System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Marek Smoluk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 51 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Niższe warstwy angielskiego społeczeństwa w pierwszej połowie XVII wieku : ich status, życie rodzinne, tradycje i edukacja / Marek Smoluk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- 286 s. .- ISBN: 9788374814195
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10246] [data modyf: 16-08-2011 09:27]
[2] How Close to the Pan-European System ? : Commercial property leases: Poland/England / Marek Smoluk .- Zielona Góra : Organon, 1999 .- 80 s. .- ISBN: 8387294047
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6060] [data modyf: 03-04-2002 11:37]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Sports and physical training - any tips from the past? / Marek Smoluk
// W: Education, Culture and Identity: The Future of Humanities, Education and Creative Industries : 3rd International Conference on Education, Culture and Identity. Book of proceedings / ed. by Muhidin Mulalić, Almasa Mualalić, Nudžejma Obralić, Emina Jelešković .- Sarajevo : International University of Sarajevo, 2018 - s. 59--69 .- ISBN: 2566-4409
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20050] [data modyf: 29-05-2019 12:21]
[2] The influence of the King's favourites on the reign of Charles I and his subsequent downfall / Marek Smoluk
// W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk .- Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, 2018 - s. 315--342 .- ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19895] [data modyf: 29-05-2019 12:20]
[3] Angielskie ośrodki kształtcenia pod wpływem humanizmu w pierwszych dekadach XVI wieku / Marek Smoluk
// W: W dialogu języków i kultur [VI] / red. nauk. Anna Jaroch, Jan Franciszek Nosowicz . T. VI .- Warszawa : Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 2017 - s. 359--374 .- ISBN: 9788392635697
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19818] [data modyf: 03-06-2019 10:32]
[4] The Duke and Duchess of Windsor: the Successful Relationship of a Dominant Female and Submissive Male / Marek Smoluk
// W: Muses, Mistresses and Mates : Creative Collaborations in Literature, Art and Life / eds. Izabella Penier, Anna Suwalska-Kołecka .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015 - s. 84--96 .- ISBN: 9781443875318
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16788] [data modyf: 06-08-2015 11:59]
[5] Current expansion and distortion of higher education in the United Kingdom / Marek Smoluk
// W: Academic fiction revisited : selected essays / ed. by D. Fuchs, W. Klepuszewski .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2014 - (Monografia Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej ; 268) - s. 17--24 .- ISBN: 9788373653443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16202] [data modyf: 15-05-2018 13:35]
[6] Criticisms of Higher Education during the Cromwellian Period in Britain / Marek Smoluk
// W: Issues on Education and Research / ed. by Gregory T. Papanikos . vol. 3 .- Athens : Athens Institute for Education and Research, 2013 - s. 389--399 .- ISBN: 9789609549332
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15143] [data modyf: 20-02-2013 09:49]
[7] Writings on Manners and Morals in Early Stuart Times / Marek Smoluk
// W: Literature in Society / edited by Regina Rudaityte .- Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2012 - s. 48--56 .- ISBN: 1443840262
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14657] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] From the Conquering of the "Pale" to the Transitory Union of 1801: British Combat for Land in Ireland / Marek Smoluk
// W: Changing Ireland : Transitions and Transformations in Irish Literature and Culture / edited by Katarzyna Poloczek and Marta Goszczyńska .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2010 - s. 83--92 .- ISBN: 9788375254570
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12454] [data modyf: 08-12-2010 14:34]
[9] The royal treasures of Tudor England / Marek Smoluk
// W: Studies in foreign language eduaction / Gabriela Lojova, Maria Kostelnikova (eds.) . vol. 2 .- Bratislava : Z-F LINGUA, 2010 - s. 180--195 .- ISBN: 9788089328512
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12811] [data modyf: 29-03-2011 09:09]
[10] The Attitudes of English Society to Sunday Observance during the Restoration / Marek Smoluk
// W: Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas / edited by Grzegorz A. Kleparski, Elżbieta Rokosz-Piejko, Agnieszka Uberman .- Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009 - s. 235--242 .- ISBN: 9788373384897
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11436] [data modyf: 30-10-2009 11:06]
[11] The Lollard Movement and its Impact on the English Reformation / Marek Smoluk
// W: English Studies in Language Literature and Culture / pod red. Marii Walat, Ewy Wełnic, Karla Wooda .- Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009 - s. 97--109 .- ISBN: 9788370966898
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11568] [data modyf: 21-12-2009 12:31]
[12] Legal Heritage of the Early Middle Ages in England / Marek Smoluk
// W: A Miscellany of Papers in English Philology : Rozprawy różne z filologii angielskiej .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 2000 - s. 235--247 .- ISBN: 8370963331
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4945] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] George Orwell's pessimistic vision of 1984 or Francis Fukuyama's optimism: The future of higher education exemplified by British universities / Marek Smoluk // Epiphany. Journal of Transdisciplinary Studies: Education, Culture and Identity: New Trends and Challenges of Today's Europe .- 2015, Vol. 8, No. 2, s. 95--103, ISSN: 2303-6850, , eISSN: 1840-3719, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: British universities, future of higher education, higher education
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19447] [data modyf: 23-10-2015 08:29]
[2] Modularisation and Commodification of Higher Education in the United Kingdom / Marek Smoluk // The Journal of Linguistic and Intercultural Education .- 2015, Vol. 8, s. 203--212, ISSN: 2065-6599,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20505] [data modyf: 19-10-2016 08:17]
[3] A deadly combination: obsession and/or infatuation / Marek Smoluk // Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature .- 2010, 34, s. 170--182
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15406] [data modyf: 09-02-2011 09:22]
[4] Kardynał Wolsey w krytycznej ocenie humanistów / Marek Smoluk // Echa przeszłości .- 2010, XI, s. 53--61, ISSN: 1509-9873, : fot.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15382] [data modyf: 01-02-2011 08:16]
[5] The contributing modifiers to the despot's human aspects / Marek Smoluk // Journal of Language and Literature .- 2010, s. 4-10, ISSN: 2078-0303, : bibliogr.summ. .- http://www.lit.az/ijar/pdf/jll/1/JLL2010(1-1).pdf [dostęp: 25-02-2010]
Słowa kluczowe: Henry VIII, humanism in England, patron of scholars
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14491] [data modyf: 25-02-2010 14:08]
[6] New concepts of higher education in the early Stuart age: universities and/or military academies / Marek Smoluk // International Journal of Academic Research .- 2009, Vol. 1, No. 2, s. 221-225 : bibliogr.
Słowa kluczowe: academies, higher education in 17th century England, the critics and reformers
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14169] [data modyf: 27-11-2009 12:34]
[7] The English Royal Court through the Eyes of Erasmus / Marek Smoluk // Respectus Philologicus .- 2009, nr 16(21)A, s. 105--111, ISSN: 1392-8295, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14401] [data modyf: 18-02-2011 09:16]
[8] "Wielka Biblia" i jej losy w czasach reformacji w Anglii / Marek Smoluk // Linguodidactica .- 2009, T. 13, s. 191--199 : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14459] [data modyf: 17-02-2011 09:05]
[9] Humaniści angielscy w służbie Henryka VIII w okresie sporu o unieważnienie małżeństwa z Katarzyną Aragońską / Marek Smoluk // Odrodzenie i Reformacja w Polsce .- 2008, LII, s. 185--197 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13539] [data modyf: 10-06-2010 12:50]
[10] Pamiątki kultury materialnej władców średniowiecznej Anglii / Marek Smoluk // Linguodidactica .- 2008, T. 12, s. 149--156 : bibliogr.il.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13519] [data modyf: 17-02-2011 09:05]
[11] Spory doktrynalne w Anglii za panowania Henryka VIII / Marek Smoluk // Echa przeszłości .- 2008, IX, s. 25--36, ISSN: 1509-9873,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13504] [data modyf: 16-01-2009 13:07]
[12] The Favourites of James I and their impact on the King's home and foreign policy / Marek Smoluk // Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature .- 2008, 32, s. 314--326
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13509] [data modyf: 08-02-2010 10:27]
[13] Herezje w Anglii w okresie przedreformacyjnym i ich wpływ na angielską reformację w XVI wieku / Marek Smoluk // Linguodidactica .- 2007, T. 11, s. 145--153
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12783] [data modyf: 17-02-2011 09:05]
[14] Royal education in the Tudor Age / Marek Smoluk // Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature .- 2007, 31, s. 193--210
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12595] [data modyf: 08-02-2010 10:28]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The Dissolution of the Monasteries and its Impact on Education in Tudor Times / Marek Smoluk // W: International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal .- 2012, Volume 14, Issue 1, s. 109--120, ISSN: 1641-4233, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Thomas Cromwell, Tudor education, the dissolution of the monasteries, the reign of Henry VIII,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9417] [data modyf: 19-11-2012 11:43]
[2] Anna Boleyn i reformatorski obóz humanistów / Marek Smoluk // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2010, Tom 4, s. 71--80, ISSN: 1899-2722, : rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8866] [data modyf: 15-09-2014 09:04]
[3] The Royal Treasures of Mediaeval England / Marek Smoluk // W: International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal .- 2010, No. 1-2/2009-2010, s. 111--117, ISSN: 1641-4233, : bibliogr.fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9014] [data modyf: 15-09-2014 09:04]
[4] The scholars' dilemma prior to the royal divorce / Marek Smoluk // W: Beyond Philology .- 2010, 7, s. 287--302 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8821] [data modyf: 01-02-2011 08:14]
[5] Humanistyczny krąg obrońców Katarzyny Aragońskiej / Marek Smoluk // W: Orbis Linguarum .- 2009, Vol. 34, s. 377--388, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8403] [data modyf: 05-02-2013 12:05]
[6] The Establishment of the "Henrician" Church and the national conversion to Anglicanism under the monarch's severe scrutiny / Marek Smoluk // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica .- 2009, 8, s. 93--105 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8482] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[7] The Reformer Queen and her protégés' contribution to the popularisation of Protestant thought in 16th century England / Marek Smoluk // W: Beyond Philology .- 2009, 6, s. 255--272
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8428] [data modyf: 07-09-2009 13:45]
[8] Humanizm a edukacja dzieci Henryka VIII / Marek Smoluk // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2008, Tom 2, s. 27--44, ISSN: 1899-2722, : il.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8271] [data modyf: 15-01-2009 13:23]
[9] Thomas Wolsey and the opponents of his status and policy / Marek Smoluk // W: Beyond Philology .- 2008, 5, s. 239--253 : bibliogr.il.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8337] [data modyf: 23-03-2009 17:03]
[10] Humaniści wobec idei reformacji i reakcja dworu angielskiego na wystąpienie Lutra / Marek Smoluk // W: Orbis Linguarum .- 2007, Vol. 31, s. 479--488, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8083] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Angielskie ośrodki kształcenia pod wpływem humanizmu w pierwszych dekadach XVI wieku / Marek Smoluk // W: Księga streszczeń referatów zgłoszonych na VI Międzynarodową Konferencję Naukową "W kregu języków i kultur" (1-2 czerwca 2017 r., Warszawa). Warszawa, Polska, 2017 .- Warszawa : Lingwistyczna Szkoła Wyższa, 2017, s. 23 .- ISBN: 9788392635628 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22622] [data modyf: 08-06-2017 10:22]
[2] Paving the way to the scaffold: Charles I and his favourites / Marek Smoluk // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska, 2016 .- ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 65 .- ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22388] [data modyf: 19-12-2016 09:48]
[3] George Orwell's Pessimistic Vision of 1984 or Francis Fukuyama's Optimism: the Future of Higher Education exemplified by British Universities / Marek Smoluk // W: 2nd International Conference on Education, Culture and Identity "New Trends and Challenges in Today's Europe". Sarajewo, -, 2015 .- Sarajewo : International University of Sarajevo, 2015, s. 7 .- ISBN: 9789958896217 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21941] [data modyf: 23-10-2015 08:40]
[4] A man ahead of his time: Hezekiah Woodward. A consideration of the seventeenth-century visionary's views on teaching the young in England / Marek Smoluk // W: 1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013 : Conference Proceedings, Vol. 2. Ponta Delgada, Portugalia, 2013 .- Kocani : EGALITE, 2013, s. 584--588 .- ISBN: 9786084642046
Słowa kluczowe: Hezekiah Woodward, elementary education in 17th century England

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20878] [data modyf: 29-07-2015 08:45]
[5] The Traces of Modern Subjects in Cromwelian education / Marek Smoluk // W: Language, culture and society in Russian - english studies : IV international conference. London, Wielka Brytania, 2013 .- London : Senate House, University of London, 2013, s. 214--218 .- ISBN: 9785889660941
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21438] [data modyf: 25-08-2015 11:56]
[6] Humaniści pod patronatem angielskiego dworu królewskiego / Marek Smoluk // W: Issues in Languages Linguistics and Translation = Teoretyczne i lingwistyczne rozważania nad językiem i tłumaczeniem : Proceedings from an International Conference Warsaw, 19-21 October 2010 = Wnioski z Międzynarodowej Konferencji Warszawa, 19-21 października 2010. Warszawa, Polska, 2010 .- Warszawa : Lingwistyczna Szkoła Wyższa, 2012, s. 375--384 .- ISBN: 9788392635680
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20484] [data modyf: 16-10-2013 13:52]
[7] The Rape of Britain's National Heritage During the Short Republican Period / Marek Smoluk // W: 1st International Akşit Göktürk Conference : Visions of the Future Now and Then in Literatures in English (15-16 April 2010). Istanbul, Turcja, 2010 .- Istanbul : Dilta Dil Hizmetleri Ltd. Şti., 2011, s. 68--81
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-20086] [data modyf: 22-08-2014 10:23]
[8] Criticisms of Higher Education during the Cromwellian period in Britain / Marek Smoluk // W: 3rd Annual International Conference on Philology, Literature & Linguistics : 12 ? 15 July 2010, Athens, Greece (abstract book). Athens, Grecja, 2010 .- Athens : Athens Institute for Education and Research, 2010, s. 108 (abstr.) .- ISBN: 9789606672811
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20197] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Rozwój studiów humanistycznych w Anglii po sekwestracji dóbr zakonnych w XVI wieku / Marek Smoluk // W: W dialogu języków i kultur : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 25-26 listopada 2009. Warszawa, Polska, 2009 .- Warszawa : Lingwistyczna Szkoła Wyższa, 2010, s. 295-304 .- ISBN: 9788392635642
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19697] [data modyf: 21-07-2010 08:51]
[10] Vernacular Translations of the Bible for the Church during Henry VIII's Reign / Marek Smoluk // W: PASE Papers 2008. Wroclaw, Polska, 2008 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2009, s. 261--266
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19151] [data modyf: 13-05-2009 07:38]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Interdisciplinary views on the English language, literature and culture / (Red.) Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk .- Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 324 s. .- ISBN: 9788394656904
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5691] [data modyf: 29-05-2019 13:25]
[2] Journal of Language and Literature / (Red.) Gulbeniz Babakhanli, Marek Smoluk .- Baku : "Progress" Publishing Co., 2010 .- ISSN: 2078-0303
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4713] [data modyf: 24-03-2010 13:34]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski