System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Grzegorz Kubski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 51 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Po co poeci polscy pisali psalmy / Grzegorz Kubski .- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny, 2014 .- 238 s. - (Maneat Quaestio ; 25) .- ISBN: 9788363266073
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12086] [data modyf: 16-03-2017 10:47]
[2] Biblia romantycznie odczytywana / Grzegorz Kubski .- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005 .- 123 s. .- ISBN: 8389361752
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9460] [data modyf: 02-03-2010 11:02]
[3] Egzegeza, retoryka i wyobrażenia : komentarze księży Waleriana Serwatowskiego i Władysława Szczepańskiego do Wujkowego przekładu Ewangelii według św. Mateusza / Grzegorz Kubski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 .- 300 s. .- ISBN: 8389321491
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6801] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Teoria komentarza biblijnego / Grzegorz Kubski .- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2000 .- 152 s. .- ISBN: 8386360364
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6090] [data modyf: 09-04-2002 11:01]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Niewiasta, smok i "jasne wyżyny bohaterstwa" w relekturze Apokalipsy św. Jana podanej przez Tadeusza Zielińskiego / Grzegorz Kubski
// W: W stronę literatury i języka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - (Filologia Polska ; 5) - s. 29--41 .- ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16205] [data modyf: 27-08-2014 08:29]
[2] Co egzegetom po Cieszkowskim? / Grzegorz Kubski
// W: Co po Auguście Cieszkowskim? Spojrzenie po 120. latach / pod red. Józefa Banaszaka .- Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, 2012 - s. 35--55 .- ISBN: 9788371606786
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14944] [data modyf: 06-12-2012 11:15]
[3] "Dom Boga" - dom człowieka w nowotestamentowych Listach pasterskich czytanych w kontekście starożytnych dzieł greckich i łacińskich / Grzegorz Kubski
// W: Powrót do domu : studia z antropologii i poetyki przestrzeni / praca zbiorowa pod red. Doroty Kulczyckiej i Anastazji Seul .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 9--72 .- ISBN: 9788374814454
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14633] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Miłoszowe ujęcie "Księgi Mądrości" / Grzegorz Kubski
// W: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza / pod red. Anny Janickiej, Krzysztofa Korotkicha, Jaroslawa Ławskiego .- Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2012 - (Przełomy / Pogranicza. Studia Literackie ; nr 1) - s. 359--377 .- ISBN: 9788363631222
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15048] [data modyf: 25-01-2013 12:22]
[5] Słowacki "posłem potępienia"? "Wieczny rewolucjonista" w "Ojcze nasz" Augusta Cieszkowskiego / Grzegorz Kubski
// W: Piękno Juliusza Słowackiego / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Grzegorza Kowalskiego . t. 1 .- Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2012 - (Przełomy / Pogranicza. Studia Literackie ; t. II) - s. 359--373 .- ISBN: 9788363631321
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15069] [data modyf: 04-02-2013 13:17]
[6] "Zacność zwycięży" zamiast "Wiecznego Rewolucjonisty". Trentowskiego - Krasińskiego odpowiedź na przesłanie wiersza do autora "Trzech Psalmów" / Grzegorz Kubski
// W: Słowacki i wiek XIX : praca zbiorowa / pod red. Marty Ruszczyńskiej . Tom I .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 105--124 .- ISBN: 9788374814607
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14560] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Dlaczego Tukidydes? Na marginesie wiersza "Dlaczego klasycy" / Grzegorz Kubski
// W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / red. Małgorzata Mikołajczak .- Kraków : Wydaw. Platan, 2011 - s. 15--29 .- ISBN: 9788389711878
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13703] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Drzewo poznania i maszt Odysa. Lektura dokumentu "Biblia a moralność" w perspektywie możliwej dysputy / Grzegorz Kubski
// W: Moralność : objawiona w Biblii / red. Wojciech Pikor .- Lublin : Wydaw. KUL, 2011 - s. 271--293 .- ISBN: 9788377023143
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14553] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Obecność modlitwy litanijnej w utworach literatury polskiej. Parergon / Grzegorz Kubski
// W: Litanie Romana Brandstaettera / red. Jan Kanty Pytel .- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny, 2011 - (Colloquia Disputationes ; 17) - s. 9--32 .- ISBN: 9788361884194
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12975] [data modyf: 21-06-2011 14:21]
[10] Po co polscy poeci pisali pslamy? / Grzegorz Kubski
// W: Psalmy Romana Brandstaettera / red. Jan Kanty Pytel i Anastazja Seul .- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny Redakcja Wydawnictw, 2011 - (Colloquia Disputationes ; 19) - s. 91--132 .- ISBN: 9788363266202
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14429] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Afekty w artykułach o tematyce religijnej (na przykładach z "Niedzieli") / Grzegorz Kubski
// W: Dyskurs religijny w mediach / pod red. Doroty Zdunkiewicz - Jedynak .- Tarnów : Wydaw. Diecezji Tarnowskiej "Biblios", 2010 - (Teolingwistyka ; 8) - s. 105--122 .- ISBN: 9788373328938
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12433] [data modyf: 06-12-2010 10:06]
[12] Madonna na biurku poety - w związku z jednym z wierszy Romana Brandstaettera / Grzegorz Kubski
// W: Roman Brandstaetter - śpiewak Najświętszej Maryi Panny. / red. Jan Kanty Pytel .- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny, 2009 - (Colloquia Disputationes ; 11) - s. 19--44 .- ISBN: 9788361884408
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11801] [data modyf: 02-03-2010 11:18]
[13] Objawione słowo Boże - humanistyczna epoché oraz eklezjalna ratio / Grzegorz Kubski
// W: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła / red. Stefan Szymik .- Lublin : Wydaw. KUL, 2009 - s. 327--341 .- ISBN: 9788373639706
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11799] [data modyf: 02-03-2010 10:57]
[14] Wyznaczniki teologicznych kontekstów w nowszych polskich edycjach Listu św. Jakuba / Grzegorz Kubski
// W: Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością / pod red. Stanisława Koziary i Wiesława Przyczyny . tom II .- Tarnów : Wydaw. Diecezji Tarnowskiej "Biblios", 2009 - s. 111--129 .- ISBN: 9788373327184
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11800] [data modyf: 02-03-2010 11:10]
[15] "Acz zmazane i związane, widzę, są usta moje..." Wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny z motywem Najświętszej Maryi Panny / Grzegorz Kubski
// W: Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy : w 25 rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny / red. Jan Kanty Pytel .- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny, 2008 - (Colloquia Disputationes ; 7) - s. 51--74 .- ISBN: 9788360598146
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10646] [data modyf: 05-02-2010 08:48]
[16] Wieszcze modlitwy filozofów ("Ojcze nasz" A. Cieszkowskiego i "Panteon wiedzy ludzkiej" B.Trentowskiego) / Grzegorz Kubski
// W: Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu / red. E. Kasperski, O. Krysowski .- Warszawa : Wydział Polonistyki UW, 2008 - s. 127--146 .- ISBN: 9788389663788
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10342] [data modyf: 05-02-2010 08:36]
[17] Zamilknięcie jako objaw śmierci. Motyw z wczesnej twórczości poetyckiej Karola Wojtyły a nieodparta perspektywa hagiograficznej przyległości / Grzegorz Kubski
// W: Korowód idei i metod : prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury / red. nauk. Grzegorz Kubski, Małgorzata Mikołajczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 133--146 .- ISBN: 8374810564
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9021] [data modyf: 05-02-2010 10:58]
[18] Egzegeza a semiotyka. Wokół "kryzysu wiary" w tekst / Grzegorz Kubski
// W: Requirite in libro domini : opuscula Michaeli Peter piae memoriae dedicata .- Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2005 - (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Opuscula Dedicata ; Nr. 6) - s. 197--225 .- ISBN: 8389361973
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8636] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Scripurae sanctae theatrum. Komentarz ks. Waleriana Serwatowskiego do Ewangelii według św. Mateusza / Grzegorz Kubski
// W: Teatr wymowy : formy i przemiany retoryki użytkowej / pod red. Jolanty Sztachelskiej oraz Janusza Maciejewskiego i Elżbiety Dąbrowicz .- Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2004 - s. 33--40 .- ISBN: 8374310204
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11798] [data modyf: 02-03-2010 10:31]
[20] Komentarz do Biblii jako tekstualizacja implikowania konwersacyjnego / Grzegorz Kubski
// W: Scriptura sacra posnaniensis : opuscula Mariano Wolniewicz octogenario dedicata / red. Feliks Lenort .- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny, 2002 - (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Opuscula Dedicata ; T. 3) - s. 197--205 .- ISBN: 6389361051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6211] [data modyf: 14-01-2004 12:56]
[21] "Ojcze nasz" Augusta Cieszkowskiego o końcu świata / Grzegorz Kubski
// W: Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy : 450 rocznica przekładu Nowego Testamentu przez Mikołaja Jakubicę na język dolnołużycki .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - (Zielonogórskie Studia Łużyckie ; nr 3) - s. 217--225 .- ISBN: 8372680574
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3532] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Nad Odrą" to nie jest żadna nisza / Grzegorz Kubski // Nad Odrą .- 2011, 11-12, s. 15--16
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16214] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[2] Ks. prof. dr hab. Marian Wolniewicz (14 I 1919 - 14 VII 2005) / Grzegorz Kubski // Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich .- 2006, R. 3, nr 3, s. 325-333
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14520] [data modyf: 02-03-2010 10:43]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dzieło zamknięte księdza Mariana Wolniewicza, czyli nieznana liryka poznańskiego biblisty / Grzegorz Kubski // W: Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski .- 2011, tom 6, s. 259--271, ISSN: 1731-0679,
Słowa kluczowe: Bible scholarship in Poland, Polish literature, contemporary poetry, religious poetry,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9340] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[2] Badania literackie a gwiazdy. O astralistyce Andrzeja Niemojewskiego / Grzegorz Kubski // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2010, t. 6-7, s. 249--260, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8844] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[3] Duch Świety - "Król Wiekuisty". O pewnej egzegetycznej osobliwości w traktacie "Ojcze nasz" Augusta Cieszkowskiego / Grzegorz Kubski // W: Scripturae Lumen .- 2009, 1, s. 489--508
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8539] [data modyf: 03-02-2010 12:40]
[4] "Wiersz taki spizowy" i "Furia Iberica. Sytuacja retoryczna w poemacie "Resurrecturis" Zygmunta Krasickiego / Grzegorz Kubski // W: Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski(Z. 2) .- 2005, s. 197--220
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7021] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Retoryka i kontekstualne rozumienie teologicznych wypowiedzi / Grzegorz Kubski // W: Poznańskie Studia Teologiczne .- 2003, T. 14, s. 135--146, ISSN: 0209-3472,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6372] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] O homiletyce kontekstualnej Zdzisława Grzegorskiego / Grzegorz Kubski // W: Poznańskie Studia Teologiczne .- 2001, s. 247--252, ISSN: 0209-3472,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5410] [data modyf: 21-03-2002 13:17]
[7] Ujęcie tekstów Biblii w "Ojcze nasz" Augusta Cieszkowskiego / Grzegorz Kubski // W: Poznańskie Studia Teologiczne .- 1998, t. 8, s. 67--78, ISSN: 0209-3472,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5411] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Lourdes i "ojczenaszowy filozof" August Cieszkowski - inspiracje konsolacyjnych myśli Augusta kardynała Hlonda czasu wojny / Grzegorz Kubski // W: Język religijny dawniej i dziś : (w kontekście teologicznym i kulturowym) materiały z konferencji, Gniezno 22--24 września 2008. Gniezno, Polska, 2008 .- Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2009, s. 65--75 .- ISBN: 9788361573111
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19180] [data modyf: 17-06-2009 11:49]
[2] Zmienność form modlitewnych w powojennych wierszach Wojciecha Bąka / Grzegorz Kubski // W: Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakiewiczówna, Roman Brandstaetter : [materiały z Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Sympozjum NAukowego w 100. Rocznicę Urodzin Romana Brandstaettera zortganizowanego w Poznaniu w dniach 5-7 stycznia 2006 roku przez Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera. Poznań, Polska, 2006 .- Poznań : Wydaw. NaukoweUniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006, s. 11--37 .- ISBN: 8323216789
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18116] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Czy Pan Jezus mówi do nas w Kościele w Wielki Piątek / Grzegorz Kubski // W: Księgi święte a słowo Boże : [materiały konferencji]. Kraków, Polska, 2004 .- Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, 2005, s. 201--221 .- ISBN: 8374380225
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18096] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Sytuacja retoryczna Ewangelii w liturgii Wielkiego Piątku w obrządku łacińskim / Grzegorz Kubski // W: Liturgia w świecie widowisk : [materiały konferencji pt. Teatr - kultura - liturgia]. Opole, Polska, 2005 .- Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziały Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2005, s. 103--114 .- ISBN: 8360244170
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18097] [data modyf: 28-11-2006 13:37]
[5] Zmartwychwstanie ciał jako motyw przekonywania - św. Paweł, św. teresa z Awili, Zygmunt Krasiński / Grzegorz Kubski // W: Język religijny dawniej i dziś. Gniezno, Polska, 2004 .- Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne, 2005 .- 2, s. 528--538
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17760] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Kontenplacja wielkiego znaku - drzeworyty Antoniego Jana Gołębniaka / Grzegorz Kubski // W: Słowo do oglądania : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 119--127 .- ISBN: 8389712385
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17159] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Romantyczne a nowoczesne paradygmaty objaśniania Ewangelii. Komentarze księży Waleriana Serwatowskiego i Władysława Szczepańskiego / Grzegorz Kubski // W: Język religijny dawniej i dziś : materiały z konferencji Gniezno 5-17 kwietnia 2002. Gniezno, Polska, 2002 .- Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2004, s. 117--128 .- ISBN: 8388176455
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16434] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Słowo do oglądania. Parergon oraz kilka wstępnych danych / Grzegorz Kubski // W: Słowo do oglądania : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 5--14 .- ISBN: 8389712385
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17156] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Krasiński w egzegetycznej relekturze Augusta Cieszkowskiego / Grzegorz Kubski // W: Wydalony z Parnasu : księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego: materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 140 rocznicy śmierci Zygmunta Krasińskiego zorganizowanej pzrez Komisję Filologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 23-25 listopada 2000. Poznań, Polska, 2000 .- Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2003, s. 237--256 .- ISBN: 83700633730
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15662] [data modyf: 27-05-2006 10:57]
[10] O wtórnej teologizacji dzieła literackiego / Grzegorz Kubski // W: Gatunki okołoliterackie : (materiały z konferencji naukowej). Szczawo Zdrój, Polska, 2000 .- Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2002, s. 217--228 .- ISBN: 838842565X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14961] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] O wtórnej teologizacji dzieła literackiego / Grzegorz Kubski // W: Gatunki okołoliterackie : (materiały z konferencji naukowej). Szczawo Zdrój, Polska, 2000 .- Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2002, s. 217--228 .- ISBN: 838842565X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15233] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Ars inveniendi w komentarzu ks. Mariana Wolniewicza do Ewangelii według św. Mateusza / Grzegorz Kubski // W: Retoryka dziś. Kraków, Polska, 1999 .- Kraków : "Poligrafia Salezjańska", 2001, s. 225--241 .- ISBN: 8386473185
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14489] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Przedświt - mała apokalipsa polskiego romantyzmu / Grzegorz Kubski // W: Zygmunt Krasiński - nowe spojrzenia. Toruń, Polska, 1999 .- Toruń : Wydaw. UMK, 2001, s. 393--406 .- ISBN: 8323112932
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14491] [data modyf: 20-03-2002 12:19]
[14] "Mickiewiczologiczny" przypadek biblistyki / Grzegorz Kubski // W: Mickiewiczologia. Tradycje i potrzeby. Słupsk, Polska, 1997 .- Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 1999, s. 21--29 .- ISBN: 8387006432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14488] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] "Ojcze nasz" Augusta Cieszkowskiego, czyli jak Mefistofeles pomógł w romantycznym wykładzie Biblii / Grzegorz Kubski // W: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. Białystok, Polska, 1997 .- Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 1999, s. 395--403 .- ISBN: 838606403X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14490] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Czytać "Dziady" drezdeńskie od motta..., czyli o konieczności reinterpretacji / Grzegorz Kubski // W: Maska i cień : Sympozja Mickiewiczowskie (9 grudnia1997, 20 maja 1998). Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Pro Libris, 1998, s. 23--30 .- ISBN: 8390888440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14326] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Korowód idei i metod / (Red.) Grzegorz Kubski, Małgorzata Mikołajczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- ISBN: 8374810564
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4320] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski