System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ewa Kniaziuk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Praktyka traslatoryczna na podstawie orzecznictwa sądowego, prawa o notariacie i o aktach stanu cywilnego. Teksty polskie i niemieckie z zakresu działalności wybranych urzędów. Skrypt dla studentów germanistyki = Translatorische Praxis im Bereich der Gerichtsentscheidungen, des Notariats- des Personenstands- und des Urkundenwesens. Polnische und deutsche Texte aus dem Arbeitsalltag ausgewählter Behörden. Vorlesungsskipt für Studierende der Germanistik, 2011. Ewa Kniaziuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 92 s. , ISBN: 9788374814560,
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10885] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Internetrecherchen zu Bezeichnungen für das "Stille Örtchen" im Polnischen und im Deutschem vor kulturhistorischem Hintergrund. Ein Versuch des Vergleichs, Ewa Kniaziuk
// W: Kategorizacia dejstvitel'nosti v azyke i kul'ture : meždunarodnyj sbornik naučnyh trudov po lingvokul'turologii, 2012. , Samara : Samar. gumanit. akad., s. 157-168, ISBN: 9785989961177
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15086] [data modyf: 07-08-2015 11:50]
[2] Über die Bedeutung des Terminus Sophia bei Plato/ nowa redakcja tekstu i korekta, Ewa Kniaziuk
// W: Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku*, 2012. / pod red. Jacka Uglika, Eleny Tacho-Godi, Liliannny Kiejzik, Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR (Filologia Rosyjska T. III), s. 93--101, ISBN: 9788373835375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14614] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dziedziczenie ustawowe i testamentowe w prawie polskim i niemieckim (kwestie terminologiczne) / Ewa Kniaziuk // W: Lingua legis .- 2011, nr 19, s. 77--84 summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8940] [data modyf: 07-06-2011 10:19]
[2] Stilistische Aspekte der Diminutivformen des Deutschen und Polnischen in Bezug auf die Übersetzungspraxis / Ewa Kniaziuk // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1998, nr 14, s. 153--163
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5467] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] "Der Begriff der Aggression im Völkerrecht und die ihm untergeordneten Bezeichnungen fűr deren Erscheinungsformen. (Eine Wortmonographie) / Ewa Kniaziuk // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 10) .- 1997, s. 91--97
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7616] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Wiener Medien - Image Polens 1991 / Ewa Kniaziuk // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 10) .- 1997, s. 73--89
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7615] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Zur Feldmethode in der Lexikologie und Lexikographie / Ewa Kniaziuk // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 10) .- 1997, s. 65--71
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7614] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Die Sprache der Politik und sozialistischer Journalismus / Ewa Kniaziuk // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 4) .- 1988, s. 93--112
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7693] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Deutschland als fremde Kultur: Vermittlungsverfahren in Touristenführungen / / Costa, Marcella; Müller-Jacquier, Bernd (Hrsg.) .- München : Iudicium , 2010 (Rec.) Ewa Kniaziuk // Info Daf .- 2012, Nr. 2/3, s. 190--197
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski