System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 47 pozycji bibliograficznych
16 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 230,36 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ: 150 (50)    WZ-ROZ: 53,36 (5,93)    CZASOP: 27 (6,75)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

14,4 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
185,66 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ: 106,26 (35,42)    WZ-ROZ: 52,4 (5,82)    CZASOP: 27 (6,75)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

11,6 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Stabilność i wariantywność języka protokołów w "Księdze cechu piwowarów krakowskich z lat 1729-1780" w ujęciu genalogicznym i pragmalingwistycznym / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- 461 s. : bibliogr.tab.summ. .- ISBN: 9788378422730
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13662] [data modyf: 31-05-2019 10:14]
[2] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX w. / Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego. .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 .- 630 s. .- ISBN: 9788379694266
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12687] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[3] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX w. / Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego. .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 .- 689 s. .- ISBN: 9788379697526
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12688] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[4] Zmagania z dystansem : o języku przedmów do polskich publikacji naukowych / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 284 s. .- ISBN: 9788374812351
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9100] [data modyf: 05-02-2010 07:38]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Communication and communicative behaviours in the aspect of social pedagogy / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Social Pedagogy with the care for human being (from polish research) .- Wietnam : Vinh University Publishing House, 2019 - s. 152--163 .- ISBN: 9786049234514
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20812] [data modyf: 04-06-2019 11:56]
[2] O zmianach funkcjonalnych i znaczeniowych wyrazów wystepujących w nazwie cechu w protokołach cechowych piwowarów krakowskich z XVIII wieku / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Cz. 7 / red. nauk. Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska .- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu kazimierza Wielkiego, 2019 - s. 538--553 .- ISBN: 9788380182189
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20767] [data modyf: 04-06-2019 11:47]
[3] Ocena zachowań komunikacyjnych w wypowiedziach przed Trybunałem Stanu w sprawie Gabriela Czechowicza w latach 1928-1930) / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 - s. 137--150 .- ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20874] [data modyf: 04-06-2019 11:51]
[4] Modlitwa powszechna w Kościele Ewangelicko-Augsburskim na materiale wybranych ksiąg liturgicznych - ujęcie genologiczne / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Język w liturgii / pod red. Beaty Drabik i Wieslawy Przyczyny .- Tarnów : Wydawnictwo Biblos, 2018 - (Teolingwistyka ; t. 14) - s. 383--399 .- ISBN: 9788377935330
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20532] [data modyf: 29-05-2019 12:24]
[5] Samokształcenie w pracy historyka języka polskiego / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy / red. nauk. Magdalena Pastuch, Mirosława Siuciak .- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018 - s. 685--687 .- ISBN: 9788322631379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20497] [data modyf: 04-06-2019 11:55]
[6] Wątki genologiczno-pragmatyczne w wybranych pracach Marka Cybulskiego / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem : Ad honorem Professoris Marci Cybulski / pod red. Ewy Woźniak i Anny Lenartowicz-Zagrodnej .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018 - s. 375--388 .- ISBN: 9788381424011
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20848] [data modyf: 29-05-2019 12:13]
[7] Konwencjonalność zachowania językowego w dokumentach cechu garncarzy w Babimoście w XIX wieku / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: W kręgu dawnej polszczyzny / pod red. Macieja Mączyńskiego, Ewy Horoń, Ewy Zmudy . t. III .- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2017 - s. 63--80 .- ISBN: 9788376143149
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18929] [data modyf: 05-06-2019 11:43]
[8] Refleksje o języku i słowie w pracy "O litewskich i polskich prawach..." autorstwa Tadeusza Czackiego / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Zielonogórskie Seminaria Językowe. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 255--267 .- ISBN: 9788378423188
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19836] [data modyf: 03-06-2019 11:22]
[9] Spontaniczność jako narzędzie perswazji w zachowaniach formulicznych (na materiale wybranych protokołów cechowych z XVIII w.) / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2016 : Zachowanie językowe - spontaniczność i automatyzm / pod red. Magdaleny Hawrysz, Marzanny Uździckiej i Anny Wojciechowskiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 169--180 .- ISBN: 9788378423945
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19303] [data modyf: 31-05-2019 13:48]
[10] Komunikacja w stałym kręgu nadawczo-odbiorczym na materiale wybranych protokołów cechowych / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2015) - s. 257--269 .- ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18652] [data modyf: 30-01-2017 10:30]
[11] Znaczenie i kontekst użycia leksemów nazywających ruch i przemieszczanie się w księdze cechowej z XVIII wieku / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto [6] / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej .- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016 - s. 309--325 .- ISBN: 9788380180994
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18708] [data modyf: 03-02-2017 10:51]
[12] Od prośby do nakazu. Rada w "Poradniku domowym" Jacka Dziarkowskiego / Magdalena Jurewicz-Nowak, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Język w życiu wspólnoty / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2014) - s. 53--72 .- ISBN: 9788378422334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17714] [data modyf: 01-04-2016 12:04]
[13] Na tropie społecznej przynależności adresatów kazań Józefa Męcińskiego (XIX w.) - analiza wyborów językowostylistycznych / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Tożsamość w komunikowaniu / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2013) - s. 193--206 .- ISBN: 9788378421429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16362] [data modyf: 12-11-2014 11:23]
[14] Określenie przestrzeni w protokołach sądowych na materiale "Czerwonej Księgi" Mysłowic (XVI-XVIII w.) / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto [5] / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej-Narloch .- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014 - s. 100--112 .- ISBN: 9788370969899
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16480] [data modyf: 09-01-2015 13:29]
[15] Komunikacyjne uwarunkowania użycia zaimków w protokołach cechowych - rekonesans badawczy / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Komunikacyjne aspekty badania języka / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2012) - s. 123--139 .- ISBN: 9788378421184
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15938] [data modyf: 21-03-2014 08:36]
[16] Kondensacja i redundancja w koncepcie barokowym w kazaniu / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze / pod red. Waldemara Żarskiego .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013 - s. 147--166 .- ISBN: 9788374329491
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15851] [data modyf: 12-02-2014 12:22]
[17] Leksem i pojęcie "grzech" jako sposób organizowania mowy (na materiale wybranych kazań XIX-wiecznych) / Magdalena Jurewicz-Nowak, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: W stronę literatury i języka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - (Filologia Polska ; 5) - s. 343--362 .- ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16219] [data modyf: 27-08-2014 10:01]
[18] Zbiorowa tożsamość społeczna wyrażona w języku i temacie kazań Józefa Męcińskiego / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Język, wielokulturowość, tożsamość / pod red. Marii Pająkowskiej-Kensik, Anny Paluszak-Bronki i Krzysztofa Kołatki .- Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2013 - (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ; nr XXIII) - s. 339--351 .- ISBN: 9788360775387
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15627] [data modyf: 05-11-2013 15:33]
[19] Manifestowanie świadomości językowej we wstępach do wybranych śpiewników kościelnych / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Świadomość językowa w komunikowaniu / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 275--289 .- ISBN: 9788378420293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14757] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Funkcje czasowników pierwszoosobowych w posłowiach do współczesnych polskich publikacji naukowych / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a komunikacja społeczna / pod red. Danuty Ostaszewskiej . Tom IV .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2011 - s. 297--308 .- ISBN: 9788322619928
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14232] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Tekstowe ślady przynależności wspólnotowej w "Księdze cechu piwowarów krakowskich z lat 1729-1780" (część druga) / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010 / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 97--115 .- ISBN: 9788374814515
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14124] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Językowy obraz władcy i wodza w "Zarysie historii wojskowości w Polsce" Mariana Kukiela / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Słabość i siła : społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Marka Szymczaka .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2010 - (Antropologia Emocji ; Tom V) - s. 67--88 .- ISBN: 9788360011966
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12699] [data modyf: 18-02-2011 08:52]
[23] Próba oceny wpływu językowych zachowań wspólnoty religijnej na kształt gatunku prasowego: sylwetka / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Dyskurs religijny w mediach / pod red. Doroty Zdunkiewicz - Jedynak .- Tarnów : Wydaw. Diecezji Tarnowskiej "Biblios", 2010 - (Teolingwistyka ; 8) - s. 123--137 .- ISBN: 9788373328938
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12434] [data modyf: 06-12-2010 10:08]
[24] Wstępy i posłowia do publikacji naukowych jako sposób przekraczania gatunku mowy / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Żywe problemy historii języka / pod red. Marcina Kuźmickiego i Marka Osiewicza .- Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010 - s. 153--167
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12423] [data modyf: 01-12-2010 11:04]
[25] Aspekt pragmatyczny przedmowy do polskich książek naukowych / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007 / red. nauk. Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 205--213 .- ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11389] [data modyf: 05-02-2010 08:02]
[26] Funkcje czasowników pierwszoosobowych w przedmowach do polskich publikacji naukowych / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Norma a komunikacja / pod red. Magdaleny Steciąg i Mariana Bugajskiego .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2009 - s. 105--117 .- ISBN: 9788374325202
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11647] [data modyf: 05-02-2010 08:29]
[27] Pojęcie dystansu językowego w nauce / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007 / red. nauk. Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 387--395 .- ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11395] [data modyf: 05-02-2010 08:03]
[28] W kręgu problematyki pojęciowej i terminologicznej pragmalingwistyki. System Marii Wojtak / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005 / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006 - s. 211--225 .- ISBN: 9788374810777
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8990] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Między obiektywnością a subiektywnością języka naukowego - przegląd stanowisk badawczych / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 263--276 .- ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5358] [data modyf: 10-01-2003 12:24]
[30] O bezemocjonalności wybranych tekstów naukowych (rekonesans badawczy) / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Mowy piękno wielorakie .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000 - (Gatunki Mowy i Ich Ewolucja ; 1) - s. 147-165 .- ISBN: 8322610335
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2581] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wyobrażenie miasta i mieszczaństwa w języku Sienkiewiczowskiej "Trylogii" / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica: Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznice śmierci Henryka Sienkiewicza .- 2016, vol. 50, s. 75--89, ISSN: 0208-6077, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: city, historical novel, innovation, lexis, middle class, stereotyping
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21356] [data modyf: 12-05-2017 11:46]
[2] Językowy wyraz strategii antagonistycznej w mowie obrończej Gabriela Czechowicza / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // Forum Artis Rhetoricae: Retoryka jako narzędzie w badaniach tekstów prawnych i dziennikarskich, cz. 1 .- 2015, nr 3 (42), s. 15--24, ISSN: 1733-1986, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: changes of personal categories, judical speech, mowa sądowa, pragma linguistics, pragmalingwistyka, retoryka, rhetoric, strategia, strategy, zmainy kategorii osobowych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19796] [data modyf: 09-02-2016 10:19]
[3] Korekty w dokumencie urzędowym, czyli rozważań nad autorytetem część druga / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2015, 49, s. 125--138, ISSN: 0208-6077, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: authority, autorytet, custom communicative, guild protocols, obtczaje komunikacyjne, protokoły cechowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20103] [data modyf: 30-05-2016 09:42]
[4] Rada jako narzędzie perswazji w projekcie dydaktycznym "O wychowaniu dzieci uchodźców" Juliusza Jedlińskiego / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza .- 2015, wol. 22, nr 2, s. 129--142, ISSN: 1233-8672,
Słowa kluczowe: Polish scools during the Partitions of Poland, communicative community, council, history of Polish language, speech act
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19573] [data modyf: 04-12-2015 10:02]
[5] Konteksty występowania leksemów Polak, Polska i polski w zbiorze modlitw powszechnych "Módlmy się wspólnie" o. Ireneusza Żołnierczyka / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza .- 2012, tom 19, z. 1, s. 37--49, ISSN: 1233-8672, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16658] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Majstrowie, towarzysze i przeszkodnicy. Określenia ludzi w protokołach piwowarów krakowskich / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // Poznańskie Spotkania Językoznawcze .- 2012, tom XXIII, s. 179--195, ISSN: 2082-9825,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17165] [data modyf: 25-03-2013 09:21]
[7] Czy istnieje język religijny? / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // Język Polski .- 2000, nr 3/4, s. 176-184, ISSN: 0021-6941,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5870] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Autorytet osoby i funkcji starszego cechu a obyczaj komunikatywny w instytucji cechowej w świetle protokołów piwowarów krakowskich (z lat 1729-1760) / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2014, 48, s. 49--63, ISSN: 0208-6077, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: authority, autorytet, confraternity, historia języka polskiego, history of Polish language, konfraternia, linguistic custom, notariusz, notary, obyczaj językowy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10177] [data modyf: 03-08-2015 09:38]
[2] Pragmalingwistyczne studium użycia leksemu "prawo" w księdze cechowej z XVIII wieku / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze .- 2013, r. 2011, s. 135--152 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9617] [data modyf: 22-07-2015 09:49]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Tekstowe ślady przynależności wspólnotowej w "Księdze cechu piwowarów krakowskich" z lat 1729-1780. Część pierwsza / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // W: Naród. Religia. Język : materiały z konferencji 17-19 maja 2010 r.. -, -, 2010 .- Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2011, s. 281--292 .- ISBN: 9788389790958
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20210] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Duży, dobry, ważny i trudny - o użyciu przymiotników oceniających w przedmowach i posłowiach do polskich książek naukowych / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // W: Ilość - wielkość - wartość : materiały z konferencji 11-13 maja 2009 r. -, -, 2009 .- Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010, s. 355--374 .- ISBN: 9788389790736
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19583] [data modyf: 26-05-2010 08:36]
[3] Dystans jako kategoria komunikatywna w zachowaniu językowym - próba klasyfikacji / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // W: Gatunki mowy i ich ewolucja : [materiały konferencyjne]. Katowice, Polska, 2002 .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004 .- T. 2: Tekst a gatunek, s. 439--448 .- ISBN: 832261294X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16306] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Językowe przejawy obecności nadawcy w przedmowach do książek naukowych i popularnonaukowych / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // W: O trudnym łatwo : Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki. Wrocław, Polska, 2001 .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, s. 111-127 .- ISBN: 8322922841
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15341] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski