System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 214 pozycji bibliograficznych
32 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wybór poezji; Zbigniew Herbert / oprac., 2018. Małgorzata Mikołajczak, Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum 1392 s. (Biblioteka Narodowa I 331), ISBN: 978-83-65588-68-5, bibliogr.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14707] [data modyf: 28-05-2019 12:44]
[100] [1]
[2] Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źrodeł; oprac., 2016. Zbigniew Chojnowski, Małgorzata Mikołajczak, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Univeritas 511 s. , ISBN: 9788324230204,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13444] [data modyf: 26-11-2018 09:18]
[3] Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta, 2013. Małgorzata Mikołajczak, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 441 s. (Res Humanae), ISBN: 9788323130130, .- [wydanie drugie]
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11573] [data modyf: 28-07-2015 09:24]
[4] Światy z marzenia : Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, 2013. Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra - Kraków : Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk 266 s. (Biblioteka Pana Cogito), ISBN: 9788393506118,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11462] [data modyf: 28-07-2015 09:02]
[5] Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej, 2011. Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 206 s. (Historia Literatury Pogranicza), ISBN: 9788374814034,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10209] [data modyf: 24-06-2011 08:38]
[6] Pomiędzy końcem i apokalipsą : o wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta, 2007. Małgorzata Mikołajczak, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 408 s. (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), ISBN: 9788322927984,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7963] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] "W cieniu heksametru" : interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, 2004. Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 260 s. , ISBN: 8389712245,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6940] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Podjąć przerwany dialog : o poezji Urszuli Kozioł, 2000. Małgorzata Mikołajczak, Kraków : Universitas 281 s. , ISBN: 837052706X,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6035] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Wersyfikacja : testy do ćwiczeń dla studentów I roku filologii polskiej, 2000. Małgorzata Mikołajczak Wyd. 2 popraw., Wałbrzych : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 57 s. , ISBN: 8388425153,
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6036] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Naród - region - literatura: miejsca wspólne, Małgorzata Mikołajczak
// W: Naród i regiony. Tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowoczesności (XIX-XXI wiek), 2020. / pod red. Danuty Zawadzkiej, Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej i Marzeny Radeckiej, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS (Nowy regionalizm w badaniach literackich T. 10), s. 17--31, ISBN: 9788324236282
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21617] [data modyf: 31-07-2020 09:39]
[20] [1]
[2] Przysmak filologa, Małgorzata Mikołajczak
// W: Kaczka z jabłkami / Marian Bugajski, 2020. , Zielona Góra : Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, s. 141--145, ISBN: 9788364393556
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-21571] [data modyf: 07-07-2020 09:13]
[5] [1]
[3] "Blask z nami codziennie" - wiersze o byciu razem, Małgorzata Mikołajczak
// W: Powszednie niebo / Czesław Sobkowiak, 2019. , Zielona Góra : Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, s. 5--7, ISBN: 9788364393532
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-21567] [data modyf: 06-07-2020 12:34]
[5] [1]
[4] Die Theorie der Territorialität nach Bronisław Chlebowski - ein ungenutztes Potenzial in der polnischen Regionalismusforschung, Małgorzata Mikołajczak
// W: Regionalität als historische Kategorie : Ostmitteleuropäische Perspektiven, 2019. / Hrsg. Sabine Jagodzinski, Aleksandra Kmak-Pamirska, Miloš Řezník, Osnabrück : fibre Verlag, s. 153--170, ISBN: 9783944870625
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20734] [data modyf: 04-06-2019 11:48]
[20] [1]
[5] "Jeden z najdowcipniejszych poetów polskich". Humor Zbigniewa Herberta, Małgorzata Mikołajczak
// W: Herbert w listach. (Auto)portret wieloraki, 2018. / pod red. Tomasza Korpysza i Wojciecha Kudyby, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, s. 311--331, ISBN: 9788379823185
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20654] [data modyf: 21-10-2019 14:14]
[20] [1]
[6] "Osobliwy manuskrypt". "Uszanka" Zygmunta Trziszka jako początek "osadniczej epopei", Małgorzata Mikołajczak
// W: "Jestem kulturowym mieszańcem. I to mi się podoba..." : Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Zawadzie z okazji 70. rocznicy urodzin, 2018. / red. nauk. Igor Borkowski, Arkadiusz Lewicki, Paweł Urbaniak, Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, s. 387--399, ISBN: 9788365705792
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20455] [data modyf: 25-02-2020 10:37]
[20] [1]
[7] "Jak bardzo trzeba cenić prowincję". O (inspirującej) autobiografii Czesława Miłosza na podstawie wiersza "Mój dziadek Zygmunt Kunat", Małgorzata Mikołajczak
// W: Zagadnienia bilingwizmu. Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy, 2017. / red. nauk. Andrzej Baranow, Jaroslaw Ławski, Białystok - Vilnius : Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (Colloquia Orientalia Bialostocensia. Literatura / Historia XXVIII), s. 497--510
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19649] [data modyf: 03-06-2019 09:19]
[20] [1]
[8] Krajobraz kulturowy regionu w poezji lubuskiej (próba typologizacji), Małgorzata Mikołajczak
// W: Lubuski palimpsest, 2017. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Historia Literatury Pogranicza), s. 169--184, ISBN: 9788378423027
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19741] [data modyf: 03-06-2019 11:02]
[20] [1]
[9] Pogranicze: instauracja, Małgorzata Mikołajczak
// W: Lubuski palimpsest, 2017. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Historia Literatury Pogranicza), s. 7--14, ISBN: 9788378423027
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19738] [data modyf: 03-06-2019 11:10]
[20] [1]
[10] Regiopoetyka? Wstępne uwagi na temat nowego projektu, Małgorzata Mikołajczak
// W: Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, 2017. / Przemysława Czaplińskiego, Ryszarda Nycza oraz Dominika Antonika, Joanny Bednarek, Agnieszki Daukszy i Jakuba Misuna, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN (Nowa Humanistyka t. 38), s. 637--656, ISBN: 9788365832580 .- [przedruk]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20456] [data modyf: 15-10-2018 13:05]
[5] [1]
[11] "Wyrok skazujący". Z dziejów regionalizmu literackiego w PRL-u, Małgorzata Mikołajczak
// W: Regionalizm literacki - historia i pamięć, 2017. / pod red. Zbigniewa Chojnowskiego i Elżbiety Rybickiej . tom 6, Kraków : UNIVERSITAS, s. 13--34, ISBN: 9788324230952
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18955] [data modyf: 31-05-2019 13:43]
[20] [1]
[12] Die kulturelle Landschaft der Region in der Lebuser Poesie, Małgorzata Mikołajczak
// W: An der mittleren Oder : Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum, 2016. / Marta Jadwiga Bąkiewicz (Hg.), Paderborn : Ferdinang Schöningh, s. 137--157, ISBN: 9783506782885
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18019] [data modyf: 04-07-2016 08:23]
[13] Do czego literaturze regionalnej potrzebny jest Niemiec? (Na przykładzie twórczości lubuskiej), Małgorzata Mikołajczak
// W: Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, 2016. / red. Danuta Zawadzka, Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 71--92, ISBN: 9788324230532
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18713] [data modyf: 07-02-2017 11:00]
[14] "Jak nas wprowadzono". Przyczynek do studiów nad związkami Zbigniewa Herberta z pokoleniem "Współczesności", Małgorzata Mikołajczak
// W: Pokolenie "Współczesności". Twórcy. Dzieła. Znaczenie, 2016. / red. nauk. Zbigniew Kopeć, Jan Galant, Agnieszka Czyżak, Ewelina Chodakowska, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Filologia Polska 171), s. 199--213, ISBN: 9788323231523
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18970] [data modyf: 26-04-2017 10:01]
[15] Kordian i narodowy metajęzyk: "Mit i gest" po latach, Małgorzata Mikołajczak
// W: Mit i gest: bohater kordianowski prozy rozrachunków inteligenckich, 2016. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 5--13, ISBN: 9788378422624
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18553] [data modyf: 03-02-2017 12:10]
[16] Transgraniczność w literackich badaniach regionalnych - wprowadzenie do tematu, Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Danuta Zawadzka
// W: Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, 2016. / red. Danuta Zawadzka, Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 5--19, ISBN: 9788324230532
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18712] [data modyf: 09-02-2017 08:17]
[17] Wstęp: Regionalizm w polskiej refleksji o literaturze (zarys problematyki i historia idei), Małgorzata Mikołajczak
// W: Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źrodeł; oprac., 2016. , Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Univeritas, s. 9--83, ISBN: 9788324230204
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18492] [data modyf: 13-12-2016 13:46]
[18] Choroba migrantów - literacka epikryza i patogeneza (na przykładzie narracji osadniczej i postosadniczej), Małgorzata Mikołajczak
// W: Białe maski / szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, 2015. / pod red. Ewy Graczyk, Moniki Grabab-Pomirskiej, Magdaleny Horodeckiej i Moniki Żółkoś, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS (Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych tom V), s. 169--188, ISBN: 9788324226955
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17277] [data modyf: 30-10-2015 14:39]
[19] Między mimikrą a rebelią. Pejzaż (post)kolonialny regionalnej literatury, Małgorzata Mikołajczak
// W: Centra - peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, 2015. / red. Wojciech Browarny, Elżbieta Rybicka, Dobrawa Lisak-Gębala, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 30--50, ISBN: 9788324227303 .- [przedruk]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17466] [data modyf: 11-02-2016 09:15]
[20] "Piosenka o porcelanie" i "temat zachodni". Na marginesie geopoetyki Czesława Miłosza, Małgorzata Mikołajczak
// W: W ogrodzie świata : Profesorowi Aleksandrowi Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny, 2015. / pod red. Łukasza Tischnera i Józefa Wróbla, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 111--124, ISBN: 9788323338970
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17051] [data modyf: 31-07-2015 09:13]
[21] Poetycka archeologia śmietnika, Małgorzata Mikołajczak
// W: Anna / Mirosława Szott, 2015. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 5--8, ISBN: 9788378421986
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17280] [data modyf: 30-10-2015 15:13]
[22] Geografia wyobrażona regionu - wstęp do regionalnej komparystyki, Małgorzata Mikołajczak
// W: Geografia wyobrażona regionu : literackie figury przestrzeni, 2014. / red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska . T. 2, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 5--18, ISBN: 9788324223176
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16193] [data modyf: 27-08-2015 10:01]
[23] Geografia wyobrażona w służnie powojennej polityki miejsca. Przypadek arkadii lubuskiej, Małgorzata Mikołajczak
// W: Geografia wyobrażona regionu : literackie figury przestrzeni, 2014. / red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska . T. 2, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 88--106, ISBN: 9788324223176
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16195] [data modyf: 27-08-2015 10:01]
[24] Literatura jako narzędzie legitymizacji regionu - mity założycielskie w twórczości lubuskiej, Małgorzata Mikołajczak
// W: Ziemia Lubuska. Rozważania o historii i tożsamości regionu, 2014. / red. Tomasz Nodzyński, Marceli Tureczek, Joanna Zięba, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Zielona Góra, s. 169--185, ISBN: 9788394090708
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16473] [data modyf: 04-02-2015 11:06]
[25] Lubuska legenda Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza, Małgorzata Mikołajczak
// W: Lubuskie środowisko literackie. Szkice z lat 1963-2012, 2014. / Andrzej K. Waśkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Historia Literatury Pogranicza cz. 4), s. 7--15, ISBN: 9788378421702
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16573] [data modyf: 30-01-2015 14:40]
[26] Nowa (?) regionalna tożsamość. Przemiany pamięci w twórczości lubuskich poetów, Małgorzata Mikołajczak
// W: Opcja niemiecka : O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku, 2014. / Wojciech Browarny, Monika Wolting, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 35--47, ISBN: 9788324223596
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16228] [data modyf: 01-09-2014 11:15]
[27] "Struna światła", Małgorzata Mikołajczak
// W: Podręczny słownik literatury polskiej : XX - XXI wiek. Od Młodej Polski do współczesności. Historia literatury i poetyka, 2014. , Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, s. 137, ISBN: 9788371252419
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16469] [data modyf: 19-12-2014 15:02]
[28] "Czarcia kraina". O lubuskim kontr-micie tożsamościowym, Małgorzata Mikołajczak
// W: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, 2013. / pod red. Hanny Gosk i Ewy Kraskowskiej, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS (Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych tom III), s. 273--292, ISBN: 9788324222445
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15342] [data modyf: 23-05-2013 11:57]
[29] Czas na literaturę lubuską - perspektywa antropologiczna w badaniach regionalnych, Małgorzata Mikołajczak
// W: Miejsce i tożsamość : Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, 2013. / pod red. Małgorzaty Mikołajczak, Kamili Gieby i Mariki Sobczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Historia Literatury Pogranicza cz. 2), s. 9--18, ISBN: 9788378420439
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15268] [data modyf: 23-04-2013 14:11]
[30] Czy piękno ocala? O jednym z wątków dialogu Herbert - Norwid, Małgorzata Mikołajczak
// W: W stronę literatury i języka, 2013. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska 5), s. 197--209, ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16211] [data modyf: 27-08-2014 09:13]
[31] "Mały psalm do łzy". Nad "Utworami rozproszonymi" Zbigniewa Herberta, Małgorzata Mikołajczak
// W: Interpretacje i reinterpretacje, 2013. / red. nauk. Dorota Kulczycka, Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. tom 1), s. 159--188, ISBN: 9788378420859
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15596] [data modyf: 17-10-2013 07:51]
[32] "Papierowe trzewiki". Trop autobiograficzny w poezji Janusza Koniusza, Małgorzata Mikołajczak
// W: Miejsce i tożsamość : Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, 2013. / pod red. Małgorzaty Mikołajczak, Kamili Gieby i Mariki Sobczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Historia Literatury Pogranicza cz. 2), s. 343--357, ISBN: 9788378420439
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15257] [data modyf: 17-04-2013 10:35]
[33] "Budujemy nowy dom". Oswajanie przestrzeni w twórczości najstarszego pokolenia lubuskich poetów, Małgorzata Mikołajczak
// W: Powrót do domu : studia z antropologii i poetyki przestrzeni, 2012. / praca zbiorowa pod red. Doroty Kulczyckiej i Anastazji Seul, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 217--229, ISBN: 9788374814454
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14641] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[34] Dyskurs regionalistyczny we współczesnym (polskim) literaturoznawstwie - pytania o status, poetykę i sposób istnienia, Małgorzata Mikołajczak
// W: Nowy regionalizm w badaniach literackich : Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, 2012. / red. Małgorzata Mikołajczak, Elżbieta Rybicka . T. 1, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 29--50, ISBN: 9788324222186
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15355] [data modyf: 28-05-2013 11:15]
[35] Powrót do ur-zupy. Tropem jednego wątku chaologicznego w wierszach Tadeusza Różewicza, Małgorzata Mikołajczak
// W: Efekt motyla 2 : humaniści wobec metaforyki teorii chaosu, 2012. / studia pod red. Doroty Heck i Kordiana Bakuły, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 143--154, ISBN: 9788376381077
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14501] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[36] "Szli na Zachód osadnicy...". Rola metaforyki przestrzennej w tworzeniu mitologii Ziemi Lubuskiej, Małgorzata Mikołajczak
// W: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, 2012. / pod red. Elżbiety Konończuk i Elżbiety Sidoruk, Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku (Poetyka i Horyzonty Tradycji nr 5), s. 135--158, ISBN: 9788374313155
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15070] [data modyf: 05-02-2013 12:27]
[37] "Czarny i biały Norwid". O wierszu "Pora" Zbigniewa Herberta, Małgorzata Mikołajczak
// W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, 2011. / red. Małgorzata Mikołajczak, Kraków : Wydaw. Platan, s. 293--302, ISBN: 9788389711878
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13707] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[38] Długodystansowiec. O motywie biegu w utworach poetyckich Czesława Miłosza, Małgorzata Mikołajczak
// W: Po Miłoszu, 2011. / pod red. Mariana Bieleckiego, Wojciecha Browarnego, Joanny Orskiej, Kraków : Wydaw. EMG, s. 260--270, ISBN: 9788393101870
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14391] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[39] Mityzacja, sakralizacja, archeologia. Formy pamięci o drugiej wojnie światowej w wierszach lubuskich poetów, Małgorzata Mikołajczak
// W: Pamieć czasu Zagłady : 1939 - 2009, 2011. / red. Maria Jazownik, Anita Kucharska - Dziedzic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 311--330, ISBN: 9788360218235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13039] [data modyf: 08-08-2011 09:21]
[40] O "schodach donikąd" Zdzisława Morawskiego i Marka Lobo Wojciechowskiego i zmianach w poetyckiej percepcji regionalnej przestrzeni, Małgorzata Mikołajczak
// W: Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza, tom IV, 2011. / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska, Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 153--166
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16226] [data modyf: 29-08-2014 09:44]
[41] Skazany na upadek. Stygmat raju utraconego w poezji Tadeusza Różewicza, Małgorzata Mikołajczak
// W: Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, 2011. / red. Agnieszka Bielak, Piotr Nowaczyński, Lublin : Wydaw. KUL, s. 445--464, ISBN: 9788377021750
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12980] [data modyf: 24-06-2011 08:48]
[42] Skazany na upadek. Stygmat raju utraconego w poezji Tadeusza Różewicza 157--174, Małgorzata Mikołajczak
// W: Ewangelia odrzuconego : szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, 2011. / red. nauk. Józef Maria Ruszar, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, s. 157--174, ISBN: 9788361587668 .- [przedruk]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18447] [data modyf: 02-12-2016 08:45]
[43] "Światy, cienie światów, światy z marzenia". Związki Herberta z romantyzmem, Małgorzata Mikołajczak
// W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, 2011. / red. Małgorzata Mikołajczak, Kraków : Wydaw. Platan, s. 147--168, ISBN: 9788389711878
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13706] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[44] Co zostało na dnie "kulturowego tygla"? Powroty do miejsc utraconych w twórczości najstarszego pokolenia lubuskich poetów, Małgorzata Mikołajczak
// W: Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza*, 2010. / pod red. nauk. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej i Joanny Rutkowskiej . tom III, Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 205--220, ISBN: 9788389682680
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12911] [data modyf: 07-06-2011 09:00]
[45] "Coraz mniej" i "coraz więcej" w wierszach Czesława Sobkowiaka, Małgorzata Mikołajczak
// W: Coraz mniej, 2010. / Czesław Sobkowiak, Zielona Góra : Pro Libris, s. 74--77, ISBN: 9788388336775
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12112] [data modyf: 12-07-2010 08:27]
[46] Herbert hermeneuta (na przykładzie dialogu z Cyprianem Norwidem), Małgorzata Mikołajczak
// W: Herbert na językach : współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i na świecie, 2010. / [red. merytoryczna Artur Grabowski, Jacek Kopciński, Jerzy Snopek], Warszawa : Biblioteka Narodowa, s. 79--95, ISBN: 9788370096182
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13847] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[47] Barbarzyńca i kapłan. Poezja Zbigniewa Herberta wobec przeszłości i tradycji, Małgorzata Mikołajczak
// W: Modernizm : zapowiedzi - krystalizacje - kontynuacje, 2009. / red. Agnieszka Grzelak, Marek Kurkiewicz, Piotr Siemaszko, Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 508--522, ISBN: 9788370967079
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11578] [data modyf: 05-02-2010 08:13]
[48] Od Orfeusza do Arijona. Pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta, Małgorzata Mikołajczak
// W: Niepewna jasność tekstu : szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998 - 2008, 2009. / red. Józef Maria Ruszar, Kraków : Wydaw. Platan, s. 325--346, ISBN: 9788389711274 .- ten sam artykuł w: Pamiętnik Literacki 2002, z. 2
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11454] [data modyf: 06-11-2009 13:56]
[49] Od "Drzwi w murze" do "Wyjścia". Tropem "metafizycznych furtek" Tadeusza Różewicza, Małgorzata Mikołajczak
// W: Przekraczanie granic : o twórczości Tadeusza Różewicza, 2007. / red. Wojciech Browarny, Joanna Orska, Adam Poprawa, Kraków : Universitas, s. 210--222, ISBN: 9788324207879
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9430] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Pomiędzy końcem i Apokalipsą. O poezji Zbigniewa Herberta, Małgorzata Mikołajczak
// W: Apokalipsa : symbolika - tradycja - egzegeza. T. II, 2007. / pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego, Białystok : Wydaw. Uniwersytetu, s. 719--729, ISBN: 9788374311229
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8974] [data modyf: 05-02-2010 09:27]
[51] "...Światy, cienie światów, światy z marzenia". Związki Herberta z romantyzmem., Małgorzata Mikołajczak
// W: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, 2007. / red. Małgorzata Łukaszuk, Dariusz Seweryn, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Źródła i monografie 309), s. 109--127, ISBN: 8373063422
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9037] [data modyf: 05-02-2010 09:44]
[52] Tajemnica zła w poezji Zbigniewa Herberta, Małgorzata Mikołajczak
// W: Między słowem a obrazem, 2007. / red. nauk. Karol Smużniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski (Filologia Polska 3), s. 163--175, ISBN: 9788374810937
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9083] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Nurt liryczno - elegijny w poezji Zbigniewa Herberta. Z perspektywy związków Herbert - Rilke, Małgorzata Mikołajczak
// W: Dialog i spór : Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści, 2006. / pod red. Józefa Marii Ruszara, Lublin : Gaudium, s. 336--360, ISBN: 8389659670
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9169] [data modyf: 05-02-2010 11:01]
[54] "Odwieczny ciemny lęk". U źródeł poetyckiej refleksji Zbigniewa Herberta, Małgorzata Mikołajczak
// W: Przestrzenie lęku : lek w kulturze i sztuce XIX-XX wieku, 2006. / pod red/. Dariusza Konrada Sikorskiego, Tadeusza Sucharskiego, Słupsk : Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, s. 131--143, ISBN: 8374670568
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8589] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] "Oto żyję w różnych czasach". O wierszu "Czas" Zbigniewa Herberta, Małgorzata Mikołajczak
// W: Korowód idei i metod : prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury, 2006. / red. nauk. Grzegorz Kubski, Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 321--327, ISBN: 8374810564
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9024] [data modyf: 05-02-2010 10:59]
[56] Słowo wstępne, Małgorzata Mikołajczak
// W: Od słowa do słowa : antologia poezji lubuskiej 2001-1006, 2006. / pod red. Małgorzaty Mikołajczak, Zielona Góra : Pro Libris, s. 5--18, ISBN: 8388336525
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8664] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] "Sowie zagadki". Relacja Herbert - Hölderlin w świetle wiersza "Do Ryszarda Krynickiego - list", Małgorzata Mikołajczak
// W: Hermeneutyka i literatura - ku nowej "koiné", 2006. / pod red. Katarzyny Kuczyńskiej -Koschany, Michała Januszkiewicza, Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne" (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" T. 48), s. 289--302, ISBN: 8388176773
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8766] [data modyf: 05-02-2010 10:39]
[58] Wiersze (z) jednej jesieni (posłowie), Małgorzata Mikołajczak
// W: Tchnienie, 2006. / Wojciech Śmigielski, Zielona Góra : Pro Libris, s. 57--61, ISBN: 8388336509
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8346] [data modyf: 19-02-2010 08:28]
[59] Oblicza historii w poezji Zbigniew Herberta, Małgorzata Mikołajczak
// W: Portret z początku wieku : twórczość Zbigniewa Herberta - kontynuacje i rewizje: studia, 2005. / pod red. Wojciecha Ligęzy pzry współudziale Magdaleny Cichej, Lublin : Gaudium, s. 85--109, ISBN: 8389659271
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7558] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[60] "Zimowy ogród" Zbigniewa Herberta na tle tradycji literackiej, Małgorzata Mikołajczak
// W: Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej, 2005. / red. nauk. Dorota Amborska-Głowacka, Romuald Marek Jabłoński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 181--193, ISBN: 8389712679
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7453] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Co skrywa bielmo? Zbigniewa Herberta wiersz o życiu i śmierci, Małgorzata Mikołajczak
// W: Trzydziestolecie polonistyki zielonogórskiej, 2003. / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski 1), s. 149--157, ISBN: 8389321432
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6061] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Architekstualność jako metoda budowania znaczeń w poezji Urszuli Kozioł, Małgorzata Mikołajczak
// W: Genologia i konteksty, 2000. / red. Czesław Dutka, Małgorzata Mikołąjczak, Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 329--346, ISBN: 8372680021
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3389] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Dać świadectwo: o felietonistyce Michała Kaziowa, Małgorzata Mikołajczak
// W: Wywiedzione z losu : Księga jubileuszowa Michała Kaziowa, 2000. , Zielona Góra : WiMBP im. Cypriana Norwida, s. 29--39, ISBN: 838833607X
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-4913] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jak poeta z literaturoznawczynią / Małgorzata Mikołajczak, Eugeniusz Kurzawa, 2019. Inspiracje nr 2 (56), 27--30
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24988] [data modyf: 25-02-2020 10:36]
[0] [0]
[2] Naród - region - literatura: miejsca wspólne / Małgorzata Mikołajczak, 2019. Postscriptum Polonistyczne, 1 (23), 29--43, ISSN: 1898-1593, , eISSN: 1898-1593, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: literary regionalism, nation, nationalism, region, regional literature
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.31261/PS_P.2019.23.03
[AWCZ-24460] [data modyf: 21-10-2019 14:09]
[20] [1]
[3] "Neponosimata otgovornost". (Predlozhenie za tulkuvane na stikhotvorenieto na Zbignev Kherbert "Dadokh duma") / Małgorzata Mikołajczak, 2019. Literaturen Vestnik, 30, 23
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24467] [data modyf: 22-10-2019 12:02]
[0] [0]
[4] Strategia nierozstrzygalności w wierszu "jest taki pomnik" Tadeusza Różewicza / Małgorzata Mikołajczak, 2019. Przestrzenie Teorii 31, 147--160, ISSN: 1644-6763, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Tadeusz Różewicz, intertextual encryption, laughter, photography, strategy of undecidability
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.14746/pt.2019.31.7.
[AWCZ-24548] [data modyf: 12-11-2019 09:47]
[70] [1]
[5] Mity założycielskie Ziemi Lubuskiej w perspektywie nowego regionalizmu. Wykład inauguracyjny / Małgorzata Mikołajczak, 2017. Uniwersytet Zielonogórski, nr 7, 10--13, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21960] [data modyf: 15-11-2017 11:49]
[0] [0]
[6] "Nieznośna odpowiedzialność". Propozycja interpretacji wiersza "Dałem słowo" Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak, 2017. Roczniki Humanistyczne T. LXV, z. 1, 9--25, ISSN: 0035-7707, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: PRL, PRL (Polish People's Republic), Zbigniew Herbert, circle of eternal returns, dylematy etyczne, ethical dilemmas, gra językowa, interpretacja, interpretation, koło wiecznych powrotów, mystery from the past, poetic conscience, poetic word, poetycki rachunek sumienia, słowo poetyckie, wordplay, zagadka z przeszłości
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.18290/rh.2017.65.1-2
[AWCZ-22707] [data modyf: 20-11-2018 10:56]
[15] [1]
[7] Regiopoetyka? Wstępne uwagi na temat nowego projektu / Małgorzata Mikołajczak, 2017. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 30, 67--87, ISSN: 1233-8680, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cultural studies, literary regionalism, methods and orientations of literary regionalism, new regionalism in literary studies, poetics, regiopoetics, tradition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.14746/pspsl.2017.30.4
[AWCZ-21959] [data modyf: 15-11-2017 11:43]
[13] [1]
[8] Teoria terytorialności Bronisława Chlebowskiego - niewykorzystany potencjał polskich badań regionalistycznych / Małgorzata Mikołajczak, 2017. Ruch Literacki r. LVIII, z. 5 (344), 489--500, ISSN: 0035-9602, bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/ruch-2017-0053
[AWCZ-22495] [data modyf: 15-03-2018 11:19]
[10] [1]
[9] Dekonstrukcja Nadodrza - nowa opowieść o początku / Małgorzata Mikołajczak, 2016. Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym 19, 235--244, ISSN: 1733-165X, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-21311] [data modyf: 27-04-2017 09:54]
[10] Leszek Libera - badacz, tłumacz, pisarz / Małgorzata Mikołajczak, 2016. Fraza: poezja, proza, esej 94, nr 4, 14--15, ISSN: 1230-4832,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21309] [data modyf: 27-04-2017 09:32]
[11] Pochwała inności / Małgorzata Mikołajczak, 2016. In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 10, 273--278, ISSN: 1899-2722, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20986] [data modyf: 06-02-2017 10:57]
[12] Why does regional literature need a German?: The case of literature from lubusz province : = Do czego literaturze regionalnej potrzebny jest Niemiec? (na przykładzie twórczości lubuskiej) / Małgorzata Mikołajczak, 2016. Teksty Drugie: Literatura migracyjna, nr 3, 251--272, ISSN: 0867-0633, summ.
Słowa kluczowe: cultural studies, identity politics, regionalism, the literary image of the german and its identity forming role
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-20646] [data modyf: 29-01-2019 10:49]
[13] Z postmodernistycznego labiryntu do rzeczywistości. O praktykowaniu "lektury elementarnej" / Małgorzata Mikołajczak, 2016. In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 10, 279--284, ISSN: 1899-2722, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20987] [data modyf: 06-02-2017 10:59]
[14] Między mimikrą a rebelią. Pejzaż (post)kolonialny regionalnej literatury / Małgorzata Mikołajczak, 2015. Teksty Drugie, nr 5, 283--305, ISSN: 0867-0633,
Słowa kluczowe: (post)colonial landscape, internal colonialism, literature from Lubuskie Province, mimicry, postwar regionalism, rebelion, regional literature
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19806] [data modyf: 11-02-2016 09:13]
[15] Choroba migrantów - literacka epikryza i patogeneza (na przykładzie narracji osadniczej i postosadniczej) / Małgorzata Mikołajczak, 2014. Teksty Drugie, nr 6, 18--39, ISSN: 0867-0633,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18799] [data modyf: 29-07-2015 10:19]
[16] "The United Family". The View of the Village of the Recovered Territories in the Literature of Ziemia Lubuska / Małgorzata Mikołajczak, 2014. Slavia Occidentalis, tom 71/2, 163--176, ISSN: 0081-0002, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Recovered Territories, base local narrative, epos and arcadian idea, literature of Ziemia Lubuska, litereary view of the willage, process of assimilation, prose of Zygmunt Trziszka, subversive narrative
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19454] [data modyf: 23-10-2015 12:32]
[17] Upokorzenie jako parametr osadniczego losu w powieści neo-post-osiedleńczej i regionalnej literaturze osadniczej - dwa scenariusze / Małgorzata Mikołajczak(*), 2014. Lamus, nr 1/13, 24--28
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18344] [data modyf: 21-08-2015 09:16]
[18] Juwenilia. O niewykorzystanym potencjale twórczości lubuskiej / Małgorzata Mikołajczak, 2013. Pro Libris: Tokarska, nr 4(45), 71--74, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18342] [data modyf: 20-08-2015 12:13]
[19] Non-place under the aegis of the idyll : = Nie-miejsce pod arkadyjskim szyldem / Małgorzata Mikołajczak, 2013. Teksty Drugie: PRL: sondowanie pamięci, nr 3, 245--255, ISSN: 0867-0633, summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-17520] [data modyf: 29-01-2019 10:52]
[20] Spotkanie z Anną Tokarską / Małgorzata Mikołajczak(*), 2013. Pro Libris: Tokarska, nr 4(45), 6--8, ISSN: 1642-5995, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18341] [data modyf: 20-08-2015 12:12]
[21] O Miłoszu, Herbercie i poezji. Z powodu Roku Czesława Miłosza / Małgorzata Mikołajczak, 2011. Pogranicza: Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny, Nr 1, 54--62
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15591] [data modyf: 08-04-2011 11:12]
[22] "Biała plama"? Twórczość lubuska w perspektywie nowego regionalizmu / Małgorzata Mikołajczak, 2010. Pro Libris, nr 2/3, 63--71, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15191] [data modyf: 22-11-2010 10:26]
[23] Jeden z pochodu idący w milczeniu / Małgorzata Mikołajczak, 2010. Pegaz Lubuski, nr 1, 21
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14902] [data modyf: 21-07-2010 10:18]
[24] Sakralizacja i archeologia. Odzyskiwanie przeszłości w wierszach Janusza Werstlera i Henryka Szylkina / Małgorzata Mikołajczak, 2010. Pro Libris, nr 1, 59--64, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14799] [data modyf: 04-06-2010 09:35]
[25] "Tropy topografii". Związki między regionalizmem i miejscem w twórczości lubuskiej / Małgorzata Mikołajczak, 2010. Ruch Literacki R.50, Z.1, 93--106, ISSN: 0035-9602,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15306] [data modyf: 18-02-2011 08:56]
[26] Oblicza prywatności : o twórczości poetyckiej Eugeniusza Kurzawy / Małgorzata Mikołajczak, 2009. Pro Libris, Nr 4, 84--90, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14422] [data modyf: 27-01-2010 09:11]
[27] Dlaczego "wóz"? Wokół zagadek "poezji tradycyjnej" Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak, 2008. Pogranicza: Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny, Nr 3, 70--75
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13514] [data modyf: 22-01-2009 15:02]
[28] "Czternaście stacji". O sonecie "Przyszłość" Piotra Michałowskiego / Małgorzata Mikołajczak, 2007. Pogranicza: Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny, nr 5, 82--88
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12492] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] "Nasza zabawa skończona" : o pożegnalnym tomiku poetyckim Zbigniewa Herberta z perspektywy szekspirowskiej "Burzy" / Małgorzata Mikołajczak, 2006. Zagadnienia Rodzajów Literackich, T. 49 z. 1/2, 147--161
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11553] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Tropy szekspirowskie w poezji Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak, 2006. Zagadnienia Rodzajów Literackich, T. 48 z. 1-2, 158-173
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11554] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] "Wierność ziemi". Inspiracje nietzscheańskie w poezji Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak, 2006. Teksty Drugie, 3, 158--175, ISSN: 0867-0633,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10968] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Czułość i bunt. Portret liryczny Wojciecha Śmigielskiego=Zärtlichkeit und Eiderspruch. Lyrisches Porträt vom Wojciech Śmigielski / Małgorzata Mikołajczak, 2005. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 3, 55--63, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10395] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Duch eksperymentu / Małgorzata Mikołajczak, 2005. Teksty Drugie, nr 5, 155--158, ISSN: 0867-0633,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10733] [data modyf: 11-06-2010 16:35]
[34] Czesław Sobkowiak -eine besondere Stelle=Czesław Sobkowiak - miejsce osobne / Małgorzata Mikołajczak, 2004. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 2, 62--63, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9661] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Eine leisere Stimme - die Dichtung von Anna Tokarska=Głos ściszony - poezja Anny Tokarskiej / Małgorzata Mikołajczak, 2004. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 3/4, 86--89, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9885] [data modyf: 23-11-2004 17:07]
[36] Między kamieniem i wzruszeniem : o dylematach etyki i estetyki w twórczości Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak, 2004. Ruch Literacki, z. 2, 205--221, ISSN: 0035-9602,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Skrzydła Ikara : od wzorów kulturowych po symbole religijne: refleksje o twórczości Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak, 2004. Ethos, nr 1/2, 352--364
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9758] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] "To nie jest ślepa ulica..." : o chrześcijańskim wymiarze poetyckiej eschatologii Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak, 2004. Kresy: kwartalnik literacki, nr 1/2, 83--86, ISSN: 0867-1125,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9678] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Czytać"Tren Fortynbrasa" od końca / Małgorzata Mikołajczak, 2003. Ruch Literacki, z. 3, 315--325, ISSN: 0035-9602,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9228] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] "Czytanie spuszczone z łańcucha" / Małgorzata Mikołajczak, 2003. Pro Libris, 1, 68-69, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8993] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] "Nowa Ostenda" Bohdana Zadury / Małgorzata Mikołajczak, 2003. Twórczość, 74--83
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8641] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] "Ostatnia karta" ? : Czesława Sobkowiaka próba portretu / Małgorzata Mikołajczak, 2003. Pro Libris, 1, 30--31, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8989] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Postać matki w "Trenie" Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak, 2003. Polonistyka, nr 3, 157--162, ISSN: 0551-3707,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8905] [data modyf: 18-02-2011 09:12]
[44] "Strzępy listów wstażki włosy ucięte" : na marginesie dwóch książek o Zbigniewie Herbercie / Małgorzata Mikołajczak, 2003. Zeszyty Karmelitańskie: pismo poświęcone duchowości, 123--127
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9027] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[45] Dialogi martwej natury : O "Kwiatach" Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak, 2002. Pamiętnik Literacki, z. 3, 307--313, ISSN: 0031-0514,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8471] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Las ciemny i potrzeba ładu : wypisy z autorów dawnych i nowych / Małgorzata Mikołajczak, 2002. Pro Libris: Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne, nr 2, 19--24, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8671] [data modyf: 28-01-2003 13:49]
[47] Od Orfeusza do Arijona. Pieśń i muzyka w świecie poetyckimn Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak, 2002. Pamiętnik Literacki, z. 2, 137--151, ISSN: 0031-0514,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8470] [data modyf: 11-06-2010 16:14]
[48] O pisarstwie Michała Kaziowa / Małgorzata Mikołajczak, 2000. Polonistyka, nr 6, 337--341, ISSN: 0551-3707,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8194] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] O miejscu "Rozmyślań" Antoniego Langego w liryce Młodej Polski / Małgorzata Mikołajczak, 1999. Ruch Literacki, nr 4, 425--438, ISSN: 0035-9602,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7866] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[50] O sytuacji gatunków w teorii badawczej i praktyce poetyckiej / Małgorzata Mikołajczak, 1999. Edukacja Humanistyczna, nr 2-3, 29--43
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7802] [data modyf: 09-02-2008 11:47]
[51] Podjąć przerwany dialog : o świecie, wierszu i tradycji w poezji Urszuli Kozioł / Małgorzata Mikołajczak, 1998. Odra, nr 6, 56--64
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8207] [data modyf: 21-02-2003 14:07]
[52] Genologia i konteksty : konferencja naukowa w Zielonej Górze w dniach 20-22 V 1996 / Małgorzata Mikołajczak, 1997. Zagadnienia Rodzajów Literackich, T. 40 z. 1/2, 139--150
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11555] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Genologia i konteksty : Konferencja naukowa w Zielonej Górze w dniach 20-22.05.1996 / Małgorzata Mikołajczak, 1997. Ruch Literacki, nr 1, 125--132, ISSN: 0035-9602,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8199] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zbigniewa Herberta "Odpadki poematu" . (Interpretacja wiersza "Fragment") / Małgorzata Mikołajczak // W: Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski(Z. 2) .- 2005, s. 257--270
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7025] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] "W cieniu heksametru" : o funkcjach 6-akcentowca w poezji Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak // W: Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu - (Język Polski ; T. 2) .- 2003, s. 51--58
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6022] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Praktyka poetycka Urszuli Kozioł w świetle problematyki wiersza wolnego / Małgorzata Mikołajczak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1999, z. 10, s. 77-100
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4394] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Ekspliacja "Epitafium rzymowi" mikołaja Sępa Szarzyńskiego / Małgorzata Mikołajczak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 8) .- 1995, s. 169--177
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5735] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[5] Urszuli Kozioł zaklinanie czasu / Małgorzata Mikołajczak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 8) .- 1995, s. 209--211
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5740] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wędrówka i Postój - dialog poetów, 2008. Małgorzata Mikołajczak // W: Wychowanie w prawdzie o człowieku : Ogólnopolskie Nauczycielskie Warsztaty w Drodze: Zielona Góra - Jasna Góra, 31 lipca - 12 sierpnia 2008. Zielona Góra - Jasna Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. 140--146, ISBN: 9788388059148
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19025] [data modyf: 17-12-2008 13:33]
[2] "Życie moje powinno zatoczyć koło". Formy pamięci w poezji Zbigniewa Herberta, 2004. Małgorzata Mikołajczak // W: Wyraz wyłuskany z piersi : szkice o twórczości Zbigniewa Herberta; Herbert w oczach zachodnich literaturoznawców: materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej...; Pamięć i tożsamość: materiały z Warsztatów Herbertowskich.... Paryż, Obory, Francja Lublin : Gaudium, 2006, s. 177--199, ISBN: 8388615351 .- Materiały dwóch konferencji wydane w jednym tomie.
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18104] [data modyf: 07-12-2006 09:11]
[3] Ocalony z potopu. Wybrane motywy biblijne w poezji Zbigniewa Herberta, 2004. Małgorzata Mikołajczak // W: Język religijny dawniej i dziś. Gniezno, Polska Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne, 2005, 2, s. 408--415
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17758] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] "Umarłe religie" : echa myśli nietzscheańskiej w wierszach Zbigniewa Herberta, 2004. Małgorzata Mikołajczak // W: Więzy tradycji : [materiały konferencyjne]. Bielsko Biała, Polska Bielsko Biała : Wydaw. "scriptum" Tomasz Sekuła, 2005, s. 221--231, ISBN: 8391981460
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17155] [data modyf: 21-06-2005 17:14]
[5] Estetyka i epifamia : o wierszu "Wit Stwosz "Uśnięcie NMP" Zbigniewa Herberta, 2003. Małgorzata Mikołajczak // W: Piękno materialne. Piękno duchowe : materiały z konferencji 19-21 maja 2003 roku. Łódź, Polska Łódź : Arcidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2004, s. 409--418, ISBN: 8387931
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16474] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Jak znaczy "napis"? Funkcje zabiegów graficznych w poezji Zbigniewa Herberta, 2002. Małgorzata Mikołajczak // W: Słowo do oglądania : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 189--198, ISBN: 8389712385
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17162] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Rzym neoklasyczny Jarosława Marka Rymkiewicza w kontekście wiersza "Rzym" Juliusza Słowackiego, 1999. Małgorzata Mikołajczak // W: Juliusz Słowacki : wyobraźnia i egzystencja. Słupsk, Polska Słupsk : Wydaw. Uczelniane Pomorska Akademia Pedagogiczna, 2002, s. 315--326, ISBN: 9388731262
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14764] [data modyf: 16-05-2002 16:04]
[8] "Salamandra objedzona przez mrówki". Kilka myśli na temat obecności Herberta w pracach wersologów, 2000. Małgorzata Mikołajczak // W: Gatunki okołoliterackie : (materiały z konferencji naukowej). Szczawo Zdrój, Polska Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2002, s. 71--83, ISBN: 838842565X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14959] [data modyf: 11-09-2002 13:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje / (Red.) Danuta Zawadzka, Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska .- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2016, 564 s. .- ISBN: 9788324230532
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5546] [data modyf: 07-02-2017 11:23]
[2] Geografia wyobrażona regionu : literackie figury przestrzeni / (Red.) Daniel Kalinowski, Małgorzata Mikołajczak, Adela Kuik-Kalinowska .- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2014, T. 2, 365 s. .- ISBN: 9788324223176
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5224] [data modyf: 02-09-2015 16:46]
[3] Interpretacje i reinterpretacje / (Red.) Dorota Kulczycka, Małgorzata Mikołajczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 208 s. .- ISBN: 9788378420859
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5137] [data modyf: 17-10-2013 07:44]
[4] Miejsce i tożsamość : Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii / (Red.) Małgorzata Mikołajczak, Kamila Gieba, Marika Sobczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 422 s. .- ISBN: 9788378420439
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5086] [data modyf: 02-09-2015 16:16]
[5] W stronę literatury i języka : Filologia Polska 5 / (Red.) Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Węgorowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 416 s. .- ISBN: 9788378421160
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5298] [data modyf: 02-09-2015 16:21]
[6] Nowy regionalizm w badaniach literackich : Badawczy rekonesans i zarys perspektyw / (Red.) Małgorzata Mikołajczak, Elżbieta Rybicka .- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2012, T. 1, 316 s. .- ISBN: 9788324222186
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5104] [data modyf: 28-05-2013 11:26]
[7] Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / (Red.) Małgorzata Mikołajczak .- Kraków : Wydaw. Platan, 2011, 335 s. .- ISBN: 9788389711878
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4935] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[8] Korowód idei i metod / (Red.) Grzegorz Kubski, Małgorzata Mikołajczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- ISBN: 8374810564
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4320] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Od słowa do słowa / (Red.) Małgorzata Mikołajczak .- Zielona Góra : Pro Libris, 2006, 162 s.
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4281] [data modyf: 05-02-2010 11:15]
[10] Fantasy jako dobra nowina / (Red.) Małgorzata Mikołajczak, Paweł Urbaniak .- Wałbrzych : Wydaw. Wyższej Szkoły Zawodowej, 2005, 121 s. .- ISBN: 8388425862
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4142] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Mieszkam w wierszu. Antologia poezji lubuskiej / (Red.) Małgorzata Mikołajczak, Beata Mirkiewicz .- Zielona Góra : Pro Libris, 2001, 182 s. .- ISBN: 838833610X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Genologia i konteksty / (Red.) Czesław Dutka, Małgorzata Mikołajczak .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000, 472 s. .- ISBN: 8372680221
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2983] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Wywiedzione z losu / (Red.) Małgorzata Mikołajczak .- Zielona Góra : WiMBP im. Cypriana Norwida, 2000 .- ISBN: 838833607X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3795] [data modyf: 06-02-2008 10:31]
[14] Między rytmem serc i zegarów/ Jolanta Baworowska / (Red.) Małgorzata Mikołajczak .- Żary : Miejska Biblioteka Publiczna, 1999, 32 s. .- ISBN: 8391036753
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4347] [data modyf: 06-02-2008 10:38]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Jedno miejsce / / Czesław Sobkowiak .- Zielona Góra - Zawada : - , 2017 (Rec.) .- "Rzecz o tym, by minąć inaczej niż świat". Traktat o życiu Czesława Sobkowiaka / Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris .- 2018, 1-2 (62-63), s. 130--131
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Szklarz. O twórczości powieściopisarskiej i aforystycznej Stefana Napierskiego / / Jerzy Domagalski .- Kraków , 2013 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2015, 1, s. 234--236
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Drugi klucz do bramy. Rozmowy nieautoryzowane albo nieodbyte o przeszłości Środkowego Nadodrza / .- Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej , 2010 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris .- 2011, nr 1-2, s. 133--135
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Miecz zdrady / / Krzysztof Koziołek .- Nowa Sól : Manufaktura Tekstów , 2011 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris .- 2011, nr 1-2, s. 129--130
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] może boże / / Konrad Wojtyła .- Mikołów : Instytut Mikołowski , 2010 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris .- 2011, nr 1-2, s. 138-139
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Zielone światło / / Władysław Klępka .- Zielona Góra : RCAK , 2011 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris .- 2011, nr 1-2, s. 136-137
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Ektoplazma / / Marek Lobo Wojciechowski .- Gorzów Wlkp. : ZLP , 2009 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris .- 2010, nr 1, s. 118--119
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Pierwowzory i echa (Od Kochanowskiego do Barańczaka) / / Piotr Michałowski .- Kraków : Wydaw. Miniatura , 2009 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Odra .- 2010, 5, s. 110
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Sytuacje / / Zygmunt Marek Piechocki .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Somer , 2009 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris .- 2010, nr 2/3, s. 120--121
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Święta tajemnica / / Krzysztof Koziołek .- Zielona Góra : Wydaw. Kropka , 2009 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris .- 2010, nr 2/3, s. 122--123
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Kunickie strofy / / Jan Janusz Werstler .- Żary-Kunice : Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych , 2008 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris .- 2009, nr 4, s. 113--115
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Wiersze rozproszone / / Henryk Szylkin .- Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji i Kultury , 2009 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris .- 2009, nr 4, s. 115--116
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Korespondencja (1972-1996) / .- Warszawa , 2005 (Rec.) .- "Wybrałbym ciebie". O korespondencji Zbigniewa Herberta i Stanisława Barańczaka / Małgorzata Mikołajczak // Kresy .- 2006, 1-2, s. 182--184
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Supliki / / Kozioł U. .- Kraków , 2005 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Twórczość .- 2006, nr 3, s. 109--111
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Chwile i eony: obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku / / Opacka-Walasek D. .- Katowice , 2005 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Pogranicza .- 2005, nr 6, s. 114--115
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura / / Markowski M.P. .- Kraków , 2004 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Ruch Literacki .- 2005, nr 6, s. 664--667
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Korespondencja: z autografów odczytał, opracował, przypisami i komentarzem opatrzył Tomasz Fiałkowski / / Herbert Z., Turowicz J. .- Kraków , 2005 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Kwartalnik Artystyczny: Kujawy i Pomorze .- 2005, nr 3, s. 179--181
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Na klifie / / Kowalczuk Z. .- Zielona Góra , 2005 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris .- 2005, nr 3, s. 134--135
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[19] Feng shui dla bezdomnych / / Lisowski K. .- Kraków , 2003 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Fraza: poezja, proza, esej .- 2004, nr 2, s. 277--278
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[20] Formy i afirmacje / / Poprawa A. .- Kraków , 2003 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Odra .- 2004, nr 9, s. 114--116
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[21] Kosmopolityzm i sarmatyzm: antologia powojennego eseju polskiego / .- Wrocław , 2003 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Topos .- 2004, nr 1/2, s. 300--302
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[22] Którzy mnie mają / / Mikołajewski M. .- Izabelin , 2003 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Fraza: poezja, proza, esej .- 2004, nr 2, s. 280--281
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[23] Ruchome cele / / Łukasiewicz J. .- Warszawa , 2003 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Odra .- 2004, nr 6, s. 117--119
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[24] tlen / / Kuczkowski K. .- Sopot , 2003 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Akcent .- 2004, 1/2, s. 280
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[25] Złoty pelikan / / Chwin S. .- Gańsk , 2003 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Kwartalnik Artystyczny: Kujawy i Pomorze .- 2004, nr 2, s. 156--160
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[26] Dopowiadanie zieleni: antologia poetów żarskich / .- Zielona Góra , 2002 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris .- 2003, 1, s. 97--98 .- Toż: Kronika Ziemi Żarskiej 2003 nr 3 s. 86-87
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[27] Grochowiak i obrazy / / Łukasiewicz J. .- Wrocłąw , 2002 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Odra .- 2003, nr 12, s. 108
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[28] Półmrok ludzkiego świata / / Kubiak Z. .- Kraków , 2001 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Twórczość .- 2003, nr 11, s. 130--133
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[29] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydaktyki literatury / .- Wrocław , 2001 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2002, T. 2, s. 161--164
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[30] Ptasia grypa / / Zadura B. .- Kraków , 2002 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Kwartalnik Artystyczny: Kujawy i Pomorze .- 2002, nr 4, s. 150--151
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[31] Świat w stanie korekty: o poezji Wisławy Szymborskiej / / Ligęza W. .- Kraków , 2002 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Odra .- 2002, nr 7/8
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[32] W stronę morfologii kultury / / Heck D. .- Wrocław , 2001 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Odra .- 2002, nr 1, s. 121--122
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[33] Granice poezji i poezja bez granic / / Michałowski P. .- Szczecin , 2001 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Nowe Książki .- 2001, nr 8
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[34] Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza / / Poprawa A. .- Wrocław , 1999 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Pamiętnik Literacki .- 2001, z. 2, s. 222--230
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[35] Ocalone w słowie. Odejście Marii, odejście Anny / / Werstler J. .- Zielona Góra , 2001 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris .- 2001, nr 1, s. 119--121
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[36] Poetyka stosowana / / Chrząstowska B, Wysłouch S. .- Warszawa , 2000 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Polonistyka .- 2001, nr 5, s. 305--307
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[37] Uśmiech Sfinksa / / Kornhauser J. .- Kraków , 2001 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Odra .- 2001, nr 9, s. 141--142
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[38] Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej [w Zielonej Górze] / .- Zielona Góra , 2001 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Edukacja Humanistyczna .- 2001, T. 1, s. 173--174
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[39] Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej / / Stanisław Balbus .- Kraków : Wydawnictwo Literackie , 1996 (Rec.) .- W polifonii / Małgorzata Mikołajczak // Edukacja Humanistyczna .- 2000, nr 4, s. 117--119
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[40] Życie na poczekaniu. Lekcja literatury z Jerzym Kwiatkowskim i Marianem Stalą / / Wisława Szymborska .- Kraków : Wydawnictwo Literackie , 1996 (Rec.) .- W polifonii / Małgorzata Mikołajczak // Edukacja Humanistyczna .- 2000, nr 4, s. 117-119
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[41] Czarny Aptekarz / / Jolanta Pytel .- Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury , 1999 (Rec.) .- Pomiędzy dziurą w płocie, a teatrem antycznym / Małgorzata Mikołajczak // Akant .- 1999, nr 13, s. 27
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[42] Mistrzowie i szkoły. Szkice o tradycji literaturoznawstwa / / Paweł Dutka Cz. P. .- Zielona Góra , 1998 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Odra .- 1999, nr 10, s. 118--119
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[43] Mistrzowie i szkoły. Szkice o tradycji literaturoznawstwa / / Dutka Cz. P. .- Zielona Góra , 1998 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Edukacja Humanistyczna .- 1999, nr 2-3, s. 155
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[44] Postać w bieli / / Czesław Sobkowiak .- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1999 (Rec.) .- Wśród kwiatów, drzew, kamieni i światła Czesława Sobkowiaka czas zamyśleń / Małgorzata Mikołajczak // Niedziela : tygodnik katolicki .- 1999, nr 17
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[45] W rytmie serc i zegarów / / Jolanta Baworowska .- Żary : Miejska Biblioteka Publiczna , 1999 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Lubuski Informator Kulturalny. Arkusz Literacki .- 1999, nr 3, s. 13--14
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[46] List do samego siebie / / Śmigielski W. .- Zielona Góra (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Odra .- 1998, nr 11, s. 119--120
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[47] Lato zimorodka / / Klępka W. .- Zielona Góra , 1997 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Akcent .- 1997, nr 3, s. 150--152
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[48] Lato zimorodka / / Klępka Władysław .- Zielona Góra , 1997 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Informator Kulturalny Województwa Zielonogórskiego .- 1997, nr 4, s. 12--14 .- Arkusz Literacki nr 1
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[49] Poezja i duch Uogólnienia / / Barańczak S. .- Kraków , 1996 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Odra .- 1997, nr 11, s. 132--133
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[50] Rwane prosto z krzaka / / Twardowski J. .- Warszawa , 1996 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Odra .- 1997, nr 5, s. 98
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[51] Z dziejów formy niemożliwej / / Kasztenna K. .- Wrocław , 1995 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Odra .- 1997, nr 1, s. 120--121
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[52] Zostałam iluzjonistką / / Lorenc J.E. .- Żary , 1997 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Informator Kulturalny Województwa Zielonogórskiego .- 1997, nr 6, s. 93--94 .- Arkusz Literacki nr3
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[53] Idealna biblioteka / / Kurowicki K. .- Zielona Góra , 1996 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Gazeta Wyborcza .- 1996, nr 22, s. 6 .- Tydzień w Zielonej Górze
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[54] Piętna miłości / / Kaziów M. .- Zielona Góra , 1996 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Gazeta Wyborcza .- 1996, nr 26, s. 7 .- Tydzień w Zielonej Górze
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[55] Teorie powieści za granicą / / Markiewicz H. .- Warszawa , 1995 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Odra .- 1996, nr 5, s. 118
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[56] Trzydziestolecie 1914-1944 / / Nasiłowska A. .- Warszawa , 1995 (Rec.) Małgorzata Mikołajczak // Odra .- 1996, nr 4, s. 109--110
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski