System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Tomasz Ratajczak
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 66 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 70 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ: 50 (25)    WZ-ROZ: 20 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

10 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
70 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ: 50 (25)    WZ-ROZ: 20 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

10 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Studium bibliologiczne / Tomasz Ratajczak .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 .- 285 s. .- ISBN: 9788301205041
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14910] [data modyf: 12-03-2019 11:36]
[2] Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku A-K : bibliografia / Tomasz Ratajczak .- Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2018 .- 322 s. .- ISBN: 9788328600461
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14729] [data modyf: 13-11-2018 12:37]
[3] Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku L-P : bibliografia / Tomasz Ratajczak .- Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2018 .- 304 s. .- ISBN: 9788328600478
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14731] [data modyf: 14-11-2018 09:17]
[4] Książki religijne i quasi-religijne z wadowickich oficyn drukarskich (1825-1940) / Tomasz Ratajczak .- Warszawa : Wydaw. DiG, 2010 .- 244 s. .- ISBN: 9788371816666
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9868] [data modyf: 06-12-2010 09:32]
[5] Druki wadowickie XIX i pierwszej połowy XX wieku : źródło do dziejów drukarstwa galicyjskiego / Tomasz Ratajczak .- Wadowice : Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, 2007 .- 112 s. .- ISBN: 9788391566473
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8218] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Informator o studiach na Wydziale Humanistycznym na kierunku filologia polska: Instytut Filologii Polskiej: rok akademicki 2005/2006 / Tomasz Ratajczak, Anna Wojciechowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 .- 80 s.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12351] [data modyf: 29-06-2016 09:48]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] "Lutnia Szkolna" jako przykład uczniowskiego pisma literacko-artystycznego w dwudziestoleciu międzywojennym / Tomasz Ratajczak
// W: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum znane i nieznane : 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016 / red. nauk. Kazimierz Karolczak, Jacek Popiel, Konrad Meus .- Wadowice : Stowarzyszenie Absolwentów im. Marcina Wadowity w Wadowicach, 2016 - s. 175--189 .- ISBN: 9788365196392
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18298] [data modyf: 24-10-2016 08:39]
[2] Polskie książki dewocyjne o Świętych Pańskich w XIX wieku. Rekonesans / Tomasz Ratajczak
// W: Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej / red. nauk. Jan Antoni Adamowski, Mariola Tymochowicz .- Lublin, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2016 - (Archiwum Etnograficzne ; 60) - s. 77--86 .- ISBN: 9788364465192
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18089] [data modyf: 16-08-2016 15:04]
[3] Zintegrowane studia polonistyczne - zielonogórski przykład innowacyjnego kształcenia studentów polonistyki / Tomasz Ratajczak
// W: Polonista na rynku pracy : o strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy / red. nauk. Anita Gis, Mirosław Wobalis .- Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016 - s. 95--105 .- ISBN: 9788323230762
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18088] [data modyf: 16-08-2016 14:50]
[4] Fantastičnist' ta čudesnist' u vidavničomu repertuari provincijnih galic'kih tipografij XIX stolittâ (na prikladi oseredkiv pol'skoi knigi) / Tomasz Ratajczak
// W: Slov'âns'ka fantastika (2) : zbirnik naukovih prac' . t. 2 .- Kiiv : Kiivs'kij nacional'nij universitet imeni Tarasa Ševčenka, 2015 - s. 501--513 .- ISBN: 9786177241484
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17213] [data modyf: 09-10-2015 13:03]
[5] Człowiek w zwierciadle przeszłości, czyli kilka spojrzeń na ucieczkę od historii do Historii / Tomasz Ratajczak
// W: Człowiek w zwierciadle przeszłości : ucieczka od historii do Historii / red. T. Ratajczak, B. Trocha .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - (Fantastyczność i cudowność) - s. 9--16 .- ISBN: 9788378421443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16815] [data modyf: 27-08-2015 11:36]
[6] Soviet Song Festival in the Light of the Resources of Zielona Gora's Digital Library / Tomasz Ratajczak
// W: Socio-Cultural Dynamics of Global Processes / ed. Igor F. Kefeli .- Sankt-Peterburg : The Ministry of Education and Science of the Russian Federation, 2014 - s. 104--107 .- ISBN: 9785426800014
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16393] [data modyf: 06-08-2015 12:46]
[7] Introduction / Tomasz Ratajczak
// W: In the Mirror of the Past* : Of Fantasy and History / ed. by Bogdan Trocha, Aleksander Rzyman, Tomasz Ratajczak .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013 - s. 1--2 .- ISBN: 9781443845281
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15296] [data modyf: 26-04-2013 09:32]
[8] O micie, literaturze i tajemnicy / Waldemar Gruszczyński, Tomasz Ratajczak
// W: Mit - Literatura - Tajemnica / red. W. Gruszczyński, T. Ratajczak, B. Trocha .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - (Fantastyczność i cudowność) - s. 9--16 .- ISBN: 9788378421153
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15979] [data modyf: 27-08-2015 09:31]
[9] O mitycznej przestrzeni w tekstach folkloru i kulturze popularnej / Tomasz Ratajczak
// W: Mityczne scenariusze : od mitu do fikcji - od fikcji do mitu / pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy . 2 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - (Fantastyczność i cudowność) - s. 9--14 .- ISBN: 9788374814324
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14174] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] O sposobach funkcjonowania mitologii / Tomasz Ratajczak
// W: Mityczne scenariusze : od mitu do fikcji - od fikcji do mitu / pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy . 1 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - (Fantastyczność i cudowność) - s. 9--14 .- ISBN: 9788374814317
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14154] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] "Informatyczna biblioteka przyszłości" jako przykład edukacji interdyscyplinarnej z udziałem tematyki nauki o książce, bibliotece i informacji / Tomasz Ratajczak
// W: Biblioteka, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka 21. wieku : w dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego / red. Maria Kocójowa .- Kraków : Instytut INIB UJ, 2010 - (Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ ; nr 7) - s. 466-483 .- ISBN: 9788392159346
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12046] [data modyf: 11-06-2010 07:24]
[12] Fantastyczność i cudowność w XIX - wiecznym repertuarze wydawniczym prowincjonalnych typografii galicyjskich / Tomasz Ratajczak
// W: Fantasy w badaniach naukowych / pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - (Fantastyczność i cudowność) - s. 207--216 .- ISBN: 9788374812443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11068] [data modyf: 05-02-2010 07:51]
[13] Modlitewniki rzymskokatolickie w galicyjskim obiegu jarmarczno-odpustowym (XIX--XX w.) / Tomasz Ratajczak
// W: Kraków - Lwów : książki - czasopisma - biblioteki XIX i XX wieku / pod red. Haliny Kosętki, Barabary Góry, Ewy Wójcik . Tom IX, cz. 1 .- Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009 - s. 91--99 .- ISBN: 9788372715524
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11333] [data modyf: 05-02-2010 07:58]
[14] O bycie symbolicznym Internetu (na tle bytu symbolicznego średniowiecznej książki) / Tomasz Ratajczak
// W: Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet / red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski ; nr 4) - s. 399--408 .- ISBN: 9788374813174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15269] [data modyf: 25-04-2013 08:48]
[15] O fantasy w badaniach naukowych. Wprowadzenie / Bogdan Trocha, Tomasz Ratajczak
// W: Fantasy w badaniach naukowych / pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - (Fantastyczność i cudowność) - s. 7--20 .- ISBN: 9788374812443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11064] [data modyf: 05-02-2010 07:50]
[16] Wokół tekstów kultury. Prolegomena / Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak
// W: Wokół tekstów kultury* : Literatura - Język - Teatr - Internet / red. naukowa Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski ; tom 4) - s. 5--11 .- ISBN: 9788374813174
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15292] [data modyf: 26-04-2013 08:10]
[17] Wokół źródeł fantasy / Bogdan Trocha, Tomasz Ratajczak
// W: Wokół źródeł fantasy / pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - (Fantastyczność i cudowność) - s. 9--17 .- ISBN: 9788374812962
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11595] [data modyf: 05-02-2010 08:12]
[18] Byt symboliczny i byt rzeczywisty Internetu / Tomasz Ratajczak
// W: Oblicza Internetu : Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu / red. nauk. Marek Sokołowski .- Elbląg : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008 - s. 9--14 .- ISBN: 9788392731580
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11694] [data modyf: 11-02-2010 09:09]
[19] Studnicki Gustaw Józef / Tomasz Ratajczak
// W: Polski słownik biograficzny : Strzelecki Wiesław - Stulgiński Ferdynand . T. 45/1, z. 184 .- Warszawa - Kraków : Instytut Historii PAN, 2007 - s. 119--120 .- ISBN: 9788388909542
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9862] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Pieśni religijne w galicyjskim obiegu jarmarczno-odpustowym (XIX - XX w.) / Tomasz Ratajczak
// W: Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki / pod red. Haliny Kosętki .- Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006 .- T.8 - s. 518-528 .- ISBN: 8372714061
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8887] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Zawartość i cechy wydawnicze publikacji wydawanych przez Foltynów z Wadowic w latach 1867-1896 / Tomasz Ratajczak
// W: Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. Tom IV / pod red. Jerzego Jarowieckiego .- Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1999 - s. 170--179 .- ISBN: 8387513628
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16299] [data modyf: 17-10-2014 11:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Filologiczna obsługa administracji i biznesu / Tomasz Ratajczak // Biznes Lubuski: Magazyn Pracodawców Ziemi Lubuskiej .- 2015, nr 5 (33), s. 13, ISSN: 2083-652X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20029] [data modyf: 04-05-2016 10:50]
[2] Modlitewnik jarmarczno-odpustowy. Próba definicji / Tomasz Ratajczak // Literatura Ludowa .- 2014, nr 1, s. 11--14, ISSN: 0024-4708,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18137] [data modyf: 29-07-2015 10:23]
[3] Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze w świetle zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej / Tomasz Ratajczak // Bibliotekarz Lubuski .- 2013, nr 2, s. 24--25
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17575] [data modyf: 21-07-2015 10:32]
[4] Tomasz Maczuga (24 II 1946 - 15 IV 2013) / Tomasz Ratajczak // Wadoviana. Przegląd Historyczno - Kulturalny .- 2013, nr 16, s. 237--239, ISSN: 1505-0181,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18138] [data modyf: 21-07-2015 11:40]
[5] Obraz męki Chrystusa w XIX - wiecznych ulotnych drukach jarmarczno-odpustowych / Tomasz Ratajczak // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne .- 2011, Tom 95, s. 305--315, ISSN: 0518-3766, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15908] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Od Biblii do poezji kramarskiej. O biblijnym motywie ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu w polskich pieśniach jarmarczno-odpustowych / Tomasz Ratajczak // Literatura Ludowa .- 2011, 3, s. 3--10, ISSN: 0024-4708, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15800] [data modyf: 08-08-2011 10:00]
[7] Współczesne kształcenie pracowników informacji naukowej i bibliotekarzy - przykład zielonogórski / Tomasz Ratajczak // Bibliotekarz Lubuski .- 2011, nr 1, s. 7 : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15806] [data modyf: 17-08-2011 10:30]
[8] Od modlitewnika do sennika. Książka religijna i quasi religijna w galicyjskich obiegach popularnych w XIX wieku. Próba typologii / Tomasz Ratajczak // Literatura Ludowa .- 2010, nr 1, s. 51-59, ISSN: 0024-4708,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14884] [data modyf: 09-07-2010 11:12]
[9] XIX - wieczne ministrantury w świetle "Bibliografii Polskiej" Karola Estreichera i kwerend w wybranych bibliotekach naukowych / Tomasz Ratajczak // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne .- 2009, Tom 92, s. 225--234, ISSN: 0518-3766,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14466] [data modyf: 10-02-2010 13:41]
[10] O szacie graficznej młodopolskich czasopism literacko - artystycznych / Tomasz Ratajczak // Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne .- 2007, nr 4, s. 126--128, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12681] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Pocztówki dawnych Wadowic / Tomasz Ratajczak // Edukacja i Dialog .- 2006, nr 4, s. 54--55, ISSN: 0866-952X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10792] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Profesor Franciszek Pilarczyk / Tomasz Ratajczak, Janusz Rećko // W: Prace Edytorskie .- 2009, 1, s. 9--17
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8469] [data modyf: 23-10-2009 12:20]
[2] Krakowskie spotkanie badaczy książek, czasopism, bibliotek Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku / Tomasz Ratajczak // W: Roczniki Biblioteczne .- 2008, R. LII, s. 265--267
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8295] [data modyf: 09-02-2009 12:20]
[3] "Kraków - Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Kraków, 21-23 listopada 2007 r.) z / Tomasz Ratajczak // W: Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia IV - (Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis) .- 2008, s. 219--221
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8335] [data modyf: 19-03-2009 12:26]
[4] VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku", Kraków 16-18 listopada 2005 r. / Tomasz Ratajczak // W: Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia IV - (Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis) .- 2006, s. 260--262
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7741] [data modyf: 09-02-2009 12:20]
[5] XIX wieczne przykłady kalendarzy nadskawińskich / Tomasz Ratajczak // W: Wadoviana. Przegląd Historyczno - Kulturalny .- 2006, nr 10, s. 109--111
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7682] [data modyf: 08-02-2007 11:50]
[6] Żydowskie drukarnie i punkty sprzedaży książek w Wadowicach / Tomasz Ratajczak // W: Wadoviana. Przegląd Historyczno - Kulturalny .- 2005, nr 9, s. 84----85
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7304] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Z dziejów galicyjskiego czasopiśmiennictwa - "Tygodnik Wiejski" / Tomasz Ratajczak // W: Wadoviana. Przegląd Historyczno - Kulturalny .- 2004, nr 8, s. 87--92
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6583] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Józef Lorenz (Józef z Lanckorony) - próba biogramu / Tomasz Ratajczak // W: Rocznik Historyczno-Archiwalny .- 2003, T. 17, s. 291--293
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6772] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Kilka słów o sztuce zdobienia książki : wspomnienie wadowickiej wystawy zorganizowanej w 1907 roku / Tomasz Ratajczak // W: Wadoviana. Przegląd Historyczno - Kulturalny .- 2002, Nr 7, s. 14--16
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5998] [data modyf: 15-03-2003 12:45]
[10] Rozprawy humanistyczne w "Sprawozdaniach szkolnych" wadowickiego gimnazjum. Rekonesans / Tomasz Ratajczak // W: Wadoviana. Przegląd Historyczno - Kulturalny .- 2001, Nr 6, s. 45--56
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5997] [data modyf: 28-01-2008 17:22]
[11] Wadowickie drukarstwo w XIX i pierwszej połowie XX wieku / Tomasz Ratajczak // W: Roczniki Biblioteczne .- 2000, T. 44, s. 135--145
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-5568] [data modyf: 13-02-2007 09:31]
[12] Literatura dla ludu rodem z Wadowic / Tomasz Ratajczak // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1999, T. 2, s. 306--320
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5358] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Wydawnicza firma Foltynów - rys historyczny / Tomasz Ratajczak // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1998, T. 1, s. 95--108
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4517] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Człowiek w zwierciadle przeszłości : ucieczka od historii do Historii / (Red.) Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 404 s. .- ISBN: 9788378421443
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5306] [data modyf: 02-09-2015 16:47]
[2] In the Mirror of the Past : Of Fantasy and History / (Red.) Bogdan Trocha, Aleksander Rzyman, Tomasz Ratajczak .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013, 104 s. .- ISBN: 9781443845281
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5091] [data modyf: 02-09-2015 16:16]
[3] Mit - Literatura - Tajemnica / (Red.) Waldemar Gruszczyński, Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 304 s. .- ISBN: 9788378421153
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5195] [data modyf: 02-09-2015 16:40]
[4] Mityczne scenariusze : od mitu do fikcji - od fikcji do mitu / (Red.) Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, tom 1, 250 s. .- ISBN: 9788374814317
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4954] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[5] Mityczne scenariusze : od mitu do fikcji - od fikcji do mitu / (Red.) Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, tom 2, 262 s. .- ISBN: 9788374814324
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4955] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[6] Fantasy w badaniach naukowych / (Red.) Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009, 229 s. .- ISBN: 9788374812443
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4593] [data modyf: 05-02-2010 11:06]
[7] Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet / (Red.) Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 415 s. .- ISBN: 9788374813174
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5090] [data modyf: 26-04-2013 11:20]
[8] Wokół źródeł fantasy / (Red.) Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 330 s. .- ISBN: 9788374812962
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4670] [data modyf: 05-02-2010 11:08]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego / / Konrad Meus .- Kraków , 2013 (Rec.) Tomasz Ratajczak // Wadoviana. Przegląd Historyczno - Kulturalny .- 2014, nr 17, s. 224--226
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej: próba monografii księgoznawczej / / Pilarczyk F. .- Zielona Góra , 2003 (Rec.) Tomasz Ratajczak // Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2003, T. 3, s. 217--219
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski