System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Aleksander Rzyman
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] The Intertextuality of Terry Pratchett's "Discworld" as a Major Challenge for the Translator / Aleksander Rzyman .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2017 .- 193 s. .- ISBN: 9781443817288
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-13649] [data modyf: 31-05-2019 10:08]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] David Gemmell's Intertextual Treatment of the Ancient Greek History in his "Lion of Macedon" and "Dark Prince" Novel Duo / Aleksander Rzyman
// W: In the Mirror of the Past : Of Fantasy and History / ed. by. Bogdan Trocha, Aleksander Rzyman, Tomasz Ratajczak .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013 - s. 21--30 .- ISBN: 9781443845281
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15294] [data modyf: 26-04-2013 09:13]
[2] Neologizmy absolutne Stanisława Lema w opowiadaniu "Jak ocalał świat" w tłumaczeniu Michaela Kandela / Aleksander Rzyman
// W: Mit - Literatura - Tajemnica* / pod red. Waldemara Gruszczyńskiego, Tomasza Ratajczaka i Bigdana Trochy .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 181--191 .- ISBN: 9788378421153
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15987] [data modyf: 17-04-2014 15:04]
[3] Titanic, mysterious, forgotten: cities in Howard Philips Lovecraft's stories / Ksenia Olkusz, Aleksander Rzyman
// W: Svět kreslený slovem / red. M. Balowski, M.Hádková .- Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2011 - s. 331--339 .- ISBN: 9788074143656
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13712] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Painters and Their Works - As Featured in Popular Literature / Ksenia Olkusz, Wiesław Olkusz, Aleksander Rzyman // International Journal of Arts and Sciences .- 2011, Vol. 4, s. 114--123, ISSN: 1944-6934, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-15969] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[2] Teoria baśni i magii wg Robin'a George'a Collingwood'a / Aleksander Rzyman // Literatura Ludowa .- 2011, 2, s. 25--32, ISSN: 0024-4708, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15832] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Korzyści z partycypowania w kulturze anglojęzycznej - dla uczących się angielskiego / Aleksander Rzyman // W: Dydaktyka Literatury i Konteksty .- 2011, 31, s. 207--215, ISSN: 2084-3372, : summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9070] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] In the Mirror of the Past : Of Fantasy and History / (Red.) Bogdan Trocha, Aleksander Rzyman, Tomasz Ratajczak .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013, 104 s. .- ISBN: 9781443845281
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5091] [data modyf: 02-09-2015 16:16]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Terry Pratchett: Guilty of Literature / / Andrew M. Butler, Edward James, Farah Mendelsohn (ed.) .- Baltimore : Old Earth Books , 2004 (Rec.) Aleksander Rzyman // Literatura i Kultura Popularna .- 2013, XIX, s. 139--144
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski