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s00010-012-0172-8         Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[AWCZ-17763] [data modyf: 20-08-2015 12:00]
[40] Invariance of the Bajraktarević means with respect to the Beckenbach-Gini means / Janusz Matkowski // Mathematica Slovaca .- 2013, Vol. 63, no. 3, s. 493--502, ISSN: 0139-9918, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bajraktarević mean, differential equation, functional equation, harmony, invariant mean, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/s12175-013-0111-8         Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[AWCZ-17446] [data modyf: 20-08-2015 08:47]
[41] Iterations of the mean-type mappings and uniqueness of invariant means / Janusz Matkowski // Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Computatorica .- 2013, Vol. 41, s. 145--158, ISSN: 0138-9491, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: functional, invariant mean, iteration, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17755] [data modyf: 21-02-2017 15:37]
[42] Means and their inequalities / Mowaffag Hajja, Peter S. Bullen, Janusz Matkowski, Edward Neuman, Slavko Simic // International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences .- 2013, Vol. 2013, s. 1, ISSN: 0161-1712, , eISSN: 1687-0425, : bibliogr.summ. .- [editorial]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1155/2013/698906         Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[AWCZ-17764] [data modyf: 28-02-2017 15:29]
[43] Mean-value property and characterizations of some elementary functions / Janusz Matkowski // Bulletin of the Korean Mathematical Society .- 2013, Vol. 50, no 1, s. 263--273, ISSN: 1015-8634, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: classical means, functional equation, homographic function, mean-value theorem, monotonic functions, quadratic function, square root function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4134/BKMS.2013.50.1.263         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-17206] [data modyf: 20-08-2015 10:07]
[44] Mean-value theorems and some symmetric means / Janusz Matkowski // Demonstratio Mathematica .- 2013, Vol. 44, no. 3, s. 461--474, ISSN: 0420-1213, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Cauchy mean, Lagrange mean, differential equation, mean, mean-value theorem, symmetric mean, translated quasi-geometric mean
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-17545] [data modyf: 20-08-2015 09:31]
[45] On a functional equation related to competition / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2013, Vol. 87, s. 301--308, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: additive function, competition model, functional equation, general solution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s00010-013-0215-9         Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[AWCZ-17760] [data modyf: 20-08-2015 12:09]
[46] Persistently optimal policies in stochastic dynamic programming with generalized discounting / Anna Jaśkiewicz, Janusz Matkowski, Andrzej Nowak // Mathematics of Operations Research .- 2013, Vol. 38, no. 1, s. 108--121, ISSN: 0364-765X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bellman equation, growth theory, persistently optimal policies, resource extraction, stochastic dynamic programming, variable discounting
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Cytowania wg Scopus: 6 [18-11-2019]
[AWCZ-17210] [data modyf: 20-08-2015 11:34]
[47] Pointwise monotonic functions and generalized subadditivity / Janusz Matkowski // Real Analysis Exchange .- 2013, Vol. 38, no 1, s. 33--62, ISSN: 0147-1937, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-17112] [data modyf: 21-02-2017 15:50]
[48] Some classes of function spaces, their properties, and applications / Józef Banaś, Janusz Matkowski, Nelson Merentes, Manuel Pinto, Jose Luis Sanchez // Journal of Function Spaces and Applications .- 2013, Vol. 2013, s. 1--3, ISSN: 0972-6802,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1155/2014/407521
[AWCZ-17762] [data modyf: 02-09-2015 13:01]
[49] Subhomogeneity and subadditivity of the Lp-norm like functionals / Janusz Matkowski // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2013, Vol. 404, s. 172--184, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2013.03.005         Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[AWCZ-17242] [data modyf: 20-08-2015 11:37]
[50] Uniformly bounded composition operators on a Banach space of bounded Wiener-Young variation functions / Dorota Głazowska, José Atilio Guerrero, Janusz Matkowski, Nelson Merentes // Bulletin of the Korean Mathematical Society .- 2013, Vol. 50, no. 2, s. 675--685, ISSN: 1015-8634, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4134/BKMS.2013.50.2.675         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-17757] [data modyf: 20-08-2015 12:08]
[51] Controllability of semilinear Volterra-Stieltjes intagral equation in the space of regulated functions / L. A. Azocar Bates, H. Leiva, Janusz Matkowski, N. Merentes // Journal of Control Theory and Applications .- 2012, Vol. 10, no. 1, s. 123--127 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Volterra-Stieltjes integral equation, exact controllability, regulated functions
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17394] [data modyf: 05-07-2013 16:23]
[52] Fixed points and iterations of mean-type mappings / Janusz Matkowski // Central European Journal of Mathematics .- 2012, Vol. 10, no 6, s. 2215--2228, ISSN: 1895-1074, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: fixed point, homogeneous mean, invariant mean, iteration, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: DOI: 10.2478/s11533-012-0106-7
[AWCZ-16715] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[53] Invariance of a quasi-arithmetic mean with respect to a system of generalized Bajraktarević means / Janusz Matkowski // Applied Mathematics Letters .- 2012, Vol. 25, no 11, s. 1651--1655, ISSN: 0893-9659, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bajraktarević mean, functional equation, generalized Bajraktarević mean, invariant mean, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.aml.2012.01.030         Cytowania wg Scopus: 3 [18-11-2019]
[AWCZ-16714] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[54] Invariance of Bajraktarevič mean with respect to quasi arithmetic means / Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2012, Vol. 80, no 3-4, s. 441--455, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bajraktarevič mean, functional equation, harmony, invariant mean, iteration, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5486/PMD.2012.5151         Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[AWCZ-16454] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[55] Invariant graphs of functions for the mean-type mappings / Janusz Matkowski // ESAIM: Proceedings and Surveys .- 2012, Vol. 36, s. 203--210, ISSN: 2267-3059, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: function of invariant graph, functional equation, invariant mean, iteration, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1051/proc/201236017
[AWCZ-16543] [data modyf: 15-01-2015 13:05]
[56] Mean-value theorem for vector-valued functions / Janusz Matkowski // Mathematica Bohemica .- 2012, Vol. 137, no. 4, s. 415--423 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Darboux property of derivative, lagrange mean-value theorem, mean, vector-valued function
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[AWCZ-16817] [data modyf: 17-12-2012 13:37]
[57] Quadratic inequalities and a characterization of inner product / Janusz Matkowski // Mathematical Inequalities and Applications .- 2012, Vol. 15, no 3, s. 571--580, ISSN: 1331-4343, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Jordan-von Neumann theorem, inner product, parallelogram equality, quadratic functional, quadratic inequality
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.7153/mia-15-50         Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[AWCZ-16567] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[58] Results of Tadeusz Świątkowski on algebraic sums of sets and their applications in the theory of subadditive functions / Janusz Matkowski // Journal of Applied Analysis .- 2012, Vol. 18, s. 97--116, ISSN: 1425-6908, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Raikov theorem, Steinhaus theorem, algebraic sum of sets, density of set at a point, interior point, subadditive function
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.1515/jaa-2012-0005         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-16815] [data modyf: 17-12-2012 09:27]
[59] The Pexider type generalization of the Minkowski inequality / Janusz Matkowski // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2012, Vol. 393, iss. 1, s. 298--310, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Minkowski inequality, Pexider type of Minkowski inequality, converse theorem for Minkowski inequality, convexity, geometrical convexity, measure space
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2012.03.045         Cytowania wg Scopus: 3 [18-11-2019]
[AWCZ-16462] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[60] Uniformly bounded composition operators in the Banach space of absolutely continuous functions / Dorota Głazowska, Janusz Matkowski, N. Merentes, J. L. Sánchez Hernández // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 2012, Vol. 75, no 13, s. 4995--5001, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Banach space of absolutely continuous functions, Lipschitzian operator, Nemytskij operator, bounded operator, composition operator, equidistantly uniformly bounded operator, uniformly bounded operator, uniformly continuous operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.na.2012.04.013         Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[AWCZ-16459] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[61] Uniformly bounded set-valued Nemytskij operators acting between generalized Hölder function spaces / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel // Central European Journal of Mathematics .- 2012, Vol. 10, no 2, s. 609--618, ISSN: 1895-1074, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Nemytskij composition operator, generalized Hölder function metric space, set-valued function, uniformly bounded operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/s11533-012-0002-1         Cytowania wg Scopus: 3 [18-11-2019]
[AWCZ-16799] [data modyf: 12-12-2012 13:54]
[62] A differential equation related to the 1p-norms / Jacek Bojarski, Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 2011, Vol. 101, no 3, s. 251--265, ISSN: 0066-2216, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 1p-norm, conjugate norm, curve, euclidean norm in R2, inner product
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.4064/ap101-3-5         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-15733] [data modyf: 04-07-2011 12:03]
[63] A functional equation related to an equality of means problem / Janusz Matkowski // Colloquium Mathematicum .- 2011, Vol. 122, no 2, s. 289--298, ISSN: 0010-1354, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: functional equation, mean
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.4064/cm122-2-14         Cytowania wg Scopus: 4 [18-11-2019]
[AWCZ-15671] [data modyf: 26-05-2011 11:21]
[64] A mean-value theorem and its applications / Janusz Matkowski // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2011, Vol. 373, s. 227--234, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2010.06.057         Cytowania wg Scopus: 10 [18-11-2019]
[AWCZ-15034] [data modyf: 29-09-2010 11:40]
[65] Functional equations related to homographic functions / Janusz Matkowski // Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Computatorica .- 2011, Vol. 35, s. 189--203, ISSN: 0138-9491, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: functional equation, homographic function
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15962] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[66] Invariance of the Cauchy means with respect to Lagrange mean-type mappings of the same generations / Janusz Matkowski // Acta Mathematica Hungarica .- 2011, Vol. 132, no 1-2, s. 92--106, ISSN: 0236-5294, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Cauchy mean, Lagrangean mean, differential equation, functional equation, invariant mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s10474-010-0057-z         Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[AWCZ-15775] [data modyf: 15-07-2011 11:22]
[67] Mean-type mappings and invariant curves / Janusz Matkowski // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2011, Vol. 384, no 2, s. 431--438, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Functional equation, Invariant curve, Invariant mean, Iteration, Mean, Mean-type mapping
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2011.05.078         Cytowania wg Scopus: 5 [18-11-2019]
[AWCZ-15959] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[68] Mean-value type equalities with interchanged function and derivative / Janusz Matkowski // Fasciculi Mathematici .- 2011, Nr 47, s. 19--27, ISSN: 0044-4413, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: mean, mean-value theorem
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15960] [data modyf: 17-09-2014 12:44]
[69] On discounted dynamic programming with unbounded returns / Janusz Matkowski, Andrzej Nowak // Economic Theory .- 2011, Vol. 46, no 3, s. 455--474, ISSN: 0938-2259, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00199-010-0522-5         Cytowania wg Scopus: 13 [18-11-2019]
[AWCZ-15035] [data modyf: 19-04-2011 08:56]
[70] Power means generated by some mean-value theorems / Janusz Matkowski // Proceedings of the American Mathematical Society .- 2011, Vol. 139, no 10, s. 3601--3610, ISSN: 0002-9939, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Jensen functional equation, arithmetic mean, differential equation, geometric mean, harmonic mean, mean, mean-value theorem, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[AWCZ-15961] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[71] Quotient mean, its invariance with respect to a quasi-arithmetic mean-type mapping, and some applications / Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2011, Vol. 82, no 3, s. 247--253, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: functional equation, invariant mean, iterations, mean, mean-type mapping, quotient mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s00010-011-0088-8         Cytowania wg Scopus: 3 [18-11-2019]
[AWCZ-16205] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[72] Subadditive periodic functions / Janusz Matkowski // Opuscula Mathematica .- 2011, Vol. 31, no 1, s. 75--95, ISSN: 1232-9274, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: concave function, continuity, periodic extension, periodic function, subadditive function
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15331] [data modyf: 21-01-2011 11:09]
[73] Uniformly bounded composition operators between general Lipschitz function normed spaces / Janusz Matkowski // Topological Methods in Nonlinear Analysis .- 2011, Vol. 38, s. 395--405, ISSN: 1230-3429, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Lipschitz function normed space, composition operator, uniformly bounded operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)        Cytowania wg Scopus: 12 [18-11-2019]
[AWCZ-16203] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[74] Uniformly bounded Nemytskij operators generated by set-valued functions between generalized Hölder function spaces / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel // Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization .- 2011, Vol. 31, no 2, s. 183--198, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Nemytskij composition operator, generalized Hölder function metric space, set-valued function, uniformly bounded operator
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-16258] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[75] A composite functional equation and invariant curves / Janusz Matkowski, Jolanta Okrzesik // Journal of Applied Analysis .- 2010, Vol. 16, s. 121--133, ISSN: 1425-6908, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.1515/JAA.2010.009         Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[AWCZ-15040] [data modyf: 29-09-2010 12:26]
[76] A generalization of the Gołąb-Schinzel functional equation / Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2010, Vol. 80, no 1-2, s. 182--192, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Gołąb-Schinzel equation, composite equation, continuous solution, iterative equation, linear topological space
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1007/s00010-010-0045-y         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-15277] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[77] Embeddability of mean-type mappings in a continuous iteration semigroup / Witold Jarczyk, Janusz Matkowski // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 2010, Vol. 72, iss. 5, s. 2580--2591, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cocycle equation, continuous iteration semigroup, invariant mean, iterability, mean, mean-type mapping, translation equation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.na.2009.11.006         Cytowania wg Scopus: 7 [18-11-2019]
[AWCZ-14388] [data modyf: 22-01-2010 12:27]
[78] Generalizations of Lagrange and Cauchy mean-value theorems / Janusz Matkowski // Demonstratio Mathematica .- 2010, Vol. 43, no 4, s. 765--774, ISSN: 0420-1213, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Cauchy mean, Cauchy theorem, Lagrange mean, Lagrange theorem, Stolarsky mean, generalization, logrithmic mean, mean, mean-value theorem
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-15276] [data modyf: 30-12-2010 13:42]
[79] Generalized weighted quasi-arithmetic means / Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2010, Vol. 79, no 3, s. 203--212, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1007/s00010-010-0001-x         Cytowania wg Scopus: 17 [18-11-2019]
[AWCZ-15033] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[80] Homogeneous means generated by a mean-value theorem / Janusz Matkowski, Iwona Pawlikowska // Journal of Mathematical Inequalites .- 2010, Vol. 4, no 4, s. 467--479 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15333] [data modyf: 21-01-2011 11:34]
[81] Local operators and a characterization of the Volterra operator / Janusz Matkowski // Annals of Functional Analysis: An International Open Access Electronic Journal .- 2010, Vol. 1, no 1, s. 36--40 : bibliogr.summ. .- http://www.emis.de/journals/AFA/ [dostęp 21.01.2011 r.]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[AWCZ-15334] [data modyf: 21-01-2011 11:55]
[82] On the Bellman equation for asymptotics of utility from terminal wealth / Janusz Matkowski, Łukasz Stettner // Applicationes Mathematicae .- 2010, Vol. 37, no 1, s. 89--97, ISSN: 1233-7234, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bellman equation, asymptotics, optimal portfolio, terminal wealth, utility
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14592] [data modyf: 14-04-2010 14:14]
[83] On the non-reducibility of non-stationary correlation functions to stationary ones under a class of mean-operator transformations / Emilio Porcu, Janusz Matkowski, Jorge Mateu // Stochastic Environmental Research and Risk Assessment .- 2010, Vol. 24, s. 599--610, ISSN: 1436-3240, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1007/s00477-009-0347-6         Cytowania wg Scopus: 6 [18-11-2019]
[AWCZ-15039] [data modyf: 29-09-2010 12:19]
[84] On weighted extensions of Bajraktarević means / Janusz Matkowski // Sarajevo Journal of Mathematics .- 2010, Vol. 6, no 2, s. 169--188 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Beckenbach-Mitrinović-Gini mean, functional equation, iteration, mean-type mappings, weighted mean
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15619] [data modyf: 18-04-2011 15:56]
[85] Uniformly continuous composition operator in the space of \fi-variation functions in the sense of Riesz / A. Acosta, W. Aziz, Janusz Matkowski, N. Merentes // Fasciculi Mathematici .- 2010, Nr 43, s. 5--10, ISSN: 0044-4413, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15620] [data modyf: 18-04-2011 16:11]
[86] Uniformly continuous composition operators in the space of bounded Formula Not Shown - variation functions / J. A. Guerrero, H. Leiva, Janusz Matkowski, N. Merentes // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 2010, Vol. 72, no 6, s. 3119--3123, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Formula Not Shown-variation in the sense of Wiener, Jensen equation, composition operator, regularization, uniformly continuous operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.na.2009.11.051         Cytowania wg Scopus: 8 [18-11-2019]
[AWCZ-14593] [data modyf: 14-04-2010 14:44]
[87] Uniformly continuous composition operators in the space of functions of two variables of bounded [...]-variation in the sense of Wiener / J. A. Guerrero, Janusz Matkowski, N. Merentes // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 2010, Vol. 50, no 1, s. 41--48, ISSN: 2080-1211, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15032] [data modyf: 29-09-2010 10:25]
[88] Uniformly continuous set-valued composition operators in the spaces of functions of bounded variation in the sense of Wiener / A. Azócar, J. A. Guerrero, Janusz Matkowski, N. Merentes // Opuscula Mathematica .- 2010, Vol. 30, no 1, s. 53--60, ISSN: 1232-9274, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Jensen equation, left and right regular-izations, set-valued functions, uniformly continuous
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14576] [data modyf: 23-03-2010 10:58]
[89] Uniformly continuous superposition operators in the space of bounded variation functions / Janusz Matkowski // Mathematische Nachrichten .- 2010, Vol. 283, no 7, s. 1060--1064, ISSN: 0025-584X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1002/mana.200710126         Cytowania wg Scopus: 10 [18-11-2019]
[AWCZ-15036] [data modyf: 29-09-2010 11:59]
[90] A converse of the Hölder inequality theorem / Janusz Matkowski // Mathematical Inequalities and Applications .- 2009, Vol. 12, no 1, s. 21--32, ISSN: 1331-4343, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-13648] [data modyf: 26-04-2010 15:00]
[91] Extensions of solutions of a functional equation in two variables / Janusz Matkowski // Opuscula Mathematica .- 2009, Vol. 29, no 4, s. 423--424, ISSN: 1232-9274, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: autodistributivity, extension theorem, fuctional equation, strict mean
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14412] [data modyf: 25-01-2010 15:14]
[92] Iterations of the mean-type mappings / Janusz Matkowski // Grazer Mathematische Berichte .- 2009, no 354, s. 158--179 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: functional equation, invariant mean, iteration, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14413] [data modyf: 25-01-2010 15:37]
[93] On extension of solutions of a simultaneous system of iterative functional equations / Janusz Matkowski // Opuscula Mathematica .- 2009, Vol. 29, no 4, s. 415--421, ISSN: 1232-9274, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: extension theorem, functional equation, local solution, simultaneous system of equations
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14411] [data modyf: 25-01-2010 11:34]
[94] Representation theorem for locally defined operators in the space of Whitney diffrentiable functions / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel // Manuscripta Mathematica .- 2009, Vol. 129, no 4, s. 437--448, ISSN: 0025-2611, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s00229-009-0283-2         Cytowania wg Scopus: 8 [18-11-2019]
[AWCZ-13991] [data modyf: 07-09-2009 10:40]
[95] Uniformly continuous superposition operators in the Banach space of Hölder functions / Janusz Matkowski // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2009, Vol. 359, no 1, s. 56--61, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hölder's function, Lipschitzian operator, Nemytskij operator, superposition operator, uniformly continuous operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2009.05.020         Cytowania wg Scopus: 9 [18-11-2019]
[AWCZ-13973] [data modyf: 25-08-2009 12:26]
[96] A pair of functional inequalities characterizing polynomials and Bernoulli numbers / Dorota Krassowska, Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2008, Vol. 75, s. 276--288, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bernoulli number, Kronecker's theorem, functional inequality, polynomial
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])    DOI: 10.1007/s00010-007-2920-8         Cytowania wg Scopus: 5 [18-11-2019]
[AWCZ-13205] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[97] Converse theorem for the Minkowski inequality / Janusz Matkowski // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2008, Vol. 348, no 1, s. 315--323, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Minkowski inequality, a converse theorem, measure space
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1016/j.jmaa.2008.07.044         Cytowania wg Scopus: 6 [18-11-2019]
[AWCZ-13402] [data modyf: 26-04-2010 14:53]
[98] Generalized convex functions and a solution of a problem of Zs. Páles / Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2008, Vol. 73, no 3-4, s. 421--460, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Beckenbach convexity, Tchebycheff system, affine (Jensen affine) function with respect to a given function, convex function with respect a given function, generalized Cauchy equation, homographic functions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-13426] [data modyf: 05-12-2008 11:41]
[99] Iteration groups, commuting functions and simultaneous systems of linear functional equations / Janusz Matkowski // Opuscula Mathematica .- 2008, Vol. 28, no 4, s. 531--540, ISSN: 1232-9274, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: commuting functions, functional equation, functional inequalities, iteration group
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13462] [data modyf: 18-12-2008 10:41]
[100] Locally defined operators in the space of Whitney differentiable functions / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 2008, Vol. 68, no 10, s. 2933--2942, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Nemytskii operator, Whitney differentiable function, jet, left-hand defined operator, locally defined operator, right-hand defined operator, superposition operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 13 [18-11-2019]
[AWCZ-12951] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[101] A simultaneous system of functional inequalities and mappings which are weakly of a constant sign / Dorota Krassowska, Janusz Matkowski // Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics [online] .- 2007, Vol. 8, no 2, s. [9] : bibliogr.summ. .- http://jipam.vu.edu.au/, [dostęp: 11-02-2008]
Słowa kluczowe: Kronecker's theorem, linear functional inequalities, mappings of weakly constant sign
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[AWCZ-12735] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[102] An invariance of geometric mean with respect to Lagrangian means / Dorota Głazowska, Janusz Matkowski // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2007, Vol. 331, no 2, s. 1187--1199, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Langrangian mean, functional equation, invariant mean, iterate, mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 13 [18-11-2019]
[AWCZ-12522] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[103] Remarks on Lipschitzian mappings and some fixed point theorems / Janusz Matkowski // Banach Journal of Mathematical Analysis [online] .- 2007, Vol. 1, no 2, s. 237--244 : bibliogr.summ. .- http://www.math-analysis.org/, [dostęp: 03-12-2007]
Kod:
CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [18-11-2019]
[AWCZ-12520] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[104] When M-convexity of a function implies its N-convexity for some means M and N / Janusz Matkowski // International Mathematical Forum .- 2007, Vol. 47, no 2, s. 2321--2331 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: M-affine function, M-convex function (convex function with respect to a mean M), mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12312] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[105] Invariance in the class of weighted quasi-arithmetic means / Justyna Jarczyk, Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 2006, Vol. 88, no 1, s. 39--51 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: functional equation, invariant mean, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[106] Invariance of the arithmetic mean with respect to special mean-type mappings / Joachim Domsta, Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2006, Vol. 71, s. 70--85, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: differential equation, equality of means, functional equation, invariant mean, mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 14 [18-11-2019]
[AWCZ-10817] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[107] O średnich w trapezie / Janusz Matkowski // Delta .- 2006, nr 7, s. 6--7, ISSN: 0137-3005, : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11150] [data modyf: 13-10-2006 14:22]
[108] On iterations of means and functional equations / Janusz Matkowski // Grazer Mathematische Berichte .- 2006, no 350, s. 184--201 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11151] [data modyf: 26-02-2007 15:31]
[109] On weighted extensions of Cauchy's means / Janusz Matkowski // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2006, Vol. 319, no 1, s. 215--227, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Cauchy mean, Functional equation, Lagrangean mean, Stolarsky mean, Weighted extension of Cauchy mean, Weighted power mean, Weighted quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 11 [18-11-2019]
[AWCZ-10837] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[110] A pair of linear functional inequalities and a characterization of Lp - norm / Dorota Krassowska, Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 2005, Vol. 85, no 1, s. 1--11 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10261] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[111] Distributions of homogeneous means of uniform independent random variables and a characterization of means / Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2005, Vol. 70, s. 254--267, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: homogeneous mean, integro-functional equation, random variable
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-10600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[112] Lagrangian mean-type mappings for which the arithmetic mean is invariant / Janusz Matkowski // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2005, Vol. 309, no 1, s. 15--24, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Gauss composition of means, Lagrangian mean, invariant mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 24 [18-11-2019]
[AWCZ-10386] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[113] Convex functions with respect to a mean and a characterization of quasi-arithmetic means / Janusz Matkowski // Real Analysis Exchange .- 2004, Vol. 29, no 1, s. 229--246, ISSN: 0147-1937, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: M-affine function, M-convex function, differential equation, homogenous function, iteration group, mean, power mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [18-11-2019]
[AWCZ-9743] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[114] Elliptic means and their generalizations / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Sitzungsberichte und Anzeiger Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse: Abt. II: Mathematische, Physikalische und Technische Wissenschaften .- 2004, Vol. 139, s. 7--15 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10065] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[115] Remarks on some problems of Th. M. Rassias / Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2004, Vol. 67, s. 197--200, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-9603] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[116] Solution of a regularity problem in equality of Cauchy means / Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2004, Vol. 64, no 3-4, s. 391--400, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 9 [18-11-2019]
[AWCZ-9604] [data modyf: 27-05-2004 12:21]
[117] The converse theorem for Minkowski's inequality / Janusz Matkowski // Indagationes Mathematicae .- 2004, Vol. 15, no 1, s. 73--83, ISSN: 0019-3577, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 6 [18-11-2019]
[AWCZ-9642] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[118] The Gołąb-Schinzel functional equation restricted to half-lines / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Sitzungsberichte und Anzeiger Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse: Abt. II: Mathematische, Physikalische und Technische Wissenschaften .- 2004, Vol. 212, s. 57--67 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10064] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[119] A modified Gołab-Schinzel equation on a restricted domain (with applications to meteorology and fluid mechanics) / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Sitzungsberichte und Anzeiger Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse: Abt. II: Mathematische, Physikalische und Technische Wissenschaften .- 2003, Vol. 211, s. 117--136 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9399] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[120] A solution of a problem of Z. Daróczy on mixing-arithmetic means / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Acta Scientiarum Mathematicarum .- 2003, Vol. 69, s. 49--56, ISSN: 0001-6969, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9111] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[121] Affine and convex functions with respect to the logarithmic mean / Janusz Matkowski // Colloquium Mathematicum .- 2003, Vol. 95, no 2, s. 217--230, ISSN: 0010-1354, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: L-affine function, L-convex function, functional equation, logarithmic mean, mean, quasi-logarithmic mean
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 4 [18-11-2019]
[AWCZ-9109] [data modyf: 23-09-2003 13:10]
[122] An invariance of the geometric mean with respect to Stolarsky mean-type mappings / Justyna Błasińska, Dorota Głazowska, Janusz Matkowski // Results in Mathematics .- 2003, Vol. 43, s. 42--55 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 12 [18-11-2019]
[AWCZ-8914] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[123] Another characterization of the gamma function / Detlef Gronau, Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2003, Vol. 63, no 1-2, s. 105--113, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 4 [18-11-2019]
[AWCZ-9107] [data modyf: 23-09-2003 12:40]
[124] Cocycles of continuous iteration semigroups / Grzegorz Guzik, Witold Jarczyk, Janusz Matkowski // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 2003, Vol. 51, no 2, s. 185--197, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cocycle, iteration semigroup, triangular equation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9110] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[125] On a composite functional equation / Janusz Matkowski, Jolanta Okrzesik // Demonstratio Mathematica .- 2003, Vol. 36, no 3, s. 653--658, ISSN: 0420-1213, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 5 [18-11-2019]
[AWCZ-9112] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[126] On subadditive functions and \psi-additive mappings / Janusz Matkowski // Central European Journal of Mathematics .- 2003, Vol. 1, no 4, s. 435--440, ISSN: 1895-1074, : bibliogr.summ. .- http://www.cesj.com/mathematics.html, [dostęp: 23-10-2003]
Słowa kluczowe: Hyers-Ulam stability, \psi-additive function, subadditive function, submultiplicative function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9186] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[127] Arithmetic mean as a linear combination of two quasi-arithmetic means / Dorota Głazowska, Witold Jarczyk, Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2002, Vol. 61, no 3-4, s. 455--467, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Cauchy mean, functional equation, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 16 [18-11-2019]
[AWCZ-8596] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[128] Ciąg geometryczny - metoda rozwiązywania równań rekurencyjnych / Janusz Matkowski // Delta .- 2002, nr 7, s. 12--13, ISSN: 0137-3005, : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8394] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[129] On (\alfa, a)-convex set-valued functions / Janusz Matkowski, Wojciech Slepak // Far East Journal of Mathematical Sciences .- 2002, Vol. 4, no 1, s. 85--89 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[130] On iteration semigroups of mean-type mappings and invariant means / Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 2002, Vol. 64, s. 297--303, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: invariant mean, iterationsemigroup, mean, mean-type mapping
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 8 [18-11-2019]
[AWCZ-8578] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[131] On Mulholland's inequality / Witold Jarczyk, Janusz Matkowski // Proceedings of the American Mathematical Society .- 2002, Vol. 130, no 11, s. 3243--3247, ISSN: 0002-9939, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: geometrcally convex functions, Mulholland's inequality, convex functions, generalization of the Minkowski inequality
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-8605] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[132] On a problem of Alsina again / Janusz Matkowski, Maciej Sablik // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2001, Vol. 254, s. 627--635, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[AWCZ-8043] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[133] On linear dependence of iteraters / Janusz Matkowski, Weinian Zhang // Journal of Applied Analysis .- 2000, Vol. 6, no 1, s. 149--157, ISSN: 1425-6908, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-4261] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[134] A characterization of L\p -norm with the aid of equality condition in the Hölder inequality / Janusz Matkowski, Jürg Rätz // Demonstratio Mathematica .- 1999, Vol. 32, no 1, s. 165--170, ISSN: 0420-1213, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4241] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[135] Invariant and complementary quasi-arithmetic means / Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 1999, Vol. 57, s. 87--107, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 62 [18-11-2019]
[AWCZ-4243] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[136] Mean value property and associated functional equations / Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 1999, Vol. 58, s. 46--59, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 12 [18-11-2019]
[AWCZ-4242] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[137] A separation theorem for M -convex functions / Janusz Matkowski, Tomasz Zgraja // Mathematica Pannonica .- 1998, Vol. 9, no 1, s. 103--109 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-4244] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[138] Characteristic analysis for a polynomial-like iterative equation / Janusz Matkowski, Zhang Weinian // Chinese Science Bulletin .- 1998, Vol. 43, no 3, s. 192--196 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: characteristic, functional equation, iterative dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 9 [18-11-2019]
[AWCZ-8268] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[139] Continuous solutions of a functional equation / Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 1998, T. 52, no 3-4, s. 559--562, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 4 [18-11-2019]
[AWCZ-4264] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[140] Decomposition of homogeneous means and construction of some metric spaces / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Mathematical Inequalities and Applications .- 1998, Vol. 1, no 4, s. 463--480, ISSN: 1331-4343, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-4263] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[141] Convex functions with respect to an arbitrary mean / Janusz Matkowski, Jürg Rätz // International Series of Numerical Mathematics .- 1997, Vol. 123, s. 249--258 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[142] Convexity of power functions with respect to symmetric homogeneous means / Janusz Matkowski, Jürg Rätz // International Series of Numerical Mathematics .- 1997, Vol. 123, s. 231--247 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8302] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[143] Envelopes of families of curves related to some iterative functional equations / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Grazer Mathematische Berichte .- 1997, no 334, s. 163--171 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8292] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[144] Equality in Minkowski inequality and a characterization of L-norm / Janusz Matkowski, Jürg Rätz // Demonstratio Mathematica .- 1997, Vol. 30, no 1, s. 53--62, ISSN: 0420-1213, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8304] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[145] Iteration groups with generalized convex and concave elements / Janusz Matkowski // Grazer Mathematische Berichte .- 1997, no 334, s. 199--216 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8293] [data modyf: 22-04-2002 13:58]
[146] Lipschitzian composition operators in some function spaces / Janusz Matkowski // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 1997, Vol. 30, no 2, s. 719--726, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.
Słowa kluczowe: BV-space, Lipschitzian operator, composition operator, function Banach space
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 21 [18-11-2019]
[AWCZ-8294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[147] Method of characteristic for functional equations in polynominal form / Janusz Matkowski, Zhang Weinian // Acta Mathematica Sinica, New Series .- 1997, Vol. 13, no 3, s. 421--432 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: characteristic equation, functional equation, iterative root, recursive construction
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8308] [data modyf: 20-02-2007 10:23]
[148] On the composition of homogenous quasarithmetic means / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 1997, Vol. 216, no 1, s. 69--85, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-8295] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[149] Round-off stability of functional iterations on product spaces / Janusz Matkowski, Shyam Lal Singh // Indian Journal of Mathematics .- 1997, Vol. 39, no 3, s. 275--286 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8291] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[150] The converse of a generalized Hölder inequality / Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 1997, Vol. 50, no 1-2, s. 135--143, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8303] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[151] Banach type fixed point theorems on product of spaces / Janusz Matkowski, Shyam Lal Singh // Indian Journal of Mathematics .- 1996, Vol. 38, no 1, s. 73--80
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14621] [data modyf: 22-04-2010 09:41]
[152] Envelopes of special class of one-parameter families of curves / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Demonstratio Mathematica .- 1996, Vol. 29, no 4, s. 799--806, ISSN: 0420-1213,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-14622] [data modyf: 22-04-2010 09:40]
[153] Functional equations involving the logarithmic mean / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // ZAMM - Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik .- 1996, Vol. 76, s. 385--390, ISSN: 0044-2267,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 29 [18-11-2019]
[AWCZ-14634] [data modyf: 22-04-2010 13:07]
[154] On a characterization of $L^p$-norm and a converse of Minkowski's inequality / Janusz Matkowski // Hiroshima Mathematical Journal .- 1996, Vol. 26, no 2, s. 277--287
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14625] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[155] On a class of composite functional equations in a single variable / Peter Kahlig, A. Matkowska, Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 1996, Vol. 52, no 3, s. 260--283, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 7 [18-11-2019]
[AWCZ-14623] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[156] Positive homogeneous functionals related to $L^p$-norms / Janusz Matkowski, Marek Pycia // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 1996, Vol. 200, no 1, s. 245--253, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-14636] [data modyf: 22-04-2010 13:57]
[157] Convex-like inequality, homogeneity, subadditivity, and a characterization of $L^p$-norm / Janusz Matkowski, Marek Pycia // Annales Polonici Mathematici .- 1995, Vol. 60, no 3, s. 221--230
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14646] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[158] Nonlinear contractions on semimetric spaces / J. Jachymski, Janusz Matkowski, T. Świątkowski // Journal of Applied Analysis .- 1995, Vol. 1, no 2, s. 125--134, ISSN: 1425-6908,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])        Cytowania wg Scopus: 34 [18-11-2019]
[AWCZ-14637] [data modyf: 22-04-2010 14:08]
[159] On $(\alpha,a)$-convex functions / Janusz Matkowski, Marek Pycia // Archiv der Mathematik .- 1995, Vol. 64, no 2, s. 132--138, ISSN: 0003-889X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14635] [data modyf: 23-04-2010 09:17]
[160] On stability of the homogeneity condition / Zygfryd Kominek, Janusz Matkowski // Results in Mathematics. Resultate der Mathematik .- 1995, Vol. 27, no 3-4, s. 373--380
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 6 [18-11-2019]
[AWCZ-14644] [data modyf: 23-04-2010 11:10]
[161] Remark on generalization of Minkowski's inequality / J. Jelínek, Janusz Matkowski // Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica .- 1995, Vol. 36, no 2, s. 27--32
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14638] [data modyf: 22-04-2010 14:22]
[162] Remark on globally Lipschitzian composition operators / A. Matkowska, Janusz Matkowski, N. Merentes // Demonstratio Mathematica .- 1995, Vol. 28, no 1, s. 171--175, ISSN: 0420-1213,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14645] [data modyf: 23-04-2010 11:15]
[163] A sandwich with convexity / Karol Baron, Janusz Matkowski, Kazimierz Nikodem // Mathematica Pannonica .- 1994, Vol. 5, no 1, s. 139--144
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14642] [data modyf: 23-04-2010 10:38]
[164] An integral Jensen inequality for convex multifunctions / Janusz Matkowski, Kazimierz Nikodem // Results in Mathematics. Resultate der Mathematik .- 1994, Vol. 26, no 3-4, s. 348--353
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 7 [18-11-2019]
[AWCZ-14639] [data modyf: 23-04-2010 09:43]
[165] Geometrically convex solutions of certain difference equations and generalized Bohr-Mollerup type theorems / Detlef Gronau, Janusz Matkowski // Results in Mathematics. Resultate der Mathematik .- 1994, Vol. 26, no 3-4, s. 290--297
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 8 [18-11-2019]
[AWCZ-14640] [data modyf: 23-04-2010 09:45]
[166] Nonlinear contractions in metrically convex space / Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 1994, Vol. 45, no 1-2, s. 103--114, ISSN: 0033-3883,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-14641] [data modyf: 23-04-2010 10:25]
[167] The converse of the Hölder inequality and its generalizations / Janusz Matkowski // Studia Mathematica .- 1994, Vol. 109, no 2, s. 171--182 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14650] [data modyf: 23-04-2010 12:42]
[168] Geometrical convexity and generalizations of the Bohr-Mollerup theorem on the gamma function / Detlef Gronau, Janusz Matkowski // Mathematica Pannonica .- 1993, Vol. 4, no 2, s. 153--160
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14643] [data modyf: 23-04-2010 10:41]
[169] On a generalization of Mulholland's inequality / Janusz Matkowski // inter .- 1993, Bd. 63, s. 97--103
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [18-11-2019]
[AWCZ-14663] [data modyf: 26-04-2010 12:20]
[170] On subadditive functions / Janusz Matkowski, Tadeusz Świątkowski // Proceedings of the American Mathematical Society .- 1993, Vol. 119, no 1, s. 187--197, ISSN: 0002-9939,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-14665] [data modyf: 26-04-2010 12:25]
[171] On the equality condition in Hölder's and Minkowski's inequalities / Janusz Matkowski, Jürg Rätz // Aequationes Mathematicae .- 1993, Vol. 46, no 3, s. 220--228, ISSN: 0001-9054,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14658] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[172] Solutions of some functional inequalities connected with convex functions / Janusz Matkowski, Kazimierz Nikodem // Comptes Rendus Mathematiques de L'Academie des Sciences: Canada .- 1993, Vol. 15, no 2-3, s. 114--118
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14662] [data modyf: 26-04-2010 12:11]
[173] Subadditive functions and a relaxation of the homogeneity condition of seminorms / Janusz Matkowski // Proceedings of the American Mathematical Society .- 1993, Vol. 117, no 4, s. 991--1001, ISSN: 0002-9939,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 9 [18-11-2019]
[AWCZ-14666] [data modyf: 26-04-2010 12:30]
[174] Subadditive functions and partial converses of Minkowski's and Mulholland's inequalities / Janusz Matkowski, Tadeusz Świątkowski // Fundamenta Mathematicae .- 1993, Vol. 143, no 1, s. 75--85, ISSN: 0016-2736,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14657] [data modyf: 26-04-2010 11:20]
[175] Characterization of globally Lipschitzian composition operators in the Banach space ${\rm BV}_p^2[a,b]$ / Janusz Matkowski, N. Merentes // Archivum Mathematicum .- 1992, Vol. 28, no 3-4, s. 181--186
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14647] [data modyf: 23-04-2010 11:38]
[176] Functional inequality characterizing nonnegative concave functions in $(0,\infty)^k$ / Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 1992, Vol. 43, no 2-3, s. 219--224, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14648] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[177] $L^p$-like paranorms : Selected topics in functional equations and iteration theory (Graz,1991) / Janusz Matkowski // Grazer Mathematische Berichte .- 1992, 316, s. 103--138
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14669] [data modyf: 26-04-2010 13:14]
[178] On $a$-Wright convexity and the converse of Minkowski's inequality / Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 1992, Vol. 43, no 1, s. 106--112, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14649] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[179] On some aspects of interpolation and functional equations : Selected topics in functional equations and iteration theory (Graz,1991) / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // Grazer Mathematische Berichte .- 1992, 316, s. 93--98
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14670] [data modyf: 26-04-2010 13:16]
[180] Quasi-monotonicity, subadditive bijections of $R_+,$ and characterization of $L^p$-norm / Janusz Matkowski, T. Świątkowski // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 1991, Vol. 154, no 2, s. 493--506, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-14651] [data modyf: 23-04-2010 13:06]
[181] A functional inequality characterizing convex functions, conjugacy and a generalization of Hölder's and Minkowski's inequalities / Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 1990, Vol. 40, no 2-3, s. 168--180, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14652] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[182] The converse of the Minkowski's inequality theorem and its generalization / Janusz Matkowski // Proceedings of the American Mathematical Society .- 1990, Vol. 109, no 3, s. 663--675, ISSN: 0002-9939,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-14659] [data modyf: 26-04-2010 11:30]
[183] Locally defined operators in the space of differentiable functions / Kazimierz Lichawski, Janusz Matkowski, Jerzy Miś // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1989, Vol. 37, no 1-6, s. 315--325, ISSN: 0239-7269,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14660] [data modyf: 26-04-2010 11:52]
[184] On a characterization of $L^p$-norm / Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 1989, Vol. 50, no 2, s. 137--144
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14661] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[185] On Nemytskii operator / Janusz Matkowski // Mathematica Japonica .- 1988, Vol. 33, no 1, s. 81--86
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[AWCZ-14664] [data modyf: 26-04-2010 12:23]
[186] BV-solutions of nonlinear functional equations / Cz. Dyjak, Janusz Matkowski // Glasnik Matematički. Series III .- 1987, Vol. 22, no 2, s. 335--342 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14667] [data modyf: 26-04-2010 12:52]
[187] On Nemytskii Lipschitzian operator / Janusz Matkowski // Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica .- 1987, Vol. 28, no 2, s. 79--82
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14668] [data modyf: 26-04-2010 12:58]
[188] On the functional equations $\phi(x)=\alpha\phi(\alpha x)+(1-\alpha)\phi(1-(1-\alpha)x)$ / Zygfryd Kominek, Janusz Matkowski // Bulletin Mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de la République Socialiste de Roumanie. Nouvelle Série .- 1986, Vol. 30, no 4, s. 327--334
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14677] [data modyf: 26-04-2010 14:25]
[189] Some remarks on a problem of C. Alsina / Janusz Matkowski, Maciej Sablik // Stochastica : Revista de Matemática Pura y Aplicada .- 1986, Vol. 10, no 3, s. 199--212
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14676] [data modyf: 26-04-2010 14:13]
[190] Remark on BV-solutions of a functional equation connected with invariant measures / Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 1985, Vol. 29, no 2-3, s. 210--213, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 4 [18-11-2019]
[AWCZ-14678] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[191] On a characterization of Lipschitzian operators of substitution in the space ${\rm BV}\langle a$, $b\rangle$ / Janusz Matkowski, Jerzy Miś // Mathematische Nachrichten .- 1984, Vol. 117, s. 155--159, ISSN: 0025-584X,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-14679] [data modyf: 27-04-2010 09:22]
[192] Functional equations and Nemytskii operators / Janusz Matkowski // Funkcjalaj Ekvacioj .- 1982, Vol. 25, no 2, s. 127--132 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14680] [data modyf: 27-04-2010 09:32]
[193] Remarks on some fixed point theorem / Z. Benedykt, Janusz Matkowski // Demonstratio Mathematica .- 1981, Vol. 14, no 1, s. 227--232, ISSN: 0420-1213,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14681] [data modyf: 27-04-2010 09:40]
[194] Fixed point theorems for contractive mappings in metric spaces / Janusz Matkowski // Časopis pro Pěstování Matematiky .- 1980, Vol. 105, no 4, s. 341--344 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14682] [data modyf: 27-04-2010 10:03]
[195] On equivalence of some fixed point theorems for self-mappings of metrically convex space / Janusz Matkowski, Roman Węgrzyk // Bolletino dell Unione Matematica Italiana. A (Seria: Serie V) .- 1978, Vol. 15, no 2, s. 359--369 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14683] [data modyf: 04-05-2010 11:10]
[196] Fixed point theorems for mappings with a contractive iterate at a point / Janusz Matkowski // Proceedings of the American Mathematical Society .- 1977, Vol. 62, no 2, s. 344--348, ISSN: 0002-9939, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 44 [18-11-2019]
[AWCZ-14687] [data modyf: 27-04-2010 12:29]
[197] On sequences of contraction mappings / Karol Baron, Janusz Matkowski // Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées .- 1977, Vol. 22, no 8, s. 1041--1043
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14685] [data modyf: 27-04-2010 12:09]
[198] Analytic solutions of a system of functional equations / Karol Baron, Roman Ger, Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 1975, Vol. 22, no 3-4, s. 189--194, ISSN: 0033-3883,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-14688] [data modyf: 27-04-2010 13:32]
[199] On the existence of a convex solution of the functional equation $\varphi (x)=h(x,\,\varphi [f(x)])$ / Zygfryd Kominek, Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 1974, Vol. 30, s. 1--4
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14690] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[200] Solutions of bounded variation of a linear functional equation / Janusz Matkowski, Marek Zdun // Aequationes Mathematicae .- 1974, Vol. 11, s. 223--235, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 3 [18-11-2019]
[AWCZ-14689] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[201] A fixed point theorem for non-expansive mappings on compact metric spaces / Karol Baron, Janusz Matkowski // Publications de l'Institut Mathématique (Beograd) .- 1973, Vol. 15, s. 25--26, ISSN: 0350-1302,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14691] [data modyf: 04-06-2019 10:45]
[202] On Lipschitzian solutions of a functional equation / Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 1973, Vol. 28, s. 135--139 : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14692] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[203] Some inequalities and a generalization of Banach's principle / Janusz Matkowski // Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques) .- 1973, Vol. 21, s. 323--324 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14693] [data modyf: 27-04-2010 14:10]
[204] Correction to the paper: "On the continuous dependence of local analytic solutions of a functional equation on given functions" / Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 1972, Vol. 26, s. 219 : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14697] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[205] On the solutions fulfilling a Lipschitz condition of a nonlinear functional equation of order $n$ / Karol Baron, Janusz Matkowski // Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées .- 1972, Vol. 17, s. 1149--1159
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14695] [data modyf: 27-04-2010 14:32]
[206] Solutions of a functional equation in a special class of functions / Marek Kuczma, Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 1972, Vol. 26, s. 287--293 : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14696] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[207] The uniqueness of solutions of a system of functional equations in some classes of functions / Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 1972, Vol. 8, no 3, s. 233--237, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 3 [18-11-2019]
[AWCZ-14694] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[208] On the continuous dependences of $C^{r}$ solutions of a functional equation on the given functions / Janusz Matkowski // Aequationes Mathematicae .- 1971, Vol. 6, s. 215--227, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14699] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[209] On the existence of differentiable solutions of a functional equation / Janusz Matkowski // Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques) .- 1971, Vol. 19, s. 19--22 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14698] [data modyf: 28-04-2010 11:12]
[210] On meromorphic solutions of a functional equation. II / Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 1970, Vol. 24, s. 313--318 : bibliogr. .- [Rok 1970/71]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14701] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[211] On the continuous dependence of local analytic solutions of a functional equation on given functions / Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 1970, Vol. 24, s. 21--26 : bibliogr. .- [Rok 1970/71]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14702] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[212] On the continuous dependence of local analytic solutions of the functional equation in the non-uniqueness case / Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 1970, Vol. 24, s. 319--326 : bibliogr. .- [Rok 1970/71]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14700] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[213] On the continuous dependence of solutions of a functional equation on given functions / Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 1970, Vol. 23, s. 37--40 : bibliogr. .- [Rok 1970/71]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14704] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[214] On the uniqueness of differentiable solutions of a functional equation / Janusz Matkowski // Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques) .- 1970, Vol. 18, s. 253--255 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14703] [data modyf: 28-04-2010 11:46]
[215] On meromorphic solutions of a functional equation / Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 1969, Vol. 22, s. 303--311 : bibliogr. .- [1969/70]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-14705] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A remark on periodic entire functions / Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae .- 2013, nr 27, s. 89--91, ISSN: 0860-2107, : summ.
Słowa kluczowe: entire function, periodic function,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9782] [data modyf: 24-08-2015 14:45]
[2] A functional equation characterizing homographic functions / Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae .- 2010, no 24, s. 61--70, ISSN: 0860-2107, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: functional equation, homographic function,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9190] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] On some generalizations of Gołąb-Schinzel functional equation / Janusz Matkowski, Jolanta Okrzesik // W: Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics .- 2010, Vol. 15, s. 81--90, ISSN: 1896-0286, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8911] [data modyf: 18-04-2011 17:11]
[4] The bounded local operators in the Banach space of Hölder functions / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel // W: Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics .- 2010, Vol. 15, s. 91--98, ISSN: 1896-0286, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8912] [data modyf: 19-04-2011 09:42]
[5] A solution of a problem of H. Haruki and Th. M. Rassia / Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae .- 2001, nr 15, s. 94, ISSN: 0860-2107, : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6066] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Continuous iteration semigroups and cocycles / Witold Jarczyk, Grzegorz Guzik, Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae .- 2001, nr 15, s. 91, ISSN: 0860-2107,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6065] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Dido's functional equation revisited / Peter Kahlig, Janusz Matkowski, Aleksander N. Sharkovsky // W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie - (Prace Matematyczne ; 17) .- 2000, z. 204, s. 143--150 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3000] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Remarks on quasi-aritmetic means / Witold Jarczyk, Janusz Matkowski // W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie - (Prace Matematyczne ; 17) .- 2000, z. 204, s. 125--141 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2980] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Iterations of mean-type mappings and invariant means / Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 1830) .- 1999, nr 13, s. 211--226, ISSN: 0860-2107, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3043] [data modyf: 27-05-2003 11:36]
[10] On a functional equation for dido's problem / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 1830) .- 1999, nr 13, s. 167--180, ISSN: 0860-2107, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3042] [data modyf: 27-05-2003 11:35]
[11] Convex set-valued functions on (0, \infty) and their conjugate / Janusz Matkowski, Kazimierz Nikodem // W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie - (Prace Matematyczne ; 15) .- 1998, z. 196, s. 103--107 : summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3040] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] A generalized $a$-Wright convexity and related functional equation / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel // W: Annales Mathematicae Silesianae .- 1996, nr 10, s. 7--12, ISSN: 0860-2107,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8590] [data modyf: 22-04-2010 12:58]
[13] On a system of simultaneous iterative functional equations / Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae .- 1996, nr 9, s. 123--135, ISSN: 0860-2107,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8591] [data modyf: 22-04-2010 14:27]
[14] Remarks on multiplication of subadditive functions / Janusz Matkowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Matematyka .- 1995, No 27, s. 139--145
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8593] [data modyf: 23-04-2010 11:00]
[15] On some extensions of the Gołąb-Schinzel functional equation. / Peter Kahlig, Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) .- 1994, s. 13--31, ISSN: 0860-2107, : bibliogr.summ. .- Polish-Austrian Seminar on Functional Equations and Iteration Theory (Cieszyn, 1994)
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8592] [data modyf: 23-04-2010 09:17]
[16] Characterization of globally Lipschitzian composition operator in the Sobolev space $W^n_p[a,b]$ / Janusz Matkowski, N. Merentes // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Matematyka .- 1993, Nr 24, s. 91--99
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8596] [data modyf: 26-04-2010 11:07]
[17] Functions which are additive on their graphs and some generalizations / Janusz Matkowski // W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie - (Prace Matematyczne ; 13) .- 1993, s. 233--240
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8597] [data modyf: 26-04-2010 11:06]
[18] On a characterization of $L^p$-norm with the aid of the triangle inequality / Janusz Matkowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Matematyka .- 1993, Nr 23, s. 77--91
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8595] [data modyf: 26-04-2010 11:07]
[19] On a generalization of Browder-Goehde-Kirk fixed point theorem / Janusz Matkowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Matematyka .- 1993, Nr 25, s. 71--76
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8594] [data modyf: 26-04-2010 11:07]
[20] Examples and remarks to a fixed point theorem / Janusz Matkowski, Jerzy Miś // W: Facta Universitatis - (Mathematics and Informatics) .- 1986, No 1, s. 53--56
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8598] [data modyf: 26-04-2010 14:33]
[21] Form of Lipschitz operators of substitution in Banach spaces of differentiable functions / Janusz Matkowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Matematyka .- 1984, No 17, s. 5--10
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8599] [data modyf: 27-04-2010 09:09]
[22] Note on iterations of some entire functions / Janusz Matkowski, Wanda Ogińska // W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A .- 1981, Vol. 33, s. 111--118 : wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8600] [data modyf: 27-04-2010 11:12]
[23] Integrable solutions of functional equations / Janusz Matkowski // W: Dissertationes Mathematicae .- 1975, Vol. 127, s. 68 : bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8602] [data modyf: 27-04-2010 12:36]
[24] Note on a functional equation / Janusz Matkowski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Matematyczne .- 1971, No 15, s. 109--111
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8604] [data modyf: 28-04-2010 11:02]
[25] On some properties of solutions of a functional equation / Janusz Matkowski // W: Prace Matematyczne / Uniwersytet Śląski w Katowicach .- 1969, No 1, s. 79--82
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8605] [data modyf: 28-04-2010 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] A functional equation with two unkown functions / Janusz Matkowski, Peter Volkmann // W: Seminar LV : [Universitat Karlsruhe]. -, Niemcy, 2008 .- [b.m.] : [brak wydawcy], 2008, s. [6] .- http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/user/~Seminar_LV [dostęp:08.12.2008r.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19014] [data modyf: 08-12-2008 17:00]
[2] Representation theorem for locally defined operators in the space of Whitney differentiable functions / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel // W: Proceedings of the 3rd Polish Symposium on Nonlinear Analysis. Łódź, Polska, 2001 .- Toruń : [brak wydawcy], 2002 .- (Lecture Notes in Nonlinear Analysis ; Vol. 3), s. 131--139 .- ISBN: 8323114226
Słowa kluczowe: Whitney differentiable function, left and right defined operators, locally defined operator, substitution operator

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14844] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] On an iteration group and its application to a proof of the converse of Minkowski's inequality theorem / Janusz Matkowski // W: European Conference on Iteration Theory. Batschuns, Austria, 1989 .- River Edge : World Scientific Publishing, 1991, s. 215--223
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19556] [data modyf: 23-04-2010 12:41]
[4] Integrable solutions of a linear functional inequality / Janusz Matkowski // W: General inequalities : proceedings of the First International Conference. Oberwolfach, Niemcy, 1976 .- Basel : Birkhäuser, 1978, s. 213--215
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19557] [data modyf: 27-04-2010 12:01]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences : Means and their inequalities / (Red.) Mowaffag Hajja, Peter S. Bullen, Janusz Matkowski, Edward Neuman, Slavko Simic .- - : Hindawi Publishing Corporation, 2013 .- ISSN: 0161-1712
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5159] [data modyf: 02-09-2015 16:38]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski