System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Piotr Rozmej
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 89 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Shallow water waves - extended Korteweg-de Vries equations : second order perturbation approach, 2018. Anna Karczewska, Piotr Rozmej, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego 213 s. , ISBN: 9788378423423, bibliogr. summ.
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14615] [data modyf: 24-05-2019 15:41]
[56,8] [0,71]
[2] Statyczne i dynamiczne deformacje jąder atomowych, 1986. Piotr Rozmej, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 126 s. (Rozprawy Habilitacyjne 40) bibliogr. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7509] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Adiabatic Invariants of Second Order Korteweg-de Vries Type Equation, Piotr Rozmej, Anna Karczewska
// W: Nonlinear Systems, Vol. 1 : Mathematical Theory and Computational Methods, 2018. / (eds.) V. Carmona et al., Cham : Springer International Publishing AG, s. 175--205, ISBN: 978-3-319-66765-2    DOI: 10.10007/978-3-319-66766-9
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [10-08-2020]
[WZCZ-20352] [data modyf: 24-05-2019 15:39]
[14,2] [0,71]
[2] Simple diabatic model of induced fission, Piotr Rozmej, Wolfgang Nörenberg
// W: Selected topics in nuclear structure : Proceedings of XXIV Zakopane School on Physics, 1990. . Vol. 1, Singapore : World Scientific Publishing, s. 294--298, ISBN: 981020051X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5648] [data modyf: 18-03-2003 11:42]
[3] On the fission of the heaviest fermium isotopes, Stefan Ćwiok, Piotr Rozmej, Adam Sobiczewski
// W: Nuclei far from stability : Fifth International Conference, 1988. , New York : American Institute of Physics (AIP Conference Proceedings 164), s. 821--826, ISBN: 0883183641
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5650] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Role of higher-multipolarity deformations in the properties of 'octupolly' deformed nuclei, Piotr Rozmej, Ch. Briancon, Stefan Ćwiok, Adam Sobiczewski
// W: Nuclei far from stability : Fifth International Conference, 1988. , New York : American Institute of Physics (AIP Conference Proceedings 164), s. 529--532, ISBN: 0883183641
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5647] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Diabatic recoil in central heavy ion collisions, Piotr Rozmej, Wolfgang Nörenberg
// W: Symmetries and nuclear structure : Proceedings from the International Symposium, 1987. . Vol. 13, Chur : Harwood Academic Publishers (Nuclear Science Research Conference Series), s. 425--431, ISBN: 3718604000
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5646] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Can simple KdV-type equations be derived for shallow water problem with bottom bathymetry? / Anna Karczewska, Piotr Rozmej, 2020. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Vol. 82, 1--16, ISSN: 1007-5704, , eISSN: 1878-7274, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: KdV-type equations, Shallow water waves, Uneven bottom
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.cnsns.2019.105073         Cytowania wg Scopus: 1 [10-08-2020]
[AWCZ-24511] [data modyf: 31-10-2019 11:15]
[100] [1]
[2] Remarks on Existence/Nonexistence of Analytic Solutions to Higher Order KdV Equations / Anna Karczewska, Piotr Rozmej, 2019. Acta Physica Polonica A Vol. 136, no. 6, 910--915, ISSN: 0587-4246, , eISSN: 1898-794X, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.12693/APhysPolA.136.910         Cytowania wg Scopus: 1 [10-08-2020]
[AWCZ-24718] [data modyf: 18-12-2019 10:07]
[28,28] [0,71]
[3] Exact Cnoidal Solutions of the Extended KdV Equation / Eryk Infeld, Anna Karczewska, George Rowlands, Piotr Rozmej, 2018. Acta Physica Polonica A Vol. 133, no. 5, 1191--1199, ISSN: 0587-4246, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.133.1191         Cytowania wg Scopus: 5 [10-08-2020]
[AWCZ-22899] [data modyf: 29-06-2018 09:35]
[3,75] [0,25]
[4] New Exact Superposition Solutions to KdV2 Equation / Piotr Rozmej, Anna Karczewska, 2018. Advances in Mathematical Physics Vol. 2018, 1--9, ISSN: 1687-9120, , eISSN: 1687-9139, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1155/2018/5095482         Cytowania wg Scopus: 1 [10-08-2020]
[AWCZ-22441] [data modyf: 01-03-2018 13:29]
[14,14] [0,71]
[5] The New Extended KdV Equation for the Case of an Uneven Bottom / Anna Karczewska, Piotr Rozmej, 2018. Computational Methods in Science and Technology Vol. 24, no. 4, 221--225, ISSN: 1505-0602, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: nonlinear equations, second order perturbation approach, surface gravity waves, uneven botton
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.12921/cmst.2018.0000057
[AWCZ-23508] [data modyf: 10-01-2019 15:32]
[5,5] [0,5]
[6] Adiabatic invariants of the extended KdV equation / Anna Karczewska, Piotr Rozmej, Eryk Infeld, George Rowlands, 2017. Physics Letters A Vol. 381, iss. 4, 270--275, ISSN: 0375-9601, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: adiabatic invariants, invariants of KdV2 equation, near-identity transformation, nonlinear equations, shallow water waves
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2016.11.035         Cytowania wg Scopus: 8 [10-08-2020]
[AWCZ-20767] [data modyf: 05-01-2017 08:55]
[30] [1]
[7] Single soliton solution to the extended KdV equation over uneven depth / George Rowlands, Piotr Rozmej, Eryk Infeld, Anna Karczewska, 2017. The European Physical Journal E Vol. 40, iss. 11, 1--5, ISSN: 1292-8941, , eISSN: 1292-895x, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1140/epje/i2017-11591-7         Cytowania wg Scopus: 3 [10-08-2020]
[AWCZ-22050] [data modyf: 04-12-2017 11:38]
[30] [1]
[8] Superposition solutions to the extended KdV equation / Piotr Rozmej, Anna Karczewska, Eryk Infeld, 2017. Nonlinear Dynamics, 1--9, ISSN: 0924-090X, , eISSN: 1573-269X, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analytic solutions, extended KdV equation, nonlinear equations, shallow water waves
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1007/s11071-017-3931-1         Cytowania wg Scopus: 8 [10-08-2020]
[AWCZ-22052] [data modyf: 04-12-2017 12:35]
[45] [1]
[9] A Finite Element Method for Extended KdV Equations / Anna Karczewska, Piotr Rozmej, Maciej Szczeciński, Bartosz Boguniewicz, 2016. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 26, no. 3, 555--567, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Petrov--Galerkin method, finite element method, nonlinear equations, second order KdV equations, shallow water wave problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1515/amcs-2016-0039         Cytowania wg Scopus: 6 [10-08-2020]
[AWCZ-20366] [data modyf: 10-03-2017 13:00]
[10] Finite element method for stochastic extended KdV equations / Anna Karczewska, Maciej Szczeciński, Piotr Rozmej, Bartosz Boguniewicz, 2016. Computational Methods in Science and Technology Vol. 22, no. 1, 19--29, ISSN: 1505-0602, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: nonlinear equations, second order KdV equations, shallow water wave problem, stochastic forces
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.12921/cmst.2016.22.01.002
[AWCZ-19930] [data modyf: 21-03-2016 15:40]
[11] Energy invariant for shallow-water waves and the Korteweg-de Vries equation: Doubts about the invariance of energy / Anna Karczewska, Piotr Rozmej, Eryk Infeld, 2015. Physical Review E Vol. 92, 1--15, ISSN: 1539-3755, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevE.92.053202         Cytowania wg Scopus: 15 [10-08-2020]
[AWCZ-19522] [data modyf: 17-11-2015 10:22]
[12] Problems with energy of waves described by Korteweg - de Vries equation / Anna Karczewska, Piotr Rozmej, Łukasz Rutkowski, 2015. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica Vol. 70, 41--54, ISSN: 0137-6861, , eISSN: 2300-7559, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20050] [data modyf: 12-05-2016 13:25]
[13] A new nonlinear equation in the shallow water wave problem / Anna Karczewska, Piotr Rozmej, Łukasz Rutkowski, 2014. Physica Scripta Vol. 89, no. 5, 1--7, ISSN: 0031-8949, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: higher order KdV-type equation, nonlinear waves, shallow water waves, waves over topography
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1088/0031-8949/2014/89/5/054026
[AWCZ-18103] [data modyf: 03-09-2015 11:05]
[14] Shallow-water soliton dynamics beyond the Korteweg-de Vries equation / Anna Karczewska, Piotr Rozmej, Eryk Infeld, 2014. Physical Review E Vol. 90, 1--8, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevE.90.012907         Cytowania wg Scopus: 24 [10-08-2020]
[AWCZ-18323] [data modyf: 03-09-2015 10:28]
[15] Numerical solutions to fractional perturbed Volterra equations / Bartosz Bandrowski, Anna Karczewska, Piotr Rozmej, 2012. Abstract and Applied Analysis Vol. 2012, 1--19, ISSN: 1085-3375, , eISSN: 1687-0409, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1155/2012/529602         Cytowania wg Scopus: 2 [10-08-2020]
[AWCZ-16816] [data modyf: 07-03-2017 12:44]
[16] Estimation of the inaccuracy of calculated masses and fission-barrier heights of heavy nuclei / A. Sobiczewski, Piotr Rozmej, 2011. International Journal of Modern Physics E Vol. 20, no 2, 325--332, ISSN: 0218-3013, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S0218301311017685         Cytowania wg Scopus: 4 [10-08-2020]
[AWCZ-16049] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Test of tetrahedral symmetry for heavy and superheavy nuclei / Piotr Jachimowicz, Piotr Rozmej, M. Kowal, J. Skalski, A. Sobiczewski, 2011. International Journal of Modern Physics E Vol. 20, no 2, 515--519, ISSN: 0218-3013, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S0218301311017934         Cytowania wg Scopus: 4 [10-08-2020]
[AWCZ-15659] [data modyf: 17-05-2011 14:03]
[18] Numerical solutions to integral equations equivalent to differential equations with fractional time / Bartosz Bandrowski, Anna Karczewska, Piotr Rozmej, 2010. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 20, no 2, 261--269, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/v/10006-010-0019-1
[AWCZ-14937] [data modyf: 26-01-2011 11:05]
[19] On fractional Schrödinger equation / Piotr Rozmej, Bartosz Bandrowski, 2010. Computational Methods in Science and Technology Vol. 16, no 2, 191--194, ISSN: 1505-0602, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fractional Schrödinger equation, fractional calculus, fractional quantum mechanics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15339] [data modyf: 24-01-2011 11:21]
[20] Role of the non-axial octupole deformation in the potential energy of heavy nuclei / Piotr Jachimowicz, M. Kowal, Piotr Rozmej, J. Skalski, A. Sobiczewski, 2010. International Journal of Modern Physics E Vol. 19, no 4, 768--773, ISSN: 0218-3013, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1142/S0218301310015205         Cytowania wg Scopus: 2 [10-08-2020]
[AWCZ-14966] [data modyf: 13-08-2010 09:18]
[21] Non-axial octupole deformation of a heavy nucleus / Piotr Jachimowicz, M. Kowal, Piotr Rozmej, J. Skalski, A. Sobiczewski, 2009. International Journal of Modern Physics E Vol. 18, no 4, 1088--1093, ISSN: 0218-3013, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 3 [10-08-2020]
[AWCZ-13864] [data modyf: 15-02-2010 14:34]
[22] Spinodal instabilities of hot and dilute nuclear droplet - isovector effects / Piotr Rozmej, Wolfgang Nörenberg, Gabor Papp, 2006. International Journal of Modern Physics E Vol. 15, no 2, 362--367, ISSN: 0218-3013, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-10768] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Numerical solutions to integrodifferential equations which interpolate heat and were equations / Piotr Rozmej, Anna Karczewska, 2005. International Journal of Differential Equations and Applications Vol. 10, no 1, 15--27 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Galerkin method, deterministic and stochastic Volterra equations, numerical solutions, resolvent approach
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10769] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Semiclassical catastrophes and cumulative angular squeezing of a kicked quantum rotor / M. Leibscher, I. S. Averbukh, Piotr Rozmej, Robert Arvieu, 2004. Physical Review A Vol. 69, no 3, 032102-1--032102-17, ISSN: 2469-9926, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 33 [10-08-2020]
[AWCZ-9615] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Spin-orbit entanglement in time evolution of radial wave packets in hydrogenic systems / Marcin Turek, Piotr Rozmej, 2004. Open Systems & Information Dynamics Vol. 11, no 4, 401--409, ISSN: 1230-1612, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-10281] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Relativistic precession and spin dynamics of an elliptic Rydberg wave packet / Piotr Rozmej, Marcin Turek, Robert Arvieu, I. S. Averbukh, 2002. Journal of Physics A : Mathematical and General Vol. 35, 7803--7816 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 3 [10-08-2020]
[AWCZ-8472] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Stability and instability of a hot and dilute nuclear droplet : II. Dissipative isoscalar modes / Wolfgang Nörenberg, G. Papp, Piotr Rozmej, 2002. European Physical Journal A, no 14, 43--51, ISSN: 1434-6001, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8356] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Spin dynamics of wave packets evolving with the Dirac Hamiltonian in atoms with high atomic number Z / Robert Arvieu, Piotr Rozmej, Marcin Turek, 2000. Physical Review A Vol. 62, 022514--1--8, ISSN: 2469-9926, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 11 [10-08-2020]
[AWCZ-1901] [data modyf: 27-01-2011 09:01]
[29] Spin-orbit pendulum ( relativistic extension. ) / Marcin Turek, Piotr Rozmej, Robert Arvieu, 2000. Acta Physica Polonica B Vol. 31, no 2, 517--521, ISSN: 0587-4254, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-1620] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Stability and instability of a hot and dilute nuclear droplet : I. Adiabatic isoscalar modes / Wolfgang Nörenberg, G. Papp, Piotr Rozmej, 2000. European Physical Journal A, Vol. 9, 327--343, ISSN: 1434-6001, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-1560] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] A phase in a coherent-state wavefunction - is it always irrelevant ? / W. Berej, Piotr Rozmej, 1999. European Journal of Physics, no 20, 25--27 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-1580] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Geometrical proprties of intelligent spin states and time evolution of coherent states / Robert Arvieu, Piotr Rozmej, 1999. Journal of Physics A : Mathematical and General Vol. 32, 2645--2652 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-1820] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Pictures of quantum nuclear rotation beyond the correspondence principle / Robert Arvieu, Piotr Rozmej, 1999. European Physical Journal A, no 5, 357--365, ISSN: 1434-6001, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [10-08-2020]
[AWCZ-1640] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] The Dirac oscillator. A relativistic version of the Jaynes-Cummings model / Piotr Rozmej, Robert Arvieu, 1999. Journal of Physics A : Mathematical and General Vol. 32, 5367--5382 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 85 [10-08-2020]
[AWCZ-1840] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Towards new understanding of nuclear rotation / Piotr Rozmej, Robert Arvieu, 1999. Acta Physica Polonica B Vol. 30, no 3, 799-802, ISSN: 0587-4254, bibliogr. rys.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [10-08-2020]
[AWCZ-1600] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[36] Clones and other interference effects in the evolution of angular-momentum coherent states / Piotr Rozmej, Robert Arvieu, 1998. Physical Review A Vol. 58, no 6, 4314--4329, ISSN: 2469-9926, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 16 [10-08-2020]
[AWCZ-1860] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Chaos in octupole deformed nuclear potential / R. Murat, Piotr Rozmej, Jerzy Dudek, 1997. Journal of Technical Physics Vol. 38, no 2, 251--256 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8863] [data modyf: 07-03-2003 10:05]
[38] New mechanism of collapse and revival in wave packet dynamics due to spin-orbit interaction / Piotr Rozmej, W. Berej, Robert Arvieu, 1997. Acta Physica Polonica B Vol. 28, no 1-2, 243--255, ISSN: 0587-4254, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [10-08-2020]
[AWCZ-8862] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Spin-orbit pendulum, a microscopic Stern-Gerlach-like effect / Piotr Rozmej, Robert Arvieu, 1997. Journal of Technical Physics Vol. 38, no 2, 257--262 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8864] [data modyf: 07-03-2003 10:11]
[40] Time-dependent partial waves and vortex rings in the dynamics of wavepackets / Robert Arvieu, Piotr Rozmej, W. Berej, 1997. Journal of Physics A : Mathematical and General Vol. 30, 5381--5392 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [10-08-2020]
[AWCZ-8865] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Microscopic Stern-Gerlach effect and spin-orbit pendulum / Piotr Rozmej, Robert Arvieu, 1996. Acta Physica Polonica B Vol. 27, no 1-2, 581--586, ISSN: 0587-4254, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 5 [10-08-2020]
[AWCZ-8858] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Spin-orbit pendulum: the microscopic Stern-Gerlach effect / Piotr Rozmej, Robert Arvieu, 1996. Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics Vol. 29, 1339--1349, ISSN: 0953-4075, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 8 [10-08-2020]
[AWCZ-8884] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Chaos in axially symmetric nuclear potential with diffuse surface and spin-orbit coupling / R. Murat, Piotr Rozmej, 1995. Acta Physica Polonica B Vol. 26, no 11, 1669--1684, ISSN: 0587-4254, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-8883] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Collapse and revival in the dynamics of a spin with the spin-orbit potential / Robert Arvieu, Piotr Rozmej, 1995. Physical Review A Vol. 51, no 1, 104--119, ISSN: 2469-9926, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 19 [10-08-2020]
[AWCZ-8875] [data modyf: 07-03-2003 14:04]
[45] Dynamics of single particle nucleon motion / Piotr Rozmej, Robert Arvieu, 1994. Acta Physica Polonica B Vol. 25, no 3-4, 759--763, ISSN: 0587-4254, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-8873] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Spin-orbit pendulum : oscillations between spin and orbital angular momentum / Robert Arvieu, Piotr Rozmej, 1994. Physical Review A Vol. 50, no 5, 4376--4379, ISSN: 2469-9926, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 16 [10-08-2020]
[AWCZ-8874] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Classical spin orbit coupling in a deformed potential / Piotr Rozmej, Robert Arvieu, 1992. Nuclear Physics A, no 545, 497--510 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [10-08-2020]
[AWCZ-8872] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Diabatic hindrance of heavy-ion fusion / D. Berdichevsky, A. Lukasiak, Wolfgang Nörenberg, Piotr Rozmej, 1989. Nuclear Physics A, no 502, 395--404 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 16 [10-08-2020]
[AWCZ-8871] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Diabatic shifts and fluctuation of heavy-ion fusion barriers / D. Berdichevsky, A. Lukasiak, Wolfgang Nörenberg, Piotr Rozmej, 1989. Nuclear Physics A, no 499, 609--636 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8869] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Quantum chaos in the two-center shell model / B. Milek, Wolfgang Nörenberg, Piotr Rozmej, 1989. Zeitschrift für Physik A - Atomic Nuclei, no 334, 233--238 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 25 [10-08-2020]
[AWCZ-8870] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Two fission modes of the heavy fermium isotopes / Stefan Ćwiok, Piotr Rozmej, Adam Sobiczewski, Zygmunt Patyk, 1989. Nuclear Physics A, no 491, 281--289 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 82 [10-08-2020]
[AWCZ-8868] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Is octupole deformation sufficient to describe the properties of "octupolly" unstable nuclei? / Piotr Rozmej, Stefan Ćwiok, Adam Sobiczewski, 1988. Physics Letters B Vol. 203, no 3, 197--199 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8866] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Study of the potential energy of "octupole" - deformed nuclei in a multidimensional deformation space / Adam Sobiczewski, Zygmunt Patyk, Stefan Ćwiok, Piotr Rozmej, 1988. Nuclear Physics A, no 485, 16--30 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 94 [10-08-2020]
[AWCZ-8867] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Sharing of excitation energy in dissipative nucleus-nucleus collisions / Zejun He, Piotr Rozmej, Jianshi Wu, Wolfgang Nörenberg, 1987. Nuclear Physics A, no 473, 342--352 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 13 [10-08-2020]
[AWCZ-8854] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] The contribution of collective zero-point motion to mean-square charge radii / W. D. Myers, Piotr Rozmej, 1987. Nuclear Physics A, no 470, 107--118 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 30 [10-08-2020]
[AWCZ-8853] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Quasi-elastic recoil in central nucleus-nucleus collisions / Piotr Rozmej, Wolfgang Nörenberg, 1986. Physics Letters B Vol. 177, no 3-4, 278--281 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 9 [10-08-2020]
[AWCZ-8857] [data modyf: 06-03-2003 12:49]
[57] The influence of zero-point vibrations on multipole moments of rare-earth nuclei / Piotr Rozmej, 1985. Nuclear Physics A, no 445, 495--514 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 13 [10-08-2020]
[AWCZ-8856] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Equilibrium deformations for the Ra-Th region of nuclei / Piotr Rozmej, B. Nerlo-Pomorska, Krzysztof Pomorski, 1983. Nuclear Physics A, no 405, 252--262 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 12 [10-08-2020]
[AWCZ-8855] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] On the hexadecapole anomaly at the border of the rare earth region / Witold Nazarewicz, Piotr Rozmej, 1981. Nuclear Physics A, no 369, 396--412 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 38 [10-08-2020]
[AWCZ-8851] [data modyf: 05-03-2003 13:57]
[60] Calculations of the nuclear equilibrium deformations and moments using a consistency condition for the macroscopic and microscopic parts of the Strutinsky energy formula / Jerzy Dudek, Witold Nazarewicz, Piotr Rozmej, 1980. Journal of Physics G : Nuclear and Particle Physics Vol. 6, 1521--1534 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [10-08-2020]
[AWCZ-8885] [data modyf: 13-03-2003 13:33]
[61] Some remarks on the nuclear potential energy calculations / Jerzy Dudek, Witold Nazarewicz, Piotr Rozmej, 1980. Nukleonika Vol. 25, no 7-8, 1049--1053, ISSN: 0029-5922, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8886] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Particle-hole structure of nuclear isomers at high angular momenta / M. Cerkaski, Jerzy Dudek, Piotr Rozmej, Z. Szymański, S. G. Nilsson, 1979. Nuclear Physics A Vol. 315, 269--290 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 30 [10-08-2020]
[AWCZ-8887] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Modified oscillator potential adapted to the description of high spin rotational states / Piotr Rozmej, Krzysztof Pomorski, 1977. Nukleonika Vol. 22, no 3, 301--309, ISSN: 0029-5922, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8850] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Coefficients of the angular velocity expansions of nuclear rotational energies - theoretical calculations / Piotr Rozmej, 1976. Nukleonika Vol. 21, no 7-8, 855--872, ISSN: 0029-5922, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8849] [data modyf: 05-03-2003 13:44]
[65] Effects of particle-number-projection on nuclear moment of inertia / Piotr Rozmej, 1976. Nukleonika Vol. 21, no 5, 537--546, ISSN: 0029-5922, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8848] [data modyf: 05-03-2003 13:40]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Spin-orbit pendulum in Dirac oscillator / Marcin Turek, Piotr Rozmej // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Fizyka ; 9) .- 2001, nr 126, s. 83--102 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3629] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Wave packet dynamics - new collapse / Piotr Rozmej, Robert Arvieu // W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A - (Sectio AAA Physica) .- 1996, Vol. 50-51, s. 175--185 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-5972] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Dynamical diabatic hindrance of heavy-ion fusion / Piotr Rozmej, Wolfgang Nörenberg // W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A - (Sectio AAA Physica ; 26) .- 1989, Vol. 43-44, s. 271--276 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-5973] [data modyf: 02-03-2007 10:07]
[4] The effective stiffness of nuclei near magic numbers / W. D. Myers, Piotr Rozmej // W: Lawrence Berkeley Laboratory .- 1988, 24923, s. 1--4 bibliogr. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6007] [data modyf: 21-03-2003 11:41]
[5] Collective dynamics in low energy central nucleus-nucleus collisions / Piotr Rozmej // W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A - (Sectio AAA Physica ; 33) .- 1986, Vol. 40-41, s. 419--434 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-5971] [data modyf: 02-03-2007 10:07]
[6] Static and dynamic deformations of actinide nuclei / Piotr Rozmej // W: Gesellschaft für Schwerionenforschung .- 1985, 85-41, s. 1--31 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6008] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Possible interplay between non-axial and hexadecapole degrees of dreedom an explanation for "enormously" large Q4 ? / Piotr Rozmej, Jerzy Dudek, Witold Nazarewicz // W: International Centre for Theoretical Physics .- 1979, 80/23, s. 1--35 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6009] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] A study of the application the generator coordinate method to the cranking moment of inertia / Piotr Rozmej // W: Folia Societatis Scientiarum Lublinensis - (Sectio C Matematyka, Fizyka, Chemia ; 1) .- 1978, Vol. 20, s. 69--74 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5969] [data modyf: 06-03-2003 10:04]
[9] Mutual dependence of pairing interactions in L - S and j - j coupling / Piotr Rozmej, S. Szpikowski // W: Folia Societatis Scientiarum Lublinensis - (Sectio A-D) .- 1970, Vol. 9-10, s. 145--148 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5964] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Fission barriers of superheavy nuclei, 2010. Piotr Rozmej, Piotr Jachimowicz // W: Proceedings of the 35th National Conference on Theoretical Physics. Ho Chi Minh City, Wietnam [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 86--91
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 89 [10-08-2020]
[KONF-20188] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Squeezed angular momentum coherent states: construction and time evolution, 2000. Robert Arvieu, Piotr Rozmej // W: Sixth International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations : Proceedings of a conference held at Naples. Naples, Włochy [B.m.] : [brak wydawcy], 2000, s. 162--165 .- Pełne materiały na CD-Rom
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4602] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Instabilities of a hot expanded nuclear droplet, 1999. Piotr Rozmej, Wolfgang Nörenberg, G. Papp // W: Multifragmentation : Proceedings of the International Workshop XXVII on Gross Properties of Nuclei and Nuclear Excitations. Hirschegg, Austria Darmstadt : Gesellschaft für Schwerionenforschung, 1999, s. 328--333
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4603] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[4] Hindrance of heavy-ion fusion due to diabatic shell effects, 1988. D. Berdichevsky, Wolfgang Nörenberg, Piotr Rozmej // W: XXVI International winter meeting on nuclear physics. Bormio, Włochy Milano : [brak wydawcy], 1988, s. 357--376
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15446] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] On the octupole deformation in Ra-Th region, 1986. Piotr Rozmej, K. Böning, Adam Sobiczewski // W: XXIV International winter meeting on nuclear physics. Bormio, Włochy Milano : [brak wydawcy], 1986, s. 567--577
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15447] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Dynamical description on the collective quantities in deformed nuclei, 1985. Piotr Rozmej // W: Nuclear excited states : Proceedings of the Symposium organized by Institute of Physics, University of Łódź. Łódź, Polska Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1985, s. 198--209, ISBN: 8370160573
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15426] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Dynamical effects on multipole moments, 1984. Piotr Rozmej // W: Selected topics in nuclear structure : Proceedings of XIX Winter School. Zakopane, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1984, s. 444--446
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15427] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Effects of zero-point vibrations on ground state properties of Yb and Hf nuclei, 1984. Piotr Rozmej // W: Heavy ions in nuclear physics : Proceedings of the 16th Mikołajki Summer School on nuclear physics. Mikołajki, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 1984, s. 113--120
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15428] [data modyf: 17-03-2003 17:34]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski