System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Cezary Piątkowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Gramatyka historyczna języka polskiego : materiały do ćwiczeń: skrypt dla studentów filologii polskiej, 2007. Cezary Piątkowski, Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa 85 s. , ISBN: 9788388425035,
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8516] [data modyf: 28-04-2008 15:09]
[2] Historyczna stylistyka polszczyzny artystycznej : teoria, praktyka, konteksty, 2003. Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 171 s. , ISBN: 8304046547,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6634] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Bibliografia prac Profesora Jerzego Brzezińskiego/ oprac., Dorota Szagun, Cezary Piątkowski
// W: Język polski : w perspektywie diachronicznej i synchronicznej: księga poświęcona Profesorowi Jerzemu Brzezińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2004. / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 15--22, ISBN: 8389712350
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10061] [data modyf: 28-04-2008 15:03]
[2] Wschodniosłowiańskie elementy językowo-stylistyczne w poezji okresu romantyzmu, Jerzy Brzeziński, Cezary Piątkowski
// W: Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, 1997. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 41--46, ISBN: 8386832371
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3536] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ukraina i Kozacy w poetyckiej reminiscencji polskiego romantyka. O stylu dumek historycznych Bohdana Zaleskiego / Cezary Piątkowski, 2015. Stylistyka XXIV, 211--228, ISSN: 1230-2287, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dumka, historical characteristics, local characteristics, style exponent, the Ukrainian school in Polish romantic poetry, the principle of relativity of literary style, the semiotic-cultural nation of style
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19683] [data modyf: 11-01-2016 10:44]
[2] Językoznawstwo polonistyczne XXI wieku - ankieta jubileuszowa "Języka Polskiego" / Elżbieta Awramiuk, Małgorzata Gębka-Wolak, Renata Kucharzyk, Marek Łaziński, Małgorzata Milewska-Stawiany, Cezary Piątkowski, Maciej Rak, Ewa Rudnicka, Mariusz Rutkowski, Jadwiga Waniakowa, Piotr Zbróg, Rafał Zimny, 2013. Język Polski: Organ Towarzystwa Milośników Języka Polskiego XCIII, 26--62, ISSN: 0021-6941,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17729] [data modyf: 21-07-2015 10:41]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Poetyzmy stylistyczne - kategoria leksykologiczna i tworzywo słowne tekstu artystycznego / Cezary Piątkowski // W: Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu - (Język Polski ; Z. 2) .- 2006, T. 7, s. 113--121
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7538] [data modyf: 30-09-2006 10:46]
[2] Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań językoznawczych nad stylem tekstów artystycznych / Jerzy Brzeziński, Cezary Piątkowski // W: Prace Komisji Językoznawczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk .- 2002, T. 37, s. 7--18
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5921] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Kategoria poetyzmu leksykalnego w analizie lingwistycznej tekstu artystycznego / Jerzy Brzeziński, Cezary Piątkowski // W: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego .- 1998, z. 54, s. 5--12, ISSN: 0032-3802,
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-5226] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Bohdana Zaleskiego "Janusz Bieniawski". O stylu batalistycznym rapsodu / Cezary Piątkowski // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 7) .- 1995, s. 193--198
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6218] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Stylistyczny walor rutenizmów w dumach i dumkach Józefa Bohdana Zaleskiego / Cezary Piątkowski // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 6) .- 1990, s. 197--206
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6217] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] IWschodnisłowiańskie elementy językowo-stylistyczne w poezjach ludowych Bohdana Zaleskiego, 1991. Cezary Piątkowski // W: Słowiańskie kontakty : język i literatura. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP w Zielonej Górze, 1996, s. 41--45, ISBN: 8385693815
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15852] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Ukształtowanie językowo-stylistyczne poematu fantastycznego "Rusałki" Józefa Bohdana Zaleskiego, 1994. Cezary Piątkowski // W: Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1995, s. 107--116, ISBN: 838569372
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15843] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Słownictwo przyrodnicze w dumach i dumkach Józefa Bohdana Zaleskiego - przekładach ludowych piesni ukraińskich, 1989. Cezary Piątkowski // W: XVII Konferencja Młodych Językoznawców : język, teoria, dydaktyka, Lubiatów 1989. Lubiatów, Polska Zielona Góra : WSP, 1992, s. 193--197, ISBN: 8385693122
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15851] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki / (Red.) Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski .- Zielona Góra : Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 332 s. .- ISBN: 9788374813167
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4725] [data modyf: 11-05-2010 13:47]
[2] Stylistyka a leksykologia: związki, zależności, metody / (Red.) Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 141 s. .- ISBN: 9788374811798
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4509] [data modyf: 05-02-2010 11:10]
[3] Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu / (Red.) Edyta Rudolf, Cezary Piątkowski .- Wałbrzych : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, 2006, T. 7, Język Polski z.2, 156 s. .- ISBN: 83884250811
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4243] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Informator o studiach podyplomowych dla nauczycieli : w zakresie ICT, języka obcego i drugiego przedmiotu język polski/ materiały zebrał i przygotował do druku / (Red.) Cezary Piątkowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, 52 s. .- ISBN: 8374810602
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4477] [data modyf: 28-04-2008 15:31]
[5] Język polski / (Red.) Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Dorota Szagun .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, 294 s. .- ISBN: 8389712
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4099] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Przejawy potoczności w tekstach artystycznych / (Red.) Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski .- Zielona Góra : Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2583] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej / (Red.) Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997, 178 s. .- ISBN: 8386832371
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3084] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] O języku poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego / / Brzeziński J. .- Zielona Góra , 2001 (Rec.) Cezary Piątkowski // Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu .- 2003, nr 4
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] O języku poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego / / Brzeziński J. .- Zielona Góra , 2001 (Rec.) Cezary Piątkowski // Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Filozofia i Metodologia Nauk .- 2003, T. 4, s. 163--167
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski