System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Anastazja Seul
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 88 pozycji bibliograficznych
24 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Literatura polska w wypowiedziach Jana Pawla II. Sacrum - prawda - dobro - piękno, 2014. Anastazja Seul, Poznań : Wydawnictwo Rys 340 s. , ISBN: 9788363664619,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12320] [data modyf: 16-03-2017 10:46]
[2] W blasku tajemnic światła Romana Brandstaettera, 2014. Anastazja Seul, Poznań : Wydawnictwo Rys 326 s. , ISBN: 9788363664428,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12051] [data modyf: 16-03-2017 10:44]
[3] Biblia w powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu", 2004. Anastazja Seul, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 297 s. , ISBN: 8389321882,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7262] [data modyf: 01-07-2005 10:01]
[4] Jan Chrzciciel - Brat Pustynny, 2004. Anastazja Seul, Lublin : Wydaw. Rhema 230 s. , ISBN: 8391191745,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6962] [data modyf: 18-10-2004 09:28]
[5] Stylistyka : teksty do ćwiczeń dla studentów I roku filologii polskiej, 2000. Anastazja Seul, Wałbrzych : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 70 s. , ISBN: 838842520X,
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8365] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Odniesienia Jana Pawła II do literatury pięknej w kontekście moralności chrześcijańskiej (na podstawie wypowiedzi wygłoszonych podczas pielgrzymek po Europie), Anastazja Seul
// W: Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z FORUM ETYKI SŁOWA, 2019. / red. nauk. Iwona Benenowska, Elżbieta Laskowska, Beata Morzyńsk, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwestytetu Kazimierza Wielkiego, s. 249--266, ISBN: 9788380182462
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20941] [data modyf: 12-06-2019 11:15]
[20] [1]
[2] Piękno nieliterackiego słowa Jana Pawła II, Anastazja Seul
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, 2019. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 97--19, ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20871] [data modyf: 04-06-2019 11:52]
[20] [1]
[3] Świat wartości literackich i nieliterackich w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do narodów słowiańskich. Część 2. Czechy:20-21 V 1995 i Słowacja: 30 VI-3 VII 1995, Anastazja Seul
// W: Revitalizace hodnot: umění a literatura IV, 2019. / ed. Josef Dohnal, Brno : Ústav slavistiky FF MU, Česká asociace slavistů,Tribun EU, s. 144--156, ISBN: 9788026314776
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20982] [data modyf: 16-07-2019 09:38]
[5] [1]
[4] Na tropach wartości, Anastazja Seul
// W: Tu gdzie się niebo nisko schyla, 2018. , Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, s. 9--14, ISBN: 978836038956X
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20697] [data modyf: 06-02-2019 14:44]
[5] [1]
[5] Nawiązania do literatury ukraińskiej podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Kijowa i Lwowa (23-27 czerwca 2001_, Anastazja Seul
// W: Karol Wojtyła - nie tylko teatr, 2018. / red. Anastazja Seul, Jacek Pietruszka, Stefan Radziszewski, Wadowice : Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, s. 113--133, ISBN: 9788394541804
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20696] [data modyf: 29-05-2019 12:00]
[5] [1]
[6] O różnych obliczach tej samej świętości na podstawie wypowiedzi Jana Pawła II wygłoszonych podczas beatyfikacji i kanonizacji w Polsce, Anastazja Seul
// W: Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze, 2018. / red. nauk. Halszka Leleń i Tomasz Żurawlew, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", s. 65--77, ISBN: 9788324235070
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20718] [data modyf: 29-05-2019 12:40]
[20] [1]
[7] Odwołania do kultury literackiej narodów słowiańskich podczas pielgrzymek Jana Pawła II do krajów Europy Środkowej (Bułgaria, Chorwacja, Czechosłowacja, Słowacja, Słowenia), Anastazja Seul
// W: Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Część II, 2018. / red. nauk. Dorota Kulczycka, Anastazja Seul . tom 10, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.), s. 115--130, ISBN: 9788378423195
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20316] [data modyf: 04-06-2019 11:59]
[20] [1]
[8] Odwołania Jana Pawła II do literatury pięknej podczas pielgrzymek do krajów anglojęzycznych, Anastazja Seul
// W: Słowo - kaznodziejskie i literackie, 2018. / red. Jerzy Sikora, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 109--130, ISBN: 9788380904958
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20707] [data modyf: 29-05-2019 12:04]
[20] [1]
[9] Świat wartości w czasopiśmie "Polonistyka" w latach 1948-1956, Anastazja Seul
// W: Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, 2018. / red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura t. 1), s. 143--168, ISBN: 9788378423201
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20372] [data modyf: 29-05-2019 12:28]
[20] [1]
[10] Antropologiczno-kulturowy wymiar sportu w nauczaniu Jana Pawła II, Anastazja Seul
// W: Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Część I, 2017. / pod red. Emanueli Bednarczyk-Stefaniak i Anastazji Seul . t. 8, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonoórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.), s. 213--229, ISBN: 9788378422884 .- [w druku]
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19338] [data modyf: 03-06-2019 11:25]
[20] [1]
[11] Kilka świateł "Kręgu biblijnego" Romana Brandstaettera, Anastazja Seul
// W: Nie zapominamy. Świadectwa pamięci o Romanie Brandstaetterze, 2017. / pod red. Krzysztofa Tochmana, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, s. 125--148, ISBN: 9788380981270
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19558] [data modyf: 03-06-2019 11:05]
[20] [1]
[12] Świat wartości w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do krajów słowiańskich. Część 1. Czechoslowacja: 21-22 kwietnia 1990. Praga. Welehrad. Bratislava, Anastazja Seul
// W: Revitalizace hodnot: umění a literatura III, 2017. / ed. Josef Dohnal, Brno : Ústav slavistiky FF MU, s. 217--226, ISBN: 9788026313052
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19238] [data modyf: 31-05-2019 11:54]
[5] [1]
[13] Prawda, dobro i piękno w odwołaniach Jana Pawła II do literatury polskiej, Anastazja Seul
// W: Karol Wojtyła / Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej, 2015. / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Agnieszki Komorowskiej, Bartłomieja Łuczaka, Michała Sokulskiego, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 137--156, ISBN: 9788323134466
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17558] [data modyf: 01-02-2016 11:31]
[14] Literatura polska w wypowiedziach Jana Pawła II skierowanych do Kościoła powszechnego, Anastazja Seul
// W: Zostawił w nas ślad, 2014. / red. Janusz Chyła, Tomasz Huzarek, Ireneusz Smagliński, Pelplin : Wydawnictwo "Bernarsinum" Sp. z o.o., s. 42--65, ISBN: 9788378234210
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16177] [data modyf: 18-07-2014 09:42]
[15] W poszukiwaniu tożsamości Europy na Drogach Jakubowych z Polski do Santiago de Compostela, Anastazja Seul
// W: Mitologizacje państwa w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, 2014. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 101--119, ISBN: 9788394050603
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16455] [data modyf: 16-12-2014 13:58]
[16] Wizerunek kapłana w wypowiedziach Jana Pawła II wygłoszonych w Polsce, Anastazja Seul
// W: Postać księdza w literaturze, 2014. / red. Grzegorz Głąb, Stefan Radziszewski, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 377--392, ISBN: 9788377893067
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16371] [data modyf: 14-11-2014 11:37]
[17] Literatura doby staropolskiej w wypowiedziach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski, Anastazja Seul
// W: Interpretacje i reinterpretacje, 2013. / red. nauk. Dorota Kulczycka, Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. tom 1), s. 189--208, ISBN: 9788378420859
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15597] [data modyf: 17-10-2013 07:53]
[18] Dom i mała ojczyzna Karola Wojtyły, Anastazja Seul
// W: Powrót do domu : studia z antropologii i poetyki przestrzeni, 2012. / praca zbiorowa pod red. Doroty Kulczyckiej i Anastazji Seul, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 175--198, ISBN: 9788374814454
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14639] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Sakralny wymiar literatury. Refleksje nad odwołaniami do literatury pięknej w wypowiedziach Jana Pawła II do Polaków podczas pielgrzymek do PRL-u, Anastazja Seul
// W: Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, 2012. / red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Wiesław Felski, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Literatura współczesna - Pisarze i Problemy nr 13), s. 371--394, ISBN: 9788373065758
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15352] [data modyf: 27-05-2013 12:10]
[20] Analiza i interpretacja wiersza Romana Brandstaettera pt. Litania do ran Chrystusowych, Anastazja Seul
// W: Litanie Romana Brandstaettera, 2011. / red. Jan Kanty Pytel, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny (Colloquia Disputationes 17), s. 97--110, ISBN: 9788361884194
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12976] [data modyf: 21-06-2011 14:24]
[21] Dar wolności. Analiza i interpretacja "Psalmu woli" Romana Brandstaettera, Anastazja Seul
// W: Psalmy Romana Brandstaettera, 2011. / red. Jan Kanty Pytel i Anastazja Seul, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny Redakcja Wydawnictw (Colloquia Disputationes 19), s. 161--169, ISBN: 9788363266202
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14430] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Pokolenie Jana Pawła II i aksjologiczne konteksty literatury pięknej przywołanej przez Papieża podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku, Anastazja Seul
// W: Jestem tylko wędrowcem... w poszukiwaniu duchowości pokolenia JPII, 2010. / red. Stanisław Urbański, Ewa Krawiecka, Włodzimierz Gałązka, Warszawa : Fundacja AMF "Nasza Droga", s. 157--176, ISBN: 9788392383277
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12574] [data modyf: 20-01-2011 09:39]
[23] Przesłanie Jana Pawła II do mieszkańców Środkowego Nadodrza. Kulturowy aspekt homilii papieskiej wygłoszonej 2 czerwca 1997 w Gorzowie Wielkopolskim, Anastazja Seul
// W: Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza*, 2010. / pod red. nauk. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej i Joanny Rutkowskiej . tom III, Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 317--331, ISBN: 9788389682680
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12912] [data modyf: 07-06-2011 09:04]
[24] Literacki i teologiczny wymiar tajemnic światła Romana Brandstaettera, Anastazja Seul
// W: Na skrzyżowaniu kultur, tradycji, religii : Roman Brandstaetter (1906 - 1987), 2008. / red. Paweł Plichta, Tarnów : Wydaw. Diecezji Tarnowskiej "Biblios", s. 131--149, ISBN: 9788373325586
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10501] [data modyf: 05-02-2010 08:42]
[25] Gody w Kanie Galilejskiej według Romana Brandstaettera, Anastazja Seul
// W: Terebinty prozy poznańskiej : Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta, 2007. / red. Jan Kanty Pytel, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny (Colloquia Disputationes 4), s. 69--93, ISBN: 9788360598900
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9480] [data modyf: 05-02-2010 09:51]
[26] Kosze pełne fig. Wizje prorockie w powieści Romana Brandstaettera Jezus z Nazaretu, Anastazja Seul
// W: Przechować pamięć o przeszłości. Z. 2, 2006. / oprac. red. Beata Hebzda-Sołogub, Dzierżoniów : Edytor Drukarnia-Wydawnictwo, s. 35--43, ISBN: 8389818256
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11742] [data modyf: 19-02-2010 10:18]
[27] Z Janem Pawłem II przekroczyć próg nadziei. Genologiczne poszukiwania: między wywiadem, ankietą i rozmową, Anastazja Seul
// W: Korowód idei i metod : prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury, 2006. / red. nauk. Grzegorz Kubski, Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 301--320, ISBN: 8374810564
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9023] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Kreacje aniołów w polskich powieściach biblijnych, Anastazja Seul
// W: Anioł w literaturze i w kulturze, 2005. / pod red. Jolanty Ługowskiej . T. II, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, s. 232--243, ISBN: 8374321091
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9805] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Spotkanie literatury i teologii w powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu" - rozmowa Josefa z aniołem, Anastazja Seul
// W: Trzydziestolecie polonistyki zielonogórskiej, 2003. / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski 1), s. 207--216, ISBN: 8389321432
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6064] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Elementy midraszu haggadycznego w powieści Romana Brandstaetera "Jezus z Nazarethu", Anastazja Seul
// W: Przechować pamięć o przeszłości, 2002. / oprac. red. Beata Hebzda-Sołogub, Dzierżoniów : Dzierzoniowski Ośrodek Kultury, s. 19--25, ISBN: 8391560120
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5417] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Medjugorie w świetle reguł rozeznawania duchów...?, Anastazja Seul
// W: Ojcostwo duchowe - teoria i praktyka : praca zbiorowa, 2001. / pod red. Marka Chmielewskiego, Lublin : "POLIHYMNIA" (Duchowość w Polsce), s. 263--283, ISBN: 837270094X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6070] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] "Jezus z Nazaretu" Romana Brandstaettera jako powieść epopeiczna, Anastazja Seul
// W: Genologia i konteksty, 2000. / red. Czesław Dutka, Małgorzata Mikołąjczak, Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 301--313, ISBN: 8372680021
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3388] [data modyf: 08-04-2002 09:40]
[33] Literacki wizerunek Maryi w powieści "Jezus z Nazarethu" Romana Brandstaettera, Anastazja Seul
// W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. T. 2, 1999. / red. Teofil Herrmann, Warszawa : Centralny Ośrodek Apostolatu Maryjnego, s. 171--217, ISBN: 8372160368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4585] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Ekologia czy ekofilozofia, Anastazja Seul
// W: Edukacja ekologiczna z doświadczeń nauczycieli, 1994. / red. Danuta Cichy, Warszawa : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, s. 162--164, ISBN: -
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19696] [data modyf: 03-01-2018 10:16]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Można wierszem wierzyć / Anastazja Seul, 2019. Lignum Vitae, 20, 13--28 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, John Paul II, Piotr Cielesz, Wojciech Kudyba, Wojciech Wencel, Zbigniew Smoczek, culture and anti-culture, kultura i antykultura, sacrum in poetry, sacrum w poezji
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24311] [data modyf: 29-08-2019 09:06]
[0] [0]
[2] Prawda. Dobro. Piękno. W kręgu literackich i nieliterackich wartości zapisanych w wypowiedziach Jana Pawła II wygłoszonych we Wrocławiu (21 czerwca 1983; 31 maja - 1 czerwca 1997) / Anastazja Seul, 2019. Wrocławski Przegląd Teologiczny r. XXVII, nr 1, 97--122, ISSN: 1231-1731, , eISSN: 2544-6460, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, John Paul II, anabasis, aspekt horyzontalny, aspekt wertykalny, beauty, dobro, goodness, homo capax Dei, homo capax veri, horizontal aspect, katabasis, piękno, prawda, truth, vertical aspect
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24301] [data modyf: 26-08-2019 12:13]
[20] [1]
[3] Jan Paweł II o twórczości Romana Brandstaettera - człowieka, którego ojczyzną była Biblia / Anastazja Seul, 2018. Język - Szkoła - Religia XIII, 4, 112--131, ISSN: 2080-3400, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-24199] [data modyf: 27-06-2019 09:57]
[6] [1]
[4] Profesor Małgorzata Mikołajczak / Anastazja Seul, 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 485--488, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24114] [data modyf: 28-05-2019 12:15]
[5] [1]
[5] Znaki duchowości chrześcijańskiej we współczesnej literaturze polskiej / Anastazja Seul, 2017. Roczniki Teologiczne tom LXIV, z. 5, 46--59, ISSN: 2353-7272,
Słowa kluczowe: duchowość, duchowość chrześcijańska, literatura po 1989 roku, relacja do Boga, sacrum, teologia duchowości
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.18290/rt.2017.64.5-2
[AWCZ-21977] [data modyf: 21-11-2017 08:28]
[12] [1]
[6] Nawiązania do kolędy 'Bóg się rodzi' podczas świątecznych spotkań Jana Pawła II z wiernymi / Anastazja Seul, 2016. Język - Szkoła - Religia R. XI, nr 4, 66--87, ISSN: 2080-3400, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21976] [data modyf: 22-11-2017 08:24]
[7] Odwołania do utworów Adama Mickiewicza w wypowiedziach Jana Pawła II wygłoszonych w latach 1978-2005. W kręgu zagadnień międzytekstowych / Anastazja Seul, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 177--208, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adam Mickiewicz, Jan Paweł II, dialog z kulturą, miejsce teologiczne (locus theologicus)
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21133] [data modyf: 06-03-2017 09:15]
[8] Wizerunek Jezusa Chrystusa w odwołaniach Jana Pawła II do literatury polskiej / Anastazja Seul, 2015. Język - Szkoła - Religia R. X, nr 2, 31--53, ISSN: 2080-3400, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21975] [data modyf: 21-11-2017 08:12]
[9] Wspólnototwórczy wymiar kultury narodowej w wypowiedziach Jana Pawła II skierowanych do Polakow / Anastazja Seul, 2013. Język - Szkoła - Religia R. VIII, nr 1, 101--113, ISSN: 2080-3400,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18251] [data modyf: 21-07-2015 12:44]
[10] Naród i kultura polska w wypowiedziach Jana Pawła II / Anastazja Seul, 2012. Nad Odrą, nr 3--5, 49--56
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17303] [data modyf: 27-05-2013 10:49]
[11] Literatura piękna jako tworzywo homilii i przemówień Jana Pawła II wygłoszonych w Polsce w latach 1991-2002 / Anastazja Seul, 2011. Język - Szkoła - Religia t. 6, 346--364 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16387] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Niech zstąpi Duch Twój...stylistyczno-teologiczna analiza homilii Jana Pawła II (Warszawa, 2 czerwca 1979) / Anastazja Seul, 2009. Roczniki Teologii Duchowości, Tom 1, 215--232, ISSN: 2081-6146,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15014] [data modyf: 16-09-2010 08:41]
[13] Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana Pawła II / Anastazja Seul, 2008. Polonistyka, nr 8, 15--18, ISSN: 0551-3707,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13317] [data modyf: 18-02-2011 09:11]
[14] Jan Paweł II jako nauczyciel dialogu z Bogiem / Anastazja Seul, 2008. Świat i Słowo, nr 2, 49--63 summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13881] [data modyf: 15-06-2009 15:20]
[15] Mowa Jezusa z Łodzi czy Kazanie na Górze? : propozycja Romana Brandstaettera / Anastazja Seul, 2005. Polonistyka, nr 8, 24--31, ISSN: 0551-3707,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10665] [data modyf: 18-02-2011 09:12]
[16] Powołanie świętego Jana Chrzciciela według Romana Brandstaettera / Anastazja Seul, 2003. Polonistyka, nr 3, 141--148, ISSN: 0551-3707,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8904] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Spotkania z Michałem Kaziowem / Anastazja Seul, Dariusz Świdkiewicz, 2002. Pro Libris: Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne, nr 1, 151--153, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8670] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Niewiasta cienia : o poznawczych funkcjach metafory Romana Brandstaettera / Anastazja Seul, 1998. Przegląd Powszechny, nr 5, 202--215
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7733] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Roman Brandstaetter po 10 latach / Anastazja Seul, 1998. Polonistyka, nr 3, 176--178, ISSN: 0551-3707,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-22157] [data modyf: 03-01-2018 13:12]
[20] 1000 lat polskiego słownictwa religijnego / Anastazja Seul, 1997. Polonistyka, nr 7, 443--444, ISSN: 0551-3707,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-22156] [data modyf: 03-01-2018 13:09]
[21] Wokół sacrum i sanctum / Anastazja Seul, 1997. Polonistyka, nr 7, 404--408, ISSN: 0551-3707,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-22155] [data modyf: 03-01-2018 13:04]
[22] O mistyce Wschodu i Zachodu / Anastazja Seul, 1996. Polonistyka, nr 1, 17--20, ISSN: 0551-3707,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-22154] [data modyf: 03-01-2018 10:46]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Królestwo Boże w Kazaniu na Górze według Romana Brandstaettera / Anastazja Seul // W: Scripturae Lumen .- 2009, 1, s. 509--531
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8540] [data modyf: 03-02-2010 12:53]
[2] Teologia w literaturze pięknej : przemienienie Jezusa według Romana Brandstaettera / Anastazja Seul // W: Kieleckie Studia Teologiczne(Cz. 2) .- 2003, T. 1, s. 426--453
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6229] [data modyf: 17-10-2003 11:55]
[3] Elementy poetyki piosenek czadecko-bukowińskich / Anastazja Seul // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 9) .- 1996, s. 141--150
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5750] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Perspektywa personalistyczna pism Cypriana Norwida przywołanych przez Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, 2009. Anastazja Seul // W: Personalizmus a súčasnosť I : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov, Słowacja Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta, 2010, s. 221--232, ISBN: 9788055501352
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19819] [data modyf: 22-11-2010 10:41]
[2] Świat wartości w przypowieściach Jezusa. Analiza rozdziału "Na stepie" z tetralogii Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu", 2009. Anastazja Seul // W: Język - szkoła - religia : księga referatów z konferencji w Pelplinie 17-18 kwietnia 2009. Pelplin, Polska Pelplin : Wydaw. "Bernardinum", 2010, s. 297--307, ISBN: 9772080340000
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19648] [data modyf: 09-07-2010 10:45]
[3] Odniesienia do myśli i języka Cypriana Norwida w wypowiedziach Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, 2008. Anastazja Seul // W: Język religijny dawniej i dziś : (w kontekście teologicznym i kulturowym) materiały z konferencji, Gniezno 22--24 września 2008. Gniezno, Polska Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2009, s. 95--103, ISBN: 9788361573128
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19250] [data modyf: 25-06-2009 13:08]
[4] Retoryczne konteksty chrystologicznego hymnu o Kenozie (Flp 2, 6-11), 2009. Anastazja Seul // W: Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona : zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci projektu "Biblické dni", ktoré sa uskutočnili 5. - 6. mája 2009. Prešov, Słowacja Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 225--240, ISBN: 9788055500348
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19397] [data modyf: 27-11-2009 09:18]
[5] Troska Jana Pawła II o poczucie tożsamości narodowej Polaków, 2008. Anastazja Seul // W: Tajemnice rozwoju : materiały z konferencji 10-12 maja 2008 r.. -, Polska Łódź : Archidiecezjanlne Wydawnictwo Łódzkie, 2009, s. 441--455
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19162] [data modyf: 22-05-2009 08:33]
[6] Wartości patriotyczne w wypowiedziach Jana Pawła II do młodych Polaków i ich nauczycieli, 2008. Anastazja Seul // W: Język - szkoła - religia : księga referatów z konferencji w Pelplinie 3 - 4 kwietnia 2008. Pelplin, Polska Pelplin : Wydaw. "Bernardinum", 2009, s. 300--314, ISBN: 9788373806856
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19195] [data modyf: 15-06-2009 15:40]
[7] Stare i nowe w przesłaniu Jana Pawła II do młodych Polaków, 2007. Anastazja Seul // W: Tradycja a nowoczesność : materiały z konferencji 14 - 16 maja 2007. Łódź, Polska Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008, s. 163--177, ISBN: 9788389790392
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18795] [data modyf: 19-05-2008 13:47]
[8] Mowa Eucharystyczna Jezusa (J 6, 22-71) według Romana Brandstaettera, 2006. Anastazja Seul // W: Język religijny dawniej i dziś : materiały z konferencji, Poznań 24 - 26 kwietnia 2006. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2007, s. 534--542
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18687] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Światło Eucharystii - Roman Brandstaetter, 2006. Anastazja Seul // W: Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakiewiczówna, Roman Brandstaetter : [materiały z Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Sympozjum NAukowego w 100. Rocznicę Urodzin Romana Brandstaettera zortganizowanego w Poznaniu w dniach 5-7 stycznia 2006 roku przez Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. NaukoweUniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006, s. 173--188, ISBN: 8323216789
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18117] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Między człowiekiem a Bogiem. Rozterki Jana Chrzciciela w powieści Romana Brandstzettera "Jezus z Nazarethu", 2002. Anastazja Seul // W: Literatura w kręgu wartości : materiały z VI sesji z cyklu "Świat jeden , ale nie jednolity", Bydgoszcz, 21-23 października 2002 roku. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003, s. 151--163, ISBN: 8370964931
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16002] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Spotkanie literatury pięknej i teologii w esejach ks. Jerzego Szymika, 2000. Anastazja Seul // W: Gatunki okołoliterackie : (materiały z konferencji naukowej). Szczawo Zdrój, Polska Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2002, s. 261--272, ISBN: 838842565X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14963] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Karol Wojtyła - nie tylko teatr / (Red.) Anastazja Seul, Jacek Pietruszka, Stefan Radziszewski .- Wadowice : Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, 2018, 182 s. .- ISBN: 9788394541804
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5796] [data modyf: 29-05-2019 13:30]
[2] Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Część II / (Red.) Dorota Kulczycka, Anastazja Seul .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, tom 10, 280 s. .- ISBN: 9788378423195
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5748] [data modyf: 31-05-2019 11:28]
[3] Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989 : (Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura; t. 1) / (Red.) Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 2017 s. .- ISBN: 9788378423201
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5755] [data modyf: 29-05-2019 13:33]
[4] Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Część I / (Red.) Emanuela Bednarczyk-Stefaniak, Anastazja Seul .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, t. 8, 323 s. .- ISBN: 9788378422884
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5620] [data modyf: 25-11-2019 12:09]
[5] Powrót do domu : studia z antropologii i poetyki przestrzeni / (Red.) Dorota Kulczycka, Anastazja Seul .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 249 s. .- ISBN: 9788374814454
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5005] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[6] Psalmy Romana Brandstaettera / (Red.) Jan Kanty Pytel, Anastazja Seul .- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011, 196 s. .- ISBN: 9788363266202
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4977] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Obietnica. Historia, którą napisało życie / / Henryka Paśnik i Arkadiusz Paśnik .- Częstochowa : Edycja Św. Pawła , 2014 (Rec.) .- Recenzja książki "Obietnica. Historia, którą napisało życie" / Anastazja Seul // Ukraina ta Pol'šča: minule, s'ogodennâ, perspektivi .- 2018, t. 8, s. 70--73
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Mniejsza epopeja / / Marek Jurgoński .- Zielona Góra : Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - Winnica , 2014 (Rec.) .- Powrót do tradycji, czyli Zielona Góra w poemacie / Anastazja Seul // Pro Libris .- 2014, nr 1-4, s. 121--123
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Polskie tradycje świąteczne / / Ewa Ferenc .- Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha , 2000 (Rec.) .- Panorama dawnych zwyczajów / Anastazja Seul // Pomosty .- 2001, 4-5, s. 208-209
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski