System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Marian Sinica
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 38 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wybrane obszary badań edukacji literackiej, 2006. Marian Sinica, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 267 s. , ISBN: 9788374810814,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8001] [data modyf: 05-02-2010 07:45]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kryzys czytania i próby jego przezwyciężenia. (Kilka uwag i refleksji), Marian Sinica
// W: Współczesne problemy badań nad recepcją oraz oddziaływaniem utworów literackich, 2013. / pod red. Leszka Jazownika, Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, s. 73--79, ISBN: 9788360218396
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16146] [data modyf: 03-07-2014 13:14]
[2] Edukacja polonistyczna wśród przeterminowanych sądów o wartościach, Dorota Amborska-Głowacka, Marian Sinica
// W: Horyzonty polonistyki : w kręgu edukacji, języka i kultury. Księga dedykowana Profesor Barbarze Myrdzik, 2010. / red. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 59--69, ISBN: 9788322731727
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13732] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Hermeneutyka inspiracją dla dydaktyki literatury, Marian Sinica
// W: Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, 2008. / red. Marian Sinica, Leszek Jazownik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 163-169, ISBN: 9788374812184
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10840] [data modyf: 05-02-2010 09:06]
[4] Podręcznikowe teksty literackie nośnikami wartości patriotycznych, Bożena Pierzgalska, Marian Sinica
// W: Literatura, język, dydaktyka : szkice humanistyczne, 2008. / red. nauk. M. Sinica, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 5--53, ISBN: 9788374811576
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10260] [data modyf: 11-02-2010 10:43]
[5] Metoda sytuacyjna nauczania, Marian Sinica
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 3: M - O, 2004. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 198--201, ISBN: 8389501244
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7123] [data modyf: 06-03-2008 15:44]
[6] Dydaktyczne spojrzenie na problem języka, Marian Sinica, Dorota Amborska-Głowacka
// W: Trzydziestolecie polonistyki zielonogórskiej, 2003. / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski 1), s. 227--237, ISBN: 8389321432
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6066] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] "Edukacja Humanistyczna", Marian Sinica
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 1: A-F, 2003. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 921--922, ISBN: 838814992X
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6489] [data modyf: 29-03-2004 14:09]
[8] Kultura literacka uczniów, Marian Sinica
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 2: G-Ł, 2003. / red. nauk. Tadeusz Pilch, Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 965--969, ISBN: 8389501066
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6488] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Eksplikacja pojęcia kultury literackiej jako kategorii dydaktyczno-badawczej, Marian Sinica
// W: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu, 2002. , Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2081), s. 316--324, ISBN: 8322611455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5260] [data modyf: 12-12-2002 12:47]
[10] O sytuacji w dydaktyce literatury w pierwszych latach po wojnie (1944-1948), Dorota Amborska-Głowacka, Marian Sinica
// W: Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej : ścieżki badawcze, 2002. / pod red. Anieli Książek-Szczepanikowej, Marcina Wlazło, Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szcecińskiego (Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia 434), s. 135--149, ISBN: 8372412502
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5557] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Relacje i zależności między lingwistyką a edukacją na przykładzie zreformowanych programów języka polskiego, Marian Sinica, Dorota Amborska-Głowacka
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 351--369, ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5360] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Teoretyczno-metodologiczne propozycje empirycznych badań kultury literackiej absolwentów szkół średnich, Marian Sinica
// W: Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań nad efektywnością kształcenia polonistycznego : praca zbiorowa, 1993. / pod red. Mariana Sinicy, Zielona Góra : WSP, s. 77--93, ISBN: 8385693254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7240] [data modyf: 11-04-2005 11:29]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kontynuacja tradycji międzywojennej i poczatki ideologizacji w dydaktyce literatury polskiej w pierwszych latach po wojnie (1944-1948) / Marian Sinica, 1999. Edukacja Humanistyczna, nr 4, 33--46
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8009] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Podstawowe tendencje i nurty rozwojowe w dydaktyce literatury polskiej lat 1944-1989 : (zarys koncepcji badań) / Marian Sinica, 1999. Edukacja Humanistyczna, nr 1, 113--118
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6612] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Dorobek edytorski uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego za lata 1990-1995 : (bibliografia adnotowana) / Marian Sinica, 1998. Edukacja Humanistyczna, nr 3, 125--140
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7808] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] O nowej maturze i zmianach w systemie egzaminowania z języka polskiego na Uniwersytecie Śląskim / Marian Sinica, 1998. Edukacja Humanistyczna, nr 1-2, 105--116
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7798] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kalendarium życia i działalności Juliusza Stanisława Balickiego (1890-1963). Pedagoga-polonisty-współtwórcy podręczników szkolnych / Marian Sinica, Barbara Jaśniewicz // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2011, t. 8, s. 209--223, ISSN: 1505-280X,
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9002] [data modyf: 11-07-2011 12:45]
[2] Koncepcja psychologiczna w dydaktyce literatury polskiej i jej oddziaływanie na praktykę szkolną wczoraj i dziś / Marian Sinica // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2010, t. 6-7, s. 115--120, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8843] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[3] Elementy logopedii i specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu w kształceniu nauczycieli polonistów / Marian Sinica, Dorota Amborska-Głowacka // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2007, t. 5, s. 223--229, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7991] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Publikacje zwarte z dydaktyki literatury i języka polskiego za lata 1999-2002 : [bibliografia] (w wyborze) / Marian Sinica // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2003, T. 3, s. 115--120, ISSN: 1505-280X,
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6487] [data modyf: 16-02-2007 12:47]
[5] Przekład intersemiotyczny jako metoda kształcenia literackiego na poziomie nauczania początkowego : propozycje metodyczne / Barbara Galas, Marian Sinica // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 9) .- 1996, s. 207--228
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5753] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Narodowy i europesjki wymiar eduakcji literackiej i językowej / Marian Sinica // W: Dydaktyka Literatury .- 1995, T. 15, s. 131--134
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6906] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Hermeneutyka a dydaktyka literatury / Marian Sinica // W: Dydaktyka Literatury .- 1994, T. 14, s. 35--40
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6318] [data modyf: 02-02-2008 15:30]
[8] Socjologiczna koncepcja nauczania literatury w latach 1949--1953 / Marian Sinica, Aneta Szczepaniak // W: Dydaktyka Literatury .- 1993, T. 13, s. 113--142
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6321] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Potoczny odbiór współczesnej poezji wśród absolwentów szkół średnich, 2000. Marian Sinica // W: Gatunki okołoliterackie : (materiały z konferencji naukowej). Szczawo Zdrój, Polska Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2002, s. 183--200, ISBN: 838842565X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14960] [data modyf: 11-09-2002 13:22]
[2] Przegląd klasyfikacji form ćwiczeń na studiach wyższych, 1996. Marian Sinica, Dorota Amborska-Głowacka // W: Formy i metody ćwiczeń z dydaktyk przedmiotowych : [materiały uczelnianej konferencji naukowej]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, s. 7--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14087] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Zastosowanie metody sytuacyjnej na ćwiczeniach z dydaktyki literatury i języka polskiego, 1996. Marian Sinica // W: Formy i metody ćwiczeń z dydaktyk przedmiotowych : [materiały uczelnianej konferencji naukowej]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, s. 83--89
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14094] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Wprowadzenie w problematykę, 1992. Marian Sinica // W: W poszukiwaniu zapomnianych wartości : Chrzescijańskie wartości w edukacju literackiej i językowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1995, s. 6--11, ISBN: 8385693742
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16234] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny / (Red.) Leszek Jazownik, Marian Sinica .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, t. 9-10
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5205] [data modyf: 02-09-2015 16:19]
[2] Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny / (Red.) Marian Sinica .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011, t. 8 .- ISSN: 1505-280X
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4898] [data modyf: 08-07-2011 13:47]
[3] Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny / (Red.) Marian Sinica, Leszek Jazownik .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, t. 6-7
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4843] [data modyf: 17-02-2011 12:49]
[4] Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych / (Red.) Marian Sinica, Leszek Jazownik .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 417 s. .- ISBN: 9788374812184
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4572] [data modyf: 05-02-2010 11:14]
[5] Literatura, język, dydaktyka : szkice humanistyczne / (Red.) Marian Sinica .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- ISBN: 9788374811576
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4494] [data modyf: 09-02-2010 09:14]
[6] Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny / (Red.) Leszek Jazownik, Marian Sinica .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007, T. 5, 248 s.
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4549] [data modyf: 10-12-2008 13:30]
[7] W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania / (Red.) Marian Sinica, Aneta Rudzińska-Rogoża .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 .- ISBN: 8389712342
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4161] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Formy i metody ćwiczeń z dydaktyk przedmiotowych / (Red.) Marian Sinica, Dorota Amborska-Głowacka .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3683] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] W poszukiwaniu zapomnianych wartości / (Red.) Marian Sinica .- Zielona Góra : WSP, 1995, 239 s. .- ISBN: 8385693724
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4019] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski